Årsmelding Fritrim 2015

Fritrim har i 2015 bestått av:  Ingunn Ydse Larsen og Per Odd Holde

Floåstrampen

Floåstrampen ble i år en suksess, selv om annonseringen ikke ble som forventet.

På skihytta registrerte vi 100 deltakere med stort og smått.  I tillegg kommer alle de som tilhørte Inderøyturer, kun noen få av de betalte og var med på naturstien.  Men anslagsvis var det totalt grovt 200 besøkende på Floåsen denne søndagen, bra!

Vinnere av premien til den skoleklassen ved Røra skole som prosentvis hadde størst deltakelse, ble i år delt mellom 2. og 7. klasse, begge med 36 % oppmøteprosent. Til sammen deltok 27 skoleelever noe som ikke er så svært imponerende.

Heile årsmeillinga les du hen.

Takk te Per Odd Holde, som åverseinnt deinn!

TAKK FER DIN STÆMMe PÅ RØRA IL, Å RØRA TKD.

Det skoill nåkkå te å nå opp te 1. premi'n, mænn Kr. 15.000 vart det på både Røra I.L og Røra TKD.

ÅRSMELDING FRÅ FRI TRIMM GRUPPA.


Premierte på Floåstrampen 2014!RØRA IDRETTSLAG

FEIRER 80 år!

Å SMAILL JO DET!

TINE FOTBAILLSKOLE 2014.


Lægg mærke te att de e Rørveitja Kine Hembre Jacobsen som hi skrevvi omtalen!

TÆLPRIS'N JEKK TE RØRA!

De va ei sprudlanes å løkkele Johanne som koinn bekræft att TÆLPRIS'n fer 2014, jekk RØRA IL! Samtidi ein stor TAKK te aill som stæmt!

EIN AKSON ME TÆL I!


Rørbygg i inn å utlainn oppfårdres te å støtt RØRA IL i  fersjøke på å vinn årets TÆL-stipænd!

LITTE MEIR OM KA PÆNGAN SKA BRUKAS TE:


Det henne sto å lesa i lokalblaé Inderøyningen.

SØKNAD TE TÆL-PRISEN!

PROSJEKT BESKRIVELSE!

FLERBRUKSHALL PÅ RØRA.

PLANER APRIL 2013.

GODE ILDSJELER jobber seg både fram og opp. Dette blir som noe annet enn plasthallen som ble presentert i fjor.

Nå venter vi bare på mer info. fra ILDSJELENE. I mens kan du se på 2 linker nederst på sia.

TANKER FRA VÅREN 2012.

I lang tid har vi jobbet konstruktivt med hallplaner på Røra, vi har tatt de innspill som er kommet underveis både fra NTFK og Inderøy Kommune, og er nå kommet dit at vi sammen med Røra Tae Kwon Doe har fått støtte til forprosjekt. Der vi skal bl.a utrede muligheter for hall på kommunens tomt utenfor skole og samfunnshus.

Her skal vi se på muligheter for å møte etterspørselen for aktivitetsarenaer både for små og store. Idretter som er nevn i et slikt hallprosjekt er:

·    Badminton, Fotball,  Bandy,  Kampsport,  Friidrett,  Volleyball,  Klatring,  Basketball, Handball,     Squash,  Styrkeapparater,  Spinning og  Golf (simulator).

 Prosjekt flerbrukshall Røra.

Sjå statusrapport pr. mars 2013.

(Feilmeldingen skyldes att noe tekst mangler, men O.K. å vise.)