HELLEMSHAUGAN VEL.

HELLEMSHAUGAN VEL, på nett!                   Te føstsia.

NY PAVILJÅNG PÅ LEIKEPLASS'n.

Dognasjængen i Hellemshaugan vel hi bøgd ein ny Paviljång, på leikeplass'n. Deinn hi å barnehagen å skoli'n oppdaga, så de e fleir einn bebuera'n i Hellemshaugan som hi gle tå deinn.

JUL I HELLEMSHAUGAN 2019!

HELLEMSHAUGAN VEL, på nett!

Med ny hjemmeside april 2018!

Nye e-post adr. er det også:

leder@hellemshaugen.no -> Leder

post@hellemshaugen.no -> Hellemshaugen velforening

lys@hellemshaugen.no    -> Lysgruppa i Hellemshaugen

dugnad@hellemshaugen.no -> Dugnadsgruppa

saker@hellemshaugen.no

faktura@hellemshaugen.no

 

ÅRSMØTE HELLEMSHAUGAN VEL.

JUL I HELLEMSHAUGAN 2016.

VÅRPUSS I HELLEMSHAUGAN!

TRIMBINGO OMKRENG I HELLEMSHAUGAN.

HELLEMSHAUGAN VEL, årsmøte 2016.

JUL I HELLEMSHAUGAN!

 

HELLEMSHAUGAN II I SALG!

Endelig er ny megler på plass og salget startet! Litt Info hen. Førstemann til "mølla" velger først, løp å kjøp!
(Kainn ta litte ti å last linka'n, ha tølmo.)

JULTRETEINNING OPPI HELLEMSHAUGAN!

HØSTINFO 2014, les hen.

Me det store aktivitetsnivåé som det nye styre vise, fertjene dæm verkele att aill hustainna som sågne te HELLEMSHAUGAN VEL beta deinn lisse kontingenten på 250 kronå!

Itj betaldd einnå? Lågg inn på Nættbanken å betal NO!!

 

INFO TE BEBUERA'n!

Deinn kom 6. mai å kainn lesas hen!

KATTSKRÆMSEL!

I fleir år hi vi verri plags tå ein kattjævel som grev opp Blomster, pesse å sjit i Blomster-beddé, som hu tydelevis hi lakt sin ælsk på. Mænn så kom de i gått tips frå ei dame som ha veeri nerri Afrika: Kattå like itj vatt'n, så sætt ut nån flaska me vatt'n, da bli kattjævel'n bort!

Tipse e no prøvd, å sjer ut te å funger!!

FUNGERT BÆRRE TE NY PLAINTA VA I JOLA!

Vart oppgrevvi føst natta!

BJØRKLI-SVENGEN.


Rækkehuse i Bjørklisvengen kom oinner tak, me go margin, finn mars-snøvere kom 23. mars. Snekkera, rørlæggera, å elæktrikere står på ferr foillt å malera'n e vel å snart i gang.

ÅRSMØTE HELLEMSHAUGAN VEL 2014.

Styret 2014:

Leder: Erik Salberg

Kasserer: Rita Larsson Olsen

Styremedlem: Eirik L. Strand

Styremedlem: Pål Asklund

Sekretær: Sissel H. Jacobsen

Dugnadssjef: Roy Jacobsen

Dugnadssjef: Tom Kenny Bragstad

Kontaktpunkt:  post@hellemshaugan.com

Grasrotandelen.

Hvert år utbetaler Norsk-Tipping deler av overskuddet sitt til lag og foreninger.

I løpet av 2013 har vi mottatt 12 743,- mens hittil i år har vi 3 110,-

Vi er utrolig takknemlig for ditt bidrag, noe som hjelper oss å holde hjulene i gang.
Hvis du/dere ikke har registrert din grasrotmottaker, så kan du legge oss inn via Norsk-Tipping sin side her

Eller

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 997757688 til 2020

Hold deg oppdatert på www.hellemshaugan.com

RÆKKEHUSA I BJØRKLIA!

BYGGETRINN 2 KOMMER!

BYGGETRINN 1.

I dag. 31. januar 2014, e takspærrå'n på plass. Vermeillinga de 10 næste dåggån vis itj tægn te nedbør, så bygge bli vel knøsktørt, når de e oinner tak.

MURBYGGERAN!

Litte botjømt e Olis'n å Rosj'n i gang me sist bit'n tå deinn fine mur'n.

31.01.2014. Takspærrå'n e på plass, å mur'n ått Austadguta'n næst'n Færdi.

23.01.2014. Det henn karra'n arbé næst lik fort som ænkelte tå dæmm kjøre, når arbessda'n e færdi! Itj  snakk om 30 km bortåver flata ferr karn i deinn gullbrune Volvo'n nei.

15. januar hi deinn føst væggen fått på væggplatån, å vindu e på tur inn.

RÆKKEHUSE I BJØRKLIA!

2. desember støypes det tak ferr dæmm i førstetasj'n å gølv ått ainntasji'n. Det kainn sjå ut som om aillt tå betångbila i distrikte e engasjert, ein står i kø i Furulivei'n, å ein te neppå flata.
(Nei, de e itj månin, mænn ein rægndråppå på linsa, ufysele rægnver sjø.)

Det går frammåver, eiller rættar sakt oppåver me betånhgutan! Det henne e status 15. novæmber. De kvite prekka'n du sjer øverst vise att Gatløsa oppi bolifeilte Åsen/Nyborg aillerde e teint!

HALLOWEEN I HELLEMSHAUGAN!

De va itj aill som va lik "pen" som de hennan, nån va så fæl att fotoapparate nækta å ta bilde!!

Skoill ha verri artti å vesta korr mang kjilo gåtta som vart samla inn.

Ænkelt vart svarlaus når Knep vart fåretrækkt førri å lever ut Knask. Det værst Knepe va litte fækting me "våpen" å i fersjekti Bøøø! Mang snill å trivele besøk, å så takka dæmm fint!

BJØRKLIA:

25. oktober kainn vi sjå det føst resultata ætti betångentreprenør Br. Austad. Brainnvægga millom leileheitan i først etasj'n e på plass.

EINNELE BLI DET BØGGING!

1. oktober hi de sjedd store teng, 5.000 kbm. me åverskuddstein, frå bolifeilte Åsen/Nyborg, hi Austad Maskin brukt te å fyll opp tomta, ått de føst rækkehuse, som derme hi kommi opp på i nivå som jær att låvna'n om goe solferhåill bli oppfylt. Noe e Olis'n i foill gang me å få på plass vattn å avløp, å vi kainn sjå konturan tå plass'n ått bankætta'n.

No går de oinna 3. okt. e mainnskap frå Br. Austad, eiller rættar sakt far å sønn, e i foill gang me å kjør inn utstyr å sætt opp salinga, å fårberede støyping tå bankætta.

Utan mat å drekke duge heiller itj betångarbeidera! Ut frå skaidda dokke sjæfen sjøl opp me i spisebrakk som ska brukas innte ein sjykkele rigg e på plass neom oppfyllinga.

7. okt. fylles nøyakti kl. 11.47 fylles deinn føst betången opp i bankættferskaling. No går det så fort oinna att Redaktør'n knapt greie å følli me. På bilde får 'n å i intrøkk tå utsekta, som bli mykkji ber einn de ein koinn tænk sæ.

SON BLI DE NÅR DE BLI FÆRDI!

Jaggu sjer det ut te att heile Hellemshauga'n e planert bort.

Høgt å frittlleganess, me goé solfårhåill.

Tru jaggu dæmm hi planert bort Åsakammen å.

Fint kjøkken i aillfaill.

Sola e tydelevis stærk, å 55 tommer'n e påplass.

Garasj'n bli me i pris'n!

NO E PRISA'n KLAR!

Meir infårmasjon længer ne.

KA FÅREGÅR PÅ ÅKER'n ATTME BJØRKLIA?

Trøndelags største reklameplakat?

Ka e de som fåregår hen tru? Gravemasjina hi i dag 18. desember 2012, grevvi opp 2 firkainti høl, kansji ein hælvmeter jup? Nån som veit? Bruk Jæsteboka!!!

Nei, svare va itj arkeologiske utgråvvåinga, mænn oinnersjøkelsa, tå groinn ferr de nye leiliheitan som ska bøggas:

De e sparsomt me detalja ennå, mænn de vill kåmmå meir ætti kvart som kvalitetsekringa, tå Fårmainn, e på plass. De såmmå jeill prisåverslag, så følli me.

JUL I HELLEMSHAUGAN.

HALLOWEEN I HELLEMSHAUGAN!

Dæm vart litte betænkt da dæm fekk Kålrot som Knask!

Når 'n mangle 2 teinner passa det ber mé Druer einn Kålrot.

Kålrot?? Va itj aill som villa ha det nei! Mænn Druer vart greitt.

HELLEMSHAUGAN VEL.

HELLEMSHAUGAN VEL FEIRER St. HANS.

Etti ein svært stor Dognasinsats, me STOR oppsluttning, framstår leikeplass'n nysjaina te feiringa. Nytt Velhus hi å kommi på plass, så no hi Hellemshaugan Vel fått ein samlingsplass oinner tak, strøm e på plass, å det såmmå e steikom'n å kokplatå, så Rømmgraut'n vil bli særvert varm.
De e stor groinn te å ji ROS te styre å itj minst ein svært så aktiv DognasSjæf, hainn Roy Jacobsen.

KONTINGENT 2012! Betal no!

Mænn deinn store jåbben, som aillerde e jort hi, meførd behov ferr PÆÆNG!

Betal deinn henn sjiro'n me stor glede, (de jær bærre gått om du frivelli lægg på nån kronå) å jørrå de straks!! Pængan e nødveindi, ska Dognasjængen klar å håill aktivit'n opp!

 

Til forsidenGå inn på Norsk Tipping å teknyt dæ no!

 

VÅRENS SISTE GATELYSDUGNAD?

Roy Jacobsen, Oddmund Hollås er ivrige tilskure mens Rune Axelson har full kontroll på krankorg og lampeskifter Leif Hognes. Datoen er 27. mars, det går raskt mot lysere tider, men gatelysen skal fungere sier Dugnadsjef i Hellemshaugan, Roy Jacobsen, som i løpet av kvelden skal skifte ut 2 lysarmaturer og 2 defekte lamper.
Når Br. Austad, med sterke bånd til Åsalia og Hellemshaugan, har stilt Kranbil og korg til disposisjon, så arbeidet skal kunne utføres raskt og sikkert.

DETTE SKREV NINA FOSSUM, OM HELLEMSHAUGAN, I INDRØYNINGEN 16. MARS 2012:

Dugnadsånd ga lysende resultater.

Den manglende belysningen i Hellemshaugan på Røra hadde irritert beboerne lenge, men takket være en dugelig dugnadsinnsats, godt ledet av Roy Jacobsen, går de nå lysere tider i møte på ,mange ter.

I noen veier har belysningen vært totalt fraværende, mens den i andre har vært meget sviktende, og det har lenge irritert beboerne i Hellemshaugan. Kveldsturene har foregått med  hodelykt eller lommelykt, og for- eldre har levd i angst når barna har gått langs veien som til tider er ganske mye trafikkert. I fjor ble det på t ekstraordinært møte oppnevnt et nytt styre til velforeningen som har ligget litt i dvale en stund, og da ble et fart i sakene.

Mye feilsøkning
rste punkt på sakslista til det nye styret var å få gjort noe med belysningen. De følte at det var /' presserende, og de oppnevnte en dugnadskomite med Roy Jacobsen som leder.
All
e syntes det var frustrerende å gå rundt i mørket, og  ikke minst var det farlig, særlig med tanke på at det bor mye barn her. Det ga oss inspirasjon til å begynne arbeidet med lysnettet, forteller han. Dermed  startet feilsøkingen, og det føltes litt som å spille bingo i starten.
Det var u
like feil som var årsak. Alt fra flere kabelbrudd, til underdimensjonerte jordfeilbrytere og for små sikringer. En del pærer var selvsagt også ødelagte, sier Roy. Selv flyttet han dit i 2002.
D
en gang virket lysnettet enda, men nå var det tæret av tidens tann. Det er klart man må regne med normal slitasje, men det er ikke bare enkelt for vanlige folk å ta fatt på oppgraderingsjobben, sier han. Men det var nettopp det de gjorde.
Vi startet arbeidet med å feilsøke i begynnelsen av oktober i fjor
. Da var lysene i den gamle Bjørklivegen helt ute av drift, og i Furulivegen var det store mangler. Vi konstaterte kabelbrudd flere steder, noe som førte til at vi totalt byttet ut 250 meter kabel, forteller Roy. Det ble en god del graving, men takket være snille entreprenører som leide ut maskiner billig, og ikke minst takket være beboere med faglig bakgrunn på de enkelte områder, så gikk det veldig bra, forteller han.
Lyset på lekeplassen har også blitt reparert, og det er det nok mange av den yngre garde som gleder seg over.

Stor dugnadsånd.
Vi feilsøkte på hver eneste lyktestolpe, og i mange tilfeller var det feil på både stolpe og kabel, forteller Roy. Fem mann var ute i timevis og lette feil, og de fant ut at de i tillegg til å skifte kabler tte bytte ut jordfeilbrytere som var for små, samt dimensjonere om en del kurser. De skiftet også ut en del utslitt armatur, så er lysnettet oppgradert etter dagens krav.
D
et bor heldigvis en del elektrikere i feltet, og de var ikke tunge å be, smiler han. Roy har også selv jobbet hos NTE, så han rådførte seg med flere underveis i prosessen. I tillegg fant han mye nyttig informasjon på internett.
Jeg er imponert over hvor villige folk var til å stille opp. Vi var litt av ett mannskap når det sto på som verst, roser han.
Selv har han også gjort en dugelig jobb med å trekke i alle tråder.
Jeg var redd de skulle bli lei av meg når jeg maste som verst, men faktisk virket det som om de satte pris på det, sier han ettertenksomt. Og etter cirka 300 dugnadstimer nådde de endelig målet, og i månedsskillet november/desember, akkurat i den verste uværshelga denne vinteren fikk de alt lyset opp å gå igjenn.

Gleder seg over resultatet.

Æ
rlig talt så synes jeg det var artig at vi greide dette så bra, sier Roy. Han synes det er litt frustrerende at det ikke er hjelp å få av kommunen til vedlikehold av lysnett, men det overskygger slett ikke gleden over det de har utrettet.
Vi greide oss selv, men skulle vi ha regnet timepris på alt arbeidet, så hadde vi nok vært kon
kurs for lengst, humrer han.
Vi
oppdaget en svikt i lysnettet nå nylig r temperaturen svingte fra minus til pluss, men etter det vi har utrettet langt, så tror jeg vi skal stå av den også; sier han optimistisk. Roy har opprettet en egen gruppe for Hellems-haugan Vel på Facebook, og der har han nøye loggført alt som har skjedd fra begynnelse til slutt. Den har blant annet vært til stor hjelp for alle som har bidratt i arbeidet.


Ros fra lederen.
En annen som e
r glad for at det nå har blitt belysning i Hellemshaugan er lederen for velforeningen, Ingrid Alstad. Hun er småbarnsmor, og selvsagt lykkelig for at barna nå kan ferdes mye tryggere.
 
Roy Jacobsen har gjort en kjempejobb som dugnadsleder. Han tok fatt i problemet fra første stund, og han har vært suveren til å få med seg dyktige folk, roser Ingrid. Hun forteller at arbeidsgjengen har vært ute i all slags drittvær, og hun synes det står stor respekt av alt de har gjort.
 De som ikke har b
idratt fysisk i arbeidet har stilt opp med kjeks og godsaker til arbeidsfolket, sånn sett har prosessen vært både sosial og  trivelig. Det merkes også at det har blitt en mye bedre stemning  blant beboerne nå som de ser at vi kan løfte i lag: Det var for eksempel rekordmange folk på juletrelys tenninga sist. Jeg sikker på er en ringvirkning av felles innsats. Nå betaler folk igjen kontingenten til velforeninga med glede, og det er flott. Takket være at vi hadde noen penger på bok gikk vi ikke med underskudd på prosjektet, men med tanke på fremtidig vedlikehold og service så trenger vi nok hver en krone, sier Ingrid. Hun gleder seg hver dag over at de nå har fått gatelys igjen, og over at samholdet i feltet har blitt sterkere og bedre. Hun håper inderlig at begge deler vil bestå, også i framtida.

TAKK til Nina Fossum som lot meg sette inn denne artikkelen.
Jan S.

Ja, de ska vårrå saint! Ein kjæmpejåbb e jort, å de hi å kåsta Pææng! Sælvfølgele betale vi kontigent'n på små Kr. 200,-, å vise me de att vi sætt pris på de arbé som e jort.
I tilfeille nån hi rota bort Giro'n så finn du 'n hen:

Halloween i Hellemshaugan!

Itj bli reidd om du træffe på de hennan! Dæmm e snill sjø, bærre dæmm får litte SNOP!

NYTT STYRE I HELLEMSHAUGAN VEL.

KONTINGENT FOR 2011

Ska vi ha gatløs som lyse så må vi betal årets kontingent me glede!

HELLEMSHAUGAN 24. OKTOBER 2009.

Ein fin Høstdag. Klekk på bilde så bli det stør.

HELLEMSHAUGAN 16. APRIL 2005.

Det e lite følk å sjå, dæm e vel på Samfunnshuse på Rørada'n.

St. Hans aften i Hellemshaugan 2007.

Heisann!
Sende dæ ein mms fra St.Hansfeiringa oppi Hellemshaugan sist hælga.
Te tross for rægn så hadd vi ei triveli stoinn, me grilling, natursti,sækkhopping, potetløp m.m.
D va syinn d itj kom fleir einn d jol, men vi får håp på likar oppmøte næste år!
Mvh,
Siv Merete

NY TAKK til Siv Merete Rønning som sendte bildet på nytt!
Tar jærn i mot fleir bilda E-post eiller MMS.

Hellemshaugan 26. mai 2007.

"Ytter Haugan"

Frå Håggåstue te Åsalia.


NISSEGAL NISSEKJÆRRING OPPI ØVERHAUGAN!

Sjøl om de e læng te JUL trrøng å ein Nisse ein luftetur i lag me a Nissemor Målfrid.

Å sjøl ein Nisse søke sælskap i lag me likesinna. Hainn Gamlefar sjøl bur i Furrulivein å såg ut te å kos sæ i lag me ønger kollega.
Nissan i frå Øverhaugan, levve i ein storfamilie, å e tå deinn modærne sårt'n å hi sælvfølgele ega Nissehjæmmesi. Der ønske dæm dæ vælkåmmen, å du kainn får våttå litte grainne om kolles vi bli født, (anbefales ikke for smånisser) å sjå bilda tå heile Nissefamilien.

Hellemshaugan 9. april 2005. 

KLOAKKSANERING I ÅSALIA.

Deinn 5. april hi gutan hainns Rune ferfløtta sæ te Åsalia fer å sjæl sjit å rægnvat'n åt. Snart e dæm vel tebake i Furulivein fer å gråvvå opp gata der.

Ny vei nerri Hellemshaugan?

De e næst'n så 'n må bynn å spekuler, heill dæm på å bygge omkjøringsvæg fer E6'n i jænnom hagan åt bebueran neom Furulivein? Deinn nybøggd leikarstu hainns Roger hi dæm fløtta, te å me steidongin hainn Eskil la opp hi dæm ti sæ ferbi, gutan hains Rune frå Følling.
Nå nei, det e itj E6, mæn fårberedelsa te renovering tå avløpsnætte i de gamlest feilta i Hellemshaugan å Åsalia som e igangsætt.

E de sålles å ferstå at dæm e betænkt, når dæm ska inn i hagan åt a Bjørg å 'n Kåre, e de Solberbusken som står fer tur. (Mått ferræst'n ta to bilda tå arbesskaran, på de føste ha dæm heinner'n i lomma, å de villa dæm itj at 'n Rune skoill sjå.) Dæm va usekker på om dæm skoill i jænnom hagan, fer å kåbbel sæ mot yterdel'n tå Furulivein.
I løpe tå vår'n ska dæm ta oppåver mot påskassisstative, å gråbå nye lednenga i millom nr. 8 å 14.

RUNE BJØRNES HI STARTA MED AVLØPSANLÆGGE i HELLEMSHAUGAN!

Torsdag 27. januar vart i ny gravemaskin sætt i arbe, det va gutan hains Rune som ha fløtta frå Hylla å oppi Hellemshaugan. Hen hi dæm nættop fynni ein kabel som itj skoillvårra den, å spekulere på kolles det bli videre framåver. Anlægge ska sørg fer at kloakk å åvervatn bli seint i kvar sin ledning, å det e bolian i feilt frå føst på søttitale som står fer tur. Heilt færdi ska dæm itj vårrå finn i august.
Når dæm bynne å gråvå i Furulivein e de meinenga at gangstin ferbi hainn Finne ska taas i bruk fer biltrafikk.

Tissdan dein 1, februar e gremasjinan på væg inni dein føst hagan, vær bli det vel seinar, når dæm ska i jænnom steinmur som 'n Eskil la opp da hainn budd i Furulivein.