TEBAKE TE FØRSTSIA

(Redaktør'n fekk hakaslæpp, når 'n fainn i jænn deinn henn sia, som går heilt tebake te 2005.)

LES RØRA SKOLES HISTORIE HER.

VÅRÅINNA, 2014, I FOILL GANG!

I dag, 27. april kom Gavelsbo'n i gang me våråinna, hainn å! I aill rættfærdiheit ska det nænas att 'n så vitj hi verri ut me plogen å hi hylli på me omrøring i fraukjeillar'n, tilear i vaækka.

Heile vækka no, ætti Påsk, hi det verr gått å tørt våråinnsver, å aillt som finnes tå traktora hi verri i arbé, å det ivriestan hi å verri i gang me såmasjina.
Bærre innpå Utgalseinnan hi det verii ein traktor i gang me harving, to i foill gang me frauspreing, ut som prekken åver i'n så kom Verdtadgutan, frå Beitstan, me spesialbil'n å bisto me frauspreinga.

MURBYGGERNE I BJØRKLISVENGEN!

Ska du lesa om Olis'n å Rorsj'n må du ta dæ hit!

EIN 40 ÅR GAMMEL DRØM "COM TRUE"!

Å son vart resultate! 25. mars 2014.

Heilt sia dæmm sætt opp hus i bortereinnin på Furulivei'n, hi beboeran hatt i ønske om fri utsekt te Gavel å Hylla. Hænveinnels på hænnveinnels hi gått te Jærnba'n me spørsmål om å få låv te å høgg ne Furuskogen, mænn svare hi verri i stort NEI!
Begroinnelsa hi verri: Skogen e vekti ferr å sekker jærnbanespore mot RAS!?
Mænn i dag 6. mars kom de ein E-påst, frå Jærnbaneværke:

No så hell jærnbaneværke på å rødde bort furutrea neom n; Larsen, Sandviknes å Stubmo.
Du hi kansji allerede verri der ,å vess itj må du ta me dæ fotoapperate å gå dæ en tur på førmeddan i dag.

Mvh
Ketil Austad

Jernbaneverket Område Midt

Sjornalist'n tok oppfårdring på strak arm, å deinn føst 'n møtt på va, itj uveinta, hainn Aksel Støre, som va i foill gang me å loinn fram furruståkka.
De henne går itj fort, hen står sekkerheita i fokus, å de bli itj feillt i tre utan klarering i frå Trondheim, på de mæste kainn vi arbé ein hælv tim sammenhænganes, de kainn einnå gå an mænns vi hi hylli på oppme husa, mænn no nærme vi ås spore, å da bli det einnå vær å få jort nå.
Veit du ferræst'n koffer furruin står den? M ja, hi vel nåkkå me rasfare, hi æ hørrd!?
No ska du hør ka hainn Anders på Nol-Salberg hi fertældd (Bæstefarin ått 'n Anders på Jørnbolé.) Hainn va ein pålitle kar å ein koinn vårrå sekker på att de hainn sæ va sainnt.

Jo, de va natta førri Jænbanestrækkingen skoill Høytydle åpnas, da jekk de i leirras som spærra spore. Aillt som faintes tå kailla, hæsta å bekkvågni vart tekaillt, ferr å kjør bort leiré, sålles at åpninga koinn fåregå som planlakt.
Ætti de var det betæmt å plaint ut furru, ferr å sekker mot nye ras.

De vises ferræst'n i V fårma søkk der de rasa ut.

Jo da, de bynne å tynnas, å på tossdags ættemedda'n sto einnå de henne i jænn. Du kainn sjå de V-fårma søkke i gleinna mett på bilde.

GODT NYTT ÅR!

De vart itj nå kvit JUL i år nei! De nærmeste vi kom va de kvite løse om Julaftan, da det henn bilde var ti. Åkran e svart å sålles legg dæmm i dag 4. januar å!

GJENNBRUKSBUTIKKEN, PÅ WIBE, FEIRE 5 ÅR!

Utrule korr fort tia går, no e de 5 år sia jænnbruksbutikken på Wibe vart åpna, ei bejivenhet som feires, me kaffe å kaker, i ein opp-pussa å ominnreda butikk.

Ætti ein stor innsats dognasinnsats frammstår no butikken som åpen, lys å trivele, me go åversekt å de breie å fine vareutvalge. Hit kainn du kåmmå foillsteindi snau, å gå me aillt du trøng ferr å innred i heilt hus, ja, du kainn kle opp dæ sjøl å!

I soffa'n ha brødrene Olav å Johannes Laberget frå Skogn sli sæ me kaffekåppe å blautkak, å dæmm ha go groinn te å feir, i lag me ein 10-20 mejølpera va de nelakt nærmar 1.000 tim, me dognasarbé, finn "nybutikken" i dag 11. oktober koinn åpnas.
Betjeninga tå butikken i løpe tå de 5 åra som ha gått, va basert på frivelli å ulønna innsats, å te sammen koinn de drei sæ omkreng 25.000 ulønna arbeistima, å i omsættning på nærmar 3 melliona kronå!!
Heile åverskudde går te Norsk Lutersk Misjonssambands arbé i inn å utlainn. Mænn kansji e de dæmm som hi verri på Jænnbruksbutikken, å hainnla, som sett me deinn støst jevinst'n! Me de svært så låge prisa'n, så hi kansji kjøpera'n spara millom 20 å 30 melliona, i fårhåill te å kjøp nytt!

På kne, Marit W.Rømo, som hi hovedansvare ferr butikken, å te slut kainn Hyllbyggen, hainn Arve Stubbe få låv te å nyt blautkaka, som representant ferr kjøpera'n, eiller kansji hainn e ein tå dæmm som hi levert inn frå åverskuddslagre sett.

De e bærre å lætt sæ imponer åver breidde å kvalitet på vareutvalge.

Hen sjer vi klea, ja., ska du ha dæ Cåbbåihatt, dækkty, møbla, bøker eiller ----, finn du de hen!

Kaffekroken e bestaindi tejængele, itj bærre i dag!Vill du våttå litte meir om verksomheita kainn du gå HIT eiller HIT!

HYLLA 26.09.2013.

Redaktør'n reist me tåg 26. september, å fekk bilde tå Hylla, på ein fin høstdag.

SVARVA AIRPORT!

Frå Rørsia's Svenske medarbeider, Vigdis Westberg, kom i det i dag bilda frå Røra's flyplass, Svarva Airport. Det e vel det mye omtalt mikroflyé hainns Geir Artur, som vill opp å bruk vængan. No sjer jo flye høvele breitt ut å hi kansji plass ått ein utseinning frå Rørsia, som jærn skoill ha komplættert bilda'n som vart ti frå Helikopter på Hyllada'n.

TAKK Vigdis!

STJÆRNETRÆFF UTOM BILBUTIKKEN,
ÅTT BILSÆLLAR'n!

Biler med verdi opp til 8 millioner i Tyskland var representert. Finnes ingen i Norge (MB 300SE) Over  80 biler til start. (Les orientering hen!)

Oppgaven på plass'n utom Røra Bilsenter, 15. juni 2013, va å rygg innte de Tyske flagget.

Bilsællarn storkosa sæ. Alldri sett så my spennende bila samla på ein gang.
Å det til og med på egen gårdsplass :-)
(Alldeles som julkvelden og 17mai på ein gang)

Mvh Inge
Røra Bilsenter   Tlf: 91 15 60 60
www.rorabil.no

TAKK te 'n Inge, som e me å jær Rørsia oppdatert!
 

RØRA FRA LUFTA!

Redaktør'n takker Hylla Vel, som sponset en tur med Midtnorsk Helikopterservice AS. Resultatet ble hele 84 bilder fra Hylla Kalkverk til det nye boligfeltet ved Nyborg. De beste av bildene ser du her!

17. MAI PÅ RØRA.

Tradisjonen tro på 17. mai går Hornmusikklaget rundt og spiller i bøgda. Kl. ti på halv ni er det Furuliveien som besøkes. I år uten regnovertrekk!! Og temperaturen nærmer seg 15 grader. HURRRRAAAAA!

De e ni dåggå sia Størebo'n kom i gang me våråinna, å de va surt å kalt. I dag bynne bøgda å innta ein meir grønnle farge, når lauve sprætt på både Bjørk, Hægg å aill ainner lauvtrea.
Åkran på flatlainné e stort sjett ferdi sådd å trommla, å no e de håp om att såkåinne får vårrå i ro ætti som att Grågåsa hi fortsætt tur nolåver.

17. MAI TOGET TIL SALBERG KIRKE!

Kvart åver ølløv va det avgang frå Røra skole, ned Østerenget og inn på E6, så opp Nol-Salbergslia til 17. mai gudstjeneste i Salberg kirke. Været holder seg og vi måler ca. 22 grader på Nolvæggen oppi Furulivei'n. Heimturen går over Stasjon, til skolen hvor det blir IS, brus og leiker.

VÅRÅINNA, EINNELE I GANG!

I dag, 8. mai koinn einnele Størebo'n kåmmå i gang me våråinna, sælvfølgele som deinn føsti'n på Rør'n!? I færremeddag starta 'n opp me slådding neppå "Sainna" i Ko'n, å påættemeddan va 'n i gang me å plokk bort de støst steian på åker'n neom Nol-Salber.

Ein kainn vel sei att vår'n komm me i brak, 22 grader på nolvæggen, no i fæmti'n, e vel næst'n rekård!

HYLLA 9. februar 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Vinterdag me fråstrøyk på Hyllbokta, minus 15 grader.

Skolen, Flata og Idrettsplassen.

MILJØBEDRIFTA HYLLA KALKVERK.

Fotograf av dette stemningsbildet fra 29.01.2013 er Eystein Ness.

SNØ'n KOM I ÅR Å!

Vi fekk ein lit'n fårsmak i går kveill, mænn det va føst i dag 25. oktober att vinter'n meilt sin ankomst.

Bilda'n vart ti i 2-ti'n, nætt førriat de værst snøkavi'an kom å dækkt de dekorative Gule høstlauve, tru vi Rørbyggin hi sløppi fårhåillsvis belli oinna, me 'n10-12 cm.

LOGOSOL SAG OG HØVELDAGER PÅ STENSTAD hen!

RØRA 1. SEPTEMBER 2012.

Terje "Mr. Bean" Arnevik hi åverti Taxi'n ått Taxibo'n i hælga, å satse på stor ættispørsel på sine tjenesta, itj messferstå no da Damer, som vill vårrå å breng passasjera'n trøgt te fæstle arrangdjemang, å minst lik trøkt heim, når fæst'n e åver.

Taxibo'n derimot hi sjifte ut Taxi'n me skurtrøska å e i foill gang me trøsking. Deinn sist goverda'n, om ein ska tru på vermeillinga, på læng bli i dag utnøtta foilt ut, å de e itj bærre på Gavel de trøskes.

Stortrøska å Gjeillsåsbo'n å Co, jol oinna trøskinga på Hellems-stykkja neom stasjon å på Bubbdalsia tå E6'n utrule fort. Bubbdals-stykkje va trøska mæns redaktør åt opp ein tællik Rømmgraut, mæns stykkje neom stasjon va oinnajort på timin.

Hylla's "skyline" bli nåkk ein gång oppdatert. Sjællætte på ny låvin, i Utgal'n, bynne no å visas å det kjæm vel ætti kvart på både tak å vægga. Hen ska de bli rikele me plass å både Bobila å aill båta'n som hi kommi på bøgd'n i løpe tå såmmår'n.

SKRÆMMT TÅ JAGERFLY?

I hælv firti'n i ættemeddag 1. juni passert de Jagerfly lågt åver Hellemshaugan, å va vel hovedgroinn te deinn henn parkeringa. Hjølp kom å ingen jol sæ nå.

17. MAI 2012.

Duskræg'n å ca. 8-9 grader, når Håinnmusikklage spælle roint om i Bøgda, starta oppi Hellemshauge'n i 8 tiá.

Å é på Hylla i  9 tiá.

Korr båtægera'n fræmdeles beheill medlæmskape i Hagebåtferreninga.

Bilda'n e de hainn Thommy Andresen som hi ti, å redaktør TAKKE så my!

BARNETOGET PÅ TUR FRÅ KJERKA!

De smårægne fræmdeles å tæmperatur'n hi steggi te heile 9,6 grader, kl. eitt, når barnetåget e på tur tebake te skolin, korr leik å morro ska fåregå.

DET PLØYES, HARVES Å SÅES!

Gavelsbo'n i gang me såing, mænns "Fjellbo'n" på Stenstad é i avsluttningsfas'n me pløying, mæns de på Flaget harves å såes.

I låglainne é dæm stort sjett færdi, de sist Hellemstykkje, neom Stasjon vart sådd å harva i går, 5. mai, ættimeddag å kveill.

VÅRÅINNA E I GANG!

I dag deinn 19. april e Bo'n på Ner-Salberg i gang me vårpløying, på Nol-Salberg, å de e itj føst da'n heiller! Hainn starta opp i Ko'n i går, eiller va de om tissda'n?

14. APRIL 1. SÅMMÅRDAG Å RØRADAG!

Det va finvér å smekkfoillt tå bila, utom Samfunnshuse når Rørbyggin koinn feir deinn føst såmmårda'n å RØRADA'n 2012.

På uteområde ha kaninklubben utstilling korr 'nTorbjørn Helgsen ha fått besøk tå hu Ina Austad, som strauk å klappa på hainn Buster.

Hen får hu Ina prøv sæ som Kaninførar, i hinderløypa som va sætt opp. Litte ustyrle va "idrættsutøvar'n, mæmm dæmm komm i mål.

Foillt opp tå låddkjøpera i Storsal'n. Millom trækkningan koinn følke kos sæ me både Lapskaus, kaffe å kaker.

I Gymnastikksal'n ha arrangsjør'n Røra Fotbaill sin hovestainn, mænns Sånglage ha Garasjesalg.

FLEIRBRUKSHALL, ME KUNSTGRAS, PÅ LÆNSMYRA!

Drefti følk i Røra Fotbaill va itj de minste i tvil om att ti no va kommi fer i krafttak på Lænsmyra. Fleirbrukshall me Kunstgras te ca. 6 melliona va planan. Me deinn mæst senterale plasseringa, på Innherred, koinn ein Fleirbrukshall, på Røra, bli eitt naturle tilbu te brukera millom Steinkjer å Levanger.

Sælvfølgele støttes Prosjækte tå Hjørbole, å Fårmainnøkonomisjæfen e i foill gang me å fyll ut spørresjemaé. Om du itj va på Rørada'n, så finn du sjemaé oinner hen.

Skriv ut Skjemaé, seinn de i påst'n, eiller lever é på Boinnpris'n! Meir om Flerbrukshallen HEN!

ELGKROA, RØRA!

Kåkken på Elgkroa, som hi rætta tå Elg som spesialitet stilt me smaksprøva på Rotgraut me saltkjøtt Elgpøls. Garasjeægar'n vart ætti kvart ein ivri smaksprøvar, å satsa på å ta dagens meddag hen.
Om kåkken e bærre hælve så go, som kåkk, som 'n va te å søng å fertæl historia så må de bli foillt opp å jørrå på Ælgkroa!

TRAFIKK KAOS PÅ "Den Gyldne Omvei"!
(Ett Drama i tre akter.)

Uttpå mårrån's kvest'n i dag, 8. mars, ha de komm ca. ein tomm me hælvkram snø. Deinn store utfårdringa vart ferr my ått skolbuss'n som va på vei te skoli'n på deinn gæli sia tå bru'n. Oppi Oinnhauga'n, eiller e de Hoinnhauga'n vart de foill stopp! Ferr Kranbil'n som kom vart oppgave'n litte stor, å trafikken hopa sæ opp.

Mænn omsider fekk dæm skoilbuss'n i gang, å på ega "hainn" komm 'n sæ opp te næste "knepp", da vart de stopp i jænn. På bilde te venkster så rygge 'n ferr å "ta fart". Delvis velløkka, mænn det vart stopp i jænn, å "kranbil'n" mått tre te.
Mænn når klåkka va 10.40 da komm 'n sæ omsider opp! Ska vi sei att de e gått jåbba eiller?

GI Til forsiden DIN TÉ:

Det heite vel HELLEMSHAUGAN!! Mænn Sjit å, bærre pængan kjæm fram.

Go dag !
Ættisom jørnbole hi sin laudagstræff i lokale te Hylla Vel (brainnstasjon) syns æ de må vårrå på sin plass at Rørsia reklamere ferr at grasrotandelen å kainn overføras te Hylla Velforening , org.nr. 985130477....

Formainn Hylla Vel

Ja da, Formainn, på Rørsia e de plass te bægge, å fleir te! Radaktør'n vart itj åverraska åver reaksjon nei. Mænn vi oppi Hellemshaugan får vel låv te støtt Hellemshaugan Vel?

AUSTADGUTA'n BYGGE NYE VÆRNES.

De e i stoinn sia 'n Alf Sem vart pænsjonist, mænn "arven" ætti 'n e i foill hævd. Murmester'n, som hi åverti, e mæst kjeint oinner namne Olis'n, mænn de bli vel feil å kaill 'n haintværkar, sjøl om 'n går roint me spætt å tomståkk, vurdere steinblåkki, sekte å justere, så mur'n ska bli snore rætt. Bakom spakan på gravemasjina sett hainn Bård Even Skogaker, som egentle e deinn som jær finarbé.
Ca. 250 m2 e bøggd, me stein som e ti ut oppi Sandslia i Volhaugen, mæn de ei it meir einn hælpart'n, totalt bli steinmur'n ca 500  m2.
Austadguta'n sætt me de henn mur'n, i gått synle Bumærk, som du vill sjå når du kjør nolåver ætti E6'n, når 'n bli færdi.
(Vart di fernøgd no Bård Even å Olis?)

PÅ TRAKTOR'n HAINS PAPPA.

Kristin, Birger og Daniel lekt sæ gått der dam satt å passa på traktor'n hainns pappa, som 'n Birger sa. Deinn gammel BolinderMunktel'n va nåkk de finast kjørtye på Hylla i dag.

SOLSNU!

21. desæmber klåkka 14.07. I mårrå fersvinn SOLA heile eitt minutt seinar. HURRRA!!

UTHUSE i UTGAL'n e BORT!

Hyllas "Sky Line" anno 17. desember 2011.

De vises gått att uthuse i Utgal'n vart revvi i dag.

Ætti de Gartner'n koinn fertæl så vart fjøse pinnve ein hælvtim ætti att 'n Roald Austadgut sætt i gang, deinn 13. desæmber. I dag, 15. æ flishøggar'n i foilt arbé å fjøse e snart bærre ein stor haug me flis.

JULSNØ?

Son sjer de ut i Furulivn. 9. desæmber. Om ein sei at de hi kommi 10 cm. så e vel de i åverkaint, mænn atti vermeillingan så ska de kåmmå meir, både i mårrå å synnda'n.

VEDLIKEHÅILL PÅ TRAKTORVEI'N TE VOLHAUGEN.

Ferr fjort'n dågg sia, da redaktør'n va på tur ætti vei'n mot Volhaugen va de store grøft i næst'n uframmkåmmele, båe på fotan å me traktor. De va vattne, oinner de stor rægnsjøle som vi ha i mett'n tå septæmber, som ha fynni ut at vei'n va gått brukan som bækk. I dag, 26. oktober, ha de kommi på plass ny å stor stekkreinn, oppom pomphuse, massa va heinta tebake frå Vådalsvatne å ainna plass, lakt tebake på vein å planert.

Oppme Myrbækken fainn vi 'n Roar Strand å i gravemasjin frå Austadgutan i foill gang me å år'n opp "brua" på avstekkar'n te Volhaugen. Hainn koinn fertæl at stekkreinna, atme pomphus, vart nelakt i går, mænns vei'n deinn han planert på ein 4-5 tim på førremedda'n. No skoill'n rødd opp å lægg på plass i par røri å svillan, sålles at følk kom sø tørskodd oppåver te Volhaugen. så skoill 'n fortsætt videre oppåver Myrbækken, ferr å tætt opp der ha vørti grevvi ut ein del tå vein. Hainn rækna me at jåbben va jort i løpr tå da'n.
 

ELGJAKT I BERGSGREINNA!

Hjørnbolmøte va slut, 15. oktober, vere va fint å klårt så Redaktør'n tok sæ ein runde ferr å ta nån høstbilda. (Bildan kjæmm på Rørabilda, ætti kvart.) Som avsluttning vart de ein kaffepause ått Bergsaunbo'n. Der satt vi ut me kaffekåppen da de smaill utrule nert, vått da vårrå bakom haugen meint Bo'n på ØverBerg. Hainn vest korr Ælgen brukt å gå, å såg trvært ein Ælg oppå høgda bakom Uthuset. Der sto de tri Ælga å lytta. (Bilde e itj gått, mænn du sjer dæm.) Vi vart eini om at de koinn itj vårrå de dennan de va skøtti ætti, dæm sto role å såg sæ om, å itj va de nå skudddækning heiller. Da smaill de på nytt å på nytt, ein tå Ælgan fersveinn neåver bakkin, deinn ainnerin fekk vi itj me ås. Mænn oksin længst te vengster vart ståan.

 

De koinn sjå ut som 'n både lytta å spekulert, bevæga sæ framåver i terrænge å såg i deinn rærningen kor skudda kom i frå. Så rusla deinn å videre å vart bort. Så itj ut te å vårrå skuddreidd deinn denn kar'n nei, ætti som 'n jekk i rætning sjøtar'n. Så smaill de i jænn, litte længer oinna deinn henn gången. Totalt fekk vi me ås 9 skudd.

Oinner heile seans'n ha deinn henn kar'n stått role, på sin påst, å følld me på sjøtinga, mænn ætti at de nia'n skudde va løst, så va 'n bort.
Ha vi verri vitne te årts Ålgfeilling? 9 skudd skoill jo bety att 4 Ælga va skøtti, mænn ka me de nia'n, ka va de brukt te? Skøtti Ælghoinn kansji? Itj sekkert dæmm villa ha så my Ælg i sekte, samtidi, seinar. Hi de verri "rekårdfeilling?
De vart de itj meir einn ein Ælg nei. Mænn ka om jæger'n:

Hainn befainn sæ på deinn nypløgd åker'n oppom redskapsbua. Ælgen sto, da de føst skudda smaill, på snauhøgge. Korr vart de tå kula. Skuddhåille va ca. 400 meter.

"Nå vil kanskje noen si at dette er liten vits i å vite. Som kjent er det ikke anbefalt å skyte på dyr som er enten 200 eller 300 meter vekk. Sant nok, for mange er 100 meter vel langt, 200 meter er uforsvarlig, og skyting på 300 meter er helt bortkastet." Kopiert frå ei jegersi, på Internett.

Korr hamna Kula(n) te slut? Va du på tur i område deinn da'n?
 
GÅSJAKT PÅ BUVOLL'n.

Deinn gåsflåkken vi i dag, 6. oktober, koinn sjå neppå Buvoll'n. Gåsflåkken satt satt utrule role, å ga frå sæ lite leven. Nån hælmdonga, som itj ha verri der, låg mett i gåsflåkken, som vist sæ å vårrå såkaillt låkkegåsi.

    

Plussele så smaill de neppå der, å 3 jægera dokk opp. Nån gåsi datt ne, mænn så såg de ut te å vårrå slut på jakta ferr i stoinn.
(De sjer ut te att ænkelte tek påkleninga meir høytedle einn ainner, legne mæst på ein hælmsækk.)

BRÅSTOPP PÅ SÅMMÅR'n!

I dag, 14. septæmber, va de bærre å gota: De e slut på SÅMMÅR'n! Nærmar 20° i går 12° i dag. I natt hi de styrtrægna, å nye ælvi hi etablert sæ. Ei går jænnom deinn nysådd kveitåker'n ått Gavelsbon, sle sæ i lag me vattne få åker'n heinnes Ida, i Østgal'n. Einne vel opp som sjitvatt'n i Osbækken. Vi får vårrå optimista, 3 måna å 10 dåggå te JUL, å da går vi mot løsar ti, å såmmår i jænn!

       

De e assjelli længer einn mainns minne sia bækken millom Fines å Osbækken jekk oinner jola, mænn i dag kommen atti gammeløpe. Lik æns va det me bækken frå Hellemshaugan kor'n nåkk ein gång villa opp fer å kpmm sæ åver vei'n. Når E6'n vart omlakt mått bækken frå Steinsdal'n å finn sæ i å bli oinnerjordisk. Mænn i dag villan fram i da'n, me det resultat att sørgåanes løp vart stængt fer pæsonbila, mænns dæm som kjørd nolåver fekk vaska oinnersteille.

EIN LIT'n BÆKK BLI TE I STOR ÆLV.

     

Te vanle e de ein lit'n sekkelbækk som starte i Bergsmarka. Redaktør'n va bærre gutongin da oppigrøfta vart lakt i jænn, mænn æ kjæm i hau at de va berægna att store "vårflomma", villa ta vein åver åkerjola. Bærre ein par hoinner meter nestrrøms, neom Rundatun, hi bækken vøksi sæ stør å true vepaillan hains Sivert Berg, finn fortsætt neåver åkern.
Ætti å ha fått me sæ vatne frå Vådalsgreinna å Vangsdal'n, passert oinner E6'n å Jærnban, møte vattne vein te Buænge, fart'n auke så de e gått att svengen e dosert. I par tim førri bilde vart ti jekk vatne åver vei'n.
Næste hinnring bli vein te Loråsgåla'n,, kor de sjer ut te at kulvert'n klare å ta oinna, mænn vatne sammles oppåver i kutrøa.
 

         

Mænn  når bækken ska oinner vei'n te Børgin, e de no bær så vitt deinn døbbel kulvert'n klare oppgaven. Dinn sist "hinnringa" førri bækken, som no hi vørrti te i ælv, passer finn 'n når Børgin e deinn gammle steinbrua attme Raufossen. De e mykkjy vat'n i Børgin å på ti å læns båtan. Innpå Leirbakkin i vatne ti me sæ de nye tåppdække. Ein optimist som passert la i jænn æksospåtta, mænn kom åver.

SKURTRØSKINGA GÅR MOT SLUT'n!

Deinn 7. septæmber vart deinn sist skår'n trøska på "Flatlainne". Sjøl om de hi gått nån rægnskuri, no å da, hi gått ver, opp mot so grader me go "kåinnvinn" hi jidd goe fårhåill fer trøskeran. Stortrøska hi de sist døgnne jort sæ færdi me Utgalseinnan å de siste på Hellemsjola. Om kvalitet'n på avlinga i år, kainn æ bærre referer frå Gavelsbo'n som bærre hommra hæmmeleheitsfoilt. Åver 500 kg? Ja, de va vel nå sånt, sjøl om Ælgen ha etti tå my inni bakka'n.

KA FÅREGÅR I HYLLFJÆRA'n?

I gravemasjin i arbé i Hyllfjæran påkailt oppmærksomheita, i dag 5. septæmber. Ka e de som fåregår? Svare fekk æ frå kommunekailla'n: Avløpsledningen frå kloakkrænseanlægge skoill spylas. Årsaka va at gromms la si på bått'n tå slangin, å me ein 5 års millomrom va de nødveindi å spyl rein ledningen. Slangin på spylbil'n va ca. 160 meter, dæffer va de nødveindi å spyl i fleir etappa, de henne va de treddi, å sist plass'n dæm mått ta høl på ledningen fer å få jort jåbben. No skoill plass'n GPS mærkas, sålles at dæ slapp å leit åtti ledningen næste gång.

TRØSKINGA E I GANG!

I år tok Ner-Salbersbo'n tebake føsteplass'n som 'n mesta i te hu Ida i Østgal'n fjol. Hainn starta opp på stykkje millom jernban å Nol-Salber aillerede i går deinn 12. august, i dag va d Sainna i Ko'n som sto fer tur. Bra kvalitet å tørt kåinn, koinn 'n Aksel fertæl. Mænn i dag va 'n itj å lein. Hainn Hans Reidar på Heillber koinn å oppsærveras i gang me trøsking.

MEILLING FRÅ KARSTEN HAARBERG:

For noen år siden så var det en marsj/turløp på Røra som blant annet gikk opp fra E6 og over Loråshøgda. Jeg har vært utenfor Røra så lenge at jeg vet ikke om dette arrangementet fortsatt går av stabelen.
Vet du hvem som evt arrangerer denne marsjen?
Veien som ble brukt fra E6 og oppover Loråshøgda har i noen år nå vært sperret av blant annet ett tre som fallt over veien samt generell gjengroing.

Veien er nå ryddet og er nå egnet for evt. trase for marsjen. Jeg antar at traseen er lite egnet fortsatt fordi man må gå et godt stykke på E6, og det er vel ikke å anbefale. Jeg hadde allikevel lyst til å si ifra at veien som tidligere ble brukt er nå ryddet og pusset (med beitepusser).

 
Hilsen Karstein Haarberg.

TAKK KARSTEIN. Røra I.L.  arrangsjere no "Floåstrampen", å de e vel ei videreutvekling. Mæn trimmeran sætt sekkert pris på at ruta åver Lorås kainn brukas i jænn. (Finn lite om Floåstrampen på sia te dæmm, mænn deinn e omtald på Inderøyturer.)

RØRBYGGI PÅ TOUR DE FRANCE.

 

Her er Rørbygg, Verdalinga og kommende Trøndera, sammen med 3-400.000 andre "sykkel-gærninger" på Galibier, mens de venter på passering av dagens etappe av Tour de France. Torsdag 21.juli 2011 (Eiller e d søskenbantræff?)


 
Det siste bildet er av oss den dagen vi kjørte helt til topps på Galibier 2.640 meter åver havet og sykla ned til Briancon 1.300 moh., ein tur på nærmar 4 mil.

Vi d e: Lene Stene Salberg, Anne Salberg Pedresen, Håkon Pedersen, Eirik og Sigurd Salberg Pedrsen. Som bor i Narvik, snart Trondheim.

STORSJØCUPPEN 2011.

Øverste rad fra venstre: Marius Heggdal, Nora Eriksson, Vilde Austad, Ola Grande
Midterste rad fra venstre: Sivert Eriksson, Tim Lindgren, Eirik Normann Austad, Håkon Grande
Nederst fra venstre: Nicolai Følstad Austad, Håvard Romsøy Johansson, Thomas Weie.

Trenerne er Rune Eriksson og Bjørnar Johansson.

Hei.

Dette laget; G12, deltok i Storsjøcupen som eneste lag fra Røra IL i sommer (juli). De gjorde det svært bra og gikk videre til A-sluttspillet etter å ha kvalifisert seg fra en sterk gruppe (Heimdal, Østersund og Steinkjer). I A-sluttspillet vant de 16 dels finalen. Det var en kjempespennende kamp, hvor Røra til slutt vant på "golden goal". Laget ble slått ut i 8-delsfinalen av Florø.

Vi var en ganske stor delegasjon fra Røra som var med, og hadde fine dager med mange spennende kamper og mye fint vær.

Hilsen
Anne Lise Romsøy
 

HYLLADA'n 2011!

De e greitt att Fårmainn starte me slut'n, når 'n seinne bilda. Deinn pænsjonert Sjømainn e tydelevis i sett æss, å omsværma! E dæm reidd frer at 'n ska bli klein? E de spykåppen vi sjer i breidd me 'n?

Takk te Fårmainn som hi levert de henn bilde. Sto at de va ti deinn nettan. No mangle de bærre 29 bilda te, å Referat frå da'n.

HEIMTUR ME PAULINE.

I år fekk Hyllada'n besøk tå værdens eneste sæglanes jækt, PAULINE. Når besøke vart avslutta kom de tebu om å mønster på som mainnskap, på tur'n tebake te hjæmmehamna Kjerknesvågen. 5 stykkja tok tur'n me sæggeljækta.

Mænns nån e oppti me kaffedreking, må ainner sørg fer å få opp sæggle.

Råsæggel e tangen! No e sægle opp å Pauline i fart.

Me go bør passeres Kælkværke. De e solid taugværk som heill sæggle. GOD TUR..

INNSPORT TE HYLLADA'n!

Pinsaft'n e de testing tå deinn nye Dampskibsbrygga.

Kjøkkenmontør'n e på oppløpssia, 8. juni! Kjøkenn å omn e kjøpt brukt, oppvakmasjina e donert tå 'n Ulf Kåkk å kjøkkenvefta hi kommi frå 'n Roald Austad.

MEILLING FRÅ DOGNASJÆNGEN!

Motti 4. juni kl. 21.50: No e gølve lagt å plattingen på øversia færdi! No monteres ny markise på nersia.

Motti 1. juni kl. 23.55: "No e vinduan sætt inn!"

17. MAI PÅ RØRA.

Sola kjika fram når 17. mai tåge va på tur te Kjerka. På slut'n tå Håinnmusikkrund'n i Hellemshaugan styrtrægna de.

Skolemusikken me unifårma i rødt, kvitt å blått. (Huss på at i mårrå samle dæm inn Paintbare flaska å båksa.)

Får håp at sjyan heill sæ bakom Kverkildberget ræst'n tå da'n.

De vart i lita rægnskur på tur'n frå Kjerka te skoli, mænn sola e på tur tabake.

"Vi bles i rægne!" e vel dagens motto fer musikkaita'n.


 

Elvebakken barnehage As har feiret 17 mai med Rosaruss og de andre barna fra barnehagen. Vi vil hilse til alle kjente og kjære.

Takk te Mette Sumi Fornes som har sendt bilde.

STYGGVARMT PÅ RØR'n!

Fer deinn som kom heim frå Canari'n, me behagele tæmpratura på roint 20 grader, vart dan'n i går, 9. mai, heiller heit. 26 grader i sjyggen, i fæmm ti'n på ættemeddan! Å de på Nolvæggen. Å i dag ska de bli einnå varmar!
Gavelsbo'n e no på de nærrmast færdi me væråina. Grågåsa hi verri hal me både grase å høstkveita, mænn ætti at 'n spredd ut kusjit så sjer de ut te at at Grågåsa fløkta vidre Nolåver. No veinte Gavelsbo'n på i rægnskur, sålles at høstkveita få i jænn grønnfargen.

BADESESÅNGEN HI STARTA!

Foill fart i badinga frå Hyllkaia, itj bærre de henn toan, mænn ein 8-10 stykkja te.

DOGNA PÅ VELBRYGGA!

26 grader, i sjyggen, sjer itj ut te å verk på arbessløst'n te Dognasjængen. I dag, 10. mai, va de ferbedring tå isolasjon å ny bolkleing på gammelbrygga som sto på programme.

RØRA BILVERKSTED AS med ny butikk.

Hainn va tydele fernøgd 'n Magnus, når 'n koinn vis fram deinn nyoppussa kunde å butikkdel'n.

   

Med Mekonomen som samarbeidspartner stille Røra Bilverksted stærkt når de jeill deli å rekvisita. Deinn fagle sia synes å gått ivareti, om ein ska dømm atti aill kursbevisa som hæng på væggen. Om du, som kunde, ønske å veint på at bil'n får fagmæssi steill, så kainn du både få dæ ein kåpp kaffe å avslapping i kaffekroken.

SAMFUNNSHUSE BÆRGA FRÅ STOR ÅVERSVØMMELS.

Austadguta'n hi hatt ein storjåbb atme skolin, å de bærre på groinn tå i ødelagt betångrør. Månnda'n deinn 24. januar bynnt vatne å sammel sæ på gårsplass'n frammom Samfunnshuse. Brainnvæsne vart alarmert, å komm me sine pompa fer å pomp vatne bort. De vist sæ ætti kvart å bli ein håplaus oppgave, å te slut vart Austadgutan alarmert. Vatne sto da så høgt at stævvli'n vart i kårtast lage, ca. 60 cm. Vatne ha trøngt sæ inn i skolin, mænn Gymnastikk sal'n bærga. Der mått de vårrå nån som ha jort ein svært så go jåbb meint 'n Eskild.
No ha dæm itj hatt ti te kabelpåvisning, mænn mått bærre gråvvå i grøft som koinn led vatne bort. De vist sæ foillsteindi unødveindi me kabelpåvisning, kablan fainn dæm læll. (Om nån vart utan telefon så veit dæm årsaken no.)
Så te årsaken te åversvømmelsa. På søttitale mått Olshaugen gråvvås bort fer å gi plass te ny E-6. Åverskuddsmassan vart da kjørd opp te skolin, å dal'n millom Østerænge å skolin fyllt opp. Bækken som jekk der va lagt i betångrør. Når dæm no sjækka røri'n vist de sæ at betångrøra itj ha tøld belastninga å klappa i hop, nåkkå som resultert i åversvømmels. Førri vækka vart de grevvi i både stort å jupt høl å nødveindi rør utsjifta. I dag va de finpussing å bortkjøring tå åverskuddsmassa som fårejekk. Trainnsport'n fåregår me Hjulgravemasjin å båggihængar. Joar Lundås e deinn som oppere hjulgravemasjinvågntåge.

NY VASSLEDNING TE INNERØYNINGAN!

Hovedvassledningen, i støypjar'n, som går frå trafo'n å neåver te Osbækken, ska i vinter skiftas ut. Årsaken e stadi oppståan lekkasja. Deinn føst del'n, frå Osbækken te te greinsa millom Østgal'n å Utgalseinnan vart lakt førri jul. deinn del'n va de Farbu og Gausen As, frå Våja som sto fer.

No ska deinn sist, å vanskeleast del'n, oppåver einnan, ferbi Safunnshuse, oinner Innerøyvein å bort te jærnbanelina startas opp. Deinn jåbben e de Austad Maskinstasjon som ska jørrå. På deinn strækningen e de massevis tå vass, telefon, støm å breibainnsledninga, som ska passeras. Ja, te å me oinner lagerhuse te Samfunnshuse hi dæm planlakt at ledningen ska gå.

Olis'n e deinn som hi fått dein krævanes oppgaven. Hen studere hainn å 'n Eskild område attme Samfunnshuse, å diskutere kor ledningen kainn læggas. Ha no kommun å konsuleintan koinna vørti eni om kart å terræng, så ha oppgaven verri litte ænklar, no hi vi to fersjelli kart å ferhåillås te, e kommentaran.
Jåbben e berægna å ta ca. 70 dåggå, / 3,5 måna.

Kolles de går/jekk me jåbben kainn du lesa meir om hen.

RØRA 28. JANUAR.

Går de mot vår, eiller?

RØRA 9. JANUAR.

 

RØRA HORNMUSIKKLAG.

Kåre Hammer, Oddvar Grande(Grandvik), Sverre Steinstad, Georg Løseth, Jorulf Wibe, Iver Indgul, Johannes Hammer, Sigmund Vist
2.rekke fra venstre:
Egil Solberg, Nils Løseth, Ole Husby, Sivert Berg, Odd Husby, Svein Næss, Sigurd Løseth
1.rekke fra venstre:
Johannes Østereng, Jørgen Røflo, Torbjørn Løseth, Odd Løseth, Svein Løseth, Torgeir Østereng, Einar Hjelde og Andreas Stornes

Hilsen
Jan Asbjørn Wisth
E-Mail: jan.asbjorn.wisth@tebb.no

TAKK til Jan Asbjørn. Rørsias lesera klare de mæste. Hjørnbole spandere kaffe å Vaffel, om lauda'n frå kl. 11.00.

Hei!

I forbindelse med  innlegging av bilder på Verdalsbilder.no kom jeg over dette bilde av et musikkorps. Kan det være fra Røra. Synes jeg drar kjensel på en herre ved navn Husby? Hvis du ikke har det før kan du kanskje bruke det på Rørasia.
 
mvh
Eystein Ness

TAKK TIL EYSTEIN!
Bilde er tatt ennå mens Folkets Hus var i bruk, tippe 1950 talle. Her er det mange kjente "ongdomma"! I aillfaill e 'n Svein Løseth å 'n Andreas Stornes ong.Vi klarer vel å få navn på alle!

Bruk Jesteboka!

Å VINTER'n KOM PÅ NYTT 6. NOVEMBER.


 

VINTER'n KOM 22. OKTOBER.

Vinter'n kom fer foillt i tåll-eitt ti'n å d snødd de så kjett at aillt bortom Fabrikken va bort. Resultate tå snøvere va frontkollisjon innme vei'n som kjæm ne frå Lunnan. Det jekk vest bra me sjåføra'n som va å lein i bilan.

NYTT FJØS BØGGES I RØFLOA.

Ein les stadi vækk om manglanes investeringsløst i lainnbruke, mæn itj Røfloa der e 'n Anders Røflo i oppstart'n me bygging tå nytt kufjøs. 52 melkkjyr ska få nytt fjøs på ca. 1.000 m2. Hainn Anders vavel litte grainne fersjekti når 'n antyda ein kåstna på 5 mill. kr. Betongarbé e de Br. Austad, på Lænsmyr'n, som utføre.

Groinnarbé utføres tå nabo'n, hainn Geir Helgesen, me utstyr frå Farbu & Gausen på Kjernesvågen.

Sist de vart bøggd kufjøs, på bøgd'n, meint 'n Anders va roinnt 1960, å da i Steina. I Røflo e de åver 70 år sia fjøse vart bøggd opp ætti ein brainn, å de historisk detaljan omkreng deinn bøgginga, håpe redaktør'n at de e mule å få 'n Jørgen Røflo te å bistå me.

EINNELE KOM STORTRØSKA!

Tissdaæn deinn 7. september va de gover å fine fårhåill når stortrøska starta opp neom Hellemshaugan. Hellemstykkje på bægge sian tå E6 va oinnajort på oinner timi'n. De må vårrå tamt åt Gavelsbon som brukt bortimot dan på stykkje borti bakkan. (Ca. såmmå areale de Ivar?)

Når Gavelsbo'n føst bli næmt. så va 'n heiller karåt om synnda'n, da koinn 'n fastslå at hainn fer føst gången i histori'n va færdi me trøskinga, finn dæm kom i gang på Førsta. (Følstad) I går å i dag, freda'n deinn 10. hi 'n verri i gang me pløying å harving som fårberedels te kveitsåing, i mårrå, om vére heill. (Når de jeill kveitsåing så va det Størebo'n som va føst ut, å åt hainn brøydde åker no.) Ver hoill å høstkveita vart sådd å åker'n færdi trommla i 3-4 laudan.

NO KAINN DU BLI FOTOGRAFERT PÅ RØRA.

Hei Jan!
Tenkt at æ kanskje kun bruk Rørsia te å gi et lite pip om at æ driv fotografvirksomhet i Røra og omegn.
 
Med vennlig hilsen
Lena Johnsen
Fotograf
Tlf : 91 56 80 63

Har hjemmeside www.fotografjohnsen.com kor du kainn lesa meir om:


Fotograf Lena Johnsen.
Utdannet fra Norsk Fotografskole i Trondheim, og har jobbet som profesjonell fotograf i 4 år. Tar bilder av både mennesker og dyr, og kommer gjerne hjem til deg å tar bilder, eller hvor du måtte ønske.
Har bærbart studioutstyr, noe som gjør at jeg er veldig fleksibel i forhold til hvor bildene taes.
Tilbyr også forstørrelser, både på papir og lerret. Og kan i samarbeid med "Make Up Artist og frisør" tilby "Modell for en dag".
 

Redaktør'n gratulerer Røra me egen PROFF fotograf!

NO LÆGGES DE NYTT TAK PÅ STASJON.

I dag 26. august lægges de nye take på Stasjon. De vart semsintstein, dæm ha vel itj råa te ækt sjiferstein.

Å deinn nye parkeingsplass'n hi fått asfailt.

RØRA TAXI!

No me splitter ny TOYOTA Avensis! Inspisert å gokjeinnt ta Hjørnbole 21. august.

Anbefalt tå Hjørnbole!

TRØSKINGA I FOIL GANG I NOLGAL'n!

Kåkka e 6 deinn 16. august å 26,4 grader på Nolvæggen! Trøskinga hi starta i Nolgal'n, de støve gått bakom trøska, å da e de vel tørt kåinn. E Størebon sli tå a Ida i år å?
Ka me vassprosænt'n? Spør Gavelsbon. Som hi fått svare frå 'n Jan Anders: 15-16 %.

ITJNÅ TRØSKING I DAG 11. AUGUST.

Ein kjæmpedag 26 grader eiller meir, i sjyggen! De jær mån i kåinnåkra'n, mæn fræmdeles e de my grønnt å sjå. De sjer ut te att 'n Kåre hi skaffa sæ ny Vempel, no hæng 'n i aillfaill på Nolsia tå flaggstånga.

5. august i fjol va de hu Ida, i Østgal'n, starta opp me trøsking på åkern attme Nolgal'n. I dag står vel trøska gått parkert.

NOSTALGI ATTME FLYTEBRYGGA!

I lag me plasstikkbåta låg de om laudan 31. juli ei sjykkele Tresnekk me motor'n montert innveindi! Skoill jærn ha hørd på motorlyd'n!

UTSEKT FRÅ FURULIVEI'n 25. juli 2010.

Åkra'n står frømdeles grønn, mænn nyans'n går i mot Gul. I dag hi vempel'n hainns Kåre hyngi rætt ne, å tæmpen hi verri gått åver 20 grader. 

De bli nåkk i stoinn te trøsking i år ja. I fjol va de trøsking i Nolgal'n 5. august.

KÅINNÅKRA'n(?) ÅT NERSALBER's BON, 10. juli.

Govere vi no hi hatt nån dåggå hi sætt fart i årsvækst'n. Kveitåkr'n i Koabakkan står fint å hi skøtti.

 

Mænn neppå Sainna sjer de ut te at det i år satses på dørking tå Præstkraga.

LITAUER I BÆRGVÆGGEN PÅ RØSKJE.

I følge Adressa så vart ein personbil som skoill sveng ne Grainnmarka påkjørd tå deinn henn trailer'n, frå Litauen, kvart åver eitt i dag, 7. juni.

Hainn står fint parkert me søtfangarn inn mot bærge, å trafikken flaut fint. De ska ikke ha vørti nå personskada.

NO FÅR DU UTSTYR FER JAKT Å FRITI PÅ SAMVIRKELAGE.

Ætti at T-sløyd avslutta butikken så hi de kommi ein spesialbutikk fer Jakt å Friti.

Bakom disken finn du betjening me stor å brei jaktærfaring som kainn veiled dæ fram te de rætte produktan.

No finn du i allsidi utvalg eint'n de ska vårrå spesialteberedd turmat, mat ått hoinn, klea å fotbuna fer jakt å friti, feskarutstyr, hoinnpeilar, jevær å ammunisjon.

 

Skoill du ha behov fer våpenskap, våpenkoffert, liggioinnerlag eiller truga, leirdua å leiruammunisjon? Sjå innom butikken eiller besøk ABCfritid.no så får du heile utvalge tejængele på Internættbutikken.
Mænn Ørna som hæng oinner tak e nåkk itj te salgs.

KYSTVAKT BÅT'n NJÅRD på søk.

KV Njård på Hyllbokta.

Som aill sekkert hi lessi i avisa'n, å sjett utpå Hyllbokta, så hi kystvakt båt'n Njård fåreti søk på Hyllbokta å fjol'n eillers. At søke itj hi fåregått tilfeildi kainn ein sjå på sporinga på Google.

Hen e sporinga frå lettbåt'n.

Vill du lesa meir om KV Njård finn du nåkkå hen. Link te KV NJÅRD på Google hen.

17. MAI-MUSIKK I FURULIVEI'N.

Dæm kom kvart åver ni å Roger'n e me, som vanle.

17. mai toget på vei til Salberg kirke.

17. mai på Hylla. Stille å role sjer de ut te.

Itj så my meir liv på Stasjon heiller. Sur novæst vinn å 12 grader. Mænn Bjørka bynne å bli Grønn.

GLOBAL OPPVARMING?

Son såg det ut på Rør'n kl. 8.30 i dag deinn 10. mai.

PÅ TI Å START OPP!

I dag, 26. april, e de stillestainns i arbè med parkeringsplassen på Røra stasjon. Hi du glømmt de henn anlægge Odd Einar? Eiller mangle Jærnban pæng te å foillfør?

No e de bekræfta: Jærnbaneværke mangle PÆÆNG! De e Annlæggsgartner Kurt By på Steinkjer som e hovedentreprenør. Hainn Odd Einar Kne e bærre oinnerentreprenør, mæn starte opp så fort Jærnbaneværke ji klarsignal.

VÅRÅINNA E I GANG!

26. april å våråinna e i gang.

KREATIVE GUTA!

Vegar å 'n Gøran ha forskreftmæssi kjættingutstyr montert når dæm va ut på biltur langs Hyllavei'n i dag 13. mars. E de træning te Olabilløp på Hyllada'n?

BILDER TATT FRA UTGAL'n 13. mars.

Vår'n vist i dag at 'n snart e på vei, mæn Kong vinter ha itj ailldeles løst te å slæpp take.

Hellemshaugan.

Medaljefangst for Tae Kwon Do-utøvere fra Røra!

SOLØR: Det ble en gedigen medaljefangst for den nordtrønderske troppen som deltok i norgescupstevnet i taekwondo i Gruehallen sist helg. Stjørdal Taekwondoklubb tok hele fem gullmedaljer, Mudo Team Namsos tok to gull, fem sølv og to bronse, mens det ble ett gull, ett sølv og to bronse til Røra Tae Kwon Do klubb.

RØRSIA GRATULERER!

KÆLKVÆRKSKAIA 30. januar.

Itj my badeliv i dag nei. - 15 å sur østavinn.

Fæstusrevvyjængen følli opp sukkse'n!

FESTUSREVYEN 2010.

Da er oppkjøringa i gang, har DU lyst til å bli med???

Ta kontakt med Bård 91513541, så er du med på noe som du "ailldri kjæms te å anger på"

PS! i juni ska vi på Humorfestival i Hemne...............ein om d bli arti..:-)))))))

Revyhælsing fra

Bård Eriksson å ræstn tå gjængen i Festusrevyen....:-)))

 

RØRA 24. januar 2010.

Vel heim ætti oppdrage i Sinop, Tyrkia kainn æ slå fast at vi hi de varmar i husa einn Tyrkeran, - 4, som de e ut no i to tia, føles ber einn + 5 å sur Sibirvinn, som vi ha de sist dåggån i Sinop.

Ælles så e de itj stor ferainnringa i utsekt'n på de tri vækkan æ hi verri bort. Snø'n legg akkurat lik æns, så de kainn itj ha verri hværken nebør eiller vinn. De e stort sjett bærre månin som mangle. (Sjå bilde frå 1. januar.)

ETTERLYSNING!

Vi er ikke i mål, enda!
Flere innlegg ønskes til jan.salberg@ntebb.no

Nytt innlegg 15. august 2010.

Hei Jan.
Når det gjelder bildet som Ørjan Albriktsen har sendt inn, så mener jeg
at følgende personer er å finne på bildet:
Fra venstre Johannes Østereng, Iver Berg, Karl L. Karlsen, Jon Petter
Østereng og Torvald Ofstad.

Hilsen Karla Olaug Olsen

Nytt innlegg 1. februar 2010.

Hei;
 
Sender mail på vegne av min mor Asbjørg Aabakken. Hun har funnet originalbildet i et gammelt familiealbum. Person som står som nr. 3 fra venstre er merket som hennes far, dvs Oskar Skoglund.
 
Mvh. Ingvild Aabakken

Nye innlegg 27. jan.

Fra Knut Følstad, Vadsø.

Æ byjnne no også å tvil på han Oddmund Helberg.

Knut.

Hei ijænn !
Margot å Rolf hi sjækka me både a Bergny Østereng å a Asbjørg Åbakken å e næsten helt sekker i sin sak. (Mæn de e sekkert ainneran å
J )
Mvh Roger

Fra Roger 23. jan:
Fra venstre: Johannes Lornsen Østereng, Iver Berg, Oskar Skoglund, Jon Petter Østereng og bak me sjåførhuv Torvald Ofstad.

Pr. i dag 26. jan. har det kommet innspill fra Roger Austad, Jorunn Hammer og Arne Ofstad.

 Min forløbige konklusjon blir:
Johannes L. (Lang Assja) Østereng, (Side 195/196, Østerenge Øvre) Oddmund J. Helberg, (side 178) Karl L. Karlsen, (side 196) Kristian Lorås(ås), (side 184) sjåfør Torvald Ofstad, (side 201).

Sidehenvisning er til Røras Bebyggelse 1957.

Fra Ørjan K. Albrigtsen har jeg fått dette bildet.

Hallo Jan..!

Jeg har lagt ut en etterlysning på slektssidene mine ( http://www.vargefaret.net/genealogy/ ) angående et bilde jeg har liggende.
Det gjelder et lokalt vegarbeidslag, og jeg har lokalisert 2 av "karan" på bildet; Johannes Lornsen Østereng (1) og Karl Leonard Karlsen. (3) Kanskje du eller noen andre i din omgangskrets vet navnene til de andre på bildet og evt. når og i hvilken forbindelse dette bildet kan være tatt?

Legg det gjerne ut på Rørsia - og da kanskje med en link mot etterlysningen min der...
 

--
                mvh
      Ørjan K. Albriktsen
 

GODT NYTT ÅR 2010!

Solnedgang 3. januar kl. 16.00.

FLATBRØ Å SJÆNNING FRÅ RØRA.

                    

Sjænning å Flatbrø? Kjøp hen.

EINNELE: BILVASKEMASJIN PÅ TEXACO'n!

No kainn Rørbyggin einnele få vaka bil'n sin på Rør'n, å slæpp å kjør te gali sia tå Straumen eiller på Øra. No kainn du få ei sjykkele oinnerspyling, kjemisk oppløysing ta salt å ainna uhumskheita, finn kostvasking bli jort.
Hen åvervåkes operasjon tå vaskesjæfen.

Lægg du ti nån kronå ta så bli "kjæledæggen" åverspruta me våks, finn kostan polere. (No kainn ein kansji lur på om 'n Vidar hi montert sikostan oppne, ætti som øverst del'n tå sirutån ferbli uvaska.)
Redaktør'n Gratukere me nyinvesteringa!

HØSTDAG!

"SOL" åver Hyllbokta i dag, 21. novæmber kl. 14.10. Mæn tæmpen låg på ein 8 grader.

HALLOWEEN i HELLEMSHAUGAN!


To søte å besjedne Halloween veitja kom på besøk i Furulivei'n i kveill.

ÆKT HÅNNING FRÅ RØRA!

I dag, 24. oktober va 'n Jarle Holmsve på plass, utafer Boinnpris'n, me ækt Røra hånning. Bikuba'n ha verri plassert på Ner-Lorås så de skoill tj vårrå nån tvil om ækktheita. Jarle koinn fertæl at hainn på ein salgsturne i trakti'n roinnt Røros ha fått opplyst at Rørahånningen ægna sæ svært så gått i Karsk. Ælle koinn de vårrå i gått middel mot både snørr å ferkjølels, om dein vart blainna i varm melk me gått me pepper.

Når æ føsst reklamere fer Røra produkt, så må æ innrømm at de hennn produkte vart æ føst jort oppmærksom på på Fæstusrevvy'n. Uhæmma skryt tå Røra Flatbrød, frå ein tå fæstdeltakera'n åt Flatbrøbakar'n i Grainnan var overhørd. Da opplyst Flatbrøbakar'n at Røra Flatbrød ha verri på markede i ein fir - fæm år. Kor ein fkk kjøppt flatbrøe? Der dæm sæll Innerøysådd å Røra sjænning va svare.
Booinnpris'n sæll Innerøysådd å sjænning, O.K. Mæn Røra flatbrø? Jau da, jømmt nederst nerri båks'n me Røra Sjænning va de å nån firkainti æskå me Røra Flatbrød.
DOMMEN ætti prøvesmakinga: KJÆMPEGÅTT! Ideal å Korni e itj nå altærnativ længer, no bli det ækt Røra Flatbrø henætti!

Nån bilda frå bygginga tå Koatunnel'n.

OM MÅNNDA'n DEINN 28. septæmber åpna FLOÅSBUA!
Sluttrapport om bygginga lenger ned på denne side.

FÆSTUSREVY 2009 HI HATT PREMIERE.

FRÅ PRØVA'n HEN.     FRÅ FAMILIEFORESTILLINGA.

NYTT FRA HYLLA VEL.


VEGSTELLET PÅ RØRA I GAMMELTIA.

 

10. OKTOBER PÅ RØRA!

Da'n i dag var ein rættele fin høstdag me go tæmpratur å SOL. At høst'n e på væg e i millerti sekkert, høstfarge på trea å snø oppi Værrafjella.

Sjøl på høgerlegganes strøk, som Lekseth, e de fræmdeles snøfritt.

Nerri Lia e kreativitet'n stor! Hainn Eirik Austad ha bøgd roillebrætt fer lathoinna, å fått lura kompis'n te å skuv. På flata ferløp prøvetur'n problemfritt, no skoill doningen utprøvas i ein høvele bakki.

FLERE ETTERLYSNINGER FRA AMERIKA.

Hello, Roald

My name is Bruce Austad, and I live in Minnesota, raised in North Dakota.  My great grandfather (Lorens) Lewis Austad and his twin brother Peter emigrated from Norway, I think from Hylla, as part of 13 siblings who came to this country starting in 1865.  They went to Crescoe, Iowa, and then to Enderlin, in Ransom County, North Dakota.  I recently saw a posting by Lucia Hansen on Norway-Heritage.com asking for information on her great grandfather Olaus Austad, who emigrated to Ransom County North Dakota, and would likely be one of the brothers of Peter and Lewis.  The internet has provided the ability for me to look at the web sites and histories of Hylla and Rorsia, where I found your name and Eskild's name, and I had opportunity to browse the US National Archives in Washington, DC some years ago, as I was a Federal employee.  I just now got an e-mail from Lucia, indicating that she and her husband are now in Norway and would be visiting Inderoy shortly.  I am not sure if it is you or Eskild that she is in touch with, or even if you are in fact related to me, but that appears likely, with the information I have presently.  In any event, I would appreciate hearing from you, to determine whether we might be related, as it appears my family came from that part of Norway.  Greetings to you and your family, and if my suppositions are correct, to any of the other residents of Hylla and Rorsia that are part of the Austad family.

Roald har oversendt denne. No blir det en ny sak å bryne seg på ått dåkk. Kåmm me tips på E-post!

Har fått hjelp av Torstein Lund med denne oversettelsen:

Navnet mitt er Bruce Austad og jeg bor i Minnesota, vokst opp i Nord Dakota. Min oldefar (Lorens) Lewis Austad og hans tvilling Peter emigrerte fra Norge, jeg tror fra Hylla, som en del av 13 søsken som kom til Amerika fra 1865 framover. De startet i Crescoe, Iowa og senere til Enderlin i Ransom fylke i Nord Dakota.
Jeg så den e-posten Lucia Hansen hadde på Norwayheritage.com, med spørsmål om sin oldefar Olaus Austad, som emigrerte til Ransom og vil sansynligvis være broren til Peter og (Lorens) Lewis. (Nei, Torsteins anm.)
Internet lar meg se på web sider med historier om Hylla og rorsiden. Det er der jeg fant ditt og Eskilds navn. Jeg har også vært på det amerikanske statsarkivet da jeg arbeidet for staten og hadde tilgang.
Jeg fikk nettopp en e post fra Lucia der hun forteller at hun kommer på besøk i nær fremtid. Jeg vet ikke om det er dere hun har vært kontakt med, men det ser sånn ut, med den informasjonen jeg har, att vi er slektninger.

Jeg vil gjerne høre fra deg så jeg kan finne ut om vi er slektninger siden det ser ut som min familje kommer fra Hylla. Hilsner til deg og din familje og hvis mine gjetninger er riktig, til andre slektninger på Hylla.

 

GAVELSBO'n E FÆRDI ME ÅRETS TRØSKING.

6. september kl. 16.52 tek Gavelsbon deinn sist skåra å e færdi me trøskinga i åre 2009.

STORTRØSKA I ARBE.

Tossda'n 3. september va de kjæmpever å stortrøska i arbé på åker'n neom Stasjon. Størrelsa vises gått i fårhåill te trailer'n. Når trøska ska ferfløttas på vei, må de te både følgebil å eintraktor som tek me sæ skjærbole.

25. AUGUST, FOILL FART PÅ TRØSKINGA.

Klåkka e ti åver fir, å de e foillfart på trøskings. Gavelsbo'n e i gang inni "Bakkan", hu Ida i Østgal'n trøske Nolgals einnan å stortrøska hi starta opp me Utgalseinnan å Brattsvé. Konkurrans bl tøff, mæn Gavelsbo'n bli færdi me Bøggåker'n samtidi som Stortrøska e færdi i Brattsvé. Klåkka 10 på hælvølløv e stortrøska færdi me heile Utgalseinnan.

NYE FLOÅSTUNET, DOGNA DER Å!

2. mai. Nå ligger mange "dugnadskailla" i startgropa, alt er klart til bygging av den nye Floåsbua. Steinar Lorås og Aksel Støre har fraktet opp materialer; Franzefoss (Kælkværke) har spandert Pukk, Austadguta'n lånte bort gravemaskin, som Torgeir handterte med vant og sikker hånd.

7. juni.
Stokk på stein, og reisverket begynner å ta form. Det ligger klart til stor innsats. Kristian Austad har ledet muring av pillarer. Vi ser at Floåstunet begynner å ta form, Floåsbua kommer fram i "lyset" på sin nye plass sør for Skolehytta.

18. juni.
Før godværet sette inn. Taklegging har startet.

Rolf Roel og Arnfinn Modell har lagt ned mange timer på bygginga. Rolf er mesteren, og har pr.dato mer enn 300 timer på Floåsen. Arnfinn har litt mindre, men er tett oppunder samme timetall.

16. august.
Det nye Floåstunet sett fra "Gammeltomta". Det er to vinduer på Doen, men det blir bare en 1-seter. Gangen har fått ett vindu mot Øst. Murpipa skal være med på å sikre at flammene ikke slipper til mer. Fra sitteplassen er det åpnet utsikt mot Svarttjønna. Makalaus sitteplass i godt vær.

Verandadøra til venstre fører inn til det aller triveligste utfluktsrommet på Innherred. Et ekstra vindu mot vest, sponset av Asbjørg Aabakken, gir fin oversikt til de som kommer opp på Floåsvollen.

Tunet har tatt form, det begynner å gå mot slutten av arbeidet. Montering av de siste detaljene på Doen og i kjøkkenkroken, litt rydding og så er det klart for lakking innvendig.

E a itj fin!

Ti slutt må nevnes at Logosol gutan har sponset alt av listverk. Makan til flotte materialer skal du lete lenge etter. På trappa er det benger for å henge seg nedpå. Utenfor selve oppholdsrommet er det overbyggd veranda for å sitte i godværet og løse verdensproblemer.

Takk til Otte som raskt bidro med tekst og flere bilder. Neste gang kommer interiøret.

Å HEN E INTERIØRE!
26. august 2009.

"Det er fullført!"
Ledar'n tå byggekomite'n sett fer eindin tå bole å sjer kor fint det vart.

Det fine Bole e d 'n Toralf Bjelkåsen som hi laga.

Han sjer kor fin en kjøkenkrok det hi vortti. Nyomn varme som ein heil huli.
Trivele krok å kok sæ kaffe på.

Skoill du vårrå trøngan, e det rå fer å sitti litte fer sæ sjøl hen.
Nødveindi plass medt oppi skoja. Vakkert e det å.

Bygging av nytt uthus 2009.

Rapport om arbeidet.

Litt bakgrunn

Skolehytta på Floåsen ble oppbygd av materialer fra den gamle badstua på Røra. Dette finner du omtalt bakerst i dette heftet, og bør leses ved høve.
I 1962 vet vi at det var bygd uthus på skolehytta. Dette var til bruk for kommunen sine arbeidere i skogen, samt do, vedbu og skismørebu for skolen og idrettslaget. Etter hvert ble bruken av uthuset endret, skismørere og skogsarbeider brukte bua lite. Uthuset var i forfall utover 1980-tallet, og sauene var i ferd med å ta i bruk huset.
Da kom et skifte, det begynte å komme noe kreative, spreke og initiativrike pensjonister på tur over Floåsen. De såg mulighetene til å lage seg ei bu for trivsel. De satte i gang med oppussing og flikking. Det dannet seg ei gruppe med navnet ”FLOÅSENS VENNER”. Minst hver søndag var det treff på Floåsenvollen, med kaffe og sosialt samvær. Denne gruppa har si egen historie, men for skolehytta og Floåsvollen var dette ei redning. Det ble nedlagt utallige timer arbeid for fellesskapets beste. Utviklinga av bua ville vel aldri komme til veis ende, men 12.oktober 2008 tok flammene alt i løpet av noen øyeblikk. Brannen tok tak og svidde av hele uthuset i løpet av noen minutter.

Her ser vi bua like før sitt endelikt.

Borterst ser vi dodøra, så døra til vedbu og do. Her ble det innlagt ett favn ved samme dagen som brannen tok sitt rov. Nærmeste dør var inn til bua.
Uthuset lå lengre mot øst enn dagens bu, bak skolehytta, bakveggen var vendt mot Svarttjønna.

Planperioden

Allerede 13.-14.oktober var det kontakter mellom Floåsens venner og Røra skole om: HVA NÅ? Viljen til at det skulle bygges opp nytt var ekstrem stor.
Litt fram og tilbake, Inderøy kommunen sa klart fra at de så dette uthuset som en del av sin forsikringsdel. Dette gjorde det mulig å tenke framover.
Foreldrerådets arbeidsutvalg oppnevnte Anders Røflo og Siv-Mari Kolstad som medlemmer av byggekomiteen.
Floåsens venner oppnevnte Kristian Austad og Toralf Bjelkåsen som sine medlemmer. Otte Vatn ble bedt om å lede for byggekomiteen av rektor og FaU.
Allerede 23.oktober går første brev ut til medlemmene, og 29. holdes det første møtet på skolehytta. Vi inviterer aktuelle bidragsutere til å hjelpe oss med skisser, disse uteble.
29.januar 2009 samles komiteen på nytt, nå behandler vi egne skisser til hvordan vi skal bygge, vi har landet på den ytre ramma, 4*8 meter, og oppdelinga av rom. Enda hadde vi inga økonomisk ramme, men bare en takst.
Isoleringa av uthuset ble bestemt til 15 cm Glava i tak og golv og 10 cm i vegger. Utvendig vegger kles med asfaltplater, innvendig med papp.
Den første byggeaktiviteten ble å sette opp et gammeldags utedass, ca 1*1 meter, like inn til skogen bak uthuset vi har i dag.
Den endelige plasseringa av uthuset blir bestemt i møte 8. mai, da er alt materialene på plass og alt er klart til oppstart.

Det ble tilslutt enighet om dette:

  • Uthuset legges med østre gavl i forlengelsen av skolehytta sin vestvegg mot sør med 7 meters avstand, mønet i 90o vinkel på mønet på skolehytta. Uthuset ligger da i øst-vest retning i en lengde av 8 meter + 2 meter veranda.
  • Innvendig snus rominndelinga slik at toalett kommer helt i sør-østre hjørne og ”Trivselsbua” mot vest, med mest mulig utsikt mot vollen.
  • Denne løsninga er med på å sikre at vi får en tunvirkning som vi finner ønskelig, ei framtidig overbygging av bålplassen vil forsterke dette.

Det ble hentet inn forespørsel om priser på levering av byggematerialer. Byggmakker Verdal kom ut med beste tilbud samlet sett. I tillegg kjøpte vi bl.a. konstruksjonsvirke fra Ottar Staberg. Etter litt fram og tilbake ble vi enige om å bruke pilarer som fundament for uthuset.
Snorer og pinner settes ned 8.mai for å angi retninger. I løpet av dagen etter er gravemaskin i gang med å flekke av berget på tomta. Maskin gratis utlånt fra Austad Maskin.
Brannskaden blir klargjort, vi fikk 194.000 kr til disposisjon. Vi skal føre regnskapet gjennom Inderøy kommune sitt regnskap. Gjennom dette får vi full moms kompensasjon. Byggekomiteen ser av vi har ei god, romslig ramme for arbeidet framover.
Inderøy kommune bidrog gjennom servituttene for nedslagsfeltet til Røflovatnet med godkjent privet. Den installerte ”Snurredass” ble kjøpt inn, og betalt av Inderøy  kommune. Denne kostet 22.000 kroner.
Vårløysninga kom litt brått på oss, så vi måtte mellomlagre materialer oppe i redskapsbua hos Aksel Støre på Åsamyra, og seinere på lunningsplassen ved Røflovatnet.
Med forsterket veg opp på Floåsvollen kom materialene opp første uka av mai. Steinar Lorås kjørte mange turer. Det må også nevnes at Kristian Austad dro utrolig mye materialer med en forholdsvis liten privatbil.
En del byggematerialer ble også lagret og delvis kjøpt gjennom Roger Austad i Br.Austad a/s.
Vi kan heller ikke få fullrost Verdalskalk nok for gavmildheta, gratis masse til vegutbedring og bruk på tomta, tilkjørt lunningsplassen. I oversikten  er massene til utbedring av vegen i 2008 tatt med.

 

Byggeperioden

Vi fikk tilsagn fra mange av de ivrige brukerne om å delta i arbeidet med bygginga, velvillighet fra næringslivet på bygda i form av lån og gaver ga komiteen optimisme i arbeidet.
Kristian Austad hevdet tidlig i vår at vi skulle være ferdig til 27. august. Pensjonistlaget skulle da ha møte på Floåsen. Vi andre drog den tidsplana i tvil.
Austad Maskin lånte til gravemaskin, og Torgeir Austad tok seg av kjøringa av maskinen. Litt ugreie med det mekaniske gjorde at arbeidet gav utfordringer, men berget ble avflekt og klar til muring.
Det må også sies at opprustinga av vegen fra lunningsplassen opp på Floåsen høsten 2008, gjorde at det var enklere for Steinar Lorås å kjøre opp byggevarer. Samtidig var det godt for dugnadsfolket å bruke energien bygging heller enn gåing opp bakkene. Vegen opp var så fin sommeren 2009 at privatbilene drog opp store lass.
For å fylle opp i tomta og rundt omkring fikk masse fra Verdalskalk på Hylla, Aksel Støre kjørte massene opp fra lunningsplassen.
Arbeidet går nå fort fram, 4-5 mann kommer nesten hver dag. Det hamres, sages og mures på alle bauer og kanter.
Den moderne tida har kommet inn i arbeidet. Vi kjøpte bensindrevet aggregat og kappe/gjerdesag. Arbeidsfolket hadde med seg klyvsag og annet handverktøy, når vi ser hvordan skolehytta ble bygd er det mange arbeidsoppgaver som er lettere å utføre.
Vollen fikk litt hard medfart i vårløysinga, men slik må det bli på en byggeplass.
Geir Helgesen tok med gravemaskinen og pusset opp litt og drenerte utfall fra byggetomta. Finpussen av vollen ble tatt med handmakt og tilsådd med grasfrø.
Vi hadde en flott sommer til bygginga, vel og merke etter St.Hans Før St.Hans hadde vi nedbør, kaldt og ufyselig vær. Så kom omslaget, Sol og varme, nesten i meste laget, preget juli og starten av august.
Toralf Bjelkåsen, leder for styret for kommuneskogen, sto for å rydde utsikten fra haugen sør for skolehytta mot Svarttjønna. Det var daglige trivelige kaffepauser ved benkene oppå haugen med sikt mot tjønna.
Oppmøtet på dugnad er god og innsatsen er stor, arbeidet har god framdrift.
Flere av oss håper at Kristian Austad sin optimisme og ferdig til 27. august kan slå til.
Først i august begynner det faktisk å snevres inn med behov for arbeidsfolk, Utvendig er bygget ferdig, golvbord lagt, og panelet på plass. Det ble spart mye gjennom trykkluft pistol.
Vi satt inne med et nytt vindu med 3 fag og 4 ruter i høgda, dette ble satt inn mot sør i skolehytta. Dette slipper inn mer lys enn det som sto der før.
Til slutt blir det gitt ordre om at nå skal det bare være finsnekkere på bygget, Listene fra Logosol skal opp.
En runde med innredning mot slutten, kjøkken med oppvaskkum og nedløp kommer på plass, hyller i vedbua, og ikke minst opprydding i skolehytta, rundt i uteområdet og i selve uthuset.
På slutten av innredningen, ovnen er på plass, med skifer på golvet under. Det er like før kjøkkenet er komplett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Som vi sjer er det enda mye rydding før det er klart til siste innsats.

Foreldrene vasket skolehytta etter oss, og fikk fjernet alt rot og søppel som hadde samlet seg gjennom mange år.Toralf Bjelkåsen skulle beise vegger og lakke gulvet. Han hadde med seg Astrid på dette. Nå fikk de råde grunnen aleine. Det var en fryd å komme opp for å se resultatet. Lokalene var så lekre som det kunne forventes, og mer til.
Astrid Bjelkåsen og Åsta Borgan hadde i oppdrag å ta ut og sy gardiner, de fikk frie hender til dette. Gardinene taler vel sitt eget språk, de ga en varm, lun stemning inne i hele huset.
Kristian Austad hadde vært nede på Miljøtorget og plukket ut stoler med tanke på at de skulle opp hit, litt reparasjon utført av Svein Jørum, men det ble stoler til uthus og skolehytta.
Toralf Bjelkåsen fortalte at han hadde noe materialer liggende som kunne passe til bord og benker i slike omgivelser. Resultatet ser vi, her kan alle argumenter understrekes, hvis de ikke er gode nok, med å slå i bordet uten å skade bordet. Solide saker. (Bilde lenger opp.)
Verandaen er nå en sak for seg, jeg tror alle ser at dette er med på å heve standarden på bygget. Kristian Austad fant ut at han måtte ha møbler som passet her ute. Som sagt så gjort, han kom med møblene som passer inn der ute.
Det har vært svært enkelt gjennom byggeperioden, og det har manglet ett eller annet av materialer, som lister og litt tilpasset virke. Rolf Roel har sagt at det ordner jeg i ettermiddag. Dagen etter har han det med seg oppover.
Har det vært noe som skulle vært hentet på Verdal, da hørte vi Kristian Austad si: ”Æ kjæm litte seinar i mårrå, æ fer på Væddal’n i mårrå tile.”
Vi kjøpte inn en gasskomfyr, den plasserte vi inne i skolehytta, denne er utstyrt med 11 kg komposittflaske med gass. Vi flyttet 2 blusset fra skolehytta til bua for Floåsens venner. Gassflaska ble plassert ute i vedbua. Vårt ønske med dette er at skolen skal finne det mer bekvemt å ha turer opp på Floåsen, bruke skolehytta mer. Ut fra en slik tankegang har vi plassert aggregatet inne i skolehytta også. Bekvemmelighetene med toalettet og plasseringa av uthuset er også gjort for å gjøre det mer tiltalende for bruk av skolehytta, det være seg om det er i skole eller andre lag og organisasjoner. 

Tro meg eller ikke, Kristian Austad fikk rett, alt var klart til 27. august, og Pensjonistlaget holdt sitt møte på Floåsen.

 I tillegg til å rydde opp etter selve bygginga har det denne sommeren vært foretatt rydding av vegetasjon på vollen.  

Gjenstående arbeider.

Byggekomiteen har kjøpt inn trematerialer og plater til nytt tak på selve skolehytta. Dette er lagret ved nordveggen på skolehytta. Arbeidet er planlagt utført i 2010.
Uthuset er behandlet med Visir, det skal bli kjøpt inn maling til både uthuset og skolehytta. Vi regner med 2 strøk. Dette vil bli utført i 2010. Foreldrerådet (FaU) har sagt at de skal male skolehytta.
Gjennom arbeidet har komiteen forsøkt å få et inntrykk av tun. Dette vil forsterkes om det lages et overbygg med ljore ved bålplassen. Komiteen utfordrer FaU på dette, det økonomiske etter oss tillater ei slik bygging.
FaU er også utfordret på at skolehytta kan opprustes en del gjennom de resterende midlene. Det gjelder inventar, maling, lysutstyr, vindu osv.
Vi har forsøkt å reparere vollen etter byggeperioden, vi ser likevel at det kan være behov for ytterligere tilpussing etter kjøring opp til området. Det kan også være behov for ytterligere tilsåing av grasfrø våren 2010.

Økonomi

Vi har hatt utlegg for kjøp av byggematerialer og utstyr på, eks moms 158.144,37 kr, moms utgjør 39.143,46 kr, totalt 197.287,83 kr. Ved at byggeregnskapet blir ført gjennom Inderøy kommune, får de refundert momsen, det blir derfor ikke ei utgift for oss.
Dugnadsinnsatsen har vært stor og utgjør 1585,5 timer, vi priset til 125 kr per time, dette vil da utgjøre 198.187,50 kr. Det kan være muligheter for at ikke alle har meldt inn sin innsats.
Maskiner som traktor og gravemaskin har vi vedsatt til 500 kr per time. Vi har fått oppgitt  83,5 timer, dette blir da 41.750 kr.
Vi har også mottett gaver som verdsettes fra bedrifter og kommune for om lag  51,660 kr.
I tillegg har vi fått gaver og bidrag fra enkeltpersoner og lag.
Ut fra enkle kalkyler har vi nå et uthus vi kan verdsette til om lag  488.500 kr.

Vi står nå tilbake med en byggekonto på 35.855,63 kr. Fra dato blir opplegget at Foreldrerådet ved Røra skole får attestasjons ansvar det resterende til prosjektet Floåsen. 

Etterord.

Perioden med bygging har atter vist at det finnes utrolig mye dugnadsglede på Røra. Gruppa FLOÅSENS VENNER sin vilje til å få en ny møteplass har imponert meg som leder for byggekomiteen. Pensjonister godt over 80 år har daglig stilt opp for å få til dette, som de sier selv, ikke for at de i så forferdelig mange år kommer til å bruke dette, men for skoleelevene og nye venner av Floåsen. Denne møteplassen vil i generasjoner bli en møteplass for sosialt samvær, i tillegg til at det gir god fysisk helse å gå opp hit, med muligheter for å strekke turen innover etter lettere gode turstier mot Marsteinsvola og Søråsen.
Det er farlig å trekke fram noen spesielt i et slikt dugnadsprosjekt, med fare for å tråkke noen på tærne, våger jeg det likevel.
Kristian Austad, med sine 82 år, i påvente av å få et nytt kne, kastet seg inn i byggekomiteen full av planer og ideer. Som leder av FLOÅSENS VENNER, var jo dette for så vidt naturlig at han skulle være med. Han varslet samtidig om at han hadde tenkt å lede det daglige arbeidet med dugnadsfolket under bygginga, noe han gjorde. Han sto for muring og pussing, lange arbeidsdager ble det, men kveldene ble brukt til å ringe rundt for å få de rette folkene til å komme til rette tid.
Hvor mange tonn byggevarer han har trekt med bilen sin i løpet av våren og sommeren vet han ikke selv engang, men jeg har litt hoderystende sett de taklastene han har kommet opp på Floåsen med.
Nå helt på slutten av etterarbeidet var han oppe i uthuset, og på ei klatreøvelse fikk han skadet kneet litt mer. Vi får ønske han lykke til med nytt kne i disse dager.

Takk for en utrolig innsats.

             Røra  21.09.2009. 

Otte Vatn/leder byggekomiteen

           Toralf Bjelkåsen/Floåsens venner                  Kristian Austad/Floåsens venner

 Anders Røflo/Foreldrerådet                   Siv Mari Kolstad-Heggdal/Foreldrerådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeksjon fra Inderøy kommune med formiddagsmat 2. september 2009..

Rolf Roel og Kristian Austad i forgrunn.

Rådmann Jon Arve Hollekim, Kommunalsjef Finn Madsen, Toralf Bjelkåsen, Otte Vatn, ordfører Ole Tronstad og leder Fau Anders Røflo

TAKK til Otte!

DET MÅTTE EN KVINNE TIL: STØREBO'n vart itj føst i år.

Avisåker'n i Ko'n hi, i uminnele ti, verri deinn føst åker som i vørti trøska på bøgd'n, å i de seiner åra e de Størebo'n som hi hatt oppgaven. Mæn i dag, 5. august 2009, på ein skafin dag me tæmptratur opp i mot 25 -27 grader, mått 'n sjå sæ sli tå ferpaktar'n i Nolgal'n, hu Ida Sakshaug, frå Østgal'n. Einnå no når de henne skrives kl. 22.05 går trøska fer foillt.

PRÆSSE PÅ Redaktør'n auke:

23.07.09:

Hei gut!!
No e vi snart færdi oppå Floåsa me nytt uthus, æ hi itj sett nå om denne på Rørsia. Æ synes du skoill gå dæ en tur oppå den å så kor fint de hi vortti. E'n Rålf ån Rålf ån Krestian ån Arnfinn, en Toralf ån Johan å litte æ å nån fleir hi brukt såmmårn på den arbe. Snakk om insats, å ka det hi å sei fer folkehælsa, meir enn bastu betydd i si ti. No kan kailla å kjærrenga gå sæ litte sveitt oppåver, røl å drekk kaffe, lyg foill kvartenner så my dæm vil. Gå heim klar i kråpp å lett te sins.
Go såmmår åt dæ.
Otte

25:07.09:

Hves du itj hi anna planer fer førrimeddagskaffen i mårrå passe det flott å ta en tur oppåver i 1/2 10-10 tin. Da hi "Floåsensvenner" sett vækkastræff. Der vil du nåk få det klarest meldengan om prosjækte, på gått å ont. Æ ska ut me jækta Pauline åver Beistafjol'n å gå opp te Todal'n på sætervandring (Inderøyturer)
Hves du itj kravle dæ oppå Floås'n syndan, kan vi avtal en tur i lag te vækkan.
Go hælg
Otte

RØRA. FRA GAVEL 23. juli:

I dag framstår Røra som svært så fargerik, å de nærme sæ skuråinn å høst. Tørtt hi de verri deinn sist tia, mæn ætti som leirhaugan innåver Einnan sjer ut te å bårrå avling, å itj e foillsteindi uttøtka så kainn de bli i brukbart år fer kåinnnbona'n.

Må å ta me i bilde tå Hylla å åkra'n åvom, som å står fint.

Krøttera på Gavel hi vesstnåkk vørti kresin i matvei'n. Syr å ainna ugras vrake dæm, te fårdel fer kåinnåkra'n på ainner sia galin. Gavelsbo'n hi vørti lei tå å jåggå krøtter så no sætt 'n dæm på bås, sle ne ugrase me beitpussar'n i håp om at etanes krøttermat ska bli resultate.
 

Hei Jan!

Nå har det ikke vært noen aktivitet på Rørsia siden 23.Mai.nå må du skjerpe deg.Vi utflytta Rørbygg lengter etter å høre nytt fra bygda.

Hilsen Arnold

NYTT FRÅ RØR'n 6. JULI 2009.

Føst må æ takk 'n Arnold ferr oppstramminga! Må innrømm at det hi verri aillt fer lite aktivitet på Rørsia det sist 6 vækka'n. Å ka som hi sjedd på bøgd'n i deinn tia e æ foillsteindi uvåttånes om. Hi verri på jobb på Værdal'n, i Stavanger, Egersund å på Stord. Deinn sist vækka hi det verri ein lit'n feritur på Vestlainne.

På deinn tia hi i aillfaill bøgda vørt Grønn i fersjelli nyansa, vi hi passert mettsåmmår, å ein kainn sjå tægn på at åkran går mot ein gul farge.

Gavelsbo'n hi jort deinn føst slått'n å va i dag i gang me å spre frau på deinn nysli ekra neom gål'n. Som ein kainn sjå på ein del tå trea så hi Hæggen, no på treddi åre vørti angreppi tå Hæggspinnmøll. No spørs de om Hæggen klare eitt år te.
Ætti som æ kom heim frå "feritur" i går kveill å reise te Stord på jobb i mårrå så bli det heiller itj så my meir å oppdater. Mæn i trivele dame oppi Grong e i gang me å skriv om  ein førkj-ongi som heitt Grethe å budd oppi Kuppusteinsveet føst på 1870 åra. No trøng dama bilda (heilst gammel) som vise litte tå omjivelsan på på Rør'n, Børgin, Vangsdal'n, Stamnes, Heia, Salbergs gålan me Hylla å stasjon. Så lesera leit å sjå om de finns nåkkå. Kontakt'n fermiddles via Rørsia.

ER DETTE BILDE AV KARL MAGNUS KARLSEN?

Hei
Ser at du har publisert en del gamle foto på Rørsia. Min oldefar er omtalt i forbindelse med Lund-butikken. Karl Magnus Karlsen.
Han var både lærer, bankkasserer og handelsmann. Har du tilgang til noe foto av han. Jeg har et som jeg tror kan være han.

Håper på tilbakemelding

Tore A. Karlsen
Kongsvn 68 7088 Heimdal
tlf 908 35 149

E-post: toakar@gmail.com

En ny oppgave for Rørsia's lesere! Kan noen hjelpe Tore med noen flere opplysninger.

 

ÅRETS 17. MAI TOG. Verdens lengste, på Røra.

OPPDATERING OM VÅRÅINNA.

I går 19. april spredd Gavelsbo'n frau, å i dag 20. april ha Nersalbersbo'n sådd bakkan i Ko'n, å va i foill gang me trommling i sjutin om kveill'n. Ælles hi de verri ein kjæmpefin dag me sol å sjyfri himmel å 'n 14-15 grader.

I dag, 22. april kom de nån rægndråppå'a, å på Gavel vart plussele ækra Grønn, deinn Grønnesta på Rør'n i år å?

NY LASTEBIL PÅ RØRA!

No får Austadguta'n konkurranse! Hainn Rune Weie hi gått te anskaffels tå ein ny lastebil me dei imponeranes lastekapasitet på heile 200 kg. Piaggio APE 50 kailles doningen som hi ein 50 cm3 2-takts motor på heile 2,5 Hk. Tåppfart 35 km/t. Lik imponeranes som motor'n e  førarplass'n me foill jænnomgang å fritt valg millom høger å vengster dør.
Lastplatt'n e akkurat fer lit'n te å rømm ein Europall, som ein kainn sjå inni vesækken frå Gavel.

VÅR'n kom te Røra 1. påskedag 2009.

I går va de SOL Å opp i mot 18 grader å vinn som tørka opp åkran åt bonkailla'n på Austadgåla'n. I dag, 12. april, e de oversjya, mæn go tæmpratur, å Gavelsbo'n lætt våråinn å fraukjøring veint å lægg tur'n te Nolber'smarka.

Der bli de på tradisjonelt vil båleilling å pølsbreinning. Måltie avsluttes me foliebakt æppel å vaniljesaus, nåkkå som Gavelshoinnitj vise stor interæsse. Mæn når gåtterie ska særveras e de bærre særvering me sjei som bli goti.

Ætti ein velløkka ættemeddagstur i Nolber'smarka kainn vi bærre fastslå at no e Våråinna i gang, på Røra. De e inga åverraskels at de nåkk ein gång e Bo'n på Ner-Salber som e føstemainn utpå.

RØRBYGG MED MUSIKK PÅ NRK!

Hei Jan

Jeg har laget noen sanger som jeg har lagt ut på NRK Urørt, litt rock og
litt rolig. Så lurte jeg på om du kunne reklamere litt for dem på rorsia.com

Adressen er:
http://www11.nrk.no/urort/user/default.aspx?id=63501

Mvh Espen Eriksen

Ja, dette anbefales det å lytte til eller laste ned.

Jan.

 

TJELDEN HI KOMMI TE HYLLA!

 

I dag e de 21. mars å Vårjamndøgn! Tjelden hi kommi tebake å de henn paré ga tydele besjé om at no går vi mot i varmar ti.

Snø'n fersvinn utrule fort å de e grønnsjær å sjå i Høstkveita på Nol-Salberg.

Hyllfjæra e rein å stort sjett uta'n tang, mænns sjøn legg klår å rein.

RØRA 15. Februar 2009.

Hainn Torstein boti Califårnia syntes januarbilde vist fer lite snø, så hen kjæm i bilde som vart ti om synnda'n ætti at VG sællera'n ha verri på døra.

De e itj hu Aud på Stenstad som fyre, mæn i åverheindi vakkert løs frå sola, som avslutte dagens jærning.

RØRA 24. Januar 2009.

I dag har vi en fin vinterdag på Røra 0,0 grader, svarte åkrer og veier.

JULEHILSEN FRA ROLF STUBBE.

Hei!

Vet ikke om jeg er på "riktig" plass nå. Men vil gjerne sende en hilsen til kjente og ukjente hyllbygger. Har stor glede av Rørsia og alle bilder og navn fra Hylla og Røra. Flyttet selv ut i 1958,og det blir skjeldnere og skjeldnere besøk til gamle tomter. Er nå pensjonist og har tid til å bruke nettet for å drømme tilbake til barndommens områder. Har siden 1958 vært bosatt i Oslo, det meste av tiden har gått med til tjeneste i Oslo kommune på forskjellige områder. Lengste periode(ca 25 år) var innen sentraladministrasjonens personalforvaltningen med Litte ansvar for ca 60 000 ansatte som i dag er redusert ned til ca 40 000. En arbeidstokk som var omlag 60 ganger så stor som innbyggertallet var i Røra kommune når jeg dro derfra i 58.Tilbringer tiden som pensjonist med have og husarbeid, bor landlig i Holmenkollområdet, vi har også en hytte på Hvaler og tilbringer mye av sommeren der. Er og har alltid likt sjøen, så det blir en del tidsbruk også på båtlivet. Så tiden strekker ikke til. Hvordan rakk man ting den gang man var i arbeid? Ser på bilder som dere har liggende ute, at det ikke bare er jeg som blir eldre. Det er bare det at hodet ikke vil akseptere dette faktumm. Men desto eldre man blir dets mere er barndom og oppvekst i minne.Så derfor en liten hilsen og noen ord om meg selv. Til kjente og ukjente ønskes en god jul og et godt 2009.
MVH
Rolf Stubbe
rolf.stubbe@yahoo.no

Takk for denne og hyggelige kommentar Rolf.

Litt sent på grunn av en liten "omvei", og lang "vei" for å komme seg på "Nett" her i Spania. Men bedre sent enn aldri.

 

SNØ'n KOM Tossda'n deinn 20. novæmber.

Å son såg de ut i dag, lauda'n! I går kveill va de opp i mot ti minusgrader å i dag rægna det neppå Hylla å Stasjon, mæn oppi Hellemshaugan va de snøblainning når det henn bilde vart ti.
 

ALLEHELGENSAFTEN I HELLEMSHAUGAN!

   

Smågåtte fekk fot å gå på ikveill da de henn skapningan va på besøk i Hellemshaugan. (klekk på bildan)

 

NY BUTIKK PÅ WIBE!

   

Gått utvalg tå pent brukte ting va det i Gjennbruksputikken 15. november.

I dag 11. oktober va flagge heist å de va kø frammom butikkdørin på Wibe, parkeringsplassan va oppfylt langt bortåver mot stasjon. Årsak te heinnelsa va at Norsk Luthersk Misjonssamband åpna Jænnbruksbutikk, å avaertert me mykkjy ny vara.

Wibebutikken e deinn fjærd butikken som åpnes i oktober, å på heimsia dæmmes kainn du lesa det henne:

Misjonssentralen Gjenbruk er en gren av Norsk Luthersk Misjonssambands vidtfavnende arbeid i Norge.
Den første gjenbruksbutikken ble åpnet i november 2005.

Vår tid roper etter bedre forvaltning og ressursutnyttelse. Søppelmengden må reduseres, verdier og miljø må tas bedre vare
på. Gjenbruksbutikker er viktige institusjoner i denne sammenheng. – Varer/ting med stor nytte- og bruksverdi tas imot og
formidles videre til nye eiere og brukere.
Og dette gir midler/penger til hjelpearbeid hvor behovene er store!
Vårt motto  FORVALTNING – FORDELING er uttrykk for denne todelingen.
Norsk Luthersk Misjonssamband prioriterer områder og folkegrupper i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Alt arbeid knyttet til gjenbruksbutikkene er basert på frivillighet. Ingen lønnes, og dermed blir beløpene som kan komme
vanskeligstilte medmennesker i andre verdensdeler til gode, store.

Denne virksomheten er samtidig helt avhengig av givere, hvor det som kan unnværes og har verdi overlates vederlagsfritt til
gjenbruksbutikkene.

Gjenbruksbutikker representerer altså et bredt samarbeid – eiere, frivillige ulønnede medarbeidere og givere i Norge, og
vanskeligstilte mottakere i andre verdensdeler. – Dette samarbeidet oppleves både svært fruktbart og inspirerende!

Enda meir finn du hen: Velkommen til Misjonssentralen Gjenbruk!

Kan noen hjelpe?

Fra: Lucia Hansen [mailto:luciahansen@yahoo.com]
Sendt: 24. september 2008 22:13
Til: post@austadmaskin.no
Emne: Austad genealogy

Hello,

My name is Lucia Hansen.  I found your web site, and although I do not speak Norwegean, I recognize the Austad name.

My grandmother was Rena Austad.  Her father, Olous Austad and his soon-to-be wife, Martha Kjerstan Hellem, emmigrated from Norway to Jackson, Minnesota in 1880.  They then moved to Enderlin, North Dakota, where my grandmother was born in1886.  Both Olous and Martha are said to be from Hylla.  Olous' father was "Lars".  His mother, we think, was Rangehilde.  My grandmother visited Hylla when she was 18, and mentioned that she was tempted to stay in Levanger with an aunt, Marie, and attend the university there.

Olous had 3 brothers Ole, Severt & Karl; a sister named Zerene.  Martha had two sisters, Marie and Grethe; two brothers, Peter and Anton.

Can you put me in touch with anyone who could help me to further my research?  My dream is to find relatives, and visit the Hylla area next year. 

Thank you very much,

Lucia Hansen

BRAINN I GAVELSTRØSKA!

Fæm på hælvtri i dag, 23. august oppdaga Gavelsbon at det rauk frå motor'n, på trøska. Brainnvæsne på Innerøy'n vart alarmert, de såmmå vart nabo Jan Anders, som va i agng me å tøm tanken på trøska si. Deinn opprasjon vart tåbrøtti å i utrøkkningsfart bars det over åker'n fer å bistå Gavelsbo'n me brainnsløkkningaapparat å brainnteløpe vart sløkkt. Brainnvæsne vart "avbestilt" to menutt åver hælv tri, mæn gått på vei, som dæm va, villa dæm foillfør oppdrage å kontroller at aillt va i ård'n, nåkkå dæm hen e i gang me klåkka kvart på fir.
Å itj nåkk me de, Gavelsbo'n fekk ein ny telefon frå Politie som va interessert i om 'n ha fått ti sæ røyk, å trøngt kontråll tå læge. De ha 'n itj, så ambulans'n va unødveindi, mæn to mainn frå Politiet villa ta sæ ein tur fer å sjå på saka, å ta opp ferklaring. Når dæm ha ferri vart trøska frijidd te reparasjon, å ha de itj verri fer i oppbrynni drivreim å eitt vekti lager, ha trøskinga verri i gang i sjuti'n. Gavelsbo'n ha deletrøsk stå'an hainn sjø, mæn deinn reima, å lagre mangla, så no trøng 'n trøskhjølp!

SISU'n TE AUSTADGUTAN PÅ KAINT'n TÅ STUPE!

Hen legg SISU'n ætti ei vill reis i neåver Løsshailla, føst kom domperkassins å vart stoppa tå deinn sist furua på kaint'n tå stupe. De va nåkk te å stopp reisa åt SISU'n. Ein snarrådi gravemasjinkjørar, som fersto et 'n Jan Terje ha store problem me å håill bil'n i ro ha klard å hjøp te så my ar 'n Jan Terje ha kommi sæ ut. Mæn når gravemasjina heiller itj klard å stopp bil ha gravemasjinkjørar'n bærre måtta slæppt bil'n videre.

Ætti eitt besøk på lægevakta, fer å rænsk ut nå småsten å sy i par sår va 'n Jan Terje på plass i ein tå de ainner bila'n te Guta'n, mæn da som passasjer.

Hen kainn ein sjå "Monolitt'n" som e årsak te att de mått byggas to anlæggsveia, frå tåppen på Løesberga. Ein fer å kjør fram ein bårerigg å deinn ainner'n fer å få fram Mobilkrana som ska brukas tå bårriggoperatør'n.

He'n e "Monolitt'n" frå ainner sia. Ein kainn sjå sekringsbåiltan, som fræmdeles e på plass, som nån kvite flækka. Ein del tå sekringsbåilta'n, som va fårspeinnt me 70 tånn, ha vørti åvsletti å gått som nån prosjæktil åver E6 å jærnban å lainna i sjø'n. Ein kainn vel sei at de henne e i resultat tå at Politikera'n på Steinkjer villa lægg vei'n i jænnom kjøpesentra, å dærme åverprøvd fagfølk, som vesst kolles fårhåilla va i Løssberga å villa lægg vei'n utom by'n.

11. august kl. 18.55. Størebo'n e i gang me trøskinga.

De henne i i aillfaill deinn føst trøska redaktør'n hi sjett på Rør'n i år. Som vanle e de Størebon som e i gang. I år på NolSalber å hen en i gang me deinn treddi runde'n.

DET GULNES PÅ RØR'n!

I dag skriv vi 9. august, å bøgda hi sjifta farge te gult, mæn inga skurtrøsk å sjå frå Hellemshaugan.

Å de sjøl om åkran står næst'n utan læggd.

De e dåle me badera på Hylla, bærre ei tå gravemasjinan te Austadgutan.

DET GRØNNES PÅ RØR'n!

Redaktør'n må bærre beklag¨å ærkjeinn: De hi verri lite aktivitet på Rørsia ei stoinn. Itjnå frå Hyllada'n å itjnå frå Musikkfæstival'n. Nei, de e itj så ænkelt å følli opp når ein e langt bort på jobb. Håpe va jo att nån ha ein sjornalistspire ti sæ å komm me i lite bidra, mæn, mænn, de hi itj kommi nåkkå.
No kainn ein i millerti konstanter at de bøgda på nytt e i gang me å gå åver i grønnt. De henn bilde i ti frå Gavel klåkka hælv øløv i gårkveill, å Hellemshaugan legg bada i SOL!! De hi sjedd my sia 17an mai, no står åkra'n tjokk å grønn, Bøggen hi skøtti aks, må no itj Gulfarge'n kåmmå fer fort. No e de itj bærre åkran som hi vørti Grønn, Hellemshaugan å Stasjon e snart foillsteindi jømmt tå grønne væksta.

No e de itj bærre arbé som hi oppti redaktør'n, hainn hi å verri på Kulturækspedisjon, å hi gått på Opra'n, som så mang ainner. Døri'n va opp så de vart å annledning te å studer deinn fine kvite Italiensk Marmor'n, som hi vørtti GUL.

Når de føst e snakk om Kultur, så hi Rørbyggi kommi inn i kunst'n me stor tøngd! På Kunstfæstival'n på Soinn e de foill aktivitet me Veivals'n åt Austadguta'n:


Meir om fæstival'n kainn du lesa omm i dagens "Inderøyning", kor æ hi heinta både bilde å oinnertækst.

Når vi føst e innpå Austadguta'n, så hi dæm snart skøtti færdi inni Løesbæga. I dag 27. juni står de i jænn 4 salva, koinn 'n Eskil fertæl. 2 tå dæmm bli ståa'n te ætti feri'n. No ska det røddas opp å klarjørrås fer å slæpp feritrafikken innpå ein del tå deinn nye 4 feilt vei'n som åpnes 9. juni.

17. MAI, I GOVER!

Sola sjein, mæn tæmpratur'n låg bærre på ca. 10 grader, når 17. maitåge jekk te kjerka. Dårle ver, de sist fjort'n dåggån, sjer ut te å næst'n ha stoppa vækst'n på åkra'n.

30. APRIL - FØRSTE SOMMERDAG!!!

I aillfaill hi Bjørka i foill vårsprætt. Tæmpen no kl. 22.00 va 16,4 grader. Lufttæpraturn, i bil'n, låg i eitt - to tin millom 18 å 22 grader. Mått de bærre var!!

SENE'n TAR FORM.

Store ferainnringa ha sjedd i løpe tå ættemedda'n i går. Område e pussa å klart fer plænfrø, å beteångfundameinta hi fått ein kjæmpefin natursteinmur å jømm sæ bakom.
Koffer de bygges så fin sene kainn du lesa om hen.

De va heiller itj lang vei te bilde tå slangetårne. Bilde vart i løpe tå kveill'n oppdaga på væggen på Vel brygga. Som ein kainn sjå så va "take" flatt. Høgda va heile 14 meter.

Hen e 'n Frøysadal frå Sparbu på tur med plankt te ein ny båtlast. Bilde e avfotografert frå original som hæng på Vel brygga.

HI DU BRUK FER JÆRNBANESVILLA?

Lesa da det henne:

Hei!

Var på befaring med ordføreren med følge på stasjonen i går. Vi har som mål å få ryddet på området snarest mulig.

Lurer derfor på om det er noen som har ønske om brukte sviller som ligger på stasjonstomten, og om dette evt kan organiseres og annonseres gjennom "rørsia"?.

Det er visse krav til bruken av sviller:
- Ikke i kjøkkenhager
- Ikke på lekeplasser
- Skal være tildekt dersom det er bare for berøring/skader
- Ikke i nærheten av drikkevann
- Etc

Må kvitteres for mottak.

Geir Revdahl
Fornyelsesleder IRNBTB
Mobil: 916 726 38
Fax: 725 726 00
E-port: rev@jbv.no

 

RØRADAG 19. APRIL 2008.

Foillt opp me bil på parkeringsplass'n å lite følk ut, tyda på stor aktivitet inn på Samfunnshuse. I Rørveitj, som hi fløtta på gæli sia tå Straumen, ha fått me sæ nån Utøyninga, fér å vis dæm ka som fåregår på Rør'n.

Einast stainn ut va Rose Trafikkskole. Hu Margaret vist tå deinn nya Alfa'n å snakka trafikksekkerheit me både fereiller å kåmmanes sjåføra. Me tanke på aill ongdommsuløkka'n anbefale a Margaret at 16 åringen starte opp me foill føraropplæring, i samarbe me fereiller. Da vill 16 åringen få eitt gått groinnlag å start egentæringa på, å 16 åringen vil aillerede frå start'n ha eitt gått groinnlag fer å ferstå trafikkbilde, ferstå koffer at fysiske låva sætt stærke begreinnsninga, å at 'n må ta hænsyn te både veifårhåill å ainner trafikkanta. Når da mængdetræninga starte, me ein ansvarle pærson i passasjersete, vill håillinga'n te sekker bilkjøring byggas opp sakte å sekkert, ætti kvart. Når deinn store da'n, me eget førarkort kjæm, så bli de ein ny sjåfør me, ein erfaring bakom ratte som slæpp ut på vei'n.
Opplægge te a Margareth kainn bærre jænnomføras om bilkjøring, i lag me fereiller bli næst'n ein dagledags teng, å 16 åringen bli familiens faste sjåfør, når bil'n ska brukas!

Inn i gymmsal'n va de foillt opp tå salgsstainna. Hen koinn du få kjøpt da både sykkel, ski, sko, strekka huv å næst'n ka de skoill vårrå.

Hudpleie middla å salva.

Strekkinga e i foill gang, dæm legg itj på latsia millom slaga de henn veitjå'n nei.

Sanitet'n va på sin vante plass, å einnå meir strekkavara.

Oppi storsal'n va det både særvering tå Lapskaus, kaffe, lådd å åresalg.

Som ein kainn sjp va både stor å litj saln næst'n foill.

De henne va å gått bol fer eein låddsællar, meint hainn som sællt lådd. Tydele kor pænga'n fainns, ja.

Ein å ainna jevinst'n vart de å. Jo, da pængan satt laust å premia'n vist sæ ætti kvart åmha deinn rætt farge'n å.

Når vi bynnt me ein Sme frå Utøy'n får vi avslutt me Sme'n neant Børgin!
 

GRÅ VÅRSTÆMMNING PÅ RØRA 6. APRIL.

Klåkka e ti, tæmpe'n legg på 2,5 grader å det hi nættop verri SNØ i lufta. Nån dåggå me sol å varm vind tørka opp åkran gått, mæn bonkaillan hi ti de me ro.

De e heiller itj deinn store aktivitet'n neppå Hylla, mæn om itj læng starte vel trimbingo'n me utgangsponkt på Vællbrygga opp. De einast "live" ein kainn sjå e ein kælktankbil i Hyllfjæra'n, lasta me miljøkælk få kælkværke.

 

Vårstæmmning e det å i hagan kor Blankmispen bynne å sprætt, de såmmå jær Gåsongan på nersia tå Furulivein. Hos nabo'n e de fræmdeles litte Julstæmming ætti som føggelbainne fræmdeles e på plass, mæn tomt fer både mat å føggel.

 ETABLERERPRISEN  2008 JEKK TE GUTAN PÅ STENSTAD.

Itj nå rart at Olførar'n smile gått, i lag me de ainner, når 'n dele ut Etablererpris'n fer 2008 te Stenstadgutan å Logosol, som vart etablert i 2003. Dæm vart følgele oppdaga på eitt tilear tissponkt einn 'n Gorm, varmpompsællar, som feira 10 årsjubileum, når hainn fekk Etablererpris'n.
De e tydelevis i krav at bedrefta må vårrå både etablert å ha vist resultat finn pris'n deles ut, nåkkå som Stenstadgutan hi bevist me å auk omsættninga frå 3 mill. i 2003 te 20 mill. å ein aukning frå 1 te 4 ansatti år. Du kainn lesa meir om Logosol længer ne på sia, å sælvfølgele i "INDERØYNINGEN", kor bilde e heinta.

LEIRKAILL'n HI KOMMI!

I dag, 29. mars, vist leirkaill'n sæ fram!

PÅSKONSDA'n 19. mars.

Sol åver Røra klåkka hælvfæmm.

GO PÅSK!

PALMSYNNDA'n 16. mars.

Lite snø å lite Palma, det går mot vår.

MY SJØ PÅ HYLLBOKTA I DAG 24. FEBRUAR.

De e spørsmål om itj 'n Jan Terje bli blaut på fota'n om 'n te sæ en tur ut på terrass'n i dag.

Hainn Roald får vatna plaintan effæktift.

På Ytterby'n hi dæm store muleheita te å sekker sæ stor mængda Isopor platå.

Å som vanle, når de e storflo, står nøsta på Hærnæssa med vatn langt oppåver væggin, å de innerst nøste bli løfta tå pællera'n. Ein rau båt ha kommi flytanes, å låg kvølva borti svenge'n, om de e nån som sakne 'n.
Vinnstyrken va i to ti'n bærre Laber bris. Bra at itj søvæst'n sto på fer foillt.

RØRABAND SPÆLLE PÅ VÆRDALSØRA.

 

Vi har fått oss spillejobb på JB`n på Verdal`n førstkommende lørdag 9. februar.
Folk kan komme når de vil, men vi begynner å spille ca kl 22:00
Vi oppfordrer alle Rørbygg til å komme å høre på oss.
Det blir god gammeldags rock`n roll og mye morro

På bilde fra venstre:
Svein Erik Rønning, Espen Eriksen, Egil Næss (baki der en plass, på
trommer), Eivind Fossum og Geir Antonsen (gitar, men litt for langt ut
til høyre til å bli med på dette bilde)

Mvh Espen Eriksen

Møt opp fålkens, de sjer ut te att gutan spælle me næst'n foill choke!

De bli nye bilda å rapport frå spællinga, om gutan (eiller nån ainn) skaffe nå ståff!
 

HJØRNBOLE MONTERE NYTT MINIKJØKKEN PÅ BRAINNSTASJON.

Føst mått deinn gammel kjøkkenbænken å komfyr'n ut. Kjøkkenbænken hamne på Bubbdal'n, mæn komfyr'n vart reidda i sist lit'n.
Kansji e d nån som hi bruk fer'n?

JA, de va det! No e 'n bort!

Hen studere 'n Lasse å Vaktmester'n opplægg fer vat'n, avløp å strømm. Modifisering må te fer å få plass te både Minikjøkken å oppvaskmasjin, mæn ækspærtis'n e tekailla så det bli nok ord'n på sakan, om itj i kveill, 30. januar, så i løpe tå vækka får vi tru!

RØRA 27. JANUAR 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son va de i hælvtåll'tin i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

I tynnt snølag kom i løpe tå natta te i dag, synnda'n deinn 13. januar. På Gavelsmarkas tåpp står fræmdeles Furruteilla'n som 'n Bjørn Rokseth lætt stå oinner deinn store høggst'n i høst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille å fredele sjer de ut te at de e neppå Hylla å, når klåkka nærme sæ hælv eitt.

De sjer ut te at deinn nye Server'n som 'n Roy hi sætt opp fungere gått. Oppdatering å redigering e no både snåpt å uproblematisk, så ferhåpentlevis vill Rørsia kåmmå tebake fer foillt utåver vinter'n.
Ny jæstebok hi 'n Roy låft ut å årn, å deinn håpe æ å få på plass så fort æ e heim atti ein ny jåbb på Hoinnhammerfjelle. Det hi verri lynneslag i eitt tå propællbla'n på ei tå de ny vinnmølnan som vart sætt opp i høst, no ska de netaas fer skifting eiller reparasjon.
Håpe at ver å fårhåill jær at æ kainn få muleheit te å delta på næste Hjørnbolmøt, å få nødveindi oppdatering tå fårhåill på bøgd'n.

NYTTÅRSHILSEN FRA VADSØ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut Følstad sender en Nyttårshilsen, til alle kjente. Bilde har Bilde hi 'n Knut tatt i, Vadsø, 26. oktober ca. kl. 16 og det var vel like før mørketiden startet. Men:

DET GÅR MOT LYSERE TIDER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag 21. desember snu SOLA! No går Vi går mot lysar ti både i Spania å på Rør'n. De henn bilde e ti på strainna staks neom huse i Valle Mar. Sportsfeskera finns de hen å, ein ti tyve stænger e itj uvanle, mæn dæm må ha ialvårle gått tølmo, eiller kansji e de i kjærring de e gått å kåmmå sæ oinna. Æ higått langs strainn utrule mang tura, mæn de itj åft å sjå at de bli lainna fesk.

Ælles så sjer det ut te at Rørsia no fungere ailldeles utmærka. i dag hi det kommi inn nån fleir tå bildan som hi magla på Lænnsmyr å Soinnsøy sia'n.

PÅ KANTEN AV DE ANDALUSISKE SLETTER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissel og Harald Hildrum, Steinkjer, Gerd Salberg, Røra, Øystein Stieng, Bangdal og Randi Hoås, Steinkjer ferierer i Nerja, Spania.

Her er de på fjelltur til de Andalusiske sletter og ferdig med en lettere Tapas lunsj.

Redaktøren har forflyttet seg fra kalde og hustrie Hundhammerfjellet til varme Spania. Tilgangen til Internett er sterkt begrenset og må skje hos venner i Nerja, ca. 3 mil fra Torre del Mar. Med enda en ny adresse for Rørsia, rorsia.com, skulle jeg gjerne kunne oppdatert sia mye oftere. Jeg er heller ikke sikker på om tingene fungerer, men kan du lese dette så er jeg kommet ett langt skritt framover.

HUNDHAMMERFJELLET VINDPARK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Her er årsaken til liten aktivitet på Rørsia, Hundhammerfjellet vindpark. 7 nye ScanWind vindmøller har i sommer og høst blitt montert. Når vindstyrken er ca. 15-16 sekundmeter lever hver vindmølle 3,5 Megawatt strøm. Totalt er det nå 8 ScanWnd-møller i drift og til sammen leveres det da 28 Megawatt fra Hunshammerfjellet vindpark.

RØRA 21. OKTOBER KL. 11.50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÆLGFAILL PÅ RØRA VÆST!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ståilte jægera på jaktlage Røra væst. Ein Ælgoksi me 17 (16) spir e it i årle bejivenheit, de skoill vesstnåkk bærre ha sjedd ein gång før. Ælgoksin ha dæm ti laus innme Loråsgåla'n å jakta på 'n næst heile da'n te n vart feillt på Kurru. Om de va 16 eiller 17 spir vart de ein del diskusjon omm, va deinn eine taggen åver eiller oinner 1 cm, va det store spørsmåle. Te slut vart dæm eni om at de va ein 17 spiring.
Når storarbè, flåing ska jørrås kainn ein sjå at jaktlage hi krompa, e de nån som hi behov fer Ælgkjøtt kainn muligens Gavelbo'n år'n de å.

   

At de va jakt i gang på bøgd'n bynnt æ å spekuler på når deinn henn jaktpåst'n var oppdag. Trudd føst at 'n påstert på i par grønne dyr me 5 spir, som va i verksomheit bortpå Utgalseinnan. Mæn deinn mesferståelse vart oppklard når æ, ætti telefon frå gavelsbo'n, oppsøkt jaktbua dæmmes. Hen diskuteres de om kæm de va som sto fer feillinga tå oksin å sælvfølgele kom dåttsupe'n.
No står de i jænn to kælva tå kvot'n, bli dæm i fårm te jakt i mårrå tru?

PROBLEMER MED RORSIA!

Har, som dere kan se, fortsatt problemer med å laste opp bilder. Har tatt opp saken med NTEBB som mener at årsaken ligger i en feil i adressen på åpningssia. Har endret den uten at tingene virker så jeg lar den gammle adressen stå foreløpig.
Har nå sikret domene "www.rorsia.com" som jeg skal forsøke å få opp på egen server i løpet av noen dager.

21. oktober har jeg løst noen av problemene, bilder kommer på plass, men server er ikke på plass, så Rørsia fortsetter på denne adressen.

Redaktør'n.

 

Flere er missfornøgd med NTEBB for tia, denne meldingen kom som E-post og er videresendt til NTEBB:

Hei Jan!

 Sjer at du itj skryt nå tå der NTE-fiber`n du heiller.

Men æ må no sei du ska vårrå ”gla” du hi fått d.

Fikk no brev frå NTE tile i vår om at i uke 29 sku no ailt vårrå greit.

Parabol og breibainn vart sagt opp t uke 29 å når d bekka september vart d no mørt på TV`n å data`n.

Har no purra på NTE fleir gang, men d sjer itj nå.

Æ fikk no aktivert dein gode gamle ledningen frå telenor, å æ ha heildivis itj vonni på å riv ne parabol`n tå væggen.

Spørs no om dein bi hængan i år t no da…..

 

Hælsing frå Hylla

 


Bilde kopiert frå Inderøyningen.

VINET OPEN, NÅN STÆMMINGSBILDA!

 

  

     

Klekk på bildan så bli dæm stør. Knappen "Førstsia" tek dæ tebake.

ØRLANDCUP 2007.

Sende bilde tå veitjan frå Røra som i hælga 18-19/o7 va på Ørladet å spællt te tider vældi bra!
Dæm deltok i klasse   jenter 12år. Røraveitjan va storparten 10-11 år, egentle ein klasse oinner. Men det brau dæm sæ lite om! De va rættele arti å sjå at dæm va som nå kvaksa roinnt fotan på dæm som va ein hælv gång te så stor.
Dæm starta me å slå værtan frå Ørlandet 5-0!
Men så møtt dæm litte fer tøff motstainn mot KIL-Hemne å tapt 1-5. Dæm va rættele stor å go aillihop.
Å i tillægg fekk dæm motvind å motbakk!!!+ ei rættele floskur mot sæ i føsst omgangen.
Næste kamp va mot Bjørgan, frå Bessaker-området tru æ. Da va de nå som ittj villa sæ så det vart stortap 0-7. Dæm å va rættele stor pluss at dæm ha litte flaks å.
Da mått vi ha nå rættele påfyll me nytt mot å nye kræfta fer å få dæm te å teinn te siste kampen mot Smøla. Å fer ein kamp! Vi fereillra kauka ås hås å veitjan kjæmpa å va kvaksa te gangs! Vainn den kampen 1-0. Å dæm ha no iallfall 20 målsjansa.
Stor takk te støtteapparate me hainn Jan Arne Hogstad å Arve Hojem å a Eli Mette Johansen, som aill tri e på bildet. Dæm ha opplægge greitt me oversekt over det som skoill skje! Åsså hi no veitjan så fine drakta som e sponsa tå formainn Roger Austad frå Brødrene Austad! Hainn hi go groinn te å vårrå stolt tå sponsorobjækte sett, å veitjan e gla fer fine drakta. 

Namna på veitjan e: Sett framfor:
Inger Merete Johansen.

Første rekke frå venstre:
Frida Austad, Tonje Hojem, Julie Bakken, Helene Bragstad Rennemo.

Andre rekke: Marianne Hogstad, Maren Grande, Else Bakk, Catrine Kolstad.

Vi hi aill hatt ei fin hælg utpå Ørlandet me itt bærre godt ver men trivele jæng aillihop!

Olav Steinbilkjørar.
 

HØSTÅINNA HI SÅ VIDTJ STARTA.

Ein runde roionnt i bøgd'n vise itj nån stor aktivitet på åkra'n. På Grindberg va det kjørdd ein runde roint åker'n neom gål'n, mæn så va de slut. På Ner-Lorås skoill det ha vørti trøska kveit om onsda'n dein åttan. Størebo'n som vanlevis bruke å vårrå føst utpå ha uttald at hainn åverhode itj ha tænkt på trøsking einnå, mæns Gavelsbon antyda at det itj vart nå finn omkreng deinn fæmåtjuan.

Stor innsats i Storsjöcupen

Glade og fornøyde fotballspillere! Fra venstre: Aksel Røflo Indgul, Bjørnar Indgul Westrum, Mats William Hagen Breivik, Runar Green Salthammer, Kristian Green, Emil Arnold Øyen, Stian Johnsen Green, Joakim Fjerdingen, Ole Merakerås Nesset, Arne Håkon Helgesen, Pål Austad. Foran Bendik Lien Sakshaug. Ikke med på bildet: Ørjan Rønning

Røra I.L. stilte med lag i klassen gutter 12 år i forrige ukes Storsjöcup i Östersund. Etter de første innledende kampene mot lag fra Trondheim og Jämtland, var baklengsmålene flere enn det rørbyggene satte pris på. Dermed så laget fra Røra for seg en slapp avrunding av cupen og tidlig hjemreise. Men selv om de første kampene resulterte i få mål, skjedde det etter hvert noe annet: pasningene satt bedre, keeperen hadde blekksprutarmer, forsvaret sto som en vegg og så: angrepet begynte å score mål!I den siste innledende kampen var det Røra som gikk av banen som det seirende laget, og en plass i B-sluttspillet var sikret! For en jubel, både på banen og sidelinja! Dermed ble det å fortsette å spille fotball til laget røk ut. Det var bare å forberede seg på neste kamp mot svenske Brunflo FK, guttene spiste is og slappet av, mens heiagjengen måtte hvile stemmen et par timer. Og det ble en spennende kamp, Røraguttene spilte briljant fotball, vant kampen 3-2, og var i kvartfinalen! I kvartfinalen møtte Røra Söråkers FF, og selv om sjansene var mange og spillet var godt, tapte Røra kampen og var ute av årets Storsjöcup. Ingen sure miner for det, laget feiret seg selv med champagnebrus og høylydt jubel over å ha kommet så langt i cupen! Guttene gjorde en stor innsats i fotballspillet, og vil takke trenerne, heiagjengen og støttespillere fra Røra Fabrikker, Røra Sanitetslag, Gjensidige, Logosol, Byggmestran, Telekiosken, Toro, Sakshaug Sport, Br. Austad, og Hoff for deres bidrag til en vellykket tur!

Rørsia gratuelerer RØRA GUTTER 12 ÅR som kom til kvarfinalen på Storsjøkuppen! Gått jort!!

 

Gratulere t Camilla Austad som tok heim sølv i lag med Verdalingan fra Storsjøcupen !!!!

Kjempeprestasjon!!!!

FRUKTBLOMSTRING PÅ RØRA 3. JUNI 2007.

De e itj bære i Hardanger de blomstre!

I dag hi de veeri ein kjæmpedag vermæssi. Høgst tæmpratur'n, på Nolvæggen oppi Furulivein, 29,5 grader. No klåkka 23.20 e de fræmdeles 19,5 grader.

KLAR FOR VØMMØL!

Hei!

Her er noen bilder fra gårsdagens prøve på deltagelse i årets vømmøltog. Ikke alle stilte i Vømmølkostyme, men alle hadde med Vømmølstemmen.
Akkustikken i kalkbruddet på Hylla ble også testet.
Ha en god dag, og lykke til i Vømmølopptoget lørdag.

FISOM


 

GÅR DET MOT NY ISTID, i jænn?

No e d kaldt neppå Hylla. Ja d e sekkert kaldt oppi Haugan å. (minus 15  kl. 07.15) Vind Kjæm direkte levert ifrå Sibir. D sto no hvertfaill d på internette.

Termometer`n vise -11grader å frostrøyken dainse utover fjorden hen.

Kald 21. februar-hælsing frå Hylla å *n Jann Frode

Hylla 11. februar 2007.

Bilde av Hyllbukta, tatt fra Øver-Salberg kl. 14.30. Vi kan se at isen er i ferd me å legge seg over hele Hyllbukta fra Tronestangen, utenfor bildet og godt utenfor Kalkverket. Det var åpent vann utenfor Koa Camping, men hvor lenge?

No hi vi hatt de svinkalt, me tæmpratura roint 20 minus. I dag 10. februar e det bærre ein 4-5 minus.

HØG VAINNSTAINN ROINT RØRA.

Hernæssa 5. desember kl. 12.10. På met.no kainn ein sjå at vainstainn, i Trondheim, står næst'n still i millom kl. 11.00 (306cm) - 12.00 (305 cm over sjøkartnull) i dag.

Anlæggsarbé på Hylla, me pause på kaia.

"Lydersensvengan" kl. 13.15.

Brygga på Soinnsøya kl. 13.20. Straumen vise det føst tegna på at "venninga" e i gang.

I "Nyjale" står høstkveita grønn å fin.

VISSTE DU DETTE:

Hele artikkelen og mer til kan du lese i EYNNI IDRI:

 

MY SJØ 6. NOVEMBER 2006!

Fra Sneppen kl. 13.10

Takk til Jann Frode Rennemo som har sendt bildene.

HYLLA 4. NOVEMBER.

1. ÅRSTRINN RØRA SKOLE 2006.

Torbjørn - Emmy Kristine - Vilde - Simon
Olav - Knut - Astrid Margrethe - Sindre
Even - Anna Helene - Peder - Fredrik - Helene
Odd Are  -   Johannes

Helene var ikke tilstede.

"DYRAFJELD" I LYSAKERELVA.

Hen e årsaken te at redaktør'n itj va på møte i dag. I stan vart de studietur te Lysakerælva, kor "Dyrafjeld" hi fått sin kaiplass. Fer læng sia jekk jækta i kælkfrakt frå Kælkværke. I dag funger "Dyrafjeld" som skolejækt fer Sollerudstranda skole.

HYLLA KLÅKKA SJU 22. mai.

Ein teng hi vi oppi Hellemshauga'n, som Hyllbyggin itj hi: Utsekt te Hylla bada i sol, på flo sjø. Da e de trivele å stå opp da!

RØRA 11. mars 2006.

Røra stasjon i sol 11. mars 2006.

Tæmpen va 7 grader mius oppi Furulivein kl. 10.00.

BØRGIN 26. APRIL 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårstæmmning i Børgi'n, trøng itj kommentar.

DET VAR EN GANG!

Her er sentrum på Røra, 6. juni 2004, det eneste stedet på E-6 mellom Roma og Nordkapp hvor du må stå i kø for å vente på tog.
Det går rykter om at riksantikvaren vurderer krysset som verneverdig, og følgelig må det bevares uforandret i all framtid. Vegvesenet har utarbeidet planer for nytt kryss i ca. 30 år uten at det er blitt synlige resultater.

MÆNN SÅLLES VART DE ITJ!

TEBAKE TE FØSTSIA