LITT OM LEKSET, I 2006, KAINN DU LESA HEILT NEDERST PÅ SIA!

Da imvitert Helge Asklund til ett nyoppusset fjøs, med selskapslokale og utsiktstår'n, for å nevne noe.

ÅRSMØTE KVENNSTU - EVA MOESTU.

Årsmelding for året 2020, les Du hen.

ÆRESMEDLEMMER i KVENNSTU – EVA MOESTU.

Æres den som æres bør. I styremøte den 14. februar, sak: 4/9, vart det gjort vedtak om å heidre  Kristian og Torgeir Austad til  Æresmedlemmer. Begge to var avgjerande i starten og seinare mangeårig primus motorar for flytting og bevaring av Kvennstu - Eva Moestu. Utan innsatsen til desse to hadde historia om stova gått tapt for ettertida. No står huset «å skin» oppe i Lundsaunet ved steinbrua der Den Gamle Kongeveg og Salberg bekken kryssar kvarandre.
Utdeling gjekk føre seg på Inderøyheimen onsdag 6. mars, der begge no er pasientar, med mange, slekt og vener rundt seg. Styreleiar Svein Jørum overrekte begge ein diplom og held ein kort takke tale og eit historisk resymé om hendingar knytt til Kongevegen og kvernplassen heilt attende til Slaget på Stiklestad i 1030 og framover. General Armfeldt og hans karolinerhær på 1700 tal vart nemnt, likeeins Kvernhus og Johannes Lundsaunet, Skomakar- familien Anton Nyborg, søstrene Elen Oline og Julie Bertine Fossan, heilt fram til ho, Eva Moe, fekk huset av tantane sine og Røra Fabrikker ynskja seg større fabrikktomt nede ved Røra stasjon. Organisering, flytting og istandsetting fekk merksemd. Eit strålande arbeid for bevaring av ei spesiell Røra-historie er gjort! Etterpå vart det servert kaffi og blautkake frå Marens Bakeri. Ei sers god og hyggeleg stund for alle frammøtte.      

ÅRSMØTE KVENNSTU - EVA MOESTU 2019.


Årsmelding som PDF-dok.

ÅRSMØTE I KVENNSTU EVA - MOESTU 2017.

FELIX HELGESEN.

Mine barneminner: I Norges bebyggelse fra 1956, står det at hovedbyggningen er oppført i 1949, så jeg var nok bare 5-6 år gammel da dette minnet brente seg fast. Min farmor Synnøve tok meg med på bærtur til Heia, sommeren 1948 eller 49. På den turen ble vi invitert inn til Nybrottsfamilien på Heia, av fru Marit. Det jeg husker er at vi ble bedt inn/ned, i den første boligen, som var en utgravd i bakken, med stampede jordvegger, og ett lite vindu over bakkenivå. Her var det kjøkkenutstyr og ett lite bord. Jeg husker og at Marit viste "Mor" ett glass med syltet sopp, men jeg tror ikke vi spiste av denne.
Mener å huske at dyrene "bodde bedre" og at ku, gris og høner var på plass. Jeg kan i bekrefte at familien, i den første tiden bodde heller kummerlig, og at Felix var beraktet som en meget arbeidsom kar.

Bare så synd at ting kom i veien for å være tilstede i Eva Moestu på denne kvelden.

Skrevet 13. juli 2017. av Jan Salberg.
 

Årsmelding for året 2016 les du hen.

ÅRSMØTE I KVENNSTU EVA - MOESTU 2016.

Årsmelding for 2015 les du hen!

EIN GÅNG PÅ FLOÅSEN!

 

Redaktør'n åverlate te lesera'n å finn ut kæmm å i kolles anledning!
Bruk Jæsteboka eiller E-påst!
Adræssan finn du øverst å nederst på stølpin te vengster.

REFERAT:
Kvennstu-Eva Moestu -Tiårs feiring i skiftande vær.

Vi byrjar å snakke om været denne gongen. Jau, kva trur dokk vi var mest oppteke av, når gjester og folk vart helsa velkommen til tiårs feiring i Kvennstu – Eva Moestu tirsdag 16. juni? Været, sjølvsagt! Og det var det og grunn til. For meir skiftande vær type skal ein leite lenge etter på så kort kveldstid. Stundom skein sol, så ausa regnet ned , brott vart regnet borte igjen for å sleppe solstrålar fram igjennom skylaget. Men nei, været la ingen sers dempar på jubursdagsfeiringa. Tunet var godt dekt med parasollar og presenningar der sitteplassane var tettast. Inne i stova fyra vi godt i omnane, og minst to gonger var alle innomhus og varma seg for igjen å ta turen ut i tunet å høre og sjå kveldens gode program.

Heile referate kainn du lesa hen.
 

 
Røra Oktetten for full musikk godt gøymt under parasollar. Tusenkunstnar Kjell Minsås i full dressur, her i norsk militæruniform rundt 1718 åra.

 

Songduoen, Hjørdis Nessan med gitar og Gerd Stavrum.     Åshild Vang helsa med eige dikt om 10 års jubileet.

Referat og bilder har Svein Jørum bidratt med.

TAKK TIL SVEIN!

KONGEVEGEN HUSBY - VÅDAL.

Arbeidet med å "igjennfinne" den Gamle Kongevegen ble av ildsjeler som Jon Vådal og avdøde Jon Røflo startet på 1970 tallet, og en "venneforening" bestående av lokale historielag, Volhaugens Venner og Statens Vegvesen ble startet.
Mye dugnadsarbeid er nedlagt i gjennom mer enn 40 år. I 2013 har Statens Vegvesen brukt Kr. 100.000 på opprusting av Kongeveien, og noen skole-ungdommer fikk da lønnet sommerjobb, med rydding av veien.
I år, 2014, har Statens Vegvesen satt av Kr. 65.000 på budsjettet, til fortsettelse av dette arbeidet, som skjer i nært samarbeid med Grunneierlag, Historielag, Fjellstyre, Idrettslag og Visit Innherred.

Orienterings-heftet, som er utarbeidet av Statens Vegvesen i 1996, kan du lese her.

KVENNSTU - EVA MOE STU.

Tegning av Svein Jørum. 

  


Arrangsjør'n ha veinta sæ ein 20 - 30 tehørera på kveill'ns arrangsjemang. Govere slo te, å mang ha sett at Lapakaus sto på menyn, så de va go omsættning aillerede i 1/2 6 tin da fårmainn i Vænnefereninga fer Kveinnsu - Eva Moe stu, Svein Jørum, ønska vælkåmmen føst gången. Kl. 6, va de offisiell åpning me åver 100 tehørera på plass.

Kristin Joveig Gartland orienteert om eitt stort å omfattanes groinnarbe både i Grong, Sverige å på Røra, fer å få fram faktegroinnlage som boka va bøgd opp omkreng. Litte grainn om ka som va fakta, å ka som va dektning, mæns tehøreran konsentrert hørd på.

 

Dde henn to sian som omhainnle Rørbyggin som fløtta te Sandøldalen e bærre ein liten del tå de boka hainnle om. De e ganske så utrule å få plass te så my faktaopplysninga om dagleliv å utvekling frå sist del'n tå 1800 tale å langt inn på 1900 tale. Jærnbane å kjerbøgging, skogsarbe, jæktfart, fålkeferflottning omtales svart så groindi.

Blaint tehøreran va de å ein som koinn skaff hu Kristin Joveig deinn gammle potetsårt'n Magnum Bonum.

Te slut takka fårmainn i Historilaget fer ein svært interessang kveill, kor i aillfaill hainn ha fått våttå my som hainn itj ha vesta frå før, å hainn meint at historielaget va spara fer my arbé.

Te deinn som itj hi lessi boka e anbefaling: SKAFF DÆ BOKA!

 

Okyætt'n va på plass! Me fænganes håinnmusikk sørge dæm fer stilfoill åpning tå de føst åpne arrangsjemange i år. (Næste finn du hen.)

Nytt tak i varmbehainnla Furru/Lærk hi deinn ivri Dognasjængen lakt i år. Fer ås ainner, som itj e aktiv på dognas sia e de muleheit te å støtt opp om Eva Moe stu me i økonomisk bidrag. Brev om såmmårgaven hen. Nødveindi opplysninga, fer å betal, finn du hen.

De va så my fart åver Skogkaffekokar'n, hainn toralf Bjelkåsen, at 'n iyj villa sitte på bilde. Sitti villa dærimot 'n Steinar Lorås, mæns 'n Per Holde hisekra sæ skogakaffe.

De e itj bærre på Hjørnbole vi finn trufast Vaffelsteikera!

Fåredragshåillar'n ha bænka sæ innert inni finstu, å ha lite løst te å fløtt ut i rægnvere. Fårmainn i Vænnefereninga fer Eva Moe - Kveinnstu, hainn Svein Jørum sjer ut te å to heinner, når 'n kjæm me besje'n: Hainn Kristin sei at de går itj me fæmti stykkja inn i stu så du må ut!

Hainn Kristian fekk de som 'n villa hainn. Fåredragshæiller mått ut!

Å jænnji heile fåredrage lætt sæ itj jørrås, mæn me ståff frå ca. 1.500 boksia om Slage på Steksta å ca. 500 boksia om ras i Værdal'n å omægn ha 'n Øystein i gått groinnlag fer ein times historioinnervisning.
Hærnæssa å Bjørga va sentrale plassa da 'n Tore Hund og Hårek på Tjøtta samla sæ førri slaget. På deinn ti ha Rørbyggin eget Skipsrei oinnerlakt Leidangsysteme å langskipe va plassert i område millom Bjørga å Hærnæssa. I historisk skrefti va område kaillt Hærbjørga. Sagne om O-stol'n la 'n foillsteindi døytt, så langt kom ailler 'n Olav, mæn kansji ha 'n Hårek, 'n Tore eiller 'n Kalv Arneson sitti der når dæm planla stratesjin førri slage? Hi du løst te å lesa meir om Slaget å deltakeran kainn du start hen.

ølksåmt va de å inn oinner fåredrage, hen står følk i kø fer å skriv sæ inn i besøksprotokåll'n.

 

KVEINNSTU/EVA MOE STU 19. AUGUST 2007.

De va følksåmt utom Kveinnstu når 'n Åke Jünge, frå Værdal'n, hoill fåredrag om saman som ha budd i Volhaugområde. Te å me Olførar'n ha ti sæ ti te å vårrå me på arrangsjemange.
Hainn koinn fertæl at det koinn dokumeinteras samisk busætting i Volhaugområde frå 1600 tale å fram te ca. 1930 da 'n ole Liljestand fløtta frå Finnheimen å te Flæskhus. Hainn koinn å fertæl at sama som ha si opprinnels på Klengerhaugen ha vist å jørrå sæ bemærka på mang måta, blaint ainna som redaktør i i samisk avis som heitt "Sami ædnan" tile på nett'n hoinnertale.
Seans'n va nøtti både fér tehørera'n å fåredragshåillar som ærkjeinnt at ein del opplysninga som ænkelte tå tehøreran kom me va nytt å ukjeint ståff. NerSalbers bon kom me spørsmål om i Finnkjærring som va kjeint fer å kurrer både følk å dyr med urtemedisin sin, å villa våttå når Finnkjærringa dødd. De koinn 'n Åke fertæl at va så tile som i 1860. Mærkele meint NerSalbers bon som meint at 'n koinn kåmmå i hau a.

EVA MOE STU I NY UTGAVE 10. September 2006.

Store ting har skjedd med Eva Moe stu, som er det det offisielle navnet, i løpet av sommeren. Nye smårutete vinduer, ny bordkledning og nytt ildsted med murpipe. Dugnadsgjengen med Kristian Austad i spissen har nok nedlakt mange dugnadstimer.
Fra aksjonskomitén for ny E6, som har fått penger tilgode, er gitt Kr. 5.000. til restaureringen.
Tidliger har Rørbygger og andre kjøpt Andelsbrev for betydelig beløp.

MØLLERSTU VED VEIS ENDE, 6. DESEMBER 2005.

Etter stor insats fra dugnadsgjengen, med Kristian Austad i spissen, kom "Mølnarstu" 6. desember på plass ved sitt "fødested".
Til avisa "Inderøyningen" forteller Dugnadsgeneralen at det er nedlagt langt over 300 timer med dugnadsarbeid. Helge Kjesbu, Torgeir Austad, Toralf Bjelkåsen, Nils Løseth, Steinar Lorås og Aksel Støre. Ja, til å med Ordfører Svein Jørum er nevnt.
Andre bidragsytere som nevnes er: Hylla Kalkverk, med masser til vei og tomt, Røra Mek. Verksted, med vogn for flytting det siste stykket ned til Salbergsbekken og Anders Salberg, som har stilt tomt til disposisjon.
Røra Fabrikker kjøpte huset av arvingene etter Eva Moe, og arvingene skaffet startkapitalen, til bevaringsprosjektet med en gave på Kr. 50.000. Mesteparten av dette ble brukt på kranerløft og transport opp til Lundsaunet. For å fortsette oppussingen vil det være behov for både PENGER og gjenstander for å fylle huset med.
Over nyttår sendes det ut "Tiggerbrev", til Rørbyggene, og Dugnadsgeneralen håper på at givergleden er stor og tilstede.
Som en ser av bildet er vinduene i første etasje av moderne type. Gamle vinduer, med midtpost og delte ruter, av samme type som loftvinduene er førsteønsket. Vitale mål er 110 X 120 cm. Ta kontakt med Kristian om du her noe som kan passe.

 

MØLLERSTU FLYTTES 8. JUNI 2005.

Så sto huset på sin midlertide plass, uten skader! Det var bare å lukke og låse døra.

Siste etappe opp fra Kattuggeldal'n, på semitrailer fra Austad Maskinstasjon.

8. juni forlater Eva Moe's hus grunnmuren i "Bubbdal'n", ny adresse "Lomsaune".

Manskaper fra Austad Maskinstasjon planlegger flytting.

I 1902 ble det byggd bekkekvern, ved Lomsaunet, som var i bruk til 1912. Huset ble da flyttet ned til Stasjon og er i dag kjent som huset Eva Moe har bodd i.
Huset skal flyttes tilbake til sin opprinnelige plassering, og Austad Maskinstasjon har fått jobben.

ÅPEN GÅRD PÅ LEKSET, 2006.

I 2013 får vi vel bare si: Det var en gang det så slik ut.

Helge Asklund, på Lekset, måtte av forskjelige grunner slutte med griseoppdrett. Men å la fjøset stå ubrukt var ingen god løsning, og ett dristig valg ble gjort.
Vi bygger om til selskapslokale med mulighet for overnatting/gårdsturisme!
I løpet av sommeren har ombyggingen blitt ferdig og de første selskapene er gjennom ført med godt resultat og fornøyde gjester.

I dag, 10. september, 2006, åpnet Helge og Randi gården for Inherreds befolkning. Her har Helge tatt med seg noen av de besøkende for å se på utsikten mot Hylla og Geitastrand yttert i Trondheimsfjorden. Her kan en se Norges lengste rette fjordstrekning ca. 90 km med rett og reint farvann. Det er sakt at når en runder Agdeneset kan en sette kursen rett mot "sommerfjøset" i Koa uten at det finnes noe som krever endring av kursen.

I hovedlåna er det innredet flere rom og en liten leilighet beregnet på selvhushold. I dag er det overnattingskapasitet for ca. 15 personer. I potetlageret er det planlakt og godkjent 2 leiligher beregnet for selvhushold, når de er ferdig vil ca. 25 personer kunne overnatte på Lekseth.

Store forandringer har skjedd med grisefjøset. En blir tatt i mot i en romslig inngang hvor også toalettene ligger, selvfølgelig med et stort toalett tilpasset rullestolbrukere.

Videre innover finner en den Store salongen. Her står det ett Elektronisk orgel som det kan spilles alt fra Kirkemusikk til Hawaii toner på.

På vei inn i salongen passeres baren hvor forfriskninger serveres.

Her inntar en gjeng Hyllbyggi kaffe og Vaffel. Randi og Helge hadde beregnet at 50 plater burde holde til dagens besøk, men 9 liter melk hadde det gått med når de siste gjesten forsynte seg, da var det også tomt!! Godt beregnet.

Ja da, det stæmme det va fårmainn Roger som satt me ryggen te ja.

Videre innover kommer vi til Spise salen, hvor gulvet er forsterket og beregnet for danseglde besøkende.
Her kan det dekkes til ca. 160 personer. Taes Salongen i bruk er det mulig å servere ca. 250 personer samtidig!!

 

Selv om Lekset ligger høyt og med god utsikt fra bakkenivå, bygge Helge ett utkikkstårn på fjøset.

Hylla frå tårnet.

Rundt selskaplokalene er det rikelig med muligheter for å bevege seg i frisk luft.

På låven sto flere gamle redskaper. Den spede begynnelse til en utstilling?

Det henne må da ha kosta uhorvele mykjy pæng Helge? Jeaaa, ein tri fir melliona hi æ vel lakt ne. Teskudd? Næææi, du sjønne Inovasjon Norge ha pæng dæm sjø. Mæn det krævd velvelliheit, å anbefaling frå Inderøy kommune. Næææi, saksbehainnlar'n åt kommun meint vest at de va eitt eiller ainna foretak utpå Innerøy'n som koinn -------------. Så da vart de itj nå på ås nei.

Området rundt Lekset er fyllt med gravhauger og historie. Den Gamle Kongevei går over Solen litt ovenfor gården.

I 2011 må vi vel sei: "Det var en gang".  Lekset er solgt.