JØRNBOLE 2017.                 Te føstsia

JØRNBOLMØT 16. desember 2017.

Dagens møt vart årets siste, å da passe de gått me ei Julhælseng, frå Julnissi'n på Lorås, som står å venke ått Dæ!

I dag samla møte heile 9 deltakera, å de kainn sjå ut te att ondommen svekte, mænn de kainn heinn dæm e åffer ferr likestilling, å e sætt i arbé me vaskebøtt å ainna julstyr.
Om du stusse på att Gavelsbo'n stille i kvitsjort å sleps, så e ferklaringa deinn att hainn fræmdeles jåbbe som Taxisjåfør. Koinn itj ji sæ sjø, sjøl om 'n slutta som Taxidrivar sjøl. No hi \n fast jåbb ått Hellan Taxi, på Sandvollan å hi heile Inderøy kommune som oppdragsområde.

Væll, nåkk om deinn saka, mænn ka ska de skrivas om da? El-bil erfaring kansji? De va vel de mæst opplysanes tema på dagens møte. Bilsællar Inge M. satt me fæsk ærfaring, ætti som bægge døtri´n va såkaillt miljøvænnele bilbrukera, ein budd på Levanger å ei i Trondheim, mænn som "Hybelbuera" mangla bægge to adgang te lademuleheit der dæmm parkert. På såmmår'n ha EL-WV kommi sæ millom Trondheim å Røra, å foiullada kommi sæ tebake te by´n. Mænn så kom vinter'n me behov ferr oppvarming! Da bailla teng på sæ, knappt me strøm, de va no ein teng, mænn når batterie va tappa ne te oinner 20 % kapasitet så to de itj hurtiglading. Det koinn dæffer bli i tikrævanes tur å ta sæ fram millom Trondheim å Røra, når hurtiglading på Sjørdal'n itj lætt sæ jørrås.
Nei, EL-bil de ska itj æ ha, konkludert Bilsællar'n, å la te: Miljøvænnele, på Kølkraft? Ha de verri meir miljøvænnele å æksportert vasskraft te Europa kansji?

KVIT JUL?

De henn bilde e rætt nåkk ti ferr i dryg vækka sia, mænn det tynne snølage hi bærga så langt. Mænn vermeillinga ferr sistvækka førri Jul, sei millver å rægn.

Æ FLØTTE TE STRAUMEN!

Ja, de va buskape frå'n Harald i dag. Mænn æ sæll itj husé i tilfeille æ it trives, må ha muleheit te å fløtt tebake te meir sentrale støk, meint 'n.
Te Straumen, ja te å me te gæli sia tå straumen, som e yttergreinsa ferr Røra, ska 'n Harald fløtt. På de henn bilde som e ti ifrå vei'n te Lækset, e utkaint'n Straumen jømt bakom Flagmarka, heil te høger, utan E6 å tåg-tafikk så må det bli stille å tamt.

De va kansji dæffer att løkkas gudinne årna me litte glede, i bekymmringan hainns Harald, å lætt'n bli:

ÅRETS SISTE LØKKELE AKKEVITT VINNAR!

Ha no Julfæst'n verri i kveill så skoill æ ha spandert flaska, va utsagne ått ´n Harald, da namne på vinnarkula vart åffentle!

GO JUL!

NÆSTE JØRNBOLMØT BLI 6. JANUAR 2018.

MEILLING, I JÆSTEBOKA, FRÅ HØS Roger:

 
De bli julfæst på Jørnbole, Lørdag 09. desember!

JØRNBOLMØT 4. november 2017.

I dag kainn vi bærre fastslå: Vinter'n lætt veint på sæ, 2-3 cm snø kom det rætt nåkk førri synnda'n å natta te månda'n, mænn på månndagskveii'n ha deinn rægna bort. Kuldegrada'n va små å kårtvari, så høstpløyinga deinn koinn fortsætt.

I dag lauda'n, ha de tørka opp så pass my att dein sist plogfåra koinn læggas, på "flatlainne", så vi kainn sei at no e bøgda svart.

BÅTOPPSÆTT!

Når båt'n e stor å veg omkreng 3,5 tånn, så må de krafti utstyr te. Båtæger Jhonny hi, me go jølp tå kompis Stein, i løpé tå høst'n bøggd spesialtepassa båthængar. Deinn beoinnres å kommenteres, mænns "sjipper'n" sjøl heinte båt'n ferr testing tå kjørtye.

Speinninga e påtakele, når doningen fersvinn ne i sjø'n, å resultate tå berægninga å vurderinga ska prøvas.

Som så åft før: Teori å praksi e itj heilt de såmmå, båtstøtta'n passa itj pærfækt, mæn me innbøggd justeringsmuleheita, bli det ein tur opp på tørt lainn ferr finjustering.

Me pærfækt justert støtta kainn båt'n einne kjøras opp på lainn, å fotografen, som ha sprengi frå å te møte fleir gång kainn einnele sætt sæ ne, å nyt kaffe'n i fre å ro, trudd 'n.

TEBAKE PÅ JØRMBOLMØT:

Me mykkjy støy å småprat, mainn å mainn i millom, så løkkas de itj redaktør'n å oppfatt ei einaste sak som koinn vårrå tå almen interæsse, bort sett frå når FØS Roger fekk dirækte spørsmål om tebue te NAV om bøgging tå kontorbygg, i sentrum på Innherred. Da vart de i kårt aublekk almen intræsse attme bolé.

Hainn trudd tebue ha vørrti gått ti i mot, Inderøy kommune støtta gått opp, å bekræfte att område på Hellems-jola, attme skoli'n, va færdi regulert te næringsfårmål å koinn taas i bruk te fårmåle.
Kansji vart de ei muleheit te å få fjærna skammens hus, gamle Folkets Hus, å rødda opp på område.

Om ein tænke på aill fårdela ferr ansatte å brukera, så kainn de vel itj finnas ber plassering tå i åffentle kontor som ska betjen heile Innherred.

STORHALL'n!

Eiller TaeKwonDo hallen, som ska vårrå føst byggetrinne, kolles går de me deinn? Va antyda oppstart i fjol høst, så fårberedende arbé i vår, me oppstart i høst. Mænn inga stør verksomheit e rgistrert, stille hi de verri om saka i ainna media, einn Rørsia å, så kollees e stoa no?
Sist meilling som e oppfatta, antyde oppstart i 2019, mangel på Tippemiddla ska vest vårrå groinn.

INDERØY KOMMUNE MANGLE PÆNG!

Inga stor åverraskels de nei, "Bæst å lein" de kåste pæng de sjø. Stor kommuneadministrasjon, kåstbar politisk aktivitet me kommunale råd å kommitea pluss kåstbare Konsuleintutredninga. Jo da, pængan strømme ut tu kassa!
Korr my kåste ferr æksæmpel utredninga tå nytt miljøtårg utpå Utøya, eitt pængferbruk som koinn ha verri oinngått om fårslage om å ta i bruk "Påstbygge" å deinn store tomta som legg klar på Lænnsmyra.

Deinn guloransj markeringa vise ei tomt på åver 6 mål, mei breidd på ca. 42 meter som legg klar te bruk, me kotorbygg inkl sosiale rom å muligheit ferr butikk/lager. Komplætt uferståele att itj deinn muleheita te å spar pæng hi kommi meir fram i deinn politisk diskusjon. Mænn no bli vel deinn politisk ståiltheita så skadelidende, att de henn alternative e foillsteindi urealistisk. Mænn de bli no næmt rætt som de é, å haurestinga stærkar å stærkar!

Ha de to Austadfima'n innpå Lænnsmyr'n fått i par vækka på sæ, så ha det henn område verri klart te bruk! Å trafikkproblema, på tåkjøringa te "Bubbdal'n" som oppstår kvar tissdag å tossdag verri histori. Å i telægg ha storpart'n tå innbøggeran i Inderøy fått kårtar trainsport te Miljøtorget.

PRISSTIGNING!

Me åver ti år, utan prisregulering, så va de itj te å oinngå.
Ættti å ha krævd inn møtedeltakerbeløpe, rækana opp i pængbehåillningen, både to å tri gång, kom sjåkkbesje'n, fråFårmainnØkonomiSjæf Roger: Vi må hæv møtedeltakerbeløpe frå 50 te 60 kronå! No e husleia te Hylla Vel betalld, å æ hi ca 2.000 kronå i kassa, å de e itj my å fæst ferr!
Harrald kommentert me ein gång: Mænn vi må da betal litte sjøl på fæst'n!

Mænn så kom FØS'n me ei tillæggsbegroinnels: De bli da så my ænklar me oppjøre! Æ slæpp å håill på me de denn små 10 kroneran, no bli de 80 kronå me ei kul, å 100 kr. me to! Å æ kainn ji i jænn på hoinnerkroner'n me i låddkul!

 

JØRNBOLMØT 7. oktober 2017.

Einnele vart de Jørnbolmøt på Bobilturist'n å. Ferveintningan va stor, no skoill de heintas ståff te i sjykkele referar frå Jørnbolmøte, om både E6 plana, Storhall'n som ska bøggas ått Røra sine TaeKwondo utøvera, å itj minst testainn ferr bøgdas jolbrukera.

NY VAFFELSTEIKAR!

I dag var redaktør'n imotti tå ein ny Vaffelpræss operatør. Ina Austad, søster tå bøgdas kjeinte idrættsutøvera me såmmå ættinamn, mænn bra ferr ås, så satse hu Ine heiller som Vaffelsteikar, i aillfaill einnå.
Gått hainnlag me Vafffla de hi á, å gått smakt dæmm!
Sjer du gått ætti så sjer de ut te att de hi vørrti investert i ny Vaffelpræss å.

Når 'n sjer litte nærmar på bilde, så sjer 'n i par svært så konsentrert karra, koffer? Hainn Toralf kainn det sjå ut te att 'n e i gang me å ha på Røra Jolbersyltaty på deinn nysækt Vaffelkaka. Mæns 'n Bjarne e vel mæst oppti tå pængskrine, trur æ.

E6 HOVEDPLAN OMLEGGING RØRA SENTRUM 1980!

Jo da, hainn Olav ha rødda litte i skoffan ætti hainn Petter. Der ha 'n fynny ein ny plan ferr E6 bøgging, mænn dein va ein tå aill RV50 / E6 planan som de ailler vart nåkkå tå, næmmele:

De bæste ein kainn sei om deinn plan é att deinn hi eitt fint å åversektle bilde. Å deinn fertæle litte grainn om kåstna me veibygging på deinn ti, problem me groinnfårhåill, sanering tå hus, støy osv.

Heile plan, som PDF, kainn du lesa hen.

TAEKWONDO HALL?

I fjol skreiv vi, att hallbøgginga skoill start te høst'n, mænn de vart feil, deinn skoill start høst'n 2017. Mænn korr står saka no? Ingen aktivitet registrert, å deinn som kansji koinn våttå nåkkå FØS Roger, ha meillt fårfaill, vekti oppdrag på Frosta, skoill vårrå groinn. Nei, bøggeplanan sto vest i stampe, å finansieringskø. Kansji va bøgginga utsætt te 2019?

Væll væll, utøveran får vel klar sæ me deinn gammle påst-tærminal'n i nån år te dæmm.

JOLBRUKE PÅ BØGD'n.

Gavelsbo'n koinn ha verri ein fagmainn te å uttal sæ om ståa innan jolbruké på bøgd'n, mænn hainn va fråvårrånes. Mænn kansji vi kainn bruk de henn bilde som i groinnlag ferr nån tanka. Ka sjer vi? Færdi trøska kåinnåkra, å nån beitedyr, frå Utøya, som hi tebrengt såmmår'n som kulturarbeidera på Gavel.
Jola, som du sjer på de henn bilde tehøre 7 "gålbrukera", å om ein sjer sæ roint på bøgd'n ælles så må ein spør sæ: Korre e potetåker'n? I de "gode gammle dager" va høst'ns høgdepunkt potetopptaking, å potetferi på skolan. På Røra va de itj nåkk skolonga å hjæmmeværende husmorå, som koinn dækk behove ferr potetplokkera. Da kom det, som æ kjæmm i hau bæst, skolveitjå fra Steinkjer te Grindberg å Loråsgåla'n.
Potet'n skoill opp! Ferr ein gutongi på 9-10 år, som fekk utbetalld si føste lønning, høytidele oppgjør me innføring i lønningsboka hainns Sigurd Hø,  sjøl om lønna, som "sideplokkar" ått á mamma, itj va stor, va de i stor opplevels.
Ætti som ein vaks te så vart de på Grindberg, gutongin vaks me oppgavan, eget oppdelt plokkarfeilt, så vart det å fløtt hæst å vogn millom potetkassa som tømtes oppi bekkvogna, så kom oppgaven me å kjør potet'n te gål's føst me hæst, å ætti kvart så vart de Traktor!

Heiller itj hen sjer vi nån potetåker. På Grindberg finnes de no itjnå dyr, på deinn jola é de krøtter oppant Røfloa, som hi stått ferr å håill kulturlainnskape nån loinde røddi.

Mænn de é tydelevis nån som trives på nytrøska kåinnåkra å! "Grågås" på tør te syden trøng å mat, så spørsmåle e om "Stortrøska" hainns Inge Jostein, hi lakt i jænn så my sællkåinn, at Grågåsa" får fyllt opp matlagre ferr tur'n videre.

DAGENS VINVINNAR!

Hainn va heiller kjæpphøg, hainn Rune når 'n kom inn døra: Æ må jo hit ferr å heint vinflaska, bruke jo å vinn deinn når æ e hen.

Å ka sjedd 1 min. åver tåll, da hainn Dag, som vinvinnar på førri møte, drog kul nr. 5 opp tu såddbøtta??

Jo, der sto det me tydele skreft: RUNE!

GO HÆLG!

JØRNBOLMØTE ??. septæmber 2017.

No hi itj redaktør'n verri på nå møt i Jørnbolé på åver ein måna. Bobiltur te Sværri, Troms, Finnlainn, Finnmark, Finnlainn å Julnissiby'n, Sværri, Fjellkysten i Lavangen å heim, 4400 km på 26 dåggå, me opplevesa å natur, som næst'n sto i kø. Skoill på møt i går. deinn 16. mænn så dokka de opp i "søskenban" frå Gjøvik. så da så!
 

BORÆTTSLAG LELEHEITI, PÅ RØRA!


Ætti som FØS Roger hi ein fenger eiller to, me i de henn saka, som sto i lokalblaé 1. septæmber, så koinn deinn kansji ha verri ein tå de store saki'n på eitt tå møtan, så du får klar dæ me de henne som referat.

VINFLASKVINNERA?

De skoill sælvfølgele ha verr nån namn hen, mænn ??

JØRBOLMØT 12. august 2017.

TRÆG HØST?

I dag ha vi ingen representant ferr Røra's jolbrukere på plass attme bolé, så nån fagle begroinna analyse tå tå høstingsfårhåill å årsvækst bli det itjnå tå. Mænn hen e de stor variasjon tå modningsgrad på kåinnåkran, å ingen utsekt te at vi får sjå skurtrøsk i arbé, me de føste.

Som du sjer, plass'n ått FØS'n, e i dag åverti tå HØS'n som me sekker hainn tok ansvar ferr pængskrinne å såddbøtta me Vinlåtterikulå'n.
Litte meir fart i fersamlinga vart de når tilear fårmainn i Cortinaklubben, hainn Åge Austad kom på plass attme bolé. Åge satt som fårmainn i Cortina club Noreg i heile 6 år!

Åge i sin blankpolerte 1966 model Cortina MK 1, på Trønder-Ford treff i 2010.

Dagens hovedæmne vart naturlevis Cortina å Ford. Millom ainna kom vi inn på både BMW Isetta'n hainns Hildor Glimstad, som snart ska vårrå ferdi restaurert tå ein kar innpå Steinkjer, Fargo'an ætti 'n Ludvik Letnes, som no befinn sæ på Museumé på Egge, å itj minst V-1313, ein Ford A frå 1928, som å va i Ludvik sett eie.
No hi deinn bil, ætti fleir si meining, vørrti foillsteindi ødelagt, som verdifoill veteranbil, ombyggte te såkaillt Hot Rod.

Dagens Vinnvinnar, Roar!

JØRNBOLMØTE 5. august 2017.

Ja, my hi sjedd på Rør'n sia sist referate frå i Jørnbolmøt. Bøgda hi gått i jænnom ein stor store ferainnringa frå deinn 22. april da snøvere verkele slo te å te 1. august kor e i gang me å skift te deinn gule høstdrakt'n.
Redaktør'n te på sæ hovedsjylla ferr manglanes referar, mænn de hi verri ein travel Bobilsesång, me heile 106 dåggå på fart'n roinnt i lainne. Høtte e itj så stor, mænn tomta e stor å trøng å sjåas ætti.

Som sakt, læng sia redaktør'n va på møt i Jørnbolé, så hælsinga te møtedeltakeran vart: "Gått Nytt År"! Som vart besvårrå me: Ja, de e i aillfall start'n på ein ny Jørnbolsesång, ætti såmmårferi'n!

TRAUMATISK START FERR VAFFELSTEIKERA!

Som vanle va Vaffelsteikera deinn føsta som møtt opp, me ein stor bålli vaffelrør, å klar te dagens gode jærning. Mænn Vaffeljærne mangla! Øverste ansvarle, ferr deinn absolutt vektiast jænnstainn, HØS Olav Ivar, vart alarmert, å ein resærveløysning etablert. Mænn de skoill traktas kaffe å! Ja, du kainn tænk dæ sjøl, kolles ein kaffetraktar, kor i kaffefilter foill tå kaffegruggi, sjer ut ætti ein måna!!
Opprænskingsjåbben deinn fekk HØS'n, som vart jort på ein sjykkele måti! Ingen klggå på kaffen, å Vaffelsteikera, hu fekk skryt ferr GO vaffelkak!

SIA SIST!

De va ein gång: 1. STOP, starta butikk på Stasjon, me my nøtti å unøtti vara, e de Jallavara de kailles? Om deinn kainn vi bærre sei "Det var en gang!" Butikken e no avvekla.
Ein stor bruktbutikk vart ferr nån år sia oppstarta på Wibe butikken, åsså om deinn må vi sei "Det var en gang!" Deinn fløtta te Værdal'n, markede fer både hainnel å åndele verksomheit e antagele stør der.
 

Ætti ein lang "svangerskaps periode" e no bøgginga tå prosjækt "Hellemshaugan 2" kommi i gang. Byggningsferi'n e åver om måndan, å da vill vil tømmrera, murera, rørlæggera, elæktikkera, malera, masjinkjørera, sjåføra å mang fleir yrka vårrå i foill gang, me færdistillels.
Aill de næmte Yrkan, me stor Y, e i lag me de flest praktiske Yrkan, de vektiastan ferr å håill Norge i gang. Utrule rart att itj skolemyndiheitan sjønne nåkkå så ænkelt som det. Mænn dæmm hi vel i sin akademiske høyheit, glømt aill di følka som hi jort jåbben, finn dæmm kain sætt sæ bokom skrivebol´e, eiller når dæm må sætt sæ på dass.

Du store værd'n korr mykkjy sprøyt å toillsnakk vi ska få plagas me fram te Stortingsvalge!

SAKA BEHAINNLA PÅ DAGENS MØT?

Småpludder om heiller pærsone teng, som itj passe sæ ferr almenheita. Redaktør'n som ska skriv referata ha jærn sjett i stør engasjemang om teng som koinn ha verri sætt litte på "spiss'n", mænn de va føst når:

det bynnt å ryk, frå skårstein, på deinn henn flåtte båt'n, de vart liv i fersammlinga! Ska 'n Åsmund ut på tur? No hi båt'n i tri såmmåra liggi nærmest "lainnfast" i Hylla Marina, å fungert som høtt, jaggu artti å sjå at båt'n hi motor!

DAGENS AKKEVITTVINNAR!

De va heit på sin plass att HØS, Olav Ivar, koinn trækk ut si eiga vinnarkul, når dagens eineste Hovejevinst skoill utdelas.

DAGENS MØTEDELTAKERA!

Bakom Olav Ivar Bragstad står frå vengster: Jan Salberg, Roger Austad, Harald Glimstad, Toralf Letnes, Inge Magnar Johansen, Lars Aksel Næss.

GUTTENE PÅ BROEN!

I Goveré vart de sælvfølgele ein tur på kaia. Der koinn "Guttene på Broen" studer eitt utrule reint badevatt'n, mænn hainn som ha ti de reine vattne i bruk, koinn fertæl at de va Kalt!

Dagens siste bilde, frå Hyllkaia.

MEILLING FRÅ HUSØKONOMISJÆFEN:

I ækstraordinært årsmøte å generalforsamling vart det bestæmt at jørnbole skull stæng i juli. Det vart 100% enstæmmi vedtatt. Årasaken e at vaffelsteikeran ha søkt om såmmårferi, først gången på 10 år. De vart invelga, men utan feripæng.
Første ordinære møt bli 5. august.

Ivar Olav Bragstad
HØS.

JØRNBOLMØTE 21. april.

GAMMLE BILDA DONERES HYLLA VEL!

Gerd Ertzgaard Haugberg hadde sett på  gammle bilder, og funnet 2 Hyllabilder, som hun lurte på om var av interesse for Rørsia. Det var de selvfølgelig, og ligger nå her.
Men de må å komme almenheten til del, og henges opp på Dampskibsbrygga, eller Hylla Vel huset. Bildene ble skrevet ut, påsatt ramme og overlevert Hylla Vel's representant, på Jørnbolé, Roger Austad. Her blir bildene grundig studert av møtedeltakerne. Antagelsen om at bildene er fra ca. 1900 ble heller styrket enn svekket.
Bildene er, med Gerd's samtykke, oversendt Inderøy Museum og Historielag, så kanskje kan vi få en god bekreftelse på årstallet.

I dag va det go møtedeltakels, bærre 2 stola sto tom, da Gavelsbo'n ankom, nåkkå som bety heile 12 Jørnbolmøtedeltakera, nåkkå som resultere i att 'n Roger, FårmainnØkonomiSjæf (FØS) koinn sei sæ svært gått fernøgd me resultate.
 

Sjer ingen groinn te å næmn, gråstripå'n i håré te Gavelsbo'n, mæn Litt gammal, bynne 'n no å bli hainn å.
(Klekk på linken, nytt vindu åpnes, å da klekke du på Åpne inholdet i ett nytt vindu.) Kos dæ!

VEIPOLITIKK i TRØNDELAG!

I dag kom Trøndersk veipolitikk på "bolé". Det vart omtaldd eitt infomøt, som Vægvæsne ha hatt me groinnægarlage, å der ha de, på tråss tå stor ferveintninga, itj kommi fram de minste nytt. Det vart spekulert i korr læng de va sia vi va på Vægvæsne sett infomøt, på Soltun, Fleskhus, utan at vi itj fekk tifæsta det te at de va læng sia. Der kom de i uttalels, frå ein kar som ha hett en framtreanes jåbb i Verdal kommune: "De vill mins gå 30 år finn det bli nå veibøgging i jænnom Bjørga!" Å jaggu sjer det ut te att 'n får rætt!
I Lokalavisa sto de ein dag ein stor 0, som koinn fertæl om statspæng te veibøgging i Trøndelag. De fekk redaktør'n, akkurat heimkonni frå ein Bobiltur jænnom heile Nol-lainn, kor det verkele va bøggd ny E6!

 

Frå Finneidfjord å te Saltdal, ein strekning på ca. 140 km, bøgges det no ny E6. Hære utstyr i e foillt gang på utrule mang plassa, bærre åver sjølve attme Mo i Rana å åver Saltfjellet, e det itj vægbøgging i gang. Å itj nåkk me det, ny Hålogalandsbru bygges åver Rombaksfjorden, nord for Narvik!
Ein må bærre Bøy sæ i hatt'n" fer veipolitikkera'n i Nordland, som hi løkkas me å få gokjeinnt vieplana å te slut hi løkkas me å få tedelt nødveindi pæng, frå staten.

Ein kainn vel ha groinn te å spør sæ om groinn te at Trøndersk veipolitikkera itj løkkes, eiller kainn de ha si årsak i aillt ferr mang småkånga å særinterræssa, som itj makte å kåmmå fram te fælles eniheit å fernufti løysninga.

Kansji mangle Demokratié ein Diktator, som makte å skårrå i jænnom, ferr å løkkas, å som itj hi som hovedmål å jørrå aill te lags. Nån upopulær avjørrelsi, i fårhåille te særinteræssa, må taas, ska Demokratié funger!

DEMOKRATISK VÉR!?

Ja, de kainn sjå ut som om Vermainn å slit! Rætt som de rægne, så sjon sjola, eiller så snø de sjykkele labbsola! Hi vi fått ein vermainn som slit me småparti å særinteræssa, å som itj får anledning te å steill te de vere fleirtalé ønske, no som vi e i slut'n tå april! Når mai'n kjæmm ska jo bonkaillan, sitti på traktor'n, i foill gang me våråinn, å da må jo åkran vårrå så pass opptørka att utstyre kainn brukas.
Når de føst næmnes nåkkå om sære småpaarti, så fekk deinn sint Tiyr'n, som va ferbainna på ein vess partiledar, foillt bifaill å ferståels, frå møtedeltakeran.

DAGENS VINVINNAR!

Bilde vise tydele kæmm som i dag koinn ta me sæ Vinflaska!

JØRNBOLMØTE PÅSKLAUDAN.

Redaktør'n ha sli frå sæ tanken om Jørnbolmøt Påsklauda'n, føle befainn sæ vel roint om kreng på høttå å i cæmpingvågni å spikerteilt. Da kom det telefon frå Gavelsbo'n me klar å tydele besje om å still på Jørnbolmøte øyeblekkele! Der vart de i dag særvert Vinerbrø, ætti som Vaffelsteikeran ha Påskferi.

Vel innom døra kom de ein tør kommentar frå Økonomisjæfen: "Da bli de åverskudd i dag å!" Ælles så vist det sæ att winerbrøa, Gavelsbon ha skrøtt tå va erstatta me skolbrø, meir mat å minner søtt, mænn O.K.

Att de va Påskstæmming va lett å oppfatt, ingen store heinnels, på bøgd'n koinn de oppfattas ha sjedd, mæns Redaktør'n ha verri på vinterle Bobiltur heilt opp te Fjellkysten i Lavangen. Ein Gråttetur som ha verri omsnakke i par års ti skoill jænnomføras, trudd vi.

Vermeillingan te tråss, jekk på stort sjett tør å fin veia, å i ælles fint ver. Mænn så va de de store reisemålé: Grottetur te Sagelva Grotter. Vi ha Guide frå Fjellkysten hotell, som bærre ætti nån få meter innåver i gråtteinngangen sætt sæ feroinnra ne å utbruaut: "Her var det mye is! Har ikke sett noe lignende på mine over hundre turer" Som du sjer på bilde inngangen ne te deinn store gråtta å Sagelva, va foillsteindi spærra tå is! Guiden va litte skuffa åver å itj få muleheit te vis ås heile gråttesysteme. Mænns vi, va meir einn fernøgd, som fekk opplåvve de henn fenomené på vårres føste tur. Vi, Bobilsjåfør Gerd å æ, spekulere fræmdeles på kolles deinn henn typen is hi vørtti laga. Sjølve ælva legg jo mykkjy leger einn is'n.
Ein teng kainn vi anbefal: Vintertur i Bobil, å da spesielt mot Nol!

TRAFIKKFALE BUSS STOPP ATTME YX'n!

De e så absolutt ei sak Jørnboldeltakera'n koinn ha behainnla, mænn!? Dæffer telate redaktør'n sæ å fåreslå ei trafikksekker løysning, korr busspassasjera'n slæpp å kryss E6'n.

Problem e iflg. Trønderbilan nolgåenes buss, som itj ønske å bruk busshåildeplass'n oppme Wibe. De på groinn å knap ruteti å langvari veintin på klar vei inn på E6'n frå FV 755, ska vårrå hovedgroinn te at deinn busshåildeplass'n itj brukes. Sørgåanes buss har minner problem i så måti.

Ka da me å bruk nån krona på å tepass avkjøringa te Hellemshaugan, å samtidi utbeder det henn område te parkeringsplass? Deinn koinn da brukas tå busspassasjera på nol å sørgåanes buss, utan å i de heiletatt ha behov ferr å bevæg sæ på E6'n. Ei utvidels tå parkeringa ått Jærnba'n, e å eitt behov som trønge sæ fram.
Fårslage åverseinnes Vægvæs'n, Trønderbila'n å kommun.

VI PRISE GÅTT PÅSKVÉR!

Nåkk ein gång, vermeilling te tråss: Påskvere byr på næst'n sjyfri himmel å tæmprature på omkreng 10 pluss. Itj rart de krible i drivar'n på Nol-Salberg, som va i foill gang me jøssling på kveitåker'n!

DAGENS VINVINNER!

Me ønske om i fortsatt gått Påskvér, GO HÆLG.

JØRNBOLMØTE 25. mars.

Hårfarge vart dagens vektigste tema, diskusjon gått igang aillerede da redaktør'n kom inn jænnom døra. De va litte vanskele å oppfat stæmmingen, mænn føs'n ha antagele fått orientering om farding tå hår, da konklusjon vart presangtert: "Hainn ha itjnå behov ferr bleiking førri hainn eventuelt skoill fresk opp hårfargen". Mule att ein koinn mærk ei lita følels tå att 'n va fernærma. I aillfaill vart kommentar om gråhåra møtedeltaker eitt stadi tebakeveinnanes tema oinner møte. Bærre to møtedeltakera kom så nån loinde gokjeinnt jænnom hårfargenålaue: Gavelsbo'n å Steinbilsjåfør Lars Aksel, bærre små hæntydninga om antydning te grå stripa.

Ælles så sjer de ut te att nåkkå tå futt'n bynne å ha gått tu møtedeltakera'n, både på deinn ein å deinn ainner måtin. Vekti æmna som ny E6, å revisjon tå kommunedelplan, som egentle skoill ha verri i par svært så engasjeranes diskusjonstema, va foillsteindi bort frå diskusjon. I stan så jekk de på småsnakking om korr gunsti eiller kansji ugunsti det va å ta sæ ein tur ut ferr å "Gå tå sæ", på Hylla. Om de va egenærfaring som låg te groinn ska vårrå uskrevvi, mænn ein koinn lett få intrøkk tå att spasertur itj ha eint heilt ætti fårutsættningan.
Nei, redaktør'n må ærkjeinn att de bli stadi vanskelear å få te nå meiningsfyllt referat, når hovedsakin dreie sæ om hårfarge, prostata å potænsproblem. Da må 'n finn på nåkkå sjøl!

Veré ferr æksæmpel!

Ætti nån dåggå me fint å gått ver va næst'n aill snøn bort, å leirkaill'n kosa sæ i vårsola, så kom, ferhåpentlevis ræstlagre tå snø ne frå himmel'n, å snøskoffla mått leitas fram på nytt. Tri førremeddaga jekk me te snøskoffling, mænn så kom freda'n me rægn å millver å snø'n vart bort tå sæ sjøl.

NY E6'n!

I kommunedelplan kainn ein lesa att planlæggeran å Vægvæsne hi kommi fram te tri aktuell veiføringa, som starte me tunnel utom Bjørga, å kjææm ut på tri fesjelli plassa. Jørnbole sett fårslg om ny Jærnbanetunnel, sjer ut te å vårrå ærstatta tå veitunnel, heilt fram te litte oppom Bergsaunet. Kansji de bæst løysninga ferr både trafikkanta å Rørbyggi, som får ha gammel E6'n som lokalvei. 4 Feilt's E6 betyr to parralelle tunnela, ein ferr kvar rætning, uansjett kolles alternativ som bli de einnele resultate. Mænn sansynlevis sætt Senterpartie ein effæktiv stoppar ferr veiutbøgginga, i resji tå veisælskape "Nye veier", så vi Gråhårete får vel itj opplåvvå nån ny vei, om tradisjonnel Trøndersk veipolitikk bli resultate.

NÆRINGSOMRÅDE LENSMYRA!
 

Hen va de my sjølskryt frå kommun! Ka hi dæmm jort? Dråppa ut frå muleheita te å bøgg ein foillværdi næringsvei, me stor støtte frå Jærnbaneværke! Jau, dæmm bidro me asfailt på 75 meter, mænn de va iaillt.
Hen e Hellemsjola ti i bruk te, ska vi kaill det "Drømmeplan". Mænn skoill de no vårrå sålles att kommunepolitikkera'n einnele hi oppdaga att RØRA legg i Sentum tå Innherred, ja, vi kainn vel dra de einnå længer å sei sentrum tå Nye Trøndelag.

Ka om ein tok i bruk slagole: KJØR DEINN GYLDNE BEINVEI, TE RØRA! Hen koinn ein slæpp krig millom Levanger å Steinkjer, Trondhein å Namsos, lægg verksomheita mett i millom! Eit strålanes æksæmpel bli deinn nye fælles RØRAHALLEN, korr føste byggetrinn, TeaKwondo hallen, trule får byggestart te høsten.

DAGENS VINVINNER!

Så bli de vin på Fredag!

Redaktørens bekjeinnels:

De vart itj nå referat frå Jørnbolmøte 25. februar, sjøl om redaktør'n deltok. Det var plussele bestæmt å start ut på Bobiltur, så så tia jekk me te å klarjørrå ferr avreise.

Va heim ætti tur'n fredags ættemeddan 10. mars, mænn me både kråppen å bil'n foill tå basseluska, så vart de heiller itj nå møt om lauda'n. Me repækt, ferr att eldre lett bli smetta å stygg-klein, så fainn æ de bæst å itj utsætt møtedeltakeran ferr å deinn faran.
Mænn bilda tå resultate tå Vinlåtterie de får du hen. Olav vainn 25, februar å Roger 11. mars.

Deinn 22. februar fekk vi meillinga om at WILLY SEM var gått bort, og at bisettelse skulle skje i Bryn kirke, på Rykkin. Willy's pensjonist tilværelse, ble nok ikke slik som ventet. Ett slagtilfelle, for 18 år siden, medførte nedsatt bevegelses evne, og sterkt redusert taleemne. Og som ikke det var nok, så ble det etter hvert også, sterke smerter.
Men en tilstad var uforandret: Willy's gode hummør og evnen til å ta alt med godt humør og en god latter.

Etter bisettelses seremonien i Bryn kirke, hvor venner og tidliger arbeidskolleger deltok, var den nærmeste familie samlet til minnesamvær i Bryn menighetshus. Her ble en av Willy's favoritt melodier Åge's "Trondheimsnatt", som ble avspillt i kjerka, på nytt framført som Røra Songlags "Hylla natt".
 

To Gode "Gammle" Hyllbygger, som med kraft deltok av framførinen av "Hylla Natt", Kjell Bragstad og Jarle Solberg, De hilser også til Rørsia sine lesere.

VI LYSER FRED OVER WILLY SITT MINNE!

JØRNBOLMØTE 18. februar.

Hainn e trøytt Roger'n i dag! Kom heim frå feriparadise borti Thailainn i går kveill, å sleit tydelevis me de som så fint kailles Jetlag, eiller nå legnanes, "æ e på Bangkåkk ti æ sjø" kommentert'n, å va vel da mett i ættemeddagskvila. Mænn hainn e itj å lein om åvårrå trøytt sjer de ut te, Gavelbo'n å hainn Lars steinbilkjører sjer slett itj nå meir vakkin ut.
Føst va de foill sjækk tå pængskrine, som hainn ha fått åverlevert frå vikareranes pængsjæf Olav, som ha meilt fårfaill samtidi som pængskrine vart åverlevert. Va vel reidd ferr å få såmmå ræffs'n som 'n fekk ætti førri vikariate, da de va foill uård'n i  både seddla å mynti. Mæn ætti sjækken tå pængskrine, så vart aillt fynni heilt pærfækt!
Så kom de stor spørsmåle: Ha de sjedd nåkkå på Rør'n på de fjort'n dåggå'n hainn ha verri bort? Neei, neei, hen va de foillsteindi fritt ferr heinnels, bærre at de ha verri foillsteindi veromslag, å de som faintes tå snø å is va bort. Jo, ei sak ha vørrti registrert, Basko ha stått som sællar tå i tomt oppi Hellemshaugan, å det mått oppklaras korr dein tomta låg.
Så fekk vi litte referat frå Thailainnturist'n, som ætti kvart vesstnåkk ha vørtti ein kjeint pærso, ha vørtti i jænnkjen på både bara, returanga, ei mopedkjøranes dam å sjortskreiddar'n. Så han verri ut på båttur i par dåggå, te nå øyi å ein muslimbuplass, som sto heiller dåle på vaklanes påla, varmt ha de verri omkreng førti grader på de mæste.
Brunfarge'n, eiller ska vi heiller sei manglanes kainn vel tålkas som at'n heilst hi verri i aktivitet på i ti korr sola itj varme på de værst.

STORÅPNING PÅ COOP BYGG PÅ VÆRDAL'n!

Deinn vektiast heinnelsa, som vart omsnakka, va bellisalg på totom fir i deinn ferbinnels. Meterpris'n va ætti de opplyst pærsona koinn fertel på omkreng 8 kronå. Da vart prissammelegninga ått deinn gammle bøgdasnekker'n, hainn Reidar Bergstad næmt: Meterpris'n på firtom fir va likt me meterpris'n på Hushåillningsbrø, va de tri krona ferr hushåillningsbrøe, så låg pris'n på firtommsbåks'n på 6 kronå, va utsagne hainns. Mænn no finnes itj firtomsbåks'n længer å få kjøpt, mæn meterpris'n på totom fir legg på to-tri å kju kronå, så sammenlegninga hainn's Reidar bli itj så gæli.

MANGLANES VINTER.

De kainn sjå ut som vinter'n 2017, bli deinn føst vinter'n korr snøfræs'n får stå ubrukt. Mænn snømånan mars står snart ferr tur så vi får sjå da. No va de ein verfårskar som, på DAB radio'n, koinn fertæl at vi noe va inn i ein naturle periode me varmar ver. Fårskinga hainns ha vist at de jænnom tue'ner tå år ha verri både varmar å kaillar einn de vi opplev i vårre kårte levetid. Det va itj bærre SOLA å lein som påverka, nei da de va 4 store å vekti planeta som påverka Sola, som i jænn påverka veré på jola. Mænn ka me Miljøpåverkninga? Vart'n spordd om frå radiomainn.
Joda, miljøé de ska vi sælvfølgele ta vare på, mænn de hi vel lite påverkning på veré. De denne hørdes svært så intressangt ut, kansji kainn vi ha go samvittiheit vi som kjøre diselbil læll da.

FERBY PLASTIKKPÅSSÅ A!

Ja, de krave komm i må nån miljøondomma på gæli sia tå Straumen, å sto å lesa i lokalblaé om freda'n. Jo da, dæm egasjeresæ da, mænn å ferby nå så fernufti som plastikk påssåa vise vel egentle korr lite opplyst å ferstaindi deinn jængen e. Pussi me såkailt miljøværnera, dæmm ska ha aillt gåanes på elæktrisitet, mænn når det ska byggas ut de som kailles miljøvænnle kraft da starte dæmm opp å demonstrer, eint'n de e vasskraft, vinnmølnå eiller nødveindi kraftlinå.
Nei, einn om dæmm koinn konsentrer sæ om å få inn litte grainn ansvarsfølels, me hænsyn te tegrising å fersøppling. Æ tænke da på hainn lærar'n som sto fram å krævd følksjikk frå ongdommen.

Ein måt å messbruk plastikkpåsså'n står hoinnluftera'n ferr. Deinn plastikkpåsså'n dem tek me sæ, ferr å sammel opp hoinnsjit'n i, deinn e de meininga dæmm ska ta me sæ eint'n heim te søppelkassin, eill lægg deinn i ein ainna ægna plass korr dein bli samla inn å destruert på ein miljøvænnele måti. Mænn så e de nån som bærre samle opp hoinnsjit'n knyt i jænn plastikkpåssån, å slønge 'n i frå sæ, i natur, på vei eill stikaint'n. Der bli da hoinnsjit'n legganes gått bevara i kansji hoinner år frammåver.

Når vi høre om deinn kval'n som vart fynni me magan foill tå, å strauk me tå deinn groinn e de klart att håillninga må ferrainnras både ått ænkeltpærsona å myndiheita.

Frå 'n Torstein Lund, i Portola Valley, kom de i påminnels om deinn saka, som du kainn sjå meir om hen!

Bra e de att norske skipsredera aillerede tænke på oppsammling tå plastikk som i mule nytt satsningsområde, ferr arbeisslaus fersynings-skip. Sjå hen.

DAGENS VINVINNAR!

Hainn Lasse som læng ha skolka Jørnbolmøtan, ha sett føste beøk på lang ti førri lauda'n, me de result at 'n vainn vinflaska. De var da fræmma krav om att 'n no mått møt opp åfter, ferr å bidra økonomisk te nye jevinsta. Å hainn ættekom krave, me de resultat att, når hainn som siste vinvinnar utførd de vekti værve me å trækk opp kul nr. 5, å vinnarkula, så koinn 'n lesa Lasse på kula!

FORTSATT GO Å SNØFRI VINTER ØNSKES!

JØRNBOLMØTE 11. februar.

Ført ei beroleanes meilling te Thailainnturist Roger: Ikke Akkevitt som hovedjevinst i dag heiller! Hainn Lasse besøkt Jørnbolé, å som du sjer så sett 'n å vefte me Vinflaska, mænns HØS Olav hi foill kontråll på pængskrine. Når meillinga di skoill opplesas va de i lite problem me å få tilstrækkele ro i lokale, mænn ætti fleir fesjøk så var meillinga opplessi, å bilde frå strainna di kainn du sjå hen.

VINTERVE'n FRÅ GAVEL!

Både Gavelsbo'n å "Drængen" Bjarne hi hatt fine fårhåill ferr å driv fram vinterve ått Rørbyggi utan egen veaskog. Mænn Drængen meint att Gavelsbakkan ha vørrti alvårle my brattar de sist åra, de såmmå koinn Gavelsbo'n sjøl bekræft, det å snu traktor'n framsto å som my falear å vær einn de ha verri før i ti'n.

CORTINAKLUBB!

Me deinn innbarka Cortinaentusiast'n, Åge Austad, på plass att me Jørnbole vart de my snakk om gammelbila i aillminneleheit å Cortina i særdelesheit. Åge ha verri på hæfti kjørtur i ein Cortina me V8er å 250 hæst, ei kjæmpeopplevels på hælvdåle grusveia, 250 hæst å 900 kg bil, ha itj vørtti opplev som pærfækt ballanse millom motorkraft å veigrep, mænn arti læll!

NÆSTE ÆMNE: KORR FORT GÅR I 1200 Bobbel?

Når de æmne kom fram i løse, mått redaktør'n fram me telefon å vis fram de henn bilde tå Bobla som kom "fram i løse" ætti 39 år på låvin. Hainn som meint å ha fått 1200 Bobla opp 120 km, på flat vei ha ingen heilt trua på, spesielt hainn som ha greidd å præss ei 1300 bobel opp i 130, me både sol å vinn i ryggen.
Nåkk om bilprat! (Mænn vil du sjå litte meir om Bobla åver kainn du gå hit.)

KÅRTREIST FESK!

Fjolfeskar Dag? Vel om 'n kainn tituler sæ som fjolfeskar, får stå åpent, mænn eitt tå de frie æmnan va feske frå flytebrygga te Hylla Marina. Førri Jul så ha 'n dag fått my fesk å påføllanes fårbud mot å kåmm heim me meir fesk. Mænn no ha 'n prøvd sæ på nytt, utan å få aiine einn sjøstjærn å ein stuggstor krabbi, som ha ailldeles uvanle størrels te å vårrå "Hyllbygg".  Ætti møte så mått ut på Marinan ferr å sjækk utstyre, som vist sæ å vårrå hærja me tå straum å vinn. Ætti rænsing ferr sjøstjæn å opprættin, vart rusa sænka ne på ein ny plass, å da kainn ein vel sei nå sånnt som: "de e håp i hænging snor"! Skitt feske Dag!

Ein kainn lur på om de finns magisk fengra? Føst satt 'n Lasse å vefta me vinflaska som i hælseng ått Thailainnturist'n, å når deinn fæmt Vinlåtterikula, kom opp tu såddbøtta, da sto det Lasse på deinn! Gratulere!

JØRNBOLMØTE 28. januar.

PETTER ASBJØRN BRAGSTAD ER BORTE.

Meldingen om Petter's bortgang, 20. januar, nådde oss 24. januar. Petter var den mest trofaste deltaker på Jørnbolet's møter, gjennom de siste 10 årene, etter at "Brainnstasjon" ble møteplassen.
Etter at han flyttet til Nessveet har vi ikke hatt besøk, og har savnet hans gode humør og ikke minst hans svært gode hukommelse og fortellinger om gamle dager generelt, og på Hylla og Røra spesielt. Mange minner, som ellers kansje ikke hadde blitt husket, er på den måten bevart på Jørnbolets møtereferater, og andre steder på Rørsia.
En stor historiebok er med Petter's bortgang lukket for godt! Men Petters sønn, Olav Ivar, forteller at Petter etterlot en stor mengde bilder, noen av disse kommer nok også på Rørsia etter kvart.

BEGRAVELSE FRA SALBERG KJERKA.

Det var en fullsatt Salberg kjerke som tok avsjed med Petter, på den siste januardagen i 2017. Sokneprest Ottar Strand holdt en fin og fyldig minnetale, og leste opp hilsener på båre bukketer og blomster. Blomstene fra Jørnbolet står på pidestall til venstre.

MINNENE OM PETTER VIL LEVE! OG VI LYSER FRED OVER HANS MINNE!

JØRNBOLETS FEIRER 10 ÅR, PÅ BRAINNSTASJON.

FØS Roger ha ti tur'n te gæli sia tå straumen, ferr å kjøp Jubileumsblautkak på MAREN's Bakeri. HØS Olav Ivar va i dag ein svært ståilt dognas Vaffelsteikar, nåkkå FØS'n va svært fernøgd me ætti som MAREN's svært go blautkak betydd i utlægg på heile Kr. 420,-. Mykkjy gått å vel val pængan!

Om vi no feiré 10 år på Brainnstasjon, så går Jørnbolhistoria mykkjy længer tebake i ti:

I 1967 sto Røra Veikro, eiller NOR KRO, som kroa heitt deinn gången, å ein kainn trøgt sei: "Det var andre tider den gang!" Stor aktivitet på Caltex'n ått 'n Paul Erling, å døgnåpent både på Kroa å Caltex'n. Deinn speé beynnelsa te Jørnbole, på laudåggån, vart jørnbole attme inngangsdøra, der satt de bestaindi ein eiller ainna Rør/Hyll-byggen, næst'n frå mårrå te kveill. Skoill bole tilfeildivis vårrå ledi fer ainna veifårrånes, som uvitanes slo sæ ne på vårres "Jørnbol", ja, da vankeka te tydele blekk som sa: "Du hi ti bolé vårres!!"
Tradisjon me referat frå "Jørnbolmøte" kom me Rørsia i 2003. Mænn utrule nåkk tradisjon e næst'n 50 år!!

Dagens eilstemainn Toralf, te vengster, hi akkurat fått tedelt Jubileumsblautkak, mænns 'n Roar e i gang me å heint deinn føst smaksprøve'n. Hainn te høger e 'n Aage Austa Jørnbolets færskeste medlæmm, som feire sett treddi Jørnbolmøt me eitt solid jaffs tå Jubileumsblautkakstykkje sett.
Samstæmt domm: MAREN's Bakeri levert i ækt å velsmakanes Jubileumsblautkak.

NÅKK EITT SJIFTE: BORT ME FM INN ME DAB+ RADIO!

Sløkking ta FM radio nætte nærme sæ me stårmskrett. De ivriast radiolyttera'n hi aillerede fått på plass ægna utstyr, å da snakka vi på Jørnbolé sælvfølgele om radio i bil. Ailt frå de ækleste DAB+ adapter te ny DAB+ radio va utprøvd. Nåkkå funka bra, ainna dåle. Nån mesta signala plussele å uveinta, ainner om æm fekk Mobiltelefon/meillinga, eiller når Xenon løs vart brukt.
Mænn vekti ærfaringa ha de vørtii: Anteinn de e vekti det! Så kailt vindusannteinn ut'n joling va næst'n ubrukbart. De hi redaktør'n i bobil'n, så problema va velkjeint. Bli vel nødd te å jørrå ein insats, å følli råe fra ækspærtis'n: trækk ein ledning frå jolingsponkte på vindusannteinna me ein einni, å så finn eitt jolingsponkt i chassié te deinn ainner einnin. Da skoill heile bil'n funger, som anteinn, va ferklaringa. Ælles så skoill de vårrå mule å anskaff ein såkaillt splittar, å bruk bil'ns originale FM anteinn. Mænn de absolutt bæste va komplætt sjifte te utveindi DAB+ anteinn.

THAILAINN TURISTA FRÅ RØRA!

Ka de e som trække ska vårrå uvest, om de strainnlive eiller byens lyse eiller mørke sia, de ska våårå usakt. Mænn når FØS Roger bekjeinntjol att 'n va invitert te Thailainn på Sailtkjøtt å kålstapp, da bynnt vi å spekuler???
Å svar fekk vi, to par frå Hellemshaugan skoill å dit,  Inger å 'n Kristian, å Unni å 'n Leif, som reist ein dag tilear, å ha invitert på meddag, når ættenølera'n omsider kom fram.
Feritur'n resultert i fårfaill på de to næste møta'n, nåkkå som umiddelbart resultert i deinn henn kommentarn: "Da må de vel bli Akkvittflaska som jevinst i vinlåtterie, de næste to møta'n!"
Deinn kommentar vart umiddelbart besvårrå: "Dæmm står innpå den!" Å da va de bærræ å ønsk ferrist'n: GO TUR!

RÆFFS TE SJORNALIST'n!

De e itj bærre Åver Der, at sjornalista'n bli straffa, ferr å skriv feil om fakta!! De såmm hi sjornalist'n ferr Rørsia no fått ærfar, bærre lesa meillinga frå sjæfen på Jørnbole:

Hei Jan ! Hehe... Trur du messferrsto litte... vi va invitert på rotgraut te a Unni å n Leif sist torsdan i lag dæm vi ska fårrå i lamme te Thailand. Vanskele me rotgraut i Thailand trur æ.

Takk Roger! Ja, æ syntes verkele de va ein sensasjon, mænn heiller itj i uveinta påfoinn frå deinn kaint'n!

Beklage! GO TUR TE DÅKK AILL!

DAGENS MØTEDELTAKERA!

10 årsjubileumé vart feilra me 10 mainn + ei dame! Hu Gavline kom gåanes neåver frå Gavel, å vart sælfølgele bøddi både kaffe å Jubileumsblautkak, mænn utrule nåkk, hu takka nei, skoillbærre heint ein vess pærson å kjør te Steinkjer. Redaktør'n, som ha veinta i de længst me å fotografer dagen deltakera, jekk dærme på ein smeill, da plan va å ta bilde i ferbinnels me kåringa tå:

DAGENS VINVINNAR!

Ailldeles utrule, mænn tri minutt førri dagens vektigste bejivenheit, Vinlåtteritrækkinga, fekk Gavelsbon besje'n: No må vi fårrå! Å hainn lystra! Vi satt nærmest sjåkkert da trækkinga starta, å kul nr. 5 einele vart trækkt opp tu såddbøtta:

IVAR sto de på Kula! Mænn hainn vist så, ætti ein Telefon, å vårrå lant oppi Salbergdal'n, å nækta å snu ferr å heint jevinst'n. Da kom fårslage: Vi drekk opp flaska! Mænn ætti som fleirtalé vist sæ å vårrå bilkjørera, så faillt fårslage einstæmmi. Vin flaska e ti gått vare på å kainn heintas i redaksjon, når de passe Ivar Gavelsbo'n.

JØRNBOLMØTE 14. januar.

Redaktørn må bærre innsjå: Grønn e ein ferfærdele farge, dæffer bli det grønne sjifte presangtert bærre ein gång, så noe e vi tebake te de normale.
Fredag deinn trættan starta redaktør'n bobilsesången å la ut på tur. Sælvfølgele vart de åvernatting på Toftemo i minus 20 gr. finn vi fekk prøvkjørdd ny E6 jænnom Gudbransdalen, utrule nåkk så va deinn lagt utom kjettbebyggelsi, me to tunnela, me ei læmgde på ca. 4 km kver. Så via Elverum å Morrokulien kom vi te veinneponkte,  Åmål, kor de va næst'n 30 gr. varmar!

Nåkk om de. FårmainnØkonomiSjæf Roger åverseint bilde tå Dagens vinvinnar:

Me de henn kommenter'n: Dagens vinvinner Toralf som sett på sia tå'n Harald. 8 mainn på dagens møt...ein ny...Åge Austad inant... Go hælg !

 

       

JØRNBOLMØTE 7. januar.                          Te føstsia.

Jørnbolets møtedeltakera i aillminnleheit å FØS'n i særdelesheit ha registert kravé om eitt GRØNNT skifte i fedrelainne. Følgele stilt hainn i dag, på årets føste møte me grønn plastikkpåsså, grønnt pængskrin, å som itj de va nåkk, hainn krævd betaling i gønne seddla, mynt mått'n nåkk go ta i vanle norsk standard farge.
Ætti som ingen motsætt sæ krave te einnring i Grønn rætning, så va deinn sak opplessi å veti.

ÅRSRÆGNSKAP FERR ÅRé som va, 2016.

Ætti årsavsluttning me betaling tå huslei, utbetaling te Hjertestarter, så krompa kassabehåillninga mærkbart, å va ve åvergangen te 2017 560 kronå.
På åversekt'n åver oppmøt så trone hainn Toralf øverst me oppmøte på heil 42 møta. Mænns vinnarløkka hi verri på hains si på omtreint kvar tiene oppmøte. Deinn som suverent hi hatt bæst vinnarløkk é 'n Ivar Gavelsbon, som hi konna ti me sæ jevinstn heim, 7 gång de vill sei ætti kvert fæmte besøk.
Jo da, rætt ska vårrå rætt, hainn Per "hoinner" Holde kainn skryt tå 100 % vinnarløkk, me eitt besøk å ein jevinst. I sånn vinnarløkk kjæm oinner betægnelsa flaks. Vi sjer å att hainn Nils sle Gavelsbon, me jevinst pr. 4,5 besøk å te slut Roar H som greidd å få me sæ jevinst ætti 4 besøk.

GRØNNT SKIFTE Å BÆNSINPRIS.

Ei avjiftsaukning på små 35 øre liter'n hi fått massemedia ti næst'n å "gå tå skate", historisk høg bænsinpris høre vi på nyheiti'n på fjærnsyne å les i avisån. Ein må vel koinn sei at jornalista'n e historilaus. På deinn ti redaktør'n bynnt å kjøp bænsin sjøl va pris'n ca. krona å timlønna te fagarbeider'n ca. 6 kronå,  Dæmm som va litte ønger kom i hau bænsin pris på trikronå å fæmti øre, å da va timlønna ca tju kronå ferr fagarbeider'n. Ailtså 6 liter bænsin ætti ein tim arbé, om ein heill skatt'n utom.
No legg i vanle timlønn på omkreng to hoinner kronå, me ainner ol så får du døbbelt så my bænsin ferr timlønna. Når ein sjer heile sammenhængen "tå bilpakken", som ji ein reduksjon i blaint ainna årsavgifta, så går i aillfaill redaktør'n i pluss på deinn saka. Trudd egentle att "Agurknytt" hørrd såmmår'n te, mænn ætti deinn Globale oppvarming, så får vi vel sånn nyheiti heile åre.

GRØNNT SKIFTE: PÅ SPORÉ!

De e vel de ein kainn kaill de, når de bli stillar. I aillfaill om ein sjer te de "Ferreningen mot støy" kjæmpe ferr: Støyavjift på PIGGDÆKK! Heile 1000 krona vil dæm piggdækkbrukerean ska ut me! Ferr redaktørs spælle de de såmmå, kjøre piggfritt, som 'n hi jort i 40 år.
Når  Grønn skifte på spore næmnes, så hi de sammenhæng me att de 'n Hrald hi ønska, minst lik læng, stillheit på jærnbanesporé. 22. desæmber 2016, presis klåkka tåll, va det slut på TÅGTUTINGA! Da va sjilta som tågsjåfør'n besje om: No må du tut, lagt ne på jola, å i lang historie me tågtuting slut. Vart 'n Harald fernøgd??
Jo da, hainn vart de, sjøl om 'n ha hørrd to tutinga seinar å! Tågsåfør på gammel vani, eiller heilst varseltuting, te passasjera på stasjon, som ska vårrå me på sørgåanes lokaltåg.
Nyvein te Budal'n e no ferdi bøgd å åverlevert te brukeran/Jernbaneverket. Å deinn nye vei'n hi fått det svært så ænkle namne: Søndre Lensmyrvegen, eitt namn som e bestæmt tå Inderøy kommune. Jørnbolet's fårslag, di ænkle å beskrivanes namna: BUDALSVEIN eiller SVIMYRVEIN é dærme ferkasta! No hi det vørti to Lensmyrveia, deinn gammle hi fått namne Nordre Lensmyrvegen. Inderøy kommune Bæst å lein. (oppi haue)

GRØNNT SKIFTE: REIS KOLLEKTIVT!

Ja, de e oppfårdringa te de "Grønne jævler"! No hi redaktør reist både me Trønderbanin å Nordlainnsbanin på nyåré. På tågbilætt'n står det omtrein son: "På denne reisen er tåg like miljøvennlig som bil"! Nåkkå som skoill bety at når ein e to ti bil'n så reise ein døbbelt så miljøvænnele som me tåg. Å me deinn låge bænsinpris'n så reie einn alvårle my belliar å. FIAT'n ått redaktør hi ferr æksæmpel ein drivståffkåstna på 64 øre pr. km si deinn va ny i 2011. Nåkkå som i jænn betyr ca. 200 kronå på ein tur te Mosjøen, ein vei. Pænsjonistpris på såmmå tur'n 311 kronå.
Konklusjon må da bli ænkel å grei, bil ei både miljø å kåstnassmæssi ber einn tåg!

GRØNNT SKIFTE: SYLTATYE PÅ VAFFELKAKA!

Ja, når Jørnbole hi bestæmmt GRØNNT skifte så jæres det me stil! HØS'n ha fåreti i groindi oinnersjøkels om ka ferr nå ståff som befinn sæ i syltatye frå RØRA. Konklusjon va utrule nåkk: Innhåille i de store glassa va ainntles einn i de små, blainnt ainna i ståff hainn kaillt pektin, eiller nå legnanes, skoill vårrå meir miljøvænnele i di store glasa. No va storglasa litte grainne dyrar, mænn ingen tivil blainnt møtedeltakeran: Vi går ferr Grønnt!

DAGENS GRØNNE MØTEDELTAKERA!

Ti mainn stærk på plass attme Jørnbolé, som e langbol millom to jørna.

GRØNN VINVINNAR!

Lykkens Gudinne mått i dag å vårrå i de Grønne jørne, i aillfaill var dagens vinnvinnar Roar, i kledele Grønn T-sjort deinn som koinn ta me sæ Vinflaska heim.

Trudd'n antakele, mænn Vinlåtterie va itj før avvekla finn hainns Bedre halvdel komm inn døra, å me eitt ha Vinflaska fått ny ægar!

GO, Å KVIT HÆLG!

Te føstsia.