BILDER FRÅ RØRA 2017.       Te føstsia!

De henne bli sia ferr bilda frå i 2017. Redaktøren vil meir einn gjærn ha DITT bilde å jærn ein kort tekst sia. Det kainn DU seinnE-post. eiller så  kainn DU bruk Jæsteboka!

DAGENS BILDER, 15.09.17. ER TATT FRA STENSTAD.

Datatæknisk Sjæf, Roy, syntes at de va ferr mang bilda ti frå garasjtakè. Dæffer tok fotografen tur'n oppåver te Stensta, ferr å få ein ainna venkel å syn.
Uvanle e de å att bildan e i eitt stør fårmat einn vanle, så hen kainn du som inn å sjå nærmer på detalja, som att 'n Eskil hi fått tak på garasj'n, att de bøgges fjøs på Nol-Salber å på Lækset e dæm færdi me sist slått'n.

FRÆMMDELES DEINN GRØNNE BØGDA, 9. juli.

Austli, Hallan, Limyr å Sjøttarbanin.

På Gavel e deinn føst slått'n oinnajort. Ainnerslått'n sjer de ut te att innfløttera'n frå Utøy'n te sæ tå.

DEINN GRØNNE BØGDA: RØRA 11. JUNI 2017.

Jo da, bøgda bli grønn i år å!

Grønnt e de å på Røra stasjon.

På Gavel hi kjøttfeet, frå Utøya, kommi på plass, å kainn vel sei som bilsællera'n: Vi hi komm te Smøraué!

BILDA FRÅ BJØRKLISVENGEN 21. MARS.

Byggemåti'n ferrainnre sæ, i 2017 ska det vårrå firkainti kassa me flate tak.

De går sakte, mænn sekkert, mot vår! Grått å trist, mænn snart sje de store ferrainnring!

RØRA 1. Januar.

1. januar 2017! De kainn da itj vårrå vår einda? Å nei da, deinn vara bærre deinn tia det tok redaktør'n å etabler Rørsia 2017, ca 2 tim. Mått blenk i par gång me auan, såg æ rætt??!! Jo da, de ha da sjedd nåkkå millom kvart åver tåll i ti på hælv tri! 2 cm snø va seinnt frå himmelen!