JØRNBOLE 2018.                   Te føstsia

Kommentar kainn du skriv i Jæsteboka!

JØRNBOLMØT 22. desember.

Son sjer de ut på dagens bilde, me kåinnbainn å Hylla. De é når æ sætt mæ attme PC'n ferr å skriv i referat frå årets siste Jørnbolmøt. 10 minusgrader e kansji groinn te at de itj e ein føggel å så oppi kåinnbainne, mænn de hi no hynngi opp i vækkas ti, utan besøk, vill dæmm itj ha kåibainn langer kansji?

Sjøl om de nærma sæ Jul så va de itj deinn store Julestæmmningen. Kolles e de, e du færdi te Jul? Va spørsmåle som vart stillt. Svare va tæmmele samstæmt: Nei, deinn ti da vi hoill på me syrkainnå, sokker, jær å vat'n, å ein lit'n dæsj tå eitt eiller ainna "hæmmele" middel ferr å jørrå'n ækstra Go, deinn e ferbi.

Bærre ferr å minnas ein eillgammel Husflidstradisjon som hi gått åver i historien!

SOLA SNUDD I GÅR!

Sola "hi snudd" dan i dag 22. desember 2018, e heile 1-eitt sekunn længer einn dan i går! Rætt nåkk jeill deinn henn tabell'n fer Verdalsøra, å deinn får klar sæ.

KLIMA å NATUR VÆSRSTINGA'n?

Ja, kæmm é de som e klimaværstingan? Ja, når ein les om "de nære ting", som kælkbrudde i Tromsdal'n, så koinn ein lett trækk ut Naturværnera å Klimapolitikkera, dæmm e komplætt klima å naturidiota, va eitt utsagn.

Når 'n les inlægga ått Værstingan, som står i lokalavisån, så kainn ein få intrøkk tå att heile Værdal é rasert å støyfårurænsa. Mænn sjå np på de henn bilde, kælkbrudde i Tromsdal'n e ein bitte lit'n kvit flækk, mænns storpart'n tå Værdal'n består tå uberørt natur. De e vel bærre Værstingan som ønske å nyt natur'n attme Kælkbrudde.
Ka ha Tromdal gål verri om itj hainn Reidar Svendsen ha starta opp me å lever kælkstein frå Tromsdal'n? Ja, kansji veilaus, fråfløtta å nelakt? Ingen som ha sjett rå ferr å busætt så på ein så abakle å tongdrevvi plass? Vi som fer roint i lainna sjer da massevis tå sånn æksæmpel. Foillsteindi værdilaus ha plass'n verri.
Mænn så kom industri'n te Tromdal'n, stein vist sæ å vårrå ein verdifoill ressurs. Industri'n fainn stadi nye produkta som ha behov ferr stein frå Tromdal, itj bærre i Nårri, mænn te å me i Søramerika hi dæmm oppdage de unike produkte, som kjæmm frå Tromdal'n. Tromdal gål fikk foillverdi vei, værdin steig, ja, heile Værdal'n nyte gått tå verksomheita i Tromsdal'n. Verdin steig, itj på groinn tå att gål å kommune låg på kælkstein, mænn på groinn tå deinn industriell utveklinga, å værdens behov ferr produkte frå Tromdal'n!

NISS'n FLØTTE INN!

I de flest hus fløtte Nisser og dverger inn ferr å jørrå stas på JULA! Å vælkåmmen de e dæm! Så ei oppfårdring: Lætt husets kvinnelige vaskebøtte sjæf få si velfertjente ros å skryt ferr att dæmm vaske å pynte te Jul, mæns kaill'n sett på Brainnstasjon å kose sæ me nystækt Vaffel å Kaffe!

Velfertjennt Ros å Skryt, ska åsså Jørnbolet's flenke å trufaste Vaffelsteikera ha, utan Dåkk ha det itj verri nå Jørnbol!

GO JUL Å GÅTT NYTT ÅR, te Dåkk aill!

DAGENS å ÅRETS SISTE VINVINNAR!

Hainn Bjarne vart året siste Vinvinner!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
 

JØRNBOLMØT 27. oktober.

Dagen i dag e kansji deinn sistin me såmmårti! Sjøl om vi no é i slut'n tå oktober så hi vi sløppi oinna snømåkkåing hen på Rør'n. De e vel sålles att natur'n hi bestæmt sæ ferr att Rørbyggi'n ska få slæpp oinna både snø å flomm. Rægn det hi vi vel fått vårres andel, nåkkå som resultert i att Gavelsvo'n mått ji opp pløyinga inni "bakka'n", traktor'n sklei bærre i sneibakkan.

Mænn de va i går, når de henne skrives hi vi fått normalti, å hu Asbjørg hi fått sola ein tim tileaer einn i går. Bilde vart til 13 menutt åver ått, vi kainn sjå tægn te rim i Grinbersauné, å tæmpratur'n é minus 5, så i dag komm Gavelsbo´n i gang me pløying.

BÅTT'n SKRÅPT PÆNGSKRIN!

Nei, redaktør, no må då kåmmå dæ tebake te dagens Jørnbolmøt! Eitt møt som starta me ein bekjymmra FØS, pængskrinsjæf: Bått'n skråpt pængskrin satt'n å vist tå! Å de bærre ein dryg måna førri årets store bejivenheit: Høstakkefæst'n 8. desæmber! Nei, da fara me deinn, d é nåkk paperpæng, mænn æ mangle 20 kronera, å ji tebake på Hoinnerkroner'n! HØS Olav ha i glas me kronstykkj heim å tebau å "spreng"? heim ætti det, mænn fårslage vart blankt avvist, når ein tå møtedeltakera'n ha småpæng å koinn veksel ein hoinnerlappi.

KOLLES GÅR DET ME TAEKWONDO HALL'n?

Deinn skoill jo bøggas i fjol, mænn utsætt te i år? Det koinn "Byggmester'n" svårrå på. Nåkkå redusert i størrels va de no i gang anbudsrunde, med go interræsse, heile 5 byggfirma ha levert anbu, nabovarsel om oppstart tå bygging va seint naboa'n, så snart villa gravemasjin å bøggningsarbeidera sætt i gang.

Ælles så jekk no prat'n om småteng, å lite som redaktør'n fainn næmneværdi. Ainna einn dagens vinvinnar:

Å de vart hainn Dag Austad. Bærre så de e næmt, nærmest me ryggen te sett \n Åge Austad, så 'n Harald Glimstad, Toralf Letnes, Kenneth Gyran, Olav Ivar Brakstad, Roger Austad, Knut Jonny Norum, Bjarne Sjøvold, Ivar Kalseth å te slut Lars Aksel Næss.

JØRNBOLMØT 6. oktober.

Ja, no går det mot vinter, både høstfatga å kårtnæbbgåsa hi meilltsæ. Bonkailla'n på Rør'n hi verri flenk å fått trøska kåinnåkran. "Bubbdal'n" som vi så vitj sjer ein snepp tå e no historie. Vi får vel kjør rate te Værdal'n!

Gått oppmøt i dag, heile 11 stykkja på plass, fotografen e bakom kamera, å HØS Olav i foillgang me kaffetraktr'n. Hainn Harald, som hi fløtta te gæli si tå brua, ha stasa opp sæ å ti tur'n åver bru, å te gammle tomti.

VEKTI MEILLIN FRÅ FØS ROGER:

Høsttakkefæst'n bli lauda'n deinn 8. desæmber!

Å da bli de Akkevitt Olav! Va besje'n når 'n Olavde kom me ønske om Akkevitt som jevinst i dagena vinlåtteri.

SAMVIRKELAG's FILIAL'n PÅ HYLLA.

Deinn saka vart hovedsaka på dagens møt. Når åpna fillia'n, å når vart'n stængt? Vi kom itj te meir nøyakti årstal einn åpning føst på 1950 talé, å stænging utpå 1960 talé. Att hainn Ingvald Moen va Samvirkelag's betyrar på Samvirkelage, å att hu Magda Jørv va føst filialbestyrar'n, å deinn sistin heitt Ballstad, å fløtta te Trones. I millom der va å filial'n betjent tå hainn Ring.
Kolles kom vara'n? Kom dæmm me båt? De va jo traillebani inn te Austadbrygga, å så va de kommunebrygga, deinn som no Hylla Vel har renovert te eitt fint sælakapslokale. Vart deinn brukt som lager?

Redaktør'n vesst litte grainn om varelevaransan på bøgda. Pappa Ragnar hadde drosje og kjøre med den, ikke bare folk, men også en god del varer rundt om på Røra. Anskaffet så i 1949? en Tempo varebil, med lasteplan. Den var etterlatt av Tyskerne, og ble kjøpt fra Advokat Nordgård på Steinkjer. Lastevne 500 kg, og en to-takt motor på hele 19 Hk. Da ble det løyve for varetransport, gitt fra Samferdelskontoret, på Steinkjer. Behovet for varetransport viste seg å være stort, og i 1951 ble det anskaffet en litt større bil, en DKW med lasteplatt og totaktmotor på 22 Hk. Med jernbanen kom det nødvendige varer til Røra stasjon, med godstog. Varene ble losset av toget og trillet inn på pakkhuset, hvor Samvirkelaget, Wibe, Ertzgaard og Austad hadde avsatt faste plasser. Mye av dette ble kjørt ut med DKW'n, etter togankomst. Kraftfor kom noen ganger som vognlaster, og gods-vogen ble frakoblet toget, og parkert på eget sidespor for lossing. Også her ble DKW'n brukt, mest til Wibe og Samvirkelaget, og overlasten var nok stor på de korte turene.
Aksel Ness, hadde med sin lastebil,  ukentlige turer til Trondheim. Torsdag ettermiddag/kveld var det en rundtur utover Inderøya for innsammling av Egg, som ble kjørt til Trondheim og egg-sentralen om fredag. Etter at egg-lasset var levert, ble det en rundtur i Trondheim for lasting av butikkvarer til butikkene på Røra og Inderøy. Og ofte ble det en tur innom Vinmonopolet, i Fjordgata, for å hente litt varer som en venne tjeneste, for en eller annen "kunde".
Som "framvakstring" var det stort å få være med å losserunden om fredagskveldene.

Dette skal også være med: Ludvik Letnes, som med sin Fargo hadde den daglige melkerunden, med å hente melk, fra Røra sine 54 melkeprodusenter, for å kjøre den til Verdal meieri. Torvald og Ivar Ofstad hadde vel Dodge og Fargo biler med Nyenget tipp. Aksel Ness var den som drev mest allsidig, med både buss og lastebil. Reo-en husker jeg fordi den hadde hydraulisk sidetipp og hydraulisk håndpumpe, første gang jeg så den i bruk. Reo-en ble brukt til både brøyting og tømmertransport. Bussen husker jeg hadde karosseri fra Katrineholm i Sverige. Ivar Ertzgaard hadde også drosje, i tilleg til butikken, og Margit var både butikkdame og drosjesjåfør. I Børgin vart drosjekjøringen utført av Ole Lorvik, som hadde Chevrolet.
Dette er mine minner fra tiden omkring 1950.

Jernbanen kom jo til Røra i 1905, men før det var det jo båten som var det viktigste transportmiddlet. Men det er her flere ubesvarte spørsmål, kan noen av leserne hjelpe til med svar?

Når ble Samvirkelagsfilialen på Hylla åpnet, og når ble den nedlagt?

Når ble det slutt på rutemessig båtfrakt til Hylla?

Svar og gjerne egne kommentar, kan du gi i Jæsteboka, eller i en E-post.

DAGENS VINVINNER!

Nei, de vart itj Akkevitt Olav!

JØRNBOLMØT 1. september.

Hi 'n Bobil så må ein bruk deinn! De e groinn te att Redaktør'n it hi verri på Jørnbolmøta sia 14. juli. 40 dåggå å 420 mil som bobilturist i Norges mangfoldige natur, å historiske plassa. Ja, ein lit'n avtakkar te Sværri vart det å. Nåkk om deinn saka.

HYLLADA'n UTSÆTT TE 8. SEPTÆMBER!

Ska itj Hyllada'n vårrå i juni deinn da? Ja, deinn hi jo verri det. Ferklaringa på årsak te att da'n no bli arrangsjert i septæmber deinn fekk vi: Hyllbyggin e omtænksom følk dæmm sjø. På deinn opprinnele planlakt da'n vist de sæ å vårrå mang ainna arrangsjeman på Innherred. blain ainna nåkkå dæmm kaillt Innerøyfæst. Ferr å itj ta bort publikumm frå sånne testeillninga bestæmt Hyllbyggin å føltt Hyllada'n te ætti feriavvekleng å skolestart, når Hyll å Rørbygg é heim i jænn.
Govér ska de sælfølgele bli, de e bestillt! Ja, du e vælkåmmen du som itj e Hyll eiller Rørbygg!

NY ASFAILTT UTÅVER HYLLA?

På tur lan Hyllvein koinn ein sjå att de ha kommi ænkelte nye asfailtbita på vei'n, så no va de værst stygghøla bort, mænn de va på Fylkesvei'n, eiller som Innerøyninga'n kaille vei'n: "Deinn Gyllne Omvei".

Jænnom Hylla så e det Inderøy kommune som hi vedlikehåillé, å da bli saken ein ainna. Bli de lappværk eiller ny asfaillt. Diskusjon jekk livle attme bolé, ska de bærre asfailteras millom nr. 78 å nr. 84, bli fartsdæmpar'n attme 'n Morten fjærna? Deinn som hi leda åverflatevattne inn på tomta hainnsaa? Ja, ein kainn bærre sei att spørsmåla va utrule mang fleir einn svara, om de i de heletatt kom nå svar. Kommuns skoill vest kåmmå på befaring, mænn nårr? Vanskele å kåmmå sæ åver brua veintele.

KOLLES GÅR DE ME TRØSKINGA?

E de trøska på Sainna, i Ko'n? Ja, de va tankan ein satt me når kåinnåkra'n i Koa vart synle, føst da'n i septæmber.
Å nei! Hen hi de itj vørti trøska, å itj på Salbe'r heiller. Jo da, røkta om rægn å dåle vér, som vi ha fått meillinga om, dæmm stæmt tydelevis. Bra vi kjæm heim me "Goversbil'n", å Gover.

Å govér de vart de! På laudags ætte meddan kom trøskinga i gang ferr foillt åver heile bøgda.

HYLLA MARINA!

I Goveré, ætti møte vart de ein runde på kaia, bla. ferr å studer båta'n i Marina'n. Hainn ha rætt hainn som ein gång sa: Ha Hyllbyggin verri eni, så ha dæmm klard sæ gått me ein båt!

Ka jær no Ytterøyferja hen innpå? Nei, heiller itj de spørsmålé vart de nå svar på!

Fortsatt GO seinsåmmår!

JØRNBOLMØT 14. juli.

Etter flere år uten Jørnbolmøt på Kroa var dagen endelig kommet.

Presis kl. 12.00 va redaktør'n på plass ved disken, vaffelkak? Nei, det ha dæmm itj kommi igang me einnå, mænn på månda'n skoill Vaffelpræssa vårrå på plass. Nødløsning Boilli med vaniljekræmm, O.K.

Mænn som du sjer, ingen fleir einn redaktør'n stillt på dagens møt, som vart hæva, utan saksbehainnling kl. 12:30.

Fortsjætt å ha ein fin såmmår.

JØRNBOLMØT 23. juni.

Dagens møt bar præg tå att feritia nærme sæ, mænn vi vart da ein 8-9 stykkja attme bole. Næste møt, deinn 30. juni bli det siste førri fællesfiri'n i juli, når Vaffelsteikeran hi fått fri. På det møte opplyst FØS'n at Vinflaska skoill utbyttas me i Akkevittflask!
Mænn me nye Thai drivera på Kroa, hi vi muleheita te å finn tebake te d opprinnele Hjørnbole! Kroa åpne klåkka 12:00 å vi må jørrå som i gammeldåggån, kjøp kaffe å vaffel, eiller nå ainna gått, attme disken. Mænn de bli itj nåkkå vinlåtteri, når møta'n heilles på Kro'a. (Kansji kainn de vårrå muleheit ferr å kjøp ein Akkevitt.)

NY E6 JÆNNOM RØRA!

Jo da, Jørnbolé é fræmdeles oppri tå nye E6 plana, vi hi jo tilear fåresli å lægg Jærnba'n i tunnel, frå Flæskhus te Rambergsmyra, me ny stasjon innme Berg. Gammel E6 koinn da utvidas te motorvei, over dørkajola te Autagåla å Loråsgåla'n. Mænn deinn saka sjønne vi e foillsteindi håplaus.

Tunnel frå Bjørga te Berg, me roinnkjøring oinner Nyborg, korr 755'n kjæmm ut i oinnareinne på Hellemsbakkin å kåbles på attme Jærnbanebrua, e jo ei muleheit som spare my dørkajol.
Som eitt første trafikksekkerheittetak, kainn ein sånn tunnel byggas, som det første løpet i ein firfeillts motorvei, me ein lit'n sveng ut frå deinn idielle ny E6 motorveitunnel'n. Så kainn veibøggera'n foillfør deinn rætte lina når ia e inn ferr det.

Mænn deinn apsolutt bæst løyninga e de hu Astri Nordgård som hi kommi me:

DEINN STØTTE JØRNBOLé, når jænnomgangstrafikken på de som bli Gammel E6 e bort, så klare vi ås gått med deinn vei'n. Å så slæpp jænnomgangstrafikken roinnkjøringsby'n Steinkjer, ein stor miljøjevinst bærre det.

Artikkel'n e kopiert fra E6 sia.

NYE NÆRINGSTOMTER PÅ LENSMYRA!

Austadguta'n hi jort ein kjæmpejåbb i løpe vinter å vår. No legg Innherreds mest sentrale næringstomt klar ferr bygging! Hen koinn jo NAV-Innherred fått på plass eitt nytt kontorbygg.

DAGENS VINVINNER!

Dagen Glade Vinvinner Toralf!

JØRNBOLMØT 9. juni.

8. juni va redaktør'n heim, ætti trivækka på Bobiltur. Når vi reist va de foillfart på våråina å de mæste tå åkran hen va ferdi sådd å trommla. Drivanes vér, varmt å gått hi vi fått hørd oinnerveis, mænn de kainn sjå ut te att nåkkå vekti hi mangla, rægn!

Væll nåkk om d.

DAGENS MØTEDELTAKERA!

Heile 9 mainn møtt opp i Goveré, mænn ein abér va det, mainn me pængskrine mangla! Mænn de saken årna hainn Kennet opp me! Jeillsbrev me sirle innførd namn å skyldi beløp!

DAGENS HOVEDSAK: RØFLOVATTNE E ITJ DREKKANES!

Stort oppslag i Trønderavisa korr i kvinnfølk utpå Sainnvållan ha slutta å drykki Røflovatt'n. Det va tesætt nåkkå som heitt Vannglass. Vainnglas trudd redaktør'n va nåkkå ein drakk Røflovatt'n frå, å itj nå ein sætt te i vatt'n. Mænn deinn oppfatninga mått justeras, de e eitt ståff som heite Vannglass.
I følge kvinnfølke på Sainnvållan, så sloill de ståffe vårrå hælsefale, å både hu å kaill'n ha fått hærsbrainn å sure oppstøt, når dæmm drakk Røflovattn. Mænn no for dæm te Steinkjer, ferr å hein drekkvattne sett.
Steinkjervatt'n é jo itj drekkan i de heletatt, æ bli kvalm tå de, kom det frå ein som ha go erfaring me drrekkvatt'n. Tænk dæ det vattne kjæmm jo frå Snåsavattne å hi avreinning fra E6 å Stovei'n, å så e de i stort antall gårsbruk, jolberdørkera å så videre. Plainteværmiddla, asfailltræsta, piggdækk partikkla å veisaillt me mykkjy meir. Det denn ståffa hamne ætti kvart i drekkvatne på Steinkjer!
Kansji mangle paré på Sainnvållan nættop deinn type tesættninga i drekkvattne, å att de e dæffer dæm vart kvett hærsbrainn å sure oppstøt, når dæmm bynnt å drekk Steinkjervattn.
Vi synes hainn træfft spiker'n på haué hainn på kommun, når 'n antyda att aktivitet'n te Sainnvållankvinnfølke, på sosiale medier, koinn skræm normale følk.

Les kommunens brev hen.

NORGES EILLSTE BILSÆLLAR?

E du norges eillste bilsællar? De spørsmåle fekk hainn Inge M. frå 'n Toralf. Kansji lik greitt att svare frå Bilsællar'n va de som kainn benæmnas oillent, hainn bli jo 72 år i slut'n tå juni!

Les artikkel i "Inderøyningen" hen!

VINFLASTRÆKKING!

Manglanes Nøkkelpærsona skap litte grainne problem, når dagens vinlåddkul skoill trækkas opp tu såddbøtte! De va jo itj nå Vinflask å del ut!

Mænn hainn Kennet vest å jørrå store problem, te ænkel løysning: Vinflaska va trøkkt å sekkert innlåst, å foillsteindi utejængele. Vinnar'n får Blomstervasin som kainn byttas i Vinflask seinar.

GO SÅMMÅRVÆKKA!

JØRNBOLMØT 5. mai.

SÅMMÅR'n è I ANNMARS!

Ja, det bli såmmår i år å! Vermeillinga ferr kåmmånes vækka sei att 20 talé på gradståkke vill bli passer. Våråinna hi så smått state me harving på Sainna å Koabakkan. Gavelsbo'n é å oppsærver både me plog å kunstjøsselsprear, må basser sæ på de no, krøttera på Gavel e bort, å dærme itjnå naturjøssel.

Einnå é de go plass på Hylla Marina, mænn de ivriast båtægeran hi aillerede fått ut båtan ut i de blaute elemeint.

ÆTTERLYSNING!

På høstens tur 2017, sørover langs RV17 overnattet vi på Mosheim Camping ved krysset til Brønnøysund. Der ble vi invitert inn på campingens låve, full av alle mulige ting! En styggstor samling av gjeenstander! Mest imponerende var den totale mangel på STØV!
Hit måtte vi tilbake allerede nå i april! De 2 bilden her viser en liten del av samlingen, men en gjenstand manglet:

Ett RØRA syltetøyspann! Redaktøren lovet forhåpentligvis ikke men enn han kan holde, når det ble lovet å ha med  ett slikt spann ved neste besøk!
Det store problemet er at han ikke har noe slikt, så spørsmålet er: Kan noe av Rørsia's leser doner ett slikt spann?

Enten direkte til Anna Jensen, på Mosheim camping eller til redaktøren, som vil bringe spannet til Mosheim i løpet av sommeren!

Uansett hva som velges ønsker redaktøren å få beskjed på jan.salberg@ntebb.no eller personlig.

DAGENS VINVINNER!

Dagens Vinnvinnar vart, i jænn, hainn Lars Aksel, mænns Vinvinnar Ivar, frå førii vækka, sjer ut te å ha fått smaken på
deinn raue vinsårt'n, å prøve å sekker sæ dagens Rauvinsflask å!

STOR TAKK te 'n Roger som åverseinnt det henn bilde!

JØRNBOLMØT 7. april.

EL BIL Å STRØMM!

Om EL bil e så miljøvænnele som di grønne mein, de stille vi som fosilkailla, som kjøre fosilbila å sjeptisk te. El bil på piggdækk slit vel akkurat lik my vei som fosilbil'n, uløkkå e dæm lik my innblainna ti, mænn betale dæmm ferr å bruk vei'n, å e dæmm me på å dække utjifti te samfunnsnøtti teng som sykhus, kollektivtrafikk o.l.
De e skrevvi att 80 % tå Elbilkjøreran itj kjøre El bil på groinn tå miljø, mænn på groinn tå økonomi, å dein saka e lett å ferstå!
Mænn El-bil'n påføre sammfunne ækstra utjifti å, som ferstærkning tå EL fersyningsnætte, de ska dæmm aillerede ha mærka på NTE. De bli ein STOR fårbrukståpp tå straum, når EL bilkjøreran kjæm heim frå jåbb å kåbble te ladestraum, samtidi som kokplatå'n slees på ferr å lag meddag, varmtvassberedar'n kåble inn oinner dusjing osv. itj så rart att Eværke e i foill gang me å monter strømmålere kor strømpris kainn ferainnras i takt me strømferrbruk. Å da bli det vel kåstbart å steill te medda'n på deinn tia.
Må bærre innrømm at tanken på å bli samfunns-snyltar, å gå åver te ELbil hi streifa!?

BLI DE SÅMMÅR I ÅR?

Eitt sekkert vårtægn: Grågåsa kjæmm, å vi får vel håp att hu å snart fer. ein ska itj læner opp einn te Stensta finn snøn dække gått, mænn på einnan e stort sjett plågnan bær, så no går det vel itj mang dåggå finn våråinna e i foill gang.

KOABJØRGA, DEINN MÆST ULØKKESUTSÆTT STRÆKNINGEN PÅ E6 I TRØNDELAG?

I lokalavisån står olføreran i Verdal'n å på Innerøy'n fram å kræve fortgang i utbedring tå strækkningen. Ka da me å start opp me eitt tunneløp frå Bjørga, me i roinnkjøring oinner Åsakammen, som monne ut i Hellemsbakken, å E6'n kjæmm fram oinner Gjeldsåsen.

På væstlainne hi dæmm go erfaring me å bøgg roinnkjøring inni tunnel. (Sjå litte meir om Rogaland  prosjækte længer ne på sia.)

DAGENS VINVINNAR!

Inge vainn Vinflaska å da vart møte slut, å Hyllbyggin nyte SOL å vår!

Fra venstre: Roar Stubbe, Jon Holden (Sparbu), Dag Austad, Olav Bragstad, Bjarne Sjøvild (Hellemshaugan).

JØRNBOLMØT 3. mars.

RØRA's ÅRGINALA, ANNO 2018!

Dagens hovedsak vart på ein eiller annai måti ailler, ein diskusjon som dreidd sæ om mykkji å mangt, både opplevelsa på barneskoli'n å ælles i møtedeltakerans barne å ongdom.
Te slut reist hainn Åge sæ å konkludert: Ailler é no bærre i tal, æ e no itj stort meir enn 17 einnå. Deinn uttalesa var øyeblekkele å krafti imøtegått tå 'n Roger: Å nei, du bynne no å mærk ailler'n du å! Å så må vi kåmmå i hau att no e de vi som, tå dagens onge, bli sjett på som Røra's Årginala! Å dærme sætt 'n sluttstræk ferr diskusjon.

Da e det på tide å presangter Røra's Årginala anno 2018: Føst, attme væggen, sett hainn Åge Austad, så Kennet Gyran, Karl Ivar Letnes, Lasse Austad, Roger Austad å på boleinnin Rune Weie.

På ainner sia: Føst Inge magnar Johansen, så Roar Stubbe, Harald Glimstad, Knut Johnny Norum, innfløttar frå Værdal'n, Toralf Letnes å te slut Bjarne Sjøvold.

Om nån eiller aill i hop e kvalifisert te betægnelsa Årginala får du sjøl avjørrå, vi møtedeltakera'n e no foillt å heilt ås sjøl!

SLUTT PÅ BRENNERIET!

Stor åverskreft i lokalblaé Inderøyningen! Spritbreinnerié på Synnes ska læggas ne, utstyre hi vørrti umodærne å kansji utsletti. No ska spritproduksjon fløttas søråver, te ein meir modærne fabrikk!
Deinn saka ga go næring te Hjørnbolets kreative jærna. Vi sett da på stor å betydele kompetanse, frå deinn ti de "va låv" å breinn sæ ein kvætt sjøl!

E de sålles att vi bur ti ein kulturkommune, så bør kommun sin "Kulturminister" sørg ferr att deinn kompetansen som finnes på eitt vekti kultur å sjølbergingsområde itj fersvinn i lag me bøgdas såkailte Årginaler.

I de gode gammle dager, på 1960-70 talé, va ein sånn inrættning å finne i de fleste bøggdi, å Røra va itjnå oinntak. Deinn som sjøl itj ha tegang te nødveindi produksjonsutstyr, koinn  få kjøpt færdi å komplætt heimbreinntutstyr på ein Jærnvarebutikk på Steinkjer, sokker å jær på Wibe eiller ein tå de ainner 4 butikkan på bøgd'n. Skoill ein vårrå litte anonym vart sokkre kjøpt ein plass, å jær på ein ainn.
Ætti kvart som "fagkunnskapen" auka, vart de behov ferr modifisering å ferbedring på utstyre, ein va itj heilt ferrnøgd finn prosænt'n passert toånetti. 2 liters Norgesglass va ein svært så vanle oppbevaringsplass, å komm ein åver ei eiller ainna tomflask me konjakk eiller akkevittetikætt, så vart deinn ti ækstra gått vare på, å miljøvænnele jænnbruk va ein sælvfølge. Itj som i dag korr tommflaskå bli kasta i glasskointainer å kassert.

De e jo så moderne me småskalaproduksjon tå fersjelli produkt no ferr tia, å fårslage frå dagens Jørnbol te deinn lokale "Kulturminister" e klar å tydele: Kommu'n må ta ansvar ferr att vekti kompetanse, å fagkunnskap, me tanke på spritproduksjon itj fersvinn frå Innherred.

DAGENS VINVINNAR!

GO HÆLG!

JØRNBOLMØT 3. mars.

11 kailla tebords på dagens jørnbolmøt.
Dagens lykkelige vinvinner, Kenneth. Hainn vart å Quizvinner i gårkveill , hainn e vel in i ein go stim...
Go hælg !

HØS Roger.

JØRNBOLMØT 24. februar.

JØRNBOLMØT 17. februar.

 

JØRNBOLMØT 10. februar.

Åpne me eitt bilde tå Salberg og Hellemshaugan. Som du sjer så plages vi itj me store snømængda på Rør'n, akkurat nåkk te at vi kainn sei att vinter'n e kvit.

Da e de på ti å presangter dagens møtedeltaker me FØS Roger, på plass ætti 14 dåggå borti Thailainn. Heile ti mainn på plass attme bole.

TESLA I ROMMET!

Ætti dein veløkka plasseringa tå ein Tesla i værdensrommet vart de my Teslasnakk, om både Tesla i nabilage å bruk tå Tesla. Infoskjærm i bil'n som orientert om både kjørelæng å ladestasjona roint om i heile Europa. Skoill itj vårrå nåkkå problem å reis på langtur, i aillfaill itj om ein fekk ein rakætt i rævva!

NYTT HUS Å BRUKT HØTT TE SALGAPÅ HYLLA!

Eitt nytt hus te dryge 4,6 mellion kronå! Ja, eitt sånt hus e no te salgs på Hylla, nærmar bestæmt rætt neom Utgal'n. De vart litte grainn diskusjon om pris, å de må vel innrømmas att flestpart'n tå ås syntes deinn va høg, mænn dæmm me minst år bak sæ, meint pris'n koinn aksæpteras. Å så legg no husé på Hylla da, å me deinn utsekt'n!

Meir om huset hen.

De va itj te å oinngå at pris'n på deinn henn høtta, oppom Håmmår, å vart næmt 700 tus'n kronå, dyrt eiller belli? Kansji e de brukbart kjøp ferr deinn som ønske sæ hus eiller høtt på Hylla.

Meir om Høtta hen.

LENSMYRA NÆRINGSPARK!

No bynne de å løss'n på de ny næringsområde Ausyagua'n  e i folill gang me å klarjørrå. Redaktør'n mått oppi Steina ferr å få ti de henn bilde, som vise att skog e rødda bort, enårme mængda myr hi vøti fløtte opp te Lunnanhøgda. Stein frå Lundsaunet ska erstatt myra, å bli eitt solid oinnerlag fer nye byggninga.

Når ein sjer på de henn bilde kainn ein spekuler på om dæmm som hi planlagt ny E6, hi verri ut i natur'n å studert fårhåilla. Firfeilt's motorvei, å einnå eitt jærnbanespor hen?????

Nei, sjå litte længer ne å filosofer litte grainn åver Jørnbolet's reviderte E6 plan!!! Hi DU nån tanka, skriv dæmm i Jæsteboka!!

DAGENS VINVINNAR!

Ferr ainner? gången i år vart de 'n Harald som koinn ta me sæ vinflaska heim. (Hu e vel hælvfoill, deinn førri a, næmt 'n fersjekti.) Nåkk ein gång sjer de ut te att vinnarløkka sett i breidd me 'n Toralf.

JØRNBOLMØT 3. februar.

 

Deinn henn vækka hi vi hatt eitt fantastisk fint vér, litte grainne kalt minus 12-15 grader, mænn itjnå nedbør å deinn liss snø'n som kom, deinn e næst'n bort, som du kainn sjå på Nolgardsåker'n, 1. februar. Såmmå kveill'n fekk vi deinn solnedgangen, åver Stenstad.

På møte i dag vart det gått oppmøt, 11-12 stykkja va på plass, så det jekk oinna me både kaffe å kjæmpego Vaffelkak! Stor Takk te Vaffelsteikar Solrun.

PÅ BOBILTUR, I JANUAR!? Gavelsbo'n ha registrert at bobil'n ått redaktør'n ha verri bort å de meførd att 'n mått redejørrø litte grainn om korr tur'n ha gått:

Å deinn jekk te Ristafallet, litte østom Åre. Mått dit ferr å sjå på deinn islakt fåss'n, som no va både islakt å snødækkt.

Me is neom fåss'n så kom vi ås åver på øya i millom de to fåsseløpa, korr vassføringa va støst å fram i da'n. Hi du itj verri å sjett på Ristafallet på vinter kainn tur'n anbefalas. Det va litte spesielt å vårrå bakom is'n ferr å sjå på vatne som rainn mett inni. Drivera'n tå Campingen teby gaiding, å det anbefales isbrøydda.
Du trøng heiller itj Bobil ferr å åvernatt, enkle Campinghøttå står åveinte. Lesa meir om Ristafallet Camping hen.

NY E6 GJÆNNOM INNHERRED!?

Om de nye E6 planan e de ein del debatt i lokalavisån, å i deinn debatt'n kainn ein få intrøkk tå at dabatantan itj hi ferstått at de ska bøggas ein ny å effæktiv hovedvei, å itj ein ny lokalvei ferr bebuera'n på Flæskus eiller Skogn, ja, Røra ferr deinn del. Hen ha de verri groinnlag ferr ein groindi diskusjon attme Jørnbole, mænn itj i ol næmt.

Om ein går inn på You-Tube å sjer på video'n som Vægvæsne hi lakt ut så e itj bit'n millom Steinsdal'n å Berg nåkkå å skryt tå, e det plass te 4 feilt motorvei på deinn strækningen? Å itj nåkk me de, mykkjy matjol som ein skoill tru va hælli, å itj ska brukas te veianlægg. Ka jær ein da? Link te video.

Jo, da kainn ein jørrå som det bli jort i Rogalainn, lægg planfritt motorveikryss i tunnel, å de henne klare dæm å få te oinner sjøn! Link te Video.

Ætti redaktør'n fainn deinn henn videon, så va de på ti å revider veiplanan Jørnbole hi fåresli tilear, å de me bakgroinn i tanka som hainn Eskil Austad lufta:

Utvid E6'n frå Rinnleire te Bjørga, lægg så ein tunnel oinner jærnban rætt fram å kåmm fram oinner Gjelsås'n. Bygg eitt kryss A-la Rogfast å lætt hovedvein te Fosen kåmmå fra i oinnareinne på Hellemsbakkin!
Tunnel'n bli litte længer, mæn tunnel oinner Norbergshaugen, sør ferr Flæskhus kainn sløyfas.

Deinn henn løysningen ji go plass te døbbelspor på jærnban, å spare bebueran i Svian ferr trafikkstøy, samtidi som my dørkajol fræmdeles kainn drivas.

Lokalvei te Verdaløra, millom Bjørga å Fleskhus må byggas ny, mænn Flæskhusbyggin kainn bærg husa sin.

De e fritt fram å kåmmå me kommentar i Jæsteboka!!

DAGENS VINVINNAR.

JØRNBOLMØT 13. januar.

Vi må bærre skryt tå vergud'n, deinn henn vækka hi vi hatt gått gammelt vinterver på bøgda. på de kailles hi det vel verri omkreng ti minus, mæn når sola e på sett bæst, hi plussgraderan kommi.

NYE NÆRINGSTOMTI PÅ LÆNSMYRA!

Hainn Eskil Austad e itj bærre masjinetreprenør, mænn ha bidrar å te att fleir kainn få muleheita te å utvid verksomheita, å de på Innherreds mæst sentrale næringsområde. Ætti deinn nye E6 plan så vill nyvein kåmmå ut frå tunnel'n i område hen, neom Steina, å avkjøring te Røra å Fosen bli attme Budal'n.
No e de foill aktivitet me å gråvvå bort i myrlag på omkreng 2 meter, ferr å kjør deinn tå massedeponi på Lunnhøgda. Når myra e bort ska det fyllas opp me skøttistein.

Va de nån som reagert på ein domp smeill om tosda'n, eiller va de onda'n? Hen legg svare, omkreng 13.000 m3 me utskøtti stein, i steinbrudde attme Lundsaunet. Ferr å få te både smeill'n å steindongin, vart de brukt 13.000 kg sprængståff! Så når myrlage e bort så bli de oppfylling me deinn henn stein.

DAGENS VINVINNAR!

Hainn Harald hi aillerede sekra sæ vinflaska, mænn må sjækk at det verkele sto Harald på vinnarkula.

 

Godt Nytt År!

JØRNBOLMØT 6. januar 2018.

Vintersola hi så vitj kommi sæ opp på himmel'n i ølløvti'n, minus 6 grader å foillsteindi vinnstilt. Mænn vi får i følge verspåfølke, ein kainn vel itj i d henn ti'n sei mainn, stårm på ættemedda'n i måttå, når det i telægg meille aillt fra lett snø, sludd å rægn te krafti rægn, sludd å snø! Uff, uff!

STATISTIKK!

Eitt fast ponkt på året's føste møte de hi verri FØS's åversekt å oppmøte, vinlåddsalg å vin/akkevitt vinnera. Dei må vi veint i de uvesse på. Årsak spør du kansji? Jo, vi fekk ferklaringa om ein lite omtaldd Julfæst, på Dampskibsbrygga, å ei vekti bok ferr året 2017 korr aill nødveindi å vekti infårmasjon va neskrevi. Ætti Julfæst'n va boka foillsteindi bort. Ætti kvart vist de sæ att i aillfaill i par tå møtedeltakera'n ha verri så pass oppsærvang att dæm koinn fertæl att boka ha leggi oinner TV'n da fæst ebba ut, å skoill å ha verri oppsærvert oinner opprøddinga da'n ætti. Eitt håp teintes: Kansji ha Bingofølke ti vare på Årboka ått Jørnbolé, vi får sjå.

SJE DE NÅ PÅ BØGD'n?

De skoill jo vårrå i naturle spørsmål ætti ei Julfeiring, mænn nei da, det ha vesst verri svær så stille, å de koinn verk som deinn støst heinnelsa va: Reng på døra å stekk! De ha 'n Toralf vørtti utsætt ferr, 2 gång ha det rengt på, mænn ingen som sto å villa inn. Så rengt de på treddi gången! Hainn ha buddsæ attme døra, å skoill ta synnar'n! Mænn ka sjedd? Hainn fekk itj trøkkt ne dørhainntaké!! Utom sto skøyar'n, hainn Kal I!
Hainn Harald ha oppsærvert at lastebila'n ått Austadgutan kjørdd lass på lass nolåver, ka hoill dæm på me? Å de fekk 'n svar på frå 'n Roger Betång: Dæm hoill på å klarjol tom som skoill brukes te nytt lagerbygg ferr Logosol og Portmester, som vesstnåkk ha behov ferr meir plass. (Deinn henn saka må redaktør følli opp åver hælga.)
Roger Betong e å på eitt eiller ainna vis me på bøgging tå de nye leileheitan i Bjørklisvengen, som no bynnt å nærm sæ færdistilles, de jænnsto ein 14 dåggå me flislægging, finn deinn sist finpuss'n. Du finn litte grainn om bolian i stykj neppå hen sia.)

RØRABIL!

RØRABIL! Da deinn føst Rørabil'n, me eget nommer sto parkert utom Dampskibsbrygge vart messtanken om kæmm som va bilægar'n utrule stærk, kainn itj vårrå nån ainn einn 'n Inge M. bilsællar, så innom døra va de bærr å Gratuler me nytt nommer.
E itj denne dyrt da, spørsmåle komm tværrt. Nei, 900 kr. åré, synes æ itj e så dyrt, go markesføring sålles at kunda å framtidi kunda sjer att æ driv på. Sjilte e mett i 10 år framåver, mænn kainn bærre brukas innanlains, ska æ åver te Sværri må bil'n sett registreringsnommer monteras! Mænn de bæste é at æ sjøl kainn fløtt sjilte åver te ka bil æ sjøl ønske, bærre æ meille frå på Internett, kolles registreringsnommer deinn bil'n hi. Ænkelt sjø!!

ÅRETS FØSTE VINVINNAR!

Fjolårets siste Akkevittvinnar, hainn Harald, hi ti på sæ brilla'n, når hainn utføre dagens vektigste oppgave: Løft vinnarkula kul nr. 5, opp frå såddbøtta. In skoill næst'n tru att 'n va ivri sjåar på TV-programme Kakekrigen! Kunstpaus'n å de ærtanes ansektsutrøkke va på plass, lææng, finn vinnarnamne vart presangtert: OLAV! Å dærme kom glisé hainns på plass!

FORTSÆTT ME Å HA EITT GÅTT NYTT ÅR!