JØRNBOLE 2016.                         Tebake te føstsia.

JØRNBOLMØT, 17. DESÆMBER!

Må bærre næmn litte om Speilglatt, på gårsplass'n i Furulivei'n! Deinn som sværge te piggfritt, må finn sæ ti å strø litte på sånt før som vi hi hatt no i stoinn. Føst ein sju te ti minusgrader, så åver natta to fæmm pluss, å duskrægn! Ka jølpe de me støsingel 3 te 8 mm, når islage e 12 - 15 å singel'n hi tina sæ ne på asfailt'n? Mænn utrule nåkk, kom mæ trøgt ne på Furulivei'n å videre te dagens møt, piggfridækka duga på henn føre å!

JULSTÆMMNING!

De va nåkk dagens Vaffelsteikar, Solrun, som sørga ferr Go førJulstæmmning i dag, teinte løs å Nisseserviætta på tællikkan! Styggtrivele va de å kåmm te de som snsynlevis bli årets siste Jørnbolmøt! Næste laudag så e det Julafta'n, å da e de vel bæst å - - - - - -! Vi sei itj meir om deinn saka, punktum! Som vanle kjæmm å i år, sist da'n i 2016 på Nyttårskveill'n, som å e laudag å Jørnbolmøtdag! Mænn om FØF'n vart oppfatta ailldeles rætt, så va de heiller it aktuelt me nå møt da heiller. I fersjekti fårslag, frå HØS'n, om i møt i millomJula, faill eiller kom itj te realitetsbehainnling. (Va vest nån som såg skart på fårslagstillar'n, som næst'n itj ga hørbar lyd på de sist ola.)

Speilblankt å glatt på Hylla å, så både uheildi sjåføra, strøing å itj minst manglanes strøing vart næmt. Toralf'en, som bur einna vær te einn redaktør'n, når det jeill oppkjørsel ha hatt uveinta besøk, å de tå de trivele sårt'n! Gårsvei'n ha vørtti strødd!! Litte opprådd ha 'n verri finn 'n fainn ut kæmm som ha ferri, å da vist de sæ att Hellemsbo'n, som ha vørrti huslaus på Hellem, å no budd oppi (Sagvold)-Haugen, som ha verri på tur, me traktor å sainnstrøar.
Sailtbilsjåfør Jon Holden, ha i dag frivakt frå sjåførjåbben, mænn koinn opplys om at deinn sailtlaka'n som vart spruta ut på E6'n innhoill heile 21 % sailt, hværken meir eiller minner. Utrule nåkk meir sailtinnblainning skoill frys lettar.

Næst'n så vi må kaill de i døbbel bejivenheit, vi hi damer på besøk attme bolé! Om hu Margareth Weie ha ti i lite avbrækk, i Juleforberedelsa'n fer å få sæ ein kåpp kaffe å i Vaffelkak, eiller om a bærre skoill håill kaill'n oinner oppsekt får vårrå ubsvard å innan famili'n, mænn i trivele besøk va de så apsolutt. Lik æna at dagens Vaffelsteikar tok sæ ti te å smak på nystækt Vaffelkak.

OPPGRADERT VINLÅTTERI!

Deinn skarpe oppsærvatør vil sjå att de står i Akkevittflask på bolé i dag. Att deinn sætt fart på låddkulsalge va vel nåkkå Låtterisjæfen ha kalkulert me, "æ å ma ha to" va standardsættningen oinner oppjørets øyeblekk.
Akkevittflaska var groindi studer 1/2 liter koinn Gavelsbo'n fastslå, Julakkevitt frå Gilde??? Hi Gilde bynnt å steill te Akkevitt?? Konklusjon va groindi jænnomtænkt, å kom me stort alvår! Sekker testeilt på ein eiller ainna gål innpå Steinkjer!? I aillfaill itj på By, der heill vi på å installere nytt breinneriutstyr, koinn hainn Dag elektrikker opplys.
Breinneri, nei da dæmm kjøpe sprit'n frå Arkus, komm de frå ein vess Akkevittkjeinnar å medlæm i ein lokal Akkevittklubb.

Hainn slo på Stortromma, i jænn, FØS'n da hainn kom fram me Gilde Akkevittflask nr. 2 i dag, å hainn Nils, som vainn deinn føsta satt me namne på vinnar nr. 2, akurat når de henn bilde vart ti. På deinn kuls sto de: JAN!

Glaé Akkevittvinnera posere frammom "Minnetavla" frå Torstein Lund's besøk på Røra i 2005. På deinn måtin seinne Jørnbolé si Julhælsing te 'n Torstein i Portola Vally å aill utfløtta Rør å Hyllbyggi roint omm i val'n, å aill ainner som trur på Julnissin!

GOD JUL Å EITT FERHÅPENTLEVIS GÅTT NYTT ÅR!

 

JØRNBOLMØT, 10. DESÆMBER!

Ætti oppmøte å døm, så ha de verri i velløkka(?) Juljørnbol førri lauda'n, 3 desæmber. Bærre ein 6-7 deltakera i dag, så spørsmåle bli: E de ættidønninga som hi ramma? Mænn akkurat nåkk te at de itj vart raue tal i rægnskapsboka, som vart bestyra tå HØS Olav, ætti som att FØS Roger skoill vårrå tehørar på ein DDE konsært i Trondhjæmm.

INDERØY BIL, lukket å låst!

Redaktør'n ha knappt kommi sæ innom døra finn det kom besje om å rætt opp på Rørsia!! Ka?? De hi da verri så my skryt tå Inderøy bil, mænn følli du itj me på aviså'n? Les du itj om 'n Kjell Arne, som mangla vinterdækk te bil'n?!
Jo da, hi da lessi om det ja. Konklusjon:

AILLT SKRYT Å AILL GO-OL OM INDERØY BIL TRÆKKES TEBAKE!!

De såmmå jeill om de skoill dokk opp i nytt firma, leda tå ei eiller ainna tante eiller bæstemor eiller - - - -!

STORSKRYT TA MAT'n PÅ JULJØRNBOLé!

Viltkåkk Otto å hu Annee på Elgkroa fekk uhæmma skryt tå mat'n dæmm levert! Heilstækt Yttrefile tå storfe, om de va ku eill oksi, va foillsteindi uvekti, Pommfri, laga tå søtpotet, ha verri mmmmm, lik æns fløytegratinert potet, å de heile tåppa sæ me ein ailldeles tåpp å gosmaka'n saus. STOR ROS te kåkkelaget!

Deinn saka va det foill einiheit om, ingen næmt i ol om drekke te mat'n, som de tydelevis ha verri svært rikele tå, ætti som redaktør'n sett me intrøkk ta att hukåmmelsa, te deltakera'n, fersvainn ætti mat'n.

Saka e deinn att redaktør'n itj va blain dæmm, mænn hi fått låvna om bilda frå evenemange. Vi får aill i hop låvvi i håpe om at de kainn bli litt meir, i de henn avsnette, ætti kvart.

BILDENE KOMM!

Frå 'n Roger kom det henn bilde, tå eitt fint dækka fæstbol, korr de vektiast aillerede epå plass.

Pent "oppdressa" fæstdeltakera, frå vengster: Lars Aksel Næss, Kenneth Gyran, Dag Austad, Bjarne Sjøvold, Nils Løseth, Ivar Kalseth, Toralf Letnes, Roar Stubbe å borterst 'n Harald Glimstad.

FØS'n hævde frædeles, at frå å me de henn tisponkte, vart de totalt fotoferbu!

BUDALSVEI'n E ÅPNA!

Hainn Kennet ga fyldi orientering om veiprosjækt, kor Austadguta'n hi stått ferr utførelsa. Sjøl om vei'n einnå itj e foillsteindi ferdi, så ha planåvergangen attme Svimyra vørrti fjærna onsda'n 8. desember. Deinn te Budal'n lei såmmå sjæbne i går. Finpuss ijænnstår, nåkkå som vart oppdaga på retur'n, da veihevel'n te Austadguta'n plussele spærra vei'n. Åverraskelsa va itj så vældi stor, bakom spaka'n befainn hainn Eskil sæ! Styggtrivel å få låv te å bytt ut skrivebolé, me årntle utstyr va hainns kommentar.

Itj nå tvil om at Veihevelkjørar'n kainn jåbben bakom spaken, sjøl om de itj e ein dagledags oppgave. Mæns vi snakka så kom hainn "Ole Tobias" kjøranes, på jærnbanespore, å hainn TUTA!! Einnå e de itj slut, mænn når skilta som pålægg lokførar'n å TUT, så ska de bli stilt Harald! De va besje'n både hainn Eskil å 'n Kennet ga.

Som de sjøl sjer e vi på Rør'n vælsegna me gått å varm ver, snø'n e bort å tæmpratur på 8-10 grader! Mænn de bæste e att stor-rægne dæm e plage me roint ås, de hi vi sløppi oinna, som vanle, rægne ferr åver Utøya å opp i jænnom Værdal'n, vi slæpp belli oinna!

DEINN STORE MILJØKAMPEN.

Va itj te å oinngå, att deinn store kampen, om "Bilpakken" vart, harselert me, næst'n på greinsa te mobbing tå Overhallas store politikker.  Krekar'n får dæmm no itj ut, sats heiller kræftan på å få seint ut hu Trine! Va eitt tå kommentara. Så va de EL-bil å Hybridbil, på ein eiller ainna måtin bli bilkjøperan lura. El-bil me så lit'n batterkapasitet att varmapparat itj koinn bruksa, å fer aill del oinngå køkjøring, skrækk ferr å gå tom fer strøm.
Hybridbila som lade sæ sjøl, fine reklameresultat, mænn i verkeleheita auka drivståfferbruk, i fårhåill te ein normalbil. Drosjesjåfør'n, i Sandefjord, flira bærre strøm bærre så vitj hainn kom sæ jænnom by'n, så mått motor'n driv bil'n fram, samtidi som 'n skoill lad batteri. Resultat fårbruk på Hybrid'n 0,8 l/mil, mot gammelbil'n på diesel 0,6 l/mil. Å de eksæmple vart bekræfta tå fleir konkrete æksæmpel på ainn Hybridbila. Æksæmpel på Hybrid Lexus me fårbruk på 1,2 l/mil!! Bægge utbytta te reinar dieselbila, me bærre hælve dieselferbruke!
Rein EL-bil e å bærre toill, så læng de på klod'n produseres strøm tå køl, litte meir om de finn du på henn sia!

DAGENS VINVINNAR!

Føst vinflaska hainn Olav fekk me sæ, i år, påsto 'n sjøl.

JØRNBOLMØTE 12. NOVEMBER!

FØS'n satt klar me dagboka, å ba om påmeilling te årets stor Jørnbolbejivenheit, JULJØRNBOL på Velbrygga, 3. desember.Føst va plan at JULJØRNBOLé, skoill fåregå fredagskveill'n førri, mæn på groinn tå arrangsjemangkollisjon, me i legnanes arrangsjemang i ein Akkevittklubb, vart bejivenheita beslutt utsætt me eitt døgn.
Ætti diskusjon roint bolé, så sett redaktør'n i jænn me deinn oppfattninga att tissponkt fer start e svart usekkert, å antagele einnå itj fastsætt. Nån skoill ha bynnt så tile att dæmm kom sæ på plass i gostol'n, førri dagsrevyn, mænns ainner meint att millom sju å ølløv va passele ti ferr arrangsjemange, tydelevis bynne Jørnbolmedlæmman å anta ein høg ailler.
Mat å drekke fer kveill'n bli levert frå Elgkroa, Ringnes, Vinmonopolet og de alkoholfrie alternativet, vassværke!

MAT PÅ JULJØRBOLé!

Fæstsjæfen infårmert om påmeillinga te Jørnjulbolé. I dag sto de på lesta 13 pærsona, nåkkå som va i heiller uheildi antall. I jakta på fleir fæstglade fainn 'n de nødveindi å åffentlejørrå meny'n ferr kveill'n, som leveres frå Anne å Otto på Ælgkroa:

Helstekt Ytrefilet av Storfe/ kjøttkveg, med skogssopp, løk, bacon garnityr, ovnsbakte grønnsaker (rotgrønnsaker, søtpotet, gulerøtter, rød- og vanlig kepaløk) Broccoli, Pepper-viltsaus og fløtegratinerte poteter.

Desserter - velg mellom: Riskrem med røde bær saus eller frisk pannacottafromasj med krem, røde bær saus og sjokladepynt eller multekrem med krumkake eller sjokolademousse med saus og krem, i dessertglass m lange skjeer. 

Om de skoill vårrå nån som itj ha meilt sæ på i frøkt ferr å få særvert heilstækt Ælghoinn, så var deinn meny'n no lakt foillsteindi dau. Eineste som e usekkert no é ka sårt dessær hainn te slut væl å gå ferr. De va ingen dirækte føstevalg å registrer frå dagens møtedeltakera.

Sjølkåst vart anntyda te to hoinner kronå, inkl. drekke. Oppmøte klåkka sju om kveill'n.

SNØ'n SOM KOM PÅ FREDA'n!

Deinn føst snøn deinn henn vinter'n, deinn dala stilt å fredele ne på førremeddan om freda'n, å i følge dæmm som fræmdeles må møt på arbé, så betydd det ætti klåkka sju. De skoill vestnåkk ha verri i inlægg på Fjæsboka korr de va opplyst om att snøn kom natt te fredag, mænn de utsagne skoill ha vørt krafti tebakevist. No e itj redaktør'n tå dæmm som fer å reinn unødi opp i tilemårrånn, så hainn blainne sæ itj inn i deinn diskusjon.
Rægne som va meillt å skoill kåmm i gårkveill, vart antagele avlyst tå vergud'n, så de ti sanktia'n som kom dæmm legg fræmdeles trøgt, mænns issørpa frå Hyllfjæra hi samla sæ å fæsta sæ i bølgedæmpar'n på Marina'n.

PÅ TIDE Å SNU HAUé Å SJÅ FRAMÅVER?

Kansji på tide att politikkera'n i "Bæst å lein kommun" no snu hau å tanka 180 grader å sjer frammåver. Noe hi Rådmainn lakt fram busjætte ferr 2017, samtidi som 'n hi sjett framåver, å da e ferplektelsa'n, å pængestrømmen antagelevis stør ut einn inn i kommunekassa. Nåkkå som meføre meir skatt å høger gebyr ferr innbyggera'n.
Redaktør'n i Lokalblaé Indeøyningen antyda i fredagsblaé: "INGEN SKAM Å SNU"! No jaill de Miljøtårge som kommunepolitikkera'n veto å fløtt utpå Utøy'n. Der kjæmm de fort i par melliona i ækstra utjifti, som dæm ha sløppi om Miljøtårge ha vørtti plassert på Lænnsmyra. Der legg de som kjeint eitt gått agna bygg, som vart ledi ætti Påst'n. Kontor å sosiale rom e på plass, å ein stor hall som kain brukas te både bruktbutikk, eiller ainna oppgava i ferbinnels me avfaillshainteringa. Å så legg de ein Miljøjevinst i fårm tå kårtar kjøredistanse ferr støst del'n tå kommun's innbyggera, i telægg te at aill trainsport ut frå anlægge bli kårtar å Straumbyggi'n slæpp trailertrafikk.
Det henn fårslage kom frå Jørnbole i januar i fjol, å jeill foillt å heilt fræmdeles! Les hen å hen.

Kansji på ti å ta fram kommunesammenslåing saka på nytt, finn Pisken tekes fram frå åverårna myndiheit! Mænn da bli vel flæstpart'n tå politikkeran utan værv, så deinn saka sett vel alvårle langt inn. Va de nån som næmt innhabilitet i kommunesammenslåing saka?
No ska Redaktør'n innrømm at hainn i hi snudd, 180 grader, frå Værdal'n te Steinkjer. Mæst på groinn tå innstillinga te ledesa i Værdal'n, som så tydele vise mangel på æmna te å tænk samarbés tanken. Æ ska ha aillt! Synes å vårrå hovetanken der, eiller e de skrækken ferr å bli utan værv?

EI OPPLEVELS PÅ PIGGDÆKK!

Ætti å ha verri piggfridakk telhænger i snar førtti år, kom a ha opplevelsa om freda'n. Ha som oppgave å frakt ein pærsonbil, me PIGGDÆKK, te Steinkjer. Kom inn på E6, frå Hellemshaugan, deinn ha de berømmele tynne islage, mænn me PIGGDÆKK skoill jo de vårrå svært så sekkert.
Åverraskelsa va stor da bil mangla nåkk veigrep te akselasjon, det snera bærre millom dækk å veibani, å fartsaukninga va minimal, å me fårhjulstrækk, stakk bil'n rætt te sies. Vel opp på "flata", koinn æ få bil'n opp mot 50-60 km/t. Mænn ka sjedd da, jo bil'n sklei sidelængs i spora. Går de ann!!! No va æ å lein på vie'n, så ingen var hinnra, så det va te ferr ein bremstest.
Piggdækkstøy'n var erstatta tå ein SJJJ-lyd, mænn minimal bremseffækt!
Vel kommi fram te Steinkjer, me stært redusert fart, vart piggdækka sjækka. Relativt nye dækk, tå annærkjeint mærke, me fine pigg.
Vel heim tok æ ein tur ferr å sammenlegn me PIGGFRIDÆKKA! Jo da, fin akselerasjon å einnå ber bremseffækt. Ei umiddelbar følels tå å ha 2-3 gång ber veigrep!!
Så æ sei nåkk ein gång: PIGGFRITT e både miljøvænnele å de sekkrast, om ein sjer vintersesången i si heilheit! På blaut is hi æ hatt tru på att Piggdækk e bæst, mænn ætti deinn opplevesa ????

NY E 6 GJÆNNOM RØRA, Å SPARBU.

Redaktøt'n må bærre beklag, fleir innlægg i Jæsteboka, om deinn saka hi itj kommi fram. Årsak e atagele bytte tå Server tilar i høst, kor teng fekk ny adræsse, å einnå itj e oppfanga. Vanlevis hi de kommi varsel på E-post, når nye innlægg hi kommi i Jæsteboka, me besje om å gå inn ferr å jørrå innlægga synle det hi itj sjedd. No må redaktør'n sjærp sæ, å fåreta deinn kontråll manuelt.

De henn karte e frå da Vægvæsne presangtert ny E6'n på Samfunnshuse tilear i år. Noe sjer de ut te att kreti å pleti, å itj minst politikkera me hu Trine skei Grande i spiss'n, ska te start arbé å ferhinner nybøgging tå ein svært vekti vei, E6'n millom Svinesund å Kirkenes. Lætt no fagmyndiheita, på veibøgging, Statens Vegvesen, å Statssælskape NYE VEIER jørrå jåbben sin. Mang tå problema, som no næmnes i Jæsteboka, ha kansji itj verri der om itj Hainnelsstainn å Steinkjerpolitikkera ha præssa på om ein kommunal vei i jænnom Steinkjer. Da ha groinnlager ferr vei, utom Mære å Sparbu, å kansji Røra verri lagt. Da ha  ein effektiv E6 gått utom, va de IT-by'n dæmm kaillt sæ, på deinn tia?
Du kainn å sjå litte hen.

EIINI'N E NÅDD!

De føst varsle om att nåkkå skoill skje, fekk vi 18. september, da Gavelsbo'n fekk trøska borti bakkan. Deinn dan kom det i lass me drænsrør å i gravemasjon på plass neppå Austadeinnan. Sia da hi groinnægar Henrik å mejølpar Torodd, drevvi på me grøfting næst'n kvar hælg, mænn synnda'n deinn 13. septæmber va dæmm færdi.
Kæm veit, kansji mett i deinn kåmmånes E6'n?

DAGENS VINVINNAR!

Hainn va smilanes hainn Rune, når 'n koinn ta me sæ deinn Italiens vin heim. I metta dagens mæst tølmodi Vaffelsteikar, mænns ein tå dæm som itj vainn vinflaska representer ræst'n me eitt alvårle blekk.

JØRNBOLMØTE 5. NOVEMBER!

VEISAILTING!

På i tilear møt fekk vi groindi orientering om veisailting, utan att Jørnboldeltakeran ferainnra meining om nøtta tå deinn groinn. Mænn i går jekk de meilling på radio'n om at de befainn sæ Rein, på E6'n oppme Smalåsen i Namsskogan. Redaktør'n som va på tur frå Mosjøen, fekk bekræfta att deinn meillinga ha sin groinn.

I stykkj førri Trøndelagsport'n va de ein pærsonbil som blenka me løsa, nåkk som vart oppfatta som i signal om at de va Rein på vei'n, å de vist sæ å stæmm. Ætti som æ va heilt å lein så stoppa æ i gått stykkj oinna  ferr å få ti eitt bilde.
Tri Reina, som va i foill aktivitet me å sleik vei'n, verka itj te å bry sæ det minste, så æ fortsætt sakte framåver, me mobil'n klar te å ta i nytt bilde, når Reinan stakk tå vei'n, mænn der ferrækna æ mæ. Når æ nærma mæ, så løfta deinn nærmest Rein på hau'e, leksom ferr å fertæl: Du kainn passer på vengster sia!
No ska vi sjå, fløtte de dåkk eiller? Fortsætt i stytt te å stoppa, sto i ro omkreng eitt menutt, å betrakta sailtsleikera'n, som i heletatt i brau sæ om bil'n, å de jol dæmm heiller itj når æ lystra "Trafikkvakta", å passert på vengster sia.
De e tydelevis nån som sætt stor pris på veisailtinga.

MAT PÅ JØRNJULBOLé!

FØS'n, no i rållen som Jørnjulbol(fæst)sjæf vart sætt oinner stort præss om kolles mat de bli på Juljørnbolé. Mænn hainn hi verri ut i stærkar stårm, å reddi'n tå utan stør problem. Einast svare hainn ga va att mat'n skoill leveras frå Ælgkroa. Kommentar om att da bli de vel nåkke me Ælg ti da, var besvårrå me: Dæm hi da asiatisk mat å.
Å dærme va møtedeltakera'n ut på tur. Dag ha verri i Kjina, der va de nån i reisføllie som ha fått særvert kjokklingkløbbå, trudd dæmm, mæn det vist sæ å vårrå Fråskelår. Dæmm sa no de ha smakt gått, mænn  --- ?
Bortti øst'n et dæm jo aillt mule rart, slanga, hoinn, kanin ja kansji kattå å. Kanin ja, de hi no æ etti da æ va lit'n, vi ha deinn i bur, mænn syntes itj nåkkå om å eta opp vænnan min. Ska de vårrå hoinn frå Ælgkroa, så må de i aillfaill vårrå Ælghoinn. Vi kainn vel advar, å be Ælghoinn ægera om å pass på Ælghoinn sin, te Juljørnbole e åver.

FLYPLASS PÅ Lænnsmyr'n?

Deinn som hi farri åver Lænnsmyra de sist dåggån fekk sjå ein nyasfailter å brei vei, korr breidda på tå/påkjørsla mot 755'n må vårrå nå tå de breiast å mæst brukstepassa som e jort. Hen kainn 'n masjintrailer'n ått Austadgutan sven dirækte tå, utan å vårrå åver på vengstersia, ferr å oinngå grøftkjøring. Trafikksekkerheit i praksi kainn ein vel sei.
Kjøren på ainner einnin, attme Br. Austad, så kainn ein verkele spekuler på om de e ny flystrip å 'n Geir Arthur å mikroflye hainns. Ska itj feroinner nå om Lænnsmyra næringsferrening ønske sæ nerflyplass, ætti som dæmm hi oppdrag åver snar heile Trøndelag. Ein finn jo firmalogo'a frå Austadguta'n, Br. Austad, Gran & Ekran å Linka snart åver aillt.

VEi'n videre!

Austadguta'n hi no fått på plass pokk heilt fram te Budal'n, bærre ein kårt bit attme Svimyra sto i jænn. No jænnstår finpuss finn Jærnbaneværke stænge grinnin, å tågtutinga, som hi ferstyrra nattsømn hains Harald opphøre ferr gått.

BOINNPRIS'n ÅPNA TOSSDA'n!

Deinn åpninga fårejekk i aill besjed'nheit. Redaktør'n tok tur'n neom utpå da'n ferr å sjå om de skoill vårrå nå som tyda på bejivenheita, mænn ingen tægn tyda på de. Haintværkerbila å heile Kr. 14,00 pr. liter diesel, bar heiller bu om ein heilt vanle tossdag.
Mænn på møte vart de fertældd at de ha verri åpning me Blautkak å kaffe, goe tebu, å diselpris heilt ne te Kr. 10,99 pr. liter, så hainn fekk vel fyllt opp biltanken hainn so ha læng ha veinta på årningstilbué å.

Fint hi de vørrti, å vel terættelagt ferr parkering. Mått vi bærre slæpp sånn haulaus parkering som deinn henn kar'n hi fåreti.

LOKALBLAé INDERØYNINGEN I GÅR.

Der koinn vi lesa att "Bæst å lein" kommun villa få store økonomisk utfårdringa i åra som kjæmm. De e itj akkurat så stor åverraskels, ein stor kommunalt administrasjon å politisk styrings apparat kåste pæng, sælvfølgele. Noe bli de naturlevis, i føste omgang Eiendomskatt, ulønna politiske møta, på kveillsti, dårlear kommunal tjenesta osv.
Jo da, Innerøyninga de e nåkkå å sjå fram te.
I Trønder-Avisa les vi att sjøl Steinkjer kommune slit me å få tak i kvalifisert fagfølk, mæst på grinn tå låg lønn, mænn å lik my på groinn tå lite fagle miljø å muleheita te fagle diskusjona å samarbé. Da går tankan for te "Bæst å lein kommun" Inderøy. Der e de einnå minner fagle miljø, å kansji einnå leger lønninga.
Å så les vi om ein særle fale veistrækkning frå E6'n å te Bjørklia. Ja, ja, ein lit'n å stille bækk, ein strækkning utan veiløs, å eitt å ainna asfailthøle, som ferræst'n va lappa førri artikkel'n sto i avisa.
Nei, de faleas på deinn strækkningen e itj nåkkå tå de som e næmmt, mænn dærimot fortkjøranes bebuera, kor itj akkurat småbarnsmødrene utmærke sæ i positiv rættning. Soneskilt me 30 km på jeill i heile Hellemshaugan, å de betyr maks. hastiheit på 30 km i timin. E de små onga på vei'n ska fart'n tepassas ætti fårhåilla, å kainn bety foill steindi stopp å O km i timin.
Som ein som kjøre konsekveint oinner 30 km, ja da de e foillt låvle de, så sjer de ut so ein svært åft e eitt irritasjonsmomeint når ein bli i jænnti tå ein bil i 50-60 km.
Nei, ein koinn ha ønska sæ einn dålear vei, å ein å ainna fartsdompen!
Manglanes gatløs e meir ein bekvæmmeleheitssak. Sætt heiller på dæ reflæks, så du bli sjett.

DAGENS VIVVINNAR!

De kainn sjå ut som om 'n Harald hi mesta si magiske kraft. No hi vinvinnar fleir gång sitti i gått stykkj oinna, i dag satt 'n Dag te å me på motsatt si tå bolé, mænn vinflaska deinn vart hainns.

Dagen møtedeltakera, pluss fotograf Olav Bragstad.

JØRNBOLMØTE 29. OKTOBER!

VEIBØGGING PÅ LÆNNSMYRA!

Deinn som les artikkel'n, i Inderøyningen, om veibøgging på Lænnsmyr'n, oppdaga kansji at det va Br. Austad som ha jåbben. Deinn lapsus'n frå Sjornalist Nina, i Inderøyningen, va nåkkå tå det føste HØS Roger Austad jol oppmærksom på i dag.
Korrektur ha dæmm lessi både ått Brødrene å Austadguta'n, rætta opp å returnert, mænn feil'n kom læl inn i avisa.
Bærre så de e foillsteindi klart: Br. Austad driv me Betång, å Austadgutan grev å bygge veia.

HIT MÆNN IKKE LÆNGER!

Kommun avslo ein gavepakke, frå Jærnbaneværke, mænn deltek lik vel me opprustning tå heile 75 meter vei, som no hi fått standard å bæreæmne, som Industrivei. Det røkk akkurat frå veikaint'n, å te de som no bli veikryss. Ræst'n tå strækningen på ca. 1,5 km bli privat vei, me industristandard fram å ferbi Administrasjonbøgge te Br. Austad .

Videre innåver mot Budal'n bli de smalar vei, 3,5 m, mænn bæreæmmnen bli go, myra e fjærna å i lag me gropstein e påkjørdd, det bli i pokklag å seinar masjingrus. I føste omgang bli de asfailt, på deinn del'n som hi Indusrivei kvalitet.
Privat veilag e etablert, så ska kommun utvid industriområde så vill dæmm få i STOR rægning, når deinn ti eventuelt kjæmm.

OPPGRADERING ÅTT AUSTADGUTAN!

HØS'n koinn fertæl at det ha kommi nytt utstyr ått Austadgutan, å hen står det:

Det står itj på utstyre te Austadgutan, bil å masjinparken utsjiftes å fernyes heile tia. På deinn ca. årsgammle masjintrailer'n står det ein ny å modærne bårrigg. Deinn betyr utvidels tå arbesståkken, å no starte jakta på gått kvalifisert riggopperatør.

ØLSALG PÅ BÆNSINSTASON!

I avisån koinn vi deinn henn vækka lesa att Bænsinstasjonsægeran ønska å få låv te å sæll ØL. Da må vi bærre fastslå: der legg Rørbyggin i tet. Vi hi fått Bænsinstasjon me komplætt nerbutikk å sælvfølgele sælles de ØL.
Nyåpning å stor feiring ska de vessnåkk vårrå torsdag 3. novæmber!

LØSPÆRBYTTING!

Når deinn saka diskuteres på Jørnbolé så e det it husløspærå det snakkes om, mænn løspærå på modærne bila. No e de itj længer så ænkelt som å stekk hainna nerri motorromme ferr å skift løspær nei. Vaktmester Bjarne, jo da, hainn e fæmdeles Vaktmester på samfunnshuse, einn ulønna sådan, hainn kjøre Ford å koinn fertæl att på deinn va det svært så ænkelt å ta ut heile løkta, lan g ledning va det å. så ein koinn sætt sæ på ein stol me løkta i fange, mænns pæresjifte fårejekk. Mænn så ænkelt va de it på ainna bilmærka, det vart næmmt demontering tå hjul, fjærning tå lukå, å så mått det te ekstremt lang arma, å pærsjifting i blinne.
Værkstebesøk, me ein kåstna på 4-5.000 kr. va heiller itj uvanle.
Kansji koinn de vårrå lurt å be Bilsællar'n demonstrer løspærbytting finn bilhainnel'n va jænnomførd.

KORR KJÆMM AILL GRUS'n I FRÅ!

My sjø i dag, mænn å mykkjy grus. I såmmår vart de ti ein sjykkele dogna me å kjør bort grus som samle sæ attme båtutsætté te marinan. De bli nåkk my dognasgrus te vår'n å.

DAGEN LØKKLEASTE MAINN!

De vart Gavelsbo'n! Hainn hi ættelyst sokkerbita i laang ti, å i dag fekk 'n i ailldeles ega sokkebitskål! Når klåkka slo vinlåddtrækking, presis klåkka tåll, så drog 'n, som deinn som sist vainn vinflaska, opp Vinvinnarlåddkula, nr. 5.
På deinn stod det me store bokstava IVAR, å dærme hamna Vinflaska på Gavel.

JØRNBOLMØTE 22. OKTOBER!

SERIØSE MØTETEMA I DAG!

Dæmm sjer både alvårle å konsentrert ut, på sjæfseinnin. Der diskuteres det vægsailting å HMS regla. Vægsailtbilsjåfør Jon Holden, som vi så vitt sjer nassin på, gi groindi orientering om betengelsa å krav ferr å sætt i gang utsprøyting tå sailtlaka på veian. Sailtbilsjåfør'n må bærre følli me på vermeilling å metogram om tæmpratur å dåggponkt, som ji indikasjon på når de e fara ferr att vei'n kainn bli glatt. Når deinn rætte blainninga millom sailt å vatt'n e påfyllt, så e de itj bærr å ut å sprøyt villt. Nei, da e de ein tæmperaturfølar, i bil'n, som sjække att tæmpen i veibaninn legg innom deinn tæmpen, som veivæsne i bestæmt, at sailtlaka'n ska sprøytas ut.
Nei, sjåfør'n hainn jær bærre jåbben, som Sailtgeneralan i Vægvæsne hi bestæmt, så itj sjøt hainn!

HMS regla va i ainna tema, papir, dokumeint å pærsonle kursbevis, må vårrå på plass finn du i dag kainn jørrå ein lit'n jåbb. Æksæmpelvis så vart de næmt ein episode, korr sjåfør'n ha kurs, mænn einnå itj ha fått kursbevis. HMS kontrollør'n, på Vægvasnets område, nækta sjøfør'n å kjør bil på Vægvæsnets område. Løysning: Ein ainn sjåfør, me bevis, koinn kjør inn å tepp bil'n, når bil'n va trøgt utom område, i jænn. Fekk deinn bevislause sjåfør'n på nytt sætt sæ bakom ratte.

Elæktrikker'n koinn fertæl om fårbu mot gardintrapp. No koinn elæktrikker'n itj længer bruk gardintrapp om ein ledning skoill fæstas åver i vess høgd. Nei, da mått de vårrå stillasj, oppsætt tå gokjeint stillasjmontør. Det hoill itj å sætt i hop i stillasj sjøl længer.
Så hi vi HMS kar'n frå annlæggsbrainsjen, som kom me i æksæmpel på att masjinkjørar'n va pålagt å bruk faillsekrings sæla ferr å kontroller oljenivå på gravemasjina, mænn itj koinn få jort jåbben på groinn tå manglanes fæstponkt ferr faillsekkerheitslina.

Jaggu gått att ein e vaks opp da det fainns tre å klatter i å fale utstyr, som kniv, va ein vanle jænnstainn i boksreima på gutongan, å veitongan koinn betjen både saks å strekkpinna utan besjyttels. Kjæm i hau ein episode frå 10-12 åras ailler'n. Stålt åver å ha sjøltjent pæng, te å kjøp ma ein egen speiderkniv, me blabesjyttels va stor. Deinn va kjøpt på Samvirkelage, mænns farin låssa brøbil'n.
Når æ kom ut å vist fram kniven, villa sjølin sjå'n, studert 'n groindi, kakka knivblae mott ein jarnkaint, me de resultat att det vart hakk i knivblaé. Sjitkniv, inn å bytt te ein årrntle Morakniv, va besjen, jidd i påhør tå knivsællar'n! Å dærme sto æ der som ægar ta min første kniv, utan blabesjyttar! Jau da, nån blodråppå a vart det, mænn ein lerd på kråppen!

VINTERDÆKK!

Som ei naturle oppfølling tå orienteringa om veisailting, vart det sælvfølgele snakk om vinterdækk. Redaktør'n e ætti omkreng 40 års ærfaring me piggfri vinterdækk, utan store problen. Problema hi verri opp å ne ega oppkjørsel, kor hværken kommune eiller Veivæs'n sørge ferr strøing. Tå dein groinn står det bastaindi i par bøttå me strøsainn, oppkosta frå Furulivein, oinner vårpuss'n, i varmt rom, klar te bruk når blautis'n dokke opp.
Oppfårdringa e tænk på korr my du i løpe tå vinter'n hi bruk ferr pigge'n. E det bærre opp di ega oppkjørsel kansji?
Tænk på egenskapan når piggen bli sletti å gommi'n bli gammel å lite elastisk. Da e piggdækk sekkerheita bærre nåkkå som sett i haue, mænn itj verke de minste ne mot veibanin.
Bruk haue te å vurder kjørefårhåilla, å tepass kjørefart'n ætti dæmm. Kansji finn du yt att PIGGFRITT E BÆST, om du sjer vintersesongen i heilheit.
Resultate tå kombinasjon veisailt å piggdækk det sjer du på bilsia, ætti bærre ein kårt kjørtur.

VEIBYGGING PÅ LÆNNSMYRA!

Redaktør'n oppfatta nåkkå om veibøgging å asfailtering, attme Austadguran å Austadbrør'n. På vei frå møte vart tur'n lagt om Lænnsmyra å de henn veianllagge kom te syne, hen bøgges de både brei å bærekrafti vei, ka hi sjedd??
Hi kommun ti tefernuft? Deinn henn veibygginga kainn da itj vårrå i resultat tå Jænrbanevækets prosjækt, i ferbinnels me fjerning tå tri planåverganga, å bygging tå ny vei frå Budal'n å te 755, på Lænnsmyra. Kommunestyre vetok jo i vår å sei NEI, te i stort bidrag frå Jæbaneværket, som koinn ji ein foillværdi vei te Industriområde "Nye Lænsmyra". Deinn vei'n, som Austadgutan bygge, å noe e gått i gang heilt mot planåvergangen mot Budal'n, e betydele smalar, einn det vi sjer hen.
Spørsmåla vart ætti kvart mang, svar i næste utgave, kansji!? Litte tå svare får du hen.
Forhistorie, sjå hen.

DAGENS VINVINNAR!

Sjøl om de itj va nån sokkerbit i dag heiller, så va de ein svært så fernøgd Gavelsbo'n, som koinn ta me vinflaska heim i dag.
 

JØRNBOLMØTE 15. OKTOBER!

De e bærre å ærkjeinn, tia går bærre fortar å fortar. I de glade ongdommsdager va de i eviheit frå onsdagskveill'n te laudagskveill',n! No hi 'n knappt fått på sæ boksa om måndagsmmårrån, så e det plussele hælg å Jørnbolmøt.
Fort hi tia gått ferr redaktør'n å, 2 måna å 2 dåggå sia sist Jørnbolmøte ferr hainns del!
I millomtia hi det verri 50 dåggå i bobil å 700 mil, ferr de mæste på norske veia, ca 100 mil i Sværri, ferr å frekventer Systembolagé å Tobakkskjåsken.
Ytterponkte e kårt fertælld: Bømlo, Jæren, Lista, Telemark, Kårbøle i Sværri. Heimom ein tur så RV17 Helgelandskysten, Senja, Lofoten, Graddis, Arjeplog, Strømsund, Åre, i kjæmpefint høstver! September nolåver e ubeskrivele, det må opplåvvås!!

DAGENS RØRA!

Blå himmel ji blått hav! Sjer du gått ætti så brøidde Høstkveita både på Salbergsgålan å i Ko'n. Innåver flata går det ferr foilt i pløying, å gule kåinnåkra ferainnres te svart plogna.

DAGENS MØTEDELTAKERA!

Heile 12 mainn va på plass i dag, å deinn mæst langveisfårrånes, sett  smilanes bakom blomter'n på bilde te høger.
Hainn kom oppåver frå Vestby. De va 40 år si 'n va RUSS, koinn 'n fertæl, å de skoill feiras me i fæstle testeillning.
Namne? Ja, om du itj aillerede hi dreggi kjeinnsel på 'n, så e de hainn Willy Weie, som lura fært på om de va bærre Gammlinga hainn skoill træff i jænn, på "Årets Russetræff"!

Korr e sokkerbita'n??

Ailldeles heilt plussele va Gavelsbo'n i foill gang me å sjækk skap å skoffå? Ka heill du på me? Va spørsmåle frå HØS'n. Leite ætti sokkerbita!! Litte grainn irrritasjon koinn vi, å HØS'n, som e sokkerbitansvarle, registrer. Å blekke, som bli HØS'n te del, e vel itj nåkkå my å spekuler om. Sokkerbita e vel på plass te næste møt.

NYTT PÅ RØR'n?

Redaktørn's ferveintning om store nyheiti å heinnelsa, i lpe tå 2 måna, vat på ingen måt oppfyllt. Som vanle role å fredele på bøgd'n. Boinnpris'n, som i længer ti hi verri onner nybøgging å utvidels, å hi framstått som ein ypperle trimfaktor, me vara å reola som stadi fløtte på, hi jort kvar hainnelstur te i ny opplevels.
No hi det nye inngangspartie, parkeringsfritt betångbelagt område frammom åpna. Mænns heile kjøreområde hi fått ferstærka groinn å ny asfailt. Deinn nye YX automatstasjon hi fårr sin omtale hen.
Røkta fertælld å at sjølve Kroa no hi stængt ætti sesången, mænn Glanyheita e at det hi kommi luk i væggen, å såkaillt Gatekjøkken e etablert, så Go mat e å få kjøpt. Å sælvfølgele, Kateringsverksomheita går ferr foillt.
Jætåsen bil sjer å ut te å nærm sæ slut'n på omprofileringa, så i bynnelsa tå november bli de Reåpning å feiring!

DAGENS VINVINNAR!

Hainn Harald va itj på plass, mænn hainn Toralf fungert gått som ærstattar. Dagens Vinvinnar Inge M. sjer svært så fernøgd ut!
 

JØRNBOLMØTE 13. AUGUST!

De va læng sia både FØS'n å redaktør'n ha verri på jørnbolmøt, åver ein måna. FØS'n ha verri usekker på om hainn fekk tegang te sin faste plass, eiller om hainn mått start nederst, å kvalifiser sæ te opprøkk. Mænn te aillt heill så ha bærre dagen Vaffelsteikar, hainn Rune, verri einastin på plass, da FØS'n ankomm, å itj protestert da hainn inntok Fårmainnstol'n, så da sætt 'n sæ der.

Ferræst'n Arnold: Føst på vengster sia, Rune Veie, Nils Løseth, Toralf Letnes, Harald Glimstad, Kennet Gyran, Olav Bragstad, Roger Austad, Bjarne Sjøvold å te slut Roar Stubbe.

HAVNET MIDT I SMØRØYET!

Stor å feit åverskreft i lokalblaè Inderøyningen, om bilbutikken som fløtte inn på Røra Bilsenter. Deinn artikkel'n, som Supersjornalist Nina Fossum, varme gått ått møtedeltakera'n!

FØS'n Bekjymmra ferr økonomin!

Me åver ein måna utan kontroll å styring på pængskrine, vart det nøye opptæling tå pængbehåillningen. Røkta om dåle oppmøt å Akkevitt som vinjevinsta oinner hainns fråvær ha tydelevis jidd nå å tænk på. Mænn når opptælinga omsider va færdi va de bærre golyda å hør från. "Revisjon" jekk tydelevis ijænnom utan annmærkning.

DET SJER STORE TENG "METT I SMØRAUE"!

De bygges ny vei, itj ny E6 nei, mænn ny vei ferr å fjærn de sist planåvergangan millom stasjon å Lunnantunnel'n. Austadguta'n hi så smått starta opp me fjærning tå vegetasjon. Det sjer effækrivt me ein nyanskaffa fræs, som starte på tåppen tå tree å fræse sæ neåver. Effæktift!!

De ainner store som føre te my røkta: Kampsporthall, bli det oppstart i år? Ja, spørsmåla dæmm e mang, Betångentreprenør Roger satt tydelevis inn me "hæmmele info", å korrigert de værst røktan, mænn å få ut nå hainnfast frå'n, det løkkas vi itj me. Heiller itj Austagut Kennet va nå særle infårmativ, mænn vi satt vel me i følels tå at bægge firma'n e invålver på ein eiller ainna måtin, i aillfaill hørdd vi 17-18 mellion næmt. Deinn som levve får sjå!

GAMMLE FRAMTIDSTANKA!

Jo da, store tanka e tænkt før, å trikk frå hylla te Vohaugen var næmt. Tilfeildi heita eiller, leiting ætti ein fersvynni minnepinne fekk de henn dokumeinte fram i løse.

GAMMELT PÅSTKORT!

De henn gammle påstkorte e de hainn Petter Bragstad som hi ti vare på. De e frå tile på 1900 talè, vi sjer jærnbab i Koahailla, drivhusa på garnerskolin å ein båt på Hyllbokta.
Hainn Petter bli 90 år, 26 august, å e fræmdeles deinn som hi historin klart i haue. No e 'n itj så fali'n længer, mænn e tå de heildian som hi fått leileheit på Næssjole omsågsenter.

DAGENS BILDE!

DAGENS VINVINNAR!

Ein tydele fernøgd Rune koinn, sjøl om 'n satt 3 plassa oinna 'n Harald ta me sæ vinflaska hein i dag.

GO SEINSÅMMÅR!

JØRNBOLMØTE 30. JULI!

DAGENS VINVINNER!
Kommentar frå HØS Olav Ivar Bragstad:
Vinvinner i dag 30/7 vart hainn Roar, å hainn trækkt sæ sjøl. Å sjølsagt satt hainn på sia tå hainn Harald. Tru vi må te å ta døbbel pris på kulan på den plassan.

Redaktør'n som befainn sæ på Bobiltur i EU lainne, Sværri, TAKKE 'n Olav ferr orientering.

JØRNBOLMØTE 9. JULI!

My hi sjedd sia Redaktør'n sist va på Hylla, å de føste som vart registrer va att HYLLA ARENA va ferdi me maling, gølvbelægg å itj minst blomserkassa. Flått å gått jåbba tå ein aktiv Dognasjæng.
Jørnboldeltakera'n meint at de va reint fergæli at deinn fine arenan skoill brukas bærre oinner Hyllada'n, ailtså 2 dåggå i året.
Hyllada'n deinn vart avvekla mænns redaktør'n va på Bobiltur, å dæffer ættelyses det nån bilda å i kårt referat frå de som fårejekk både på da'n å kveill'n! Seinn i tilfeille på E-påst.

HJERTESTARTAR'n e på plass!

At Jørbole driv gått økonomisk e ingen hæmmeleheit, mænn åverskudde brukes itj bærre på fæst å toill! Ein å ainna gången, når det bli foill i pængskrine te FØS'n, donneres det pæng te værdi å goe fårmål. Deinn henn gången jekk de i fint beløp på Kr. 5.000 te innkjøp ta hjærtestartar i samarbe me Røra Båtferening å Hylla Vel. Dei saka får sælvfølge sin egen kapp å si ega si på Rørsia. På deinn sia vil aill som ønske å still sin hjertestarter te almenhetens bruk sælvfølgele få sin plass.

DEINN GRØNNE BØGDA!

Sankt Hans e passert, mænn kåinnåkran e fræmdeles grønn, kånne hi skøtti aks å legne på silke, når vinn leike sæ me bøggaksa. Oppom Øversalber sjer vi anlægg ferr nytt Typperlainn om nån år.

NYTT MILJØTÅRG I UTKAINT'N.

Frå kommun fekk redaktør'n åverseinnt reguleringsplan ferr i nytt miljøtårg, i utkaint'n utpå Utøy'n. Om kommun ha tanka om de koinn vårrå nåkkå ferr Rørsia, så e svare i klart å tydele NEI! Rørbyggi, som tænke miljø, fårurænse itj miljøe me å kjør rate gæli vei'n, ferr så å bli trailer trainsportert tebake, jænnom Røra, på vei te behainnling.
Nei langt i frå, vi kjøre rate kårtaste vei'n, E6, te Værdal'n, nåkkå som å e antyda frå Innherred Renovasjon, som deinn bæst løysninga!

Tå deinn groinn e planan, ått kommun, foillsteindi uintresang, ferr Rørbyggin, å bli heiller itj presangtert på Rørsia.

MØTEDELTAKERA!

Frå hainn Arnold Rønning, som bur i Horten, hi redaktør'n fått besje om å "SJÆRP DÆ" å få me namn på bildan. Så da så! Vi bynne på vengster sia tå bole, der sett føst hainn Harald Glimstad, så 'n Toralf Letnes, så bussægar'n utpå Ytterby'n Knut Johnny Norum, opprinnele Værdaling som fainn sæ kjærring på Rør'n, å tok te fernuft å fløtt på Hylla. Så hi vi hainn Kennet Gyran, hælveis Hyllbygg, på boleinning Rune Weie. På ainner si vikarerende FØS, HØS Olav Bragstad. Så ein ledi stol korr hainn Karl Ivar Letnes satt, mænn hainn fek de svært så travel da hinn fekk telefon om skogbrainn nerri Hellas. De siste vi hørrd frå hainn va: "No fer æ te Flatanger!" Stol'n te Redaktør'n e tå naturle grinna tom, mænn nærmest kamera sett hainn Nils Løset. Me ryggen te står dagens emminente Vaffelsteikar Solrun Weie.
No må du da vårrå fernøgd Arnold.
Hainn Toralf ha å verri på feritur, besøkt hainn Kjell Bragstad  å åverbrengt hælsinga te følke.

DAGENS VINVINNAR!

Det vart redaktør'n, Jan Salberg, det Arnold da fekk du bilde tå hainn å! Ingen regel ut'n oinntak, jaill i dag, mænn hainn Harald satt på skrå åver bole, kansji ha de verkning på vinnarsjangsan læl.

JØRNBOLMØTE 21. MAI!

HYLLA ARENA.

 

Dognasjængen står på ferr å bli færdi me deinn nye senen te Hyllada'n deinn !8. juni. Nymala å fin, no ska det isoleras å kleas innveindi. Samtidi me senebygging hi å dognasjængen bynnt å klarjøørå fer aillerdommen ått Jørboldeltakeran. Toralf Letnes kainn bærre vårrå fernøgd me både breidde å stigning på deinn nye roillestolrampa.

REDAKTØR'n MÅTT FERKLAR SÆ.

Ætti som redaktør'n skolka førri møte vart 'n avkrævd ferklaring om korr 'n ha verri. Ein tidager tur langs fjell å fjol, ein tur på 10 dåggå, som me avstekkere å såkaillt "Saitsiing" var på 960 km. Fine Campingplassa å flått natur. Tur'n kainn gått anbefalas, mænn itj berægn minner einn 6 dåggå. (Hi planer om å lag turrapport ferr sia Bobiltur.)

DAGENS MØTEDELTAKERA!

 

Ætti kvart fekk vi rødda bola på plass, ætti de førri brukera'n, (jo da, de vart næmt nåkkå om å lever tebake ting i såmmå ferrfatning som de va da de vart lånt, å Jørnbolet vanle langbol vart innti tå heile 13 møtedeltakera + Vaffelsteikar Solrun. Øngstemainn Emil fekk i dag åverti Sjæfstol'n, å FØS'n degradert te vanle møtedeltaker, mænns HØS (Husøkonmisjæf) Olav bestyra pængskrin å fotoapparat.

GLAMEILLING: DET KJÆMM HJÆRTESTARTAR!

Som tilear næmt så bynnt pængskrine å bli fårhåillsvis oppfyllt, å de va på ti å finn eitt gått fårmål å støtt opp om. Eitt stort samarbessprosjækt millom Hylla Vel å Hylla Båtferrening om anskaffels tå Hjærtestartar va i startfas'n i vår, å vart aksæptert som eitt svært gått fårmål, som eitt bidrag på Kr. 5.000,- koinn brukas på. Fårutsættninga va att Hjærtestartar'n skoill vårrå lett tejængele, ferr heile bøgda, heile døgne.
I dag fekk vi våttå att besluttninga einnele va ti.
Hjærtestartar me oppvarma spesialskap anskaffes, samtidi som heile 30 persona tebyes kurs i bruk tå utstyre. Heile pakken bli levert tå Inderøy Røde Kors, å kjæmm sæ på heile 17.000,- kronå.

BØGDA BLI GRØNN!

Røra e foil gang me å bli deinn grønne bøgda! Mænn såmainn i Ko'n, haii hi hatt ferr smal såmasjin. Hainn får i travel St. Hansnatt, når 'n ska liggi på aill såglæppa.

KOA CAMPING?!

Nåkk ein gång hi de verri skifte tå ægar, på Campingen, å vi sjer i speinning fra te om Rørbyggin bli ønska vælkåmmen te badeområde, på Hærnæssa, å samtidi bli jidd muleheit te å parker. Det koinn hs verri eitt ønske om at vie'n vart brengt tebake te "opprinnele stainn", me ainner ol, "veigrøfta" som vart annlagt koinn me fårdel fyllas i jænn, å foill veibreidd etableras me i par resærvert møteplassa. De e i aillfaill itj trivele å bli motti me det henn skilte!

DAGENS VINVINNAR!

Hainn vart litte "sætt ut" hainn Per, da 'n fekk spørsmål om 'n skoill ha lådd på Vinflaska. Ha bærre fått me sæ ein fæmtilapp sjø! Mænn Gavelsbo'n satt på nødveindi kapital å, ætti i kårt krdittvurdering fekk 'n Per åverlevert de nødveindi 20 kronån, å dæme va 'n i økonomisk stainn te å kjøp sæ i vinlåddkul, me påskrefta "Petter"
Væll, me sitteplass langt oinn 'n Harald skoill it jevinstmuleheitan i heleatt vårrå te stæss. Mænn oinner hi sjedd før, å de jol de i dag å: På kul nr. fæmm sto de "Petter" å dærme så ha vinflaska fått sin ægar, mænns Gavelsbo'n nøye studere vinnarkule, å sekker spekulere på korr stor reinta på nødslåne hainn ga bli!

SKÅL, å fortsatt GO SÅMMÅR!

JØRNBOLMØTE 7. MAI!

I dag fekk vi ei hælseng frå FØS Roger, som befainn sæ oppi UFO-dal'n, Hessdalen. Der sjer vi att SOL'a sjin å grase e grønnt å att ein båks, eiller fleir, svænsk Mariestad, e på vei te å bli tømt. Å de førri klåkka e tåll!

 

Førri lauda'n va de foill aktivitet me snekkering på bægge siån tå Hyllvei'n. Åverbygge ferr graut å lapskausælleran, på Hyllada'n, framstår som fædi te bruk. Me deinn nye senen, Hylla Arena, e dæmm å gått i gang, så me åver ein måna te Hyllada'n, 18. juni så kainn dæmm bevelg sæ nån fritima.

GAVELSBO'n E VEL FÆRDI ME VÅRÅINNA!?

I aillfail vart 'n oppsærvert på tur langs Hyllfjæran å på tur søråver E6, på jomfrutur i deinn nye Bobil'n, måle ferr tur'n vart ætti kvart ein eiller ainna plass'n på Frosta.
Ælles så e det mæste tå våråinnutstyr i bruk på bøgd'n, mænns dæm driv å trommle åkra på Austaeinnan, e bona'n i Bærsgreinn bærre så vitj kommi i gang me slådding.

NY E6 2030?

Dagens møtedeltakera va heiller lite oppti tå planlæggingsprosæss'n ferr ny E6. De vart bærre næmt, nærmest som ein bisættning, vi får håp att de bli østaltærnative, mænn gledele at det bygges to veitunnella.

BRØLLØPSBILDA FRÅ GRINDBERG.

Gammle bilda frå arkivé hainn's Hænning Andrsson på Øra, bli no jænnomgått. To tå dæmm finn du hen. Kainn nån jølp te me namn på brudeparet, kansji årstal å. Bruk Jæsteboka!

RØRA BILVÆRKSTED FÅR NYE EIERA.

Deinn saka fekk verkele fart på nysjææriheita, når 'n Inge kom me ailldeles færske nyheiti. Jætås'n bil, utpå Utøya, ha kjøpt heile oinneretasj'n, innkludert bilhall'n, å skoill åverta frå 1. juni.

DAGENS VINVINNAR!

Ja, da inga stor åverraskels, vinvinnar'n hainn fekk besje om å sætt sæ attme 'n Harald, om 'n skoill vinn dagens vinflask! Å sålles vart de!

JØRNBOLMØTE 30. APRIL!

GAVELSBO'n I GANG ME VÅRÅINNA!

Bon ut'n jol, Aksel Støre, starta våråinna ferr drygt 14 dåggå sia, i Ko'n å på Nolsalberr. Gavelsbon, bon utan husdyr, starta i går opp frausprear'n, ha vel i lite ræstlager som skoill ut, å pløye ne i dag, mænns de vart rapportert at 'n Aksel ha verri ut me såmasjina neppå Sainna i Ko'n!

HYLLA's DOGNAS JÆNG I FOILL FART!

 

Itj bærre bonkaillan som e våryr! Dognasjængen på Hylla li tydelevis tå  det såmmå! No ska Dampskibsbrygga påbyggas å ny sene byggas!

Mænn væst va de att trappa te møtelokale ått Jørnbole va revvi! "Vi synes ailler'n på møtedeltakera'n bynne å vårrå rimele høg. Dæffer va de på ti å start om me å terættelægg ferr go å sekker adkåmst ferr gåstola å itj minst roillestolbrukera!" De va kommentar'n frå snekkera'n da de bynnt å dann sæ kø!

KOMMUNEREFÅRME'n!

Itj de at kommunerefårmen vart næmt me i ol i dag, mænn redaktør'n synes att "Styresmakta i Inderøy kommune" ska få låv te å presangter sett syn. Itj rart att denn jængen itj sjer behov å muleheita ferr å vurder kommunesammenslåing, me de syne dæmm sett me. Støstpart'n tå finnansieringa står Stat'n ferr, å Stat'n no kræv att det må rasjonaliseras å tænkas framåver, ny teknologi må taas i bruk. Kansji lurt så sjå muleheita som legg der, å itj sutter åver krav om modernisering.
De vises å stadi vækk te deinn telefonisk innbyggeroinnersjøkelsa, korr svara e jidd på groinnlag tå følelsa, å itj på groinnlag tå brei å go informasjon, om fårdele å bakdela me kommunerefårmen!
Det må bærre minnas om at Jørnbole jærn skoill ha vesta korr innsparingan ska taas, eiller kolles avjiftaukninga innbyggeran kainn ferveint sæ frammåver. Vi koinn vel å ha tænkt å ei deling tå kommun, kor RØRA:

Går te Værdal'n, som naturle é. Lik naturle e de vel att Sandvollan går te Steinkjer, så får ræst'n styr sæ sjøl å finn ut ka som e bæst ferr dæmm.

DAGENS VINVINNAR!

Eitt eiller ainna trikse hi tåppledelsa tydelevis fynni ut! No byttes dæmm på å trækk ut kvart einner! I dag kom FØS'n fram me Såmmårakkevitt, som 'n sælvfølgele fekk ta me sæ heim!

GO HÆLG!
 

JØRNBOLMØTE 16. APRIL!

VÅRTÆG'N!

Blåveisa blomstre oppi Blåveisbærge, ein å ainna Leirkaill'n dokke opp å Hyllfjæran foill tå Grågås/Kårtnæbbgås, som ska jørrå sæ feit, finn tur'n fortsætt te Svalbard. Eiller legg dæm bærre hen å veinte på att såkåinne ska kåmmå i jola? Ein kainn å sjå att 'n Aksel, bon utan jol, hi jort sæ næst'n færdi me vårpløyinga, stor sjett bærre fotgangan i jænn.

 

Sekkert vårtægn e de å når bonkaillan kjæmm me stortraktoran ferr å jølp båtferreninga me å kjør bort aill grus'n som hi samla sæ jænnom vinter'n. Korr mang traktorlass som jænnom åra hi kommi te nøtte på går's å avlingsvæga, e det vel ingen som hi tal på. Mæstpart'n kjæm frå Kælkværke, mænn atti de vart slut på å bruk sjøkaint'n som "avfaillsplass" bynne de no å tømmas der, mænn store mængda e fræmdeles på tur roint Hyllberget, så bonkaillan kainn nåk ræk'n me rimele væggrus i mang år framåver.

KOMMUNEREFÅRMEN!

Ja, deinn går sin sjeive gang åver heile lainne, å itj minst på Innherred. Inderøy kommunestyre e itj tå dæmm som oppnår tærningkast 6 på si behainnling. No sto de i T-A at saka skoill ha fått særdeles groindi behainnling, heile 90 % tå Innerøyninga villa vårrå "Bæst å lein", i følge deinn jænnomførd innbyggeroinnersjøkelsa, bli stadi fræmmhæva som dein vektiast groinn te besluttninga som i einstæmmi kommunestyr hi jort. Værdi'n tå deinn oinnersjøkelsa, korr svara e jidd på groinn tå følelsa, e lik null, i ein så vekti sak. Muleheita te å jørrå i ei groindi vurdering tå fårdele å ulæmpa, hi Inderøy kommune ailler lætt innbyggera'n få. Nåkkå som e dåle reklame, fer fårmainnskap å administrasjon, som tydelevis hi fåreti sine val bak lokka døri.
Jo da, de e da registrert at de finnes i si om kommunerefårmen, mænn ætti fersjøk på å finn nåkkå fernufti på deinn sia så ga i aillfail redaktø'n opp.
De registreres å att Senterfartiledar'n e støytt tå kritikke'n som ætti kvart bli meir å meir tydele, mænn hainn fekk i svært gått å groindi begroinn svar frå ein ærfarn kar, som du kainn lesa hen!

KOFFER ITJ:
VURDER DELING TÅ INDERØY KOMMUNE?

Verdal'n hi bestaindi verri nærmeste sentrum ferr Rørbyggin, å va, ætti de redaktør'n oppfatta, som gutongi tile på 50 talet, når vakin'an diskutert: "Får itj Røra bestå som egen kommune, da vill vi bli ein del tå Værdal'n." Deinn oppfatninga hi ailler vørti svækka, sjøl om arbessplass'n i hovedsak hi verri på Steinkjer. Att Sainnvållinga'n hi akkurat såmmå fårhåille når de jeill Steinkjer, bør heiller itj vårrå så vældi vanskele å ferstå.
E deinn muleheita verri behainnla i "Styrende organer", om itj så bør saka vurdeas å utredas.

Når ein tænke åver deinn behainnlinga, som hi kommi innbyggeran i Inderøy te del, så e de vældi lett å vårrå eni me deinn henn kar'n, som kom me sine meininga i T-A:

"Universitetslektor Espen Leirset mener innbyggerne holdes for narr.

– Noen må vise lederskap

– Pila peker på kommunestyret i Verdal. Nå må noen vise lederskap. Det som foregår nå er å holde innbyggerne for narr. Forhandlingsutvalget har ikke gjort jobben sin når de ikke har levert noen intensjonsavtale, mener Espen Leirset, lektor i statsvitenskap ved Nord universitet."

Så te slutt:
DAGENS VINVINNAR!

Dagens Vinflaskvinnar satt som vanle i breidd me 'n Harald!

JØRNBOLMØTE 9. APRIL!

Redaktør'n mått ferklar sæ groindi, om sett lange fråvær, da 'n ankomm møte i dag, mænn returnert aill antydning te klaging med ein kommentar om at de ha itj verri jort my innsats frå Jørnbolé si si når det jaill referat frå møt i aillminneleheit å rapport om kæmm som ha vynni Akkevitt/vinflaska. "Nei de ha da verri så travelt sjø!"
Ein ainn ein som ha ferklaringsproblemer å hoill på å vart nækta adgang te stol'n, på boleinnin, va HØS'n, som itj ha sørga ferr nødveindi teng ferr å koinn avvekkel møte. Det mangla papptællikka, Jolbersyltaty, å itj de minst vekti'e, batteri i Værd'ns klåkka. IKEA batteria som 'n ha sætt inn duga itj så vældi læng, no va krave Durasellkaninbatteri! Mænn heidivis ferr hainn, så ha 'n me sæ nån nyinnkjøp? plastikksjeii, nåkkå som jol att'n fekk ailler nådigst låv te å sætt sæ på sin vante plass.

VAFFELSTEIKARKANIN!

Durasellkanin e no ein teng, mænn i dag va de Vaffelkanin som sto ferr Vaffelsteikinga, mænns HØS'n, som ein del tå "straffa" mått sørg ferr kaffekokinga. Justis'n e stræng ferr ferr deinn som slointre oinna oppgavan!

NYTT TAK PÅ BRAINNSSJON!

Nån som itj slointre oinna oppgava'n e Gognasjængen te Hylla Vel. Nytt tak på Brainnstasjon e næst'n færdi lakt, å dæmm i snart i gang me nye oppgava, som:

Riving ta deinn gammel senen å oppsætting tå ein ny å betydele stør sene. Hylla Vel synes nåkk att namne "Hylla Arena" e vel så skrytanes, å ønske fårslag på i namn som e ferælanes fer både Hylla å Hylla Vel. Fårslag kainn leveras på Feisboka dæmmes eiller i Jæsteboka te Rørsia.

SKRYT TE RØRA-ONGDOMMEN!

Sjøl om de ha verri nån tilfeilla tå såkaillt tægging, som no va oppårna te ailles tilfredsheit, fekk dagens ongdom skryt ferr fin oppførsel. Itnå hærjing tå deinn typen 50/60 talets ondom sto ferr me snøbaillkasting, korr ei å ainna vindusruta jekk hed'n, æppelslang, korr kansji itj æppeltre'e va heilt sæ sjøl ætti besøke å itj minst spælling på trå.
Mænn så ha vi værken TV eiller Dataspæll å håill på me. Da mått vi ty te natur'n, skispor å håppbakka fain ein åver ailt. Vi rakk te å me i håpp borti Brattsve-bakkan, i storfrimenutte, itj som i vinter, næstn itj i sjispor å sjå, å i aillfaill ingen sjøllaga håppbakki.

INDERØY KOMMUNE "Bæst å lein!"

Deinn saka koinn vi sælvfølgele ha diskuter, å da me groinnlag i inlægge te Partitåppen i Senterpartie, ha i Inderøyningen om freda'n. I inlægg som tydele vise te" kjølvattne", eiller går baklængs inn i framtia. Mænn de jol vi itj me i ol.
Mææn lææl, så telate redaktørn sæ nån tanka, me bakgroinn i inlægge. De føste som æ beit mæ mærk i va utsagne om att de nye representanta'n ferr Rørbyggi, Sandvåillinga osv. ha for lerd sæ kolles de va å vårrå medlæmm i Inderøy kommunestyr. Så mærka æ mæ at ska om kommunesammenslåinga ha verri groindi utreda i fårmainnskape, finn de ha vørrti presangtert ferr kommunestyre, å einstæmmi vedti. Ja, de nya'n ha vel lerd sæ att det va bæst å hør ætti, når sjæfen ha bestæmt.
Om onsda'n satt æ bakom ratte oppåver i Østerdal'n å hørd på hu Madelen i Hedmarksradio'n. Hu ha me i innslag om kommunesammenslåing, korr fylkesmainn orientert om vektiheita tå groindi utredning, å fleir valgmuleheita.
Deinn programsnutt'n kain du hør hen! Det e bærre å trøkk i vei å lytt på ein fernufti pærson.
Kårt sakt, utan opplysninga å utreda alternativ, bli de følelsan som bestæmme svare. Å da bli svar på ein måti å sammenleg'n me å styr båt'n ætti kjølvattne, utan å sjå frammåver å vurder ulike veivalg å muleheita.
Ein får bærre håp att politikkeran les innlægge som hainn Olav Andr. Moen ha i såmmå avisa, å itj bærre les mænn prøve å ferstå korr dåle jåbb som dæmm hi jort. Ja, ta å ein kjikk på inlægge hains Willy Pettersen, i såmmå slængen.
Å dækk sæ bakom 400 persona, stilt 2 ænkle spørsmål, om kommunesammenslåing, korr svare e avjitt på groinnlag tå følelsa, å itj groindi utrda alternativ, e dirækte ansvarsfråskrivels.
Du hi ingen groinn te å vårrå fernærma Senterpartiledar! Mænn de e låv å snu sæ roint, å sjå FRAMÅVER, finn muleheita å alternativ. De e sånne politikkera å bedriftledera som løkkes, itj minst innan landbruket!

HYLLA MARINA!

Itjnå fesk å få, kommenter deinn onge feskar'n, som ska få ros ferr å bruk flytevest når'n e ailldeles å lein ut på feskartur.

VÅRSTÆMMNING PÅ SNEPPEN.

Dæmm kosa sæ i vårsola, dæmm som ha sli sæ ne attme steinsalången på Sneppen.

Nåkk ein gång to de ROGER på vinlåddkul nr. 5. som 'n drog opp sjøl!? Å de va itj lite murring te resultate, hainn ha ti me sæ Akkevittflaska på førri møte. Kula hainns fekk ein runde me groindi sjækking, ut'n att de koinn påvisas nån fårm ferr uregelmæssiheit, mænn va de ein groinn te att'n så foillsteindi kassert deinn avansert kultrækkemasjins som HØS'n ha kjøpt op Internætt?

HA EI FIN VÅRVÆKKA!

JØRNBOLMØTE 2. APRIL!

Bobilsesången starta 18. mars, me Påsktur te Østlainne, korr de va reklamert me SOL å govér, mænn de va ferr det mæste skryt, kaill vinn å rægn.

Vi la sælvfølgele tur'n innom hainn Willy, på Rykkin, å freska opp ein del gode minner frå ongdomstia, me my latter å te å me ein lit'n karsk. Ska ferræst'n hæls så my te kjeintfølk i frå 'n!


Da veit de koffer de hi verri dåle me aktivitet på Rørsia i stoinn. Litte trøbbel me en særver som kåbble ut hi det å verri, får vel sætt Datatæknisk sjæf Roy på deinn oppgaven, ætti kvart.

VÅRTÆGN!

Eitt tå det sekrar vårtægna kjæmm når Gavelsbon fyre opp ein eiller ainna plass'n, ækstra tile ut,mænn "Finska" e vel itj tør nåkk, så da e det vel råbår som ska eillas opp, 30 mars når henn bilde vart ti.

I dag 3. april kjike sola fram å vi registre at Hyllbokat hi ein næst'n Turkis blåfarge. 12 grader i sjygge'n!

På henn bilde kainn vi så vitj sjå ein snøflækk oppme Hallan, å de sist ræsta'n tå snødongin attme "Trønderfrukt". Ælles e de foillsteindi snøfritt.

Ingen rapporta frå dæmm som hi verri på Jørnbolmøta'n, så kæmm som hi stykky ta me Påskvinflaskån, kainn det itj fertælas nåkkå om.

JØRNBOLMØTE 12. MARS!

Sjeill'n besøk på Rør'n! Litte førri ni i dag passert de henn tri reinan E6'n, å la tur'n innom hagan hainns Nordberg. Der fainn dæmm nåkk itj nå etanes, å de vart i kårt besøk finn dæmm la kurs'n botåver mot Sjøttarhusé, å fersvainn neri dal'n, å dærme vart dæmm bort.
Så i triti'n renge Gavelsbo'n, tri reina kjæmm ruslanes i frå Gavelsmarka å åver Gammelgål'n, finn dæm laægg kurs'n i rættning mot E6'n å videre i deinn rættningen dæmm kom.
Fainn dæmm nå intressangt, å e på tur tebake ferr å heint ræst'n tå flåkken, eiller var det ein bomtur?

GAMMELKULÅ'n PÅ PLASS!

Hainn va i gått humår i dag Låtterisjæfen, når'n koinn ta i bruk de hainnterle å lesbar gammelkulån. Deinn saka feira 'n me å auk Vinlåtterijevinst'n te i hælv Gammel Opplainn.

"BÆST Å LEIN!"

Att vi attme Jørnbole vil slå ås i hop me Værdal'n, å dærme på kollisjonskurs me øvriheita på ainner sia Straumen, hi vi jort klart å tydele. No hi vi kansji fynny groinn te at Olførar itj hi det såmmå oppfattninga. Det henn bilde sto i Trønder-Avisa, å e frå orienteringsmøte me aktuell kommuna sørom ås.
Som de sjer sjøl, så e de flest deltakera'n ivri å aktiv tehørera. Mænns Inderøy Olførar'n tydelevis sett foillsteindi uintressert, å kansji søv, te å me! Itj rart at hu itj hi fått me sæ vektiheita tå å slå sæ i hop, ferr å styrk de kommunal oppgavan. Oppgava som kræv kompetent pærsona på fleir å fleir områda. Greitt å del ein del lederjåbba, på mang fleir innbyggera, å ha muleheita te å skaff sæ de bæst kvalifisert pærsonan, te å utfør jåbben som ska jørrås.
De e vekti å minnn om at kommunerefårmen tvenge sæ fram, i takt me deinn utveklinga som sje roint ås, å itj e ein partipolitisk debatt.
No e de på ti at de at innbyggera'n får presangtert nesjæringa'n, som e bebuda, å eventuell fårdela som jær att Inderøy kainn bli "Bæst å lein!"
Ei innbyggar innersjøkels, som deinn som hi vørrti jort, e foillsteindi værdilaus, bassert på magafølels, å itj på fakta.

JOLVÆR'n i Praksis!

No ska itj Jørnbole lægg sæ bortti de dæmm driv me på ainner sia Straumbrua, mænn vi koinn itj ainna ein flir, når vi les i lokalbla'e. Der sto det att kommunestyre, næst'n einstæmmi, ha veti å nækt frå deling tå i bolitomt på eitt mål.
Itj rart at gåleiar'n va ferbainna, når hainn ha skaffa kommun gratis parkering på sin egen gålsplass å gålsvei. Nåkkå de no bli slut på.
Da må kansji kommun saksøk å æksproprier ein 5-6 mål, ferr å skaff kjerkbila'n ein parkeringsplass! Va de SUPPERÅD, hainn Harald Heide Steen kaillt de?

HASTEMØT OM LENSMYRA!

Så ha vi registrert at Olførar'n ha hasteinnkaillt Veivæs'n å bedriftledera innpå Lænsmyra ferr å oinnerbøgg besluttninga om å itj ta i mot eitt stort bidrag, frå Jærnbaneværke, te å utvid Lensmyra næringsområde. I 2018 skoill Veivæsne ha planan klar!
At tåge bør få sæ egen tunnel så det kainn kåmmå sæ fortast mule millom Steinkjer å Trondheim e både klart å nødveindi. Mænn å lægg E6'n i tunnel, som kansji kjæmm ut poinni Steina de e galskap. Tænk på kor stor steinhaug som bli reultate tå ca 8 km tunnel kor det bli ein 100-120 lauskbm. stein te åvers, ætti var meter tunnel.
Det skoill bli sånn ca ein steinhaug på 1 km længde 100 meters breidde å i høgd på nærmar 9 meter! Korr ska deinn plasseras tru?
Nei, gå inn fer fårslage Jørnbole kom me i 2011: Lægg E6 åver leirjola. å bruk mæstpart'n tå tunnelstein på deinn.
Da e de to altærnativa som berøre Lænnsmyra skrota, å inga hinnring fer utvidels tå næringsområde.
De e værd å mærk sæ att Veivæsne ikke hi lagt ne å fårbu mot å bøgg foillværdi vei åver Lænnsmyra.
Kommun kainn utred aktuell områda ferr nydørking å kræv att veivæsne tek kåstnan me oppdørkinga, tå i areal som tilsvar ein høvele del meir, ferr å æstatt redusert avlinga de føst åra.

(De va no Redaktør'n si oppsummering de henne.)

VÅR'n I ANNMARS!

I dag va de næst'n sjortarmvér, da vi ætti møte tok tur'n utåver på kaia. Snø'n i bakka'n neom Salbergsgåla'n hi de siat dåggån reist te himmels, ferr bort hi 'n vørtti utan at de hi resultert i nå my vatt'n.

GAMMEL OPPLAINN VINNAR!

Hainn va heildi i dag hainn Dag. På føst kula, som Gavelsbo'n tok opp tu såddbøtta sto de mes store bokstava DAG. Som deinn son vainn vinflaska på førri møt, så fekk Låtterisjæfen sjøl oppgave'n me å plokk vinnarkula opp tu såddbøtta, på nytt sto det DAG! Hainn ha, som de ainner, kjøpt 2 låddkulå, nåkkå som jol sett te att dagens "Vinlåtteri jekk me åverskudd.

GO HÆLG; Å KANSJI GO PÅSK!

JØRNBOLMØTE 5. MARS!

Hainn ha knappt vynni å sætt sæ, FØS å Vinlåtterisjæf finn Vinlåtterikultrækkemasjina i jænn kom i sentrum. Kommentara e itj ægna ferr åffentleheita, mæn HØS'n, som hi stått ferr anskaffelsa, bynne å sjå lvårle sjeptisk ut, mænns 'n Lasse sjer ut te å ta heile saken me i lurt smil. Mænn te slut ha Vinlåtterisjæfen fårr fløtta Vinlåddkulå'n frå vidundre å åver te millomlager i Rekebåks'n.

FORSTÅR IKKE POLITIKKERNE!

Det va åverskrefta på ein artikkel i lokalblaé Inderøyningen, som kom ut i går. Kommunestyre ha enstæmmi veti å ikke gå inn i samaré me Jærnbaneværke, om ny vei åver Lensmyra næringsområde. Å begroinnelsa va att Veivæsne einnå itj ha bestæmt korr ny E6 skoill læggas.
Enstæmmi kommunestyre!!! Heilt utrule, korr e næringsinteræssa'n?
Å Inderøy kommune ska vårrå "Bæst å lein!"
Innherreds mest sentralt belegganes næringsområde, ska itj få de nødveindi infrastruktur som kainn jørrå område attraktivt, å de me mellionstøtte frå Jærnbaneærké!
No e de brukt store summa på groinnoinnersjøkelsa, planlægging å utredninga, så kjæm de NEI! Utan motinlægg!
På groinn tå de henn karte:

De e foillsteindi uferståele, uferståele att nåkkå som antagele kainn vår å ei skisse, me så mang alternativ at kvart politisk perti pluss naturværnera, dyreværnera å itj minst sametenge kainn finn sett altærnativ. Mænn å bruk de som groinnlag ferr å avslå ei nødveindi terættelagging ferr ny å svært så nødveindi næringserksomheit e komplætt uferdståele.
NEI; gå i dåkk sjøl politikkera, ingen skam å snu! Hi Vægvæsne lagt ne fårbu mot ny vei'n? Når 'n sjer kor taffat veipolitikken e så vill nåkk ingen teng sje på de næst 50 åra heiller, å kansji reduseres alternativa, me i par dåle trasja, å ji ein vinn vinn løysning.
Inderøypolitikkere INGEN SKAM  SNU!
Lensmyra næringsområde bør være midt i blinken for:

VAREHUSKJEDEN RUSTA!

En Svensk varehuskjede som er på utkikk etter ett sted å etablere seg på nord for Trondheim!
Har Inderøy kommune en aktiv næringsutvikkler, som slår ett slag for etablering på Innherreds mest sentrale næringsområde, Lensmyra på Røra?
Her kan Levanger, Verdal og Steinkjer dekkes med ett varehus!
 

BÆST Å LEIN?

Ja, dæmm står på sett, å da vise dæmm te "Folkets Meining!" Ei meining som e jidd utan de minste bakgroinninfårmasjon om fårdel å bakdela me å stå å lein! Foillsteindi værdilaus!
No hi Inderøy kommune levd gått å høgt på tilskudd på groinn tå statsrøtte ætti kommunesammenslåing me Mosvik. Om altærnative "Bæst å lein" bli valge, så e ækstrastøtt snart oppbrukt å statstøtte vil bli krafti redusert.
Korr ska de da skårrås ne?
Værd'n går frammåver, teng bli ænklar, åversekt'n ber å trøng vi eget kommunestyre på 31 medlæmma når f.eks. Oslo klare sæ me 59 å hi ca. 635 tus'n innbyggera, Bergen 67 mot 182 tus'n å Trondheim 67 å 272 tus'n. Dæmm klare gått å styr dæmm å! Å så klare dømm sæ me ein Rådmainn!
Olførar å rådmainns kåstna'n, ji fort lønn ått ein fæm sæks omsårgsparsona!
No mangle de middla te stillinga på omsårgsektor'n, går Inderøy kommune i lag me nabokommunan, vil de som resultat bli frijort mang stillinga innan administrasjon, som kainn før te nye stillinga innen omsårgsområde. Å når kommunekontora e tømt så bli de ledi byggningsmasse som kain brukas te næringsverksomheit eiller i omsårgsektor, som f.eks. "Ett sted å være" som hu Hanne Mari Roel etterlyse hen.
 

SJITPRAT!

Ja, de vart ein svært så naturle åvergang frå "Politikk" te sjitprat. De jekk ein heil hævtim kor det itj vart sakt ein sættning ut'n å bli vreddi på eille messferstått. Heiller itj de ægne sæ ferr foillsteindi referat, mænn kårt kain det næmmnas blauthøl på Lænnsmyr'n, å det å kommå både ferr fort å ferr seint, oinner vekti sammenkåmsti.

VINLÅTTERI!

Vinlåtterisjæf å Vinlåtterikultrækkemasjin går itj i lag! De vart ein oinnerhåillanes seansa da klåkkå slo 12. Makan te fomling å styr, de spruta Vinlåddkulå åver ailt når Vinlåtterisjæfen sætt i gang me sveivinga, å kulå mått plokkas opp både frå bolé å gølvé! Foillsteindi utan kontråll! Ei ætti ei var dæm plokka opp å plassert Vinlåddkulreinna på vidundermasjina, på på deinn sista, som låg oinner stol'n te Vinlåtterisjæfe'n, koinn Vinlåtterisjæfen høgt å tydele lesa "ROGER" å dærme va de unødveindi å fløtt vinflaska.
Vidundermasjina vart bryskt å bestæmt returnert te HØS'n, me klar beje: De henn utstyre é ubrukele!

LESERAN ØNSKES EIN FIN MARMÅNA!

VIDUNDERMASJIN TE SALGS!

Nesten ubrukt kuletrekker, kan brukes som "Shottrekker". Mangler 3 av shotglassene på grunn av uvøren håndtering.

Pris Kr. 150,- Fere opplysninger får du ved å sende en E-post eller ta en telefon til HØS Olav på mobil 995 99 804.

JØRNBOLMØTE 27. FEBRUAR!

Nei, hainn va itj fernøgd me deinn nye Vinlåtterikultrækkemasjin, å svært så messfernøgd me de små å uhaunterle vinlåtterikulån, som ha ein sin egen vilje, å itj villa dit FØS'n heilst villa dæmm skoill. Om ein ska telat sæ å tålk lydan som kom ut tu 'n, så verka de som HØS'n bli nødd te å ta dævelskape i retur!
Nei, vi må tebake te Såddbøtta å storkulå'n!!

LENSMYRA NÆRINGSPARK.

No kainn de no heinn at nåkkå tå deinn oppheita stæmmninga kom på groinn tå innstillaing frå Rådmainn om deinn nye vein åver Svimyra, som egentle va i samarbessprosjækt millom Jærnbaneværke å Inderøy kommune:
Hovedfermåle me vein va å få fjærna 3 usekra planåverganga, å dæme tågtutings som ferstyrra nattsøm'n ått 'n Harald.

Deinn saka ska behainnlas tå kommunestyre om månda'n deinn 29. februar, å vi spekulert svært på kolles groinnlag råmainn ha fynni ferr å kåmmå me sett fårslag om å avslå samarbé me Jærnbane værke.
Ferr å finn ut litte grainne om de så var de eitt besøk på kommuns si Internættsia, ferr å sjå om ein vart nå meir opplyst i saka. Der fainn vi i alvårle stort Saksdokument, på heile 299 siå, å heile 95 tå dæmm omhainnla dei nye vei'n!
Når ein ha skomma ås i jænnom de 95 siån, satt ein i jænn me i alvårle spørsmål: Hi administrasjon me rådmainn i spiss'n jort i fersvarle saksframlægg, som ji kommunestyre eitt gått groinnlag å fatt beslutnninga på??
Stordel'n tå dokumeinte vist sæ å vårr anbudsdokumeint, te aktuelle entreprenøra. Der va det groindi beskrivels tå oppbygging tå veikråppen me grøftutfårming å sideterrængbeskrivelsi, ja te å me detaljert beskrivel tå komma fer vassledninga.
Ja, du kainn sjøl lesa dokumeinte hen.
Ein Rådmainn, me stor R, ska da vel jørrå ein meir groindi saksjænnomgang, preangter ka slutresultate, me kvaltet på vei, utveklingsmuleheita ferr det som koinn ha vørrti Innherreds mæst senterale Næringspark, å itj minst kåstna'n me anlægge.

Ei svært så ferænkla begroinnes hi rådmainn å ji: Veivæsnets plana ferr ny E6! Deinn dække i område frå Lomsaune å bortom Måillabærgé! Deinn oinnskyllnings di deinn e bærre toill å vas, rådmainn! De denn "bainnlæggelsa", hi verri næmt å snakka om i åver 60 år!!!
Mænn me i fernuti vetak om etablering tå "Svimyra Næringspark" å ny vei, vill kommun kåmmå Vægvæsne i fårkjøpe, å elliminer i par tå det dåleast fårslaga te ny veitrasje.
Når alternative, åver Svimyra e fjærne så bynne teng å leg'n på fårslage som kom frå Jørnbole:

Utrule korr fort tia går, de henn fårslage fræmma Jørnbole i 2011! I Ein kårt oppfresking: Føst å fræmt ein jærnbane som kainn gå fort, å e effæktiv. Ny stasjon, me gått om parkeing lit'n ulæmpe ferr ås i nerheita, mænn te fårdel fer mang fleir.
E6'n beheill vi i dagsløs, me utsekt te Norges lengste rætte fjolstrækkning. E 6'n bygges fer rask å effæktiv trainnsport te gagn ferr heile lainne, å e itj nån lokalvei ferr Rørbyggin, deinn bygge s ætti deinn gammle jærnbantetrasje'n.

KOMMUNESAMMENSLÅING!

Ei telefonisk "Innbyggeroinnesjøkels" hi lokale styresmakter fått jænnomførd, å deinn tålkes som foill oppslutning om komunestyrvetake som sei "Bæst å lein"! Mænn e de så ænkelt?
Å nei da, ingen alternativ e utreda, svara e jidd ufårberedd å ætti magafølels, å deinn sei som jærnast "lætt de vårrå som de é!", å da sei 70%, nei te nye tanka.
Mænn om ein sjer litte groindi på f.eks. Røra, Straumen å Utøy så e 63 % så dæmm som e spor derifrå. Da kainn 51% tå dæmm tænk sæ å sjå søråver, 41% nolåver mænns 8% veit itj.
Neri deinn saka MÅ UTREDAS, uansjett ka Senterpartie sei!

ENDRING TÅ OMSÅRGSLEILEHEITA.

Itj så ænkelt de heiller, lesa hen!

DAGENS VINVINNAR!

På tråss tå aill "problema", me Vinlåtterikultrækkemasjin" så vart de å i dag trækt ut ein Vinvnnar! Gavelsbo'n, som så absolutt itj hi vænt sæ på smaken frå go vin

GO HÆLG!

JØRNBOLMØTE 20. FEBRUAR!

Thailainnturist Roger ha låft ut å seinn åver nån bilda frå deinn store valfart'n, frå Røra te Thailainn i januar. Kom me i lite plausibel ferklaring, om tækniske utfårdringa, som groinn te at de itj ha sjedd. Det va dæffer næst'n åverraskanes når bildan dokka opp på ættemeddan i dag.
No va de me fleir bilda, mænn lite me utfyllanes tækst. Vill du sjå aill bildan så finn du dæmm på sia "Rørbygg i utlainne."
Bærre ferr årdn's sjyll, de e solnegang!

BRAINN PÅ KROA!

Deinn meilling "plinga" inn på Samsungen ått FØS'n, å de henn bilde komm i lammé. Ingen brainn ut'n røyk var fort konklusjon, ingen lætt sæ ferstyrr ferr å ut å sjå. Nei, attme Jørnbole sett de velballansert å fernufti følk, som itj lætt små bagatella ferstyyr møtet'd å Vaffelkaka's gang.

KOMMUNEREFÅRMEN!

I gårdagens "INDERØYNINEN" går Senterpartié ut å itj å å é "Forundret over skuffelsen over polittikerne." Hovedinlægge, som e skrevvi tå gammelræktor'n på Røraskolin kain du lesa i si heilheit hen. De e å einnå i innlægg, frå Senterpartié, å de hainnle om tvang! De innlægge ska du slæpp å lesa på Rørsia, mænn ferklar vel de mæste om politikkera som befinn sæ i si ega snævre bobbel å itj makte å sjå att værd'n i i stadi ferrainnring, å ny løysninga, som kræve omstukturering å endringsvelliheit.
Ein kar som verkele makte å sjå ut i værd'n, de e 'n Willy Pettersen, som å hi eitt innlægg i såmmå avisa, de kainn du lesa hen. Heinn hi i verkele PANGavsluttning som Jørnbole verkele sætt pris på:


TAKK WILLY!

NY VINLÅDDKUL TRÆKKEMASJIN!

De ska itj stekkas oinner ein stol, at deinn nye Vinlåddkul trækkemasjina, i dag fekk ein stor rålle på møte. FØS'n ha sjøl hatt me Vinlåddkulån heim, ferr å påfør dæmm nødveindi namn. Ha da nøtte anledningen te å minipuler me å putt inn bly ferr æksæmpel. Fårslag om å ta me Vinlåddkulå'n te labratoriume på Kælkværke ferr nøye kontråll, var fåresli, å ferkasta, mænns Trækknings-sjæfen foillsteindi upåverka fortsætt me træning å funksjonstest, te masjina va tom fer Vinlåddkulå, å vart sætt te sies i påveintning tå klåkkas gang, mot tåll.

GÅTT OPPMØT!

Gått oppmøt i dag, å som vanle deltakera i arbessklea, i dag hainn Bernte, plassert nærmest døra. Sjer du rættele gått ætti, så kainn du sjå dagens oppgraderte Vinlåtterijevinst, ei hælv Gammel opplainn, bevelga tå FØS'n, som ha vist æmne te å ta innåver sæ folkets ønska. (Nei, de va ingen hænntydning te politikkera'n.)

VEIPOLITIKKERA!

Vi må bærre minn dæmm på om deinn usynle Noltrønderske påverkningen, mot bevelganes myndiheiti! No hi vi stadi lessi om store veiprosjækt å itj minst låvna om nye veisatsninga. Deinn støst floppen, i så måti, sto vel hu Marit Arnstad ferr, da hu va samfærdselsminister, kløppt snor på 2 km vei heim, å drog me sæ Statsminister Jens, ferr å sæll inn surt valgflæsk, milliardbeløp te ny E6 nolåver!
Det denne må vi kåmmå i hau no når vi nærme åss ei ny sesång me salg tå Valgflæsk.

KLOKKÅ É TÅLL Å TIE FERR NY VINLÅDDKUL TRÆKKEMASJIN!

Ætti å ha sveiva fram å tebake, i fæm omganga låg einnele vinnarkula klar: OLAV sto de me store bokstava! Da koinn hainn bærre prøv å sjul glise!

GO HÆLG!

JØRNBOLMØTE 13. FEBRUAR!

FLEIR HEIM FRÅ THAILAINN!

I dag va start'n på møte via te hæfti minneutvækslinga frå tur'n tri tå møtedeltakeran ni verri på. (du klare vel å finn ut kæm de é?) Bærre "son ut i lufta" oppfatta redaktør'n kommentar om at sist hotælle ha itj verri nå særle bra, låg deinn bæst strainnbar'n på nol eiller søreinnin på strainn eiller va det te høger, strainnstola å madrassa ha dæmm fått tak ti å legnanes, aillså ingen store å vekti opplevelsa, hørddes det ut som.
No hoill æ på å glømm ei ærfaring. Deinn kom frå ein tå dæmm, som i lag me ein kompis ha rota sæ inn i ei tå de lugubre gatå'n! Hainn ha fort fått ferståels tå at "Dametække" fortsatt låg på i vældi høgt nivå, ha vel ailler følt sæ så ættitrakta som på deinn spasertur'n!
Så ein slutkommentar: Ailler meir "Dreamlainer" ferr mæ!

KOMMUNESAMMENSLÅING!

No e de på ti å ta fram de eillgamle Kavalerikartté, som vise RØREN, da Røra va ein del tå de Inderøyske Dragonkompani, å som Røra skoill ha verri da kommun vart sjølsteindi i 1907.
No kainn de sjå ut te att sjølsteindiheitspolitikkeran får krafti motbør mot motto e "Bæst å lein". Dæm hi tydelevis sætt i gang ei "hælvhæmmele" markedsoinnersjøkels, ferr å lådd stæmmningen blaint befølkninga.
Tri tå Jørnboldeltakera'n ha fått telefon om saka å svare va ænkelt å greitt: Æ vil gå søråver! Utan utanomsnakk.

Både lesarinnlægg å lederkommentar, i lokalblaé Inderøyningen vise å at de meiningan som Jørnbole hi deles tå fleir du kainn lesa inlægge heinnes Åshild Vang hen, fårmainn i Inderøy Høyre sett hen å Lederartikkel'n hen.

Å del opp Inderøy kommune, me i geografisk å "kulturell" naturle deling, millom nol å sør næmnes å, mænn deinn tanken i tydelevis tåppledelsa tænk på.

Me "kulturell" meine vi itj dains å musikk, mænn heiller det som hu Åshild fræmhæve: Værdia'n må skapas finn dæm kainn brukas te "dainns på roser te fin musikk". Ja, te å me ferr å betal de åffentle byråkrata'n på Steinkjer, må de skapas værdia. Røra hi ein lang histori som Industribøggd, frå Sailtkokera roint Hyllbokta, sagbruk å mølnå langs Salbergs/Koa ælva, te dagens Kælkværk, Syltatyfabrikk, fleir store entreprenøra innan bygg å anlægg, å it støst, mænn heiller itj minst Røra Bakeri me sjænning, flatbrø å melproduksjon, på ega møl'n! Millom der hi Rørbyggin vist sæ som haimmlekrafti å modærneseringsvelli, me lokal værdiskaping ætti tidens krav, hen næmnes skomakera, smea, bakera, snekkera, ja, vi ska heiller itj gløm ein aktiv lagsverksomheit, som hi jidd Rørbyggin aille typa kulturell tilbu.

Mænn tia ferainnres å da søke vi Rørbyggin søråver mot Industri å værdiskaping, å litte røffar kultur som Vømmølspæll, slagskillringa, Hans Rotmo å RØVERDAL'n!

JØRNBOLé FØLLI ME I TIA!

Jo da, Jørnbole følli me på utveklinga!! De hi læng verri snakk om pålitleheita, når vinvinnar'n ska trækkas, å no meint FØS'n å ha fynni framtias avanserte trækkemasjin. Hen studere å utprøves vidundre tå FØS'n. Hainn ha små tækniske utfårdringa, som sveiverættninga, bruk tå høger eiller vengsterhainn, mænn te slut så fainn 'n, ætti fræmmraganes support frå HØS'n, fram te deinn rætte brukarmåtin.
Utfårdringa me å skriv namn på de små kulå'n, va itjnå problem, det skoill 'n årn opp me!
Næste trækkning bli på deinn nyanskaffa vidunder Vinlåddkultrækkemasjina!

DONASJON FRÅ JØRNBOLETS VELFYLTE PÆNGSKRIN!

Som tilear næmt så fårtok vikarerende Pængskrinansvarle opprødding i pængbehåillninga. Me FØS'n på plass var i par vekti å nøtti fårmål presangtert som finalista. Spørsmåle bli de deling eiller ålinn te ein værdi kandidat?
De e bærre å veint i speinning!

DAGENS VINVINNAR!

Deinn sist vinvinnarkula, trækkt opp manuelt frå Vinlåddkulsåddbøtta vart hainn Olav. Bejivenheita låggføres på behøri måt!

ME ØNSKE OM I SNØ I VINNFRI VÆKKA, GO HÆLG!

(Om du itj hi fynni ut kæmm Thailainn fareran va: Lett rosa heilt te vengster Roger Austad, på sia tå hainn, lett rosabrun Jon Holden å nærmest, hainn å lett brun, Bjarne Sjøvold.)

JØRNBOLMØTE 6. FEBRUAR!

FØS'n VEL HEIM FRÅ THAILAINN!

I dag va FØS'n på plass ætti feritur'n te østens hærlie lainn. Redaktør'n ha ferveinta å få turreferat å nå bild frå 'n, mænn hainn påsto at hainn ha problem me både å last ne å seinn. Å de sjøl om dæmm ha nættdækning både på hotælle å på strainna. Mænn hainn fekk da seint i tækstmeilling som omhainna ein Rosa kråpp som fekk kjøli Aloveramassasje:

Om itj turist'n fekk seinnt åver nå  bilde så vart itj Rørsia ferutan. Gode kontakta i papparazzi miljøé sørga ferr att Rørsia kainn breng i bilde tå i nødveindi bad, om ein ska tyd farge'n på badevattne, førri Alovera massøsa koinn sætt i gang me behainnlinga.

No ha 'n itj verri heilt å lein på tur, å hainn skoill ha i bilde me heile sju Rørbyggi. De hi 'n låft ut å del me ås.

Ein sjittur ha de verri, mænn bærre de sist 5 tima'n tå flyreisa heim, koinn 'n fertæl, de ha verri så gæli att 'n itj ha klard å drekki opp aill småflaskå'n, me nå gått på. No ska leseran skånas ferr deltalja'n roint deinn saka, mænn konklusjon deinn e ænkel å grei: De jær gått me ein total innveindi renovasjon!

VERE ÆTTI 'n TOR!

Om itj 'n Tor sjøl jolså vældi mu ugagn, så ha ættekåmmera'n me sæ enårme mængda snø som va både tong å kram. snøskoffli å snøfræsera'n fekk prøvd så så de jol nå, itj bærre snø, mænn hagaslanga å sjøtkabla e snøfræsar'n reine ækspært'n på å kveil opp. Tæmpratur'n hi verri ein pluss minus 5 grader, mænns vinn stort sjett bærre hi verri motvinn, uansjett på rættning snøfræsn hi gått, å i dag kom rægne.
No e de itj bærre Innerøyningan som klåggå på brøytinga, mænn årets bæste klage komm inn te deinn lokale veimeillingsenteral'n frå i ungveitj frå Melhus. Hu klågg på dåle brøyting, ætti att hu ha kjørd ferbi brøytbil'n!

E FESKE'n BORT ATTME MARINAN?

Deinn sak dokka plussele opp! 2 tå Jørnboless medlæmma driv håbbyfeske, me i rus. Deinn te tænkt te å fang både fesk, hommer å krabbi, nåkkå som hi jidd gått resultat tilear. Mænn no e de svarfeske, itj 'n spol eiller i krabbklo å få.
Tilear i høst årna Hylla Marina opp me i nesænka løslamp, å deinn hi trækkt te sæ utrule my fesk, ja, de skoill ha verri reina akvarietilstainna roint løslampa.
No vart de frå representant'n ferr håbbyfeskera'n rætta fårespørsel dirækte åver bolé, te representant'n frå Hylla Marina: Kainn du som e løslampsjæf frå sløkkt de denn lampa nån dåggå! Kansji kainn vi få matfesk te meddag ein dag i jænn!
Svar på oppfårdringa vart itj registrert.

DAGENS VINVINNAR!

Føst gången i år, va kommentar'n frå Vinvinnar Kenneth!

GO HÆLG å i snøfri vækka ønskes!

JØRNBOLMØTE 30. JANUAR!

TOR PÅ BESØK!

Mænns følk utpå kjyst'n verkele fekk mærk orkan'n Tor, me vinnhastiheit på 46 m/sek, så va de itj foill stårm på Hylla å Røra. Hainn Roar Holmsve ha verri neppå Marinan i niti'n å sjett på fårhåilla, da va de, som di sjer relativt role. Mænn frå klåkka tåll å utåver ha de freskna på asjjele, å når floa va på sett høgste så ha lainngangen verri næst'n i vater.
Deinn støst skain, registrert tå Jørnbole va at glashagabole hains Lars Aksel, ha vørrti knyst i småbita.

Når teng ha fylli te ro, å i dagsløs kainn vi sjå att 'n Tor ha brengt me sæ nåkkå fint! No va pokkstein næst'n dækt tå i fin sainnlag, så no kainn Hyllbyggin skryt ta att dæmm hi fått sainnstrainn, lik fin som deinn innpå Steinkjer.
Utåver bølgedæmpar'n lå de i jænn litte grainne tang, å ælles va ailt uskadd å på plass.

E de nån som hi bilda frå deinn ti de sto på som værtst? Skoill jærn ha hatt nån, E-påst e ein fin teng å del me!

Hainn Toralf ha reis te Kanari'n, skoill vestnåkk vårrå ei åveraskelss ått ei som skoill dit å feir 80 årsdag i fre å ro. Plass'n sto ledi da Gavelbo'n kom, å hainn nøtta anledningen te å sekker så "Vinvinnarplass" i breid me 'n Harald. Mænn ætti ein hælvsleivåt kommentar så fløtta 'n plass. Ein må vel næst'n koinn sei at de va på sin plass, ferr straks ætti kom hainn Per Audun, å da va Letnes plass'n ledi!

POLITIKKERA'n FEKK SETT I DAG Å!

 

Når både hainn Roar å 'n Per Audun jåbbe på Levang vart de snakk om saktegåanes trafikk, å bægge meint att deinn ainnerin va dein som låg føst i kø'n. No va de nån tå ås som ha verri roint omkreng i lainne, å sjekk store veiprosjækt i aill fylka, ner som i Trøndelagsfylka. Der hi de knapt nåkk sjedd nån teng sia hæstn's ti.
Jo da, de hi kommi asfailt på veia'n, å gang å sykkelveia, mænn fræmels e veibreidda stort sjett deinn såmmå! De hi  vørrti bøggd kommul E6 jænnom Steinkjer å Harran, utrule att lokalpolitikkera hi fåtta bestæmt veiføringa på deinn måti'n! Når de jeill hovedfarsåra millom nol å sør, som E6'n e, så skoill de vårrå unødveindi, på vei som bygges i modærrne ti, å stopp ferr å slapp fram fotjængera, eiller lokaltrafikk i roinnkjøringa. Korr my miljøutslappa koinn ha verri redusert om trafikken fekk flyt, utan stadi stopp å start, eiller køkjøring som de no e i millom Steinkjer å Levanger, hen illustrert me i par bilda frå srækkningen.
Mænn de ska itj feroinner om dæmm klare å få præssa inn ein mettdelar, på deinn veibreidda som e.
Ein kainn vel sei at deinn måtin hainn Veimester Krogh, bøggd vei va alvårle framtidsrætta, mænn så slapp 'n vel å slit me lokalpolitikkera, me dåle heilheitskunnskap, å vilje tå å sjå deinn store sammenhængen.

De henn karte, heinta på Vegvesen.no, e ei fin bekræftel på att nord-Trøndelag hi aillt fer dåle innverkning på veipolitikken! Å kæmm hi hovesjylla?

DAGENS VINVINNAR!

Hainn Per Audun, som satt på "Vinvinnarplass'n" ha antagele itj fått me sæ att de va Vinlåddkul nr. 5 som va vinnarkula. Hainn ha fått tedelt kula hainns Toralf, å hu va deinn som vart løfta opp frå Såddbøtta føst! Lang nassi! Sjøl om Gavelsbon bærre satt i kårt stoinn på "Vinvinnarplass'n", va de nåkk te att 'n tåk me sæ vinnnarløkka. Wisky førri vækka å rauvin i dag, sjøl påstår'n att 'n drekk itj nå tå sårta'n, mænnn --------!

BEHOV FERR INNRING TÅ TRÆKKNINGSREGLA'n?

Fleir gång hi de verri såmmå vinnar to gång ætt 'n ainn. Følgele kom de fårslag om einnring tå reglan i jænn. Deinn som ha vynni mått kjøp Vinlåddkul, mænn Vilåddkula skoill itj læggas opp i såddbøtta.
Fårslage vart itj akkurat bejubla, å heiller itj realitetsbehainnla.

P.S: Sjer du gått ætti så hi HØS'n sørge ferr både nye batteri å finjustering tå værdn'sure. E du sjykkele oppmærksom,så sjer du att Vinvinnar'n e kåre presis klåkka tåll. Dærme så trur du vel att trækkinga hi sjedd føøri tia.De e fårsåvit rætt, å sjylles at Vintrækkarklåkka går to menutt ferr fort.

GO HÆLG!

RØVERDAL'n omtales i Inderøyningen! Sjå hen.

JØRNBOLMØTE 23. JANUAR!

De vart i utfårdranes vækka, snø'n hi lava ne! De henn bola ji eitt brukbart mål på snømængd'n, som hi jidd både profesjonell brøytera å einkvainn ainn store utfårdringa. De e greitt ha i snøskoffel å ein snøfræs som fungere å itj hi verri utsætt ferr biljul eiller betångklompa. Mænn ska 'n tru på vermeilling så e de værste åver.
I lokalblaé, Innerøyningen vart de framførrd klaga på dåle brøyting, mænn redaktør'n, som bur oppi Hellemshaugan, hainn synns brøyteran der ha jort ein bra jåbb. Væll ein ska itj oinnerslå ei å ainna bemærkninga frå Hyllbyggin, som meint de koinn ha verri ber.

På førri møte utbasunert HØS'n ein vri på vinlåtterie, ætti som FØS'n feriert borti øst'ns lainn, å itj koinn lægg sæ bortti: På næste møt  bli de i hælvflask Wisky som hovedjevinst, å de i telægg te deinn vanle vinflaska.
Om de va groinn te svært gått oppmøte, heile 15 mainn, ska vårr usakt. Hainn Lars følt sæ tæmmele sekker på at flaska aillerede va hainn, mænns Gavelsbon å slo te me låddkul i dag, sjøl om Wisky itj e de bæste hainn veit.
Sjer du gått ætti så sett 'n Bernte på boleinnin. Hainn bevelga sæ ein pause i snøbrøytinga ferr å få sæ ein go kåpp kaffe å einnå ber vaffelkak. Læng si hainn hi verri på besøk attme jørnbole, mænn hainn fekk klar besje om å møt opp åfter.

KOMMUNESAMENSLÅING!??

De e groinn te å feroinner sæ åver kolles følk som no sett i kommunestyr, me i hederle oinntak Høyre, som ønske å vuder ka sammenslåing vil før me sæ. Kommunestyre ska heiller skårrå ne på kommunale tjenesta, framferr å gå i hop me ainner, å del på kåstna'n.
Deinn saka vart ænkelt å greitt behainnla tå "Kommuns andre Hovedutvalg" nåkk ein gång: Røra ska te Verdal'n, å vi hi heiller itjnå i mot Levanger å Frosta, å vill itj Innerøyningan vårrå me dit så bli vi nødd te å jænnta prossæss'n frå 1907, sjæl ås frå Innerøya.
Da tek vi samtidi me deinn del tå gammle Røra, som præstskape tetuska sæ, når dæ kræv inn kjerkskatt, te Sakshaugkjera ainnakvart år frå gålan som låg på Rørsia tå straumen. Opprinnele skoill kjerskatt'n betalas te Salberg sogn.
Deinn nye kommun hi vi å bestæmmt namne på, å de må bli:

RØVERDAL KOMMUNE!

Begroinnelsa ferr de e svært så ænkel: Røra legg længst te vengster på karte, mænn Røra e my minner einn Verdal'n, så vi kainn sløyf de to sist bokstavan, å sætt Rø- føst, nåkkå som føre te i gått, å velklenganes nam'n RØVERDAL!

VÅRTAKKEFÆST!

Hainn Kenneth, som hi vørtti delegert ansvare ferr pængskrine, e ein som vil hå ård'n "i sysakene". Tå deinn groinn fainn 'n de nødveindi me å rødd opp i pængskrine, å få lagt seddler å mynt på sine rætte plassa.
Deinn opprasjon oinnjekk itj Harald sett skarpe blekk, nåkkå som resultert i krav om att pængan no mått sættas i serkulasjon. Ka me ein tur te "Rampa"? Kommentar: Me ega  færg, te Ytterøya? Rampa e jo der. Nei, æ meint Rampa, i Hommelvika, da koinn vi ta tåg'e både dit å hit, e jo heim klåkka eitt.
Jo da, tanken verka go deinn, å fleir muleheita vart diskutert. Ka me Bølabua, å 'n Knut te å kjør me litjbuss'n? Mænn ska vi itj lei 'n Terje da, så får 'n Knut ta sæ ein dramm å. Ein kainn vel sei att egasjemange va høvele bra te de komm i bemærkning; Ska vi itj heiller ji nå pæng te i gått amennøtti tetak? Vi hi da jort de før.
De var eniheit om att deinn sak fæst - donasjon, eiller Ole Brumm løysneng "Ja, takk bægge deler" vart ferr vekti te å behainnel ut'n at føs'n va te stæss.

MEILLING FRÅ TAILAINN!

"Go dag te Jørnbole!
Beklage litte sein hælsing i dag. Mæn æ i verri påein tim me Aloeveramassasje. Iskaill behaindling te einros kropp jær dodt. Aill Rørbyggin kose sæ me soling å bading. No sett æ å sjøla me ein øl å 'n Akkevitt på terrassen.
Hæls Jængen!"

Deinn meillinga vart opplessi i stllheit.

WISKY Å VIN VINNERA!

Tydele fernøgd Gavelsbo'n, når 'n kainn putt Wiskyflaska nerri brøstlomma! Mænn føst så sjækka 'n prosænt'n, 40 %, litte høger einn sats da, går da an å ferbeder både deinn å smaken! Hainn Nils koinn nåkk ein gång ta me sæ vinflaska me kommentar'n: Ja, æ hi bra vinnarløkk!

GO HÆLG!
 

JØRNBOLMØTE 16. JANUAR!

Te ære ferr FØS'n, som hi ferri te Tailainn, på badeferie eiller - ----, så kjæmm de henn bilde, som vise att snø'n hi kommi i vinter å. Rætt nåkk bærrre ein fi fæmm milimeter, mænn de vist sæ å vårrå bærre bynnelsa. Det legg så my meir å veinte!

Vi kainn å fertail at deinn finnansiel si e i sekker heinner, å gått ti vare på, hainn Kenneth hi foill konråll på deinn saka. E de nå du FØS ska bekymmer dæ åver så kainn de vårrå HØS'n, som sett me i glis på lur. "Når katt'n er borte danser musene på bodet!" Somm 'n Pe-Torsa, oppi Kveli'n, sa da hællbredar'n varma heinner'n, på baken te mora hainns August.

Så kom det meilling frå Tailainn: " Go dag! Ein lit'n stæmmningsrapport frå Thailand å Kamala beach. Delvis skya + 32 gr. å lonka vatn både i basseng å Sjøn no når klokka hi passer fæm på ættemeddan. Hæls te Jørnbole!"
Redaktør'n ba om foillsteindi ro å stillheit finn meillinga var høytydele opplessi

Koffer daise katta på bole, tænke du å Ferist'n kansji? Jo da, HØS'n, som hi nøkkel te de ailler hælligste, ha oppdaga nåkkå som sto jømmt innpå bakromme, å no erklært jevinsttelægg, ått dagens vinvinnar, samtidi som hainn HØGT å TYDELE annonsert att hainn ha kjøpt inn i hælvflask Wisky, te jevinst på næste møt! Mærk dåkk de følkens! No vart du nysjærri på ka hainn ha fynni innpå bakromme, bærre sjå hen!

No e de jo itj bærre FØS'n å frue'n som reist i frå minus 15-20 kaille grader å te varmar strøk. Ætti ei kårt oppsummering vart de vel omkreng 10 Rørbygga som ha jort de valge no i kjødd'n, hainn Jon va næstemainn som skoill i vei, ækt Hyllbygg, sjøl om 'n hi fløtta innpå Sparbu'n.

DAGENS HOVEDÆMMNE! VARMPOMPÅ!

På i tilear møt va de nymot'ns veomna som sto i fokus, å måta å behainnel trækkjustering å oppteinning som var nøye jænnomgått. I dag va de varmpompå tå typen luft/luft, som me tæmprature ne mot 20 minus, sleit me å håill varmin innomhus. Gode råd vart de om de æmne å. Hainn Dag elækriker ha go peiling på deinn saka. Vældi vekti å håill støvfiltra rein de e ein utrule stor mængde me luft som passer jænnom innerdel, som ji frå sæ varmi. Mænn de e å vekti å sekker utdel'n, som skaffe fram varmin, sjøl frå kaill luft. Deinn må sekras go tegang på luft å itt bøggas inn i hus me ferr lite veintilasjon. Å sist mænn ikke minst vekti: Service må te, rænsing tå lammela som som ji frå sæ varmi e svært så vekti, å de ståffe som servicemainn bruke e itj ailldeles belli. Sjøl om systeme, som e fyllt me nødveindi spesialgass e lokka, å ska vårrå foillsteindi kjett, så heinne de at gass må ættefyllas ferr å få 100 % funksjon.
Hi du varmpomp som e omkreng 10 år gammel, så hi de sjedd my på deinn tia når de jeill tækknikken, de mærka i aillfaill redaktør'n når nypompa kom i hus.

Kæmm e hu i blåjakken? Sjå hen så får du svare, sjøl tittulert á sæ "klasskjærring" ætti å ha søla vaffelrør!

DAGENS VINVINNAR!

I dag vart de redaktør'n som koinn ta i fast grep om jevinst'n!

GO Å SNØRIK HÆLG!??

JØRNBOLMØTE 9. JANUAR!

RØRA, DEINN LØSBRUNE BØGDA!

Ætti å ha hatt betægnesa som gul, grønn, kvit å svart, så kainn vi vel kaill bøda løsbrun! Me bærfråst å tæmpratura ne i mot 20 minus sia Nyttårshælga hi pløgd åkra fått deinn fargen. Att bilde itj e ailldeles rættlina sjylle at det e ihopsætt tå tri bilda, mænn de va no i æksprimeint de å som itj vart så ailler værst.

No ska redaktør'n me ein gång innrøm at dagens møt vart kannselert, ferr hains del, mænn ein fårm ferr referat bli de no læll, å de sjylles:

NYVEI'n INNPÅ MYRA!

Rørsia fekk i oppdrag, frå 'n Jarle i kommun, å fermiddel ønske om fårslag på nyvei'n, å deinn saka hi vørtti diskutert attme "Jørnbole". Mænn ætti som redaktør itj va me på sist møte, førri frest'n ferr å ji kommun tebakemeilling, så tek 'n lik gått tastature fatt på ega hainn, å seinne kommun deinn henn oppsummering:

NAVN PÅ NY VEI MILLOM FV 755 Å BUENGET.

De uformellle "Andre uavhengige hovedutvalg" i kommun, JØRNBOLE, har hatt mange og grundige meiningsutvækslinga i anledning av at det skal etableres ny vei, som næmnt.
Vi hi merket oss innspæll fra kommun, å frå ainner, som itj er aktive som møtedeltakara, og kommi fram te deinn henn konklusjon:

SVIMYRA fåreslåes som navn på deinn nye vei'n som vil omfatt det nye næringsområde, millom Lennsmyra å Svimyra/Svian.

BEGROINNELS: Navne vil beskriv eitt område, som e tænkt å fyllas me næringsverksomheit. Navne meføre att eksisteranes bedrifti, med adresse Lensmyra kainn behåill sin eksisteranes adresse, med alle di fårdelan de brenge me sæ.
Vei'n te område kainn gå åver område Lensmyra, med henvisningskilt til SVIMYRA.
Sist mænn itj minst: Einnelsa vegen, som legg langt te sies ferr dagletalé, vei'n, kainn sløyfas.

SVIMYRA - BUENGET.

Ætti de so e brakt i ærfaring slutte deinn kommunale del tå vei'n, i Svimyra, å deinn sist bit'n fram te Buenget bli privat. Å gi Buenget adræsse SVIMYRA 111 eiller legnanes, føles itj naturle.

Å vi fåresle att deinn sist veibit'n får namne:

BUENGVEIEN å begroinne de me at de e plassnamne, me i einnels som e meir lekt de som brukes naturle i dagletalé, vei'n.

Hylla, 9. januar 2016.

Med hilsen
JØRNBOLE.
"Andre uavhengige hovedutvalg"

Jan Salberg
Redaktør'n

De henn fårslage bli åverseinnt te kommun innan frst'n, å redaktør'n håpe att 'n itj får aillt ferr stor messtillit, når ska åverseinnes utan realitetsbehainnling i plenum.

FORTSATT KAIILL Å SNØFRI VINTER! Mænn litte millar ønskes sælvfølgele!

GÅTT NYTT ÅR!

JØRNBOLMØTE 2. JANUAR!

Deinn hale kjætne va aillerede på på plass, når fotografen ankomm 4 menutt åver ølløv. FØS'n, som i dag ska lægg fram statistikk fer åré som hi gått, hi nåkk å jørrå me å få ård'n på papira sin.
HØS'n som i dag stillt i ny sjort, i såmmårfarga, kainn sjå litte betænkt ut. Hainn sett vel å vurdere Jolbersyltatyglasa, som e næst'n tom, å vurdere å spreng heim ætti eitt nytt å uåpna. De bli i tillfeille ein ækstra tur ætti som  'n meint å vårrå på trøgg groinn, da 'n tok me sæ i nytt glas me bræmbersyltaty.
(Ja, det vart ækstratur ferr å heinnt nytt Jolbersyltatyglas.)

STATTISTIKK FERR 2015.

Etti att FØS,n ha mæssa sæ i jænnom si oppsummering frå de forgangne år 2015, fekk fotografen tegang te de vektie dokumeinte:

MODÆRNE BILA Å LØSPÆRBYTTING

Næst ætti Vinlåtteristatistikken så vart løspærbytting å løsjustering på modæne bila kommenter å ærfaring delt. Deinn me deinn ænklast bil'n å utfør sånn jåbba på va deinn førri pitzavil'n ått Xvaktmester'n. På deinn va det ein skruv ferr å få ut løkta, å en ledning som va så lang att 'n koinn sætt sæ på ein stol, attme bil'n, når pærå skoill sjiftas.
Mænn no, på nyar bila, så va det næst'n ein håplaus oppgave. Å kåmmå te utan demontering tå ein massa utstyr va ingen ænkel oppgav, mått i aill faill pass på at de itj va nå onga, i hørbar avstainn, som koinn ler sæ nån ny ol tå de heiller safti slage!
Værst erfanga ha ein me i fabrikat, gått kjeint som spesialista på dataprogrammering. Der mått bil'n inn på spesialværkst. Pærbytte å nødveindijusteringkom sæ fort på i par tus'n kronå.
Automatisk justering, me følera på fjeringa, å datastyring, jær att jåbben må jørrås tå ein xspært me datautstyr, sjifnøkkel å skruvjarn e foillsteindi uægna værkty.
De sjer ut te at de e slut på deinn ti ein koinn finn sæ ein flat plass å ein vægg ferr å juster løsa, å da jærn me å bruk bærre fengran på derte ægna justerskruva.
Kansji va de ein ide å be sællar'n demonstrer pærbytte å justering finn 'n kjøpt bil?

VASSMÅLER!?

Utropstægne representere dæmm som hi fått montert inrætningen på vassledningen. Dæmm hi oppdaga at minstesats'n på vassferbruk, som kommun hi sætt legg langt åver de som e familiens verkele fårbruk.
Når rægninga kjæm, frå kommun, så betales det ferr både vatn å kloakk, kor kloakkandel'n e ein go del høger.
Erfaringa, frå dæmm som hi montert e att vassrægninge e betydele redusert, heilt ne te oinner de hælve ferr dæmm som e bærre 2 i husstainn.
Spørsmålstægne representere dæmm som itj hi montert vassmålar, me 'n Toralf i spiss'n. Hainn som e å lein i huse å frædeles betale standardsats, bynnt no å verkele lur på om 'n skoill få montert innrættninga. Innsparinga kainn fort kåmmå opp i mot i par flaskå Akkevitt i mån, de e nåkkå å ta me sæ de!

MEIR STATISTIKK!

Jænnomsnettsailler! Plussele vart de i aktuelt tema, å FØS'n va itj sein me å finn fram pænn å papir. Vi roint bole, inkl fotografen, fainn 'n ut representert heile 766 år's ærfaring som delt på 12 ji ein jænnomsnetsailler på heile 64,8 år! De e aillt ferr høgt, å deinn sjer ut te å stig år ferr år, utan at vi itj heilt sjønne koffer, vi bli da itj nå gammlar vi!
Behove ferr nyrekkruttering e der, ingen tvil! Så oppfårdring bli de e både plass å behov ferr ønger deltakera!

EKSTREMVER!?

Ekstremt fint ver hi vi hatt i Nyttårhæljen, opp i mot 10 varmegrad sørga ferr at dinn litj Julsnøn vi fekk fersvainn å no sjer vi svart plågna, som de e mæst tå på de henn bilde, å grønn plæni.

Mænn samtidi hi de verri ein del vinn, som sekre at Hylla Marina kainn lever fin veigrus.

ÅRETS FØRSTE VINVINNAR!

Hainn satt sælvfølgele i breidd me 'n Harald! Hainn Toralf sjer svært så fernøgd ut mæns 'n Rune, på feil si sjer både  sjeptisk å skuffa ut!

Ha i GÅTT NYTT ÅR 2016!