BILDER FRA RØRA 2016.                        Tebake te føstsia.

Her skal det være bilder fra Røra og Rørsia. (Alt på rett side av Straumen) Alle lesere og hobbyfotografer inviteres til å bidra med bilder og kommentar i tilknytning til bildet.
Har DU bilder du ønsker å dele med leserne? Send bildene og Dine kommentarer, på E-post hit, til redaktør'n.

ÅRETS SISTE DAG.

Ett annet utsiktspunkt enn garasjetaket, Gammelgården på Grindberg. Snøfritt på Røra og pluss 4-5 gr. men det bles me vinnkast tå kuling styrkre.

De 2 karra'n, som va ut i båt utom Hernessa, fekk verkele føl på veré. Koinn så vitt sjå ti haue på dæmm, når båt'n va i bølgedal'n. Nøsta står ferhåpentlevis trøgt, sjøl om det itj va foill flo, tåppen kom omkreng hælainn tim seinar.

VINTEREN UTEBLIR!

Ja, det kainn ein trøgt sei! Vækka, førr Julaftan hi vi hatt reine såmmårtæmpratura, heilt opp mot ølløv pluss, på nolvæggen i Furulivein. Gavelsbo'n hi fått jort oinna reparasjon på drænnsgøfti, strøsainn, som mått te på glattis'n, førri hælga, e oppsopa å lagra innomhus, klar te jænnbruk. Te å me Hårskaillin mangle snø, segd'n e bortå rivskafte åv. De e vanlevis føst i slutn tå mai att vi oppleve sånne fårhåill.
 

HØSTEN KOMMER, OGSÅ PÅ RØRA!

19. oktober ble en flott dag her på Røra, blå himmel, ikke ett vindpust og temp. i skyggen på omkring 10 grader. Noe mangler på dette bildet, ser du hva? Svar gjerne i Gjesteboka.

Ved Gavel og Hellberg har lauvskogen virkelig kledd seg i høstfarger.

Brattsvé og Austadeinnan har mistet sin gule farge og fremstår i høstgrått, men de siste plogfårene legges  gjøres på Gjerdet, eller Jalé i dagligtale på Røra.

Flata me Stasjon 20. JUNI.

Ein kainn vel trøgt sei at Røra hi skifta frå grått te Grønnt.

Hylla 20. juni.

På Hylla e de itj minner grønnt, å Marinan fylles opp me små å litte stør båta.

4. MAI Å FOILL FART PÅ ÅKRAN!

Ganske så utrule, akkurat når de henn bilda'n vart ti så e det itj 'n einaste traktor å sjå! Mænn i dag e utrule my tå våråinnjåbben jort. Me brukar vermeilling, de nødveindi dåggån framåver, e snart kåinne i jola.
Govere det hoill, i dag 6. mai va det åkertrommling så støvskya sto.

HYLLABILDER.

Kilheim har gjennomgått store endringer i løpet av vinteren.

(Bildene tatt av redaktør'n 16. april)

Eystein Ness tok  dette bilde 12. april 2016.

Eystein Ness tok  dette bilde 12. april 2016.

Stor TAKK til Eystein!

GRINDBERG 12. mars.

Fra Grindberg har redaktør'n mange og gode barndommsminner. I fjøset var det hester, kyr, kalver griser og høner. Grindberg ble vel å betrakt som mitt tredje hjem, etter Mor på Kaffe'n. Her fikk jeg de første virkelige erfaringene med arbeidslivet, skråping av kumøkker, plokking av egg. Men oppgavene vaks med alderen jeting av budskapen kalte vi det, men aktiviteten var klatring i trær og bygging av utallige lauvhytter.
Så var det potetplukking, først som "yttre venstre", plukke opp potetene som låg utenfor området til den som tok den som tok storprten. Det var ingen oppsamler på potetopptakeren, som først ble dratt av hest, før traktoren, en av de første Ferguson'ene på Røra kom, tror året var 1951.
Edvin og Tore var læremestre og grensesetter for to aktive gutter Gunnar og meg, men ansvaret økte og vi fikk kjøre tomme bikkvogner, med hest og etter som erfaringen økte, med fullt potetlass. Høyet ble slått, hersjet og til slutt kjørt inn, før det beste lek i høystålet, med graving av tunneler og ikke minst hopping i høyet.
Jo da, vi fikk etter hvert tilgang til traktoren, som ett hver overtok hestens oppgaver, som trekkdyr.
Å delta på kveldsmåltidet, presis klåkka 6, var av de store opplevelsen, langbord med godt med pålegg, og en sjeldenhet, som spekepølse hver dag. Men sjøl på Grindberg var vi forsiktige og økonomisk. Gunnar og jeg "konkurerte" nesten om å spise flest brødskiver, med 1 spekepølse, bare lukten og smaken som lå igjen, etter hver som "gobiten" ble flyttet bort over brødskiva.
I det minste huset var Røras første gammelheim, og jeg husker at etterkrigstiden rasjoneringskort ble hentet her, og det var vel Toralf som hadde den viktige og ansvarfulle oppgaven, med utdeling og vurdering av behov.
Sjøl om det var trange tider, lite av det meste, så er det gått å ha disse barndomsminne å tenke på, når en ser hva dagens unger tilbys og krever. Tror ikke jeg hadde vill byttet med de som i dag vokser opp under strengt regime og tidspress.

HYLLA 19. februar!

HYLLA 19. februar!

Dagen i dag starter med vinnstille, å nån minusgrader. Frå Furulivei'n kainn det sjå ut te at de hi kommi i tynn ishinn på Hyllbokta, jette da på ein 6-7 minus.

VINTER PÅ RØRA!

Ein fin vinterdag deinn 22. januar, sol vinnstilt å nån få minusgrader.

BØRGIN 15. januar 2016.

Det mått vårrå nån bilda neant Børgin på ein kaill Januardag, deinn 15. Føst Klætthølmin, så Øvre å Nedre Sørlien å te slut Holmen me Lorvikgåla'n bada i sol.

De føst bild e me ferr å vis att Gavelsbo'n satse ferr foilt på veproduksjon, du sjer spora ætti 'n. Mangle du ve så kainn hainn lever både tør å gått fyllt vesækki! De te høger vise Nordtun, lett farga tå sola.

RØRA 2. JANUAR 2016.

Først eitt bilde frå tåppen på "Hellemsbakkin" korr de trea hi vøksi my sia deinn nye E6'n vart bøgd.

Så tri bilda frå Steina som dække Skolin, flata å Lænnsmyra. Itj my som minne om at vi hi deinn ainner da'n i 2016. Heil fritt fer snø, grønnt gras å 2 varmegrader.

Snøfritt nerri bøgd'n, mænn kolles e de oppme "Fjellgåla'n"? Føst oppåver te Røfloa kor de å e snøfritt å grønne ekrå. På stamnes e det bærre roinnbaillan som kainn minn om snø, å i skarp sol sætt sett præg på bilde. Så te slut Lomsaune, nerast nabo te Lysløypa, som mangle be nødveindi elemeinte ferr skigåing snø!