RØRABILDER 2021.                                                       Te føstsia.

HYLLBOKTA 29. DESEMBER.

Ætti i par dåggå me - 10-12 C, hi is'n på nytt lakt sæ på Hyllbokta.

JULESTEMNING PÅ RØRA!

Fin soloppgang 3. Juledag.

3. Juledag kom sola på Julbesøk.

IS PÅ HYLLBOKTA 14. å 31. NOVEMBER.

No e trua på Global oppvarming svækka, dryge 14 dåggå me svinkailt vér, 12-13 minus, å einnå hi vi bærre såvitt bynnt på vinter'n. Huff, huff!?

6 minusgrader oppi Furulivei'n, når det henn bilde vart ti, i ti tia. Tynn isskårp innme lainn, mænn Kårtnæbbgåsa sjer ut te å kos sæ i åpent isfritt vatn.
Fint på Hylla, som kose sæ i førrimeddags SOL.

30. OKTOBER.

Lunnan, Bergslia og Berg vestre, på ein fin høstdag.

UVANLIG BESØK I HELLEMSHAUGAN.

Deinn henn skapningen komm inn altandøra ein tå goversdåggån, i juli. Ætti å ha poseret ferr fotografen, slapp deinn ut i det fri!

SOLNEGANG PINSAFT'n.

Bilde frå Røra kl. ti åver ølløv, Pinsafta'n, 22. mai.

HYLLA 18. MAI.

Utsyn frå Bergsmarka utsiktspunkt 16. mai.

Etter en fin gåtur, fra parkeringsplassen ved Lundsaunet, var fotografen fremme ved Bergsmarka utsiktspunkt og trimmpost.

TRØNDERFRUKT.

Bildet av dette spannet er tatt av Laila Hollås, og det ble en gang tatt vare på av Jon Hollås. Hadde hadde sin arbeidsplass på Trønderfrukt. En bedrift som foredlet lokalt produsert frukt å bær, som også ble dyrket i mange villahager, og var en viktig del av privatøkonomien.
Jon var den vi møtte som bærmottaker, saft og syltetøyselger og den som hentet Rørbyggenes matvarer på fryselagret, på Trønderfrukt.
Den gang hadde hver familie, sin tildelte reolplass, hvor nummererte pakker ble lagret. Vi skolebarn, fikk ofte med oss en lapp med pakkenummer, og var innom Jon og hentet ut frosne varer på vei hjem fra skolen.

RØRA SJETT FRÅ BJØRKLIVEI'n.

Røra, fotografert jænnom stuvindu te Datasjæfen, 6. mars.

SNØEN KOMM TE GANGS, 13. FEBRUAR.

Lauda'n vakna vi, å oppdage at i løpe tå natt ha det kommi uvanle mykkjy snø.Honda snøfræs'n, frå slut'n tå 1980 tale, åsså kaillt "lettstarter'n", levd opp te navne å starta på føst dragé. Så va de bærre å bynn på barrieren som 'n brøytar'n ha lagt i jænn. Mænn ætti kvart så va snøn rødda bort. Dynnda'n sjin sola frå sjyfri himmel, mænns ongan kose sæ i brøtskavel'n.

De hi vørrti tissdag 16. å nørøddar'n på Røra stasjon hi skaffa sæ eitt lite problem, va vel itj så lurt å håill gått te høger hen.

HYLLA 25. JANUAR 2021.

4-5 minus, SOL å vinnstilt!

Trættandan's Sol å skaidd!

Fin blainning tå Sol å skaidd, å spesielt når resultete bli som på bilda'n oinner.

RIMFRÅST 5. JANUAR.

Årets føste bilde vise Gavel i solreinninga, kl. 10. Rimfråst i tre'a e i go erstatning ferr manglanes Nyttårsnø, heilt vinnstilt å minus 7 grader.

Deinn oppmærksåmme å lokalkjeint leser vil hen sjå att sjivegrava, på hoinnermeter'n no e bort, lite aktivitet på sjøttarbanin e nåkk groinn te de. Mænn på de henn bilde e de å rimfråst'n som tek oppmærksomheita. Sjer du hjerté som omkraine Gringergs Rønningen?

RØRABILDER 2020.                               Te føstsia.

Bilder fra 2019 nederst på sia.

På denne siden ønskes DU velkommen, med dine bilder! Send gjerne på E-post!

JULKVEILL's HÆLSING FRÅ SALBERG.

SOLNEDGANG OVER HYLLA!

Fantastisk Solnedgang, åver Hyllbokta, 19. desember kl. 14:37.

SKOGTRØA 3. desember.

3. desember va ein fin dag, me tæmpratur omkreng 0 grader. Snø'n e fråvårrånes, mænn lynglatt på småveian, som hit te jøsselkommin i Kvrkil'n.

SOLNEDGANG.

Solnedgang 27. september kl. 5 min. på 4.

Konfirmantapå Røra, ferr 50 år sia.

VINTERN's FØSTE SNØ!

10. november kom deinn føst snø'n, mått bærre snømænd'n håill sæ på de henn nivåé.

SOLNEDGANG 9. november!

Klåkka sjuåtrædve menutt åver tri, sætt sola på fjænløskastar'n, å fersvinn bakon Stensta.

SPASERTUR TE FINNHEIMEN 30. SEPTEMBER.

De ha røktes at Læklemsvattne skoill vårr netappa fleir meter, så det va bæære å ta fota'n fatt å ta tur'n innåver te Finnheimen, ein tur på kappe 2 km. frå parkeringsplass'n attme Loinnsaune.

Læklemsvattne e ein del tå vassfersjyninga ått Værdalinga'n. No va de nødveindi å fåre utbedring tå dæmmningen, å de va årsken te att Læklemsvattne va så netappa. På bilde tå plakat'n står det litte grainn om koffer plass'n kailles Finnheimen.

HØST'n E PÅ VEI!

Ætti nån kjæmpefine septæmberdåggå me SOL å tæpratur opp mot 20tale, slå høst'n verkel te i dag 29. septæmber. Mænn høstfarga'n e no fin å sjå på da.

PLUSSELE HA DET VØRTI AUGUST!
 

15. august bynne gulfarge'n å åverta på kåinnåkran, mænn det e nåkk ei go stoinn te trøsking.

D henn bilde e å ti 15. august, å d sjer ut te att trøsking på henn åkran itj e så mang dåggå'n oinna. Sjer du ferræst'n nåkkå som hi ferrainra sæ? Nei, d e itj att stulåna attme Mållaberge e jømt bakom skogen.

No hi d vørti 30. august. På Førsta hi dæm både trøska å bailla.

EN TUR LANGS FLAGVEIEN 26. JANUAR.

Første stopp vart attme Haugum, å eitt bilde tå Klættahølmin å Børgin. Ein tur innom Høesvei'n me Skogtrøa å Ytter-Ystad.

Eitt bilde tå Solnegang åver Svarva, finn kameraé vart snudd mot Kurru. Siste stopp på tåppen tå Oinnhaugan, å eitt bide frå Flaget. Deinn tur'n vart ti ferr att "Stridsgudunna" i Rättvik, skoill få skå korr fin solnegangen på Flaget é!

SOLNEDGANG OVER GAVEL.

Klåkka va 13 menutt åver hælv fir, da sola lætt ås sjo de henn syné, så va det bort!

Å MEIR SNØ VART DE!

Ein kainn itj sei ainna einn att de é fint me snø! Snømåkkåing, tri gång om dag, e bærre fin trimm, snøn hi verri lett, så æ kainn skryt tå å ha måkkå vækk omkreng meter'n, mænn på flat mark så e de vel omkreng 30 cankti.
Kainn du sjå nåkkå som mangle på de henn bilde? Lægg kommentar'n i jæsteboka!

Me snøn kom de jæsta te kåinnbainne. De ha stått på staur i ein måna, utan att ein einaste føggel ha vist interæsse. Mænn så kom Kaja å tømt matfate, trudd æ. Mæn smuler er også mat, tænkt vel småføggel'n.

ÅRETS FØRSTE SNØ!

Årets første snø, heile 5-7 mm, kom i går kveill. Deinn mått "feiras" me nån bilda frå ainna plassa einn frå garastake i Furulivei'n.

Kansji ha de kommi meir snø oppme Røfloa, mænn nei da, akkurat lik lite snø der å.

Loråsgåla'n sjett frå Gjellsåsa.

Graveaktivitet på Lensmyra Næringsområde. I løpé tå 2019 e det planer om bygging tå 2 nye næringsbygg, på område som Austad Maskin færdistilt i løpe tå høst'n 2018.