NO E DU PÅ AINNERSI'a!                                Te føstsia kjæm du hen.

Deinn henn sia bynnt å bli rimele stor, så heinnelsa på Røra i 2015 finn du HEN!
Å ferr 2016 hen!

INDERØY KOMMUNES HANDLINGSPLAN, FOR TRAFIKKSIKKERHET, LES DU HEN.

OMSORGSKOMMUNEN INDERØY?


Føst ein TAKK te T-A som seinnt mæ dagens avis, sjøl om æ avslutta abonemange, på groinn tå aill reklame instekka. Ingen som snakke høgt om miljøfårurænsing når de jeill deinn saka!

De e deinn henn kommuns som hi politikkera å rådmainn, som vill stå å lein, å itj 'n gång vurder ka dæmm får om dæmm sle sæ i lag me ein eiller fleir nabokommuna. Tape pæng på det jær dæmm, mænn ska ta de ijænn på redusert kommunal tjenesta!! Snøbrøyting, veivedlikehåill, omsårg, Æ bærre spør æ.

E de på groinn tå att dæmm e reidd ferr sin egen possisjona? Ja, æ bærre spør. Mænn verkele flenk politikkera å rådmeinn e vældi ættitrakta. Ein go å flenk Rådmainn, me stor R, hi både æmna å mot te å bøgg opp sine egne meininga å stainnponkt, å itj bærre "snu kappa" ætti deinn politisk vinn som bles.

Nei, jørrå som Jørnbole sjå mot RØVERDAL'n! Om itj heile Innerøya vil dit, så del opp kommun å lætt Sainnvållingan fårrå te Steinkjer.

Æ de e redaktør'n.

1. JULEDAG; BLÅLYS'AS DAG PÅ RØRA.

1. juledag va de Blålys'as dag på Røra, føst utferkjøring, på vanle plass, attme "Sjøvoldhuse. Ingen skadd, å me go jølp frå ferbipasseranes bilista så vart de/deinn uheldie ut frå bil'n som låg på teke. Så komm Blålysetata'n!

Litte seinar vart det meilt om møteuløkk innme Borgan. Der vart, ifølge avisån, 5 stykkja kjørt te levang ferr sjækk på lægevakt/sykhus.

Veré va heiller ufysele , me glatt sailtaveia å nysnøfåkk som jol sekt'n dåle, å vei'n glattar.

Jo da, Julsnøn deinn e på plass! I løpe tå kveill'n å natte te 2. Julda'n, lava de ne millom 20 å 30 cm. å snøfræs'n mått fram. Når Julefred'n på nytt sænka sæ åver Furulivei'n, så vart de besøk i Julneke!

KJERKJUBILEUM, Å BYGGING TÅ KJERKSTU!

Kjerkstu som hu står 20. desember 2014.

Lokalavisa "Inderøyningen" hi verkele sli te deinn henn vækka, å omtale my å mangt om Røra!


KOMMUNESAMMENSLÅING, veinn blekke søråver!

Ein teng e i aillfaill sekkert. Tove hi foill oppbakking frå Jørnbole! Fer læng sia haJørnbole besøk tå ei sjornalist frå Innerøyningen, som villa våttå kolles møtedeltakera'n såg på saka. Konklusjon va klar: Røra vil te Værdal'n!

AUSTADGUTAN HI BYNNT PÅ SKOLIN!

No i oktober e Austadguta'n på nytt på skolin! Å der e dæmm irj ferr å ler å lesa å skriv. Noe e det massevis tå blåleir dæm driv på me. Årska e ein gammel avløpsledning, frå Lænsmyra å oråde roint, korr semeintrørin hi fervitra å delvis  "klappa i hop". Ledningen legg jupt, å blåleire e lettflytan, å dærme bli grøfta utrule brei.
Meir om jåbben's omfang må de bli i rå me seinar.

DET VAR EN GANG:
OINNGÅ Å BLI HAFTA PÅ UNØDVEINDI OMVEIA

KJØR DEN "GYLDNE BEINVEI" TE:

GUTTA PÅ BERG!

VIDEO OM "GUTTA PÅ BERG" I T-A!
(Deinn kjæmm ætti reklamen.)

Oinngå plynner å hæft me å kjør omveia, forsætt heiller oinner jænbanebrua å vidre vel 2 km. Da kjæm du te gården Nedre Berg, på Røra korr det i dag 24. mai,vart åpna Gårdsbutikk me snadder, søtsaker, snurrepiperier å eillgamle teng!

Sjøl om gålstuné te vanle e nåkk så romsle, vart'n i dag aillt ferr trång, mænn me gått om parkering ælles roint husa så vart de uproblematisk parkering ått aill.
Odelgut'n hainn John Halvor Berg ha nåkk me å ta i mot Ros å Roser, samtidi somm jæsta'n var bøddi på kaffe, "sneikavring" å skoffkak. Hen står 'n i lag me Kårkaill'n, Sivert Berg å ein kollega frå "fjellgål'n" Stenstad.

Oppi deinn nyoppussa mastu ha partner Frisør å Kræmmer, Morten Møller, sett foille hyre med å ta i mott nysjærri å kjøpeløstne kunda. (Når 'n sjer på hårfrisyren ått Kræmmar'n så e det ingen tvil om kæmm som e frisør'n på Berg.)
Litte længer inn sto ei smilanes dame, me aner frå Røra, klar me smaksprøva på Berg's egne spikkipøls, laga tå Edelgris oppfødd på Berg, å sælvfølgel i lag me ækt Flatbrø, me stor F, frå Røra Bakeri, i Grainnan.

Deinn henn reklamesjile fertjen litte æksta oppmærksomheit. Det hong i mang år på mastuvæggen mot Riksvei 50, på deinn ti Bæstefereillergenerasjon va onga. Kårkaill Siver fertæld om årsaken te att skilte ha fått skada å de som sjer ut som malingsflækka.

Jo, de sjyltes att ongan ha oppdaga att det koinn vårrå lurt å kast stein på skilte, nåkkå som reultert i at skilte mått "repareras". Da kom de ein kar frå Freia å jol deinn jåbben, å hainn ha me sæ sjokolde som ongan fekk som "belønning."

Sjilte vart neti når det var sjifta bolkle-ing, sætt inn i mastu, å ikke vørti oppsætt. Mænn ein dag ha Kjøpmainn på Wibe, hainn Jorulf å ein representant frå Freia kommi på besøk ferr å sjå på sjilte, å de vist sæ å vårrå i sjilt som Freia jærn skoill ha hatt på sett hovedkontor.
Deinn einastin dæmm koinn akkerder pris me, va ein ong John Halvor, som va velli te å lætt Freia åverta sjilte i bytte me ein pall sjokolade. Friearepresentat'n skoill tænk på saken, koinn vel itj ta avjørelsa på ega hainn, å de jol 'n vel einda, ætti som dæm ingen teng ha hørdd frå 'n.

Snadder ferr deinn som deinn som ska sætt ein spiss på på måltié, fleir sårta sailt, olja, marmelada å smakstesættinga som du i aillfaill itj finn på Boinnpris'n.

Å sælvfølgele i stort kjøleskap me spikkipøls laga tå egenprodusert Edelgris. Snadder i lag me Flatbrø frå RØRA BAKERI!

Gammle teng å snurrepiperier, te å me ein gammel sættpotetkassi! Å deinn vart sællt.

Te slut lætt vi GOBIT'n, ækt Kongen av Danmark, som dein såg ut å smakt da vi va verkele ong. Utrule, mænn produseint'n va jænnomgangstema på "Norge Rundt" i går. Fekk du itj sjett programme kan du prøv dæ hen!

Me Berg Spikkipøls, Røra Bakeri flatbrø, Kongen av Danmark va det ein fernøgd kunde som takka Kræmmar'n fer å ha skaffa Rørbyggi å veifarend på deinn "GYLDNE BEINVEI" i nytt å ainntless telbu.

Meir om "GUTTA PÅ BERG" finn du hen!
 
TAEKWONDO-klubben på RØRA slår til!

Gull te Kine Kolås Almvik, Namsos, Sølv te Rørveitja Celine Madelen Øien, Sølv te Martin Bragstad, Inderøy. Bronse te Sander Valen fra Stjørdal og Andres Green frå Verdal.
RØRSIA gratulerer både utøvera å ledera!

Lesa meir om sporten hen!

Sender seks til Nordisk Mesterskap på ISLAND!

Å de står te å me omtaldd i lokalblaé Inderøyningen! Lesa Hen.

De e bærre å bøy sæ i støvé å ji heder te Ildsjæl å Leder Geir Øien!

Trimpostene på Røra.

Det ble i 2013 plassert registreringsbøker på 7 poster.  Ny for året var Ol-stolen i Koahalla. Dette ble en populær post hvor det ble 442 registreringer. I og for seg ikke så høgt tall, men de fleste var personer som var der for første gang.  Marsteinsvola hadde flest, 1677 registreringer.  I det tallet er det nok noen fra Verdal og Sparbu.

Totalt ble det på de 7 postene ca. 6160 registreringer. Meget bra!

Post

Antall registreringer

Navn flest registreringer

Antall reg.

 

 

 

 

Ol-stolen

442

Andrè Bjørgvik 

8

Finnheimen

1640

Ingunn Ydse Larsen

33

Volhaugen

405

Roger Helgesen

122

Marsteinsvola

1677

Ola Joar Hembre

54

 

 

Paul Waadal

49

 

 

Elin Overå Letnes

44

Stubbsætra

768

Paul Waadal

48

 

 

Per Odd Salberg

44

Klingerhaugen

78

Hanne Engløkk

17

Floåsen

1150

Elin Overå Letnes

43

Oppfordrer alle til å besøke stiene/postene og registrer deg i bøkene. Fine turer med flotte løyper!

MED TRIMHILSEN
Per Odd Holde
Trimsjæf RIL.

NY COOP'en PÅ STRAUMEN!

Bærre det att de står Rørbyggi bakom, e groinn te att deinn nye COOP butikken bli omtaldd på Rørsia. Tægna tå LETNES arkitektkontor, betångarbé ska utføras tå GRAN & EKRAN AS, stålarbé tå RØRA MEK. VERKSTED å om itj de e nåkk så tek vi me att COOP sjæfen, UNNI STORSTAD, å e RØRBYGG.

LITJFÆSTUS REVVY'n!


Ei heil si, på metta i "Inderøyninge", de e STORTT, å itj mang nå som Rørbyggi'n opplevve så ailt ferr åft! Bra JÅBBÅ!

LUTFESK`BUFFE PÅ ÆLGKROA!

I dag vart de særvert Lutfesk på Ælgkroa! De e ein meddagsrætt som ikke hi stått på meny'n ått redaktør'n, mænn de ska innrømmas att tanka'n på ein "prøvetur" hi liggi i bakhaue, å muleheita kom brått å uveinta. Viltkåkken, på Ælgkroa, som å va på Boinnpris'n å hainnla, nøtta muleheita te å kaper en meddagsjæst da 'n kom me spørsmåle: "Like du Lutfesk?" Mmmm. nei de hi itj verri ---------, va svare, mænn ein go sællar lætt sæ itj avfeias så lett. Vi hi kjæmpego Lutfesk, sjinn å beinfri, me aill tebehør, du får ta me dæ kjærringa å kåmm å smak!
Ny ska de innrømmas at hu så apsolutt itj e nån Lutfeskælskar, så deinn oinnskyllninga vart prøvd. Ja, mænn vi hi da my ainna gått, så ta a me, vi hi Buffe'n ståan millom kl. 4 å 8.

Lutfeskælskera i foill gang i foill gang me ainner rund'n! Mænn de ska innrømmas redaktør'n, som ailler ha itti sæ mætt på Lutfesk, på åver 70 år, hainn ha sætt ti sæ tri runda, å prøvd me aillt tebehør: Mainnelpotet, gul å grønn ærterstuing, mysost, sennep. flatbrø å læms, å hainn va stappmætt!

No vist de sæ att de henn karra'n, me sjykkele Lutfesk-kompetanse, ha greidd å skaffa framm einnå ein gobilt, svartstækt løk! De tebehøre ha itj redaktør'n sjett! Å gå på ein fjærde runde va de itj plass te, så deinn smaksopplevelsa, vart ein smaksprøve bærre tå løken, å deinn smaken va sekkert itj te ferkleinels ferr Lutfesken!

Ein samstæmt konklusjon: OTTO Viltkåkk særvert ein Lutfesk, me tilbehør, som sto te sæks, å ein pluss ferr løken!

Dagens replikk: "Så di sett å et Lutfesk å pøls" kom frå ein kjeintt snøbrøytar, på Hylla, som itj såg fersjæl på mainnelpotet å pøls.

Redaktør'n må slutt sæ te, å kainn låvvå ut at de bli itj 70 år te næste gång hainn et sæ mætt på Lutfesk! Om 'n vart Lutfeskælska? De jænnstår å finn ut, mænn sjøl me redaktør'ns spenkle Lutfeskærfaring, så kainn 'n sei att Lutfesk va my ber einn ferveinta, de va så apsolutt Lutfesken, å itj flæske, som va hovedingrediens'n!

IRENE LINDSETMO 50 ÅR, 25. november 2013!

Vi på øversia vei'n, på Røra, slutte ås te GRATULASJON!

NO FÅR DU ÆKT THAIMASSASJE PÅ RØRA!

TRØSKINGA HI STARTA!

Hen e de Måjen, på Heillber, som e i gang me deinn føst trøsking, 24. august 2013. Sjølin, Hainn Hans Reidar, kainn fertæl att de rætt nåkk e i tileast lage, å att korr de ska trøskas bli nøye vurdert. Føst å fræmst starte dæmm opp fer å få sjækka att aillt utstyre funger som de ska, trøsk å kåinntørk me nødveindi utstyr må de itj vårrå nå toill me når de sættes i gang ferr foill masjin.
Ein svak metallisk lyd fekk 'n Hans Reidar te å spiss øran, mænn lyd'n fersvainn når hælmkuttar'n fekk opp turtale, så da slappa 'n av i jænn, no va de tydelevis bærre golyd å hør.
Utsektan fer årets avling syntes å ligg på de ein koinn kaill i normalår.

Hainn Hans Reidar meint att 'n itj va føstemainn på bøgd'n i gang me trøsking. Oskar å Ida i Østgal'n ha verri ut me gammeltrøska, å skerri tå ein lit'n snepp i Noøgal'n, tilear. Veintetia på nytrøska vart vel lang, mænn tossda'n kom nytrøska, ein SAMPO, å i dag, 24.8, va SAMPO'n i gang.

Så kom de i meilling på Mobil'n:
Du må teføy att Sampo'n te a Ida å 'n Oskar e levert tå Eik sentret på Steinkjer, å att sællarn é ein Rørbygg, hainn Lars Bolås!

GULL, SØLL Å BRONSJE TE RØRA Taekwondo Klubb!

Rørsia Gratulere!
(Sjå oppvisning i 2012 hen.)

DET E ITJ AKKURAT TRØSKVER I DAG 18. AUGUST.

I dag skoill skurtrøskån ha gått fer foill masjin på kåinnåkra'n, mænn vergud'n e itj akkurat samarbessvelli. Om de hi verri ein dag me nån loinde ver, så følli 'n jærn opp me silrægn om natta, mænn i dag hi 'n så ailldeles itj tænkt å ji sæ.

Ja, te å me "Avisåker'n" neom Koa, som jær'n e ein tå de føst plassaæn det trøskes står i dag utrøska å veinte på opphåillsver å go kåinnvinn.

STRØMMSJÅKK FERR JÆRNBANEVÆRKE!

Ja, ja, kansji så e itj strøm så miljøvænnele å bruk læll, i aillfaill itj når det stadi vækk må te meir strøm produsert me kølkraft. Bli vel itj læng te vi må importer deinn sårtt'n strømm hit te lainne å. Minnes bærre hainn VOLVO kar'n som ein gång fertælld att å bruk fosilt breinnståff i bilmotor'n va deinn mæst miljøvænnele måtin å bruk enærsji'n på. Elbil'n e tå mang betrakta som unødveindi bruk tå strømm, å følgele må strømmen deinn bruke, produseras me køl!


Ka me å lesa litte om alternativ tanka om:

GLOBAL OPPVARMING?

Kansji kainn du finn nå tankevækkanes om du besøke deinn henn sia!

RØDDING TÅ KONGEVEI'n.

Dæmm hi jort ein GO JÅBB skolongdommen som hi rødda langs Kongevei'n.

De e i aillfaill itj nå problem å ri me spyde på tværss fram te sti'n mot Finnheimen.

KÆMM HI RAPPA KÅRSSé ATTMA OLS-STOL'n?

Kårrsmærke vart ijænnfynni utrule fort! Kolles kainn du lesa om neppå sia hen.

Hei!
Per Hoinner kjærringan å æ va å rødda å mærka sti utover åt Ols-stola. De e Innerøytur dit i år, så det e skikkele rødda å mærka, my følk hi de verri der å, si'n Per Hoinner. Æ sett me ny hængsel i knee, så det bli nåk bærre role såmmår på mæ, men litte utspæll kainn æ kåmmå me.
I fjol sakna vi mærke som va utme den, du ha vel fæsta det te groinn skikkele. Vi leitt da, å vi leitt nå, men det heint itj å finne. Det e no litte fer trasi vess dnne hi kommi bort. Det va no i rættele flott mærke som en Andreas Smed ha gjort, å'n Aksel Støre ha ti med dit på gjænoppdagelse tå Olsstol'n.
Kain du gjennom Rørsia ætterlys den merke, å driv litte detektivarbe, vi skoill så gjern hatt det tebakers atmme sjølve stol'n?
Skoill de vårra så gæli at nån hi ti det i varetækt, så kainn vi vi gjørrå det ubehagele å ha det heim. Kanski kain det gå tebakers sjøl. Du hi jo bilde tå di som kan følli me ætterlysninga.
 
mvh
Otte Vatn

Kongevegen og stier på Røra.
 

Hei!
Siste høst ble Inderøy museums- og historielag invitert til et møte på Stiklestad om det å restaurere Kongevegen fra Vådalen til Husby. Statens vegvesen hadde endel penger som de ville bruke på å ruste opp vegen. Jeg ble oppnevnt fra styret i historielaget. Jeg fikk med meg Per Holde fra Røra il (trim) og Tralf Bjelkåsen fra Kveinnstu. Vi møtte som eneste intresenter på møtet. I tillegg møtte Statens vegvesen og en organisasjon som kaller seg Visit Innherred.
Målsettinga er å gi turveger/stier ei ensarta merking, etter vanskegrad og samtidig få opp gode infoskilt langst leia, i tillegg å bedre framkommeligheten. Spørsmål som dukker opp er, hvor god stand skal vi sette vegene/stiene: primært for gående, men også syklende? enn ridende?
Når noen kommer og tilbyr penger, er det vanskelig å stå imot. I tillegg får vi maskinell hjelp fra Statens vegvesen i form av terrenggående maskiner.
 
Vi har hatt møte med Inderøy fjellstyre, grunneierne og andre intressenter. I tillegg pågår befaring i disse dager. Vi skal fremme søknader på tiskudd fra flere hold, og det ser lovende ut, ikke minst er det godt å oppleve at alle slutter opp om ønsket om ei forbedring av framkommeligheten, og få fornyet de infoskiltene som en gang sto langs vegen.
I tillegg til selve Kongevegen har vi planer om å utbedre vegen/stien Solheim til Finnheimen, her er det mange fuktige strekninger som må utbedres, over litt mer tid hadde det vært ønskelig å få en sti som leder helt opp til Marsteinsvola som er så tørr at det var mulig å gå i joggesko om det var regn. Vi mener det skader naturen mindre om vi anlegger en tøtt god sti, enn om trafikken spres utover alle myrstrekninger.
 
Vi har vært så heldige at vi får endel ungdommer gratis gjennom Inderøy kommune som setter igang rydding av vegitasjon langs Kongevegen. Den skal jo være ryddet så et spyd kan ligge på tvers på en hesterygg.
I løpet at noen år ser vi for oss at vi kanskje kunne sette opp noen gapahuker, vi trenger noen utkikspunkt og kvileplasser i lange bakker etterhvert.
 
Vi tror at dette er mulig å løyse økonomisk, men det krever at mange vil delta med en innsats i form av arbeid. Nå har det jo aldri vært vanskelig å få ut folk til slikt arbeid, men vi må få med nye generasjoner. Vi som er nypenjonister har godt av denne aktiviteten, og så er det jo trivelig å treffes og ha en felles oppgave.
 
Vi som holder på å planlegge dette, og dra våre tanker inn i dette trenger innspill fra flere, og hjelp underveis fra enda flere, ta kotakt med oss og kom med innspill.
 
Vi håper jo at ei opprusting av Kongevegen med sidestier får enda flere til å bruke dette fantastiske turområdet vi har her i området på Røra, ja litt innpå Sparbu og Verdal også da. Men det som tilslutt er målet at vi kan ta vare på helsa vår på en måte som gavner oss selv og øker livskvaliteten vår.
 
Vi kommer tilbake med mer info etterhvert.
De som vil være bidragsytere i planarbeidet: Ta kontakt med Otte Vatn, Per Holde eller Toralf Bjelkåsen
 
Hilsen
STIFINNERNE

 

FESTUSREVYEN I NORGESTOPPEN!

Uttak til NM- i revy Høylandet 10-14 juli er foretatt og Festusrevyen fra lille Røra har klart og få med hele 3 nr. Dette er kjempebra, ca 280 revy nr. ble påmeldt og 100 ble uttatt til 5 forestillinger.

Vi fikk med Flått`n , 9 mnd og Båtplass`n. Dette er kjempebra og vi håper flest mulig har anledning til og komme og støtte oss under festivalen.

Da e d klart: vi ska på scenen på Høylandet torsdag og lørdag. 9 mnd og båtplassn ska på kveillsforestillinga torsdag og Flåttn ska på scenen dagforestilling lørdag......å kæm veit kanskje stille vi på finaleforestillingan å...:-) bynn å planlegg Høylandstur folkens..herre bli knaill....:-)

Mvh Festusrevyen v/Bård H Eriksson
 

For info se revy.no

Mvh en stolt revygeneral, Bård Hermann Eriksson..............EINN OM D BLI ARTI...:-)

Ps: Til høsten tenker Festusrevyen å starte med barnerevy.....mer info kommer etterhvert.

Rørsia formiddler med glede flere slike meldinger! TAKK Bård.

FESTUSREVYEN FINN DU Å PÅ YOUTUBE!

ELGKROA I NY DRAKT.

I deinn sist tia så hi det vørrti ein ny "fasade" på Elgkroa, på Røra. Mænn de é itj bærre på utsia det hi sjedd teng.

     

Innveindi hi det vørrti mykkjy lysar, å Elgstil'n tydelear. Å driv me oppussing, samtidi som ein ska håill "butikken" gå'an, kræv my tå driveran, som hen presangtere ein tå spesialiteta'n, mænn vi står på å håpe å vårrå ferdi te såmmårtrafikken starte. No står kjøkken å betjeningsområde ferr tur, å me ein kåkk som trives i lag me kunda'n, så kainn vi veint ås speinnanes ferainnringa å store ferbedringa på deinn del'n.
Vi hi åpent heile Påska, mænn lægg mærke te att åpningstia no e millom kl. 11 å 18.

De skade heiller itj å hør Kåkken presangtasjon tå Elgkroas Elgkarbonada.

Så litte hysj hysj: Ætti som Jonassådde sjer ut te å ha vørtti "utvatna" ætti att de vart storproduksjon, å Inderøysådd, så vill Kåkken, på Elgkroa, jærn bistå me å breng sådde tebake te go gammel Jonas-standard. E de nån som kainn jølp 'n, me oppskrefta frå deinn tia hu Kristins Svennstu'n, va Røras fræmste såddkokar, så ta kontakt me Kåkken, mænn fårrå stilt me de.

PRÆSSEMEILLING:

Hei!
 
Vi i Festus Gammeldansforening ønsker å meddele en pressemelding på rorsia.no
 

Festus Gammeldansforening gir også i år støtte til Røra Samfunnshus.

Denne gang er bidraget på 25000,-

 
Mvh.
Svein Jarle Bjørnås
Festus Gammeldansforening

"Mange tar søndagsmiddagen på Elgkroa!"


Hør Viltkåkken fertæl om Elgkroas spesialitet hen.

Deinn henn artikkel'n står i INDERØYNINGEN som kom om freda'n deinn 26. oktober, å når det skrives om Røra i lokalavisa  må det å stå på Rørsia.
Kansji é det nån utfløtta Rørbygg som får løst te tægn sæ i abbonemang, å da kainn du få årne det me ein E-påst te avisa@inderoyningen.no

 

Gamle bilder, Trønderfrukt.

Bildene kommer fra Eystein Ness som jobber med bilder på museumet på Stiklestad. Han ønsker hjelp med å få på plass opplysninger om bildene.

Her kjenner vi Rørbygger igjen Bedforden til Trønderfrukt og sjåføren Odd Johnsen. På bussen står det Steinkjer - Inderøy.  Bildet er fra Forbruksforeningen på Kjerknesvågen.

Ref bilde frå Utøya/Våjen.
Meine at det legne litte på Forbruksforeninga. Der va vel inlastinga på baksia og front mot sjøsia.
Vage minna frå da vi gutongan brukt å sitti på me'n Svein (Næss) på "æggturan"."
Men vess d e der kan det vårrå Sivert Berg (gift med Gunvor frå "Sentralen") som va bestyrar der i mang år.
 
Hælsing
Knut Følstad

 

E-post fra Roald:
Kaillan nemme Røraspannan, Odd Johnsen og han i kvitfrakk og brilla meine æ e Odd Syrstad, gift med Gerd. Hadde en datter, husker ikke navnet i farten; men født 1956 bodde på loftet til Asbjørn og Hjørdis Austad,

Emigrerte til Amerika ca midt på 60 tallet. Dattera kansje Astrid, det kjem når cellan får tenk sæ litt om. 

Vennlig hilsen
Roald Austad

TAKK ROALD.
Ei lita rættels Leif og ikke Odd: I Jubileumshæfte frå 1988 står det å lesa: April 1963: <<Styret vedtok å avertere etter en "habil mann til produksjons og arbeidslededer>>. Siv. ing. Leif Syrstad, Skaun, ble tilsatt i denne stillingen." Senere står: Produksjonsleder "Leif Syrstad sa opp stillingen og fratrådte 30. september 1965, da han skulle emigrere til USA."
Da veit vi: Bildan e tatt tileast i 1963 og seinast i 1965.

Verden er ikke så stor, i dag 10.3.2013 kom denne E-posten:

Var akkurat innom ainnersia og saag att du nemnte hain Leif Syrstad. Han levde I Redwood City som er rundt hjoerne fra oss.
Han doede I November. Jeg har aldri moett han, men jeg saag han paa Google!

Mvh
Torstein.

Til orientering: Torstein Lund er en utflyttet Hyllbygg, som bor i California.

Heile Jubileumshæfte kainn du lesa hen.

Først tar vi for oss bildet til venstre. Det er gården Jystad søndre vi ser i bakgrunnen. Jordbæråkeren tilhører eiendommen Skogly. Mannen helt til venstre er Jon K. Jørstad og damen som står bak Ingrid Jørstad. Den smilende jenta helt til høyre er Gunhild Jørstad (Madsen) og gutten som sitter foran henne er Inge Jørstad.
Opplysningene har jeg fått fra ansatte hos Vang's Mek. Veksted på Utøya, som mener bildet er tatt rundt 1965.

Gunhild Jørstad (Madsen) har, 19.03.13, de siste namnene:

De tre damene mellom Jon og Ingrid fra venstre: Nelly Ulvin, Julie Jørstad og Nikoline Ulvin. Så mellom Ingrid og Gunhild sitter Mary Jystad og Sigurd Jørstad.
De tre jentene foran er fra venstre Jorid Ulvin (Stavrum), Berit Jystad og Guri Ulvin.

Fra venstre Nekoline Ulvin, Julie Jørstad og Sigurd Jørstad.

Mænn korr e de henn bilde i frå,å kæmm e de?

Rørsias lesere klarer vel utfordringen. Send en E-post eller bruk Jæsteboka.

3. JULEDAG.

De va itj my å sjå tå Rørs Fabrikker i de værst snøkavia'n på førrimeddan 3. juledag 2012.

Heiller itj te Gavel. Føggelbainne slit i de værst vinnkulån, å småføggel'n deinn heill sæ bort. Att de e støggver i Jul'n e itj uvanle. Omkreng 1960 va det så gæli att fæstdeltakeran mått åvernatt på Samfunnshuse, vægan ijænnfykki å straumen bort. De va litte tå i Fyrværkeri å sjå, nårr strumledingan stadi slo i hop så gnestskura sto.
Ein Nyttåraft'n, føst på søttitale, va det så my vinn, att ein mått sætt sæ ferr å grei å stå, rakkættan vart utskøtti vainnrætt, ti tå vinn å returnert tebake, ferr å slå ut i "foill blomst" rætt åver haue på telskueran. Mænn artti lææl!

SÅ LURE VI PÅ:

Nei, itj kæmm som va så uheildi å riv ne høgdmarkeringa, mænn kæm de e som ska år'n opp me å få markeringa på plass i jænn. E de Veivæsné, kommun eiller deinn som reiv de ne?
E de Veivæsné som hi ansvar vill de vel vinter å vår finn nå sje. Da ska de vel vårrå befaring, utredning tå jåbben, anbudsutlysning me anbudsbefaring, anbudskontroll å itj minst å få kåstna'n innplasert på nå budsjætt. Stort likar e de vel itj om kommun ska jørrå de heiller.
Mænn sje de itj nå innan rimele ti så kainn ein vel bli nødd te å ta me sæ ein roill "Akerteip" å ein ståggå, å få te ein milleretidi løysning.

SNART BLI DE ÆLGJAKT!

Så lure vi på om Ælgen hi sjønnt att 'n snart ska bli følkmat, å tå deinn groinn feite sæ opp i kåinnåkran på Flaget. Vi får bærre håp att vi slæpp deinn uvætti Ælgjakta vi opplevd i fjol høst, korr de mått te my ufersvarle sjøting finn Ælgen vart feillt. (Du kainn lesa om de på føstsia i stykkjn neppå.

FLEIRBRUKSHALL PÅ LÆNSMYRA!

Hei Erik Salberg,

Du har registrert Røra IL - Kunstgressbane/hall i SpareBank 1 SMN sin ”Gi en tier”-kampanje på Facebook, og er kontaktperson.
På SpareBank 1 SMN sine Facebook-sider kan Røra IL - Kunstgressbane/hall få litt ekstra støtte basert på antall stemmer.
Avstemmingen åpner 3. mai.
Jo flere stemmer, desto mer økonomisk støtte får Røra IL til kunstgressbane/hall.

Lykke til!

Med vennlig hilsen,
SpareBank 1 SMN

Når ein les Inderøyningen, fredda'n 25. mai, så står det itj my om at de é arbé i gang ferr å fåt te ein fleirbrukshall, på Lænsmyra. Mænn ein jæng som klåggå på mangel på hall, på deinn gæli sia tå Strumen, får stor plass! No é de på ti at vi Rørbyggin, nåkk ein gång tek "sjeia" i ega hainn, å sørge ferr at planan om fleirbrukshall bli realisert.
Redaktør'n e trule itj deinn som bli deinn flettiast brukar'n, mænn hainn vill stå på ferr å engasjer Rørbyggi, eint'n dæm bur på Røra eiller på nån ainn plass på Jol'n, sålles att Fleirbrukahall'n på Lænsmyra bli bøggd!!!!

 

BØGDATURNERING I FOTBAILL!

Bygdeturnering er et arrangement som er satt i gang for å skape mer aktivitet rundt omkring i Verdal's området, spesielt med tanke på få med folk fra andre plasser enn sentrum. For å få til dette, så arrangeres det en lokal 7'er serie for herrer, hvor det eneste kravet er at man ikke spiller fotball aktivt. Bygdeturneringen arrangeres av Inndal Bygdelag.

Det legges opp til hjemme og bortekamper, slik at de som ikke spiller kan møte opp på mange spennnende lokal oppgjør utover året.

Pr tiden er det meldt på lag fra følgende områder; Øra, Vinne, Røra, Stiklestad og Inndalen. Kontakt personer for de ulike lagene, står gjengitt nederst til høyre på siden www.bygdeturnering.no

Serien vil bli gjennomført med 1.5 runde, dvs totalt 12 kamper pr lag. Det legges opp til at de to siste kampene til hvert lag, spilles som turnering en Lørdag, etterfulgt av "bankett" med premieutdeling.

Mentor for turneringen er tidligere Utøybygg Roy Morten Aasheim, 40 22 66 27

Røra har innledet turneringen med et solid tap mot gamle Verdalsspillere, de ga seg ikke før det stod 15-1 i målprotokollen.

På Onsdag var det Vinne som gjestet Lensmyra, som ubeseiret lag forventet de vel seg lett motstand. Men Rørbyggin ga seg ikke før det stod 7-3 i målprotokollen. Johnny Lien ble 2 målscorer, de øvrige målene ble scoret av Ronny Johannesen, Svein Jarle Bjørnås, Arnstein Solberg, Pål Asklund og Borgar Ness.

Kampen ble ledet av Kristoffer Langland Olsen, her har Røra et stort dommertalent som klarte oppgaven med å lede gamle gubber på en fortreffelig måte.

Neste kamp på Lensmyra er mot Inndal torsdag 31.mai, håper mange har anledning til å komme å støtte opp og lage litt aktiviteter rundt kampen.

Velkommen!

PS! Turneringen kan følges på www.bygdeturnering.no og pokalen står fremstilt ved Rema 1000, Bobyn Verdal

Mvh

Erik Salberg

TAKK te 'n Erik som skriv så gått at de går rætt in.

PÅ DEINN AINNER SIA: Åsså ei E-påstmeilling!!

Dette er den 51 år gamle TV helse guruen Gillian McKeith.
Hun anbefaler trening og helsekost. Måltidene består av økologisk frukt og grønnaker.


Dette er den 51 årige TV kokken Nigella Lawson.
Hun spiser kjøtt, smør og desserter. Det hele skyller hun ned med vin.
Da skulle det vel være slutt på den diskusjonen!

E DE NÅN SOM SAKNE NÅ NYTTÅRS ÆTTELAT'nSKAPER!

De henne resultert i eitt fint Fyrverkeri åver Hylla! 3. januar va de itj bærre i krysse te Kælkbrudde de va ræsta ætti Nyttårsfeiringa, mænn kæmm ska sammel i hop tru? Hu mamma eiller?
Nei, hu mamma hi itj rødda, de va ræklinga i jænn sist vækka i januar å.

HU DAGMAR FOR FINT ME RØRBYGGIN.

I natt, natt te 2. juledag, fekk vi besøk tå á Dagmar, som jol litte gått å. Julaft'n ha vi 2 cm snø, mænn deinn rægna bort nårr Julkveill'n va åver, å glatt vart de. Ei stoinn va støsainn, som 'n Aksel Støre ha spredd ut, gått bevart, oinner is'n, mænn no e is'n stort sjett bort.
De rufs å les gått i stoinn, i 2-3 tin, i,natt ha hu Dagmar fynni ein søppeldonk me avisa. Dæmm lækta sæ gått me, seint dæmm fram å tebake langs Furulivei'n, dæmm vart vel utsletti te slut. På Gavelsmarka står Furruin hains Bjørn Rokseth fræmdeles, paillstablan neppå fabrikken sjer å ut te å ha bærga, mæmm dæm fekk ein lit'n jåbb me å få på plass presæningen som ha løsna på møngavel'n.

På Hylla sjer de heiller itj ut te at de hi sjedd nå skada, trea sjer ut te å ha åverlevd, å flytebryggån legg på plass. Høg sjø e det, som du kainn sjå, nårr bilde var ti ti menutt åver hælv eitt, å floa e vel omtreint på sett høgast.
E de nån som hi meillinge eiller bilda tå nå spesielt seinn det hit.

DAGMAR FLØTTA PÅ MELKRAMPA PÅ SNEPPEN.

Dæken de va bra at melkbil'n ha ferri ...........! Hu Dagmar bles melkrampa på Sneppen te sjøss!
Meilling å bilde kom frå hainn Roger Austad. (FØS'n)

Hu Dagmar hi hærja fært i natt. Attme Flag-grinna hi a bekka ne my teill, sekkert en fæmti styitta. Så æ va isolert ei stoinn idag å mått plag nabo'n t å kåm me motorsaga. Så der bli d my ve.
Meillinga kom fra  Asbjørg S. Aabakken.

ITJ RART ATT DE BØGGES LITE VEIA!

Det henne, som æ fainn i Fagbla'e VÅRE VEGER, synes æ fertjen ein plass på Rørsia. Om fårhåille millom ansætt på flyplassa å jærnbane e nåkkå de såmmå så klare kvar svænsle å bøgg væg ferr 70-80 melliona kronå. Ein nårsk vægbyråkrat får te å bøgg væg ferr bærre ein fæm - sju melliona krona, å kansji går 10 %, eiller meir, tå beløpe te ega lønn. Å einnå klare dæmm itj å bruk opp pængan på groinn tå at de e ferr lit følk.
Kansji får dæmm itj jort nå ferr di at de e så mang å drekk kaffe å snakk sjit me?

I deinn svænske "båks'n" e de å følk som hi ansvare fer hamnin. Mænn det Nårske Kystværke hi itj meir einn ca. 1000 persona ansætt. Tå dæmm e ca. 700 i operativ tjenest, å da bli det bærre 300 byråkrata, dæm bli ubetydele i deinn stor sammehængen.

Når de henne kjæm i frå i åffentle utredning så må de da vårrå nåkkå i det å.

Ny kjerkstu atme Salberg's kjerka planlægges.

Kopiert frå Kjerbla 4 - 2011.

 

NO BLI DE KUNSTGRAS PÅ VINET.

Son e de når dognasjængen ferlate Vinet, å son ønske dæm att de sjer ut når dæmm kjæmm tebake.

LESA OM MILJØBLØFFINGA HEN!

Æ hi hævda de læng! Æ kjøre my meir miljøvænnele einn dæm som kjøre EL-bil på kølkraft! Ætti å ha kjørdd 40.000 km me min FIAT Grande Punto legg fårbruke på 0,45 liter pr. mil. Ein EL-bil hi i Kølferbruk som tesvare 0,63 liter pr. mil. Så læng de e i einaste Kølkratvæk e i dreft, så må aill unødveindi strømferbruk dækkas me Kølkraft! Så da e både EL-bila å EL-tåg unødveindi strømferbruk, fer itj å snakk om planan om EL- færgå åver Trondheimsfjol'n, frå Fylkesolførar'n i Sør-Trøndelag, som prøve å lur følk me toillprate sett. NTE bli meir miljøvænnele om dæm levere rein kraft te Europa, sålles at dæm slæpp å kjør tåg på Kølkraft.
KLIMAREALISTAN hi å realistik tanka om Miljøbløffinga.

Redaktør'n.

LAFTKURS I NOLGAL'n.

Hainn Jan Anders påstår at 'n hi Røras største "Furtebu", mænn de bli litte stussele å vårrå der å lein. Følgele så komm 'n på at å start opp me Laftkurs mått vårrå tengen. Når Logosolguta'n, oppå Steinstad, som sæll utstyr te lafting, stadi ha spørsmål om kursing i bruk tå utstyre, va de naturle å gå i kompaniskap me dæmm.

Sjølve ståkken e saga å fræsa me Logosolustyr, mænn så bli de fiarbe me me gått gammeldags hainnverkty.

Ætti litte fårberedanes arbé ska sjølve laftknutin oppmærkas, å 'n Jan Andes e på plass fer å sekker at de bli rætt.

På de henn kurse, som e de ainnere i år, e de 4 deltakera som kjæmm frå Væstlainne å heilt opp te Troms.

Når oppmærkinga i jort står meir finarbe me hainnværkty fer tur. Håmmår, tappjarn, sag å fersjelli utgava øksi brukes.

På bainnsaga frå Logosol sages ståkkan ut te rætt dimmensjon, e ståkken stor kainn de bli både 2 å fleir bol finn laftplankin e klar te å få si einnele utfårming. deinn jåbben bli jort me sesialfræs'n, som å e levert tå Logosolgutan. Avroinning på tåppen å avroinning å spor fer laftstria, på oinnersia, bli jort i to opperasjon.

Litte meir om LOGOSOL hen.

GÅTUR-VEITJA'n.

 

Kvar månndag lægg spreke Rørveitja ut på gåtur. Dagens Gåtur jekk te Åsakammen, på jakt ætti deinn gamle bøgdabårga. Mænn no va de så ijænnvøksi at deinn del'n tå tur'n vart messløkka. Som avsluttnig fekk sprekingan særvert kaffe i Furulivein. Hi du løst te å slå lag me dæmm så kainn du sjå kor næste tur går hen.
Dæmm sei att kailla'n e vælkåmmen te å vårrå me, dæmm ha hatt gått tå ein gåtur dæmm å.

15. mai, Hæggen å Brudespirea'n blomstre!

I Furulivei'n blomstre Hæggen fer foillt, å Brudespirea'n e gått i gang.

Åkran e sådd å trommla, Gåsa hi fer de mæste reist Nolåver. På tåppen tå Flagmarka står fræmdeles Furruin som vart ståanes i jænn ætti tømmerhøgst'n fer fleir år sia.

Te å me Hylla hi kledd sæ i Grønnt te 17. mai!

1. APRIL PÅ RØR'n.

SOLA KOM TE GAVEL!

No går de rætt vei'n! I dag 14. februar 2011 kom sola te Gavel kl. 08.38. Kl. 10.00 sjein á på Stasjon, mæn ha ennå itj kommi på Perrongen. Vi oppi Futulivein må veint i stoinn te.

RØRA 30. november 2010.

Einda ein fin vinterdag. - 12 grader i Furulivn. sekkert 17-18 neppå Lænsmyra. Fråstrøyken laga i lur Ishinn på vei'n å de va i utferkjøring innme Røskje. Ingen personskad, mæn brainnbil'n vart oppsærvert på tur innåver.

Kvart åver tri e Sola på tur ne, å seinne de sist strålan inn i fråstrøyken.

KRØTTER TÆLING PÅ GAVEL!

Å få aill krøttera åt Gavelsbon samla synle å på eitt bilde e it ænkelt, mæn hen e dæmm som går heim på Gavel samla. Te orientering te dæm som lure, så hi de deinn sist vækka kommi på plass i nytt dyr: Oksin e på plass å klar te jåbb, fer å produser meir kårtreist mat.

FESK PÅ TUR!

Mæns æ leitt ætti KV NJÅRD fainn æ ein publikasjon utjidd tå Kystvakta i 2009, kor spesielt feskens vandring på have, finn deinn havne i feskdisken på COOP eiller RIMI fanga interæss'n. Løst på feskpinna no? (Klekk på bilde så bli det ber lesanes.)
Det henne kainn vel itj kaillas kårtreist mat?

Heile publikasjon finn du hen.

2. JUNI 2010.

De bli grønnt i år å.

PÅSKDA'n 2010.

I dag sjer de litte fargelaust ut på Hylla, mænn snø'n e i aillfaill bort.

De e heiller it sprakanes farge å finn oppme stasjon, mænn snø'n e stort sjett bort hen å.

Tradisjon sjø, Rørbyggin nyte Påsksola i Nolbersmarka. "Bondenæringen" va på plass attme Ystadnøste.

Hellemshaugan e å representert.

Liabyggin hi fynni sæ ein plass dæm å.

RØRA 28. MARS 2010.

Sjøl om de va ein tri - fir minusgrader i natt så e det tydele tægn på at vi går mot vår å såmmår, nåkkå aktivitet'n borti gata tyde på.

Borti Furulivein e de antagele nån som fylle å i dag. Ny sykkel kansji? Gått å ha ein Morfar som jølpe ein i gang. GRATULERE ME DA'n som kjæm Tora!

"ISBROTT"


Boka er skrevet av Kirsten Joveig Gartland som er fra Sandøldalen, har denne fortellinga om Rørbyggene som flyttet til Sandøldalen sent på 1800-tallet. Boka er utrolig faktabeskrivende om levekår, samfunnsutvikling både i Norge og Sverige rundt 1900 tallet. Forfatteren må ha lagt ned ett utrolig arbeide for å skaffe fram grunnlaget som har gjort boka mulig.
Etter å ha lest 2/3 av boka er min anbefaling: Løp til bokhandelen og KJØP!

SOLNEDGANG!

2. november.

3. november.

KJÆMPESUKKSE, Å ARTI VART DE!

Når de henn innslage om fårdela'n me DVD, øks, haggel å motorsag va færdi, låg de i jænn ein krafti eim tå æksos å svåvel! Eitt tå mang tåppnommer! Deinn som itj såg revvy'n i går kveill får sist sjangs'n i kveill!

Sjå bilda frå Familieforestilinga HEN.

DET BLI REVVY DEINN 26. SEPTEMBER!

Revy 2009 ???

Lyst til å bidra i revy høsten 2009? Tenker å starte opp revygruppe på Røra og trenger nettopp DEG.

Det er bruk for alle; skuespillere, sangere, gjøglere,tekstforfattere, sminkere..ja har du sceneskrekk så er det nok av oppgaver bak scenen også......

EIN OM DE BLI ARTI.......................TRUR D BLI D Æ JA:))

Revyhilsen Bård H Eriksson

Deinn henn E-post'n kom på Rørsia  24. oktober i fjol. No e artistan i gang me innsport'n å redaktør'n vart invitert på prøvan i dag. No får du nån glimt som bør ji dæ løst te å sjå revvy'n:

Sint Rørbygg å kultursjæf frå Gæli sia tå Strømmen. Klekk på bilde fer ein videosnutt, å ha litte tølmo mæns deinn lastes inn.

Hen e de ei som hi verri på Feskartur. Itjnå feskm mæn kul på magan vart det. Instuktør Rune Dillan borge fer tåpp kvlitet å ji sine instruksjon, mæns Kullagar'n lure i bakgroinn.

  

Om de henn toa'n hi verri på "Brukt'n" å kjøpt klea te dagle bruk, eiller om de e kåstyma te Fæstusrevvy'n får vårrå ubesvard te Premieren 26. oktober.

Ingen Revvy utan kåstymesjæf. Deinn henn dama vil kansji dokk opp oinner fæstleheita'n.

Musikken e i trøgge heinner, Kappelmester e Ove Andre Østgård, å kjeint frå Gluntan, bas'n hainteres tå 'n Fredrik Krogstad. Ætti Revvyn bli de Dainns te musikk tå RUTER.

Ein vekti pærson mangla oinner laudags øvelsa, næmmele Dramaturg å resjiassisteint Oddvar Growe, som prioritert Gålfspælling.

I dag, synnda'n, va Resjiassisteint å Dramturg Growe på plass, me nytt hår å pen som ailler før.

   
        

Mat må både artista, riggera å veiledera ha. Ca. 15 stykkja e de som hi jåbba me å få te revvy'n. 20 nommer e i grope trækk på plass, å ein go del tå kåstyma'n å. ve avsluttninga ta dagens øvels fastslo 'n Rune at prestasjonsnivåè no va 20 % tå det dæm villa prester på Premieren. (E de tilfeille må i aillfaill redaktør'n ha me sæ i par resærve lommtørkla te å tørk tåra me!)

Bildan åver vise ein del tå karraktera'n, å de legg å i par videosnutta frå øvelsa.

 

No e du vel itj i tvil! Nån få billætta e einnå å få kjøpt på Caltex, Texaco'n eiller YX'n. Itj bli fervirra de e deinn såmmå plass'n.

TØV OG FAKTA OM TRANSPORT.Mannen som ikke svarer er HØYREMANN!! Skulle tro han var hørte til SV, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet eller lignende. Godt at Yrkesbil og Jørgen S. B. tar opp slike saker og får fram hva lastebilen står for i Norge!
Hvilken virksomhet kan vise til så stor reduksjon av klimagasser som bilbransjen og lastebilnæringen?  Hadde vi i tillegg fått bedre og framkommelige veier så hadde utslippene automatisk gått ned. Effektiv trafikkavvikling ville medført betydelig mindre antall kjøretøy på veien samtidig. Det hadde blitt mindre kø og stillestående forurensende trafikk.

(P.S.: Årets valg er gjort for redaktørens del. Må nå løftene om bedre veier oppfylles.)

NY VERDENSREKORD FOR SARENS?

Å jobbe med Sarens medfører mange spesielle oppgaver, og før denne jobben ble gjort har det blitt mange turer til Stord og Egersund. Vi som jobber i Sarens har både jekket og flyttet moduler flere ganger, både på Stord og i Egersund, før  sammenstillingen av tre store moduler, på en lekter på Stord. Den første modulen, ca. 6.000 tonn ble kjørt ut på lekteren i Egersund først på juni, boligdelen, ca. 1.300 tonn, som på bilde er satt på plass, ble tatt på land og midlertidig parkert på Stord verft, også i Juni. 7. juli ble modulen som er bygget i Stord hallen, 12.823 tonn, løftet opp, kjørt ut og snudd 90 grader, dagen etter ble så hele modulen kjørt ombord på lekteren og plassert, med millimeterpresisjon, mot modulen bygget i Egersund. 16. juli ble så boligdelen, etter at den var jekket opp til 7 m. under dekket, kjørt på plass.

Her kommer Gjøa hovedmodul, 12.823 tonn, rullende på 2.136 hjul og begynner å entre lekteren. Tilsvarende mengde ballastvann skal pumpes ut av lekteren, noe som også utføres av Sarens.

Her er hovedmodulen på plass mot modulen som ble kjørt ombord på lekteren i Egersund.

Boligmodulen på vei til oppstillingsplass for jekking.

Som på stylter vel 7 meter over bakken står boligmodulen mens Kamagene klargjøres med nødvendige supportutstyr for transport ombord på lekteren.

Her har boligmodulen kommet på plass, og Aker Solutions kan fortsette å sluttfør arbeidet. Dekket skal senere plasseres på en flyter som bygges i Korea.

Klippet fra Bergens Tidene:

Skrogbygginga er den siste hovudkontrakten Statoil tildeler på Gjøa-plattforma. Samsung Heavy Industries startar jobben med det 14.000 tonn tunge understellet i februar 2008. Kontrakten er verd kring 900 millionar kroner.

Storutbygginga til 30 milliardar kroner 45 km vest av Sognefjorden er venta å gje 40 milliardar kubikkmeter gass og 83 millionar fat olje frå produksjonsstarten i 2010.

Aker Kværner Stord skal byggja Gjøa-dekket og samanstiller plattforma, som totalt vil kosta rundt åtte milliardar kroner. Nabobedrifta Leirvik Module Technology har fått bustadmodulkontrakten til 450 millionar kroner.

Samsung set tusen arbeidarar i gong med Gjøa-skroget neste år. Verftet leverte også Kristin-skroget til Statoil, også det blei samanstilt på Stord.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa. Største lisensdeltakar (30 prosent), Gaz de France overtek som operatør når feltet blir sett i produksjon.

 

Redaktør'ns jobb å feriti.

Mykkji tå Juni mån vart tebrengt i Mekjarvika neme Stavanger. Deinn henn riggen; West Epsilon, skoill få påsætt stør sko. Jåbben te ås i Sarens va å løft opp sko'n, som i sjø'n vog dryge 100 tånn, å breng dæm i rætt posisjon sålles at dokkeran koinn fæst dæm te plattfårmfotan.

Mæns vi hoill på med deinn jåbben kom ein "gammel" kjeinnibg te Stavanger. Deinn sist Jackett'n som vart byggd på Ørin kom på lækter å kainn sjåas jænnom SAIPEM 7000, som ska ska monter Jacketten på Valhall feilte.

VERVEITINGSDAG.

Som ein kainn sjå på bildan, tå West Epsilon, så stekk plattfårmbeina næst'n 150 meter opp i lufta. Når det vart stærk bris mått plattfåra fløtta bort fra Mekjarvika å te smular farvainn. Det resultert i ein "verveintingsdag" som vart brukt te ein tur på Prekestolen.

Seinar vart de feritue kor blainnt ainna deinn nye utsektsplatt fårma i Geiranger vart besøkt. Ein tur me ein lokal båt ut Geirangerfjol'n vart det åm ti te.

På tur frå Geiranger te Trollsti'n vart det stopp på i ainna turistplattfårm, som Vægvæsne bygge åver Gudbrandsjuvet.

Å på tåppen tå Trollsti'n kom det i ny utsektsplattfårm, me utsekt utåver Trollsti'n.

Utsekt'n frå kaint'n tå plattfårma.

Som ein kontrast te fine turidstvæga å utsektsplattfårmi! Det henn bilde e ti langs fjol millom Utvik å Innvik, på vei frå Byrkjelo mot Stryn. Bægge trailera'n står klin innte bærgkaint'n å de minner einn 2 meter te kaintstein. Utkjøringslomme attme deinn kviti'n va fer kårt te å ji plass åt terailer så hainn slæt ferbi campingbila å personbila åver utkjøringslomma. Når det komm ein trailer me tilhængar vart det STORE Problem, mæn flenke sjåfør løst floka med tråkkling å fram å tebakekjøring, mæns kø'n tå pærsonbila vaks. Heilt stopp hoill de på å bli da ein Campingvågnkjørar dokka opp, 30 cm fritt på kver si va aillt fer lite!! Mått dirigeras (jåggås) i jænnom.

E MILJØKRISA POLITIKERSKAPT?

Deinn henn artikkel'n sto i VG'n 1.mai, å e ein god oppføling tå deinn om bil'n å miljøe længer ne. De e i aillfaill teng te ættetanke!

Klekk på artikkel'n så får du stør skreft.

NYTT SYN PÅ LIVE!

Hu Grete Sylvia e tydelevis fernøgd ætti som hu anbefale behainnlinga. Ætti som at hu hi oppjidd både telefonnommer å E-påstadresse e de bærre å ta kontakt om du ønske å våttå meir.

Link te gemini.cz

 

Deinn henn Proffesor'n får sekkert inga støtte frå Proffesor'n neppå Verdal'n, heiller itj frå 'n Per Flatberg, 'n Lars Haltbrekken å de ainner miljøfrika'n me, sjylappa fer ainna meininga. Hainn kainn vel heiller itj veint nå støtte frå de åffentle i å me at 'n hi meininga som itj harmonere me deinn åffentle veti Politikken om miljøkrisa. Må bærre håp at hu Kristin itj les artikkel'n, da bli det vel miljøavjift på pusting å.

Artikkeln sto i T-A deinn 2. april 2009.

SAMFUNNSHUSETS VENNER.

SAIPEM 7000 PÅ STORD.

Verdens (største kranskip, SAIPEM 7000 kom inn til Stord 2. mars. Lasten var deler av en Oljeplattform som frakte inn fra Nordsjøen og hugges på Stord. SAIPEM 7000 har også vært inne i Tronheimsfjorden for å hente komponenter fra Aker Verdal.

Lengde: 198 meter, løfter 7000 tonn i hver kranbom med radius 42 meter. Det er ett, Thialf, som løfter 100 tonn mer i hver krok, som vil kalle seg verdens største, men den har mindre rekkevidde, 31,2 meter..

Om bord på Saipem 7000 finner vi også en Hyllbygg, Stig Rotmo. Hans oppgave er å være kontakt mellom de utenlandske operatøren og Aker Solution, forteller Roar Strand som kjører Goldhofer på Stord.
Mer om SAIPEM 7000 finner du her.

MENS NÅN VA I SYDEN!

Hei.

Ser det er lite fart på Rørsia, så kanskje det er greit med noen bilder fra Russland?

Jeg og sjøla var i Russland fra 29.des til 9.januar, og besøkte Arkhangelsk, Velsk, Verhovasjie og Moskva.

Sender over et par bilder fra Verhovasjie.


Ei dame som vasker klær i elva. Var 23 kuldegrader.


Vladimorovitz traktor med motorsag-start.


Ute på gata i Verhovasjie.

Mvh Geir Arthur Kalseth

TAKK til Geir Arthur som har helt rett med tanke på aktiviteeten på Rørsia. Redaktør'n motter gjerne flere slike innlegg som kan være med å holde aktiviteten opp. Gjør som Geir Arthur: Send bilder og litt tekst på E-post.

LUCIA KOMMER TIL HYLLA!

 
I am now beginning to plan our trip to Norway, and before I use our Continental miles, wanted to be certain that our visit during the first two weeks of September is convenient with you!  I so look forward to meeting you!
 
Tentatively, assuming that we can fly on Sept 1 and return on the 15th, we would train to Trondheim first,  then having the weekend of Sept 5 to visit the Hylla area; then back to Oslo for two + days; finally going to Bergen for the second weekend, returning to the States on the 15th.
 
Please let us know if this schedule could work w/you, and I'll make any alterations needed.
 
Thank you!  Lucia

 

MEIR OM SLEKTA TIL LUCIA HANSEN.

Olaus og Kjersten Austad med datter Rena.

Hei Jan!

Her kommer en henvendelse fra gammel nabo Per Audun Letnes, like godt å presentere seg først som sist.

Er til tider inne på Rørsia og plukker opp nyheter, hittil har jeg vært passiv i kommunikasjon, men nå er det kommet en anledning til å bidra. Jeg har prøvd meg på trøndersk skriftmål, men har funnet at det også trenger en språkkunskap som jeg ikke behersker, så jeg 
fortsetter på "dansk".

Anledningen til å  skrive noen ord til Rørsia er selvsagt Lucia Hansen sin søken etter slekt. Liv Austad Norum  ringte en kveld og fortalte om Lucia sin inntreden på Rørsia, og jeg tok da kontakt med Lucia, det gjorde også Jon Ola Norum . Lucia bor utenfor Huston i Texas sammen med mann, barn, hester og hunder. De har tre barn to sønner og en datter.

Det er lett å "ta av" når det gjelder å videreformidle opplysninger om slekt, men Austadslekta, eller snarer Oppemslekta kan være av 
interesse for mange på Røra så jeg tar en sjanse. Skal prøve å fatte meg i korthet.

Lars Oppem Austad var en av 10 søsken som ble født på gården Oppem i Vinne han ble født i 1819 og døde i 1918. Han ble gift med Ragnhild i Austgarden og ble bonde der. De hadde 5 barn , Sivert, Serine, Ole, Olaus og Karl. Karl var altså sønn av Lars ikke bror.

Flyfoto av Austgarden fra 1953.

- Sivert ble gift med Hanna Gran som arvet Nordberg, Sivert var Ordfører på Røra fra 1907, han er oldefar til Håkon Austad.(Han er min oldefar også)

- Serine ble gift med Steffen Nøvik på Leirdal, hun er oldemor til Per Nøvik som er dagens eier av Leirdal.

- Ole var ungkar og bodde på Hylla, vet lite om han.

- Olaus ble gift med Kjersten Marta Hellem, de utvandret til USA, og fikk 7 barn sammen. Eldste i flokken Rena er Farmor til Lucia. Rena var på besøk på Røra sannsynligvis i 1905, hun besøkte da slektninger på mor- og farsiden.
Nå var det slik at Olaus hadde en sønn fra før, han het Olaf og vokste opp i Austgarden hos besteforeldrene.
Mor til Olaf fikk flere barn (3 tror jeg) etter at Olaus dro til USA, ett av dem var Kristian Skjerset, far til Svanhild Westrum.
Olaf besøkte sine søsken i USA sannsynligvis i 1911, han var da et  "søskenbarn " fra Norge, som det står på et bilde fra turen.

- Karl Austad ble i godt voksen alder gift med 26 år yngre Berntine Tønne fra Sparbu. Marta gift Liljestrand, Ragnhild gift Fjerdingen, Lars på Vinet, Ola far til Liv Austad Norum, og Kari gift Schjelde.
(Her må Liv gripe inn hvis noe er feil).

Nåvel det var 10 barn på Oppem yngsteman Olaus ble født i 1830 det året faren døde. Det var som en kan skjønne tøffe tak på Oppem med ti barn og ingen husbond. Mora Gollaug greidde å holde stand  noen år før hun solgte gården.
5 av barna havnet på Røra, jeg vil presentere de, fordi det bla gir svaret på hvem Kjersten Marta Hellem var.

Søkenbarn Helge Letnes sitter med mere opplysninger om slekta til Ragnhild i Austgarden. Han har forøvrig mye slektstoff, slik Toralf 
fortalte.

Ane Oppem Salberg var søster til Lars og var gift tre ganger på Røra: i Austgarden,  Åsen og på Nordsalberg.
Hun var bla mor til Mikael Salberg som drev butikken på Hylla som senere ble overtatt av Johan Lund.
En annen av sønnen flyttet til Sparbu og tok navnet Hamrum. Siste husbond var Anders Hofstad Salberg de hadde flere barn.
Eldstemann Jon, overtok  Nordsalberg. En datter ble gift i Nordgarden (ref. Jan Anders)og en datter ble gift på Ystad ( Ref. Pål Arnstein).
Jon var far til Anders 2 som ble gift med Julie Austad som da var  tremenningen fra Nordberg. Jon var selvfølgelig også oldefar til Anders 3 , som er hyppig gjest ved hjørnbole.
Han var da også far til Ane Salberg Wibe, mor til Jorulf, Einar, Andrea Hjelde, og Ingeborg (Bolla) Ramstad.
(Anders 3 får følge opp denne greina).

Peder Martin Oppem Hellem, var en annen av Oppembarna som kom til Røra. Han overtok Hellem som den gangen lå ved Nordsalberg. Husker ikke i farten hva kona het , men de fikk om jeg ikke tar feil 4 barn Peter, Anton, Marie og ---Kjersten Marta--, som ble gift med  søskenbarnet sitt, Olaus Austad.
Både Peter og Anton utvandret til USA, og hadde familie der. Marie forble ugift og drev et studenthjem på Levanger.
Da er vi der Bernt Torbjørn i et tidligere innlegg på Rørsia forteller om at Oldefaren Benjamin Holtan kjøpte Hellemgården av enka etter "Per" Hellem.

Halvor Oppem Loraas ble gift med Elisabeth Loraas som eide Nerloraas,  Elisabeth døde og Halvor ble gift på ny med Anna 
Balgaard fra Verdal. Barn av Halvor var bla.:- Gudrun som sener ble gift med Håkon Austad på Nordberg, (farfar til Håkon jr.)
- Ola (OH) Loraas, som ble gift med Ingeborg Austad på  Nordberg.  (Ingeborg var søster til Håkon). Ingeborg og Ola fikk fire barn:
Hjørdis (ugift), Audhild gift med Peter Andreas (Petter) Letnes (mine foreldre) Halvard gift med  Ingrid Skjerve (foreldre til Ingeborg og Hildur), Solveig gift med Jon Lein, og Olav som døde som barn.

Martha Oppem var ugift, og bodde til sist hos søstra på Nordsalberg.

Vi kan ta med søsken nummer 6 også,  Guruanna Oppem Bartnes, fordi hun sammen med to barn  bodde hos broren Halvor Oppem Loraas en periode på slutten av 1800-tallet.  (Mannen bodde på Nordsalberg). Senere overtok hun sammen med mannen  gården Bartnes på Sandvollan.

Når det gjelder kontakten mellom Oppem/Austadslekta og Letnesslekta  så er dette en kontakt som først ble etablert ved at min far Petter  ble gift med mor Audhild, ca 25 år senere giftet Helge seg med Borgny Fjerdingen døtra til Ragnhild Austad Fjerdingen, og en ny kontakt ble etablert.

Jeg har lite nedskrevet materiale ved siden av meg nå (jeg er på jobb litt sent på kveld), så mye er basert på hva jeg husker, men jeg har vesentlig mer informasjon om noen skulle være interessert.

Håper jeg ikke har gjort for mange feil i farten!

Den informasjon jeg har har jeg fått fra følgende kilder:
- gamle notater som min morfar OH Loraas hadde.
- notater som Einar Hjelde har gjort
- graving i digitalarkivet.
- E-postkontakt med Janet Parks som er søkenbarn med far til Lucia Hansen, hun har god oversikt over USA-greina. (Hun og søstra var på  Cruise med Hurtigruta for 2 år siden. Min bror Svein møtte de på Hurtgruta i Molde og vår datter Eva traff dem på Hurtigruta i  Trondheim. De kom imidlertid aldri til Hylla). - Ellers hadde jeg flere og minneverdige samtaler med Ola Austad, som 
bla avslørte identiteten på "søskenbarnet"  Olaf fra Norge, jeg er svært takknemlig for de stundene jeg fikk sammen med Ola.

Vel dette ble vel ikke akkurat kortfattet, men jeg håper det kan gi  noe informasjon til de som er interessert.
Legger også  ved et bilde av Olaus, Kjersten og Rena som jeg fikk fra 
Janet Parks.

Takk for nå!

Mvh

Per Audun.

STOR TAKK! te 'n Per Audun som hen kjæm me i sjykkele intressangt inlægg!

SKOLHØTTA STÅ TRØKKT!

Rør'bygg kaii beroligas, Skolhøtta står trøgt å gått i dag, første vinterdag 15. oktober. Mæn da e d vær me "nåkkå sånt".

Jan.
 
Sender bilder tatt av brannen på skolehytta.
Det er Jan Sakshaug som har tatt dem. Han er "brannmann" i Inntrøndelag Brannvesen på Inderøya.
 
Mvh
Bjarne Sjøvold

 

Uthuse, kor aktive pensjonista ha innredd i fint opphåillsrom, kor aill trimmera koinn ta sæ inn fer ein rast å litte varmi om vere itj va tå de bæst, brainn ne om synndags ættemeddan. Deinn føst meilling om brainn kom på Trøndelagsnyheitin om måndagsmårrån, ælles va de fint lite om saka i lokalavisan.

BÆST TÅ CLAAS Å VOLVO TRØSKÅ?

Som deinn som følli me på Rørsia veit, så brainn Claas trøska å Gavelsbo'n når 'n så vitj ha starta trøsking på deinn henn åker'n. Skoill 'n få tå kåinne mått 'n ty te i leitrøsk, å de vart i VOLVO trøsk. Heilt te vengster på åker'n e de Claas'n som hi jort jåbbe'n, mæn ætti VOLVO trøska spir de no kjett å gått. Kor my tå avlings legg i jænn på åker'n hen Ivar? 100 kg- 200 kg på måle? Nei, du må fortsætt pløyinga å jømm det denne, eiller e de rasjonalisering tå dræfta på Gavel, å fædi sådd te næste år?

HØSTPLØYING PÅ GAVEL.

Vi skriv 5. oltober 2008 å i dag rægne å bles det mæns tæmpratur'n heill sæ roint 5 plussgrader. Gavelsbo'n hi, millom Taxioppdraga, sætt i gang me pløying inni bakkan.

Rækne me at i nytt bilde tå Hylla i høstdrakt e på sin plass.

SOLNEGANG ÅVER LORÅSHØGDA.

Bilde er tatt kl. 23.30 27. juni.Einna'n 28. juni.

Hylla 28. juni 2008.

PÅ JÅBB ME SARENS, 15. mai.

Vinnmøl'n montering på Hundhammerfjellet vart de plussele slut på om onsda'n. SARENS e spesialista på emstremt tonge transporta å tonge løft, så redaktør'n får dærme vårrå me på mang speinnanes jåbba. På Kleven Verft, i Ullsteinvik, ha dæm fått levert tri skågseksjona på ein lækter, å hen e deinn vanskeleast trainnsport'n på tur i lainn. På groinn tå plassmangel, på lækter'n, mått seksjon stå på tværs.

Vel på lainn mått seksjon snuas i fatsrættningen. Heile 72 akselgruppa skoill stillas i ulike rætninga, å de va foillsteindi veinning på stedet. KAMAG sjøldrevvi trailer e de som brukes, tri enheiti me 12 akslinga (akslingen e delt i to å styres tå ei datamasjin) kvar sin motor, te sammen ca. 600 Hk fløtte ei totalvækt på ca. 750 tånn.
Te høger står ein båt på beddingen, deinn ska sjøsættas 18. mai.

Hen e seksjon på nytt snudd, 180 grader, kommi fram te millertidi oppstillingsplass, å de bynne å leg'n på ein båt. No ska ståle finkappas, å åver hælga bli de i nytt trainsportoppdrag. Da ska seksjonan plasseras me millimeterpresisjon på beddingen. 

1. mai.


Denne artikkelen har stått EinnyIdri og er skrevet av en av Røras gamle lærere Petter Kjelås. Raffel e redaktør'ns oldefar.

FOTTBAILL VEITJA 194?

Gamle bilder dukker stadig opp. Her ett bilde av Røras fotballjenter en gang i 1940 årene. Fotballbanen er sansynligvis på Grindbergsjorda. Navn finnes, men først settes leserne på prøve. Som en begynnelse Keeper, i midten, er Sigvår Salberg Nordahl som også har stilt bildet til disposisjon.

Bak: Ragnhild Hammer, Aslaug Gundersen, ukjent, Tilla Herstad, Gunnvor Kirknes.
Fram: Gunda Vestrum, Hjørdis Grande, Sigvår Salberg, Andrea Wibe, Mary Vik, Solveig Lorås.

FOTBAILLGUTA.

Fotballgutter fra omtrent samme tid. Noen som vet navn, sted og tid. Skriv i Gjesteboka!

KONFIRMASJON 1940.

Bak: Egil Nyborg, Henry Vist, Asbjørn Austad, Kristian Jule, Johannes Sivertsen, Gunnar Veie, Jon Ramstad, Petter Bragstad, Tore Gundersen, Kåre Kjønstad og Hans Berg som ser bakover.
Midten: Kari Austad, Mildrid Ellingsen, Karoline Hustad, Sigvår Salberg, Solveig Westrum.
Forran: Ragnhild Hammer, Hildur Austad, Prest Bonnevie, Kirsten Gausen, Ruth Fellmann.

Dette bildet har kommet fra Sigvår Salberg, som fortalte at lesingen, før konfirmasjonen, skjedde i Sakshaug kirke. Men det var ingen skyss den gang. Konfirmantene måtte sykle!

Fra Laila og Jens Hollås kom dette bildet. Her er spørsmålet Hvem og Når? Du som vet noe Skriv i Gjesteboka!

LYKKELIG KU!

Blant Sigvår's bilder fant jeg dette! Mye tyder på at Bjarne Holtan her er på tur hjem etter at kua har vært på besøk hos Oksen.

VÅRÅINNA I FOILL GANG 20. APRIL 2008.

I går kjørd Gavelsbon frau på ækkra oppom gål'n, å i dag hi 'n trule Røra's grønnaste ækker.

Mæns Gavelsbo'n dreiv frukjøring harva Støre'n Nolsalber's jola neom Hellemshaugan. I dag vart åker'n sådd.

 

På Utgalsjola, roint sjøttarbani'n, va de i skumringa i gårkveill heile tri traltora i arbé. Føst i dag kom fraukjørera'n, å seinar dukke de opp ein løsgrønn traktor å sætt i gang me harving.
Ein kainn vel sei at våråinna r gått i gang sjøl om det itj e langt ætti snø'n.

HYLLA 9. Februar 2008.

I dag får de henn bilda'n snakk fer sæ sjøl!

De henn bilde kainn vårrå i bevis på at 'n Olav Bragstad ein gång hi verri sprek. Bilde mein 'n at 'n tok i 1983 - 84 å hainn ha da ti sæ oppåver på Koamarka.Vi kainn sjå at de bygges på Austadbrygga, nåkkå som sekkert kainn fastsætt årstale nøyakti.

GROWE'n RØDDE I GARASJ'n I JÆNN!

Mænn i sånn prosjækt kræv både øvels å kreativitet, i dag 26. januar fårejekk de træning fer foill hæls på Samfunnshuse.

Hainn Johnny, frå Hylla, traktert tækkspælle me ein tækknikk som hværke'n 'n Jularbo, 'n Bjørken eiller Sedermark kainn hammel opp me.

På kjøkkene styra sjæfe'n sjøl me tona'n, som 'n påsto va ailldeles feil.

Længer bortti gangen va de vesst lesing som va vektiast.

NYTTÅRSHILSEN FRA ALASKA!!

Torstein Lund hilser i dag, 13. januar 08, GODT NYTT ÅR til alle lesere og Rørbygger. Han er nå på fotosafari på ett sted som heter Homer, i Alaska.
Bald Eagle heter skapningen, og er ett av USA's nasjonalsymboler.

LIVET I SPANIA!

È hærle!

Tri vækka vel e de sia vi komm neåver te Valle Mar, ca. 2 mil øst fer Malaga. Følk som hi budd i område i ca. tyve år kainn itj minnas å ha hatt ein så fin høst som i år. Vi hi hatt heit opp i sæksåtju grader i SJYGGEN, tæmpen i sjø'n e vel som en bra såmmårdag på Koa, hi bada fleir gång.

Hen e huse vi bur ti. Legg 50 meter frå strainna!

Hen e strainna, foillsteindi tom fer følk! Spanjola'n e tydelevis bortsjæmmt!

Mæn vi legg itj bærre på strainna. Hen e vi på dagstur i fjella øst fer Nerja. Føst kjæm a Sissel Hildrum frå Steinkjer, a Gerd å te slut 'n Harald Hildrum. Deinn henn gången kjørd vi oppåver deinn gamle vei'n frå kyst'n å te Granada, mæn tok tå på kaint'n tå di Andalusiske sletter å la kurs'n mot ein litn by  som heite Alhama de Granada, videre ne frå fjella (ca. 1.000 moh.) å te Velez Malaga, via Torre del Mar, Torrox å tebake te Nerja, kor a Sissel å Harald bur.
Ca. 20 mil å ein passele dagstur.

Vi tok å ein tur væståver frå Valle Mar, via Malaga te ein by me nam'n Alora.

Fårmåle me tur'n va å besøk i par nårske damer som drei ein lit'n åvernattingsplass oppi fjelle mot Antequera. Plass'n heite HumbleBeehome å hi 4 rom (8 sænger) te utleie. Du kainn lesa meir om plass'n hen.

VINTERVE'n E SEKKRA!

Gavelsbon hi gått te anskaffels på splitter ny vekappmasjin. Hen e 'n i gang med innkjøring å testing. I år bli det både Bjørk å Granve, tå bæste kvaltet, å få kjøpt frå Gavel. Bestilling kainn du jørrå på mobil 90758940 eiller på E-påst.

PÅST'n BYGGE PÅ LÆNNSMYRA!

Freda'n 31. august ha de kommi på plass asfailt, væggi å takstola. No må vel kommun sætt i gang å asfailter kommune veian på industriområde.

KVENNSTU/EVA MOE STU 19. AUGUST 2007.

De va følksåmt utom Kveinnstu når 'n Åke Jünge, frå Værdal'n, hoill fåredrag om saman som ha budd i Volhaugområde. Te å me Olførar'n ha ti sæ ti te å vårrå me på arrangsjemange.
Hainn koinn fertæl at det koinn dokumeinteras samisk busætting i Volhaugområde frå 1600 tale å fram te ca. 1930 da 'n ole Liljestand fløtta frå Finnheimen å te Flæskhus. Hainn koinn å fertæl at sama som ha si opprinnels på Klengerhaugen ha vist å jørrå sæ bemærka på mang måta, blaint ainna som redaktør i i samisk avis som heitt "Sami ædnan" tile på nett'n hoinnertale.
Seans'n va nøtti både fér tehørera'n å fåredragshåillar som ærkjeinnt at ein del opplysninga som ænkelte tå tehøreran kom me va nytt å ukjeint ståff. NerSalbers bon kom me spørsmål om i Finnkjærring som va kjeint fer å kurrer både følk å dyr med urtemedisin sin, å villa våttå når Finnkjærringa dødd. De koinn 'n Åke fertæl at va så tile som i 1860. Mærkele meint NerSalbers bon som meint at 'n koinn kåmmå i hu a.

No va de itj bærre sama som vart hedra å omtald. Primus motor fer fløtting å oppgradering tå Kveinnstu, hainn Kristia Austad, orienter på ein humoristisk måti om både problem å gles me å gjænnomfør fløtting å oppgradering tå stu. Næst'n 2.200 tim va registrert, mæn de va garantert aillt fer lite. Mehjølpera å bedreftin på bøgd'n fekk ros fer stor vællvelliheit når det ha verri behov ber bidrag både i fårm tå arbé, pæng å material.
43.000 kronå ha det kommi inn jænnom salg tå "Venneaksja" å de va fræmdels muleheit fér å kjøp fér deinn som villa ji eitt bidrag.
Frå Inderøy Historie og Museumslag fekk 'n blomster som ein kombinasjon tå 80 årshælseng og heder fer go insats.

No står Kveinnstu/Eva Moe stu klar fer å brukas tå bøgdafølke, skoli å barnehage.

Bygdeboknemnda

Har du et bilde av heimen din?

Nye bygdebøker for Inderøy

!           - Heim og Folk -         !

kommer i 5 bind

Røra krets skal være ferdig høsten 2008!

Vi må i løpet av 2007 fotografere alle heimer i gml Røra kommune.

Dette må skje på forskjellige tider av døgnet, vær– og lysavhengig.

Er det noen som har egne foto de vil bruke av huset / heimen, tar vi gjerne en kopi av det for å bruke det i den nye bygdeboka, så fremt  kvaliteten  er bra nok for trykking.

De som har bilder kan henvende seg, så snart som mulig, til:

Ole Gangstad, Slåttasvevn 8, 7670 Inderøy

Tel 74 15 61 85 - mob 990 29 985 -  Epost: ole-gang@online.no

 

Sankt Hans i BØRGIN!

Ka sjer de på Johan Sivert å Lornts?

Sankt  Hans  bålé, sælvfølgele!

Sankt Hans flørt!

No É de nåkk?

Bildan hi ti deinn lange vei'n om 'n Egil Holmsve i Tyskland. Fototgraf May-Britt. TAKK TIL BEGGE!

DKW'n SOM BÅREBIL.

TAKK til Hans Reidar Hammer som har funnet dette bildet.

Finnes det flere gamle bilder av DKW'n eller andre "arbeidshester" på Røra, send på E-post.

Navn: Trine Boysen
Dato: 14. juli 2007
Email: trineboysen@start.no


Trine
og datter på konfirmasjonsdagen.

Min mormor og morfar - Margit og John Hegstad bodde i Blåstu fra omtrent tidlig 60-tall til mormor døde i 1982.
Min onkel Petter Heggdal's foreldre bodde på Sneppen, og hans søster er Jorunn Olsen. Petter Heggdal er gift med min tante Sigrid.
Jeg er eldste barnebarn (f. 1956) til Margit og John, etter deres eldste datter Brit (1929-2003) som ble gift med Audun Boysen (1929-2000).
Har bilder fra Blåstu i de årene mormor og morfar bodde der.
Noen som er interessert i det?
Kontakt meg da på mail.


"Nuhh skriver jeg bokmål - men kjæm æ å snakk me' en trønder, så slær æ om tvert."

Blåstu 2007.

RØRA, MEIR EINN HYLLA Å STASJON!

Røskje.

Grandan.

Børgin.

Hen e de spørsmål om kæm som hi deinn længst stua. E de 'n JohanSivert eiller 'n Lornts Olav?

PÅ DEINN AINNER SIA: Steinbilkjørera'n kainn meir einn å kjør stein!

Steinbilkjørera'n vart seinn te Lastebilmæss på Lillestrøm. Sekkert fér å skaff nøtti infårmasjon som kainn før te utvekling innan Steintrainnsport'n.

Der finn dæm i nøtti kjørty, ny å miljøvænnle tankbil. Muligens de rætte kjøtye fer å trainnsporter Dioxin ti.
Ein kjeinnt logo i bakgroinn!

Stor interesse fer spesialpåbygge, som studeres nøye.

Tankbil va foill tå ØL!

Va de itj nåkk åt aill da?

HÆLSING FRÅ HYLLBYGG!

Kjetil Engan å fru'a hælse te Rørbyggin. Kansji bli de ein tur te Hylla i såmmår. Vi minne om både Hylla da'n å Hjørnbole, som by på gratis Kaffe å Vaffel te selebré jæsti. Invitasjon te bægge!

 

Resultat frå opptæling 6. mai 07.

Navn: Norbaggen Vordal
Dato: 10. mai 2007
 

Va!!!!
Ligger bara jag och Sverige på 65 plats på besökslistan....
Och jag som tittar in nästan varje dag...

Ja ja... Ha nu en trivele Tisdag, godt folk!

FORTVIL IKKE Norbaggen!

Rekkefølgen er alfabetisk  og ikke etter besøkstall.
Mænn me bærre 9 svænskbesøk, i april, e kansji plasseringa rætt lææl.

Redaktør'n.

DKW'n, RØRAS FØRSTE VARE/BÅREBIL?

Deinn henn bil'n kom te Røra i 1951/52. På deinn tia va de mang småbrukera på bøgd'n å de va itj aktuelt å kjøp kraftfor i bulk. Min pappa, Ragnar, ha deinn gang Drosje og kjørd 2 å 3 sækki me mjøl åt småbrukeran, nåkkå som va både tongvint å lite ferenle me kjøring tå følk.

På bøgda va de da 4 lastebilægera: Aksel Næss, Reo, Ivar Ofstad, Dodge, Torvald Ofstad, Fargo å 'n Ludvik Letnes, med melkkjøring, å Fargo. I tillægg kjørd 'n Kal Johan Hamrum, frå Sparbu, kælkstein frå Kælkværke å te Stasjon. Aill de henn bilan va "store" lastebila som koinn last ein 3-4 tånn. Når småbrukeran skoill ha heim i par sækki mjøl vart de belliast å bruk Drosje.
Pappa fekk da tedelt "Varebilløyve" med låv te å kjør innte 500 kg. Deinn føst varebil'n va ein Rau TEMPO, me fårhjulstrækk å totaktsmotor på 19 Hk. 8 (Grå bil på bildet.) Behove, fer ein lit'n varebil vist sæ å vårrå stort, å ætti i par år vart det kjøpetillatels på ny varebil.
DKW'n vart innkjøpt, framhjulstrækk, tosylindra totaktsmotor på heile 600 kubikk å 22 Hk. Pris Kr. 13.600, akkurat de såmmå so 'n Petter Letnes mått betal fer ein ny høvvel.
Ein tur te Børgin eiller Hylla kom sæ på tri kronå å fæmti øre, så det mått mang tura te fer å betla reint å avdrag. De va å ainna behov som vekjøring, i hælv famn ved, frå Samvirkelage, på Værdal, eiller galtin i Næssgål'n som for roint i bøgd'n på vekti oppdrag.
Fast kjøring tå brøvara, åt Samvirkelaga vart hovedbesjæftigelsa. Bakerie låg på Sparbu, å me DKW vart det kjørd brø te Mære, Lein, Lanbruksskolin på Mære, Sandvollan å Sjølvågen finn Rørbyggin koinn få brøvaran sin ein gång i millom eitt å hælv to. Deinn roinntur'n kåsta heile eittåtju kronå.
DKW'n vart ætti kvart ein alsidi bil som vart brukt te mang oppgava. NTE bøgd ut løslina å fleir tå linbøggera'n va Rørbyggi.  Dæm ha me sæ mykkjy utstyr, å DKW'n vart brukt, to mainn inni å ræst'n på platt'n. Kalt å hustri. Da vart det bøgd i lett hus, me plass te ått stykkja inni. Huse va lett å hainter. Når dæm om mårrån kom te arbessplass'n løfta dæm tå huse, å dærme ha linmontøran spisebrakk, i stort å populært framskrett.
På deinn tia va de itj nå som heitt Begravelsebyrå. Følk mått år'n opp sjøl. På Verdal'n snekkra ein kar som heitt Hermann, trur æ, likkista. I stan fer å seinn likkista me tåge eiller melkbil så vart de ein oppgave som naturle faill på DKW'n. Når de så skoill kjøras te kjerka, så vart karman nesli å dækkt mes nåkkå svart ty, platt'n vart pynta me Granbar å dærme vart DKW'n bårebil.
På Røra va det å i habilt hainnbaillag på deinn tia å DKW'n vart brukt på bortekampa roint om i distrikte. Måilttura oppi Værdal'n kor nån låg i teilt å ainner i hus'e, på platt'n va heiller itj uvanle. Sjøl va æ jo itj meir einn ått-ni år når bil'n kom så de ha verri arti me litte meir kjøtt på deinn henn historia.
No lure æ på om de e nån som hi bilda tå DKW'n, sjøl hi vi ingen mæn Gavelsbo'n meint at 'n ha sjett bilde tå bil'n nån plass. E de nån som hi bilda legganes så ønske æ jærn å lån dæm ei lita stoinn.

Ærede Redaktør!
Deinn bli stadi ber den her Rørsia, men sjølsakt må det bli ein og ainna faktafeil når det e så mykjy stoff som ska fermidlas. Det va nok litte rimelear med dimensjonshøveln han far kjøpt i 1953, einn`DKW`n hans Ragnar. Høveln kom på kr 5 300,-, men va nok vel så tung å betal med det arbespængan som va aktuell deinn gongen.Det jol itj situasjonen nå likar at guten som skoill pass på at bola jekk ut gjænnom vindauet på norsia, va uoppmærksom av å te, me det resultat at bol et lite aublekk nærma sæ ein fin bue,førri det me eintydele smeill vart jort om te ved, istan fer foredla, inntæktsgivanes matrial.
Ættikvart ska det kåmmå nåkå bilda frå
60-talet,frå daglelive på Flata.
Mvh
Svein Olav Letnes
matr

TAKK FER KORRIGERINGA!
Å æ som i åver famti år hi trudd at Hevvel'n kåsta lik my som DKW'n! Veint speinnt på mer frå gammelnabo'n!

Jan.

SYNNDAGSTUR OM LEKSET.

Frå Hellemshauga'n går vi "traktorvei'n" inn på vei'n te Øver Salberg å svenge mot Lekset oppom fjøse.

Går så langs traktorvei'n som går ferbi Salberdammen. Følli vei'n tenærma rætt fram te vi passere løslina som går te Lekset å Heia. Tar så føst traktorvei'n te høger, passere oinner løslina på nytt å kjæm fram på innjola te Lekset. Da kainn vi sjå Bjørkhaugen med bol å kvilbænk.

Frå Bjørkhaugen sjer vi fjella bakon Geitastand, ca 9 mil oinna, å kainn fastslå at "kul'n" på Trondheimsfjol'n, ca. 150 meter, no lætt ås sjå my meir tå fjella.

Mot Nolvæst kainn vi så mot Folla/Værrafjella.

Oppom ås trone "Lekset gjestegård". Hen ha det passa gått me ein kåpp kafe å nåkkå å bit ti. Ka mein du Helge, bli de muleheita te å bli særvert på ein synndags ættemeddag?

Avsluttninga på tur'n går langs Åsakammen å gi muleheita te ein åversekt åver nykrysse. Bilde e sætt i hop tå 4 bilda, å sjøta'n vises om bilde finstuderes.
Ein fin roinntur som kainn anbefalas på de bæste.

ISHÅKKI I OSBÆKKEN!

Rørbyggi'n trøng itj hjølp frå kommun fer å få te ishåkkibane dæm!

Ut'n mat (Sjokolade) duge ingen ishåkkispællar!

FRILØP, Å SPARK PÅ SKOLI'n.

Isflata e itj ta de slettesta'n, mæn deinn duge gått!

Itj værst té å vårrå føst gången på sjeiså!

Vælkåmmen te Innerøyninga, utan isflatå, kåmm på Røra! Vi hi to!!!

ISTIA é ÅVER?

Så va d slut på kjølda fer deinn hen gången, mæn itj utan problem. Isflak på tur ut fjol'n hi ti me sæ flytebrygga å ein reiddningsaksjon e på gang.

Me langstævli å ein Mercedes, frå FYR & FLAMME, å fæst tauge ti e reiddningsaksjon gått i gang.

Gått reskap e hælve jåbben, flytebrygga e straks på lainn å is'n hi fri vei.

ÅRSMØTE I HYLLA VEL.

Godt besøkt, kansji kjæm det referat å.

JULEHILSEN FRA VADSØ.
(Da vart d vel rætt Knut.)

Dette bilde har Knut Følstad tatt ca. kl. 12.30 9. desember.

Julesnøen har tydeligvis virkning i Vardø å. Dette bildet er tatt ca. kl. halv ett 25. desember. Hadde du Harestek i jula Knut?
Kontrasten til livet i Torre del Mar er tydelig.

"HJØRNBOL" I SPANIA.

Om tossdåggå'n e de marked  Torre del Mar, som ligger ca 30. km øst for Malaga. Under og etter markedet samles nordmennen rundt sitt faste bol:

Forsiktig start rundt ett bol, som utvides til ett T-bol, så blr det flere på nabobolé. Dæm e bærre "tilfeildi" julebesøk å ikke foillværdi medlæmma einn.

RØRA 17. januar 2006.

 

NYE INVESTERINGA PÅ LÆNSMYRA.

Austadgutan hi i jænn åpna pængsækken. Nytt stort oppdrag me bøgging tå ny E6 sørom Steinkjer i gang. Når store områda ska klrgjørrås fer nyvei'n ska det fløttas my massa, ein å fleir gång. Te deinn jåbben hi de kommi ein ny Cat bulldozer, riktinåkk utan sjær, mæn de e no beilta på 'n da. Heile 110 tus'n faskubbikk Løssbærg ska sjøtas bort å fløttas utåver te Vestængan. Te de bruke hi Mercedes'an fått hjølp tå ein ny SISU, sælvfølgele me Cat. motor. Ætti SISU'n hæng de i båggikjærr frå 'n Nils utpå Utøy'n, mæn ein ska itj sjå bort frå at kjærra e produsert på rætt si tå Straumen, på Røra Mek. Verksted, ått'n Lornts, så vi kainn næst sei at de e i ækt Røraprodukt. (Ja da, kassi'n hainn e levert frå Sværri.)

Fer føst gången i firmaes historie får ein VOLVO låv te å prøvsa i tongarbé, bakom deinn ska det hæng ein triaksla dompersemi levert frå Norslep i Sandefjord.

Nytt Administrasjonsbygg, å hybelbygg, hi de å vørti. Kontorrom ne, å 6 hybla, trimrom å fællesrom me kjøkkenkrok i ainntasjin. Catsællar'n spandert blautkak på jæsta både frå Steinkjer å Skog'n.
Hen e de spørsmål om pålitleheita te nydozar'n. En på såmmå nivå som på sællar'n, som einnå itj hi klard å levert sjær?

PRISØKNING PÅ TV-PAKKEN FRA NTE BREIBAINN.

Bjørn Strand ønsket en forklaring, og har fått den:

Fra: Aurstad Karl Kristian [mailto:karl.aurstad@nte.no]
Sendt: 1. desember 2006 10:27
Til: Bjørn Strand
Emne: SV: BREDBÅND på Røra

 

Heisann Bjørn

Det er riktig at det har skjedd en prisendring på tv-pakken. Slik du sier så vil ikke dette gå i kraft før etter at bindingstiden på tv-pakken er gått ut, dvs 2 måneder etter at du er påkoblet.

Grunnen til at prisendringen har kommet er litt komplisert, men jeg skal prøve å forklare. Grunnen er rett og slett pga TV2. TV2 har flere kanaler i vår pakke, som da er TV2, TV2 Zebra og TV2 Filmkanalen. For at TV2 skal få lov til å sende tv-signaler i Norge så har de en konsesjon ifra myndighetene. I denne konsesjonen står det at TV2 er pålagt å sende gratis til alle kunder som mottar signalet på antenne, satellitt eller kabel-tv, helt fram til 2009. Etter 2009 går denne konsesjonen ut og TV2 blir da en betalingskanal. På samme tid kommer det digitale bakkenettet til å kre i kraft, slik at ALLE i Norge som ønsker å se TV2 må da betale en månedlig avgift til dem.

Du skjønner det at TV2 har sett litt på måten vi distribuerer våre tv-signaler, og siden vi er en av de første i Norge til å distribuere signalene digital til sluttbruker gjennom fiber så er det av deres oppfatning at vi ikke innbefattes av denne konsesjonen de har fått av myndighetene. Dette gjør at for at vi skal kunne fortsette å sende TV2 så må vi betale en avgift pr kunde. Dette er også grunnen til at det koster penger å se på TV2 gjennom deres nettsider, siden signalet distribueres på en annen måte.


Så vi ble satt i en lei knipe, enten måtte vi ta ut alle TV2 kanalene ifra våre pakker - eller øke prisen på pakken med 30 kroner. Våres oppfatning er at veldig mange liker TV2, og forventer at denne finnes i pakken. Slik at da valgte vi å heller inkludere alle kanalene enn å ta bort en del av pakken som veldig mange oppfatter som essensiell.

For å delvis kompensere for prisøkningen så har vi lagt til 3 nye kanaler i pakken, dette er da MTV, Jetix og en Disney kanal ekstra. Slik at det totale antallet kanaler på basis pakken er nå oppe i 30 forskjellige kanaler.

 

Håper dette i hvert fall hjelper deg litt med å forstå hvorfor dette var nødvendig og at du blir fornøyd med vårt produkt når du får det installert til våren :)


Med vennlig Hilsen,

Karl Kristian Aurstad
 

NOVEMBER: DET BYGGES PÅ RØRA!

Innpå Læmsmyr'n hi de deinn sust vækka kommi opp nytt kontor å hybelbygg. Austadguta'n hi som kejinnt fått ein E6 anllægge millom Frøseth å Vist. Det vil fåregå åver ein to-tri år. Ætti som de itj e nåkk Rørbyggi i anlæggsbransj'n bli det behov fer å heint følk frå ainna plassa, å dæm må å ha ein plass å bu.
Når de no skoill byggas kontor tok dæm lik gått å byggd ein ainntasji, kor følk kainn innlåsjeras på hybla med go standard.

VIDAR'S GARASJE.

De bli stil åver nygarasj'n hainns Vidar!

Samling for 50 og 51-årskonfirmanter på Røra

Søndag 24. september 2006 vart det arrangert samling for både 50 og 51-årskonfirmanter på Røra.

To årskull var invitert dette året, fordi det av ulike årsaker ikke ble noe av fjorårets treff.

På en flott høstdag deltok gjestene først på Høgmesse i Salberg Kyrkje, før de senere på dagen ble hyllet med festmiddag på Røra Samfunnhus. Arrangør var Røra Sokneråd.

 

HaRe
 

 

Rekke 1 : fra venstre

Asbjørg Skoglund Aabakken, Anna Lovise Letnes Austad, Liv Steinstad Bakkan,

Per A. Hollås og Jorun Irene Sundland Kverkild

 

Rekke 2   (bakerst) : fra venstre

Alf Sem, Torvald Salmer, Hjørdis Glimstad Nessan, Gerd Haugseth Lundberg,

Marie Julie Hembre Ruud, Marit Berg Gresbakken, Sofie Husby Ås og Knut Wang.

 

Foto: Espen Eriksen

 

Takk til Hans reidar og Espen for bidraget.

 

RØD HIMMEL OVER GRINDBERGS HAUGAN.

 

Foto: Gerd Salberg. (180806)

GULL OVER HYLLA OG RØRA.

TAKK til Ketil Austad som har tatt dette bildet.

NORWAY CUP: RØRVETJA'N TE A-SLUTTSPÆLLE!!!

Det e stor groinn te å GRATULER!!
Om itj redaktør'n fer heilt feil e de ainner gongen eitt lag frå Røra hi kvalifisert sæ te A-sluttspæll i Norway Cup, da va de guta'n.

Røra - Ljan 0-6

Da va det åver å ut, men med flagge te tåpp's: Gratulerer!

FRÅ MARSTEINSVOLA!

Sender et bilde tatt i juni av solnedgangen på  fra toppen av Marsteinsvola.  Toppen ligg vel ikke i Røra men er mye brukt som turmål for Rørbyggin. Som bildet jeg sendte av Hylla er også dettte til ev fri bruk på Rørasida.
 
mvh
Eystein Ness
 
(Om kartet viser riktig møtes kommunegrensene mellom Røra (Inderøy), Steinkjer og Verdal på toppen.)

STOR TØMMERDRÆFT PÅ BERG.

Va de itj de æ sjønnt, de mått ein Snåsning te fer å få fram tømmre. Loinningsmasjina te høger e d 'n Jan Erik Saur frå Snåsa som æg. Mæn ka hjølpe de me to te å kjør fram, når Rørbygge'n i høggstmasjina stadi finn meir tømmer å feill.
Rættels: Ny opplysning hi kommi. Snåsningen hi tydelevis sælt masjina. No e de Næsbø Skog som e ægar. Dæm hi bærre itj ti sæ ti te å skift namn einnå.

Hen står Timber Jack'en som 'n Trond Borgan kjøre. Vi må vel snart jåggå'n frå bøgd'n, fer å oinngå at heile Bøgda bli snauhyggi.

Tømmerdongin fortsætt å væka, i dag 8. juni e nåkk deinn støst tømmerloinn som nån gång hi verri på Rør'n.

Deinn 29. juni hi tømmerdongin vøksi betydele!

De henne må da vårrå deinn støst tømmerloinnsom hi verri på bøgd'n, nån gång.

Dæm e itj "skuggreidd", når dæm lægg te neijænnom bratthænge.

Næsbø Skog frå Stjørdal står fer både håggst å framkjøring me Timberjack lassbærere. Feillinga fåregår me ein Stor Grønn høggstmasjin, å de e sælvfølgele ein Rørbygg som sett bakom spakan der, Trond Borgan. Dræfta ska fåregå i vækka te så no må redaktør'n te skogs! 

PINSA 2006.

Redaktør'n må bærre innrøm: Fårmen hi leddi tå fer i ailt fer role liv, sett i gostol'n både på jåbb å heim. Å når Olis'n synes at de e fer dårle me oppdateringa på sia, e de bærre å kåmmå sæ ut. Litte utpå da'n 1. Pinsda'n glimta SOLA te, å det va på ti å ta tur'n te Finnheimen.

Kjørd sælvfølgele bil te parkeringsplass'n atme EvaMoestu, starta på tur'n mot Finnheimen. Å pust på vart fort nødveindi, å da vart de ti te å studer kulturlainnskape roint Lundsaune. Der kløppe dæm itj bærre plæna, mæn hi ansætt nån ålreite dyr te å ivareta vedlikehåille tå område roint gål'n.
Go jåbb hi dæm jort me å håill buska å kratt ne.

Ætti å ha skrevi sæ inn i jæsteboka, å kontrollert at de bærre ha verri 4 persona å i par hoinna førri mæ, va Gapahken go å finn. Sola svekta sælvfølgel oinner veis, å rægne åverto. No vart æ itj så vældi blaut da, fer stin langs myra va næst å sammenlegn me ein tunnel. Ja de e utrule kor fort det væks i jænn, når beitdyra e bort. At de bli einnå meir vækst va lett å sjå: Neom Gapahuken va det i tjokt la Gul Pollen.
Lomen som hi verri fastbuanes i Læklemsvatne va ikke å sjå på deinn stoinna æ satt der.

Tur'n vider vart lakt om Røflovatne, mæn tankan om tur om Sørås'n å Floås'n vart dråppa. Langs Røflovatne fainn æ deinn henn foss'n som sekkert itj står i fare fer å bli utbøggd.

Tur'n om Kafstad vart å dråppa, så no passert æ Stamnes te fots, å koinn beoinner kor fint å røddi det e roint husa.

Ja, de va rikti trivele å lonk ætti vei'n, når æ koinn beoinner i nytt kulturlainnskap som va gått hylli i hævd. Hen va det tydelevis hæsta som sto fer vedlikeholdé.

I skogkaint på Loinnsaunmyra sto det i Rådyr å kosa sæ me fint å sekkert gått fór. No va snart tur'n slut. I frå æ tok de føst bilde tå Loinnsaune å te hit ha æ brukt ein tim å eitt kvarter, å æ må vel innrømm at æ hi behov fer fleir "trimm" tura utåver såmmår'n!

2. DAG I PINS.

Da vart de trimtur i dag å, me utgangsponkt på Gavel. Årsak te de va krøttera på Gavel. Gavelsbo'n som ha kommi sæ heim frå Cæmpingtur fer å delta i fæmtiårsfeiring på Ystad. E de sålles at sjølingan ska bort å eta gått, så ska jammin vi det å, va vel tankan dæmmes, da dæm la tur'n i jænnom kåinnåker'n heinnes Aud. Mæn dæm va ut litte grainn fer tile å Gavelsbo'n måt ut på jeting. Følgele vart 'n fer sein åt buss'n som skoill seinn jæstan ut på Blåtur. Redaktør'n, som ha foill åversekt åver både buskap å jetar, sjønt at hen låg de an te behov fer sjøss, tebue vart goti å Gavelsbil'n åvernatta oppi Haugan ætti at jetarn va kjørd te Gjørv. Dærme vart de bilsjøss te Gavel.

Frå Gavel kainn vi så at de e itj bærre sti'n te Finnheimen som væks i jænn. Når redaktør'n fløtt oppi Hellemshaugan i toåsøtti, va Hellemshaugan beitlainn fer Hellem å bærre nån få Bjørki å sjå, no e de næst'n vanskele å sjå husa på groinn tå buska å tre.

Hainn Jan Anders i Nolgal'n som i år koinn framvis åkra utan såstripa, i ailfaill hi itj redaktør'n registret nån, vist sæ å vårrå årsak te snerranes motorsag lyd. Det vist sæ at 'n va i foill gang me å sag Furrutømmer. Det jol'n sælvfølgele på sagværk frå LOGOSOL, som hi importør'n plassert på Stentad.

Bakom fjøse åt Gavelsbon hi det i mang år stått ei gammel VOLVO gravemasjin. Da ha ein kar neant Børgin oppdaga å villa kjøpa. Utstyrd me værkty å batteri skoill de no jørrås fersjøk på oppstart, finn nødveindi vehøggst var sætt i gang, å gammelVolvo'n dein ha start deinn. Me ein bromm-pris på 70 øre kjilo'n spørs det kæm som jær bæst hainnel'n.

Me Gavelshoinn, som sælskap, vart tur'n lakt ætti tømmervein jænnom Gavelsmarka å mot "Klættajale" (Austli frå 1904 sei a Asbjørg). Når Kafka'n omsider fainn sæ i jørmhøl va det ti fer bading mett i traktørspore, hærle såg de ut te å vårrå.

Tur jænnom Gavelsmarka vist at Gavelsbon hi utrule gått å ubrkt beit fer ålreite dyr, mæn omsider vart de lysneng i skogen å Gjeldsås'n dokka opp.

De va egentle bra fotolys, å hen legg heimen åt 'n Reidar Bergstad å lyse opp.

Barnehagen å skolin, med Åsakammen å Floåsen i bakgroinn.

Klætta legg høkt me utsekt både te Børgin å Værdal'n.

NerLorås sjett frå Klætta.

På Grindberg hi dæm å ansatte som te sæ tå jåbben me å håill kulturlainnskape i hævd. Grindbergshaugan legg stort sett på såmmå måtin som dæm låg føst på fæmtitale da my tå tia åt redaktør'n vart tebrengt på Grinberg. Mang goe minna dokke opp frå deinn tia. Deby som traktorkjørar, jetar, barhøttå, potetplokkar, høylæmpar å itj minst kveillsmatbole klåkka sæks kor det va Hæstpøls som pålægg, de va snavel, når mysost, sokker å sirop va de vanle pålægge.

Frå Grinbergshaugan e det utsekt te Berggålan å Brattås'n.

Idrættsplass'n, eiller "Toilleriplass'n" som 'n Ole  "Grainnvik" Grande kailt plass da redaktør'n ha sin "aktive" bruksperiode der.

Tur frå Gavel å hit hi ti ca. ein tim, å de passe bra å avslutt me eitt bilde tå Finesvåll'n å Industriområde på Lænnsmyra.