Austad Maskinstasjon AS

AUSTADGUTA'n fekk JÅBBEN!

Bulldozerkjørar'n hi ti i bruk nygravemasjina!

Ætti mang år bakom spaka'n i bulldozer'n, hi Tore Lund  vørtti vikar, som gravemasji'n kjørar. Ferr di om masjia e svart, så sjer 'n løst på live. Må koinn bruk de værktye ein finn i skoffa, eint'n de spaddi, riv eiller gravemasjin, sei 'n Tore der hainn posere ferr fotografen.

Hen bli det utvidels å ferstærkning, tå parkeringsområde te Linka AS.

NYE DOMPERBILA TE AUSTADGUTA'n, i jænn!

Deinn henn doningen møtt redaktør'n på vei neåver Steindal'n, å besluttninga om å finn ut meir resultert i retur te bolifeilte neom Nyborg. Sjåfør'n va sælvfølgele Sjæten sjøl, hainn Eskil. Ætti å verkele ha sætt knebøy'n på prøve, løktes det å få ein fot på de nest stitrenne, å klatter to trenn te, opp i salången ått sjåfør'n. Redaktør'n, som plussele ha vørrti gutongi, fekk øyeblekkele bekræftels på at det va muleheit ferr å sitti på ein tur. Tebu om "sjåførjåbb" på tur'n vart de å. mænn der svekta mote.

I dag lætt 'n Eskil kontorstol vårrå tom. De henn kjørtye mått 'n jørrå sæ gått kjeint me. Redaktør'n lætt sæ fort imponer åver korr lite "resting" det kom frå oinnerlage å opp i førerhuse. Når det vart snakk om tæknisk data va det lett å å svar: 510 HK, totalvækt 48 tånn, på anlæggsvei, på åffentle vei 32 tånn. så kom vi te Steinsdal'n, å ein demonstrasjon tå motor/retarderbrems va på sin plass, me det raultat att redaktør'n fekk bruk ferr sekkerheitsbeilte, ferr itj å dætt uttu passasjerstol'n. 1.000 HK, for de frå "skipper'n". I aillfaill imponeranes på ulasta bil! E de bremspedal på bil'n? Jo da, de e de, mænn itj kløtsj å girstång. Reine Tesla'n det henne sjø!
Tur'n jekk te steinbrudde oppi Hello, å llastar'n fekk besje om foilt lass! No skoill motor/retarderbremsa får vis ka dæmm dugd te neåver Haillbakkaban me i totalvækt på minst 32 tånn. Neåver bakkan bars det, å når fat'n bynnt å vårrå litte ferr høg, drog "skipper'n" i retarderspaka, fart'n va fort ne i gangfart, ut'n att bremspedal'n vart brukt.
Itj akkurat belli nei, ca 160.000 kr.! Mænn gått val pængan!! Me oppgradering opp 48 tonn totalvækt, hjulurustning ferr tunnelkjøring, ferstærka domperkassi frå Zetterbeg's passere pris'n 2 melliona!
Mænn deinn hennin å makan bil ska i to årframmåver brukas te utkjøring tå tunnelstein på kraftanlægge oppå Snåsa.
Å så går'n rimele 4,5 liter i snett me trippelkjærr, å 50 tånn, i kjøring millom Namskogan å Formofoss, de synes æ går an!

GRATULERE ME NYKJØRTY'a!

NY DOMPER TE AUSTAGUTAN!

"Godt Nytt År! De e itl levert nån ny domper på Røra sia i triåsøtti. Deinn va det Piggen som bynt å kjør, mein æ. Skoill da ha verri ein epistel om de."
Deinn meilling tikka inn på Mobil'n, seint ainndan i nyår, å deinn mått de reponderas på. PIGGEN??? Kæmm va no de, utrule læng si æ ha registrert de namne, koinn de vårrå hainn Vidar Austad? Jo da, de stæmm bekrafta oppdragjiar'n.
Månndag 4. januar. Innåver på myra ferr å snakk m 'n Eskil. Nei, hainn trur æ bli vanskele å træff deinn henn vakka, va svare. Oppstart å planlægging tå nytt oppdrag på Snåsa fekk æ våttå.

CATERPILLAR 730 C.

Mænn domper'n sto der blank å fin, innå itj sætt i arbé! Henne må da vårrå nå ferr Piggen.

Hainn va itj tongbedd, når hainn fekk spøramål om å bli me på Myra, ferr å sjå på stas'n, som sto der å glisa breitt ått ås.

De henne vart i ainna førarmiljø ja, plass te passasjer, navigasj e de å. Va nå tå kommentar mænns førarset, kappa, dinga å instrumeint va sjækka. Korr mykkjy motor, ka e vækta å korr my laste deinn hennin tru. Tydele att hain spekulere å tænke tebake på VOLVO domper'n.

VOLVO BM 860 TL.

De va så ænkelt å få tak i nå bilda frå 1973-74. Mænn de henn bilde, som befinn sæ i kontorgangen, vise ein gått brukt VOLVO domper. Redaktør'n ante att bilde e ti i ferbinnels me 25 årsjubileume i 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidar "Piggen" Austad koinn fertæl att hainn kom heim frå militærtjenes i 1974. Da starta hainn som doperkjørar på i veiannlægg i Verran. I påveinte på at nydomper'n skoill kåmm ha Felleskjøpet lånt ut ein eiller 2 aksla domper, som hainn starta me. Om de ha verri eitt lønnsåmt lån va 'n usekker på. Teppen ha verri så dåle te å løft at om skopån hainns Jarle Bragstad, i gravemasjina, vart litte ferr stor så makta itj teppen å løft lasse. Da va de bærre å returner ferr å få grevvi ut litte tå lasse.

Mænn så kom nydomper'n å det va bærre å læss, å tepping jekk utan problem. Ainner da'n, fertæld Piggen, når 'n kom ferr å hein i nytt lass, da ha 'n Jarle budd sæ me ein alvårle stor stein, oppi skopa. Når stein skoill opp i domperkassin mått 'n "strækk sæ litte" grainn me de resultat att gravemasjina bekka opp å træff sia på domperkassin. Resultate var ein stor "bonk"! Deinn va de itj bærre å rætt ut, så deinn, te stor ærgels ferr "Piggen", vart vårrån så læng domper'n va ått Austadguta'n. Som deinn gången heitt Torgeir å Ragnar.

TÆKNISKE DATA.

VOLVO.

CAT 730 C 2015.
Egenvekt ca 24 tonn. Nyttelast ca 28 tonn. Totalvekt 52 tonn.
Motor: 375 HK. Moment: 218 kpm v/1200 omdr. Maks hastighet 60 km/t.
Støynivå i førerhus ca. 85 dB. Lengde: 10,6 m. Bredde: 3,3 m.
 

VOLVO BM 860 TL 1974.
Egenvekt ca. 12,5 tonn. Nyttelast ca. 16,7 tonn. Totalvekt 29,2 tonn.
Motor: 150 HK. Moment 45,7 kpm v/1900 omdr. Maks. hast. 30 km/t.
Støynivå i førerhus 76 dB. Lengde 9,2 m. Bredde 2,5 m.

GRATULERE ME NY DOMPER!
Redaktør'n håpe at de bli muleheit te å benøtt passasjersete, å vårrå me på ein "repotasjetur".

HEN MANGLÉ NÅ!

Deinn føst tankin som slo redaktør'n. når 'n svengt inn på Myra måndan 9. februar 2015: Hi 'n Roger  bøggd på jarnlagre? Så nr. 2, værkstebøgge ått Austadguta'n e bort!! Å de 2 år å 2 måna ætti brainn! Skadeoppjør i IF tek tydelevis ti.

Austad Maskinstasjon gleder seg til å «overlevere» den ferdige gangvegen mellom Minsås og Lein, på Verdal'n.

Anleggsleder Espen Hassel (til venstre) og formann Ole Morten Olsen.
 

Kommende mandag er det nemlig offsiell overtakelse av den nye gangvegen mellom Minsås og Lein.

Ikke med snorklipping og champagne, men da er det fritt fram for folk å gå på gangvegen, med gatelys og det hele, sier anleggsleder Espen Hassel i Austad Maskinstasjon.

Kontrakten på den om lag to kilometer lange gangvegen har en verdi på rundt 20 millioner kroner, og i gjennomsnitt har 10-12 personer arbeidet med prosjektet siden mars i år. Austad Maskinstasjon hadde også oppdraget med å bygge gangveg på strekningen Holte - Minsås.

Les hele artikkel'n  i Værdalingen  26. november 2014.

NY GRAVEMASIN ÅTT AUSTADGUT'n, ROAR STRAND!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De va røkta på Jørnbolé, om lauda'n, som jekk på att 'n Roar ha fått sæ tedelt ny gravemasjin! Deinn skoill vårrå nå tå de mæst avansert som va å få kjøpt, mænn skoill mange rotator på skoffa, nåkkå som i følge røkta va sakna tå brukar'n.

No hi 'n Roar hatt nån dåggå på sæ te å bli kjeinnt me nyutstyre. Hen sett 'n ber einn i gostol'n heim, hi ti på nerbrillån, mænn sjer itj ut te å vårrå så vældi oppti tå det som sjer utom førarhøtta, koffer?

Jau da, hainn hi da fått sæ sjærma å sjå på!

Roint om på nymasjina e det montert TV-kamera ferr å vis ka som befinn sæ roint masjina, å vekti infårmasjon om både væskenivå å tæmpratur. I ainna svært så avansert system vise korr skjære på skoffa befinn sæ, å kolles det må kjøras ferr å få rætt slutresultat. Hen kainn det laggas in utrule avanser terræng fårmasjona, mænn de henne bynne å bli litte ferr avansert ått 'n gammel kaill, konkluder 'n Roar.

E a stor da? Eitt nødveindi spørsmål te: Ka kåste stas'n? 29 talé står ferr vækta i groinnutførels, mænn komplættert me Austadutstyr, veg masjina omkreng 32 tånn. Pris'n? Kvalitet kåste, å hainn Nils må bærre betal, æ veit itj sekkert, mænn gått åver 2 mellion kronå!

Va svare som kom frå ein smilanes å fernøgd Seniormasjinkjørar, Roar Strand, som sætt i gang me deinn sist finpuss'n på skolgål å parkeringsplass, som må bli utrule rætt å fin!

STORJÅBB'en, PÅ SKOLIN!

Austadguta'n nærme sæ slut'n på storjåbben me utsjifing tå eillgammer avløpsrør. 3.000 kubbikkmeter me blåleir e fløtta fram å tebake ein tri fir gång, å fervitra semintrør e utsjifta i store mængda. Kontraktsumm ferr jåbben e ca 4 millona kronå.
På spørsmål om det jæres nå fårberedelsa te deinn planlakt Fleirbrukshall'n, så var svare NEI!

Ein tå dæmm som i verri me på "leirfløttinga" e Masjinkjørar Roar Strand. Ja, hen nerri hi vi fynni my rart va kommentar'n hainns om jåbben. Trives vel ber på skolin no, einn da du va elev? Ja, å så slæpp æ å siiti i jænn!

AUSTADGUTAN HI BYNNT PÅ SKOLIN!

No i oktober e Austadguta'n på nytt på skolin! Å der e dæmm irj ferr å ler å lesa å skriv. Noe e det massevis tå blåleir dæm driv på me. Årska e ein gammel avløpsledning, frå Lænsmyra å oråde roint, korr semeintrørin hi fervitra å delvis  "klappa i hop". Ledningen legg jupt, å blåleire e lettflytan, å dærme bli grøfta utrule brei.
Meir om jåbben's omfang må de bli i rå me seinar.

AUSTAD GUTAN BYGGER VEI PÅ FOSEN.


 


JUBILEUMS FEIRING I MALAGA!


60 ÅR: FØRSTE JUBILEUMSGAVE PÅ PLASS!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURBYGGERNE I BJØRKLISVENGEN!

Redaktør'n håppa i stol'n da telfon rengt iltert i dag, å i ainner einnin va Olis'n på nætt. "Korr du é, ut å kjøre?" Nei, da slappe av i Gostol'n! "Du må kåmm dæ ut, ska du vårrå sjornalist, så må du vårrå der de sjer nå!" Å??? "Hi du itj sjett Mur'n Æ å Rosj'n heill på me, deinn må følke opplysas om, du får ta dæ ein tur!" Trøng æ jælm? "Nei, hen e de vi som sjæfé, så de trøng du itj."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferr deinn som kjeinne guta'n, så e de hainn Roar Strand som e oransj, mænns Olis'n hi ein kjeldress i meir ubestæmmele farge, som de sjer ut te att de hi kommi ein signal gusjgrønn farge på. På bægge e jælmen på plass, i fårm tå Tåpphuv, så hen e værneutstyre 100 %.
Tommståkk, vater å spætt e vekti hjølpemiddel ska mur'n bli fin.

Å så sælfølgele i stor grvamasjin som e stærk i klipa, ferr å hainter tong stein, når deinn ska på plass. Stein kjæmm i frå Sandslia, oppi Volhaugen.  Der e stein "hainnplokka" sålles att mur'n, ska sjå fin ut, å sælvfølgele ska 'n vårrå i vater, å itj følli terrænge. De va 'n Alf Sem, som e lermester'n, nøye på.
Ka jæt pil'n bortpå mur'n!

Jo, der hi vår hærre sjøl lakt inn "Minneplata" åver murbyggera'n!

Bærre så synn att næst'n ingen vill sjå'n, bærre årntle synle frå hagan ått nabo'n, kom de me i sokk, frå Olis'n!

Skrevvi 31. januar 2014.

NY BIL TIL AUSTAD MASKIN AS.

De e itj nån stor seremoni når de henn to karra'n "bytte" bil lauda'n deinn 14 desæmber 2013. Hainn Eskil tek i mot nybil'n, ein M-B Actros 3360 LS 6x4, frå Mercedes sællar'n neppå Ørin, hainn Geir O. Lerfald. Geir O. koinn fertæl at bil'n som no byttes ut, va ein tå det føsta'n hainn sællt, som lastebilsællar, å nybil, som i groinnutføels e tå såmmå type, bli deinn sist bil hainn sæll tå deinn typen. Nybil'n hi fått 20 Hk. meir, no på 600 Hk. å sælvfølgele i stør å oppdatert førarhus.
Når bil'n åverleveres så hi 'n svengskiv, mænn kainn å påssættas domperkassi, å brukas som singel teppbil.

Om måndagsmårrå'n ska bil'n sættas inn som trækkbil, frammon ein tippsemi, på veianlægge på FV 715, Keiseråsen, i Leksvik/Rissa.
Sjåfør på nybil'n bli Tor I. Barstad.

BRAINN PÅ LÆNSMYR'N!
6. desember 2012.

De mangla itj på utstyr når det vart meillt "Brainn i industribyyg på Røra." Alle nødetater er sendt til stedet, sto det å lesa i Adressa litte førri klåkka ti. Redaktør'n mått følgele avslutt mårrånskaffen, å kåmmå sæ ut ferr å finn ut ka som sjedd.
Brainn vist sæ å vårå i værkstebygge, ått Austadguta'n, korr ein uheildi kombinasjon tå spillolje å venkelslipar, skoill vårrå årsaken. Brainn ha i aillfaill starta opp oinner arbé i smørgrava.

Deinn føst brinnbil'n va på plass bærre 12 min. ætti att brainn vart meilt, å deinn kom vel frå lokalbrainnstasjon på Straumen, sia så hi det bærre auka på me utstyr. Klåkka 10.20 va deinn sist brainnbil'n, ståggåbil'n frå Steinkjer, på plass å i gang me sløkkinga på take. Da tæl vi heile 5 brainnbila, de 2 bila'n ått Brainnsjæfa'n, i par Politibila, NTE- bil å ein ambulanse, som itj vart me på bilde. Deinn va det itj nå bruk ferr, om itj nån tå Brainnmainnskapa skoill jørrå sæ nå da,
Når teng roe sæ så får vi kåmmå tebake me litt meir om saka.

DAGEN DÆRPÅ!

Dagen derpå står fræmdeles værkstebygge, mænn me tydele skada på tak å væggi. Spørsmåle no e om Symfoniårkæstre te IF dokke opp å att skadeoppjøre "Blir som det skal være!" i følge TV-reklamen.

Heilt utrule att oljefata hi bærga, å korr "reint" de sjer ut oinner værkstebænken å nert gølve. Takdrageran, væggplata å fersjelli byggningstækniske konstruksjona hi fått stor brainnskad.  Kontordel'n va "bærre" røykskada å koinn eventuelt brukas ætti ein solid vask. Mænn ka resultate bli ætti att "Symfoniårkæstre" te IF hi fåreti si vurdering, de e de ingen som veit, einda.

PROSJÆKT VÆRNES 2011 - 2012.

STEINMURING I FEBRUAR 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De e i stoinn sia 'n Alf Sem vart pænsjonist, mænn "arven" ætti 'n e i foill hævd. Murmester'n, som hi åverti, e mæst kjeint oinner namne Olis'n, mænn de bli vel feil å kaill 'n haintværkar, sjøl om 'n går roint me spætt å tomståkk, vurdere steinblåkki, sekte å justere, så mur'n ska bli snore rætt. Bakom spakan på gravemasjina sett hainn Bård Even Skogaker, som egentle e deinn som jær finarbé.
Ca. 250 m2 e bøggd, me stein som e ti ut oppi Sandslia i Volhaugen, mæn de ei it meir einn hælpart'n, totalt bli steinmur'n ca 500  m2.
Austadguta'n sætt me de henn mur'n, i gått synle Bumærk, som du vill sjå når du kjør nolåver ætti E6'n, når 'n bli færdi.

STORJÅBBEN.

Hei!

Her kommer status for vårt prosjekt på Værnes; som jeg nevnte for deg…

Hele prosjektet har en verdi på ca 35 mill kr. Vi bygger ny flyoppstillingsplass for 6 fly, med det som følger med av arbeid i grunn, rør og kummer og oppfylling av området – 225 000 tonn stein. Vi bygger radarrefleksjonsflate for posisjonering ved innflyvning til Værnes – innfylling og utlegging av 160 000 tonn stein på nordsiden av flystripa… Vi bygger ny taksebane helt i enden og på sørsiden av flystripa – innfylling og utlegging av 55 000 tonn stein

Totalt skal vi kjøre 440 000 tonn stein til Værnes, eller om du vil 15700 lass. Alt henter vi hos Franzefoss i Fossberga steinbrudd i Lånke (på vegen mot Selbu, for de som ikke er lokalkjent)

Hele prosjektet skal være ferdig rundt juletider.

 

Kort fortalt så langt:

Vi har kjørt 6000 lass, 20 km t/r = 120 000 km, levert 160 000 tonn stein og bygd ferdig GP-flata.. Global Posisjonering, radarrefleksjonsflate. Har med innflyvning og refleksjoner å gjøre, spør meg ikke om mer. Dette gjorde vi innenfor første delfrist i prosjektet, som var 1. juni. Vi begynte å kjøre den 28. mars, de som har kalenderen foran seg ser at her er både påske, pinse, 17. mai og Himmelspretter i dette tidsrommet, så her har det vært noen langdager!! På det meste kjørte vi med 18 lastebiler hver dag. Da skal det være system og effektivitet på både mottak og lasting, men vi klarte det!! Uten ulykker! Vi er fornøyd og utbygger er fornøyd!

Applaus til flinke medarbeidere!

Vedlegger noen bilder fra denne delen av jobben for Avinor på Trondheim lufthavn Værnes

Utbygger og oppdragsgiver er Avinor, prosjektet heter Apron Vest, forberedende arbeider del 1

Vennlig hilsen

Sigrid Helene Hanssen

tlf 482 44840

sigrid@austadmaskin.no

STOR TAKK te a Sigrid, som e prosjæktledar på anlægge!

SOM OM DE ITJ E NÅKK ME LANGE ARBESSDÅGGÅ:

Spreke gutter på tur etter endt arbeidsdag, Spigiln er 135 moh, lokalisert i Sorte (Hell) med god utsikt til Værnes.

NESNØDD!

Så nesnødd at Adressa vart intressert! Sjå hen.

SISTE ETAPPE.

De va nåkk itj deinn næst sist rørlængda som vart lakt deinn 28. mars. Det står i jænn ein bit millom Innerøyvei'n å Jærnban. Deinn e dæm no, i dag 1. april, gått i gang me. 15. april ska vatne kåblas på, ætti låvnan te Olis'n. Vi følli me.

SJÆKKA SJÅFØR'n DISEL'n?

Austadguta'n hi anskaffa eitt terræmgkjørty som e gått ægna når 'n ska ut på inspæksjon på Nolgalseinnan. Mænn kansji e de lurt å sjækk at de e nåkk disel. Vart vel sein meddag åt nån i kvell. (Ca. kl. 20.00 30. mars.)

E Olis'n heilt på jolé, eiller?

Nei, da! Hainn ska gråvvå ny vasslednig!
(Du finn litte på framsia å.)

Onsda'n 2. februar starta Austadguten gråvåinga, ått deinn nye vassledningen, attem "Bedehuse". Som omtald, i saka neom, va itj kommu'n eni me sæ sjøl om kart å terræng. I dag fredda'n kainn de sjå ut som om Olis'n å e heilt på jolé, no e 'n i gang me å gråvvå på deinn fjærd plass'n! Koffer hainn starte på deinn henn måti'n, ska vi prøv i finn ut.

Ja, da fekk vi rede på koffer Olis'n sætt i gang deinn henn gråvåinga. Hainn skoill fersekker sæ om at karte åt kommun va rætt, me hænsynt te korr deinn gammel vassledningen jekk. Ætti fæmm "stekkprøva," korr gammeledningen vart fynni, va konklusjn: No e karte rætt.

Stor ve feroinnringa når dæm starta gråvvåinga på deinn gammel Bedehustomta, de va næst'n itj speik (tållå). Som du kainn sjå så e de puss-skopa som brukes, hen e dæm oinner speiklage, på  20 - 40 cm, så de ha itj vørti bruk fer Ripper'n. Hen ska de gråvvås i stor grop, som ska sekkras me spoinns. Vassledningen ska så trøkkas oinner Innerøyvei'n å Lagerbua te Samfunnshuse. Krævanes oppgava som kræv både spesialutstyr og høg kompetanse.

SPESIALUTSTYRE E PÅ PLASS.

Klåkka nærme sæ tri på freda'n, deinn 11. februar. Olis'n å gutan kainn seisæ færdi me plasseringa tå spesialutstyre som ska trøkk i stålrør oinner gangvei'n å Inderøyvei'n. Me i præsskraft på 300 tånn rækna dæm me at jåbben skoill gå greitt. Månndan ska Olis'n sætt trøkk på "tåppstagsylinder'n". Vaktmester å redaktøer'n rækne me å bivån bejivenheita, så følli me.

Olis'n klappe "stånga" å takke vel fer gått utførd trøkking. De føst 12 metran e no trøkkt oinner gangvein å i stykkj oinner Innerøyvei'n. No ska "Tåppstage" tebake 8 meter fer å ji plass te nye 8 meter me stålrør, som ska sveisas i hop me de som legg der. Når sveisjåbben e jort ska de sist del'n trøkkas i jænnom.

Spaka'n på dein Hydrauliske kraftpakken e de hainn Roald som styre. Finn dæm starta trøkkinga ha 'n satsa i flask Konjakk på at maks. hydraultrøkk villa liggi oinner i trøkkraft på 150 tånn. Ætti deinn føst etappen va Konjakkflaska hains.
Når dæmm e færdi me deinn henn jåbben ska Rigen snuas 180 grader å i tesvaranes stålrør trøkkas oinner lagerbua te Samfunnhuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktmester Bjarne Sjøvold seint deinn 25. februar de henn bilde på E-påst. Mainnskape te Austadgutan, me Ollis'n i spiss'n, e hen i gang me å dra vassledningen, som e deinn svarte slangin, oinner Innerøyvei'n å lagerbua te Samfunnshuse.

5. mars sle vintervere te! Mænn Olis'n å gutan lætt sæ itj stopp tå sur vinn å snøskuri, dæmm nei.

10. februar. Sola kjike så vidt fram å me tri gravemasjina i arbé så går det onna!

28. mars. Deinn næst sist rørlængda heises på plass!

Finsekting må te! No ska deinn vårrå rætt plassert å klar te å kåblas! 15. april ska vi fyll opp nyledningen å sætt på trøkk. Da bli det vel sekkert vat'n te Presideint'n på Hjørnbole, å de auinneran som oppi "høggda".

AUSTADGUTAN INVESTER I NYTT UTSTYR.

VÆRKSTEBIL.

Ny verkstedbil til oss,vi syns no at  den vart bra sjøl ja!
Bildan e tatt oppi kalkbrudde på Hylla,fotografen e hu Sigrid. Maskina e den han Stig G kjøre og heite "Helene". Knusa heite "Nusse".
Det ska vesst vårra hainn selgarn på Motortrade, Herr Bjørgan som står bak regi og opplegg, og ein som heite Geir Ove som står for innredninga, dæm sei sjøl dæm e godkarra.
Roald.

Takk te Roald fer tekst og Sigrid for fine bilda, tå ein fin bil. Må vel bli i bilde tå innredninga å førri guta'n tek bil'n i bruk. Bli vel sjampo å svamp når deinn ska vaskas.

LABRATORIUM.

Ein blå Container kom i såmmår på plass innpå tomta te Austadguta'n. Redaktør'n va nyssjærrri på ka deinn skoill brukas te, mæn svare kom itj finn ainner vækka på november 2010, når æ stakk innom på Myra fer å hør om de va nå nytt. Hi du sjett Labratoriume vårres? Va spørsmåle frå 'n Roald. Nei, va svare. Da bars de ut i deinn Blå Container'n kor Labratoriesjæfen va i foill gang me å analyser steinprøva. Prøvan kom frå i steinbrudd oppi Volhaugen, på Verdal'n. Pokken skoill brukas på Rostadvei'n, på Utøya, å kommu'n sætt krav te både kvalitet å størrels på stein.

Sigrid Helene Hanssen heit Labratoriesjæfen, som hen e i gang må å våggå opp steinprøvan. Føsst ha a verri utpå Rostad å heinta sæ ein bøtt me pokkstein. Deinn hi verri i jænnom ein prossæss me resting å sekting i eitt apparat, me sekta stabla oppå ein ainnan. Deinn stein som itj dætt i jænnom bli veggi opp me grams nøyaktiheit.

Resultate tå prøven resultere i det som kailles "Sektkurve". Ska pokken bli gokjeinnt nå resultate liggi i millom de to raue markeingan.

Hen e veiskråpa te Austadguta'n i gang me å lægg ut gokjeinnt pokk.

KNUSVÆRKE "NUSSE"!

De eine dreg de ainner me. Når 'n hi investert i labratorium e de å greitt å ha eget Pokkværk. Følgele bars de te Finnland kor de henn pokkværke vart innkjøpt. Ca. 50 tånn veg utstyre som de står hen, mæn oinner trainnsport plokkes "skræppen" tå å vækta reduseres te ca. 4 tånn. Pris'n vart omkreng 3 million kronå.
Innkjøring å testing fåregår oppi Kælkbrudde, mænn te vækkan bli de fløtting te Namsvatne, kor de bli i arbé te utpå såmmår'n.

Deinn nye gravemasjina som hi fått namne "Helene" ska sørg fer at kusværke får mat. Som Ansvarle Masjinoperatør, på bæggr to, e de hainn Stig Green som hi fått oppgaven.

NYTT SPESIALOPPDRAG TE AUSTADGUTAN!

Da bers det te Hammerfest på Båtberging.

”Trønderhav” av Rissa har sporet av med slipp. Vekt ca 700 tonn + slippvogna

Vi fikk jobben i konkurranse med et finsk firma, det gikk på patent og utførelse og ikke pris.

Mannskap som tar seg av jobben:

Tore Bjørnes. Vert med før i Tromsø / Harstad.

Kjell Solem. Skårunge, men lettlert og lydhør. (god på Fonas gul )

Roald Austad.         Operasjonsleder.           

Båt og vogn løftes og flyttes sideveis.

Det er stor sannsynlighet for oppdatering i takt med fremdrift.

Mvh

Roald Austad.

TAKK Roald!

No veinte vi på meir.

 

NY Å HÆFTI GRAVEMASJIN PÅ PLASS!

Freda'n deinn 30. januar kom de ny gravemasjin  åt Austadgutan. Når skoffa, som romme 2,5 kubikk e på plass passere vækta 46 tånn. Motor'n som e siste generasjon miljømotor e ca. 270 HK. Pris'n, om du spør, ca. 3 millon kronå. Masjina ska no sættas i arbe inni Løsbærga.

 

HEDERLE OMTALE I FAGBLA'e "ANLEGGSMASKINEN":

Eskild Austad konstaterer at hele fjellskjæringen Løsberga snart er omgjort til sprengstein og kjørt bort som bærelag for den nye firefelts parsellen av E6 sør for Steinkjer.

Full skjæring for Austad Maskinstasjon.

 Oppdraget med ny firefelts E6 inklusiv utsprengning av den 120.000 kubikkmeters fjellskjæringen Løsberga inn mot Steinkjer ble delt i to parseller. Dermed kunne også lokale maskinentreprenører kaste seg inn i konkurransen. 

Austad Maskinstasjon AS på Røra sikret seg den mest krevende delen av de to parsellene, en veistrekning på vel tre kilometer med tilhørende infrastruktur. Til og med veimerkingen er tatt med i oppdraget. Og med på kjøpet fikk bedriften den 500 meter lange og opptil 45 meter høye fjellskjæringen Løsberga, som opprinnelig ruget på 120.000 faste kubikkmeter fjell.

- Jo, det ble faktisk full skjæring på oss, bekrefter prosjektleder Eskild Austad hos Austad Maskinstasjon overfor Anleggsmaskinen.

Her er det altså ikke er snakk om noen form for skjæring mellom maskinentreprenøren og Statens vegvesen. Oppdelingen er i tråd med intensjonene om økt konkurranse og et prisnivå på linje med veivesenets egne forhåndskalkyler for større veianlegg, en ordning både byggherren og maskinentreprenøren i dette tilfellet er såre fornøyd med.

- Vår del av jobben var priset til 60 millioner kroner i anbudet, mens den andre parsellen endte på 90 millioner og gikk til et arbeidsfellesskap mellom Sigurd Farstad AS og Grunnarbeid AS. Dermed fikk tre lokalt forankrede maskinentreprenører tilslaget denne gangen, framfor en av de store riksentreprenørene som vanligvis slåss om og tildeles de store kontraktene. For egen del kunne vi ikke ha deltatt i konkurransen i det hele tatt dersom oppdraget ikke var blitt delt i to, både på grunn av garantibeløpets størrelse og egen kapasitet i forhold til anleggets omfang, sier daglig leder Roald Austad til Anleggsmaskinen.

Best på egen hånd

Nå da det meste av Løsberga er nedsprengt og massene kjørt vekk som bærelag for nyveien, kan også veivesenet konstatere at oppdraget har gått – og fortsatt går – som planlagt.

- Vi delte opp anbudet med økt konkurranse for øye, og lyktes med det. Flere mellomstore maskinentreprenører kom med i anbudsfasen. Så langt ligger både framdrift og økonomi innenfor rammene vi la opp til, konstaterer veivesenets prosjektleder Asbjørn Moe og byggeleder Gunnar Johansen like etter nok et byggemøte med Eskild Austad.

Asbjørn Moe (t. v.) og Gunnar Johansen i Statens vegvesen Region midt er storfornøyd med oppdelingen av E6 forbi Løsberga i to parseller.

E6-parsellen er den største og antakelig mest kompliserte utfordringen Austad Maskinstasjon noen gang har begitt seg inn i.

- I alle fall den største rent økonomisk. Vi har tatt på oss oppgaven som hovedentreprenør uten å alliere oss med andre maskinentreprenører. Sprengningen har vi satt bort til Per Ivar Følling, en krevende underentreprise vi må følge med argusøyne. Asfalten legges av Kolo Veidekke. Selv har vi 22 mann i arbeid med sju gravere inntil 40 tonn og sju lastebiler i skytteltrafikk, pluss en D6 doser, en veihøvel og noen andre maskintyper etter behov, oppsummerer Austad, som mener rollen som hovedentreprenør er uovertruffen som kilde til å skaffe mer erfaring og kompetansebygging i forhold til å ha kontrakt som underentreprenør.

Etter E6 krysset, på Røra, har rørlegging i bløt leire blitt en rutinejobb.

- Oppgaven som underentreprenør er vel og bra, men man har lett for å bli stående på stedet hvil uten de helt store utfordringene. Som hovedentreprenør må vi ta i bruk alt vi har av kompetanse og skjerpe oss på alle områder. På den måten modnes vi for å løse nye og kompliserte oppgaver, forklarer Roald Austad.

Plundrete omkjøring

Slik så det ut da pilotveien til toppen av Løsberga ble anlagt, og lastebilsjåførene fikk noe å tenke på.

Pilotveien til toppen av Løsberga ved anleggsoppstarten i fjor høst var første anledning til å få satt ferdighetene på prøve. Den måtte anlegges så bratt og smal at en av lastebilsjåførene til slutt fikk problemer og rett og slett måtte kaste inn håndkleet. Og med en sterkt trafikkert E6 og jernbanelinja kloss inntil nedenfor, ble maksimal pallhøyde fastsatt til kun fire meter. Sikkerhetskravene var så strenge at selv prosedyrene for opplasting med gravemaskiner var pinlig detaljerte.

Lasting og bortkjøring av sprengstein en fortsatt en krevende operasjon.

- Fjellet er utrolig oppsprukket og uforutsigbart, så Løsberga bærer navnet sitt med rette. Vi har samarbeidet godt med veivesenet og geologer underveis. Til tross for alle driftsmessige foranstaltninger har vi opplevd et par tilfeller med større utfall av steinmasser. En gang tok opprydningen av veibanen en hel uke. Også jernbanesporet har fått nedfall. Men ingen er påført skader av noe slag. Både vei og jernbane holdes selvsagt stengt under sprengning og lasting, men omkjøringsveien er krevende nå som vinteren med snø og is har satt inn. Særlig har utenlandske trailere på håpløse dekk påført både seg selv og andre store problemer, sier Eskild Austad.

Permanente sikringstiltak

Da Anleggsmaskinen var innom E6-anlegget ved Steinkjer, var skjæringen sprengt ned til 15 meter over veibanen. Den mest kritiske overhøyden var følgelig unnagjort, og stengningsperiodene kunne kortes ned med mer ordinære og raske opplastingssykluser.

- Fjellkvaliteten har dessuten medført omfattende sikringsarbeider. Dels i form av kombinert arbeids- og permanent sikring av egne folk og maskiner ved hjelp av steinsprangnett og om lag 450 stk. fire meters fjellbolter. Pluss 50 fullt innstøpte stag a 15 meter i 3,5 ” borehull og forspent til 70 tonn, et nøyaktig og svært tidkrevende permanent sikringsarbeid, sier Eskild Austad.

Fordi oppdraget havnet på lokale hender, er det heller ikke nødvendig å basere arbeidstiden på lange toskiftsordninger. Også det er en positivt ladet konsekvens av oppdeling av anbudet, ifølge de to anleggsbossene.

Montør Espen Bratberg (t. v.) og maskinfører Stig Green er blant dem som setter pris på ordnet og ”normal” arbeidstid.

- Vi jobber i utgangspunktet fra sju om morgenen til tre om ettermiddagen, fem dager i uka. Bare unntaksvis legger vi opp til doble skift, som da det sto på som verst med sprengning og lasting i stor høyde. Ordningen blir satt stor pris på av de ansatte, som dermed kan leve et normalt familieliv utenom det krevende veianlegget som skal overleveres i fiks ferdig stand i oktober 2009, sier Roald og Eskild Austad.

 Artikelen er laget av Svein Erik Madssveen, i MEF's Fagblad og gjengitt  med tillatelse fra han.

 RØRBYGGI'N FERAINNRE LØESBERGA.

Ein kainn trøkt sei aat Rørbyggin sætt spor ætti sæ i Løesberga. 19. oktober 2007 hi de sjedd store teng. Deinn sistvækka, ætti at Vægvæsne kom te fernuft å telot stænging tå E6'n mæns sjøting å bortkjøring fåregår, hi Ca. 6.000 fastkubikk stein vørti trainnsportert ut.

Det finns knapt ein meir spektakulær arbessplass einn de sjåføran på bilan å masjinan hi. I bakgroinn sjer vi brua på det nye planfrie krysse te Sørlia. Deinn e å bøggd tå Rørbyggi, Gran & Ekran AS.

  

De henne e utsekt'n frå passasjersete. Bil'n neppå vei'n e itj ein tilfeildi ferbipasseranes, mæn vaktpåst'n som e utsætt fer å pass på at toillåt Steinkjerbyggi, som itj respæktere stænginga, kjøre ferbi mæns de fåregår arbé. Containera'n e utsætt fer å stopp stein som eventuelt skoill løs'n, finn deinn reise neppå jærnbanespore.
Ein ska ha stor respækt fer sjåføra'n som rygge opp deinn henn vei både i rægn, snø å mørke.

Bakom spaka'n i gravemasjina sett 'n Stig Arild Green mæns sjåfør'n heite Geir Morten Nilsen å e Steinkjerbygg.

E6 stænginga jær de mule å arbe på bægge siån samtidi å ætti som de e fredag ættimeddag fårberedes det åpning tå E6'n i hælga. Hen "feskes" det ætti stein som kainn liggi skummelt te, nåkkå som e nødveindi fer at E6 trafikken ska gå sekkert å trøkt i hælga.

Stein kjøre utåver te Vist å Vistengan brukes på veifylling å fer å bygg opp te planfri kryssing tå både jærnban å deinn nye E6'n.

Frøsetsvengen må snat vik fer deinn nye E6'n. Hen bygges det ny lokalvei som ska brukas som millertidi E6. Deinn e planlakt å taas i bruk i løpe tå november.

 

AUSTADGUTAN SPRÆNGE I LØESBERGA, I JÆNN.

Skøttarbas'n frå'n Per I. Følling hi laidda og kåbla deinn føst salva ætti rase i mai, og det er klart for i salv berægna til ca. 600 kubikkmeter.

10. august 2007 klokka 11.45 presis: FYR HÆR! Signalet hi gått i god stoinn å det SMEILL! Aillerde hen kainn ein sjå at teng itj går som berægna. Store blokka som legg bakom hovedsalvaheill på å sprekk opp.

Røyken hi lakt sæ og det er tid fer å skaffe oversekt. Hovedsalva, på 600 kubikkmeter, legg fint og med fin transportstørrelse på stein, mæn det kom 200 kubbikmeter i tellægg og da som stor og uhainndterle blokki, som må borres og sprenges førri oppryddinga kainn foillføras.
Innan 6 timer skal E6'n vårrå åpen, ska omkjøring over Leksdal oinngåas, vei'n åpna kl. 16.45!!

GÅTT JÅBBA GUTA!

AUSTADGUTA'n I LØESBERGA.

Kvart åver to, 19. april stanges Løesberga i nån menutt. Hainn Eskli laste opp storstein å faran fer at nåkkå ska raus ne på E6'n e testæss.

Længer oppi berga e bårvågna hainns Per Ivar Følling i gang med å fårbered i ny salv. Olis'n hi jort goparbe, me å få te nån loinde rætt oinnerlag åt stør redskap. (De henn karra'n hi sekkert itjnå behov fer å driv me Ekstremsport fer å få speinning i live!)

Ein kainn vel trøgt sei at Olis'n hi ein arbessplass høgt åver almuen. Hen e 'n i gang, 19. mars 2007, me båring 45 meter åver E6'n i Løesberga, å de må vel vårre ein tå de mæst spektakulære arbessplassan i stor omkrets. Arbé må fåregå me stor fesjektiheit, de e stupbratt neom 'n.

I anledning jåbben hi Austadguta'n kjøp inn ein ny, lett å effæktiv bårrigg. Det arbé som utføres noe kailles "Pilotvei", å e nødveindi fer at storriggen hainns Per Ivar Følling ska kainn sættas i verksomheit. Me deinn ska de båras 15 meter lange høl, te næste nivå.

Det henn bilde vise litte grainn tå deinn færdi "Pilotvei'n" som legg ca. 30 meter åver E6'n. Hen bortåver rygge dompera'n, når dæm ska heint steinmassan. Ein kainn vel trøgt seia at sjåføra'n må utfør presisjonskjøring på ekstremt høgt nivå.
Sekkerheita på anlægge e høg. Tillatels te adgang va nødveindi, samtidi som anlæggsledar'n sørga fer gaiding å trannsport opp mot tåppen.

Frå bårriggen kain ein sjå resultate tå de føst oppdrage Austadgutan ha på nyanlægge. Omlægging tå Nordlandsbanen. De mått jørrås finn i ainna Rørafima, Gran & Ekran AS, koinn start opp me bygging tå en 10 meter høgg støttevægg i betång, der kor gravemsjina no står.
Hittom e dæm i foill gang me å bygg brusysteme som ska inngå i det planfrie krysse fer Sørlia.

De hi vørti 20. mars å resultate tå innsats'n åt Olis'n må kjøras bort. De e i svært fale arbé som naturlevis nødveindijær foill stopp på E6'n, både når sjøting å opplasting fåregår. Me i hailling på ca 45 grader vill eventuell stein som løsne få go fart, å ham'n neppå E6'n.

Sekkerheita åt trafikkantan på E6'n hi høg prioritet, å trafikken stoppes oinner deinn mæst kritiske fase, oinner sjøting, opplasting å sekring tå område ætti sjøting. De henn bilde bør vårrå flerklaring go nåkk, fer dæm som sett utålmodi å veinte på klar vei. Som i tips så kainn ein sei at de behøve nødveidivis itj å vårrå så lurt å snu, fer å kjør åver Løeeshøgda, fer dæm som ska søråver. Trafikken e stoppa bærre i kårt aublekk, akkurat nåkk te at deinn som kjøre deinn lure vei'n, bli nødt te å veint te kø'n hi passert. De opplevd dæm i aillfaill "luringan" i dag.

I mårrå ska deinn føst del tå brua, te planfrikrysse, støypas. Betångbilsjåfør'n låfft i dag ut at de villa bli sjykkele betång, å itj nå fjøsgølbetång som på Jærnbanebrua på Rør'n.

NY VÆGHEVVEL!

3. mars 2007. Nåkk i nyanskaffels! Riktinåkk itj aildeles ny, mæn i gått kjøp påstår'n Roald. Hevel'n kjøpt dæm tå 'n Sylter'n i Åfjol'n å da e 'n sælvfølgele gått utsyrt me GPS navigasjon, som e nødveindi når finpuss ska utføras. I svært go ærstarning fer gammelhevvel'n som vart kjøpt tå kommun i fjolvår. Deinn va avertert me in lit'n annonse i lokalavisa, som dæm tifeildivis ha sjett. Lakt inn i bu på 100 tus'n kronå å fått teslage. Så hevla dæm inn beløpe å sælt fer 300 tus'n i hælvår seinar! Go butikk fer ås, mæn vise dåle feræætingsains frå kommun si si, va kommentar'n. Itj rart dæm trøng Eiendomskatt nei! 

"NY BULLDOZER"

Deinn 9. mai 2006 koinn 'n Roald ta i bruk en "ny Bulldozer". Ny på deinn måtin at gammeldozar'n e sælt, å ny kjøpt. På groinn tå lang leveringsti hi leverandør'n leidd t ein bruktdozar, sålles at dæm kainn få avslutta E6 anlægge. Hen planers det u sålles at 'n Bærnte kainn få jort oinna våråinna.

HUSFLYTTING PÅ STEINKJERSANNAN. 13.02.2006.

Austad Maskinstasjon AS er selvfølgelig det naturlige valg, når en stor og krevende husflytting skal skje. Proffe utbyggere, på Steinkjersannan, hadde oppdaget ett verdifullt tømmerhus. I stedet for riving ble det bestemt at huset skulle få en ny funksjon som restaurant, men på en annen plass på området. Huset skulle flyttes ca 200 meter og snues 90 grader, før det ble plassert på ny grunnmur.

Oppdraget ble ikke enklere når huseieren hadde bestemt seg for at det gammle gulvet ikke skulle flyttes med. Den store utfordringen ble: Hvordan flyttes huset uten at det faller fra hverandre.

Når komplekse oppgaver skal løses er det nødvendig med gode samarbeidspartnere. Denne gang Sarens Transrig og Team Goldhofer ved Aker Verdal. Fra disse kom det 5 stk spesialtilhnger som ble plassert på sidene av huset. Med kraftige stålbjelker, gjennom vindusåpningene, ble huset løftet opp og transportert bort til sin nye plassering.

Her står huset, millimeternøyaktig plassert på sin nye grunnmur, og Austad Maskinstasjon AS har utført oppdraget.

MER VINDKRAFT FRA HUNDHAMMERFJELLET.

VINNMØLNBYGGING PÅ HOINNHÅMMÅRFJELLE.
September 2005.

Deinn henn gången hi redaktør'n fått "prosjæktansættel" åt SARENS Transrig AS, på Værdal'n. Hovedoppgaven å lasting å styring, tå ein "Goldhofer" spesialtelhængar'n som brukes bak på tårnseksjonan. Hængar'n hi hydraulisk fjering, som kainn reguleras sålles at hængar'n bestaindi ska vårrå i tenærma vater. I telægg hi 'n å hydraulisk styring, nåkkå som e nødveindi fer å klar svengan

Klåkka e ått om kveill'n deinn 31. august, e fir tårnseksjona å i komplætt vinnmøl'n, som kailles "Nacelle" e lasta om bol i lækterm frå Taubåtkompanie i Trondheim. I løpe tå i knapt døgn ska læter'n ferfløtt sæ te Nærøy å kaia som Austadguta'n bøgd i fjol.

Sjøreisa jekk "bølgefritt" å i mevinn, å i hælv nitia om tossda'n deinn 2. september kjøres "Nacella" i lainn. Vækta på Nacella e 230 tånn å Kamag'en veg 57 tånn.

Sjøl om Kamag'en hi dræft på 4 tå tåll akslinga bli vein opp te "Hoinnhåmmårfjelle", me ein stigning på 12 % fer bratt. Austadguta'n stille me ækstra trækkraft, en Cat hjullastar som me foillt lass i skopa veg ca 40 tånn, så hen e de næstn 330 tånn som e på væg oppåver. Seinar vart det problem, fælgan på Kamag'en rotert i dækka å reiv ut veiintil'n tu slangin. Tri hjul mått lappas, å spesialslanga vart seint frå Steinkjer. Stoppen hæfta bort ein fæm tim.

Mæns Nacella vart kjørd te fjells låssa vi lækter'n fer tårnseksjonan. Deinn henn seksjon ska stå nest å e laga tå 35 mm stålplat, e nett'n meter lang å veg nærmar netti tånn!!! Menybil'n ått Austadgutan, ein Mercedes Actros 5373, me træk på 8 hjul å sjåfør Arve Nilsen, frå Rørvik bakom ratte starta tur'n te fjell i sjuti'n om laudagsmårrån.

Mæns "Båltjængen" å montøran hi klarjort føst røre e "Transport'n" på tur me rør nommer to. Fer ein gångs sjyll e de gunstiast å parker mett i eitt vægkryss. Klåkka e fir å montøra'n på fjelle ska ne fer å eta meddag. Seinar ska røre kjøras på plass å klarjørrås fer montering.

Sjåfør Arve Nilsen er på vei med det siste røret for denne gang, og det er på vei opp for montering. Toppen på røret blir knapt 80 meter over bakken.

 

Nacella er senket på plass på toppen av røret. "Elgjæger'n" fra Mosvik, med bestått jægerprøve, klarte denn gang en real "Innertier". Avviket var ca. 10 mm, når kontakt mellom tårn og svingkrans ble etablert.

"Høydetrening" fer redaktør'n, 60 meter opp i lufta!

Nærøy og Vikna fra krankørga.

Ørner og Vindmøller trives godt sammen på Hundhammerfjellet. Her på den daglige inspeksjon.

Jobben er gjort!

Siste fredag i oktober var alle blader montert og Hundhammerfjellet Vindmøllepark består av 5 vindmøller. Hvorav de fire nærmeste gir 12 Megawatt og er produsert av ScanWind AS på Verdal. Den som står lengst bort er produsert i Danmark og gir 1,65 Megawatt.

NYANSKAFFELSA Mars 2005:

Ny domperbil kom førri Påsk. Dein ska sættas inn i uttrainnsport tå tunnelmassa på i lainnføringaanlægge fer gass i Aure.

Kontrakt'n på E6 anlægge e oinnerskrevvi å ny/brukt Bulldozer e anskaffa. Deinn ska i føste omgang brukes fer å kjør ut leirmassa som e kjørd te Industriområde på Lænsmyra. Seinar bli de oppdrag på Pistolbanin øverst i Steindal'n, kor det te gle fer bebueran langs Hyllavein, ska deponeras nærmar 70.000 kbm me leirmassa.
Testkjøring me 'n Roald bakom spakan i leirhaugen på Lænsmyr'n.

ROALD I SPISSEN FOR 300 TONN.

Søndag 12. september klokken 15.15.

Med Roald bak spakene, i Austadgutans største hjullaster, startet transporten av 250 tonn vindmøllegenerator, lastet på TransRig/Sarens Kamag.  Kamag'en har en vekt på ca. 50 tonn og drift på 4 av 12 aksler. Bak kommer Lars Tørring med den nederste delen av røret. Totalt har ca. 450 tonn satt seg i bevegelse mot toppen. Går alt som planlagt vil turen ta ca. 3 timer.
Den første delen av selvbygget vei har en stigning på ca. 11 %, og gjennomføres i fin stil.

EN KRAFTIG KOMBINASJON!

AUSTDGUTAN og TRANSRIG + LITT FRA VANG's MEK.

Testkjøring av avansert utstyr for transport av vindmølletårn 6. september 2004.

ScanWind på Verdal utvikler og produserer avanserte vindmøller for norske forhold. Transporten ut til monteringstedet tar Austadgutan, i samarbeid med TransRig, på Verdal, seg av. Med spesialtilhenger bak, tårnrør på 70-80 tonn, avansert svanehals levert fra Vang's Mek. på Utøya og med Lars Tørring bak rettet på Austadgutan's Actros går transporten knirkefritt. 

BÅTLØFTING I HARSTAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harstad Tidene skreiv om deinn saka. Det såmmå jol  Fiskeribladet.

PÅ JOBB FER AUSTADGUTAN.

Redaktør'n fekk anledningen te å vårrå med å kjør føllibil, når propællbla'a åt i ny vinnmøln skoill fraktas frå Rørvik å te Hoinnhåmmårfjelle. De vart de nån bilda tå.

Måndan deinn 7. juni va Lars Tørring (født som Rørbygg), på plass i Rørvik, med spesialdoneng for propællblatransport. Nætt førri hurtiruta la te kai starta transport'n.

Aill skoill sælvfølgele i væg å sjå på Hurtiruta, mæn me ækskorte tå to politibila komm vi ås ut, å åver Nærøysundbrua.

Først utfårdrenga kom når vi skoill sveng tå på Sørlikors'n. Der mått 'n Lars kjør bil'n på ei si å hængarn på deinn ainner sia tå mettrabat'n. Hen fekk 'n de travelt ei hainn på ratte fer å styr bil'n, å i deinn ainnera ha'n fjærnkontråll som styra tilhængarn.
Mæn de va itj slut me det:

Ei løsmast på Vågskårs'n kræv ækstra innsats frå både Vægvæs'n å Eværksfølk. Mæn igjænnom kom vi.

Ræst'n tå sræknenga va rein plank-kjøreng. På grusvein opp åt Hoinnhåmmårfjelle e stignenga 1 meter opp å 8 meter fram. (Steinsdal'n bli flat i fårhåill.) Å Actros'n me 530 hæst å trækk på aill hjul fekk tongarbe.Vel oppå fjelle koinn vi sjå at'n Geir Helgesen hoill på bygg vei'n te kaia. På mudderprama e de ein dæm kaille, Tex å som e frå Steinkjer, som sjæfe åver ein dårry å lækter'n.

Ælles træne heile jængen te aillerdommen. Dæm e innlåsjert på Gammelhimen på Varøya, å bli oppvarta tå egen kåkk.

LØKKE TE ME ARBE GUTA! Å takk fer trivele mottakels!

Jan
Redaktør å føllibilsjåfør.

Gutan hi ega hjemmesi hen.

AUSTAD MASKINSTASJON AS PÅ JOBB I FOLLAFOSS.
26.01.2004.


Turen til Volhaugen for å besøke "pensjonist" Ragnar Austad fikk følger. Tur til anleggsområdet for ny kraftstasjon i Follafoss, hvor Skanska er hovedentreprenør, og Austad Maskinstasjon AS har påtatt seg oppgaven med opplasting og utkjøring av steinmassene. Store maskininvesteringer sommeren 2003 er tidliger behørig presentert på Rørsia. Tiden var inne for å se det var bruk for utstyret.

Første oppgave ved ankomst Follafoss var inspeksjon av tippområdet ved småbåthavna. Ragnar benyttet anledningen til å hilse på Arve Nilsen som ble ansatt for 1 uke siden. Arve var for andre gang i Follafoss på anlegg. På midten av 80 tallet var han med på utbedring av veien inn mot Follafoss. Nå dreier det seg om kjøring av "tippmaskin" og massesortering. Bilen han sitter i er "gammelhoinn" med 20 år på baken. Eldste kjøretøy, står som reservebil.

Eskil og resten av anleggsfolket traff vi umiddelbar utenfor en rykende tunnelåpning. Den største enkeltsalve, 80 stk. 70 mm hull med en dybde på 4 meder var nettopp avsatt, utlufting av gasser skulle skje, og tunnelbusen skulle spise middag. Ragnar og undertegnede ble lastet inn i Eskils Dodge og en underjordisk omvisning startet. Omvisningen skulle bringe oss inn i en rekke forskjellige tunnler, tilførselsvei-tunnell, avløpstunnel, 20 meter under Beitstadforden, tunel for vannuttak til smoltanlegget og innbyggerne i Follafoss. I denne tunnelen skulle det monteres ett lite kraftverk, som produserte strøm når Follabyggin gikk på do. Eskil hadde problemer med å forstå hvordan de skulle få vannet til å renne ut, gjennom avløpstunnelen, når overflata på Beitstadfjorden var 10-11 meter over utløpet på turbinen. Avløpstunnelen hadde riktignok fall fra turbinen, og var på det meste 20 meter under overflata på Beitstadfjorden, mæn læl!

 

Tunnelarbeid medfører som oftest overraskelser med dårlig fjell. Her er fjellet forsterket med påsprøytet betong som igjen forsterkes med 6 m lange sikringsbolter inn i tunneltaket. Arbeidet utføres av Skanska's folk og med Skanska's utstyr. Men sprøtebetongen som er benyttet kan det være en Rørbygg, Lasse Austad, som har kjørt hit fra Steinkjer. Først når sikringen er ferdig starter boringen for neste salve. Bilde er tatt rett under maskinhallen og ligger 16 meter under havoverflaten.

Maskinhallen.

Dette bildet, av uskadet forskalling, er beviset på solid håndtverk. Per Ivar Følling fra Steinkjer har stått for boringen av tilsammen 80 stk. 70 mm hull, med en dybde på 4 meter. Denne store salven var avsatt i ett stort smell!! Her ligger steinmasser, 3.600 tonn, nok til ca. 10 timers kjøring med 4 lastebildumpere, pent oppstablet og klar til utlasting.
Fotografen befinner seg på havnivå, og når denne salven er kjørt ut starter arbeidet med å ta ut de siste 7 metren, til kjellergolvet under turbinen. Før det kan skje skal det taes ut en sjakt ned til avløpsrøret, der hvor tunnelriggen var i arbeid, og all masse skal kjøres ut derfra.

 Men hvor kommer vannet fra?

Eskil tok oss så med oppover Folladalen, til Almlia. Der var arbeidet i gang i en tunnel, hvor tversnittet var tilpasset kjøretøyene både når det gjaldt bredde og høyde. Tunnelen skulle, når alt var ferdig kobles sammen med den gamle tilførselstunnelen fra Folladammen, vannet skulle ledes ca 3 km innover i fjellet og gå i en sjakt rett ned og inn i tilløpstunnelen.

Lastingen skjedde med et transportband, i kombinasjon med ett tradisjonelt graveagregat. Både operatøren og sjåføren på bilen måtte ha godt øyemål for å ungå at lasset ble for høyt.
På grunn av at fjellet var av dårlig kvalitet, førte trafikken til knusing av veidekket, blandet med vann ble det til gjørme, og skapte problemer på mange måter.  Nå ble det brukt  pukk fra Steinkjer til å bygge vei av.

"Lyset i tunnelen" er en laser som tunnelbyggerne bruker for å holde retningen. Vi står her ca. 1.300 meter fra tunnelåpningen, og de siste 150 metrene har sjåføren rygget inn med en klaring mellom speil og tunnelvegg ned til 10 cm. En stor prestasjon når en tenker på at ryggingen skjer etter speilene i en dårlig opplyst tunnel!

   

Røra har ikke nok Cowboyer til å drive Cowboykro, og heller ikke nok sjåfører til å kjøre ut tunnelmasse. Til venstre har vi sjåfør Geir Iversen, som var forografens sjåfør under befaringen i denne tunnelen. Han kommer fra Hattfjelldal og trives godt med å kjør i en trang tunnel.

Røra er representert av Espen Strand, bildet  over til høyre, som her tar en rask sjekk av kjøretøyet etter endt skift. Det rister og humper noe ubeskrivelig og det røyner hardt på kjøretøyene. Punktering er ikke uvanlig og siden starten regnet Børge med at de hadde hatt ca. 30 dekkskifter til sammen.

Nok en økt er over. Folkene fra Skanska har startet boring og forebereder en ny salve. Om tre timer er det tid for å starte utkjøringen av en ny salve. I gravemaskinen sitter nok en Rørbygg, Geir Helgesen, som har kjørt tippmaskin. Nå skal han og firmaets lærling inn i tunnelen, for lage grøft og bygge vei, med pukk fra Steinkjer.

For Geir og Espen sto, som vanlig, verdens beste middag, laget av verdens beste kokke for tur. "Ein bli fer feit" va kommentaren. Felles kantine og muligheter for mat døgnet rundt var ett meget viktig sosialt tiltak. Men her som så mange ganger før, sto tilbudet i fare! "Blårussen" hadde ved hjelp av sine regnekunster kommet fram til at kantinedriften var en utgiftspost!!
Men redaktøren spør: Hvor mange plussfaktorer er utelatt? Trivel, sikkerhet, sosialt samvær, frihet osv. Dette kan også verdsettes i f.eks. lavere sykefravær.

Både "pensjonisten" og redaktøren vil takke for en informativ og hyggelig omvisning, på en for oss uvanlig arbeidsplass. Vi var utrolig heldig med tidspunktet. Eskil kunne ta seg tid til omvisningen og arbeidsfolket hadde tid til en "prat".
Vi reiste fra Follafoss med stor respekt og beundring, over det arbeidet som er og blir utført, og den entusiasmen som rådet på anlegget.

KREATIVITET PÅ MYRA!

Som de fleste sikkert har fått med seg bygger Statens Vegvesen og Mesta veier, tunneler og bru på Namsos. Siste oppslag, i media, har vært en molo som endrer stømforholdene i Namsen. Denne moloen ble bygget for å uføre arbeidet med brufundamentene ute i elva. Uventede problemer dukket opp, og den planlagte bruken av standard gravemaskin lot seg ikke gjennomføre.
Etter å ha utvist stor kreativitet, som problemløser for etaten, tidligere ble Austadgutan på Myra engasjert. Etter vellykket utgraving, av det første fundamentet, var tiden inne for å utvikle egnet muddringsutstyr for bruk på dypt vann.

Med Rold bak spakene fikk redaktør'n demonstrert utstyret som består av en 5-armet grabb som rommer 600 liter masse. teleskopforlengeren graver 9 meter dypt, med vannret graverarm. Om alt dyppes ned i vannet er 20 meteren innen rekkevidde.

Kjenner vi Rolad rett er utstyret tilgjengelig montert på en flåte, og dermed klart for muddringsoppgaver av ulike slag.

Første oppdrag startet mandag 27. oktober 2003, med utgraving av brofundament nr. 2 av 4, for den nye Namsenbrua.

110 tånn med ny Caterpillar åt Austadgutan.

Om fredags ættimeddan, 29. august 2003, kom de ein heil kollone me maskintrailera innåver på Myr'n. Dæm ha me sæ nye maskina åt Austagutan. Heile 110 tånn. Ei gravemskin på 40 tånn somha fått namne Elin, ei på 30 tånn heitt Heidi å så i lita maskin på 5 tånn, på gommibelta heitt Trude.

Namna e heinta frå det vektiest kvinnfølka å gutan, kjærringan å hu som hi skaffe fram pængan som dæm betale me.
Ein stor hjullastar på 35 tånn ha fått namne Olaf, utan at det vart gidd nå ferklaring på årsaken.


Stormasjinan ska fløttas ått Follafoss i hæljen, fer å sættas inn i bygginga tå dein nye kreftstasjon åt E-værke. Dein lissa ska itj brukas te å rødd i blomsterbedda heinnes Trude, mæn ska bynn på jærnban. Itj i E6 krysse men længer Nol.
Ska dæm grei å tjen nå pæng åt a Elin e det bærre å kåmm sæ i arbe.
Sjøl om det itj va avertert me åpent hus kom det mytti følk fer å studer nymasjinan. Det vart sjett følk frå Utøy'n, Bestan, Leirådal å heilt i frå Sælbu.

Å få lov til å sitte i maskinene var tydeligvis populært for den yngre garde, og muligheten rekrutteringen av nye maskinførere så ut til å være tilstede. Den nye hjullasteren gikk flere runder med entusiastiske rekrutter.
En leveranse av moderne maskinutstyr krever opplæring og leverandøren stilte opp med instruktører for å kurse maskinførerne, og et stort antall egne og eksterne maskinførere møtt opp til maskinførerkus i to-tia. Kurs og maskinoverlevering skulle avsluttes med mat og og underholdning utover kvelden.