TIPS: Bynn heilt nederst, da kjæm NY E6 saka i rætt rækkefølge.

FØR VA DET RIKSVEI 50.

Fant noen bilder fra den tida tunellen i Bjørga ble bygd.
Ikke sikkert det har noen interesse, men tenkte nå du kunne se dem.
Vet forresten ikke navnene på så mange av de, men noen. Magne Lorås, Paul Røkke, Martin Melby, Johansen er en, tror det var Sverre, og en Berg.
Ser forresten ut som HMSen har forandret seg litt med tida.
Sikkert noen som vet navnene på resten av folka der og.
 
Hilsen Torbjørn Røkke

Tunnelarbé i gommistævli å sandala, mæn jælm ha dæm no. Redaktør trur at 'n Magne Lorås står heilt te vengster, å at 'n Paul Røkke, far te 'n Torbjørn, e nr. 3.

E de nån som dreg kjeinnsel på karra'n? På E-påst eiller i Jæsteboka kainn du fertæl det!

TAKK Torbjørn! No får vi håp lesera'n kjæ me fleir namn.

Hei!
Har spekkulert ei stund og prøvd å finn ut ka tid  Koa tunel`n var åpna. Har du nå peiling på ka tid de va? Æ klar ikke å finn nå bestemt dato eiller år. Hves du ikke klare å svar på det kansje u kan lægg ut spørsmålet på Rørsia.
MVH
Åge Raymond Johansen

TUNNELEN BLE ÅPNET 6. OKTOBER 1960.

STOR TAKK til Unni som kommer med svaret:

Hei Jan.

 
Har bladd i gamle Trønder-aviser og funnet følgende.
 
Under et bilde i Trønder-Avisa torsdag 29. september 1960 står følgende:
 
Nyvegen i Koabjørga overtar trafikken om en uke.
Asfalten ligger svart og nylagt i Koabjørga nå. Dette bildet fra arbeidet tok vi i går da asfalteringsanlegget nådde tunellen. Inne i selve tunellen var da vibrasjonsvalsen i virksomhet og foran den gikk en vegskrape. Så kommer maskinen som legger asfalt, og til slutt valsen som presser den nylagte asfalten fast sammen.
Og om ikke lenge vil bilene suse gjennom åpningen i fjellet og den gamle vegen utenfor blir overlatt til turistene som vil stanse og nyte naturen. Om ikke så lenge betyr ca. en ukes tid. Men det avhenger av værgudenes luner. Blir det godt vær i uka som kommer skulle det imidlertid være klart til å pense trafikken over til nyvegen i løpet av ei ukes tid - i beste fall.
 
Torsdag 6. oktober 1960 står følgende:
 
Nyvegen i Koabjørga er åpen for trafikk
Nyvegen gjennom Koabjørga mellom Røra og Verdal er nå åpnet for trafikk etter at asfalteringen er fullført. Dermed er det nå sammenhengende asfaltdekke fra Levanger til Steinkjer.
I går var vegvesenets folk i ferd med å sette opp kantstein i tunellen i Koabjørga. Kantsteinen skal skille mellom kjørebane og fortau for fotgjengere.
 
Hilsen
Unni Austad

Hei!

Jeg fikk i oppdrag av Roger å sjekke ut om åpningen av Koatunnelsen, dette er det de finner her i Statens vegvesen, Steinkjer:

En liten nøtt dette:-)

Har snakka med flere, Torbjørn Holstad, Per Kr. Langeng og Tor Bjørgvik. Det de har er et dokument som viser at tunnelen var ferdig i 1960.

De mener også at den ble åpnet da, men noen dato for åpning har de ikke. Det finnes dessverre ikke noen overleveringsprotokoll fra den tia.

Tor hadde vissnok snakket med noen som var med på åpningen og som mente det var i 1960. Men siden det er en stund siden så kan man jo huske feil.

Var det jeg fant ut nå, men skal begynne med musealt arbeid snart så kanskje jeg kommer over noe nytt, og da skal du få vite det:-)

Inger

Mvh
Unni Austad

 

Første mann igjennom var Nils Kolstad, som bodde i Koa-aunet. Han kom på sykkel fra Verdal når gjennomslagssalva var skutt, og dro sykkelen over steinhaugen.

Spørsmålet om når Tunnel'n i Koabjørga vart åpna står fræmdeles ubesvrt. (21.08.09) Arne Ofstad har delvis oversikten i sine Årsbøker, men åpningsdato/år klarte heller ikke han å finne fram til, så her er det behov for hjelp.

Dagens svar fra Arne:

Hei Jan
Her kommer det jeg fant i mine bøker om Tunnelen i Koabjørga.
Eksakte dato for begynnelse og slutt var det verre og finne.

Vegomlegging
Røra kommunestyre gjorde i siste møte et prinsippvedtak da det forkastet de alternativene for omlegging av vegen i Koa-Bjørga hvor vegen var planlagt å gå gjennom dyrka mark i rett linje overfor selve berga. På en strekning over 400-500 meter vil bonden som eier jorda der få den fullstendig sundskåret av vegen. Kommunestyret tilrår alternativet som går ut på å legge gammel veglinje til grunn ved omlegging og utbedring av vegen.
Trønder-Avisa, august 1956 (Røra 2006 side 95. 50 år siden ...)

Vegomlegging
Vegen rundt Koabjørga mellom Fleskhus og Røra skal legges om. Strekningen har en rekke skarpe og skumle svinger. Nå skal vegen flates ut og gjøres bredere, samt at det skal sprenges en 100 meter lang tunnel. Foreløpig er 15 mann fra Verdal, Røra og Sparbu i gang med arbeidet.
Trønder-Avisa, mars 1958. (Røra 2008 side ??. 50 år siden...).

Riksveg 50 sperret på Røra

Under den omfattende anleggarbeidet som foregår på Riksvei 50 i Røra i forbindelse med bygging av tunnel i Koabjørga, var i går (22.04.1958) vegen sperret i fleire timer. Midt oppe i dette kom ambulanse fra Snåsa og her ble løsningen at pasienten ble fraktet i båre over anleggsstedet og per drosje kjørt videre til Innherred Sykehus.
Trønder-Avisa 23.04.1998. (Røra 1958 side 110. 40 år siden ...).

Vegutbedring på Røra
Parallelt med tunnelbygging i Koabjørga foregår store utbedringsarbeider på riksveg 50 i Salbergslia på Røra. Det er den slalåmpregede del av riksvegen som omformes i autostradastil. Nå blir de borte alle disse kroker og svinger som de opprinnelige vegbyggerne hadde greidd å presse inn på denne vegstumpen.
Trønder-avisa 10.07.1958 (Røra 1998 side 110. 40 år siden ...).

Tunnelen i Koabjørga
Vegvesenet er fremdeles beskjeftiget i Koabjørga på grensen mellom Røra og Verdal. Selve tunnelarbeidet blir igangsatt i oktober og inntil da blir tilførselsvegene bygd. Det er et stort oppbud av maskiner fra entreprenørfirmaet Røstad. Den gamle vegen langs sjøen skal holdes opp også etter at tunnelen på riksveg 50 kommer. Ikke minst av hensyn til turisttrafikken. Strekningen er nemlig like vakker som den er farlig.
Trønder-Avisa 11.08.1958 (Røra 1998 side 110. 40 år siden ...).

Gjennomslag ved Koabjørga
Nå torsdag (19.05.1960) falt dagslyset for første gang inn fra begge sider gjennom fjellknausen ved Koabjørga. Vegvesenet driver som kjent her og sprenger ut tunnel for å få bort en del farlige svinger på riksveg 50. Arbeidet ble påbegynt for ca. 2 år siden, men har en tid vært innstilt. Grovarbeidet med tunnelen ventes å være ferdig til pinse, men når den blir åpnet for trafikk vites ikke.
Trønder-Avisa 23.05.1960 (Røra 2000 side 116. 40 år siden ...).

Hilsen Arne

 

16. SEPTEMBER 2006.

Ja, son vart resultate sjett frå Hellemshaugan. Te å me "Sone 30" sjilte hi kommi på plass. Eitt tægn på at anlægge vart dyrt må de vårrå at dæm bærre hi hatt råa te å sætt opp skilte bærre på ei si!

Å son sjer  de ut frå tåppen på Hellemsbakkin.

 9. SEPTÆMBER E 6'n  næst'n færdi?

No hi de vørti ferbudt å kjør dirækte inn på E6'n frå Stasjon! De må kjøras om WIBE!!

1. SEPTEMBER: E6'n SKA VÅRRÅ FÆRDI!

Austadguta'n ha frest på sæ te deinn 1. septæmber me å vårrå færdi me E6 anlægge, å det sjer ut te at dæm næst'n kom i mål. I aillfaill e busslomma atme Wibe færdi å klar te bruk. Ny asfailt hi de å vørti på heile Stasjonsvei'n, de mangle bærre litte grainn millom brua å Innerøyvei'n. Deinn millertidi vei'n åver Hellemsjola e færdi planert å de e bærre fer'n Bærnte å sætt i gang me grøfting.

Ja, te å me på vei'n neåver åt Bubbdal'n å oppåver Skrytgata hi de kommi ny asfailt.

SMEILL NEOM HELLEM, 23. juli 2006!
Klåkka ti på hælv to kjæm de meilling om at ein lit'n blå personbil hi kjørd på mettrabbat'n neom Hellem.

Politi, brainnvæsn, ambulanse å 'n Laffe'n med bergingsbil'n rødde opp. Sjer itj ut te at de e nån store pærsonskada.
Foto: Rune Axelsson.
(I Adressa står de at de va ei dame på 81 år, frå Steinkjer, som kjørd bil'n. Hu meint at hu ha såvna, å dærme tok Lænsmainn førarkorte.)

FØST SMEILL'N I NYKRYSSE, 5. juli 2006!

I kveill deinn 5. juli, klåkka kvart på ni, kom deinn føst smeill'n i nykrysse, å ein kainn spør sæ koffer. Det e lite trule at deinn Blågrønn bil'n hi vørti fervæksla me Gul åkersennep. Bilførar'n, som kom frå Hellemshaugan/Floåsvei'n kan vel heiller itj sjyll på låg sol. Ein teng e oppklara: Det står itj Grande på bil'n.
Ein teng te ættertanke: Sje de fleir sånn smeilla bli det itj læng te de kjæm opp "FOILL STOPP" skilt!
MMS foto frå 'n Rune Axelsson. Redaktør'n takke.
(Einno klåkka hælv ølløv står dæm å diskuter skyll?)

VÆGÅPNENG Firåtjuan novæmber totus'nåfæm.

De foillt tå følk på plass når åpningseremoni'n starte klåkka tåll.

Veteranbilægar'n hainn Karl Ivar Letnes å sambo'n kjæm me GammelSabbe'n å ska delta i Veteranbiprosesjon, som ska stå fer åpnenga. Lastebil'n tehøre Vægvæsnets museumsavdeling. Ein gång i bil'ns ongdom va de 'n Ivar Tiller på Straumen som va ægar å deinn hi kjørd mangt i gruslass jannom krysse på Røra. No hi bil'n fått velfertjent heder å ska få vårrå deinn føst bil i prosesjon.
Gavelsbo'n hi fynni fram finkléa'n å hi kjørd Gråfærgus te bejivenheita.Litte ureglemeintert parkering hi tydelevis Vægvæsne si parkeringsvakt verri åverbårrånes heit me.

Dagens sprekast, å stileast, par må vårrå a Gunda å 'n Nils Westrum frå Lundsaunet.

Skolongan framførd sin egen hyllningssång te krysse.

Å de va itj småtteri te sellebre tehørera dæm ha: Politimester, Fylkessmainn, Vægsjæf, Olførar, aksjonskommitefårmainn å "Gromveita", som skaffa pængan åt krysse. Å sælvfølgele ein massa ainna vekti pærsona som a Vigdis frå væktkontråll'n, å 'n Arthur frå Austadguta'n, som i dag hi både dress å sleps!

Sælvfølgele mått de vårrå Håinnmusikk!

Barnehageongan va på plass nypynta å me flagg, ja, te å me 'n Roald Austad stillt me sleps i dag.

Ætti fleir tala, hen Olførar Jørum, kor kor talera skraut tå kvart einner i aill allminneleheit å aksjonskommitén i særdelesheit, va de på ti å åp'n vein. De va de Fylkessmainn som skoill utfør, å markert at de no va slut på deinn tia kor vi mått stå å veint på tåg. Ei grinn frå gammeltia va fynni fram, når deinn va åpna skoill prossesjon med gammellastebil'n hainn Ivar Tiller marker åpninga.

Mæn ka tru de sjedd? Jo, "feilparkeringa" åt Gavelsbo'n va itj nå tilfeildiheit. Hainn ha bestæmt sæ fer at det va hainn som skoill vårrå føstemainn te å ta i bruk vei'n. Når grinna va bort starta'n i vei, på gæli si tå refuga, åversåg foillsteindi at 'n ha vikeplekt fer prossesjon, kom sæ føst inn på ny E6'n. Hainn vart dærme: FØST I PROSSESJON!!!
Foto: Stein Vidar Løseth.

Ætti "stønte" te Gavelsbo'n va teng tebake på spore i jænn. Bomman ha gått ne fer siste gång, å de sist tåge åver E6'n vart histori.

Samtidi me at tåge passere brua åpnes vein fer deinn føst vanle billist'n, som får blomster å å hælsnenga.

Ættipå vart de særvert bålla å brus, blautkak å kaffe på Samfunnshuse.

Itj nå problem! Ha Sanitet'n svårrå da dæm fekk spørsmål om å særver fer ein fir fæm hoinner stykkja. Å de ha dæm heilt rætt ti. Te i foillsætt Samfunnshus vart fårejekk utdeling næst'n utan kødannels.
GÅTT JORT VEITJÅ!.

"ÆRESBÅRGER AV RØRA" me totalt kåstnadsfri deltakels på aille kulturell arrangsjemang på Røra i aill framti! De va de aksjonskommitéfårmainn ha å teby. De va i utrule lang lest, frå Bayerksaft'n te turn å pistolsjøting, som "Gromveitja" fekk i telægg te ros å skryt. Ja, de va sålles at'n koinn få intrøkk ta at låvnan a ga, om pæng te nytt E6 kryss, va på nivå tå stønte åt Gavelsbo'n i dag.

VI GRATULERE ÅS SJØL ME DA'n, me ønske om at nykrysse må bli lik fritt fer alvårle uløkka, som gammelkrysse va!

LØKKE TE!

KLAR FOR ÅPNING AV NY E6!

Klåkka e fæmm menutt åver ni, kveil'n førri da'n. Om fæmt'n tim å eittåførti memutt kløppes snora å nyvein åpnes. Hainn Eskil mangle to lass me 0-30, som ska brukas på gangvein mot Trafo'n. Asfailtlæggeran hi i jænn ei strip på kjørvein te butikken å litte grainne på gangvein mot Trafo'n, mæn ailt ska vårrå klart når vei'n åpnes.

Synnda'n deinn 20. november.

No legg E6'n nyasfailtert å næst'n klar te åpneng!
Hainn Eskil utald fer i stoinn sia at åt dæm va de 50 dåggå i mån, ein teng e i aifaill sekkert, å de e at de e sju arbesdåggå i vækka, no i innspurt'n på anlægge. I dag fårejekk de nærmest de som kainn kaillas finpuss i bægge einnan.

Po nóleinnin va Olis'n å "lærlingen", som i løpe tå deinn sist mån hi vørti Fagarbeider, i gang me å sætt ne ferskaling å støysjærming.

Oinner Jærnbanebrua sto to tå de vektiast anllæggsledera'n å kosa sæ i solsjænne. Hainn Dagfinn Wie, frå Vægvæsne, va ut fer å inspiser, å planlægg åpneng om tossda'n, mæns Anlæggsledar'n åt Austadgutan, hainn Arthur Selliås, som vanle for me ryggsækken me utstyre fer Satelittnavigasjon. No ha 'n plassert inn ponkta fer rækkværkpåla'n. De skoill ha verri arti å vesta kor langt 'n Arthus hi gått roint å berripå ryggsækken i løpe tå anlæggstia.
I lag koinn dæm konstanter at E6'n ha fått Asfailt, mettrabatta å skilt bynnt å kåmmå på plass, buska å plainta lik æns, søylan poinni bruin va nymala å løsmastrin åt vægløse låg klar te montering. Jo da aillt låg te rætte fer E6 åpneng om tossda'n, meint dæm.

Ein teng e sekkert: De bli i fint anlægg som legg gått i terrænge. Bra at hovedplanan va gokjeinnt førri "Roinnkjøringspolitikken" tok åverhåinn i vægplanlægginga. No nærme de sæ slut'n fer omkjøringvein på Hellemsjola.

På søreinnin va Ror'sn å gang me finpussing å gruslægging tå vægskullrin. Deinn ainner lærlingen åt Austadguta'n vist at hainn koinn hainter riva, som å va i høgaktuelt reskap å de mæst hænsektsmæssié fer sånn oppgava.
Når æ i dag hi gått langs nyvei'n, må æ få låv te å vårrå litte grainne karravolin, å stålt, åver at vi Rørbyggin hi egne følk som klare å jænnomfør ein oppgave me så store å krævanes utfårdringa. Te å me tidssjema heill, å de på tråss tå mang heinnelsa som, som koinn ha skapt store fersjænkelsa, ja, ei stoinn va de anntyda at de itj vart vægåpneng finn te våra.
De ska bli arti å hør om øvriheita hi nån tanka omkreng sånne teng, oinner åpnenga om tossda'n, deinn firåtjuan. Klåkka kvart på eitt ska bomman gå ne, fer ailler meir å åpnas!
Åpnengsarrangsjemange starte klåkka tåll, me innslag frå barnehageonga, skolonga, håinnmusikk, tala å snorkjløpping.

VI GLE ÅS!!!

Lørdag 19. november.

Ja, no nærme de sæ slut'n fer vægbøggeran. E6'n hi fått asfailt, ja te å me på vei'n te Hellemshaugan hi de vørti i kårt strip. Gromveita hi vesstnåkk bebuda besøk på anlægge om tossda'n. Klåkka kvart på tåll går bomman ne, fer ailler meir bli åpna fer biltrafikk.
Austadguta'n heill no på me finpuss å hi starta opp me monteringa tå støyskjærming. Gartneran plainte, sår å pusse skråninga, å de e bærre ein teng å sei: De bli fint.
I går ættemeddag vart deinn sist asfailt lakt på E6'n. Læggeran vart itj færdi te fredagstrafikken sætt in å de vart nå ålvårle lange køa, ja, de va køt te utom Koatunnel'n å langt innåver ferbi Svimyra. Slut på kø'n vart de itj finn i sæksti'n.

Lørdag 12. november.

På ei vækka e de my som hi sjedd. De vart itj asfailtering, som antyda, mæn om måndan starte asfailtlæggeran på Søreinnin.
Det henne bli deinn nye avkjørsla te Fosen å Innerøya.

De henne bli de som møte dæ når du kjæm Nolant

Hellemshaugan å Floåsvein bli det eget feilt fer å sveng tå i. Avkjørsla bli der Veivals'n no står.

Søylan i metta på vein får kollisjonsdæmpera. Ein teng sjer de ut te at mangle: Busshåildeplass langs E6'n. Vill de bli Stasjonsområde som ska brukas te de fårmåle tru.

Fredag 4. november.

De e fredag ættemeddag, uttrauging å oppfylling på Noleinnin nærme sæ slut'n. Oinner arbé hi de verri manuell dirigering å lange køa på gangvein

3. november.

Bruinspæksjon frå Vægvæsne.

2. NOVEMBER 2005.

I kveill e de tri vækka ta at nyE6'n må vårrå færdi te åpning. Åpninga e fastsætt te tossda'n deinn firåtjuan, så ein kainn vel sei att dæm hi tri vækka å ei natt på å jørrå sæ færdi.
Det bety kveillsarbé, å foill fart åt aill i hop. Annlæggsledar Arthur hi verri å lånt sæ i litamasjin å driv å ause fram poinni jærnbanebrua. De vart itj spoinnsvægg, som tilear næmt, mæn i steinfylling mot vein, me lettar massa innom, sålles at terrængutfårmimga bli fin å jamn.

28. OKTOBER 2005.

I dag e de fir vækka ta at vein ska vårrå åpna å klar fer trafikk. Gartneran e på plass å gått i gang me å plaint buska å tre. På skolsia tå vein e det no kommi på plass matjol å grasfrøe e tisådd.

"Steinsdalsælva" hi fått ny kulvert å nytt løp litte længer nol.

En epoke e åver! Gått gammelt hainnværk som e bort: Bergebrua.

Nytt løp fer "Steinsdalsælva".

Floåsvei'n å Bjørklivei'n føres inn på E6'n i eitt nytt å romsle kryss.

Steinsætteran e gått i gang me mettrabbatan. Rors'n å Olis'n nærme sæ slut'n me avløpsledningan, så no bli det klart te å kjør på pokk å fræsasfailt, å klarjørrå te asfailtering, som e bestilt te 7. november. Når vergudan i tillægg sjer ut te å håill snø'n oinna e de store muleheita fer, at invitasjon te "Gromveitja" om vægåpning deinn firåtjua'n no må seinnas!

24. OKTOBER 2005.

"Bløt ustabil leire" kaille fagfølke frå Vægvæsne de henn ståffe! I millom spoinnsa ska Ror's nå prøv å sætt ne ein avløpskommi!

De henn bilde vise at å bygg vei i ustabilt leir itj e ænkelt. Hen hi leira siggi ut å oinner jærnbanebrua, kor det einnå itj hi verri i einaste gravemasjin skoff.

22. OKTOBER 2005.

10. OKTOBER 2005.

5. OKTOBER.

I dag vise Austadgutan styrke! Fer kvar meter dæm går fram kjøres de bort 150 m3 med leir å grus frå Ystgårdsgruva i Sparbu. Finn kveill'n bli ti, e nærmar 5.000 m3 fløtta oppåver i Steinsdal'n å utåver te Kælkbrudde.
Samtidi kjøres de inn stein på nyvei'n, å bått'n lage følle på ætti kvart som "trauge" e klart. "Bli vei'n færdi te "Gromveitaja" kjæm 24. november?" Va spørsmåle åt'n Eskil. "Nå, vi ska jørrå my på ein måna, fer i måna'n vårres e de 50 dåggå!" Va de klare svare som kom.

3. OKTOBER.

Presis klåkka kvart på ti i dag va 'n Stig åt Austadgutan færdi me å kjør "Dampveivals", å  Punto'n åt redaktør'n fekk æra tå å vårrå deinn føst bil på deinn nye Bjørklivein. Utrule kor fort det jekk å jørrå vein klar te bruk. Det henne låvvå gått fer vægåpning 24. november.

1. OKTOBER.

Einnele hi det løkkas å få stein, i vægkråppen, te å flyt på leirsupa. No bli det snart ny væg å kjør på fer ås oppi Hellemshaugan.

På Helemshaugsia legg vei'n næst'n klar, så i løpe tå vækka som kjæm bli vel trafikken fløtta åver hit.

På nersia tå Stasjonsveibrua bynne no mettrabatt'n å kåmmå på plass. Me 8 vækka te bebuda vægåpning e det vel no bærre å stå på fer både leirkjørera å steinlæggera.

Mykkjy hi sjedd på i løpe tå to arbessvækka. Jærnbanebrua e no oinnagrevvi å vi bynne å an kor nyvei'n ska gå

Hen kainn vi no an kor gangvein og vei'n som gi dirækte tegang ta Stasjonsvei'n kjæm. Fyllinga på vei'n frå Hellemshaugan e så vitj synle oinner brua.

Gått i gang me oppfylling tå stein e dæm å på Nolsia tå jærnbanebrua. No e de vel bærre fløttinga tå vei'n te Hellemshaugan som dæm veinte på, finn sist etappen me gråvåing starte fer foillt.
Det værstområda med vanskele leir sjer de no ut te at Austadgutan e færdi me.

19. september.

Prosjækte me millertidi vei, oppme skogkaint'n, vart plussele avslutta å vei'n bortkjørd. No e de klarjøring fer deinn einnele veiføringa som fåregår. Hen de som e kjørd inn tilear dirækte i skoffa på hjullastar'n fer å fløttas bort frå trasje'n. I millom duken å steinfyllinga e de leirsup! Der ska det byggas væg som ska før vei'n, frå Hellemshaugan, inn på nyE6'n.

På jynganes groinn! Ja, de kainn ein sei om hjullastar'n som fløtte stein nån få meter. Nærmar 40 tånn, på fir hjul, meføre stor bevægels i oinnerlage.

Dela tå vei'n frå Hellemshaugan bynne å få si einnele utfårming.

10. september.

Ein pænsjonert vægarbeider, hainn Einar frå Skrytgata, benøtte stillstand på anlægge te å reidd oinna utmærket ferskalingsmateriale, som kainn brukas både te ve å bygging.

 1. september.

De  millertidie jærnbanespore å fotjængeeroinnergangen e bort: No starte bortkjøringa tå leirmassan på nolsia tå brua. Deinn pærmaneinte vein frå Hellemshaugan bynne å kåmmå på plass.

På nersia jærnbanebrua e dæm på nytt i gang me å kjør bort leir, som sakte å sekkert sig ne å lage lysåpning oinner brudække.

Tossda'n 25. august.

"Bløt sensitiv leire"

E benæmnelsa Vægvæsne bruke om de som legg hen.

Klåkka e 13.32 å redaktør'n fainn ut at 'n mått ha i bilde tå de som vei'n ått Hellemshaugan skoill liggi på i framtia. Ætti utgliinga om tissda'n ha de vørti bestæmt at oppfylling, å uttrauging, skoill sje fortløpanes. De mått belastning te, fer å ærstatt tøngda tå massan som vart utgrevvi. Filterduk, å nætt, vart lakt i bått'n finn stein vart påkjørd.
Som bilde vise e de heiller flytanes massa som greves bort.

Fer at lastinga tå bilan ska sje på "trøgg groinn" auses massan tu trauge me ei masjin på 25 tånn, næste etappe skjer me ei stør masjin, på 40 tånn me længer rækkevidd, som laste opp i bilan.
Fotografen "knepsa" bilde akkurat i det skopa på "stormasjina" kom opp frå/me leirsupa. No tek de i lite aublekk finn Digitalkamera utføre fotograferinga, så bilde vart tå skopa nerri "leirsupa"! Ka va de som sjedd?
Jo massan bakom, å bortom masjina hainns Eskil, glei ut. 25 tånn masjin vart løfta i par meter opp i vere å seint på, "Kvekke leirmassa", ein 10 meter søråver! Bakom masjina va de i jup "bølg" som flata sæ ut, samtidi som masjina slo sæ te ro.
Lægg mærke te skopa som skuve roillan me filterduk, å nætte som bokte sæ opp.

Anlæggsledar'n, å assisteint'n, frå Vægvæsne fekk sjå masjina hains Eskli i "Kvekk" ferfløttneng, å va vel egentle mållaus i kårt stoinn. Ja, te å me 'n Eskil må klei sæ i haue, å ta sæ ein røyk finn 'n planlægg næste trækk, som vart å kjør masjina på trøkkt lainn. Hainn ha sælvfølgele sekra sæ på fårhåinn, å ha stålplattinga legganes klar.

Søtt'n menutt ætti deinn "Kvekke" ferfløttning e masjina på nytt på trøgt lainn.
Så starta arbé me å fjærn deinn millertidi jærnbanetrasén. No bli de vel "vægutløsning" fer Hellemshaugan oinner jærnbanebrua, som bli prioritert.
Redaktør'n fåreslo, fer anlæggsledar'n, at de va vel på ti å rust opp vei'n åver Åsali å mot Steindal'n, nåkkå som vart kontant avsli me: "De bli itj så læng æ e anlæggsledar!"

Tissda'n 23. august.

Geologen åt Vægvæsne hi gått å trampa i heile dag, mæn så for'n heim. Massan glei ut å fyllt opp væg-gropa. Son va de klåkka 15.15.

Synnda'n deinn 21. august 2005.

Nån hi de travlar einn Austadguta'n å hi starta opp me å fjærn massan oinner brua! E de vibrasjonan frå tåga som e årsak te at massan hi slæpt, å gleddi ne, me deinn følge at bått'n oppom vægfyllinga hi kommi opp?i

Når hi de henne sjedd? E de i løpe tå ættimeddan i dag? Sjå bilde oinner.

Synnda'n i hælølløvti'n kainn vi einnele betrakt deinn nye jærnbanebrua. Måndagsmårrån kainn Austadgutan start opp me å gråvvå ut massan oinner brua. Klarsignale skoill ha kom litte førri klåkka tri om freda'n.

Lauda'n deinn 20. august 2005.

Klåkka hi vørti hælv ni. De hi vørti løs i signalmastin, justermasjina hi arbett sæ åver brua å e færdi me jåbben.
Aillerede i ølløvtin passere det føst tågsætta åver brua, de e tomme sætt som fløttes både nol å sør, fer å vårrå på plass te ordinær kjøring i mårrå. Ti åver tåll passere de føst tåge i årdinær rut.

I firti'n hi de kommi nån raukledd karra. De e følk som ska kontroller at signalstyringa funger på rætt måti. Pokkballast'n bynne å vårrå på plass, å masjina som ska finjuster spore hi kommi på plass, å e klar te insats.

Fæm på hæl to kjøre arbesståge å to vågni me pokk åver brua.

Klåkka hi vørti eitt, å heile styrken frå Jærnbaneværke, 20 mainn, e på plass. Skeina lagges å fæstes mæns signalanlægg fløttes å kåbles.

På søreinninn e å hovedspore færdi kåbla, mæns to masjina frå Austadgutan e i gang me å klarjørrå fer kryssningspore. Mæn å fløtt spor dreie sæ itj bærre om sjeingang. Lyssignal å styringskabla fer blaint ainna væksla, bomma å automatisk tågstopp ska å fløttas.

Klåkka e fæm på ølløv, jærnbanekarra'n hi hylli på si klåkka sæks. På noleinnin tå brua e spore no færdi kåbla.

Freda'n deinn 19. august 2005.

E aille gode ting tri?

Spørsmåle vart plussele aktuelt i dag! Nå læges kloakkledingen fer bolian nolom anlægge fer treddi gången! Ætti som de vart stopp me å  gråvvå ut massa, oinner jænbanebrua, mått Austadgutan finn sæ ainna oppgava. Valge var å bygg vei sålles at vi oppi Hellemshaugan ska kåmmå ås ferbi anlægge. No skoill deinn einnele veilina fer Floåsvein byggas, å deinn mått sænkas gått ne i terrænge. Det ska vårrå fæm meters klaring oinner jærnbanebrua, å på deinn nye E6 vil veibanin kåmmå på nivå mett i høle på steinkvelbrua attme Berge.
Følgele mått de gråvvås ut juppt bærre nån meter i frå kloakkledningen som 'n Anton Lætnes la ne tilear i vår. Deinn opperasjon jekk heiller dåle.
Tænk dæ ein jup tællikk me rømmgraut å smørau. Då får i oppgave å eta opp rømmgraut'n frå ei si utan at smøraue tømmes! Nån loinde såmmå oppgaven fekk Astadgutan å! Resultate vart som de mått, når dæm ha grevvi sæ ne te bått'n på vægtrauge, sægla massan på sia nerri, sælvfølgele tok dæm da me sæ kloakkledningen! Ækstra-arbé å ækstra kåstna a!
Fårslag om å stabiliser, me kælk, ha tile verri fræmma, åverfer Vægvæsne! "Kælk e dyrt" va vesstnåkk standardsvare! Me kælkværke tri kilometer oinna! Æ va sjøl på orienteringa som Vægvæsne hoill: Massan va "stabilt leir"!! Vart de uttald, å de e vel å groinnlage fer de anbue som legg te groinn fer de arbé Austadgutan utføre å. No bli det vel nye tellæggsrægninga! De skoill ha verri arti å verri te stæss, når "Gromveitja" ska orienteras te vækkan. Ka e de hu får hør tru?

E de sålles at alle gode ting e tri? Å vill kloakkledningen no bli legganes, fer aill framti?

Onsda'n deinn 17. august 2005

"HIT MÆN IKKE LÆNGER!" Sa Vægvæsne.

Om månda'n fekk Austadgutan einnele vist sin styrke! I løpe tå ein lang dag grov å kjørd dæm ut næst'n 5.000 kubikkmeter me leir. Tissda'n starta dæm opp i såmmå stil, å byinnt opp me å gråvvå sæ oinner jærnbanebrua. Mæn plussele kom de stoppårdre frå Vægvæsne! De må itj gråvå bort massan oinner brua! Brua e itj gokjeint einno! Ska de kjøras tåg te hælga må brua liggi på oinnerlag, å itj hæng i lufta! Ja, de e næst så ørån dætt tå, når 'n hørre sånt nåkkå!Seinar fertæl røktan: Tægningan tå brua e heiller itj gokjeinnt!!!
Ka e de som sje? E de fer mang "kåkka" som driv å søle, eiller finns de ingen ansvarle "kåkk"? Sætt Vægvæsne i gang å bygge bru utan at brukonstruksjon e gokjeinnt, å berægna. Redaktør'n å mang fleir fekk sæ riktinåkk nå å oinnras åver, når deinn store friksjonsplata, som va støpt på nolsia, plusslele var utvida. Det va fjort'n dåggå ætti dato'n fer deinn føst bruåpnenga!
Æ lætt spørsmåle hæng i lufta: Ka e de Vægvæsne driv på me? Kolles e de dæm bruke skattpængan min?

Lauda'n 13. august 2005.

Gavelsbo'n kom seint te laudagsmøte, mæn nøtte deinn sist muleheita te å inspiser væganlægge frå jærnbanebrua.

Finn jærnbanekarra'n tok hælg hi dæm fått på plass sjeinan på svillan, å de e vel sist laudan at tåga må ta svengen på de millertidi spore.

12. AUGUST 2005.

Ska vei'n håill i framtia må vatne dræneras bort. Vekti å nøyakti må arbé utføras, å da må "Gammelkailla'n" åt Austadgutan, Rosj'n, i masjina, å Olis'n, me krafsa, tre i aksjon. Som ein kainn sjå lægges dræneringa på sia tå vei'n å oinner steinfyllinga.

Hainn Rune trudd at 'n skoll få muleheit te å utvi plæna si, når nyvein vart færdi. Mæn sålles bli det itj. Massan mått bort fer å "lett på trøkke". Vægskråningen starte mett inni hækken hains, lauvskogen e bort, å no hi 'n fritt utsyn te anlægge.

9. AUGUST 2005.

Gammel kavelbru stoppe utgråvåinga! De henn treståkkan sætt i støkk i både Vægvæsne å Austadgutan. Funne mått vurderas tå arkologa finn vægarbe koinn fortsætt. Røkta sei at arkologen fainn nån porselensbita, oinner ståkkan, å skoill ha antyda at ståkkan va frå tilear einn 1600 tale. Redaktør'n dærimot mein at det oinnerlage fer deinn gammel steikvelvbrua som hi dokka opp. I tilfeille vart vel brua bøgd samtidi som jærnban kom å Innerøyningan kraæv veiferbinnels te Salberg stasjon. Som gutongi va de mang ein speinnanes "tunnelvandring" som vart jænnomførd. Steinkvelvbrua vart erstatta tå betongkulvert oinner ei veiutbedring, antagele på slut'n tå fæmtitale eiller føst på sækstitale.
Arkologen tok me sæ ein trebit fer nærmar analyse, så det bli vel fastsli ein ailler, før eiller sia.

Når det vart stopp me gråvåinga i E6 trasjén, sætt Austadgutan i tonge kræfta. Tri bila jekk oppåver Steinsdal'n, å kvart tian menutt vart eitt nytt lass utkjørd. Tri semia kjørd te Kælkbrudde me fæmt'n menutts millomrom, så hen vart de fløtta massa så det vistes.

På jærnbanebrua e jærbaneværke sine følk i gang me å lægg på plass svilla å sjeina. Dæm hi vel itj stort meir einn tia å vein om dæm ska vårrå færdi te næste hælg.

7. AUGUST 2005.

Så son, sjer jærnbanebrua ut frå gangbrua. Sjøl om de hi verri litte feriepræg hi de sjedd teng på anlægge. Deinn millertidi gangvei'n e ijænnfyllt, jærnbanebrua i påkjørd i lag me pokk å sjeina e dreggi på plass.
Bortme 'n Rune å a Anita hi trea kommi bort å de e klarjort fer å sjift ut leirmassan i haga'n me letter massa, som ferræst'n heita Hasopor, å itj Asopor som e deinn benavnelsa redaktør'n hi brukt. (Hu hi kansji rætt hu som påstår at 'n hørre dåle.)
Om fjort'n dåggå, hælga 20/21 august, e de sakt at spore ska fløttas tebake på nybrua. Da føst starte Austagutan opp fer foillt me å kjør bort leirmassan frå dein nye E6 trasjé'n.

Feriti me mykkjy trafikk hi itj sætt Austadguta'n uttu spæll. Når bænsintanken på Wibe einnele va fjærna, tok dæm, i to lange netter, å seint aill trafikken åver Stasjon mæns deinn sist Ystgålsgrus'n i veibanin vart utskifta, me stein frå Innerøy'n. Nye væggrøfti hi de vørti på bægge si. No e dæm i gang me å fyll inn stein i deinn einnele lina fer nyvein.

23. juli 2005.

23. juli står jærnbanebrua ferdi kosta å me rækkværk. Mesta kara'n hi vel deinn føst foillsteindi frihælga sia oppstart'n i fjolhøst.

KOFFER VART DE BRAINN?

Koffer vart de brainn, når tanken va fyllt me Nitrogengass, e de store spørsmåle i dag. Hu Mette, butikkveitj, fertæld at de no vart spekulert i om de koinn vårrå område utom tanken som ha ti fyr. Tanken ha jo vørti fyllt me vat'n ætti masseutskiftingan, de ha vørti botpompa finn tanken vart påfyllt 8.000 liter bænsin om freda'n. Når dæm på nytt ha sjækka innhåille fainn dæm vat'n i jænn. Riktinåkk sæll dæm Biodiesel, laga tå laksavfaill, mæn å sæll bænsin iblainna vat'n som Biobænsin fainn dæm ut va å gå fer langt. Dæffer vart spesialistan kontakta, fer å sjækk tanken.

Så son sjer det ut der rørkåblingan ska sættas på tanken. Længst bak e peilerøre, som peke i ein rætning, å nærmest e vel stussin kor sugrøre åt pompa hi verri fæsta, deinn peki i deinn ainner rætningen. Ka årsken te de e, ska itj æ spekuler ti, mæn at de på bægge plassan e store muleheita fer lekkasja både ut å inn.
Om de hi lekki ut bænsin, i groinn, hjølpe de itj stort at tanken fylles me Nitrogengass, nei.
Hainn Kjell fertæld at 'n ha anmoda Vægvæsne om å fåreta trøkkprøving, tå tanken, finn deinn vart fyllt opp. De ha de vestnåkk itj verri nån stor vilje te, så kansji hi dæm sjett på de som i unødveindi utgift, å sløyfa trøkkprøven.
Når 'n tænke på de påkjeinningan som tanken hi verri utsætt fer, både oinner pælenga å masseutsjiftinga, så e de itj utænkele at det kainn ha vørti i sprekk i tanken heiller.
Ja, vi får sjå ka Ækspærtis'n kjæm fram te ætti kvart.

14. JULI.

BRAINN I BÆNSINTANKEN PÅ WIBE.

De e itj ænkelt å kåmmå i gang me bænsinsalge fer 'n Kjell å veitja'n. No hi de verri stopp sia tile på mai, da masseutsjiftinga starta. Førri vækka skoill tanken, som romme 8.000 liter, einnele vårrå O.K.  Mæn eitt eiller ainna hi tydelevis verri fer dåle utførd, å reparasjon påkrævd. Når redaktør'n va på Wibe å hainnla i førremeddag va dæm i gang med å fyll opp tanken me gass, vesstnåkk fer å oinngå brainn fare oinner arbé videre. 
I  ættemeddag, litte førri klåkka tri, va deinn nylakt asfailt'n oppgrevvi, å spesialbil'n frå Børstad Transport på Stjørdal'n va i gang me å fårbered opppomping tå bænsin. Da sjedd de eitt eiller ainna, bænsin tok FYR! Brainn sjedd vest nerri tanken, utan synle flamma åver bakkin. Brainnvæsne vart tekailt, å dæm vurdert faran fer æksplosjon som så stor at trafikken vart stoppa, på E6, mæns dæm dreiv å pompa ut skom.

Litte åver tri kom Innerøy'nengan med brainnbil å tankbil, kvart åver tri kom brainnsjæfen i egen bil frå Steinkjer, å fæm åver hæl fir kom brainnbil'n frå Steinkjer me einnå meir skom.

I hælv firti'n va tanken gått dækkt me skom, men de "bobla", i skomme, nåkkå som tyda på at det fårejekk eitt eiller ainna nerri tanken. Brainnvæsne vurdert vel situasjon som relativ sekker å telot trafikken å bynn å gå i jænn.
Følk frå MESTA sørga fer å evakuer veitja'n på butikken, å dæm meint at mainn, som kåbla slangin atme tanken, muligens ha fått nån minner brainnskada, utan at dæm va sekker. Det va i aifaill itj nån "kristestæmming" når Ambulans'n frå Steinkjer kom, dæm fekk i role orientering tå brainnfølke finn dæm va å såg om 'n.
 

Mykkjy sjornalista frå TV å avisa dokka ætti kvart opp så det bli vel fleir fakta å få utåver kveill'n. Mykkjy står aillerde å lesa, å mykkjy e aildeles feil. Mæn ein tenk e sekkert, de e bænsintanken som brinn. Om deinn e påfyllt bænsin eiller om deinn inneheill bænsinblainna vat'n, som skoill pompas opp får å fersjøk å få rede på utåver kveill'n.

Så veit vi litte meir: Bænsintanken va påfyllt 8.000 liter bænsin. Årsak te at deinn skoill tømmas va at det va oppdaga vat'n i tanken. (Utrule ætti som at det va nelakt nye rør å kåblenga i ferbinnels med masseutskiftinga.)
Sjåførn på spesialbil'n ha bærre fått minner brainnskada, å vart behainnla tå Lægevakta på Straumen.
Når gass'n, som va åver bænsin "æksplodert", ha det verri stekkflamma på 'n 8-10 meter. ætti de gravemasjinkjørar'n fertæld på TV'n.

 

15. JULI 2005.

Siste støyp på bruanllægga avsluttes i dag 15. juli ca. klåkka 14.00. Friksjonsplata på noleinnin ha vist sæ,  ætti nye berægninga, å vårrå fer lita å mått utvias. Jærnbanebrua hi fått rækkværk sålles at tåge itj ska gå sæ utom, så no e de bærre fer MESTA gutan å rødd opp ætti sæ.
No bli de Austadgutan som rår groinn å lein, å dæm starte vel så smått aillerde åver hælga me å sjift ut, å fyll inn nye massa på søreinnin tå brua. Da bli oinnergangen stæng å "Himmelbrua" må takas i bruk. Deinn bør vi å bruk, fer å vis behove fer ein seker åvergangsmuleheit fer bebueran oppi Hellemshaugan å Åsalia, te Stasjon å fabrikken.

5. JULI 2005.


(Bilde fra 14. juli 2005.)

Ros te "Himmelbrubyggera'n", dæm klard å lægg gangbanin rætt oppåver i mot Hellemshaugan!

MÆN VA DE NØDVENDI?

Spørsmåle e koffer mått asfailt'n neom Stasjonsveikrysse fræsas bort no, når feritrafikken sætt inn fer foilt å feri'n på anlægge starte frå hælga. Sansynlevis bli det itnå arbe igangsætt på strækningen finn langt utti august. Da ska det fåretaas masseutskifting.
Årdren om bortfræsing kom klart å tydele i frå Vægvæsne! Å va så apsolutt itj anbefalt fra antreprenøran på anlægge, som vest om, å tænkt på store støv, støy å vedlikeholdsproblem!

Utrule dåle planlægging, å arroganse, overfer både bebuera, trafikanta å itj minst turista.

P.S: De e ingen som tru at det e travelheit åt betångfræsar'n som e årsaka, så itj prøv å bruk deinn oinskyldninga!

29. JUNI 2005.

"HIMMELBRU" MONTERES.

No når jærnbanebrue einnele e færdi støypt, starte fårberedelsan te å fløtt spore åver på brua. Finn de kainn skje må deinn millertida gangvein fylla i jænn, å fotjængeran får gangbru fer å kåmmå sæ åver spore. Ætti plana'n ska det monteras i gangbru fer roillanes brukera. Deinn e planlakt å gå langs spore nolåver. Redaktør'n hi spord 'n Arthur å Austadguta'n om de itj e mule å lægg gangbrua rætt ut mot Hellemshaugan. Jo da, tanken e vurdert deinn, mæn brumontøra'n påsto at de eitj va tæknisk mule å ættikåmm ønske.
(Må vel sei at deinn e tynn, nå i sveisapparatets tissailler, å når 'n sjer kolles oppgava både Austadguta'n å Aker klare å løys.)

VATNE MÅ BORT!

TI TÅPPA. TAKK! Hen kjøres sainn, frå Ystgålgruva i Sparbu'n, bort.
Nyvei'n hi vørti ein effæktiv dæmning, å Wibesjøn, væks fortar einn magasina åt E.værka. No e de vel itj nå stort behov fer å ha foillt tå vat'n inni veifyllinga, så dæffer hi Austadgutan fynni fram i gammel stekkreinn neom fabrikken. Dit lægges det no drænsrør så snart e vel "Wibesjø'n" historie.

25. JUNI 2005.

Deinn henn vækka hi Austadgutan starta opp me veifyllinga. Stein kjøres frå steinbrudde hains Anton Lætnes utpå Innerøy'n, å symbolsk nåkk e de tåkjøringa åt Innerøy som fylles opp føst. Om måndan bli trafikken, som ska nolåver, dirrigert om Stasjon å åver nybrua.Da bynne dæm å fræs opp asfailt'n neom fabrikken. Veilina ska justeras å tepassas hovedlina te E6'n. Fer dæm som synes at de bli låkkt oinner brua, så hi dæm heilt rætt, veifyllinga bygges no ein hælv meter fer høg, å deinn hælvmeter'n ska sia kjøras bort. Årsaka te de e at Vægvæsne vil oinngå at Wibebutikken ska gli nerri væggropa, så de kræves ein balanse millom det som greves vækk, å det som fyles inn. Utgråvåing å oppfylling må dæffer fåregå etappevis. Frihøgda oinner bru ska bli ca 5 meter. 

24. JUNI: EINNELé, JÆRNBANEBRUA E FÆRDI STØYPT!

Klåkka nærme sæ hælv fir i dag, fredag 24. juni, å MESTA gutan i sluttsport'n på støypinga tå brua. No ska det treas inn, å speinnas opp, stålvira jænnom heile brua. Når de e jort bli ferankringsplatan på einnan færdistøypt. De starte Austaguta'n opp me å fyll i jænn på einnan tå brua, å gangveitunnel'n bli stængt. Deinn vil trule bli ærstatta tå ei gangbru, åver jærnbanespora, innte at gang å kjørvei'n oinner jærnbanebrua bli færdi.
Røkta'n seia at jernbanespore ska fløttas åver på nybrua deinn føst hælga i august.

15. JUNI, HØL OINNER STASJONSVEIBRUA.


Nåkk ein milepæl e passert, Stasjonsveibrua hi gått åver frå å vårrå betångvæg te å bli bru.Brustøypenga om freda'n vart jænnomførd utan problem, å no hi MESTA guta'n starta opp me deinn sist seksjon, ferskalinga hi nådd fram te "lainnkare". Mede henn framdrafta sjer de ut te at de legg an fer støypeng i løpe tå næste vækka.

9. JUNI INNSPORT FØRRI STØYPENG!

Mykkjy kaill å stor insats, frå guta'n på "gølve" hi førd te at de bli støypt i mårrå deinn tia'n. Fersjænkelsa på groinn tå ein heil del feil avjørelsi hi no vørti ått vækka! Ått vækka, som på deinn som hi stått utom gal'n å sjett på, fertone sæ som ei lang rækk tå rare avjørelsi å prøv å feil metoda. Du store værd'n, hen må ein vel sei at de hi verri ein stor demonstrasjon tå statle dræft, byråkrati, ubesluttsomheit å ansvarsfråskrivels!
De e ferfærdele at flenke å insatsvelli arbessfølk ska bli utsætt fer sånne teng.

5. JUNI ARMERINGSJARN LÆGGES PÅ PLASS.

Mestakaran hi starte opp arbé me å ferskal å lægg armeringsjar'n på nytt, mæn dæm tvile på at de bli støypeng som planlakt te vækka'n (23). Utrule mykkjy plynder å hæft bli det når armeringsjarne ska kåblas i hop på to einna.

3. JUNI. DE STØYPES LAINNKAR.

Ja, omsider vart det mørtelpomp å sjå på anlægge. I dag støypes lainnkare på søreinning. Længer nerri dalan, neom fabrikken hi 'n Eskil Austadgut i fleir dåggå hylli på me klarjøring fer støyvåll, som ska beskytt trafikkanta'n mot støy frå "Skrytgata", eiller va de omveint? Støyvåll'n ska byggas opp me massa, ca. 5000 kbm, som ska taas frå anlæggsområde. Arbé me å fyll opp starte om månda'n.

VASSMEISLAR'n E FÆRDI 26. mai.

Einnele vart dæm færdi me å meisel bort høgkvalitetsbetången. No hæn brueinnin i luft'n å armeringsjarne sprike. Støypinga e no planlakt te uke 23, næst'n 2 måna fersjænka!

Æ e itj i tvil, "STORSJÆFSBÅRÅKRAT'an", hi søla bort utrule mykkji ti å PÆNG. Æ skoill jær'n ha snakke me deinn betångækspærnt'n eiller bruinsjinør'n som kainn åverbevis mæ, å fleir me, om at bru no ætti aill meislenga å me "Generalsjøt" på armeringsjarne, e stærkar einn de hu ha verri om at a ha vørti støpt færdi me ein gång.
Ætti de som æ hi fynni ut e de minst to, ein "STORSJÆFSBÅRÅKRAT" i Jærnbaneværke å ein i Vægdirektorate, å kansji e de ein i Depatemange heinness Torild å. Dæm hi sitti bakom sett stor skrivebol å sakt NEI!! Å lytt på fagfølk, som anbefalt å dtøyp færdig, nei det jol dæm itj. Ansvar te dæm itj, å itj kainn dæm vel stillas te ansvar heiller! Nei, rægninga te UNICON, mæn veit dæm egentle kor stor hu bli.

WIBEHAGAN PÅ TUR "HEIM" 26. mai.

Flaggsångfundameinte å de føst tre'a hi kommi på plass.

Me Måsreir millom hydraulrørin måkkå 'n Stig åt Austadgutan Asopor te deinn store "Goillmedalje", å hainn Ole I. Reistad å gartnera'n frå Steinkjer hi starta opp me å fløtt tebake buska å tre i hagan.

MASSEUTSKIFTING WIBE 25. mai.

Vægvæsne trøng vel å spar pæng, ætti fadæs'n me jærnbanebrua. No hi dæm bestæmt at pompfundameinte ska stå i jænn på ei "blåleirøy", mæns ræst'n tå område fylles opp me Asopor å bli fråstfritt. Ja, de e utrule att dæm tørs, om æ ska sei meininga mi. Tankan legg gått isolert å fråstfritt, mæns pompån står på tållåusætt blåleir. Kolles bli de når fråst'n sætt inn tru?

"De m bærre ta de me ro, masseutsjiftinga ska vi jørrå på i hælg i april!" Va låvnan Vægvæsne ga te butikkdriveren, når dæm bekymmra sæ fer butikkdrift i aillminnleheit å drivståffsalg i særdelesheit. Austadgutan starta opp om freda'n, mæn når bli dæm færdi?
Å når kainn dæm start opp me salg tå Biodiesel i jænn. Tanken, som va tom om laudan, mått leveras tebake, å trailersjåfør'n som ha bestilt 1000 liter te i dag vart lura.
Ja, de e itj lett å vårrå pioner på Biodieselsalg, når 'n ska driv oinner sånn fårhåill, nei!

VASSMEISLENG 22. mai.

Klåkka e hæl sju å vassmeislarn hi eint'n slutta fer da'n eiller ti matpause. I ailfaill løktes de å få i tydele bilde som vise at de fræmdeles ijænnstår mykkjy meisling. De e vel itj sekkert at de va deinn henn hælga, hainn låft 'n Svein å vårrå færdi. 

Vassmeislar'n e vesstnåk i innsport'n. Heill d 'n låvå'n Svein, å bli færdi i dag?

WIBE 21.05.05.

Austadgutan e færdi me deinn del tå hagan som ska liggi på Lecakula, å hi bynnt på deinn sist del'n, som ska oppfyllas me Asopor. Dæm tok vel hænsyn te at "Wibemøte" skoill avveklas på trygg groinn, når dæm tok hælg. Da ha dæm grevvi sæ fram te to tå joltankan, som de tok ti å få avklard ka de skoill jørrås me. Vestnåkk nån diskusjona omkreng ein tå tankan, som de te slut vart bestæmt at skoill fjærnas, å da ha de vel verri stor fare fer at "Wibebole" vart hængan i lause lufta.
Om måndan starte dæm vel opp me å gråvå bort gålsplass'n å Stasjonsvein, heile område ska fyllas opp me Asopor.

Gutan frå Austad Maskinstasjon hi å bynnt å kjør bort gammel E6'n. Da dokka deinn gammle stekkreinne fram. Hen hi de sekert itj verri nå spørsmål om kvalitet'n på betången, men hu hi no stått fin læl.
Brumeislar'n, me hainnværkty, ha verkele fått fart på meislenga å koinn fertæl at 'n rækna me å vårrå færdi i løpe tå hælga. Da bli det vel foill fart på ferskalingsnekkera å jarnbinnera, som tydelevis hi hatt langfri sia førri Pins.
Ein koinn å oppsærver Jænbanekarra i arbe me å fårbered ny sjeingang, så kansji hi dæm i lite håp om å klar fløttenga om trivækka læl? Ælles skoill de vårrå i muleheit utti aigust. 
 

FONTENE PÅ BRUA 19. mai!

Nytt hainnhylli utstyr i bruk. Ja, så fekk vi opplåvå de å, ein fontene på Jærnbanebrua! Å håill ti ein høgtrøkkspylar, me 1000 bars trøkk, villa fort seinn opratørn te himmels om de itj vart jort i mottetak. Fontenen vi sjer er nættop mottetake, som ballansere rekyl'n frå arbéss-strålin.
No sjer det ut te at de e litte framdreft på demoleringa. Ein mainn betjene ein hainnhylly Hiltimeisel, å ein styre vass-strålin, i millom armeringsjarna, å spyle bort bit fer bit.

Jærnbanebrua 13. mai.

Hainnmeislar'n hi fått jølp, i dag 13. mai hi de kommi ei Minimasjin me meiselhåmmår i arbé. Mæn uansjett a Tone innpå Vægkontore vart lura. Tå de arbé som skoill vårrå avslutta deinn henn vækka står de fræmdeles mykkjy ujort.

Kansji e det håp læl. Ferskalengsnekkeran e på nytt i verksomheit, å hi starta arbé me deinn sist seksjon. Ætti som de no e tydele bevist at betången heill mål, å e utrule stærk atti bærre nån dåggå, kainn kansji brua vårrå ferdistøpt te 12. juni, mæn tørs dæm å slæpp tåge innpå?

WIBEHAGAN

Ca. 1.400 kbm Lecakula e på plass å klar te å pakkas inn. Åver hælga starte påkjøringa tå jol.

DE MÅTT HAINNARBé TE!

Utrule, mæn hen e de dokumeintert. Betången meisles, 11. mai 2005, bort mei i lita elektrisk Hiltimasjin! E a Tone lura tru? Hu meint at dæm skoill vvårrå færdi me meislinga deinn henn vækka, mæns redaktør'n anslo minst ein måna te, om de itj jekk fortar einn de hi jort. De kainn heinn tia reduseres no, når det e sætt inn i "Elektomanuell" meiselmasji'n.

Austadgutan Roar Strand og Stig Green, å tri sjåføra får oinna arbé! Massan e kjørd te kælbrudde, å noe e hagan utgrevvi, å avløpsledningan lakt. I dag, 12. mai, fylles høle opp me Lecakula'n som vart brukt på deinn millertidi vei'n oppme Vammin på Steinkjer i fjol. Bilan vill gå i sjytteltrafikk frå tilemårrå'n så vi får sjå ka resultate hi vørti utåver da'n.

UTSETTELSE FOR JÆRNBANEBRUA.

"Kniv i varmt smør" vart de sakt da spylinga, me vat'n, starta, no hi dæm, 7. mai, hylli på i snart fjort'ndågga, å de e itj my som e fjærna, ca. ein fjerpart kansji. De kainn sjå ut som om i jørn længst bort kainn vårrå spyla neåt de oinnerst armeringsjarne, å så e de ein bilt kor det øver lage e frilakt. Hainn e nåkk utrule stærk betången.
Frå Vægvæsne opplyses det at de arbées me ny Tågfri hælg, i slut'n tå august, ailså åver 2 måna fersjænkels. Dæm hi fræmdeles trua på at veiåpnenga vil sje som planlakt.

MASSEUTSKIFING I WIBEHAGAN.

I dag, 6. mai, starta Austadgutan me masseutskiftinga. Blåleire ska erstattas tå lettar massa som Lecakula å Asopor. Plana va at dæm skoill vårrå ferdi i løpe tå næste vækka.

DE GÅR SMÅTT, 4. mai.

 

Stor tru på radi demolering ha dæm i start'n. "De henne vil gå som kniv i varmt smør!" No hi dæm hylli på åver i vækka, å de e itj sjedd så vældi my, nei. De va vel uægna redskap som kom føst kansji. No hi det kommi ein "Robot" me blenkløs, å ein "Einarma banditt". Ein får da håp at de no bli mer fart på saka'n, å at de bli bortspyla nåkkå betång, å itj bærre ferskalingsbol, å pokkoinnerlage, som ferskalenga legg på. Uansjett hainn får litte tå ein jåbb, hainn som ska ha på plass oinnerlag åt ferskalenga, oinner armeringsjarne.

GANGVEIN INN PÅ RÆTT SPOR.

"Næst'n færdibefaring" ha Austadgutan, på gangvein 2. mai. Ei ny "Gylden Slynge" e no på plass, å gangvein hi fått si einnele utfårming. Asfailt'n kjæm itj på plass finn te høst'n.

WIBE HAGAN PÅ "FERIE".

Buska og tre fra hagan på Wibe hifløtta søråver, fer ein kårtar feri, nærmar bestamt te ein jollappi på Hellem. Mått dæm der få deinn behainnleng å sørvis som e ein Sydenturist værdi!

I går kom i gravemasjin frå 'n Ole Ivar Reistad frå Kvam, å gartnera frå Hagesentre på Steinkjer inn i hagan på Wibe, fort å effæktivt vart arbé utførd å buska å tre va fløtt søråver te Hellem.
Litte sårt å sjå hagan "rasert" på deinn henn måtin, syntes 'n Jorrulf å a Inger, mæn støst va nåkk skuffelsa over Vægvæsne, som ha beårdra jåbben utførd, orientert om at nåkkå vill skje, i eitt brev, fer læng sia ha dæm jort. Mæn bægge to e dæm i ein ailler kor dæm e vant me litte grainne høffleheit i omgangen med følk.
Dæm ha sætt vældi stor pris på om nån frå Etat'n ha banka på døra, fer å gi dæm i personle orientering, om når å kolles arbe skoill utføras, å itj minst kæm ska ta ansvare fer "ferista'n" så læng dæm e på tur.
Kansji kainn ei orientering, i ætti ti, vårå på sin plass Tone?

BRUDEMOLERING, ME VAT'n.


I dag 27. april starte dæm opp me å fjærn deinn sist bit'n tå "feilbetången". Fer å oinngå skada på armeringsjarne ska det brukas vat'n, å de e itj nån vanle "Håbbyhøgtrøkksvaskar nei. I foillt arbe går de med, om æ hørd rætt, 200 liter i minutte å trøkke e opp i mot 1000 bar, så de nøtté itj å stå å håill'n i hainna, nei. Hen må de mekanisk hjølpemiddla te.
De bråka å doinnra nå våldsåmt, å trværke såg ut te å bli reint, ein å ainna betångbit'n vart å spyla bort i de timenutte arbé vart oppsærvert. Bli vel nødd te å følli me på utveklenga, så de får bærre hæng me.

BLAUTHØLE PASSERES 26. april.

Guta'n å veitja hainns David e i dag i ferd me å passer "Blauthøle" Steinkjerbyggin mått reis i frå i fjolhøst. Gravemasjinkjørar'n demonstrere styrke, hainn hi parkert næst'n mett i "Blauthøle", som naturlevis hi jort sæ nøtt tå aill kælkstein som vart ditkjørd i fjolhøst.

Gravemasjina på række, totalt fir stykjja, va i arbe på de henn bilde. Austadguta'n hi starta me å ta vare på matjola, som lagres i ein stor haug bortest på åker'n hains Bærnte. Garasja'n som sto hen e bort, å område jæres klart fer avløpsledninga, å nyvein frå Steinsdal'n, som hen bli sænka ne ein to-tri meter fer å kåblas inn på E6'n, sånt bli de slakke vægskråninga tå, fer å oinngå at leira sig ut.

ÅPNING TÅ STASJONSVEIBRUA, 22 april!

Klåkka 15.15, freda'n deinn 22. april kjøre deinn føst offisielle bil åver brua, m 'n Kjell butikkmainn bakom ratte, åpnenge fåregår utan Håinmusikk, blomster å bålla å brus, Tore Salberg representere Vægvæsne, om de gratueleres me ny bil, eiller takkes fer at brua einnele e åpnå e vel sånn "Bob bob", mæn fernøgd e tydelevis bægge to. Ei vækka fersjænkels e itnå å snakk om, må vel næst'n betraktass som foilltræff i tidsplan.

Klåkka e kvart på ølløv, å Austadgutan lægg på plass tåppdække på veistøbben millom brua å deinn "Gyllne Slynge". Det bli nåkk bruåpning utpå ættemeddan!

NY INFO FRÅ VÆGVÆSNE.

STASJONSVEIBRUA KLARJÆRES FER ÅPNING!

19. april. Sjøl om det "trøbbles" fer dæm som bygge (riv) Jærnbanebru, går det rætt vein me Stasjonsveibrua! Bærre finjustering står i jænn på rækkværke, mæn det ska no støypas hen å da, i breitt fårtaug. Kjæm de rætt betång bli det vel støypeng om tossdan, å bruåpneng om FREDA'n! De hi a Tone låvå'n Kjell!
Hainn Kjell hi feræst'n litte problem me drivståffpompå'n om da'n. A Tone vill at dæm ska fløttas tebake te sin rætte plass, mæn 'n Kjell e litte skeptisk ferdi at tankpåfyllengan hi fått litte hal mefart, oinner anlæggstia. Noe e 'n tom fer bænsin, mæn veit itj kor hænn hainn ska fyll opp! Ha tølmo me ås ber 'n! Det ska bli likar ætti kvart.

RIVING PÅ JÆRNBANEBRUA, 19. april.

Jærnbanebrua rives! Sørgele mæn saint, noe e dæm i gang me å meisel bort støypen dæm joli går. Tong dag fer "MESTAsjæfen" hainn va vældi uvelli te å kommenter, hænvist te Vægvæsne, å vist bort redaktør'n frå anlægge! Å de sjøl om 'n tilear, i hjælm, hi fåtta gått roint å snakka me følk, å ti bilda, va de no absolutt slut på goviljen. Tydelevis e saka alvårle, når teng bli innsjærpa så krafti. Mæn de va heilt O.K. å ta bilda, utant ifrå, å skriv kommentara ut ifrå ka ein sjøl greidd å finn ut, så de kainn da bli litte "kjøtt på beine" ætti kvart læl da!

FEILLEVERANSE TÅ BETÅNG gi KATASTROFE fer framdrefta!!

"MESTAGutan" fekk sæ i alvårle tebakeslag i dag, 18. april. Deinn støst å vektiast støypen skoill utføras. Ætti å ha pompa ut ca. 100 kbm høgværdi betång, å hælveis i støypenga, kjæm de i lass på 6 kbm. me "Fraukjeillarkvalitet". Katastrofe'n va i faktum! Ailt arbé ætti påsk va på i aublekk totalt bortkast. No sto dæm der me armeringsjar'n fyllt opp med hurtihærdanes, mæn ubrukbar betång.
No hi dæm ein storjåbb framom sæ: Riv ferskaleng, fjærn betång å armeringsjarn, finn dæm på nytt kainn start opp me å ferskal å lægg armeringsjarn på nytt.

Klare dæm no å ha brua ferdi te hælga 12 / 13 juni? Eiller bli det fersjænkelse å problem me jærnbaneværke?

18. april kl. 10.45. GÅTT I GANG MED STØYPINGA.

Ja, i dag e de fart på Anlægge. Støypeng tå næst sist seksjon på Jærnbanebrua e gått i gang. Samtidi heill "Mestagutan" på å montere rækkværk å ferskale fer fårtaug.

På Stasjonsveibrua e  Austad Maskinstasjon sine guta i foill gang me å traug ut fer bruteknytnenga mot framtidi Innerøyvei. Det greves drænsgrøfti, å de ska fylles opp med  stein å pokk.

(I ætterti: Hen hi dæm fått rede på at de e levert feil type betong!)

13. APRIL.

Rektinåkk spander anlæggsbas'n dråps på vaskera'n, mæn de sjer itj ut te å ha hjørt'n nån teng. De e vel oppstrammeng fer å fli te gølva i anlæggsbrakke hainn får hen.

I går vart brukainta'n støypt å de e nødveindi å besjytt måt uttøtking.

Foill fart me jarnbetteng på deinn treddi å fjærd sekjon tå jærnbanebrua som ætti plan ska vårrå støyt seinast om onsdan.
Ferskalenga fer lainnkare på Søreinnin e å i gang. Rætt ut fer lainnkara ska det støypas i stor friksjonsplat som brua ska fæstas ti. Hu ska ferhinner at brua fløtte sæ på groinn tå svengkræftan frå tåg i stor fart.

Austadgutan hi måtta heinta inn  hjølp i frå både Besta'n å Kjerknesvåje'n fer å få hjølp te å kjør bort leir frå høle fer friksjonsplata. Ca 28 tura te kælkbrudde bli det på kvar bil på ein dag.
Mæn no e Austadgutan i gang me å jørrå klart fer teppeng oppi Steinsdal'n, så de e itj læng ta at Hyllbyggin bli fri leirbilan i aillfaill.

STASJONSVEIBRUA STØYP'T ÆTTI PLAN.

Klåkka e hælfæm å Stasjonsveibrua e støypt ferdi, å mainnskape hi ferlatt område, sekkert fer å få sæ ein matbit.

Nytt lass me betång e på plass, minner einn ti menutt ætti at dein førri bil'n ferlot betångpompa. Klåkka e ti åver hælv ølløv e cerka i tripart tå brua e ferdi støypt.

Brua ska kytas te Innerøyvei'n å Austadgutan hi deinn jåbben. De komman som vart nesætt i høst vart vesstnåkk itj på rætt plass å må fløttas finn arbé med nytt kryss kainn start. Nyansætt insjinør å Rosj'n åvervåke lærlingen som, som vanle e, må utfør arbé!

 Klåkka e ti på hæl ti, å de e foill aktivitet roint Stasjonsveibrua. 2 betångpompa e sætt i arbe, å fleir betångbila går millom Verdal'n å Wibe.

I fjolhøst va de nå guta frå Steinkjer som prøvd sæ på å lægg kloakkledning åver Hellemsåker. Vanskele fårhåill jol at dæm te slut mått ji sæ. No hi karra'n hainns Letnes utpå Utøy'n ti på sæ oppgaven me å reparer de som va lakt å foillfør ledningen sålles at Austadgutan kainn bynn å kjør ut massan oinner bruin.

STASJONSVEIBRUA STØYPES OM TOSSDAN 7. APRIL.

Brubyggeran hi bestilt 320 kbm betång te tossdan, fer da ska stasjonsveibrua støypas! No lægges det armerengsjarn på hale live, 100 tånn ska på plass te tossdan, da kjæm det 800 tånn me betång! Som ska på plass. Når deinn e tørka så pass at det kainn gåas på'n,  ska det støypas fårtaug å fundameint å rækkværk. Når ailt e på plass veg brua ca. 1.000.000 kilo! Brudække bli heile 80 cm tjokkt så det skoill da tøli Syltatytraileran, frå fabrikken, som må kjøråver bru uansjett, ætti som "Bubbdalsvein" bli einveiskjørd oppåver.

Gått gåre me dæm som bygge Jærnbanebru å. Som ein kainn sjå bygge dæm no ny feskaleng. Årsaken e at dæm no ska ta me sæ to seksjona i ein støyp, deinn skoill vårrå færdi seinast 21. april, mæn me dein framdræfta dæm hi no, va de muleheita fer støypeng i slut'n tå næste vækka.

BRUBYGGERAN HOILL OL!

I førri vækka vart de sakt at seksjon nommer to skoill støypa i tossdan te vækkan, alså i går 17. mars. Klåkka sju i går kveill pakka dæm ne utstyre å i frå mårråna i dag starta dæm meå demonter ferskaleng.
No hi dæm ti velfertjent Påskferi, å de kainn vel vårrå nødvendi å. Ferskaleng jarnlæggeng å støypeng e utførd på hælpart'n tå berægna ti, så de hennkarran sjer det ut te at klare å få brua klar te tåge kjæn om ættemeddan deinn 12. juni.

Teng sje da på Stasjonsveibrua å. Oinnerferskalenga e færdi lakt, mæn dæm rækne itj me at det bli støypeng finn ca 15. april. Da hi dæm lagt ne hoinner tånn me armeringsjan, mæn kor mykkjy betång som går me glømt æ å spør om.
Når brua e støpt ferdi rækne dæm me fjort'n dåggå te å monter rækkværk å klarjøørå veian på einnan, så kansji kainn 1. maitåge ta brua i bruk.
De e å klart at de e Austad gutan som hi fått deinn sist del'n ta anlægge, å de kainn vel Hyllbyggin vårrå gla fer. Luringan innpå Myr'n ska kjør massan oppåver te Pistolbanin, oppi Steinsdal'n, å spare da Hyllbyggin fer my trafikk!
Mæns kjørenga pågår bli vein klassifisert som anlæggsområde, å åpen i hovedsak fer bebueran langs vein.
Bortkjøreng tå massan neom Stasjonsveibrua starte vel opp strks ætti Påsk. Brubyggeran meint i aillfaill at dæm friga massan oinner bru næst'n staks ætti at støypenga va færdi.

NÅ GÅR DET FRAMÅVER!

Når deinn føst seksjon va støpt førri freda'n, va de me trivækkas fersjænkels i fårhåill te framdreftsplan. I dag e dæm kommi gått i gang me ferskaleng å jarnbinning på sksjon nr. 2. Støyping planlægges te tossda'n. Løkkes de legg dæm bærre ei vækka ætti plan.

Ein tå årsakan te at deinn føst seksjon tok lang ti va blaint ainna plassering tå strækk-kablan. Brutægneran låg ætti me ferskaleng å armerengstægnenga, å de ha vørti my spekulering. No va det tægnenga på plass, å itj minst ærfareng ætti deinn føst seksjon, så no såg dæm løst på framdrefta.
"Rækkværka" e itj bærre rækkværk, men utjær hovedbæringa i brua. Der støypes det inn røri som det ska gå strækkkabla inni. Nån kabla dække ein seksjon, mæn de e å kabla som ska gå over heile brua. Kaban e lakt i bølga å legg høgst på de plassan som de e pæla oinner.
I sjølve brudække legg det kabla som ska fæstas te deinn store ferankringsplata på noleinnin.

Gått i gang e dæm me stasjonsveibrua å, reine dainsplatte'n bygge dæm, male te å me! Meillenga få de henn kara'n va klar: Bru ska vi få ferdi te rætt ti!

SPÆRREBOKKA I GANGVEITUNNEL'n.

Freda'n 4. mars kom de spærrebokka på plass i Gangveitunnel'n. Anlæggsledarn ha fått telefon i frå Lænsmainn, som i jænn ha fått telefon i frå ein pærson oppi bolifeilte. Pærson ha oppsærvert stor trafikk i jænnom tunnel'n å krævd at nåkkå mått jørrås, fer å stopp uvæsne.

4. mars. FØRSTE SEKSJON PÅ JÆRBANEBRUA STØYPES.

Klåkka e sånn cerka hælv eitt å støperan hi støpt hælve brudække, no e de solid "rækkværk" som støypes.

 

Gutta fra Mesta hi hatt ein aktiv dag, i dag 4. mars, når klåkka e kvart på fæm e de på ti å lett på hjælmen. Deinn føst seksjon på brua e færdi støpt. Oppå brudække kjæm de 60 centimeter me pokk, som jærnbanesjeinan ska liggi på.
Arbé på Stasjonsveibrua hi å kommi i gang. Aill pælan e støypt, brukare på skolsia ska støypas om måndan. No heill Austadgutan på å fårberede plane fer bruferskalinga.


Hen lægges det ut oinnerlag, som bruferskaliga ska liggi på.

Stein som no kjøres på plass må seinar kjøras bort, mæn det ska vårrå meir lønnsåmt å sekkert einn å bygg opp bruferskalinga.

Oversiktsbilde 26.02.05.

Thommas jærnbinder.

De e på nytt bekræfta, Jærnbanespore ska klarjørrås på nybrua 11-12 juni. Følgele må hainn Thommas å gutan stå på me både jarnbetteng å støypeng.


Deiin føst seksjon på brua rækne dæm me ska jørrås te vækkan, ailså i uke 9. I dag fårbered dæm sæ me i stort varmluftsaggregat, som skoill håill tæmprutur'n opp i tilfeille de skoill bli kalt i hælga.


Atme Stasjonsveibrua vart de i dag å reist opp i stor byggnengskran, samtidi som Værdalskrana va i arbe me å heis på plass ermering i søylan. Ferkalenga fer lainnkare på skolsia ha å starta.

 

 

Store mængda me armeringsjarn å strækk-kabla ska på plass.

Værdalskrana får konkurranse å arbe me ferskalenga på skolsia e i gang.

FØRSTE STØYP PÅ STASJONSVEIBRUA!

I dag, 19. februar vart dela tå ferskalinga på Stasjonsveibrua revvi. På spørsmål om brua villa vårrå klar te 15. april, som "Gromveitja" va låft svårrå arbesskarran: "Det e de vi som bestæmme." Jærnbanespore skoill fløttas hælga 11/12 juni, alså trevækka tilear einn føst bestæmt, så de mått prioriteras, klard dæm itj de, vart næste muleheit føst om ni måna. Om de va bærre "toillprat" må redaktør'n få klarlakt så snart som mule.

X-STASJONSMESTER'n inspisere E6 anlægge 4. februar 2005.Gammelstasjosmester'n Steinar Karlsen å frua Kjellaug e fræmdeles sprek å fálin. Turn te butiken te dæm, når behove meille sæ.
Dæm hi da de vi trøng, å vel så de, sei a Kjellaug, å oppfårdre Rørbyggin te å støtt opp om veitjan på butikken.
Ja, fer utan nøysom veitja, så ha de vel itj gått å hylli på, ættisom de e både sølåt å vanskele å kåmm fram. Mæn vi går da hit vi gamlingan inant Svimyr'n, så da må da ongdommen oppi Hellemshaugan å klar å kåmmå sæ hit mein a.
Redaktør'n støtte oppfårdrenga!!

Hainn Torgeir Austad trøng inga oppfårdreng, hainn hainnle både bænsin å ainna vara på Wibe, å e gått fernøgd. No når ein gammel masjinangtreprenør e tejængele, me ækspærtise, nøtte a Kjellaug anledningen te å skaff sæ vekti infårmasjon å synsponkta på anlæggsdræfta, mæns 'n Steinar kansji kainn sjå litte skeptisk ut. E 'n usekker på om framdræfta fer brua på Stasjonsvein tru? 

FRA KORGEN TIL RØRA FOR Å BYGGE BRU.

 

Når MESTA setter inn arbeidkraft fra Nordland og Troms blir det fart på brubygginga. Disse to karene her Thomas Arntsen, til venstre og Roger Vatihaug kommer begge fra Korgen. Her er de i gang med å forskalle opp en betongkloss som skal holde jernbanebrua på plass. Kassene Thomas kommer med er fester som skal støypes inn i betongklossen. Der skal det festes virer som støypes fast i brua og sikrer at den blir i ro på Røra, og ikke blir med toget sørover.
Thomas hilser til sine foreldre i Korgen!

Her er forskallingen på den Nordre enden av brua, med enorme mengder armeringsjern. Dette er kommet på plass siden forrige helg, samtidig som de siste søylene har blitt støpt.
I dag er det 3 lag á 4 mann som kommer fra steder Nord for Trøndelag. De arbeider i 12 dager og har 9 dager fri, slik at 8 mann er på anlegget til enhver tid. I tillegg til disse kommer 4 trøndere som arbeider normaluke. Arbeidslagene Nordfra er inkvartert i brakkeriggen til Aker Verdal og har forpleiningen på Akers kantine. Tønderne er innkvartert hos Aud Sakshaug i Østgarden. 

FRAMDRIFTSRAPPORT 30. januar.

Det er på nordenden av brua det skjer. Her er de første støypingene foretatt på landkar og friksjonspute. Avretting av underlaget for selve  brua er fortatt og forskallingen startet..

På sørenden graves det ut og klargkøres for støyping i de siste pælene.

Bygget for hestetransport og klarer dagens 50 tonn+ vogntog. Men det er nok på tide at denne flotte steinhvelvbrua får avløsning. Når en ser på utglidningen av stein over selve hvelvet er det bare ett tidspørsmål om når den første steinen ville gli ut. Kanskje ett av de siste bilden som blir tatt av brua.

BRUBYGGERNE ER I GANG.

Brubyggerne er i gang onsdag 19. januar. Nå blir det lyden av hammer og sag som blir viktigst. Mestas brubyggere, som kommer fra Storsteinnes i Troms, er her i gang med å sette opp forskalling til det nordre "landkaret", under overvåking av en representant fra Austadgutan. 7 av jernbanebruas 14 pæler er nå ferdig fyllt med armeringsjern og betong.

SISTE DASKEN FOR PÆLERAN 17. januar 2005!

Lørdag 15. januar kunne vi beskue dette fenomenet, pæler med leire over bakken. Hva var årsaken? 
Forklaringen fikk vi: Når pælen slåes ned må det fortrenges masse, ca 35 m3 for hver pæle. Når pælingen avsluttes står det 22 pæler på ca. 50 meter, totalt ca. 1100 m, i grunnen, noe som medfører at  ca 700 m3 masse skal fortrenges. Dette fører i sin tur til trykkøkning i bunnen og øket oppdrift for pælene som er tett i bunnen. Når den siste pælen ble slått ned resulterde det da til at naboen beveget seg oppover. Etter avsluttet pæling, før helga, har også den siste pælen beveget seg oppover og tatt med seg "leirsupe" opp.

I elvetida, mandag 17. januar er den siste "dasken" gjort. Pælene er nede i morenelaget og den støyende pælemaskina er ferdig med jobben. Nå er det klart for MESTA's brubyggere, som med bistand fra Austadgutan, skal ha laget ferdig denne brua til 15. april.
Anbudsåpningen for 3. byggetrinn er gjort. 4-5 anbud lå rundt 18,5 mil kr. og Austadgutan hadde sitt anbud i denne sekken. Høyeste anbud, av 8 stk., var på ca. 27 mill. kroner.
Vegvesenet kontrollrekner nå anbudene så det blir noen spennende dager, før kontrakt blir skrevet.

GROMVEITJA PÅ BESØK PÅ E6 ANLÆGGE!

Fredag 14, januar kom Røra's Gromveitj på besøk fer å inspiser E6 anlægge. Aksjonskommite'n, me 'n Roger i spiss'n stillt me kaffe å blautkak. Vægsjæfen hainn Kåre Olav stilt anlæggsbrakka te disposisjon, å Anlæggdsjæfa sjøl, a Tone orientert om det som va jort, å skoill jørrås.
Nye mærkedaga e å fastsætt: 15. april ska brua te Innerøyvein åpnas, å hælga 2/3. juli bli det på ny tågfri hælgg. Da ska jærnbanespore fløtas te brua. 15. november ska ny E6'n vårrå klar te bruk.
Framdrefta i rute, sjøl om pælenga hi ti litte længer ti einn berægna, å bli ferdi føst åver hælga.
Kolles de sto te me pængferbruk å busjætt va Statsråd'n å intressert i, å da koinn hainn Olav Kåre, vægsjæf, svårrå beoleanes: Busjætte hoill, å itj nåkk me de: Hainn ha brukt opp aill pængan hainn va tedelt i 2004, å te å me fått utførd meir arbe på veian einn de som de va busjættert me. Fleir tå anlægga ha vørti belliar ein berægna, mæn da ha Vægvæsne ainna plana klar, som koinn utføras, så når årsskifte kom va kassa tom.

Hainn Roger hi nættopp fersjekti plasser blautkaka, på pappbått'n, atme Statråd'n, å gi besjed om at det e bærre å fersjyn sæ! Hainn inrømme å at no hi 'n fått tru på at anlægge e oppstarrta å vil bli jænnomførd.

Å eta blautkak samtidi som Anlæggsjæfa orientere om anlægge klare sjøl ein Statsråd. Seinar ønska Gromveitja å hør litte grainne om reaksjonan åt naboan te anlægge å 'n Otte rektor orientert å skraut tå både framdræft å sørvis. Skolongan på Røra koinn aillerede kåmmå sæ trøkt te å frå skolin både i å utafer skoltia. Litte bråk ha de rektinåkk verri frå pælmasjina, mæn de ha di utstått. Hainn Roger orientert litte om oppstart'n tå aksjonsgruppa, som ha sætt sæ som mål å ha fått resultat innan 5 år. No va væganlagge gått i gang, å de på oinner åre! Gromveitja kommentert opplysningan me: Ja, da hi de lura mæ gått! Mæn la te at hu ha verri invitert på mang slags arrangsjemang, mæn de va  trule ingen som koinn mål sæ me deinn store breidde å oppslutning, som deinn hu ha sjett på Røra. Te slut krævda å bli invitert te vægåpnenga i november, å de sjøl om a, ætti valge, skoill vårrå fervist te KU A LA LUMPUR! Mæn hu ba om bistainn frå Rørbyggi sålles at a koinn kåmmå på vægåpnenga, som Statråd. Roger itj bærre låft ut, mæn krævd at Gromveitja stilt på åpnenga, å låft ut både matsærvering å stor kulturarrangsjemang.
SÅ NO: Hånnblåsera å søngerea lægg dåkk i træneng!

TAKK til Samferdselsminister Torhild Skogsholm for en hyggelig drøy halve i anleggsbrakka!

PÆLENE FOR JERNBANEBRUA 12. januar 2005.

I dag 12. januar er forberedelsene til byggingen av jernbanebrua i full gang. Alle pælene er kommet på plass og venter på å bli fyllt med betong. Planerering av anlegget for brufoskallingen er i gang.

På Nordenden av brus skal det støypes en tung "friksjonsblokk" i betong. For å avlaste grunnen er det foretatt masseutskifting og blåleiret er skiftet ut med "pukk" i glass. Denne "pukken" produseres i Kopperå, av gamle lystoffrør og returglass. Vekten på 1 m3 er ikke mer enn 250 kg. Pukken flyter dermed og en av sjåførene hadde i dag fått seg ett uventet bad. Bunnen av gropen lå lavere enn utløpet og var fyllt med vann, dekket av ett tynt lag med "pukkstein", men til sjåførens store overraskelse sa det "plopp", han sto plutselig med vann til livet og armene så vidt over det "trygge pukklaget"!

Pælemaskinen i arbeid med en av de siste pælene på Stasjonsveien.

 

Eitt nytt skrett framåver.

I dag, 15. desember noteres ein ny merkedag. Deinn føst pælin ska fyllas me betång. Verdalskrana hi verri på plass fer å monter armeringsjan å no heiil krana ti røre som betången fylles jænnom. Fer å vårrå sekker på at betången kjæm på plass, å itj hænge sæ opp på tur neåver, brukes det i rør heilt te bått'n.

Det går me næst'n 35 kubikkmeter me betång i kvar pæl, å når de e 14 pæla som ska bårrå jærnbanebrua, de bli totalt næst'n 500 kubkkmeter. Hen e de skifte tå betångbil, å ein pause i støypinga. 
I bakgroinn hi Austagutan grevi ut fer de dæm kaille friksjonsplat. No hi itj Austagutan Satelittstyrd gravemasjina, så nøyaktiheita e de masjinkjørar'n som bestæmme. Byggegropa e 33 meter lang å ska ha i heilling på 10 grader. Kontrållinsjinør ha verri å kontrollert å fynni ut at det va i avvik på 2 centimeter. Gått grevi Bjørnes! Seinar ska gropa fyllas me lett vara, laga tå tomflaska oppi Kopperå. Så ska deinn omtalt friksjonsplata støypas. Friksjonsplata ta ta i mot bremskræftan frå tåga, å sålles reduser påkjeinnengan på sjøle brua.

VEDLIKEHÅILL PÅ MILLERTIDI TRASJEA.

I går, fredan, vart deinn millertidi vein åt Hellemshaugan skråpa å pussa. De va utrule kor hølåt deinn ha vørti så velikehållsarbe va både påkrævd å ønska. I dag 11. desember va det jærnban sin tur te å fåreta vedlikehåill å justereng tå spore.

PÆLENG 7. desember 2004.

Pælmasjina hi no verri på plass i vel ein måna, mæn hi itj verri i arbe heile tia. De hi verri reparasjona å småproblem heile tia å bærre 4 pæla hi hommi heilt te båttn's, ein go del e på væg neåver. Ætti utsagn tå ein tå sveiseran va de no bærre 4 pæla som itj va på gang.
Austadgutan hi så vitj kommi i gang dæm å, mæn me innleid masjin. Hen e de pussing tå vein å pælmasjina som fåregår.

RØRAS FØRSTE BRU ÅPNA!

Røras første bru vart åpna fer gang å sykkeltrafikk om fredan deinn 12. november.

Det sjedd naturlevis med håinnmusikk, tala å snorkløppeng.
No e jåbben fer trafikkvaktin slut, å fer deinn som tænke trafikksekkerheit, e deno mule å kryss E6'n foillsteindi planfritt å sekkert.

Oppfårdrenga, frå Ræktor'n på skolin, jekk spesielt å ongdomskoleelevan som reise med buss: "Gå førri me i gått æksæmpel, bruk brua!"
Snorkløppar Karl Håkon Letnes og anleggsleder Tone Melhus Romstad.

 

3. november 2004. Byggetrinn 2 starter!

I går 2. november kom Norges største pælemaskin på plass og ble rigget opp. I dag forberedes det første stålrøret til pæling. En kraftig "spiss" sveises på.Den første pælen er slått ned 1 meter, pæljængen har tjent sine første 300 kr., og har tatt matpause. Klokken er 12.00.

Klokken 17.00 har det første røret på 15 meter blitt sveiset sammen til ett nytt rør, og nitten meter er passert. Pæleloddet har en slagkraft på 14.400 kg, men nå er oppdriften så stor at røret må fylles med vann for synke. Men selv etter at denne belastningen kom er "synken" heller dårlig, røret går ned en 10-15 cm på hvert slag, men kommer omtrent like mye i retur. 1 m ned tok ca 1 time! Da ble det stopp for å fylle enda mer vann.
 

Gangbrua monteres! 

Dette er vel den endelige slutten på byggetrinn 1, gangbrua monteres.

14. OKTOBER 2004. 1. BYGGETRINN E FÆRDI.

Annlæggsledar Per Anders Eriksen lægg siste fot på værket, og d føst byggetrenne e færdi.

 

Motorvei'n te Haugan legg fin å nyskråpa, utan 30 skilt. Ætti som vein e millertidi bli d nåkk itj asfailt på 'n finn te næste høst.

Når æ tænke ætti så e fotarbe te anlæggsledar'n, å vehøgginga hains Hjalmar trule d einast manuelle arbe som e jort på anlægge. No legg Laupsadal'n hen nypussa som i blautkat me masipanlåkk i frå'n Nervik, å son bli d vel fram te vår'n, når næste store masseferfløttning sættes i gang.

No legg "spore" klart fer Mesta å Austagutan. Ein 8-10.000 kbm. masse ska bort fer å bygg "stoppklåssa" åt brua. Dæm ska sørg fer at brua itj fløtte sæ når tåga bremse. Massetrainnsport'n ska Austagutan ta sæ tå.
No starte å levene! Stålrørin ska ne te fast groinn. Kor bli de tå deinn mass'n som må fertrøngas? D bli speinnanes å følli me.

Søndag 26. september. Godståg i åker'n.

Presis klåkka 18.59 kom d føst godståge ætti nyspore. Da ha dagtåge nolant passert å sto å veinta på krysseng. I Trønder-Avisa står d i dag 27., at d føst tåge som passert va motorvogna te Trønderbanin, som jekk nolåver kl. 17.00.

Lørdag 25. september 2004. Bomman ned for siste gang.

Siste togpassering, 09.45, i plan med E6 overvåkes av Tone M Romstad.

Litte førri klåkka 10.00 legg nyvein klar te bruk.

Presis klåkka 10.00 slæppes de føst bilan neåver nyvein, mæn føstemainn neåver va hainn Rune Axelsson som, uoffisielt, ha fått låv te å kjørt vein i kvarter førri.

Kjellaug og Steinar Karlsen passerer som en av de første trafikkantene.
Vi gratulerer Rørbygger, trafikkanter, anleggsarbeidere og Vegvesen med en godt utført jobb.

Kvar åver ti kappes sjeinån.

Sæks menutt åver eitt e de ijænn heilt spor, riktinåkk skiftespore, mæn de e klart fer å start påkjørenga tå ballasstein.

E6 TRAFIKKEN GÅR OVER DØRABRUA TE  A EVA MOE.

Førri vækka vart ein del tå E6 trafikken seint i utkaintan, me store klaga frå Innerøynenga å Sandvollenga som resultat. I dag, 24. september, hi a Eva Moe hatt aill E6 trafikken klin innte dørabrua, mæn som vanle, fer a Eva, hu aksæptere situasjon, me store trailere som grev opp denn litje plænbit'n hu hi hatt roint stu, må no bærre Sylterngutan rødd opp å reparer, når d e slut på omkjørenga.
Mæn i mårrå førremeddag klåkka 10.00 ska det vårrå slut. Da ska trafikken sættas over på dein millertidi E 6'n, kor d i dag registreres stor aktivitet, veimaleran står å veinte på asfaltlæggera'n, som veinte på at oppfyllinga meillom ny å gammel E6 ska bli klar, E-værksfølk montere gatløs å jærnbanfølke sveise jærnbanesjeinå.

SAMMENKOBLING 24. SEPTEMBER 2004.

Sammenkobling tå ny å gammel E6 e i sluttfasen kvart åver fir, bærre finpuss jænnstår finn asfaltlæggeran e på plass.

Fotgjengerundergangen24. september.

Jau da, ætti tri døgn me bortkjøreng tå leirsup å hitkjøreng tå store mængda pokk hi d værti gangvei.

Fotgjengerundergangen22. september.

Syltern gutan hi før greidd å lura kvekkleirarbe på gutan hains Odd Einar, mæn i dag fekk dæm prøv sæ sjølå. Dæm i øst opp, å kjørd bort leirsup i længer ti. E d mule å få te gangvei hen da tru?

KVELDSINSPÆKSJON 20. september.

I kårt orientereng frå anlaggsledar'n: I hæljen skje de mykkjy. Klåkka 10 om laudagsførrimedda'n sættes E6 trafikken åver på "Nyvein". D bli nytt kryss fer Innerøyvein å vesstnåkk i roinnkjøreng fer skolbussan. Gangtunnel'n ska vårrå klar te skolongan ska på skolin om måndagsmårrån. Mæn bli gangbrua ferdi?
Dæm som ska på butikken, stasjon å fabrikken må kjør opp neom fabrikken.
I løpe tå dan hi d kommi 36 store stålrør, 15 m lang å 90 cm i diameter. Det skoill bli nåkk te 9 pæla ne på fjell. Mæn kæm som ska bygg bru e vestnåkk ennå itj heilt klart. Bli d Gran & Ekran eiller Mesta?
 

Følli me, kansji veit redaktør'n meir i mårrå.

E6 TRAFIKKEN GÅR I UTKANTENE.

I dag 16. september har Straumbygg og Sandvollinger fått merke hvordan det er å bo i sentrum. Forberedelser til kommende helg, hvor jernbanesporet skal flyttes til den mildertidige trasjeen, krevde stenging av E6 i ett døgn, og alle kjøretøyer ble sendt over Straumbrua.
Vi oppe i Hellemshaugan har fått ny vei og slapp omkjøring uansett i hvilken retning vi skulle. Alsfaltarbeiden startet i går og i middagstia i dag var strekningen fra Trafo'n til skolen  ferdig asfaltert.
Halv fem var sporet over E6'n ferdig lakt, og oppfyling og rengjøring av veibanen startet, lovnaden om åpen vei kl. 18.00 så ut til å holde.
(Noen nye bilder i albummet.)

13. september 2 uker til E6 og jernbane går nye veier.

Alt er under kontroll sier anleggslederen. Onsdag begynner "store" ting å skje. Asfaltleggerne kommer, E6 trafikken sendes over Sandvollan. Jærnbanesporet legges over nåværende E6 og blir fyllt mildertidig, før E6 trafikken igjen går den normale veien i løpet av torsdag 16. Mandag 27 går tog og E6 trafikk på mildertidige spor, da er bommer og signalanlegg flyttet i løpet av den togfrie perioden.
Mesta ligger visstnok best an til å få brubygginga, og neste periode, med store masseforflyttninger, starter først mot våren.
 

SITUASJONSRAPPORT 24. AUGUST.

Me i mormor som arbe i Vægvæsne e d klart at 'n Andreas, frå Nolsihaugen, føle ansvar fer E6 anlægge. Ti fer inpæksjon tå både masjina å arbessutførels va d.

D e utrule te framdræft. I dag vart pælan fer gangbrua sætt ne. 2 betångpæla på 12 m kvar. Deinn føstin jekk ne som kniv i varmt smør. Tøngda å pællådde va nåkk te å præss pælin ne. Når nommer tå kom var det bruk fer slaglådde i tillægg, mæn det va itj nå'n alvårle stor motstainn, mæn de bli nåkk i solid fundameint åt brua.
I dag deinn 25. ei heile stræknengen på omkjøringsvein millom E6 atme Hellem å Trafo'n ferdi oppfyllt me bærelage. Jærnbanekaran hi lakt på plass pæns'n atme kulvert'n.
Neafer oinnareinne på Hellemsbakkin hi gutan hains Odd Einar træft på i nytt område me leirsup å ustabil massa. Dit e d kjørd fleir lass me stein fer å stabiliser. Mykkji groparbe e no  utførd, de mæste tå leire e kjørd utåver te Kælkbrudde, så no e d ti fer å kjør stein oppåver.

SYLTERNKARAN LÆGG IN HØG-GIRE!

Me sju vækka i jænn, te at deinn millertidi vein ska vårra klar, hi Sylternkaran & Co lakt inn høggira. Sæks gravemasjina, ein hjullastar å ein splitter ny bulldozer va i arbe me å fårm båttn på nyvein åt Innerøya, lægg ne ny kulvert fer Hellemsbækken. 2 semitrailera å to lastebil frakta leir utåver te Kælkbrudde. Te vækkan bynne dæm å ta me sæ stein i retur.

ÆKSPÆRT BEFARENG TÅ E6 ANLÆGGE!

Bærre ei vækka feri tok dæm, å no hi dæm stått på frå sju om mårrån te ått om kveill'n. Både gutan hainn Johs. J å 'n Odd Einar. Gover hi skapt betydele ber arbessfårhåill så no går det oinna. Bått'n på Innerøyvein hi kommi så langt at d e mule å tænk sæ kolles deinn vil bli i framtia. Ænkelte meint at avkjørsla vill bli bratt å vanskel, mæn deinn stigneingen vi sjer no e næst itjå å snakk om.

 

Ækspærtpanele hi plassert sæ, sånn omtreint der bru fer gangvein ska gå, å hen disuteres både fakta å fantasia. Gavelsbon e mæst oppti tå at drængrøtin åt Hellemsbon hi liggi fer jupt, å om d e muleheita fer å få kjøpt sæ nån te kulvertrørin som e oppgrevi.

Bjarne vaktmester hi mærka sæ at kulvert'n længer nerri dal'n hi fått vassinntake høgt oppi dalsia, så hainn spekulere på kolles dæm ska få vatne opp te inntake.

Gammelangtreprenør veoinnre d fine masjinarbe som e utført å sei at 'n e imponert over framgangen. Aill i hop beoinner det fine å reine leire, det e jo næst'n som dessær å sjå te blankt å glinsanes, mæn steinkart der d hi tørka.

 

Ætti kvart får ækspærtan oppklara det mæste. De bli nåkk ein kulvert oinner Innerøyvein å muligens oppigrøft neåver åt inntake attme Østerænge. Kolles løysnenga bli videre oppåver får fåreløbi vårrå uklart.

Mæn så bryt "Hælv---" løst! Æks-sjømainn oppi Hellemshaugen kjæm å gi ækspærtan i krafti åverhøvleng, fer å ha perkert på Gang å Sykkelvein. Hainn ha verri på ausjon å kjøpt sykkel å t Litja, no va 'n på retur, gåanes, åt Samfunnshuse fer å heint bil'n. No han vørt hinnra i å kåmmå fram to gång, å sånt d aksætert 'n itj. Dessut 'n ha 'n Ragnar søla brøsmula på sete, i nybil'n, d fekk da vårrå måt på larvåt behailleng tå ein sånn stasbil. Ha 'n råa te sån bil mått da ha råa te å eta på ainna plassa einn i bil'n! Kommentar 'n når 'n Ragnar fersvårra sæ me at det koinn da vårrå greitt me litte mat ått smågøggel'n, ska vi oinlat å referer, i tilfeille nån oinner seis'n skoill lesa sia.

Ætti befarenga vart d oppsummert me at d så ut te å bli i pent anlægg som villa fersjønn omjivelsan, å me deinn trafikken vi hi opplevd i såmmår va d ingen tvil om at nyvein itj komm ein dag fer tile.


 

SJØBÅTT'n FER SÆKS TUS'n ÅR SIA?

Fikk denne meldingen fra Norges geologiske undersøkelser v/ Harald Sveian, via Vegvesnets Geolog, P.O. Berg 6. desember 2005.
(Deinn vai itj så reingæli tidsanjivelsa mi heiller. Red.)

Hei
For lenge siden fikk jeg noen prøver fra jernbaneundergang Røra. Kom plutselig på at jeg ikke har gitt noe tilbakemelding. Jeg kikket i skjæringen i sommer og ble overrasket da det viste seg at grus-/sandlag nede på ca. 4-5 m dyp var en strandavsetning full av typiske skjellarter for klimaoptimum for ca. 6-7000 år siden. Dermed ble det ikke utført dateringer på skjellprøvene denne gang, men takk for omtanke, og kanskje ved en annen korsvei.... Det er mao. skredleire som utgjør topplaget, og et stort skred må ha kommet ned fra østsiden etter at strandmaterialet ble tørt land, dvs. maks 6000 år gammelt. Overflaten ved E6 er så slett og jevn at dette var ikke forventet. Vi har ikke registrert noen skredgrop i høyden mot øst heller, men ser nå at en slak forsenkning i stigende høyde 100-140 m østover fra gården Steinen antagelig er enesete mulige kildeområde. 

God helg.
Harald Sveian

Hvis du ønsker å henvise leserne til  mer lesestoff om landhevning, kvikklerie og leirskred, vil jeg foreslå en artikkel på nettstedet skrednett.no. , og dessuten et hefte utgitt av NGU: Kvartærgeologisk kart Stiklestad med beskrivelse,  NGU Skrifter nr. 89.
 
hilsen
Harald Sveian
NGU

I ei ti me store leirmasseferfløttninga e de på sin plass me ei orientering om teng som hi sjedd tilear:

Takk til Jan Anders for orienteringen. 

Govere hi førd te at blåleire hi tørka. Da kjæm d tydele fram i løs strip 10-15 cm tjokk. I deinn stripa legg det fleir type sjel.

Når 'n hi fåtta hørd at Bølarein oppi Stod legg ca 45 meter åver have å e 6.000 år gammel, trur redaktør'n at det hen å va sjø fer ca. 6.000år sea. Stasjon legg jo 51.5 meter åver Hyllbokta, så sjela rækne æ me legg på ca 45 meter.
Mæn kor hi fleir meter me blåleir kommi frå? E d nån tå leserean som kainn fertæl ås litte grainne om d?

Denne kurven er laget av Norges geologiske undersøkelser, for bruk ved Bøla Helleristningsfelt.

Æ mått korriger litte grainne. Bølarein legg å på ca. 44 meter åver have, å d e foinni tægn te sjøbått,n i nerheita. Kansji e d Helleristninga på Rør'n å?

Dessut'n hi æ fynni ein rapport om leir på deinn henn linken. 

 

 

 ARBè ME FOTJÆNGAROINNERGANGEN HI STARTA!

Sylter'n karan hi fått ledi ei tå stormasjinan på Steinkjeranlægge, å hi starta arbè me gå gråvå høl åt fotjængeroinnergangen. I dag deinn 7. juli hi d gått bil ætti bil me leir utåver te kælkbrudde.
No vist d sæ at d kansji itj va så lurt å å sætt inn deinn støst masjina, rektinåkk klard dæm å kåmmå sæ ne på 5 meters jupn, mæn så seig høle ijænn. Masjina som sto på kaint'n va plussele på usekker groinn.

Bærre ein, ætti Eskild Austads utsagn, go å ærfarin masjinkjørar reidda masjina frå å gå baklængs ne i eilendiheita. Me kjættingslengsa, frå Austadgutan, å to minner masjina frå'n Odd Einar greidd dæm å dra opp stormasjina på sekker groinn.

Leire i høle fekk betægnelsa blautleir, aillså itj kvekkleir, mæn lik vel e d ein vanskele materie å arbe me. D bli speinnanes å sjå kor stort høle bli, finn dæm e klar te å lægg ne kulvert'n.
Når arbè på nyvein på Steinkjer snart e åver må vi rækn me at teng kjæm te å sje fort å effæktivt, mæn det e jo itj stort meir einn to måna te at deinn millertidi vein må vårrå færdi, å jærnbanelina ska fløttas. Mått no bærre rægnvere ji sæ.

 

 KVEKKLEIRE HI DOKKA OPP!

Gutan hainns Odd Einar Kne hi verri i gang me å fårbered omlæggeng tå E6'n i go ti no. Vein åt Østerænge fersvainn ei natt føst på juni. Dæm hi drevvi på me å lægg om vatn å avløpslednenga, å no ha dæm arbedd sæ jænnom E6'n å oppåver mot jærnban. Poinni jærnban ska dæm præss i stort jarnrør som ska ta oinna nåkkå åverflatevatn. Når redaktør'n kjørd på arbe i mårrest, 23. juni, ha dæm bynt å grevvi på øvesia tå jærnbanespore, å deinn skopa som kom opp i d æ passert legna mæst på sup.
Fer å få te i høvele høl åt præssutstyre ha dæm grevvi ut, å kjørd oinna fleir domperlass, å erstatte me stein, fer å stabiliser.
Når dæm e færdi me røre ska det byggas kulvert te millertidi gangvæg. Deinn kjæm sånn cerka der vein åt "Kælksiloan" te tå. D arbe starte opp te vækkan.
At kvekkleire dokka opp aillerde på i per meters jup'n, va itj heilt ætti spesifikasjonan åt Vægvæsne, det skoill jo vårrå føst på 15 meters jup'n. Arbesskarran va no speint på ka dæm fainn, når kulvert'n skoill gråvvås. Da skoill dæm einnå to meter ne.

 

Te å me annlæggsledar'n hainns Sylter'n ha ti sæ fri frå finpuss'n på Steinkjeranlægge, fer å inspiser kvekkleire, å hainn ha go tru på at rørpræssenga villa gå som planlagt i mårrå.

Hainn Johs. J. Syltern, frå Åfjol'n fekk Byggetrinn 1. Arbe me riggplass'n e i foill gang, de hi kommi massevis tå plastikkrør som ska gråvvås ne på Rør'n. Ætti tægnenga åt Vægvæsne så e de deinn millertidi vein de e starta på. Redaktør'n tru no læl at det e vein åt riggplass'n som bygges. De står nå stekka bortåver åker'n åt 'n Bærnte, dæm passe ber me beskrivelsa på informasjonpapire vi fekk i dag.

Infårmasjon frå Vægvæsne låg i påstkassin i dag å deinn deles me dåkk som les Rørsia:

De henn bilde ska vis kor deinn millertidi vein ska gå, mæn redaktør'n trur at tægnar hi plasser vein feil! Itj stæmme veilina me stekkenga å heiller itj me beskrivelsa vi hi fått før. Stekkån står længer innpå åkern, åt'n Bærnte, å vein går åver jærnban rett neom Floåsvein (Stensdalsvein). Væl redaktør'n får breng klarheeit i saka!

 

 

HISTORISK BILDE.

Søndag 22. februar 2004. Ble Norges lag verdensmestre i Skiflyging, og E6 krysset nærmer seg historien.
Bildet er tatt fra toppen av "Hellemsbakkin" kl. 13.45.
Flere bilder ligger i albummet.
 

KA SKJER RUNDT KRYSSE?

Redaktøren har hatt en prat med Tone Romstad, for å få rede på årsaken til at det hang  ledningsbunter på noen rør ved krysset, og fikk følgende orientering:

Ledningene er forbundet med sensorer, som måler poretrykket i grunnen. Måleresultatene leses ut med jevne mellomrom og gir de nødvendige data for å beregne type og dimmensjonering på de pelene som jernbanebrua skal bygges på.
Det er også nedboret en "brønn", for måling av grunnvannsnivå. Det er vel det røret som står mellom Inderøyveien og jernbanesporet, tett intill bekken.
Det finnes ett gruslag i området og det er nødvendig å fastslå hvordan dette gruslaget innvirker på grunnvannet.
Ellers er det bestemt en fullstendig tågfri helg, 25-26. september. Den helga skal jernbanen flyttes over til den mildertidige trasjeen. Jerbanefolkene vil få en travel helg fordi jernbanen samtidig skal flyttes ved statens hus på Steinkjer.

Her er også det første store anbudet, ca. 10 mill, som legges ut. Anleggets størrelse tilsier bekjentgjøring i hele EU området. Så her kan det komme både polakka og spanjola!!!

Det bli nåkkå å bryn sæ på det guta, innpå Lænsmyr'n!

 

 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER
Åpen anbudskonkurranse

E6 Røra, byggetrinn 1

Beskrivelse/kontraktens gjenstand:

Det skal bygges ny E6 gjennom Røra. De viktigste arbeidene består i: * Bygging av ca. 700 m midlertidig E6 * Ca. 500 m jernbaneomlegging, ekskl. legging av sviller og skinner * Ca. 400 m lokalveg * Ca. 300 m midlertidig gang-/sykkelveg

Total mengde eller omfang:

Graving: ca. 26 000 pfm3. Nedre forsterkningslag (tilkjørt sprengstein): ca. 10 000 pfm3. Asfalt: ca. 2 500 tonn. Pukk: ca. 5 000 pfm3. Overvannsledning 1000mm: ca. 300 m.

VARIGHET AV KONTRAKT ELLER FRIST FOR UTFØRELSE:

 

Startdato: 01.06.2004. Sluttdato: 01.10.2004.

Frist for mottak av tilbud:

Første gang publisert den 19.02.2004

22.04.2004 (14:00).

Vegvesenet inviterte til informasjonsmøte på Samfunnshuset tirsdag 3. februar.

En fullsatt "litjsal" fikk en grundig og god informasjon om  utbyggingsplanene.

Orfører Svein Jørum var på plass, åpnet møtet, og ønsket vegvesenets representanter og forsamlingen velkommen, med noen ord om at det var med glede og forventning vi såg fram til orienteringen.

Deretter overlot han ordet til anleggets prosjekansvarlig Tone Romstad fortalte om planer og framdrift.

Hele anlegget bygges i tråd med en reguleringsplanen som er vedtatt, og det er bare rom for mindre justeringer og tilpassninger.

Det første virkelig synlige blir flytting av barnehagen, til Lensmyra, og riving av uthuset. Dette må bort slik at den mildertidige anleggsvegen kan bygges. Det bygges en mildertidig gangvei under jerbanen og den første brua blir gangbrua over Inderøyvegen. Brua bygges i tre og blir liggende der barnehagen ligger i dag. Sikkerheten til skolebarn og myke trafikkanter har første prioritet, og det blir rikelig med gjerder og belysning montert. I flytteperioden skal barnehagen ha tilhold i skolens gymmnastikksal. Dette skal foregå rundt påsketider og varigheten er beregnet til 3 - 5 uker.

Dette bildet er ikke av de beste, men viser situasjonen under anleggsperioden. Vi i Hellemshaugan får en mildertidig grusvei og må innover mot Trafoen før vi kommer inn på E6. Dette for å gi plass til flytting av jernbanesporet. Riggplass er beregnet mellom den mildertidige veien for E6 og Axelsson.
Dagfinn Vie er ansvarlig for brubyggingen og fortalte at det vil bli mye støy, når pelene til ny jerbanebru skal rammes ned til fjell 50 meter nede. I dette området ligger det ett lag med kvikkleire, men det er ingen fare for at berøring av denne. Det er heller ikke påvist kvikkleire i området nedenfor Østerengveien.
Ønsket for bygging av jernbanebrua var at den kunne byggers "på bakken" og at massene kunne graves ut etter at brua var ferdig. Jernbanebrua markerer starten på trinn 2 og oppstart  var beregnet til 1. oktober. Jernbanebrua var ment ferdigstilt til våren 2005.

 

90.000 kbm. masse skal bort i forbindelse med anlegget. Dette krever naturligvis deponeringsplass og representerte ett problem for Vegvesenet. Her var det muligheter for billig fyllmasse for den som hadde behov. Skolens ønske om en støyvold mot den mildertidige veien var følgelig lett å innvilge. Det ble trolig heller ikke noe krav om at vollen skulle bort når anlegget var ferdig.
Fartsgrensen på E6 blir i annleggsperioden 50 eller 60 km/t. Nyveien er planlagt med 60 km/t.

Vi i Hellemshaugen får en snarvei, under jernbanebrua. Veien bygges med fortaug og er bergenet for biltrafikk og adkomstveg for Hellemsjorda. Den ønskede COOP butikken, som var foreslått i hjørnet nord for påkjørselen fra Hellemshaugan og Røfloa, må det nok finnes en annen plassering for. Her blir det slakke skråninger ned mot veien og krysset som blir nærmere 3 meter lavere enn i dag.
Utenfor Vibe vil veibanen komme ca 6 meter lavere en det den er i dag. Det planlegges slakke skråninger som bilr utformet og behandlet slik at de glir inn i landskapet.

Det skal bygges ca. 500 meter med støyskjerming.

Inderøyveien vil i det første stykket mot svingen få en stigning på 2 %, deretter blir stigningen 5 %. Salbergsdalan har i dag 4 % og det var ikke forventet problemer av den grunn.

Ønsker fra naboene om en fullstendig igjennleggelse av bekken, fra Østerengveien og opp forbi jernbanesporet ble sterkt fremmet. Vegvesenet var klar over problemet, men på nåværende tidspunkt var ca 150 meter åpen bekk ansett som bebeste rent tekniskt.

Som naturlig var ble en rekke forslag om relativt små endringer fremmet, men veien var planlagt i henhold til den vedtatte reguleringsplanen og den ville følge denne.

Per Kristin Langeng orienterte om grunnerhvervelse og erstatninger. Uvanlig kort tid fram til anleggstart medførte "tøffe" oppgaver for berørte parter. Grunn skulle erhverves, ulempeserstatninger o.l. skulle fastsettes. Før Vegvesenet kunne starte arbeidet måtte de mimum ha "arbeidstillatelse".
Vegvesenet ønsket ikke å "tre vedtakt" ned over hodene på folk, men ville ha ett ryddig og riktig erstatningsoppgjør. Grunneierne fulgt Langengs råd og oppnevnte ett grunneierlag som skulle engasjere egen advokat. Advokatutgiften skulle i helhet dekkes av Vegvesenet.

Et kort og effektivt møte ble hevet, for "almuen", etter en drøy time, og berørte hus og grunneiere ble invitert til personlige samtaler etter møtet.

25 melliona te E6 krysse!
 


 

Arbe'e me ny E6 hi stara. Hjalmar Helgesen hi fått det føst oppdrage, å va i foilt arbe måndan deinn 15. desember. Høgg ned ølderskog, som ska feredlas te høgværdi ve, å ferdelas te pænsjonistan på bøgd'n.

Øverst på lesta står dæm som bli ramma tå ombygginga, Eva Moe og Kari Lyngstad vil dæffer vårr tå det føstan som får veteldeling.


 

PÆNGAN E PÅ FÅRSLAGE TE STATSBUSJÆTT: 20 mill. kr.!!!

Skolens Rektor Otte Vatn feirer dagens glade budskap!

No tru æ at te å me 'n Roger hi tru på at det bli pæng åt krysse. Hu Torild hi tydele hørd på 'n, å ørmærka pængan åt krysse. Det står i klar tækst i statsbusjætte: E6 i tunnel oinner jærnban på Røra. Mæn deinn som glisa breiast det va no ræktor'n på skolin, hainn Otte Vatn. Hainn ha heist flagge på skolin å komm veivanes å hojanes neåt krysse, fer å kåmmå på TV trur no æ da. Der sto å veiva me flagge, snakka i mikrofona og glisa inn linsa, i næst'n ein tim. Resultate får vi vel sjå på TV'n i kveill.

Glea va tydele stor på barnehagen å. Nån kom i tåg, me flagg bortåt krysse, å ainner stå på haugen å sång! Te å me gammel olførarn, hain Tronstad,  kom einsteindi eren frå Strumen fer å vårrå me på feirenga! det va å tydele at sjåføran ha fått me sæ nyheita, dæm venka å tuta.

 Vi lætt  utsagne frå'n Rune Axelsson beskriv: No gle æ mæ te anlæggsperioden, sjøl om æ bli settan mett oppi anlægge, med E6 trafikk på ei si, anlægge på i ainna å tåg på deinn tredi! Mæn det bli så my likar, når de e færdi!! Det va sporty utsagn frå deinn som får absolutt aill ulæmpan, i anlæggsperiod'n!


 No e de bekræfta!! Det bli stort medieoppbud atme krysse i dag, 8. oktober kl 13.45. Roger å fleir TV fotografa ønske sævfølgele at glea vises! På deinn måtin e aill me å "nagle" Stortenge te fårslage, vi må sørg fer at ingen kjæm te å gå i mot!

NO E DET HÅP:

Ska flagge te tåpps i mårr deinn 8. oktober. Stor lekkasje på TV2: Pæng åt tunnel fer E6, oinner jærnban. Sto øverst på plakat'n!
 

STORTINGSREPRESENTANT SJER PÅ E6 KRYSSET.

Bjarne Håkon Hanssen kom, til E6 krysset litt over kl. ett, og fikk oppleve forholdene til skolebarna på tur heim. Trafikkvakt Invild hadde en hektisk periode med å lose, først over Inderøyvegen deretter over E6. I denne perioden var trafikken så stor, at selv en Rørbygg som ikke så ofte har opplevd trafikken på denne tid på en kvardag, følte seg overveldet.
Den farligheten i trafikken ble godt demonstrert da en personbil stoppet intill fotgjengerfeltet, påfølgende trailer ble stående med førerhuset over jernbanesporet og bilene bak tett intil traileren. Hadde signalet for, at bommene vil gå ned kommet, var utvilsomt også muligheten for at bommene ble med traileren framover stor.
Når Otte og Roger gav en god og grundig informasjon i tillegg tror jeg ikke Bjarne Håkon vil anbefale sitt parti å gå i mot en påplussing på årets budsjett:
Resultatet vil vi få først på oktober, når statsbudsjettet legges fram.


Dæm fekk det plussele travelt stortengsrepresentantan, ætti at a Torild ha verri på Rør'n, sjett på fårhåilla å te å me låft ut PÆNG!

Skolongan loses "trøgt " åver vei'n tå trafikkvakta. Hu hi meir einn ein gång opplevt situasjona som deinn i dag.

Samferdselsminister Torild Skogsholm kom til jerbanekrysset, tirsdag 12. august ca. 19.05.

Når samferdselsministeren kom til E6 krysset var det samlet en stor folkemengde, og ikke minst representanter for transport - og entreprenør næringen, som kom i sine kjøretøyer, mobilkraner, trekkbiler med semitrailere, dumperbiler med tilhengere og lastebiler.

Kollektivtransporten var sterkt representert med busser fra Trønderbilene, Frostabussens Ekpressbusser og lokale transportselskaper.

Susanne Bratli og Idar Ertsås arbeider begge for tyggere tafikk i Nord-Trøndelag.

Når den vanlige trafikkant, personbiler, langtransportbiler, busser og tog kom i tillegg, fikk samferdelsmonisteren ett realistisk bilde av forholdene i krysset i de mest aktive perioder om dagen. Som samferdelsministeren selv kommenterte på møtet på samfunnshuset etterpå, manglet bare skolebarna. 

Fårmainn i aksjon "Ny E6" hi starta sjarmoffansiven.

Det lokale engasjement, og ikke minst støtteerklæringer fra transpotnæringen, ambulansefolk, fylkes- og stortingspolitikere fra flere partier gjorde inntrykk, og når selveste naturværneren Per Flatberg gikk inn for å bygge vei, da måtte selv en samferdselsminister forstå at: No er det alvor.

På almannamøtet i samfunnshuset ble det gitt kraftige og saklige innlegg fra aksjonskommiteens formann, veisjef, ordføreren i Inderøy, Norges Lastebileireforbund, Trygg Trafikk og ambulansenæringen. 
Når samferdselsministeren fikk ordet var det tydelig at både engasjement og saklig informasjon hadde gjort inntrykk. Tilhørerne på møte oppfattet vel klarere signal, selv fra en statråd i lokalvalgtider, som tilsa at anlegget ville settes i gang etter de opprinnelige planer. Med andre ord i 2004. Oppstarten krever bare ca. 20 millioner, og pengene måtte kunne finnes ved ordinær tildeling eller omprioritering.
Som avslutting erkjente Torild at listen var lagt meget høyt, og at fallhøyden var tilsvarende, om ikke nødvendige middler ble fremskaffet.
Veisjefen erklærte til slutt at han måtte forlate møtet hurtigst mulig for å komme i gang med plaanleggingen!

Både aksjonskommiten, skole og foreldre, som måtte ha lært barna trafikksikker atferd, engasjerte Rørbygger, og ikke minst Per Flatberg, ble gitt ros for måten orientering og møte ble gjennomført på, og det innenfor oppsatt tidsramme.

Måtte nå Vægsjæfen få i gang arbee med vegkrysse lik fort som 'n Torodd fekk asfalt på vein. Planan e klar!!!

Hva Trønder-Avisa oppfattet leser du på denne siden: http://www.t-a.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=2003108130009 .

Adresseavisa oppfattet dette: http://www.adressa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=436612 .

Bilder fra E6 aktivitetene legges i eget album: E6 bilder.

AKSJONSKOMMITEEN I ARBEIDE

Aksjonskomiteen har tatt oppstilling både ved Wibe og Bunnprisen, for å samle underskrifter til aksjonen. Store og små, gammel og ung skriver seg inn i protokollene og samferselsministeren vil nok få flere enn 1500 underskrifter overlevert. Med ca 1000 Rørbygger viser dette at engasjementet er stort også utenfor Røra.

Aksjonen  støttes av politikere fra alle partiretninger, ambulansesjåfører, busssjåfører, NHO og naturligvis alle som er opptatt av trafikksikkerhet og miljø.