RØRA 2015.                        Te føstsia kjæmm du HEN!

TING OG TANG OM HENDELSER Å MYKKJY MEIR!

STEINMØLNA I GRAINNAN ME FLEIR OPPGAVA!

No sjer de ut te at kveinnsteinan frå Steinkjer får einnå meir å jørrå! Litte om fårhistora kainn du lesa i stykkj ne på føstsia!

VILDE AUSTAD IMPONERE, I JÆNN!

Du finn meir om Vilde på føstsia!

ELVEBAKKEN BARNEHAGE BYGGER UT!

RØRA SKOLE FYLLER 60 ÅR!

BEHOV FERR NYTT VEINAMN!


Seinn dett forslag te kommun hen! Å de må du jørrå førri 10. januar 2016.

ÅRETS GULLKONFIRMANTER.

PARKERING I SÆRKLASSE!

Ja, ka ska ein sei ainna einn å ønsk deinn henn sjåfør'n VÆLKÅMMEN i de underutveka sjøførers klubb. Koffer itj jørrø som sjåførn i bil'n bak, klin innte mur'n? E de ein dåle sjåfør når det jeill berægning tå bilbreidda? Eiller e d latskapen som rår? Vart 'n meter kårtar å gå?

RØRA SONGLAG FEIRER 90 ÅR!

Det skjer søndag 8. november.


DE VA HALLOVIN I ÅR Å!

Ein kainn ith sei at dæm va spesielt pen, nån tå dæmm som jekk roint me tiggerbøtt i Hellemshaugan. Heidivis ha dæm itj nå "knep" på lager, ætti som de itj vart nån teng i bøtta.
Mænn e de henne ein sjekk som hedre våre avdøde forfedre, eiller e de ein uteng som hainnelstainn i stått ferr?

NY KOLLISJON I HYLLKRYSSE, 29.10.2015.

Tri pærsonbila innblainna, å mykkjy dela strødd utåver, mænn heildivis ingen stor personskade.

Redaktør'n hi løst te å lægg litte tå skylla på Vægvæsne sine veimærker. Vikeplektlina, e sålles plassert  att sekt'n søråver dækkes tå skilt å buska, om du stoppe attme deinn. Kjæm bil'n sørant i litte ferr høg fart vinn ein knapt å kåmmå sæ åver, hen e det lett å bli lura.

Bilde hi æ "rappa" frå artikkel'n i Adressa.

Floåstrampen ble i år en suksess!


Ca 200 personer med stort og smått deltok, og selv om det på startområdet Skihytta ved Lundsaunet var grått med skodde, var det for en gangs skyld strålende sol på selve Floåsen. Folk koste seg og tok seg god tid med kaffe, saft og kjeks.
 
Av startende var ca halvparten deltakere i åres siste arrangement av Inderøyturer. 
 
- Som vanlig var det premiering til den klassen på Røra Skole som prosentvis hadde størst deltakelse. I år ble premien delt mellom 2. klasse og 7. klasse, begge klasser hadde 36% deltakelse og hver klasse fikk kr 500.- til klassekassa.
- Natursti.  I løypa var det satt opp 9 poster og  av de som hadde svart rett på alle poster, ble 5 trukket ut og fikk gavepremier.  Hovedpremien gikk til Sissel Almli. 
Det ble også trukket ut 4 gavepremier på startnummer.
 
En takk til sponsorene Bremset Sport, Miljøkalk/Verdalskalk, Røra Fabrikker og Logosol.

TAKK til Per Odd Holde som har stått for bilder og tekst.

1. KLASSE RØRA SKOLE 2015.

RØRA TKD PÅ NORGESCUP.


FØST FRÅSTNATTA?

I dag 5. oktober fekk vi føst fråstnatta på Rør'n!

TRØSKING PÅ GAVEL!

Presia ti menutt åver hælv ølløv i dag, 13. septæmber, kom stortøska, ferr å jørrå onna trøskinga ferr Gavelsbo'n. Det bars rætt inn på åker'n å ætti nøyakti ein tim trøsking va jåbben jort. (Sjer du rættele nøye ætti, så kainn du sjå att hu Gavline e på plass, ferr å studer effæktiv trøsking.)

LÅGTFLYGANES TRANSPORTFLY OVER RØRA, 3. september.

Stille å role kom dæm, to militære transportfly i dag. Tippe dæm va omkreng 100 meter åver bakkin. Fotografen sto 65 meter åver Hyllbokta, å flya kom ca. mett i millom Hellemshaugan å Gavelsmarka. Tankan jekk umiddelbart tebaka te deinn tia hainn Birger flaug Twin-Otter i Widerøe.
Mænn va det flygera som villa nyt utsekt'n åver Røra, dæm tok i aillfaill beinvei'n, itj nå toill me omvæg ferr denn karan nei. Beint utåver Hyllbokta, mot Levanger bars det. Va dæm Tysk, sjå flagge på hale'n, å bedøm sjøl.
E de nån som fekk ber bilda, så lægg æ dæm jærn ut. E-påst adræss'n finn du nederst te vengster.

Informasjonsoffiser ved Forsvarets Operative Hovedkvarter, oberstløytnant Ivar Moen, opplyser at flyene er av typen C- 160 Transall - og tilhørende det tyske luftforsvaret.
– Dette er transportfly som ligner på Hercules, men det skiller seg fra Hercules ved at det kun har to motorer, mens Hercules har fire. Flyene har operert fra Bardufoss, og har trent på lavtflyging og navigering over norsk territorium, både forrige uke og denne uka, sier Moen.

VART 1. SEPTEMBER FØSTE TRØSKDAG?

I aillfaill ætti de Redaktør'n hi greidd å registrer, mænn kæmm va føst utpå mr trøska i år? Va de hu Ida eiller hainn Aksel X-bon, neppå Sainna i Ko'n? Nån som veit? Bruk Jæsteboka!!

FLATAVEIN OPPRUSTES, 13. august!

Det går oinna når Austadguta'n sætt i gang, veihevel'n hi "jømt sæ", sålles att bil'n me i nytt lass masjingrus ska koinn passer. Sjåfør'n på deinn kaste heiller it bort tia, å løfte platt'n klar te støing, i fart. Jåbben jæres sjykkele me i kjokkt lag masjingrus som lægges oppå ferstærkanes Geonætt.

Når gruslasse e strødd ut e det baærre å kåmmå sæ tu veia, sålles att hevelkjørar'n får jørrå sett så det bli klart å valskjørar'n, som hi måtta parkert længer bortti vei'n. Me i par bila, veihevel, veivals å i partri karra te å lægg ut Geonætt så e jåbben jort på i par dåggå!

Salberg kyrkje 300 år!

Les program for feiringa Hen! (2 sider.)
STOR Takk!
Te Hans Reidar Hammer, for bidraget.

SALBERG KJERKA HI KLEDD SÆ TE 300 ÅRS JUBILEUM.

30. mai hi kjerka ikledd sæ grønn kjoli, nåkkå som sjylles vedlikehåill som ska fårtaas sålles at hu framstår nypynta å pen te 300 årsjubileume. Det kann du lese litte meir om hen.

Salbergstu, som de hi vørrti arbedd på i vinter e no færdi, å veinte bærre på i bli åffisielt innvidd. Det ska skje i ferbinnels me deinn høytidele del'n tå kjerkjubileume.

VÅRÅINNA NÆRME SÆ SLUT'n!

Vi skriv 20. mai å deinn sist åkerlappin, på Nolgalseinnan, i færd me å bli sådd. I år hi våråinna vørrti jort i millom rægnskuri å rægndåggå, så det jekk i par dåggå finn deinn siat trommlinga va færdi.

VINTERVÉ FRÅ EGEN HAGA!

De e mykkjy som kjæmm fram, når trea fersvinn! 15. april 2015.

RØRA TAEKWONDO KLUBB I NORDISK 2015!


VINNERE SANITETENS MORSDAGSLOTTERI!

 

ER DETTE BILDET FRA RØRA?

Sender over et gammelt bryllupsbilde. Kan dette være fra Røra/Sparbu. Har kommet fra sønnen til e-verkbestyrer Olav Selli.
Eystein Ness.

Er det noen som kjenne noen på dette bildet? Er det fra Røra, som er kraver for å være på denne siden. Minner om Jæsteboka eller E-post, du finner begge til venstre.

Eystein er mannen bak Nic. Malmobildene, har du sjekket de siste?

DET BLI NYTTÅRSKONSÆRT I ÅR Å!

RØRA TAE KWON DOO KLUBB TIL STJØRDAL PÅ NM!


Vill du våttå meir om sport'n å klubben finn du det HEN!

NY JÅBB ATT 'n RØRBYGG!

Hei på Røra, og godt nytt år!
Håper alt står bra til! 

Jeg er rett som det er innom Rørsia på nett. Imponerende innsats du legger ned der!
Vet ikke om dette er noe som er interessant for deg/Rørsia, jeg, men jeg er iferd med å skifte jobb. Slutter som journalist i Dagens Næringsliv etter sju år, og begynner som informasjonssjef i BN Bank – i Trondheim, som er en av landet større banker. Den eneste jobberfaringen jeg så langtr har utenfor media, er et par somre som  jordbærplukker på Sakshaug og Kjerknesvågen! Så dette blir spennende!

I forbindelse med ansettelsen har BN Bank sendt ut pressemelding og bilder, som jeg videresender. Finner du det interessant, må du gjerne ta noen ord på Rørsia. Og gjør du ikke det, har jeg full forståelse for det! 

Uansett: God helg!

Mvh
Stig Tore
(som de siste sju årene har bodd på et småbruk på Frosta)

Redaktør'n TAKKE ferr skryt, å de varme når de kjæmm frå ein prisbelønnt sjornalist! Å einnå vektiar e att Du fræmdeles e RØRBYGG!

FJØSE PÅ HELLEM RIVES!

Tossda'n deinn 8. januar va fårberedelsan te riving tå fjøse på Hellem i gang. Ei kjæmpestor spesialmasjin, frå rivings-spesialist'n AF DECOM, me groft utstyr ha kommi på plass. Etternittake på stasjonsia va aillerede revvi, å ein mainn va i gang me deinn sist bit'n, mot E6'n.

Redaktør'n va naturlevis svært så intressert i å sjå kolles rivinga skoill jørrås, å va på plass i hælvtoti'n. Da v take på inngangbua bort, å spakoppratør'n på spesialmasjina va i gang me å plokk bort bolkleing, 2-3 bol i eitt jafs, som så lægges pent på plass i avfaillscointainer'n. Når æ passert 1 tim seinar va bolkleinga på heile frontvæggen revvi tå.
Næste besøk vart i 12 ti'n da'n ætti, freda'n. Da va heile bua bort, å spakoppratør'n va i gan me å riv spontake, ætti å ha plokka bort nån bolkleingsbol. Det såg å ut te at det skoill plokkas bort spon ferr spon, å bol ferr bol, som vart lakt fint ne i Container'n.
De bli intresankt å følli me på rivningstæmpoe framåver. Som de sjer ut no så ha hainn Einar Tiller i lag me 'n Svein Lyngstad, me kvart sett kubein å i sine velmaktsdåggå, hatt i atsjelli ber framdreft.

De hi vørrti laudag å må ein vel innsjå at kubeinrivera'n itj ha klardd å følli me! Som støst probleme me saneringa tå Hellemsfjøse no næmmnes ein hælvmeter grisfrau som står i jænn i fraukjeillar'n.
Ka kåste de? Hi hørrd ein hælv mellion kronå?

Me aill respækt ferr "mainnekraft" å kubein, mænn det henne rivingstæmpoe ha de verr vanskele åhylli følli me. I dag, 14 januar sjer det fake ut ferf fjøskassi'n, i tæggelstein, no mått vel slægga ha kommi fram.
Mænn så e det opprøddinga, no legg låvin fint pakke i conteinera, så det henne går oinna!

16 januar va det fjøskassin i tæggelstein som skoill te pærss, å de jekk styggradi oinna. Da'n ætti va det fraukjeillargølve sin tur, opp mått de, tøggas i småbita, å rænsas fer uhumsheita finn betång å tæggelstein vart fyllt te bake i høle ætti fraukjeillar'n.

Lauda'n deinn 24. januar e Hellemsgål'n historie, tomta e finpussa å de sist avfaille lasta opp i Containera å klar te å fraktas bort.