LIV I FJØSE PÅ STENSTAD.  

No e de itj længer krøttera som skape liv i fjøse på Stenstad. Frå deinn gammel grassilo'n omsættes det sagi å hevla fer store summa kvar dag. Ætti mang invitasjona passa det i går, deinn 7. februar 2008, å lægg tur'n oppom Stenstad fer å finn ut ka Stensadguta'n dreiv på me, å dafainn æ:

LOGOSOL AS BLIR NORLOG AS


LOGOSOL, EIN SKOG AV MULIHETER!
www.logosol.no

Å de tå utstyr te å behainnel de som skogen ji, næmmele treabearbings utstyr, frå tre te lestværk, e i gått dækkanes beskrivels.

I deinn ombyggd grassilon fainn æ ein tydele fernøgd Jørn, (me fotan på bole). Sjæfe'n, hainn Arve va på ferrættningsreis te EU lainne Sværri. Når æ to fram fotografiapparate va 'n snåp te å innta ein meir presangtabel positur, mæn glise va fræmdeles på plass.
Nå, de e no itj bærre å sitte me fotan på bole om ein ska grei å håill salgsbusjætte. Mæn i dag kainn æ vårrå ækstra fernøgd, to salg på te sammen ca hoinner tus'n, førri klåkka tåll!
Varan ska leveras i Østold å Vestfold, å akkurat no hi æ snakka me ein kar i frå Vestlainne, som går å spekulere på sagutstyr. Kansji bli de i salg i mårrå å!
No sett dæm itj bærre i gostol'n på kontore. Me heile lainne som ansvarsområde bli de å ein del reising på mæssa å utstillinga. Fåreløpi e planan klar fer Bardufoss, Hamar å Lainnbruksmæssa på Sjørdal'n.

Omsættninga i fjol vart på heile 15 melliona, å dæm må te å utvid. No sages å hamres di i kufjøse, kor de ska bli stør kontor, verksted, delelager å kurs/møterom. Bærre så de e næmt: Aillt treværke sages å hevles me utstyr frå Logosol.

Me ei Logosol bandsag sages tømmre i akkurat deinn dimmensjon som ønskes. Me i bainnsagbla som itj tek meir einn 2 millimeter bli det lite som går bort, tå tømmerståkken, te sagtafs. Når råmatereale hi vørti tørt, står ein hevel, me heile fir kutterhau, klar te finarbe. På deinn henn hvel'n kainn de hevlas aillt mule som: båks, plank, læktå, gølvbol, lestværk å panel me profila ætti eget ønske, å de i ein opperasjon.

Logosol bli testeilt tå ein svænske som heill te i Hærnøsand. Dæm hi i ega tidning som heite "Nysågat". I tidningen e Stenstadgutan omtald på fleir plassa. I ei tå tidningan reklamere dæm fer spesialutstyr fer lafting tå Gapahuka.

 

Det henn sagutstyre e bøggd på ein svært så nøyakti "Linjeal," motert på nån bokka. Sagutstyre ei spesiltepassa sagkje, på i sagsværd som på i motorsag. Hen drives sagkjea tå ein elektrisk motor på 5 hk. Mæn det kainn å brukas i heilt vanle motorsag.
Me saga sages tømmerståkken te passele størrels. Når ståkken e færdi saga åverte laftfæs'n som roinne kaintin å lage spor te laftvatt'n. Når de e færdi snues ståkken, baken sages bort, fræsståle som laga spore skuves te sies, å ståkken får ein avroinna profil, som passe pærfækt i spore som føst vart fræsa. Ein ænkel operasjon som kansji e jort på oinner 10 menutt.

Ætti å ha fått demonstrert litte grainne tå utstyre så må æ samtøkk i oltake: "Gått utstyr e hælve jåbben!" Å kansji de som e ailler bæst: Prisan legg på i svært så fernufti nivå.

MÆN VILL DU VÅTTÅ MEIR SÅ KAINN DU SJÅ LITTE PÅ HJÆMMESIA TE GUTAN: www.logosol.no Der finn du mykkji nøtti infårmasjon om utstyre å prisa. Ja, dæm e så oppdatert at de e bærre å kjøp åver Internætt.
Mæn ailler bæst e de å ta tur'n te Stenstad å få demonstrert utstyre.

No jol æ de svært så ænkelt me deinn videre presangtasjon. Æ fainn deinn henn artikkelt i tidningen te svænsken: