SALBERG NÆRINGSPARK.                        Te føstsia!

Koffer var namnet SALBERG næringspark? Redaktør'n begroinne det me at område legg attme utløpe tå Salbergselva, som hi verri groinnlage ferr næringsverksomheit langt tebake i ti. Næmne bærre Eva Moestu - Kveinnstu, som hi fårhistorie som boli ferr Mølnar'n på Salbergskveinna, Sagbruk å itj minst Salbergdammen, som sørga ferr vatn te damplokomotiva på Nordlandsbanin. I dag ji Salbergsælva vat'n te ein lit'n kraftstasjon.
Sist mænn ikke minst vekti, groinn e sællt frå Ner-Salberg.
I Norgeskart for 2016 står namne Salbergbekken på bekken som renner ut ved Melen, og Koabekken, ved bekken som renner ut ved Koa, men fra Koa grensa og oppover mot Lundsaunet, har elva/bekken også blitt kallt Salbergelva.

JÆTÅSEN BIL kjæmm me fleir produkt!

Tøff Mopedbil, tilhenger, firhjuling, sparksykkel, eiller EL-bil, finn du på Jætåsen bil. I telægg nødeindiheits artikkla te bobil å campingturist'n.

HISTORIEN OM JÆTÅSEN BIL.

(Bli lesbar, når Du klekke på bilde.)

JÆTÅSEN BIL GÅR INN PÅ MYE MARKEDER.

Er du på jakt etter mopedbil, el-moped, motorsykkel, firehjuls terrengkjøretøy, til snørydding, tilhenger til personbilen, eller campingvogn og campingutstyr? Ja, da bør Du ta turen innom Jætåsen bil, som også har ett fullverdig verksted for personbiler. Her får du tatt nødvendige servicer og Eu-kontroll.

MIDT-NORGE FORSIKRING NORD AS.

TRYG reklame på vindua'n, 5. august! Einda ei verksomheit på plass i Røra Næringsbygg, Midt-Notgr forsikrng nord AS, e det rætte namne på verksomheita, som ska betjen gamle og nye Tryg forsikringskunder, frå nyoppussa lokaler på Røra.

Vi Rørbyggi kjenne i jænn hu Camilla Austad, (føst Dama frå vengster) som bli ein tå dæm som ska fløtt in på det som va kjøkkenområde på "Kroa". Når redaktør'n va på besøk va dæmm i foill gang me kursing å oppgadering, ferr å bli klar te åffisiel åpning, tidspunkt va einnå itj klart.

GOD MAT LOKALT!

Nytt sjilt på "Kroa" som hi jænnomgått ein foillsteindi renovasjon å oppgradering, å deinn føst bedrefta hi starta opp, GOD MAT LOKALT!

Deinn som hi veri pådrivar, ferr å etabler eitt utsalg fer lokalt produsert mat, Lise Løset står te høger bak disken. Dama te vengster, bakom disken, Dagle leder Susann Jakobsen, i trivele samtale med Roger Austad, som representere Røra Næringsbygg.

Mykkjy gått é aillerede på plass, Røra Sjænning å flatbrø, Inderøysådd, kjøttsup, kjøttbåilla å spekkipøls, Sagamat laks, i fleir varianta, ægg frå RIAS, urta å grønnsker i fleir varianta, ost å is frå Gangstad, bærre ferr å næmn litte grainne tå utvalge.
Du får sveng tå deinn "Gyldne beinvei", E 6'n, å sjå sjøl!

Ja, du kainn få kjøpt dæ ein go kåpp kaffe, å jolber frå 'n Vestrhus på Utøya. Fin front på disken, korr hesjstaur'n hi fått nytt liv. Dagle leder Susann Jakobsen ønske: VELKOMMEN TIL GOD LOKAL MAT!

(Føst på august fløtte TRYG forsikrin inn på vesteinnin tå "Kroa".)

RØRVEITJA LISE LØSETH, ØNSKER Å KOMMER TIL RØRA, FOR Å SELGE LOKAMAT!


Å det frå ITALIA, hu håpe på smarbé med lokalmatproduseinta, på Innherred.

KRO'a BLIR: RØRA NÆRINGSBYGG!

Det var engang for lenge lenge siden! Kro'a sto ferdig i 1967, var en av populær Veikro, som en periode hadde døgnåpent for travle veifarende. fram til 2003 ble den drevet av Nor Kro AS. Det ble gjort mange forsøk på å få til lønnsom, siste periode som "Elgkro", fram til 2018-19. Men tidene forandrer seg, og nå er det slutt på Veikro.
Entusiastiske Rørbygger har overtatt og satser på utleie som Næringsbygg. Men først må det til en fullstendig oppgradering til nye leietakere.

Første leitaker er på plass, Tryg forsikring flytter fra Levanger, til sentrum på Innherred/Trøndelag. Her blir det 6 kontorplasser, og kanskje det beste: parkerings plasser for både ansatte og kunder, gratis og rett utenfor døra.
Om en ser på den jobben som ble gjort i 1967, så er det lett å forstå at høye fyringskostnader, har vært nevnt som en av årsakene til ulønnsom drift.
Men før nye leietakere flytter inn skal isolasjon utskiftes og forbedres, nye isolerende vinduer sette inn.
I Røra Næringsbygg er det plass til flere leietakere, både oppe og nede, og interesserte har allerede meldt seg på.

Les også omtale i lokalavisa Inderøyningen.

Vil Du vite mer, kontakt en av eierne: Arve Stenstad, Dag Austad, John Martin Austad, Roger Austad.

NY BUNNPRIS og YX STASJON!

I 2016 kainn vi næmn de henn næringsversomheita: Caltex bænsinstasjon, som no drives tå Bunnpris, som YX stasjon. Austad busserRøra Bilsenter, Bunnpris, Elgkroa å nykommer Jætåsen Bil. I ytterkaintan hi vi Koa Camping, Os-loftet å Elvebakken barnehage

Å  joda, hainn Inge M. heill på einnå:

DET VA EIN GÅNG: ELGKROA!

 

ELGKRO, me sin historie tilbake til slutten av 1960 tallet, drives i november 2016 av Anne og Otto. På grunn av lite besøk, i den kalde perioden, holdes selve Kroa stengt. Men du får alt hva du behov for av mat, gjennom ett nytt hull i veggen, og som du ser er navnet ELGKROA GRILLEN. Du ønskes velkommen av driverne OTTO og ANNE.

Du skal kjøre langt for å finne maken til Meny! Hen får du også ELGKROA's Hvitløklaks, snadder! Å så må Viltkåkken få reklamer ferr Elgkroa's Elgkarbonader!

NYE BUNNPRIS'n!

De t første du møter når du kommer inn døra er Din Kaffestasjon YX, med bli og smilende betjening! Her får du kaffe og mat fra klokken 06:00 om morgenen!

Romslig og flott butikk! Her er det god plass mellom reolene. Selv for den som er avhengig av rullestol er det godt om rom for å manøverere. POST i butikk og Norsk Tipping er på plass, så her er det nok å gjøre for betjeningen.

Endelig er ombyggingen ferdig, reolene står ikke lenger på hjul. Nå er det bare å få vareplasseringen på rett sted, i hode, så blir det etter hvert mindre TRIM og leting etter varene.
Oddbjørn og betjeningen GRATULERES med ny og fin butikk!

JÆTÅSEN BIL!

Jætåsen bil etablerte seg først på Utøya, men fikk tilbud om å overta lokalene til Røra Bilverksted og Røra Bilsenter. Her har de kommet midt i "SMØRØYET", med sitt store utvalg av brukte biler. Det finner du mer om her.Les hele omtalen her! Vi ønsker de fornuftige karene Velkommen til RØRA!

Te føstsia!