RØRBYGGI PÅ JOBB:

PÅ JOBB MED SARENS.

To Rørbyggi hi føst på mai verri i Sandnes på jobb fer Sarens, Leif Tore Engan å Redaktør'n. Årsak va at Jernbaneverket bygger dobbeltspor mellom stavanger og Sandnes. På deinn strøkninge mått de da byggas ei ny veibru  på Lura attme Sandnes å to kulverte på Hinna (Attme Viking stadion). Fer å reduser deinn tia både bil- å tågtrafikk mått stopp eiller omdirigeras vart brua byggd på sia tå vei'n å kulvertan på sia tå Jærnbanespore.

Hen står bru på byggeplass'n ca. 45 meter frå einnele plassering.

Hen står 'n Leif Tore klar te å start fløtting tå brua på 1200 tonn. Heile brua hi no verri løfta ca. 10 cm å det e lagt oinner glideplata som brua ska gli på oinner fløttinga.

1200 tånn bru ska trækkas etti 16 vira som te sammen klare å dra 240 tånn.

Me data kainn de mæsta jørrås. Fir jækka tå deinn typen som 'n Leif Tore sto attme ska no sættas i aksjon, å det styres tå ei datamasjin som 'n Leif Tore hi plassert i Vivaro'n.

Ætti ein go del Plynner å hæft va brua på plass på si eindele plass. Vei'n e planlgt åpna i metta på Juni.

KULVERT PÅ HINNA.

I dag 10. mai hi vi klargjort fer fløtting tå deinn føst kulvert'n attme Hinna. Deinn veg bærre 360 tånn å ska fløttas ca. 20 meter. Nåkkå som ska sje i mårrå.

Fra Terje Kummernes:

Hen kjæm ei lita hælsing ifrå Gullfaks A, der æ hi mett "daglige" virke.

Foto: GFA: Øyvind Hagen

Gullfaks A e ei olje å gassplattform som legg ca 18 mil nordvest fer Bergen.
Deinn kom ut på feltet såmmårn 1986 å kom i produksjon i desember såmmå åre.Foto: GFA NATT. Øyvind Hagen

Foto: Polytraveller: Øyvind Hagen

I dag produsere vi olje fer ca 35 milliona pr dag, pluss at vi får nå olje ifrå ainna plattforma, så i løpet tå ei vækka så sende vi olje me båt fer ca 1 milliard. Å tå det vil æ tru staten stekk av me 70-80%, e det rart vi hi my pæng i
henn lainne.

Te vanle så e vi ca 170-200 persona som arbe ut hen, men det e sængplass ått ca 330 stk.

Hen arbe det fer tia to rørbyggi, det e hainn Arnt Johan Roel å mæ sjøl. Arnt Johan arbe i Elektro å Instrument avdelinga, mens æ  arbe i produksjonsavdelinga.
Vi arbe 12 timers skift i 14 daga førri vi reise heim på velfertjent fri i 4 vækka.

Foto: Pvagent: Øyvind Hagen

Arbeie e variert å te tider kainn det vårrå my fresk luft å få, det hi
vyrtti målt vindstyrka opp i 140-150 knop å åver 20 meter bølga å da kainn
det vårrå surt å fårrå ut å arbe, men vi hi da nå finversdaga å så vi kainn
vel itj klag.

Foto: Uvær: Terje Eide

         
Foto: Verksted: Karl Johan Pedersen                     

Æ sende me nå bilda ifrå Gullfaksfeltet så di kainn få eitt lite inntrykk tå kolles det e ut hen.
 

Hilsen TeKum, som har denne E-postadressen.

På oppfordring om litt til Rørsia kom denne fra:

Roger Enebakk.

God kveld Jan og takk for mail!!

Ganske tilfeldig at jeg havna inne på Rørsia, ble tipsa av Geir Tore Strand. Og en sen kveld på hotellrommet på Kvitfjell var tiden inne for å utforske den!

  Moro med en egen side for ”rørbyggin” og skrevet på en ”hæli” dialekt... Måtte lese noen setninger både en og to ganger for å få med samenhengen..(kanskje et tegn på at jeg trenger å komme meg hjem en tur snart..??)

  Flytta fra Røra i 1995 til Västerås i Sverige for å gå sykepleierhøyskolen der. Ferdig i 1998 og jobba på Sentralsykehuset i Akershus frem til 2000.

Da hoppa jeg av det offentlige og begynte som legemiddelkonsulent i AstraZeneca med distrikt Hedmark, Oppland og Akershus. Grunnet jobben flytta jeg til Lillehammer  og bodde der noen år.

  Nå jobber jeg som distriktsjef i Mundipharma , et annet farmasifirma, og informerer leger og sykepleiere på sykehus om smertebehandling.

Fritiden brukes til, tja si det.... treffe andre utflytta rørbygg, litt trening i ny og ne..og ja selvsagt fra nå av..LESE RØRSIA!!!!!!!

Ha en fin helg!!

Roger Enebakk.  Har denne E-postadressen

FLEIRE RØRBYGG PÅ "MIDNATSOL".

Overstyrmainn Tommy har inspisert kjøkkenavdeleingen på "Midnatsol". Der fainn 'n itj bærre i TV stjærn, mæn å ein Rørbygg:

 Margareth Larsen, hun har for tiden tjeneste på Midnatsol og er ansvarlig for oppvasken" stersjen", hun har fullfres ifra morgen til kveld med å ta unna tallerken og bestikk ifra 600 passasjerer som skal innta frokost,lunsj og middag, og ifølge henne selv stortrives hun."

Tommy.

Rørbygg på jobb. 

Åpnes av Styrmann Tommy Eliassen som 15. mars 2003 gjestet småbåthavna på Værdal'n me nybåten sin: Midnatsol!
Rørsia har hatt flere medarbeidere i aksjon, Ole Morten Olsen, klarte det umulige: Å komme opp på brua for å intevjue Tommy!

Hvem som er mest stolt Kristoffer, Tommy eller Olis'n er nok vanskelig å få klarhet i bare med dette bildet som grunnlag.

Denne kompassrose får representere standarden ombord, ned felt i dørken i styrhyset.

 

Men det er også andre som har vært på jobb. Redaktøren ble invitert ombord på M/S Austadfjor med Roald Austad som skipper.  Midnatsol ble møtt utenfor gjestehamna og sørget for trygg eskorte inn til kai.

Itjnå problem å manøverer me "påhængsmotorproppælla.

E det du  som hi bonka nybåt'n Tommy?

     Skipper på eskortefartøyet M/S Austadfjord, Roald Austad. 

Teng oppklares det va itj isn i Bestafjoln mæn årsak te at dæm for åt Værdal'n va deinn mæst vanle: Dæm skoill spæll LOTTO aill ihop! Dæffer vart ruta omlakt.

Røktan går å: Tommy skoill sveng innom Hyllbokta, når'n for fra Verdal'n. Hainn skoill kåm i titia å blås i håinne så at aill ongan på Hylla skoill vakn. Olis'n stilt opp med bål i fjære å følke bynt å bu sæ te alt i nitia. Å der vart vi no settanes å veint. Kvite å raue vina vart servert, kaffe med nå gått i lik æns. Klåkka vart 10, mobiltelefon frå Tommy: Vi bli i ailfall 1 tim fersænka. ( Det vart vel fer mang tale te meddan.)
Olis'n fyre med aildeles ny 4tomm4, oppkappa i meterslængdi. Kåste toåtrædve kronå meter, sei hain Johnny snekkar Myhre.
Styrmainnsfarin som hi gått tå sjift, på kælkværke, i titin møte opp, veit sælvfølgele itjnå.
Klåkka passere ølløv: Mobil frå kælkomn: No røre båt'n sæ neppå Værdal'n!!
Stor spenning: Kjæm 'n innom? No fer beint te Tronnheim, vi hate meddagstalera. Nei, no snun hitåver! Så kjæm løskastan på!

Tommy seinne lyssignal. Stor jubel! Skål Tommy!

!Vi svårrå me fyrværkeri å meir fart i båle!!

Mæn te inga nøtt, det kom itj nå hurtirut te Hylla i kveill.