HYLLA - en gang RØRAs "hovedstad".

HYLLA OMKRING ÅR 1900!

Hei Jan

Under opprydding og flytting kom jeg over disse 2 bildene fra Hylla. Det står dessverre ikke noe årstall. Vet ikke om de er av interesse, men sender de allikevel.

Påskehilsen fra

Gerd Haugberg

TAKK GERD! Dette er bilder med stor historisk verdi!

Gerd trådde sine barnesko på Hylla, datter av Ivar og Margit Ertzgaard. Om du går lenger ned på denne sia, kan du lese mye mer om Hylla, butikkdrift, skipsanløp, skipsforlis og Hylla kalkverk.

I Norges bebyggelse står det: Før jernbanen kom (1905) var strandstedet Hylla det kommunikasjonsmessige og administrative sentrum i herredet. Trafikken utad foregikk jo sjøveis, og det var ikke ubetydelig trafikk her da. Hylla hadde for det aller meste isfri havn, og når det hendte at Beitstadfjorden frøs til, så Steinkjer ikke kunne få de regelmessige anløp av fjordbåtene, måtte bøndene fra bygdene omkring Steinkjer kjøre varer med hest fra Hylla. Stedet hadde en tid tre dampskipskaier.

Når du forstørrer bildet ser du at det er båtanløp ved "Hyllen kai", så her får du bekreftelsen Torstein!

Røra ble eget herred 1907.

"...Firmaet Nicolay Buch hadde siden 1897 drevet kalkutvinning på Inderøya. Axel Buch, sønn av Nicolay Buch d.e., var den som sikret firmaet kalkbruddene ved Følstad gård i Røra, hvor det store kalklaget på Inderøya begynner. Kort tid etter startet man med oppføring av kalkovn, lagerhus og kai, og så, i 1897, ble Hylla Kalkverk satt i drift."

Hiterste kai tilhørte vel butikken Hyllen, drevet av M. A. Salberg, så Kaia til Henrik Ertzgaard og borterst Hylla Almeningskai. Mer om dette, som bekrefter at bildet er fra omkring 1900, leser du lenger ned.

HYLLA I EYNNY IDRI.

Les artikkel'n om Strandstedet Hylla, skrevet av Olav A. Moen i 1997.

HYLLA 1937.

Petter Bragstad er eier av dette maleriet. Petter mener bildet er malt av Johannes Nergård frå Grannan i 1937-38. Skorsteinen vi ser i bakgrunn og bel bygget på Hylla Kalkverk i 1936-37.
Den store låven Johanneslåven, med Hestøya bak, ble flyttet til Mære, og huser i dag Husfliden på Mære.

HYLLA ONGA 1957-58.

Hei Jan!
Sender deg et bilde som en amerikansk soldat tok av en god Hylla-gjeng på Sneppen i 1957 eller 58.
US Army hadde mange soldater på Hylla i mange uker, tror de drev med oppmåling.
Vi hang mye rundt de, for vi fikk amerikansk sjokolade. Veldig godt.

Så i 1968 kom "fotografen" inn på butikken hjemme og spurte om vi kjente noen på bildet.
Ja, jeg kjente alle, men bare jeg var tilgjengelig der og da.

Jeg prata endel med han. Hyggelig kar, og han ga meg bildet.

Siden har bildet blitt liggende i boden, og jeg har ikke sett det på mange mange år.
Nå synes jeg at flere må få muligheten til å se på det og da er nok rørsia det beste stedet.

Kanskje ikke nødvendig, men lister opp navnene, og jeg håper jeg har husket riktig.
Fra venstre og forfra og bakover:
May Stubbe, Inger Holden, Sissel Følstad, Karstein Sagvold, Gerd Sem, Heidi Austad, Knut Følstad, Rolf Kristian Følstad, Liv Austad, Ivar Kalseth, Knut-Morten Ertzgaard, Lars Følstad, Roar Stubbe, Kristian Holden, Terje Øyen, Svein Viggo Følstad, Jorunn Brakstad, Elin Følstad, Randi Følstad, Kristin Roel og Else Øyen.


Kanskje vi sees på Hylladagen!

Mvh Knut-M Ertzgaard

TAKK KNUT-M! Kansje noen kan fylle ut historien om Amerikanerne?

HISTORIEN OM MELEN.

Kjære Redaktør av Rørsia!

Skriv te dæ da æ plutselig så du hadd ætterlyst skribenten av historien om Melen som du hadd funne på brainnstasjon for nånn år sia.

E ivrig læser av Rørsia sjøl og synes det e artig å kuinn hold sæ opppdatert på ka som skjer på plassen hvor æ har mine røtter.

Melen brukes i dag som fritidsbolig og blir nå hyppigere brukt da æ har flytta tilbake til Trondheim.

Du har min fulle tilaltelse til å legg ut blekka om ønskelig, og e det nånn som har historia om plassen eller folket som bodd der e d av stor interesse. 

Legg ved hefte i pdf. 

(Tips: Om du ønsker å lese bilder som ligger, stående. Høgerklekk på bildet og velg "Roter med klokken" til du har ønsket posisjon.)

Mvh
Kristian Austad (6. generasjon så langt vi veit, på melen

Med vennlig hilsen

Kristian Austad
Kristian.Austad@allkopi.com

TAKK Kristian!

Det er slike ting som er med å høyner kvaliteten på Rørsia!
 
Husker godt "Svensken", som var på besøk i Melen, da jeg var "oppvokstring", og en kommentar fra han glemmer jeg nok aldri. Den kom i forbindelse med att Lars Austad hadde sjøsatt sin nye motorbåt. Den var vel kjørt til Hylla på min fars DKW, og skulle selvfølgelig på prøvetur. Min far var vel med som "motorkyndig", sammen med Lars. Jeg og Johan Hermann fikk og være med da "Svensken", som hadde kommet på kaia og ønsket å være med.
Da han fikk nei, kom replikken: "Hvarfør får inte jag vara med, når Jan og Johan får?"

Hadde vært morro å fått truffet "Svensken" en gang i gjen.

Jan S.

DAMPSKIBET "KONG OSKAR"
FORLISTE ATTME HYLLKAIA I 1895.


Meir om de henne, å ainna historisk heinnelsa på Rør'n, å eillers på Inderøya, kainn du lesa om i åreta "Eynni Idri" som e te salgs på Bunnpris'n.
Boke e laga tå Inderøy Museums- og Historielag. På sia dæmmes kainn du finn ainna plassa korr du får kjøpt både bok å kalænder.

Litte om "Stærkodder" finn du hen.

Litte om Hylla ferr læng sia:

Hylla 25. juni 1953.

POSTEN PÅ HYLLA 1889-1973.

1889.07.01 vart posten på Hylla oppretta på «Gaarden Hylla» og med poståpner «Peder M. Følstad». 
- Det var da poststedet Salberg (oppretta som «Postudtagersted» i  1859 som «Postaabneri» 01.10.1885 og med Anders Johnsen Salberg som poståpnar) som vart lagt ned og nytt Hylla oppretta.

(Gaarden Hylla?? -  Det egentlige Hylla er vel det vi kalla «Lund-husan» da eg vaks opp.  Men der var det vel også ein Salberg før Lund kom inn i bildet.  Kan det være ein samanheng her??     Peder M???? – her passar det vel bedre med Peder  N for Nicolai?)

Poststempelet SALBERG (kom først i bruk i 1888) fulgte med til Hylla og var i bruk der til 1892, da det første stempelet med HYLLA kom i bruk.

1898.07.01 «Landhandler og Damskibsexpediteur Henrik Ertzgaard» tok over som poståpnar.

1934.01.01 endra det status til «brevhus» og da med Ivar Ertzgaard som styrar.
- «HYLLA brevhus, i Røra herred, Nord-Trøndelag fylke, under Trondheim postkontor, ble opprettet fra 1.1.1934 (rute 6122) i stedet for det tidligere brevhus med samme navn
Her er også brukt dato 01.04.34.

1945.07.11 Frå 1945 og fram til nedlegging i 1973 var Einar J. Austad brevhusbestyrar.

1955.07.01 brevhuset lagt under Verdal postkontor. - Sirk. 17, 20.6.1953.

1971.05.01 lagt under Steinkjer postkontor.-  Sirk. 22, 29.4.1971

1973.11.30 lagt ned.  Ny postadresse. 7672 RØRA.

 

Dette viser at SALBERG var i bruk på enno i februar og mars 1890 og da på Hylla.

Dette stempelet – 4-rings – i bruk på «brevhus». Brukt berre i ca to år. i 1934-35 da det vart erstatta av «krona posthorn».

Stempelet med HYLLA kom i 1892 og var i bruk til 1934.

  Til «brevhus».  Brukt berre i ca to år.

Dette er det siste stempelet – kalla «KPH», krona posthorn - som var i bruk på Hylla frå desember 1934, eit nyare kom i 1966 var i bruk til nedlegginga i 1973. Hylla fekk aldri stempel med postnummer 7673 da postnummer kom i bruk i 1968.

Kilder:
Postmuseet, Tore Gjelsvik, «Håndbok over norske 4-rings nummerstempel» og egen samling

Mvh.

Knut Følstad

Vadsø

TAKK TIL DEG, KNUT!

Mænn, på deinn sist konfelutt'n e de stæmpla ein V. Kainn du fertæl ås betydninga ferr deinn? Mein å kåmmå i hau at de va i vekti symbol.

V-stæmple – va eitt overtrykk som nasistan trykt på norske merke under krigen. Det va før å “nøytraliser/ufalegjørrå” den britiske V for victory, eller som brukt på norsk “vi vil vinne”.
Knut

 

HYLLA 1898.

Bildet finnes i album "Gamle bilder" og er poststemplet 1908. Men Petter Bragstad, som har bistått med å finne navn på de som bodde i husene på Hylla, rundt århundreskiftet, mener at bildet kan være tatt så tidlig som i 1898. Han bygger sin antagelse på Alfheim pos. 15 som han mener bilde viser er under bygging, noe som skjedde i 1898. Videre er det skjedd lite utbygging ved planteskolen.

De som bodde i husene var:

1. I ett av disse tre husene bodde Bestefar til Petter, Odin Krokan. Huset ble senere flyttet lengre opp i bakken, mellom veien til Hammer    og steinbruddet.
2. Jørgen Salberg, som var altmuligmann på planteskolen bodde her.
3. Ane Birgitte Stenstad.
4. Rasmus og Anna Hammer.
5. Rasmus Hyllberget. Båtbygger.
6. Vinet som er flyttet lenger opp i bakken.
7. Ments-stu. Hvor Kristoffer Uppdal bodde.
8. Lia. Kristian og Ane Austad.
9. Haldor Buan. Se hva Lill Buan Haldorsen har skrevet lenger ned.
10. Hylla Meieri som ble flyttet til Stasjonsområde. (Trønderfrukt/Røra Fabrikker.)
11. Edvard og Elise Austad.
12. Jon og Karoline Berg. Flyttet senere til Husby i Verdal. Bestefar til Kato Berg.
13. Krokhaugen. Severin og Anna Letnes. Ludvigs foreldre.
14. Johannes låven. Denne ble senere flyttet til Mære, hvor husflidslaget har holdt hus.
15. Alfheim. Kalkverksbestyrer Ivar Følstad.
16. Marie og Jørgen Nordberg.
17. Litj Fagerheimen, Johan og Jørgine Fagerheim.
18. Johan Mære, Smed. (Torgeir Austad har kommet med navnet.)

Så kommer det store spørsmålet: Er dette riktig gjengitt Petter? Eller er det andre som har rettelser eller flere opplysninger tar jeg gjerne i mot disse på E-post jan.salberg@ntebb.no eller direkte.

Føst reaksjon kom frå 'n Knut Følstad:

Er ikkje einig med Petter at nr 9 er huset til Haldor Buan - det vart først bygd i 1914 eller 1918.
Da han reiste til Amerika var det Lorents Solberg som overtok.
 
Eg meiner det må væra "Sentralen" - huset der Gunvor Berg bur og Johan Herrmann også.
 
mvh
Knut

STOR TAKK til Knut som følger med og korrigerer!

HYLLA FRA SLUTTEN AV 30 ÅRENE.

Torgeir Austad mener dette bildet er fra slutten av 1930 årene. På Kalkverket er den nye sjaktovnen kommet i drift. Heimen Krokan er flyttet ovenfor veien til Hammer (Håmår). Steinbruddet ovenfor er tydelig i drift og ny vei er bygget. Vinet er flyttet opp fra kainivå. Høe-huset, hvor sentralen lå, er på plass, Aksel Ness har bygget nytt hus. Meieriet er flyttet for å nevne noen av endringene.
Har noen bedre eller flere opplysninger?

KART FRA "SPOR I LANDSKAP".

I boka som Inderøy Museums- og Historielag har gitt ut står det, i hovedsak:

HÅMÅR.
Plass nr. 1. VINET I. Plass før 1865 og fram te omlag 1885. Jorda nytta som hagebruksskole i åra 1910 - 1920.
Plass nr. 5. Krokhaugen. Plass nr. 1 under Krokan. Fra før 1865. Nedlakt omkring 1940 - 50 da Kalkverket vart fer nergåanes.
Plass nr. 8. Følstad-Krokan I. Plass nr. 4 under Krokan. Husmainn utan jol i 1891.
Plass nr. 9. Følstad-Krokan II. Plass nr. 4 under Krokan. Husmainn utan jol i 1891.
Plass nr. 2. Vinet II. Plass frå før 1865 og fram te omkreng 1885. Plassen låg øst for plass nr. 6 under Følstad.
Plass nr. 3. Vinet III. Plass frå før 1865 og fram te omkreng 1900. Plassen låg øst for plass nr. 6 under Følstad.
FØLSTAD.
Plass nr. 6. Følstad-Vinet. Plass frå før 1830. Nedlakt omkring 1920 da hus å nåkkå jol vart sælt som eget bruk Lidareng.
AUSTAD.
Plass nr. 7. Hyllberget I. Plass frå før 1865. Plassen sælt som eget bruk, Hyllberget, omkreng 1895.
Plass nr. 8. Hyllberget II. (Sveinstua.) Plass frå før 1865 og fram til 1950. Husa revvi å ny heim bygd på tomta.
Plass nr. 9. Hyllberget III. Plass frå før 1865 og fram til 1927. Husa revvi å ny heim bygd.
Plass nr. 16. Naustbakken. Plass frå før 1865 og nedlakt omkreng 1890. Seinar vart det byggd ny heim Endelien her.
Plass nr. 20. Hylla. Inderøyboka nemner plasser her i 1850 og 1865 uten andre opplysninger.
Plass nr. 26. Hylla Meieri. Meieriet bygd i 1898 og var i drift til 1916, da de vart fløtta te Stasjon. (Seinar Trønderfrukt.)

Inderøyboka næmne fleir buplassa, på Hylla, som ikke va husmainnsplassa i vanle meining.

GENERALFORSAMLING FOR KAJEN VED HYLLA 1873.LOVER FOR EIERNE AF KAJEN VED HYLLA.REGLER FOR KAJENS BENYTTESE.1920 KAJEN ØNSKES OVERFØRT TIL HERREDET.
Hylla samlagskaje overtages af Røra Herred fra nytaar 1921.

1922. STYREMØTE I RØRA KOMMUNEKAJ.


Hver kopi består av flere bilder som vises i større format når du klikker på de. Klikk på "Tilbakepilen", øverst til venstre, for å komme tilbake hit.

TAKK til Petter Bragstad som har tatt vare på disse utskriftene, og gjort de tilgjengelig for Rørsia's lesere.

HYLLA FABRIK.

Takk til Truls Ertzgård for denne.

Olav Bragstad sendte denne. TAKK.

Petter Bragstad hi mang bilda legganes.

No deles dæm me Rørsias lesera.
Å æ trøng hjølp te å få namn på bildan. E d nån som kjenne nån, eiller sæ sjøl, seinn mæ ein   
E-påst.
 Mæn vårrå så snill å fertæl kor deinn ænkelte står.
 

Petter Bragstad mener at båten som ligger ved kaia er "Gunnerus" som drev forsking i samband med Brislingfisket.

Les om "Gunnerus" her.

Petter Bragstad har tatt bildene i 1950-51.

HYLLA HAVN FØRST PÅ 1900 TALLET.

Bildet kommer fra Knut Følstad som i 1995 hentet informasjon fra Jørgen Jule og Einar Austad.

Det originale postkortet har Bjarne Sjøvold.

 

MER OM JÆKTBILDE.

    

"Skipperen" i midten. Haldor Buan i 1918. Modell avHaldor Buan's jekt Malena

Etter å ha sett og studert dette bildet på nytt, er jeg enig med forfatteren av boka om "Dyrafjeld", bildet er ikke tatt ombord på en jekt. Det er bare å se på riggen, på bildet av "Malena" litt lenger nede, så er dette bekreftet fullt ut. Den dokumentasjon som Anders har, sier at bilde er tatt av Jakob Salberg, sønn av handelsmann Mikal som hadde butikk i "Hyllen" i dag bedre kjent som "Lundhuset". Til venstre står Anders Salberg, farfar til dagens Anders, og på Høyre side hans bror Tormod Salberg. Skipperen i midten, ja, hvem er det. Er personen på de to små bildene den samme, eller er den øverste en annen. Tre forslag er registrert: Skipper Svendsen fra Åfjord, Skipper Haldor Buan og "outsider" Skipper Ole Brosveet fra Borgenfjorden.
Er det noen som har svaret, Gjesteboka venter på inlegg eller en E-post til redaktøren .

FRA MEDFORFATTEREN AV BOKA OM "DYRAFJELD":

Ja, nå fant jeg også det som står skrevet om Dyrafjeld på hjemmesiden din. Det er jo morsomt at et gammelt bilde har satt igang så mye etterforskningsarbeid som det virker som!
Med all respekt så tror jeg ikke dere er i mål ennå.
Lil Haldorsen mener bildet er tatt ombord på en jakt "Malena" som det er et bilde av lenger opp på siden. Når man sammenligner de to bildene ser man at det er umulig at de kan sitte ombord på den (tykkelse av bom og mast, høyde på skansekledning, lengde av skrog osv.). Jeg er ganske sikker på at bildet er tatt ombord på en skøyte. Man hadde fiskeskøyter og losskøyter av den størrelse som på bildet, men også rene lystbåter. Av klærne og oppstillingen ombord tror jeg det dreier seg om en søndagstur på fjorden. Men menneskene som er ombord vet jeg selvfølgelig ingenting om.
 
Og så et lite utdrag fra boka om Dyrafjeld:

"...Firmaet Nicolay Buch hadde siden 1897 drevet kalkutvinning på Inderøya. Axel Buch, sønn av Nicolay Buch d.e., var den som sikret firmaet kalkbruddene ved Følstad gård i Røra, hvor det store kalklaget på Inderøya begynner. Kort tid etter startet man med oppføring av kalkovn, lagerhus og kai, og så, i 1897, ble Hylla Kalkverk satt i drift. For å få fraktet kalken fra Hylla til Trondheim trengte de flere fartøyer. "Dyrafjeld" ble kjøpt inn av kalkverket til dette formål i 1911 gjennom et partslag bestående av Anton Rosvold, Trondheim (bestyrende reder), Axel Buch, Trondheim, Iver Følstad, Inderøya og Gustav H. Indgul, Inderøya. Selger var naturligvis fiskeoppkjøper og handelsmann Johannes Skarsvaag. Hun gikk inn i en trygg og rutinepreget trafikk på Trondheimsfjorden. Hverdagen besto stort sett av lasting og lossing av kalk. Kalken, som antakeligvis ble fraktet i sekker, ble målt i hektoliter. "Dyrafjeld" lastet vanligvis mellom 1100 og 1300 hektoliter pr tur...."

Informasjon finnes på www.dyrafjeld.no/boka.php, men ta gjerne kontakt direkte på epost hvis du ønsker et eksemplar tilsendt.
 
Vennlig hilsen Anders Slembe (medforfatter)  Boka kan bestilles her:
48139682 / 22631972 E-post: anders.slembe@chello.no
 
 

 BILDE FRA KALKVERKET 1918.

I am scanning pictures from my grandmother Lil's collection, and
wanted to send you a scan of a picture from about 1918 of my great-great
grandfather Haldor Buan with a large group of his co-workers at the
limeworks, which I have attached for you. Perhaps if you place it on the
web site we can identify some of the other people in this photograph.
The "x" and the circle on the picture indicate my great-great
grandfather Haldor Buan (1883-1976).

  Best Regards from Duluth, Minnesota,

-- Lane R. Ellis

TAKK TIL LANE og LILL! Kan noen hjelpe med navn?

”Hylla Kalkværk” bilde fra omkring 191?

Knut Følstad som er bosatt i Vadsø har undersøkt mer og her er resultatet:

 

 

 

1  
?

2  
Jørgen
Nordberg

3  

Jon

Nordberg

4

Jon G.
Nordberg

 

 


Kristian Jule

 

6   
Jørgen
Indgjerd

7  

Severin
Nordberg

8  
Karl
Sjøvold

9
Odin Krokan

10
?

11
Kristian

Westrum

12

Jørgen Krokan

 

13 
Jon

Berg

14 Rasmus

Hammer

15 ”Hal’lo”
Haldor
Buan

16 Kristian Følstad

17
Litj Tomas
Skanke

18
Iver Følstad,

Bestyrer

19
Konrad

Krokan

 

20
Alfred

Westrum

Blank

 

Knut skriver:
"Det er vel veldig sannsynleg at bilde kan væra fra 1917 da kalkverket var 20 år. Det var Petter Bragstad som kom med denne ideen. Veldig sannsynleg også, synes eg."

 

Fra en leser på Hylla kommer dette:

Jeg tror ganske sikkert at person nr 5 på bildet (helt til venstre i 2.
rekke) er KRISTIAN Jule, faren til Jørgen, Ivar, Gunnar, Margot (gift
Letnes) og Martin (som jeg overraskende fant på skolebildet fra Asphaugen  -
Martin var for øvrig født i 1910, så det blidet kan kanskje være fra ca
1917-20?).

Har Knut "bommet" med en generasjon?

 Hainn Kjell Bragstad, som ha åverlevert bilde åt Velforeninga va på besøk på Hylla i dag 31.08.05. Da kom 'n ut me bilde å vist tå navnlesta på baksia. No veit redaktør'n at 'n Knut oppi Vadsø fersjøke å komplætter navlesta på fleir tå bildan så meir kainn kåmmå ætti kvart.

 

HYLLA KALKVERK 1898.

Bildet henger på kontoret til "Hylla Kalkverk" og navnene, som er skrevet bak på bildet, er ikke komplett. Det blir derfor vanskelig å plassere personene.

 


Siste oppdatering fra Knut Følstad, august 2005.

 

KALJOHAN OG DODGE'n.

Fra venstre: Petter Austad, KalJohan Hamrum, Oddvar Malmo, Torberg Engan, Joralf Weie og Lorents Solberg. Bildet er tatt før 1950 og tilhører Petter Bragstad.

KalJohan var en av barndommens store helter. Han kjørte Kalkstein fra Kalkverket og stasjonen. Der rygget han opp på en plattform med sving, dreide den 90 grader og tippet lasset ned i jernbanevogna. Mange timer ble brukt for å studere dette fenomenet.
DODGE'n va heilt rå: Krigsbil med høgerratt og høl i take åt soldat'n som skoill sjøt!

 

Torstein Lund følger opp! Solbjørg også, med bilde lenger ned.

Torstein's mor Sofie står foran. Min hukommelse omfatter ikke denne butikken, men jeg mer å huske at det på brygga var lager for E-verket med Torstein's far som bestyrer. Senere startet vel Axel Tanem bakeri i butikklokalene. Jeg mener også å huske at min far Ragnar i en tid kjørte brødvarer til Wibe. Det var vel før Axel selv kjøpte Austin varebil, og selv sto for utkjøringen.
Tar jeg feil ønsker jeg korrigeringer og flere opplysninger. Torstein utfordres!! 

Torstein tok utfordringen:

Lund Butikken på Hylla.
 

Den første butikken på Hylla ble startet av lærer Karl Magnus Karlsen, som man finner som losjerende på Kverkill i FT 1865, og i FT 1875, som bestyrer "af Rørens Forbrugsforening". Han var ikke veldig heldig som handelsmann og måtte gå sammen med bøndene for å starte "Forbrugsforeningen" rundt 1870. Han var ikke noe bedre der som handelsmann heller, for butikken ble nedlagt i 1880.

 

Karlsen solgte til Gjermund Olsen Nyeggen, som også var en innflytter til Hylla. Han drev handel til 1891, når han solgte eiendommen og handelen til Mikal Andreassen Salberg for 3.300 Kr. Mikal drev butikken til han døde i 1914, en måneds tid etter att hans andre kone hadde dødd.

Mikal var fødd på Åsen, garden ovenfor stasjonen på Røra, men vokste opp på Nord Salberg, som faren hadde kjøpt før han døde. Hans mor ble gift igjen og hadde flere barn.

 

Gustav Lund var ansatt I butikken så tidlig som 1900 da han er oppført som bokfører I FT 1900, men han hadde senere flyttet til Røskje der han drev butikk.

Han kjøpte eiendommen I 1916 og drev butikken fram til han døde I 1929. Hans sønn Johan Lund drev litt med butikken I 30 talet, men var mer interessert I å bli elektriker. Han var montør og senere bestyrer på Røra Elektrisitets verk.

Det var en stor brygge som var en del av eiendommen. Min far brukte en del til garasje, størsteparten ble brukt som lager for e-verket og en del var leid ut til Olaf Stubbe.

På femti årene kom Aksel Tanem og begynte bakeri I butikk lokalene.

 

Hva som har skjedd siden 1957 vet jeg ingen ting om.

Jeg har alltid undret på om det var en kaie som dampskipet kunne legge seg til, men har aldri sett noe bilde som kan bevise det.

Mesteparten av dette fikk jeg I ett brev fra Andrea Hjelde for mange år siden, så kanskje du kan få henne til å sette dette opp I NORSK.

 

Portola Valley, California.

Oktober 2004.

 

Torstein Lund.

 

Vedlegg til Torstein's brev:

 

 

 

Sigrid, Tale og Guss.

 


Nye kjøretøy på Røra.

Solbjørg Lund har dette maleriet hengende på stua. Torstein skal visstnok ha "originalen" med andre farger på flagget.

Torstein har mer om Hyllen telefonsentral. Se lenger ned.

EN EPOKE NÆRMER SEG SLUTTEN.

Rivingen av "Hyllen" har begynt, og Torstein ønsket noen bilder før husene var helt borte. Det ble en meget interessant fotosafari som avdekket godt og solid håndtverk som jeg synes er verdt å dele med flere.

Ikke mye spon eller gipsplate under tapeten her nei. På solide tømmervegger er det påført blåleire, forsterket med halm, og tapeten er lagt direkte på. Muligens 145 år gammelt, og skal vi si: Godt som nytt!

"Fugeskum" fra 1800 tallet, rett fra naturen kommer mosen. Legg merke til leiren som fyller opp og retter av tømmerveggen. Aldeles utrolig at dette har stått siden 1860, like glatt og fint, uten sprekker.

INNLEGG FRA I UTFLYTTET HYLLBYGG:

Navn: Lane Ellis
Dato: 16. august 2004
Email: 
lellis@cpinternet.com
Hjemmeside:
www.activeancestry.com/minnesotagenealogist/lellis


Hello Jan,

My name is Lane R. Ellis and I am sorry that I cannot compose this
message in Norwegian, but hope that my message, and the message of my
grandmother Lil Buan Haldorsen, who was born in Hylla, will get through.
I am 35 years old and live with my wife Julie in Duluth, Minnesota. I
have been doing genealogy research for the past eleven years. One day I
came across the Hylla guestbook pages here and was instantly thrilled to
see the black and white photograph of the sea captain and his two crew
members, because this very same picture is in my grandmother's
collection. The picture if of Lil's father Haldor Buan in the middle,
the captain. I printed out the guestbook entries for my grandmother Lil
and she translated them for me and very much enjoyed reading the
entries. She composed a reply in Norwegian as best she could, and here
it is :

 

From Lil Haldorsen (born Buan)     Lil's hjemmeside.

Jeg var fodt huset som nu Solberg eir. Husker Herr og fru Hoe hadde
telefon central i neste huset. Soster Solveig skulde arbeide med telefon
central men vi reiste til America ga de vart ikke.

Jeg har bildet du trur er tat pa Dyrofjell men trur de er tot pa far's
yackt "Malena" - fer du er Min far Captain Haldor Buan som setter i mitter.

I 1976 kom Solveig og jeg pa ferie till Hylla a fik vare i Einar Austads
hus. De var godt a Mote ham ogso Peder Austad. Solveig vart gift med
Nils Austad. Deaes far og mor hadde butik og post office pa Hylla. Jeg
husken Lunds butch ogsa Ersgaards.

Jeg hadde 2 bror - Alf og Bjarne ogsa fodt i Hylla. Far byde huset var i
1914 o sa du er mit barnsdonskjen. Bjarne og jeg kom pa Tur til Norge i
1990 og vart i huset som Peder Austad hadde - de er nu sommer huse til
hans son, Bjorn Austad fra Moss.

Solveig var en ven af Astri Lund - og var 18 ar naar vi reiste til
America - Alf var 5 - jeg 6 og Bjarne 8.

Bestefar var Sefenius Buan Vi hadde kusiner i Sunnan - Ole og Alf Romo
og Hakon Vist i Sunnan. Ogsa Grankvist - Rolf og Harold og soster
Magnhild Carlson fra Levanger.
 

Nar Bjarne of Alf og jeg var i Hylla motet vi ogsa Peter Breckstad.

Jeg er nu 87 ar sit husker ikke alle vi motet men de var sa mange snile
folk enda pa Rora, de Vakreste plasen i hele Verden. Ansker jeg kunde
skrive norsk bedre.


I had trouble reading her handwritting, but I hope you all can
understand her message. Here is my web page with information about the
Buan family :

http://www.activeancestry.com/minnesotagenealogist/lellis/genealogy/data_99.html#1

I am named after my great-grandfather Haldor Buan's boat, the "Malena".
 

 

Hylla 25. juni 1953.

OM HYLLEN TELEFONSENTRAL.

Torstein Lund har mer, 26.09.04:

Historikk rundt Røra telefonsentral
Sentralen ble åpnet under navnet Hyllen 18/4 1891. Da var den privatstasjon
på privat linje fra Levanger. 6/1 1900 åpnes rikstelefonstasjon på Hyllen på
de innløste linjene i Inn-trøndelag.

Indtrøndelag Telefonsamlag fikk konsesjon 14/6 1890 og ble innløst av
Telegrafvæsenet  i 1900.

Hylla står i Rikstelefonkatalogen som egen rikstelefonstasjon i 1901.

Navnet Røra kommer i Telefonkatalogen i 1919.

I 1921 er Julie Høe oppsatt som bestyrerinde.

1901 telefon katalogen:

Hylla, ET-IV. 1901

Abonnenter i direkte Tilknytning til Rigstelefonstationen:

7     Ertzgaard, H., Handelsmand.

6     Five, 0.

3     Følstad, Peder., Gaardbruger.

5     Planteskolen paa Hylla.

   4       Sahlberg, M., Handelsmand.

1919 telefon katalogen:

Røra.

Hverd. 8—13, 15—20, søn- og hel-

ligd. 8—10, 16—18. Ekstraopr. om

dagen 25 øre, 22—7 50 øre.    

9        Austad, Haakon, gaardbruker.

30       Austad, Jens, gdbr. Austad.

10       Austad, Johs., handelsmand.

      Austad, Jon P., Østerenget.

14       Austad, Karl, gaardbruker.

29 b    Berg, Jon, gaardbr.. Berg.

29 a    Berg, Ole, gaardbruker, Berg.

26 b    Berg, Sivert, gaardbruker.

11       Brandtzæg, Iver, kreaturhdlr.

3la      Brosved, A., skipper, Sørli.

28       Buch, Axel.

      Bye, Gustav.

1        Ertzgaard, H., Følstad gaard.

7       Ertzgaard, H., Handelsmand,

  kaffetilsætningsfabrik.   

6a     Følstad, I., verksbestyrer

31c     Grande, S., gaardbr., Grande.

     Grandvik, Ole. træarbeider.

23a.    Gundersen, Thomas, gaardbr.,

            Grindberg.

18b    Hegstad, Sivert, fisker, Sørli.

4       Helberg, Ole, gdbr., Helberg. 

17b    Hembre, Arve, gdbr., Røske.

19      Hermann, J. F., kvæghandler,

  Berg.                    

24a     Holtan, B., skyss-st., Hellem.

6       Hylla Kalkverk, best. I. Føl- 

  stad.

8       Hylla Meieri, best. Ofstad.

15      Jernbanestationen, Salberg.

13      Koa, Johan, gaardbruker.

     Kvam, Kr.. gaardbr., Helberg.

21b    Lein, Jon, gaardbr., Loraas.

21a    Loraas, Mikal, gaardbruker.

18a    Loraas, Ole, gaardbruker.

25      Loraas, S., sersjant, Stenstad.

12b    Lund, Gust., handelsmand.

12a    Lunde, Jens, kreaturhandler.

     Lundsaunet, Ole Austad.

21c    Løe, Lovise, gaardbr., Grande.

23      Næss, Olav, gaardbr., Loraas.

     Opstvedt, Ludv., gaardbruker..

18c    Rol, Jon, smed, Raufossen.

     Rønning, 0; havebrukslærer.

27      Røra Handelslag, bestyrer

             Eidem, Salberg.

     Røra Meieri., Salberg station.

     Røske Landhandel, Røske.

     Røske, Maren Anna. gaardbr.

 20a     Salberg, Jon A., gaardbruker. -

20c    Salberg, Jon P., gaardbr.

     Stenstad, Iver, gaardbruker.

20b    Støre, J. A., kommandersersj.,

gaardbruker, Salberg.

31b   Sælli, Hans, gaardbr.. Gran-

holmen.

22     Sørli, A.. bygmester.

24b   Wibe, E., hdlm., Salberg st.

     Ystad, Anders, gaardbruker.

            Ystad, Maren, gaardbruker.

  17c    Øwre, Peter, gaardbr., Øvre