DET SKJER PÅ RØRA.      Te føstsia!

(Kløppt frå Inderøyboka bind 1.

EINNELE BYNNE D Å SJE LITTE PÅ RØRA:

Jørnbolmøta e tebake på Brainnstasjon kvar laudag frå kl. ølløv.

Du får kjøpt kaffe å nystækt Vaffelkak, me Røra syltaty, delta i my sjitprat, å utlådding tå nåkk GÅTT.

 

SANITETENS PROGRAM FOR 2021.

Årsmelding for året 2020, les Du hen.