Hver kake skal være på to tiendedels efa. Brødene lå på et spesielt bord med gullkant i tabernaklet, senere i templet. Skuebrødene ble byttet ut hver Sabat og skulle så spises av prestene og bare av dem. Formålet med dette er ikke omtalt i Bibelen Tolvtallet viser sannsynligvis til Israels tolv stammer. De beskrives på mange steder i de jødiske hellige skrifter, i en rekke av de eldre bibelske skrifter. Her er tre eksempler.
Se til at det alltid ligger skuebrød på bordet for mitt ansikt! (2. Mos 25,30)
Så skal du ta fint mel og bake tolv runde kaker. I hver kake skal det være to tiendedeler av et mål. Og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, på bordet av rent gull for Herrens ansikt. På hver rad skal du legge ren røkelse. Den skal være et påminningsoffer for brødene, et gaveoffer for Herren. I all fremtid skal brødene legges fram for Herrens ansikt, sabbat etter sabbat. Det er en evig pakt hos israelittene. Brødene tilhører Aron og sønnene hans, som skal spise dem på et hellig sted. De er høyhellige og er hans del av Herrens gaveoffer. Det er en evig forskrift. (2. Mos 24,5-9)
Over bordet med skuebrød skal de strekke et klede i fiolett purpur. På det skal de sette fatene, skålene, krukkene og kannene til drikkofferet. Også brødet som alltid ligger framme, skal være der. (4. Mos 4,7)

De er også nevnt i Det nye testamentet, men da i en kontekst som beskriver berettiget lovbrudd:

Han gikk inn i Guds hus, og de spiste skuebrødene, som verken han eller mennene hans hadde lov til å spise, men bare prestene. (Matt 12,4)