RØRA NÆRINGSPARK.        Te føstsia hen.
https://lensmyra.no/

FERIETID PÅ LENSMYRA.

20. juli e d heiller stillt på anlæggsområde, Austadgutan i parkert annlæggsutstyre, å ti ferie. Tomta te Norlog sjer ut tr å vårrå færdi planer å klar te byggestart.

JARLE RENNAN, I KOMMUN, ØNSKE FÅRSLAG PÅ NYE VEINAVN!

Røra næringspark, er den mest sentrale plass på Innherred, midt mellom Levanger og Steinkjer. Området genser mot Rv 755, fra Fosen, på vestsia, E 6 og Nordlandsbanen på østsia. 10-15 minutter spasertur fra Røra jernbanestasjon, hvor det, går tog til og fra Trondheim, Værnes og Steinkjer hver time på dagtid, og kvar halvtime morgen og ettermiddag.
Innbyggertallet innenfor en dryg halvtimes biltur ligger på ca. 50-60.000 person.

INNLÆGG I JÆSTEBOKA FRÅ:

Roger Austad.

Hei Jan !
De heite Røra Næringspark innpå Lensmyra no ;-)
Monday, 08 March 2021 - 02:10

Omtale i lokalavisa Inderøyningens Næringsbilag:

LITTE

LENSMYRA 24. FEBRUAR.

15 vogntog, 2 dumperbiler har snart vært i aktivitet i måned, enorme mender myrjord er kjørt bort, og erstattet med stein fra steinbrudd i Verdl og på Utøya.

Effektiv lasting med 2 gravemasiner, samtidig er 1 gravemaskin og 1 buldozer i arbeid med å planere tilkjørte steinmasser.

ORDFØRERBESØK PÅ LÆNSMYRA INDUSTRIOMRÅDE.

Artikkel og bilder er hentet fra Steinkjer24. (NT24)
AUSTADGUTA'n STÅR PÅ SOM BÆRRE F---!

Frå Steina, 10. februar 2021.

6. februar hi masseutsjiftinga kommi gått i gang. Myrjola som hi fløtta på sæ, å bli vekti matjol, ærstattes no me stein.

Jænnbru e jo vekti no ferr tia, de jeill å myrjol, som ska bort innpå Lænsmyra, no når Lænnsmyra Næringspark ska utvias. 27. januar va to lastebil i gang me jåbben. Da'n ætti kom ein bulldozer å starta jåbben me utplanering. (Kjæmm vel snart protæsta frå Miljøværnera'n, som vestnåkk mein att myr ska liggi i ro.)

Bilda'n snakke ferr sæ sjøl!

NO STARTE AUSTADGUTA'n OPP TERÆTTELÆGGING TÅ DET NYE NÆRINGSOMRÅDE!

15. januar é Austad Maskinstasjon gått i gang me oppstart tå deinn store jåbben me å bygg de nye næringsområde.

"Myraskogen", te barnehageongan, hi Inderøy kommue ti vare på, å deinn bli fjærnvarmi te Rådhus å meire te. Mænn ongan fertvile itj, dæmm får nytt område i skogen som står. Deinn æg hainn Arne Oftstad, som ønske barnehageongan vælkåmmen te leik å trivsel.

Skogen é lakt i bakkin, 15. desember 2020, nåkkå som ji ås i tægn på att jåbben me å klarjørrå omkreng 100 mål me nytt næringsområe i i gang.

NT MASKIN AS FLØTTE, FRÅ STEINKJER, TE RØRA.

NT MASKIN AS e i foill gang me å fløtt inn byggningan som vart ledi, når Br. Austad AS slo sæ i lag me Gran & Ekran. I dag 11. september, "låse dæm dørin på Steinkjer", å bynne å finn sæ terætte på Lænsmyra, rækne me å ha fått både varelager å utstyr på plass om i vækka eiller 2.Taktora å ainna masjinelt lainbruksutstyr è NT MASKIN AS, sett satsningsområde, både på salg å reparasjon. fer tia hi dæm ingen avtale om salg tå nye traktora, mæn skaffe brukte traktora som bli levert jænnomgått å reparert på eget værkste.
Dæm kainn å ta inn tønger anlæggsutstyr te reparasjon, fagkunnskapen e på plass.

De raue "baljan" du sjer hen kailles fullforvågni, å dem hi dæm dirækte import på. Salgsområde è frå Lindesnes te Tana. Oppi den lastes de ailt som kainn brukas for dyrefor, hælm, gras potet gulrot å så videre, ætti behainnling så bli de snaddermat ått dyra.

Du kainn sjå hen, eiller lesa i lokalavisa Inderøyningen 11. sept, Korr selger Hans Egil Forr sei: "Vi selger det kunden måtte ønske av redskap. Dessuten kjøper vi inn en del brukte traktorer som vi reparerer og selger."
 

AUSTADGUTA'n fekk JÅBBEN!

NYTT OM LENSMYRA.

NÆRINGSPARK: Fra lagerbygningen i sør til og med skoggrensa i nord skal det komme en næringspark på rundt 300 mål. Utbyggingen skal skje i tre faser og det er nå lagt ut anbud på de første 100 målene. Går alt etter planen er de første næringsaktørene etablert i parken i løpet av 2021.   Foto: Johan Arnt Nesgård, NT24

En næringspark på nesten 300 mål nærmer seg realisering på Lensmyra i Inderøy. Det største som kommer til å skje i Inderøy de neste fem årene, mener næringsjef.
Dette kommer til å bli indrefileten av næringsareal i regionen, sa en engasjert Trygve Wannebo til Trønder-Avisa i september 2018.Da begynte planene om en næringspark på Lensmyra i Røra, med størrelse på 42 fotballbaner, å ta form. Nå kan spaden være i jorda til høsten.
Wannebo er næringsjef i Inderøy kommune og har jobbet med planene siden 2012. 21. februar i år la de ut anbud for grunnarbeid og klargjøring av tomter, med en frist til 24. april.
 I dette ligger det en totalentreprise, komplett med infrastruktur, strøm og fiber, sier Wannebo.Han forteller at prosjektet består av tre faser og at dette anbudet er fase én, med de første 100 målene.Hovedutfordringen med området er at det består av mye myr som må fjernes og erstattes med annen masse.

Bildet og tekst, hentet fra artikkel i NT24, i april 2020.

LINKA AS OPPGRADERER UTEOMRÅDET.

Linka sa har kontoradresse på Kjernesvågen, men har klokelig valgt det mest sentrale området på Innherred, Lensmyra, når de etablerte lager og verksted. Aktiviteten er stigende, i mars 2020, startet arbeidet med større og mer bærekraftig uteområde, for parkering og lagring.
Til den jobben ble naboen, Austadmaskinstasjon, engasjert. Først ble store mengder myrjord grav ut og transportert til deponi. Deretter ble det tilkjøring av steinmasser, fra steinbruddet ved Lundsaunet, som blir planert ut.

Link til Linka as.

INDERØY KOMMUNE HAR "STORE PLANER" FOR LENSMYRA!


Ja, du store værd'n: Innerøy kommune mått ha hjølp tå ein hainnfoill Konsuleinta ferr å oppdag potænsiale på Lænnsmyr'n. Ølløv år hi de ti, å de på tråss ta att 2011 kom ein konklusjon frå ein Moen om att: "For å lykkes i forvaltningsrollen må kommunen ha rask saksbehandling og gode reguleringsplaner!"
Skoill jærn ha vesta korr mykkjy pæng kommun hi brukt på konsuleinta, å it minst saksbehainnling i egen resji, ferr å kåmmå fram te de som står å les i deinn henn artikkel'n.

INDERØY KOMMUNE OG NHO HAR OPPDAGET LENSMYRA INDUSTRIOMRÅDE!


Mæstpart'n tå æra ferr deinn aktivitet'n ska, me rætte, Austad Maskin AS, me Eskil Austad i spiss'n ha. Inderøy kommune hi einnå itj greidd å få fram sjykkele plans ferr vei, å nødveindi infrastruktur. Dæffer står Trafokjåsken mett på vei'n te Portmestran. (Sjå bilde længer ne.)

LAGERHALL'n TE PORTMESTRAN REISE SÆ, I REKORDFART!

Klåkka 07:00 om månda'n deinn 22. juli 2019, va det bærre ei asfailtert område som låg på tomta te Portmestra'n. Det henn bilde vart ti klåkka hæls 2.

Klåkka hælv tri, to dåggå seinar, deinn 24. juli hi hall'n fått tak å væggi.

NO KJÆMM PORTMESTRA'n TE LÆNSMYRA.

Ting tar tid, heite de. Mænn einnele sjer de teng på Lænnsmyra, Portmester AS, som driv me my meir einn garasjeporta e gått i gang på nytomta. Tomta hi fått asfailt å gølvplata e færdi, å dela te stålbyggé e på plass.

Bli ferhåpentlevis itj så læng te fløtting frå Byaenget på Steinkjer, å te sentrum på Innherred, RØRA.

Ja, du kainn lesa litte meir om både firma å produkta hen.

Ein tå groinnan te att Ting Tek Ti, står hen. Høgspeintlina åver næringsområde mått erstattas me jolkabel, finn nå industribøgg koinn reisas.
Mænn koffer står deinn henn kolåss'n mett på vei'n?

KLARGJØRING AV NÆRINGSTOMTER.

6. mars 2018 er Austadguta'n fortsatt i fullt arbeide med å klargjøre Innherreds mest senterale næringstomter. Store mengder myr er kjørt bort, og på det avdekkede underlaget legges det bærelag av stein.
 

NYE NÆRINGSTOMTER!

I Steinbruddet ved Lundsaunet er det omkring 13.000 kbm stein som skal flyttes nedover til Lensmyra. I dag 17. januar 2018, var bilparken til Austad Maskin komplettert med en innleid Iveco Trakker fra Br. Verstad AS, fra Beitstad. Når 4-5 vogntog går i skytteltrafikk, mellom Lensmyra og Lundsaunet kreves det god trafikkdirrigering, og det sørget sjåføren for ved hjelp av god radiokommunikasjon, noe også personbilistene hadde nytte av.

Myrlaget er kjørt til deponi ved Lunnan, og det første steinlaget er på plass, og oppfylling til tomtetopp er i gang. Hit klargjøres tomter til 2-3 intessenter. Men det er plass til flere på Innherreds mest sentrale næringspark, og Eskil Austad er, som leder av Austad Maskinstasjon AS, den rette for den første kontakten. Les mer her.

REOLFAG!

På eitt besjedent skilt på administrasjonsbygget te Betongentreprenør Br. Austad står det Reolfag. I dag 15. januar 2018 va det på sin plass å finn ut litte grainne meir. Me løs i vindue, på låftkontoret, va det håp om att det va nån på plass, som koinn fertæl litt grainne om verksommheita te Reolfag AS.
(Hva med husnummeret 36 eller 15? På tide med nytt?)

Trygve Vist heter mannen bak Reolfag, ein ekte Rørbygg som ble eier av farsgården Øver-Salberg i 1996. Om det er gårdsdrift eller jobben som Reolfag sjef, som er hobby får stå ubesvart. Men med snart 20 års erfaring fra jobbing med lager reoler og innredning så er det en kar som har stor kunnskap på området lagring.
Reolfag vart etablert i 2015, å hovedkontoret viser at Trygve er en jordnær kar. Vektigst arbeids redskapen er naturligvis PC, med rask tilgang til Internett, telefon, målband og skisseblokk å selvfølgelig bil. Skal en få god kontakt med kundene, må de møtes personlig, slik at den riktige informasjon om kundens behov blir avdekket, og gode løsninger til riktig pris kan "skreddersyes".
Reolfag lever varene direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd, av den grunn har "Lagersjefen" heller ikke noe eget lager.

Les hele preseentasjonen som PDF her. Du kan også lese litt om hovedleverandøren EAB her.

Er ditt behov en enkel reol for letter ting i garasjen, så er vel JULA ett mer naturlig valg. Men skal du etabler ett større lager, ett integrert produksjonslager eller arbeidsbenker og utstyr til ett verksted, så er Reolfag og Trygve det rette stedet å starte.
 

 

NY VEI'n E FÆRDI Å ÅVERLEVERT!

Nyvein te Budal'n e no ferdi bøgd å åverlevert te brukeran/Jernbaneverket. Å deinn nye vei'n hi fått det svært så ænkle namne: Søndre Lensmyrvegen, eitt namn som e bestæmt tå Inderøy kommune. Jørnbolet's fårslag om de ænkle å beskrivanes namne: BUDALSVEIN eiller SVIMYRVEIN var dærme ferkasta! No hi det vørti to Lensmyrveia, deinn gammle hi fått namne Nordre Lensmyrvegen.

Nye adressa:

Br. Austad, Søndre Lensmyrvegen 15

Gran & Ekran AS, Nordre Lensmyrvegen 9

 

"BUDALSVEI'n" E ÅPNA!

Hainn Kennet ga fyldi orientering om veiprosjækt, kor Austadguta'n hi stått ferr utførelsa. Sjøl om vei'n einnå itj e foillsteindi ferdi, så ha planåvergangen attme Svimyra vørrti fjærna onsda'n 8. desember. Deinn te Budal'n lei såmmå sjæbne i går. Finpuss ijænnstår, nåkkå som vart oppdaga på retur'n, da veihevel'n te Austadguta'n plussele spærra vei'n. Åverraskelsa va itj så vældi stor, bakom spaka'n befainn hainn Eskil sæ! Styggtrivel å få låv te å bytt ut skrivebolé, me årntle utstyr va hainns kommentar.

Itj nå tvil om at Veihevelkjørar'n kainn jåbben bakom spaken, sjøl om de itj e ein dagledags oppgave. Mæns vi snakka så kom hainn "Ole Tobias" kjøranes, på jærnbanespore, å hainn TUTA!! Einnå e de itj slut, mænn når skilta som pålægg lokførar'n å TUT, så ska de bli stilt Harald! De va besje'n både hainn Eskil å 'n Kennet ga.

NY VEI PÅ LENSMYRA!


Ein lit'n lapsus får vi teji hu Nina, som hi lætt Br. Austad fått entreprisen. Rætt ska vårrå rætt, deinn e det Austadgutan, Austad Makinstasjon AS som hi.

Når ein les det henne kainn ein vel gått seia att Jærnbaneværket e ein my ber samarbeidspartner einn Inderøy kommune. Dæmm va snåp te å benøtt anledningen te å sjyll på plana om ny E6, da dæmm avslo tebue om samarbe me Jærnbaneværket. Eitt samarbe som vill meførdd ein foillsteindi å foillværdi Industrivei.

Ein kainn vel bærre slå fast: De e itj deinn føst gången Senterpartie trænere veibøgging i Trøndelag.

Brødrene Austad AS, feirer 50 år!

Austad e eitt solid å gått namn, me lange tradisjona innen sine fag. Ferr i par år sia feira nabo'n Austad Maskinstsjon 60 år. Noe e tur'n kommi te Brødrene Austad, som oinner 50 års feiringa e far og sønn. Hu Nina Fossum e hi verri på bedriftsbesøk,  å skrevvi "historia" dæmmes. Deinn kainn du lesa, me stør bokstava, om du "klekke" på avisartikkel'n, i lokalbla'e Inderøyningen.
Frå pålitle håill får Rørsia opplyst, at Jubileumsfeiringa ska fåregå i København.
 

LINKA AS

Bygget som har huset Basko AS, ble ledig etter at virksomheten ble flyttet til Gjellsåsvegen, oppom Steina. LINKA AS, med hovedkontor på Kjerknesvågen, er nye eiere og bygget brukes nå som lager.

Rørbyggen Harald Berg er medeier, å da skjønner vi at firmaet driver innen kraftlinjer og kraftkabler, med oppdrag over hele landet.

LINKA AS har egen Internettside hvor du kan finne all informasjon, og ikke minst se en oversikt over oppgaver som er gjennomført.

GRAN & EKRAN BETONGENTREPRENØR står de på plakat'n som hæng på Administrasjonens spiserom. Når å kæm som laga plakat'n glømt redaktør'n å spør om.

Vi ska håill på me det vi kainn, å gutan ska ha modærne å funksjonelt utstyr, va utsagne hainns Kjell Gran da 'n tok me Redaktør'n på ein runde ferr å vistå nåkkå tå nyutstyre.
Inni nybøgge, som komm opp i fjol va de intalert 2 traværskrani, ponni take, som koinn ta i trailerlass me armeringsjarn, i eitt jafs, å jarne koinn læggas på plass i sårteringsbokken du sjer.
Mænn ka e de denn monstre bortom denn da? Deinn bøye vi armeringsjarn me, i de i aill ønskele fasånga. Du får demonstrer me å bøy te fæmm trædvesankt firkainta, du tek ei ti millimeter stång tu dongin, va anmodninga te opperatør'n.

Hen va de it nå måling me tommståkk, Opperatør'n starta opp me å lægg in årdre'n, så mått 'n manuelt sætt inn rætt værkty, å så starta'n vidundre.

Ei magnetarm va nerri dongin, mænn magnetarma tok me sæ de hu klardd, mænn demm som va ferr my vart automatisk retunert, så fersvainn armeringsjarne inn i vidundre.

Pusta å pæsa, de jol vidundre: bøy, mat på, bøy, mat på, bøy, mat på, bøy, kapp å lever. På gølve låg de plussele 5 pærfækt å færdi firkainta. Redaktør'n mått bærre inrømm att 'n va litte grainne imponert. Ka me å lag ein videosnutt, når vidundre jåbbe me meir utfårdranes oppgava? Ja, bærre å kåmm, så får du de, va svare!

Eter jarn, å driter kjætting, itj ailldeles rætt kommentar, mænn utrule nert.

EI NYINVESTERING, ME RÆKKEVIDD!

Mænn hainn Kjell ha meir å vis tå, i splitter ny kran va i arbé på Levanger, der vart de laste opp utstyr som skoill på jåbb i Trondheims distriktet. Hainn såg itj dirækte messfernøgd ut krankjørar'n heiller.

Me jåbba åver heile Trøndelag e de nødveindi me i lett å effæktiv mobilkran, me dræft på 6 tå ått hjul, som kjæm fram på låvle vis åver det mæste, så bli vi svært effætiv.
Heilt ut e bommen 44 meter åver bakkin, å vi løfte ca. 1000 kg. omkreng 40 meter oinna, meir e de sjeill'n vi hi behov ferr, mein 'n Kjell.

Snorrætt e gronnmur'n som nættopp e færdi støp, ein heiller lit'n jåbb på litte åver mellion.

På stør å meir langvari oppgave bruke vi byggningskran, me deinn henna kainn vi løft ut komplætt dækkeferskaling me reisværk, å fløtt det komplætt opp te næste etasje. Spare ti å manuelt arbé, å effækyivitet'n auke.
No ni vi 40 flenke norske ansatt, å dæmm sørge ferr i omsættning på millom 60 å 70 melliona, å de e omsætting tå bærre egne oppdrag å ansatte. Vi hi itj innrækkna omsættning frå oinnerangtreprenøra, som mang ainner hi.

Vill du våttå meir om Gran & Ekran kainn du sjå hen!

Kåmmånes oppdrag:

NYE LENSMYRA NÆRINGSOMRÅDE PÅ RØRA.

 

Som ett resultat av utbygging av boligfelt Åsen/Nyborg blir det betydelig overskudd på fyllmasser, som nå benyttes til oppfylling på det utvidede Lensmyra næringsområde.

Med beliggenhet nært til E6, jernbane og Fosenvein RV 755, ligger dette området, midt i smørøyet, på Innherred. Austad Maskinstasjon AS er både eier av området og utførende entreprenør.

Biledserien viser området som er oppfylt pr. 12. mars 2013, og første bildet er mot Fosenveien og eksisterende virksomheter, videre mot nord og øst.

På ørste bilde kan vi så vidt se Nordlandsbanen og E6, før vi går videre mot sør og vest.

Området er over 40 mål stort, så her er det godt med plass for den som vil etablere seg. Det er bare å ta kontakt med Austad Maskinstasjon AS eller Inderøy kommune for flere detaljer.

 

Gran & Ekran AS hi tehåill i deinn absolutt støst byggningen på Lænsmyra. Tri etasja me kontor å sosiale rom, stort værkste å produsjonshall samt lager.

Firmae vart starta i 1983 tå 'n Kjell Gran frå Sakshaug å Jon Arne Ekran frå Sparbu. Hainn Kjell ha "håppa" tå frå ein murmester utpå Værdal'n aillerede i 1980, å starta sett eget firma. Mænn ætti som opdragsmængd'n auka på så vart de behov fer å utvid verksomheita å 'n Jon Arne Ekran kom inn som partner.

MULTIMASJIN!

Deinn henn Ford'n me Hymas lastar å Sesam kran va i følge hainn Kjell de føst avansert hjølpemiddle som vart ti i bruk.

Hainn Kjell e itj deinn du finn bakom skrivebole. Hen e 'n i gang me lasting tå utstyr som ska kjøras ut te ein tå de mang byggeplassan dæm hi oppdrag på. I dag klare dæmm sæ itj me ei multimasjin. Gran & Ekran hi i dag ein stor masjinpark, tepassa jåbben som ska utføras.

Ca. 50 mainn e i jåbb, å dæm omsætt i år fer nærmar 70 melliona kronå.

Gran & Ekran hi ega Hjæmmesi som du finn HEN.

 

Magne Melhus etablert Midt-Norsk Bor & Betongsaging 20.12.1998, og anskaffet eiendom på industriområdet på Lensmyra. Første "byggning" var ett utrangert frysebilskap fra "Røra Transport, men senere er ett større lagerbygg oppført.

Firmaets spesialitet er boring og saging i betong, men innvendig riving og dmolering av betongkonstruksjoner er etter kvart blitt en naturlig utvidelse av aktiviteten, og spesialiserte rivningsroboter er anskaffet.
Midt-Norsk Bor & Betongsaging har mange ganger blitt akrkitektens redningsmann, når huller og utsparinger har kommet på feil plass eller ikke i det heletatt har vært tegnet inn. Da har Magne og hans medhjelpere hvært gode å ha.
En tendens i tiden er omorganisering, enten det er innen landbruk, kjøpesenter, papirproduksjon, sykehusdrift, så fører omorganiseringen ofte til at byggningskonstruksjoner må endres, og Magne tar oppdraget.

Men som medlaem av Lænsmyra Næringspark kaller også pliktene. Siste fredag i måneden er det møte i Næringparken og møtene går på omgang, og fredag 29. april 2005 var turen kommet til M-N B&B.

Hos M-N B&B er det som med "Skomakarkjærringa å Smemærra", å åt 'n Magne e de fræmdeles jolgølv, å i øranes lite spiserom. Resultate bli Utemøt utan at de avskrække møtedeltakeran. Vinnskjærming å bol tå store finerplata jær nøtta, eitt problem i dagens vinnkast va duk på bole, mæn ætti at de va konstantert at duk faintes vart 'n krølla i hop å kaste. Blautkak å kaffé kom på bole.
Påmøte stilt 'n Ragnar A, som representant fer "Fyr & Flamme", Ivar G. representert "Gran & Ekran", Bjørn B. stilt Basko, Roger A fer Br. Austad å hainn Lornts J kom heilt frå Soinnsøy'n som representant fer Røra Mek. Verksted. Redaktør'n stilt som jæst, mæn me rætt te å kjøp lådd på Vinflaska.
Me aill på plass vart de klappa fer 'n Per G, som ferøvri kom te møte på ein spesialsykkel, hainn ha tiårs brølløpsdag, me plana om å spander meddag på sin kjære frue, på Raubrygga på Straumen. Ei nauløsning ætti som at særveringstassan på Rør'n va stængt. Problemeva at de va "Såddjazz" å tejængele bol bærre i tri kvarter førri klåkka sju. Spørsmåle va om feiringa mått kanseleras tå tæknisk groinna.
Klappa vart de å fer 'n Lornts, hainn ha vørti Bæstefar i jænn.
Samtidi me at låddsalge fårejekk va de haurestanes diskusjon om "Jærnbanebrustøypinga" fagækspærtis'n va stor å hurestenga telsvaranes stærk.
Oinner trækkenga tå vinflaska kræv fårmainn heile fæm omtrækkenga, finn redaktør'n vart uttækt som vinnar. Ei trækkneng hainn gotok utan å protester.
Ætti Vin-trækknenga tetrådd både Direktør'n å Økonomisjæfen fer nabofirma, å me utrule mang usælt lådd vart dæm tebøddi lådd te hælv pris, utan at tebue resultert i ainn einn avslag.
Hainn Ragnar ha oppdag at bilsællar'n ha kjøpt dein gammel Mercedes trækkbil'n, me i stor kran tå nabo'n, å vil sævfølgele våtta ka hainn ha betald. Hainn fekk itj ainna svar einn at, jau da de e da i stor kran på bil'n, ja. Når Direktør'n å Økonomisjæfen fer firmaé ankom nøttan anledningen på nytt. Betald? Jau, de hi 'n ja. Kor mykkji, nei de husse æ itj på, mæn de e no i stor kran på bil'n!

Å sålles jekk no tia, te de va på ti å hav møte å håill hælg!

Brødrene Kristian og Rolf slo seg i 1966 sammen og startet eget firma i 1966. Kristian hadde i mange år arbeidet som murer hos forskjellige firmaer, mens Rolf var ansatt i Ole Bergets snekkerverksted, hvor det var stor produksjon av dører, vinduer, trapper, kjøkkeninnredninger o.sv.
Med grunnleggernes solide og faglige grunnlag viste deg seg at valget var riktig og firmaet fikk stadig nye oppdrag og arbeidstokken ble utvidet. Etter hvert kom brødrenes sønner Roger og Åge inn i virksomheten. Roger etter hvert inn i ledelsen, mens Åge tok opp arven etter Kristinan og ble murer, ett arbeide som tok hardt på kroppen, med det til følge at Åge måtte over i Pensjonistenes rekker.
I dag er det Roger og sønnen John Martin som står for firmaets ledelse.
Brødrene er i dag pensjonister og konsulenter, slik at firmanavnet har en viss legitimitet.
I dag er hovedbesjeftigelsen betongarbeider og murarbeide.

Hovedkontor 8. april 2005.


Allsidig virksomhet på Lænsmyra!

Har du tanker om å jøpe deg ny bobil / campingbil er BASKO AS ved Bjørn Roy Bakken det rette stedet å henvende seg. I disse dager kommer nye Pilot bobiler for visnig og salg.
Her har du også muligheten til ett godt bruktbilkjøp.

Bjørn Roy Bakken, Direktør, visargut, campingbilsællar, hjortjæger, lastebilsællar, oljeskiftarbeider, dækksællar, ælgjæger, bilvaskar, lastebilsjåfør, batterisællar, bruktbilsællar, mæn itj bilopprættar, deinn del'n tå verksomheita tek'n Ole opprættar sæ tå.
Jo da innpå Lænsmyra fåregår det meir einn de Austagutan driv på me. Hainn Bjørn kainn hjølp dæ me utrule mykkje når det jeill bil å Cænping, skaffe det mæste te næste dag. Lager de lønne de sæ itj å ha, de e belliar fer ås aill å få varan dirækte frå gråssist'n, sei 'n Bjørn!

Næringsvirksomhet på Lænsmyra har lang tradisjon. Mange av gårdene på Røra hadde rett til å ta ut torv og det stod torvhus på flere steder, sikkert fra tidlig på 1900 tallet, mange sto i allefall til "nefalls" i 40-50 årene. Ole Grandvik, som hadde sagbruk i drift til langt utover 50 årene, er nevnt i telefonkatalogen fra 1919. Ole Berget startet moderne sagbruk, i 1950 årene, på det området som Austad Maskinstasjon AS i dag eier.
Inderøyveien, som den går i dag, ble åpnet i 1907 etter krav om lettere adkomst til Salberg stasjon for Inderøyningene.
Senere er det blitt opparbeidet kommunalt Industriområde, og den ene bedriften etter den andre er kommet til, og Lænsmyra Industripark ble etablert, og samarbeidånden utviklet seg.
Austad Maskinstasjon AS graver hullene, Gran og Ekran AS, støyper og bygger hus, Brødrene Austad, støyper og murer murpiper, Midt-Norsk Bor og Betongsaging AS, borer, sager og demolerer betong, når betongenteprenørene har feilet, Guttorm Åsvoll prosjekterer og leverer hus, (Overhallahus) oppå grunnmurene, Røra Mek. verksted lager stål-konstruksjonene, Reber Schindler Heis AS, monterer og reparerer heiser, Basko AS skifter olje og retter opp skader på firmabiler, Fyr og Flamme AS leverer ved til fyring og Trond Kolstad kjører bort søppel og rat.
 

Felles samarbeidsmøter avvikles siste fredag i månden. Møtene går på omgang mellom bedriftene og siste fredag i februar 2005 var det Br. Austad AS sin tur til å avvikle fredagsmøtet.

Fra Venstre: Roger Austad, Br. Austad AS, Per Grande, Gran og Ekran AS, Ragnar Austad, Fyr og Flamme ANS, Geir Erik Løseth, Schindler Heis AS, navnløs "Kommer når den står." Schindler Heis AS, Guttorm Åsvold, (Overhallahus), Lornts Johnsen, Røra Mek. Verksted og Bjørn Bakken, Basko AS.

Roger servert heilaga blautkak, nystækt vaffelkak med gul å brun ost frå a Synnøve å a Tine, Røra jolbersyltaty å rikele me kaffe. 
Saklesta va fyldi å omfatta det mæste tå æmna, bilopphøggar'n i Ressa, ka som smake bæst tå villhjort frå Møre eiller tamhjort frå Gjørv? Villa lækter'n som va bøgd tå Røra Mek. funger, villa Gårskarn på Gjørv få Gullklåkk ætti fæmå tju årrs innsats å itj minst kolles jekk vesalge åt Fyr å Flamme?

Mæn lik vel vart storsaka: Omtale tå Br. Austad som spesialista på rehabilitereng tå murpipa å ainna skryt. Næst'n i heil si, me ointak tå annons'n frå Gran & Ekran nerri de eine jørne. Deinn vart itj aildeles gått i motti tå representantan fer Br. Austad.

Ein tydele gått fernøgd representant frå Gran & Ekran, Per Grande, hævda å ha motti bestilling på fleir piprenoveringa ætti deinn velløkka annonserenga.

Litte "Pepper" fek hainn Lornts, som ha fløtta te Sundsøya, hainn sto fram i Trønder-Avisa å invitert på næringslunsj på "Sundsøy Næringspark". Riktinåkk låg Sundsøya på deinn rætte sia tå Straumen, mæn å telat sæ å bruk uttrøkke "Næringspark" vå å gå lanngt åver streken. Ja, namnplagieringa va minst lik alvårle som hårplagieringa åt a SIW i FRP. Om iitj 'n Lotnts årna opp me ein sjykkele "Såmmårfæst" som hoill både mås å Ynnerøynenga vakin te såmmåra, så sto'n i fare fer å bli eksludert frå Lænsmyra Næringsfereneng, de jørt itj de minste om 'n ha i tomt, me ein gammel buldozer å nå røstfri rør legganes, på Lænsmyr'n.

Finansierenga tå verksomheita, i Lænsmyra Næringsferening, kom frå i tradisjonelt vinlåtteri, med standard vin frå Pole. Der måtte de ferainrenga te, no ha DDE kommi me egen konjakk, da mått Næringsfereninga skaff sæ egen vin, me egen etikætta.
Levang hi sin Cognac produseint nerri Frankrike. No e de på ti at Hylla å Røra's egen vinproduseint borti Kalifårnia kjæm på banin, skaffe hainn fram vin så va 'n Roger sekker på at 'n Arne Ofstad villa produser flaskettikætta. De bli i vekti sak å arbe me framåver te vinproduseint dokke opp i juli.

Jau, da oppgavan står i kø fer Lænsmyra Næringsforening.