RØRA BILDER 2011- 2015.                      Te føstsia.

Denne siden tilegnes Vigdis, som har etterlyst bilder fra Flaget. Her skal det være bilder fra Røra og Rørsia. (Alt på rett side av Straumen) Alle lesere og hobbyfotografer inviteres til å bidra med bilder og kommentar i tilknytning til bildet.

Her er det plass til dine bilder. Send på denne linken.

RØRA 6. DESEMBER.

Mænns følk på sør å væstlainne slit me hu Synne, som levere storm, rægn å flomm, så e det reine vårstæmmning hen på Rør'n. 4-5 plussgrader å SOL jær att de lisse vi ha tå snø å is no e bort.

Jo da, spor ætti snø kainn vi sjå, i sjyggen frå skogen på Gavelsmarka. Grønne plæni sjer vi å, dryge 14 dåggå førri JUL. Va de nån som næmt JULSNØ?

HYLLA BAI NAIT!

Kveills stæmming, sjett frå Hylla Marina 4. november 2015.                                                                                          

HYLLA SJETT FRÅ FURULIVEI'n.

Me Levanger gått jømt bakom skaidda, låg Hylla 27. oktober, å bada sæ i eitt uvant løs!

RÆGNBÅGGÅ ÅVER Å PÅ HYLLBOKTA.

Fint bilde som hainn Olav Bragsta hi ti fra Kælkværke 16. oktober 2015. TAKK Olav.

HØSTEN KOMMER!

I "låglainne" kainn vi snakk om deinn "svarte bøgda" 18. oktober.

Aillt e itj svart innåver mot Flata, å einnå finn vi grønne tre i lag me fine høstfarga.

SOLNEGANG ÅVER HYLLA Å GAVELSMARKA!

I nån menutt smyg sola sæ fram bakom Kværkilbærge å farge sjya'n!

Mæns søringa'n bale på me vat'n å flom, i dag 2. september, kainn vi på Rør'n kosås me ein utrule flått solnegang!

BYGGÅKER'n PÅ LORÅSEINNAN!

Eitt gått bevis på at Røra legg gunsti vermæssi te e byggåker'n på Loråseinnan. Styggvere me tol, lyn å nåkkå som metrolågen kaillt Tornardo, passert ferbi, einti inn Skarnsoinne eiller oppijænnom Værdal'n.
Dato'n e 13. august.

SOLNEGANG ÅVER GRINDBERGSHAUGAN!

20. juli 2015 sto himmel'n i brainn!

HYLLA Å RØRA 5. JULI 2015.

Buska å tre væks!

Att såmmår'n hit-te hi verri blaut vises gått på kåinnåkran!

Mænn borti "Håppbakkin" på Gavel kainn det sjå ut te att de e tørt nåkk, dåle vækst på nysådd grasæng.

NÆST'n MENATTSOL!

2. juli vart ein varm dag, 32,5 gr. i skyggen, på ein lun plass. Kveill'n ga ås næst'n Menattsol ca. kl. 22. Einnå koinn vi registrer 23,5 gr.

RØRA STASJON 4. januar 2015.

De vart stæmmningsfoilt når kramsnøn la sæ på tre'a! I millom de henn to bilda'n hi de verri millver å snøfritt.

JULSNØ'n PÅ PLASS!

Natt te i går 16. desæmber fekk vi heile 3 cm Julsnø. I dag 17. legg'n fræmdeles å vi hi fått heile 9 minusgrader! Klåkka e omkreng 12 å SOL hi akkura kommi sæ åver Koahailla!

Nei da, Hyllbyggin hi itj montert ledlys på rækkværke langs Hyllavei'n, mænn sola som heill på å jåggå bort skaidda.

JULSNØ'n LÆTT VEINT PÅ SÆ!

14. desæber å Julsnø'n lætt veint på sæ! Oppom Førsta e fræmdeles grase grønt, ska snøjupna målas neppå Hylla, må deinn målas i mikrometer, millineter bli ferr grop måleeinheit.

Situasjon e itnå ber omkreng Stasjon, mænn de kainn heinn milimetermåle kann brukas oppme Klættajale.

VINTER'n LÆTT VEINT PÅ SÆ!

1. november frædeles foillsteindi fritt ferr snø, å 10 varmegrader!

HØSTEN KOMMER!

Mot Gavel 2. oktober, i dag 5. oktober har vinden røsket bort den fine "rødfargen" til høyre.

Nyt fargene før høststormen reiser med de!

Øvre Hellemshaugan 4. oktober 2014.

"Stasjon" 2. oktober 2014.

HYLLA I MÅNELYS!

Hylla, under en neste full måne, 8. august 2014.

DEINN GUL-GRØNNE BØGDA!

Vi vart itj mat på Ælgkroa i kveill heiller, så da får vi gå heim! 7. august, og åkrer snart klar til trøsking.

DEN GRØNNE BYGDA!

1. juni 2014 sjer det son ut på Stasjonsområde, å gras å kåinnåkra hi ikledd sæ deinn grønne vårstas'n.

Jærnbaneværke å Størebo'n, hi sørga  ferr att bebuera'n i Furulivei'n, i Hellemshaugan hi fått utsekt te Hylla å Hyllbokta.

Det snakkes my om bolløst, å Hylla Marina e eitt tetak ferr å auk deinn. No hi deinn som ønske å bruk sjø'n som avkåbblingsområde, fått sekker å lettvint tegang, båt'n legg trøkkt å sekkert på sin faste plass, å Hyllbokta hi vørtti røddi å åversektle.

I Furulivein, ått redaktør'n står Syrin i foill blomst, å Rosehagtor'n i knopp!

SOL I REGN 12. april 2014.

Plutselig åpnet skylaget seg, mens regnet holdt på med sin våte gjerning, og Røra lå i en Gullaktig glød! Så var det magiske borte.

SNØFRIE RØRA, FEBRUAR 2014.

Starten på året 2014, har på Røra vært fullstendig nedbørsfri, med unntak av kvelden 1. februar da det kom hele 3 mm. snø, som var borte dagen etter.

Eller om en er nøye på det, så kan en se spor av snø i Nordhellingen. De to første bildene er tatt fra berget ovenfor Lundan gård.

Lundan gård 8. februar 2014.

Et bilde av Gjeldsås gårdene, tatt fra veien over Loråshøgda.

1. februar, fra Gjeldsås.

Snøfritt også mellom Hellemshaugan og Kverkildberget, 9. februar 2014.

HYLLA 19. JANUAR 2014.

De hi itj sjedd så vældi stor ferrainnring iløpe tå 13 januardåggå, mænn de hi vørti kaillar, omkreng 10 minus, å nå råssåa me iskaill østavinn som hi seinnt litte sørp-is inn mot Osbækken.
På nolvæggen i Furulivei'n 14, va tæpen -3,4 grader no kl. 12.30.

VÅRSTÆMMNING PÅ RØRA 7. JANUAR 2014.

Det e itj my som minne om vinter i dag 7. januar. Maks. tæmp. oppi Furulivei'n va på 5,2 gr.

Åkran legg der tør å fin å innby te å start våråinn, mænn me verutsekta som sei at minus gradan vil kåmm i slut'n tå vækka, klar vel sjøl Størebo'n å veint te længer utpå vår'n.

Ein som itj klardd å veint va Redaktør'n, som nøtta anledningen te å finn fram riva ferr å råkkå i hop litte lauv. Syrinbusken, som ein gång kom frå Gavel, va å i villrede om årstia å sætt knopp.

ETTERMIDDAGSOL 12.12.2013.

Å fotografere rett mot sola er ikke aldeles etter boka, men i dag var det gyllent lys over i speilblank Hyllbokt, bare ett par timer før "IVAR" slo til, så det måtte prøves.

Så snur en seg 180 gr. og oppdager denne Regnbuen! Den måtte bare deles med Deg!

SOLNEDGANG 31.10.2013.

Denne fine virknig med rød himmel, rødaktig dis og rød fjord varte bare noen få minutter! Virkeligheten overskygger bildet! Vemodi vakkert!

HØST'n E PÅ VEI, 13. OKTOBER 2013.

Ein får bærre nyt fargerikdommen så læng 'n vare!

I dag 13. oktober e Gavelsbo'n ein tå dæmm som e me å lægg bøgda svat!

SÅMMÅR'n KOM TE RØRA 24. JULI!

I dag va deinn offisielle tæmpen heile 27 grader! (Ja, det hi vel verri gover nån dåggå no, mænn når Redaktør'n stadi e på laupe'n, så e de føst goversda'n hainn opplevve i år.)

Varmin jær gått ått både åkra å plæni, grase væks å øvervinn måsså'n, mænns kåinnåkran bynne å få ein meir Gulakti grønnfargi. Gavelsbo'n skoill jærrn hatt govere tilear, va itj ailldeles fernøgd me grasavlinga ætti føstslått'n, å krøttera et fortar einn grase væks.

FINNHEIMEN 14. JULI 2013.

De mått te einn ein E-post, frå sjæfen ferr Trimgruppa ått Idrættslage, feinn att Redaktør'n kom på att på Finnheimen ha 'n itj verri sia såmmår'n 2011.
Når'n i tilægg ha sitti ca. 15 tim attme PC'n ferr å jørrø nån oppdatering på Rørsia, så va de itj bærre kråppen, mænn å aua'n som trøngt sæ ein tur ut i natur'n, på Røra.

Føst så trudd æ att æ va heilt å lein, mænn så oppdaga æ att de va liv i Gapahuken, å fram kom hu Asbjørg Skoglund Aabakken, som koinn fertæl att hu va på tur me kjærest'n.
I Trimmboka så ha Finnheimen aillerde vørti besøkt tå ein 10-15 trimmera aillerede i triti'n.

17. MAI 2013.

Hylla sjett frå altan te Growe'n.

VÅRÅINNSTART 8. MAI.

Størebo'n plokke stein!

OMKJØRING MERKET!!

27. april ble en dag med stor trafikk til og fra Koa camping, og med sinte bilister på besøk på Texaco'n. Årsaken var at Koatunnel'n va stængt på groinn tå utbedringa ferr å gi stør frihøgd. Den reklamerte merkingen tå omkjøringsvei'n sto på Figga i Steinkjer, mænn va så lite synle att følk åversåg merkinga, mænns dæmm som kom innpå seinar bærre møtt skilt me deinn henn tækst'n, bærre antal km. va fersjelli.
STRYK te Vægvæsne ferr deinn dåle jåbben som va jort.

28. februar 2013.

På sist da'n i februar hi vi sjykkele grisver på Rør'n. Rægnskuri å væstaver hi i løpe ta deinn sist vækka sørga ferr att plågnan i jænn hi vørti synle. Mænn ka brenge mars'n ås tru?

20. februar 2013.

KALD VINTERDAG PÅ RØRA.

Etter ei kald natt med temperatur under 15 minus låg fråstrøyken over Hyllbokta.

Skolen, Flata og idrettaplassen. Ikke mange skispor å sjå på en fin vinterdag 9. februar 2013.

Rimfrost pynter trea på Hernessa.

MILJØBEDRIFTA HYLLA KALKVERK.

Fotograf av dette stemningsbildet fra 29.01.2013 er Eystein Ness. Også kjent fra Verdalsbilder.

RIMFOST PÅ FLAGET 11.01.13.

I Kurrudal'n står trea i upåverka tå sola.

Kverkilberget med "vinterfrakken" på.

På Kurru har Gyllen vintersol tatt ett tak i rimfrosten, i dag var det ca. 4-6 minus. Vemodi vakkert, som min farfar, Sigurd Salberg, så ofte sa.

Haugrønningen med frostrim i trea 11. januar 2013.

Hyllbyggin ha brukr opp de mæste tå fyrværkeri førri henn bilde vart ti. 5 sek. åver tåll.

SOLNEDGANG 22.12.12.

Dommedag kom ikke i går, 21. desember, men i stedet fikk vi i dag en fargerik solnedgang, som her ved Loråslandet i Borgenfjorden, litt over klokka tre.

Og over Hylla, i fire tia.

SÅ HI VI KOMMI TE 6. SEPTÆMBER.

Kåinnåkra'n står gul å moa ferr trøsking, mænn véregudan e så apsolutt itj på kåinnbona'n si si, mænn som kjeint ska bjønn ha tør måsså i hie sett, så de bli vel i rå me kåinnvinn i år å.
Å Vasstanken står færdi! Hu Ida Olførar hi verri på besøk å gokjeinnt både anlægge å vattné, å dærme så hi kommun fått på plass resærve vat'n ferr eitt døgn, om nå skoill sje med hovedfersjyninga.

NYLÅVIN I UTGAL'n.

Hainn bli itj foillt så ruvanes i lainnskape, nylåvin, mænn de tradisjonelle firkaint tuné bli i fint inrama.

RØRA 21. JULI 2012.

RØRA 14. JULI 2012.

Vi kainn vel sei at bøgda e GRØNN!

Hylla e no finast når de e flo sjø. Deinn nye småbåthamna sjæmme heiller itj.

Te slut i dag bli de i bilde tå Sneppen, Lia å Utgal'n, som no mangle uthus, bærre Stabbure vises.

RØRA's VESTLIGSTE PUNKT!

Røra's vestligste punkt Høesholman, med Ytterøya utenfor.

YSTAD VESTRE.

SOLOPPGANG!

Klåkka kvart på fir, 28. juni er det soloppgang på Flata.

Å de såmme e de på Gavel, mænn Nolgalsbon må veint i stoinn finn sol når hainn.

Solnegang bak skya'n, åver Lorås 31. mai 2012.

Vasstanken bynne å vis sæ i si einnele utfårming.

Flaget 30. mai 2012.

E de Røra's breieste såstrip vi sjer på Flaget 25. mai 2012?

Vassreservoaré vises gått, å é vel færdi støypt i dag, 10 mai.

Mænn frå Kurru så e tanken jømt bakom skog.

Gavelsbo'n sådd åv i går kveill, å det såmmå sjedd på LangFlaget i dag, 10. mai. I aillfai va trommlinga i gang.

Te slut i bilde tå Salbergsgåla'n, Kjerka, Lekseth og Heia, me Marsteinsvola i bakgroinn.

HYLLA, ME DEINN NYE SMÅBÅTHAMNA.

Det henn bilde kjæmm å frå 'n Eystein Ness. De e ti deinn 25. april 2012.

HYLLA PANORAMA.

Takk til Eystein Ness som har tatt dette bildet i slutten av mars 2012.

BILDER FRA 18. mars 2012.

Bjørn Følstad bor på Sveet, og etterlyste bilder fra området. Samtidig fortalte han at Sveehaugen en gang hadde vært en populær samlingsplass for ungdommene.

Gjelsågårdene.

Å så må det selvfølgelig være ett bilde av Gavel, med alle tegn på at det går mot VÅR.

BILDER FRA GRINDBERG.

En vinterdag i 2010. (Høyåinn bildan legg no hen.)

BILDER FRA 22. FEBRUAR.

:

Røfloa.

Lundsaunet.

Heia.

VINTER'n SLIT!

I dag skriv vi 21. februar 2012, de e klåkka mett på da'n me 3-4 varmegrader. No kjæmpe vinter'n mot sola, snøkavian kjæmm å går, så hainn Kång Vinter hi itj tænkt å ji sæ utan kamp. Levvi i håpe om at no e de deinn sist gången att snøfræs'n å snøskoffla e i bruk. Mænn så står heile mars'n å veinte på å kåmmå te, så da så ------!

DÅGGÅN É LÆNGER!

30. januar 2012 klåkka 15.43 tok hainn Jan Kartein Sagvold inn sola ferr kveill'n. Da'n hi vørti drygt 3 tim længer. Issårre hi lagt sæ på Hyllfjæran å vi hi hatt ca 10 grader minus, mænn SOLA sjin!

Årets kårteste dag 21. januar 2012, sola fersvinn kl. 14.07.

BIDRAG FRÅ 'n Olav Bragstad.

Det henn bilde e ti frå Koamarka. På kælkværke kainn vi sjå steinbil'n hainns Lillevik.

 

 

Hen e deinn sist FARGO melkbil'n som 'n Ludvik Letnes kjøpt, de mått vel vårrå føst på 50 tale. Platt'n vart i innpå Flata, korr Sme Andreas Stornes sto ferr jarnarbé, å 'n Petter Letnes trearbé.
Det to sist bilan hainn Ludvik brukt sto læng lagra i garasj'n på Ytterby'n, Bægge bilan vart åverti te Museumé på Steinkjer. Deinn gamlestin hi vørti i stainnsætt tå medlæmma i Nord-Trøndelag motorhistoriske forening å vart sist vist fram på Hylladan 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hen e de vel båt'n hainns Paul Erling Austad, som løftes me deinn nye Moelvenkrana, som Brødrene Austad kjøpt ny i 1985. Veitrainnsport'n e de Austad Maskinstasjon som utføre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stor TAKK te 'n Olav som dele bildan me ås. E de nån som kainn tefør nå, årstal ferr æksæmpel, så lætt hør frå dæ.

NY KÅRSTU PÅ NERSALBERG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hainn får sæ opp i fin kårstu, Kårkaill'n på NerSalberg.

FOILLMÅMI ÅVER GAVELSMARKA.

De henn bilde kom frå 'n Eystein Ness, mænn e itj i ækt 2012 bilde. Bilde e ti på 8 minutt på 11 deinn 11. desæmber 2011.

SÅ KOMM DEINN SIST DA'n I ÅRET 2011!

Sola kjike fram, plognan hi vørti dækkt tå snø, i jænn, de e null grader, å klåkka e mett på da'n!

Når røyken frå Kælkværke stig ræyy opp, da e d vinnstilt.

Skarven sett ytterst på Kælkværk-kaia å tørke vængan? E de ein klimafløktning tru, kainn itj minnas å ha sjett'n på Hyllbokta før.

JULESTEMNING I FURULIVEIEN!

Ut'n blitz, kom gatløsfargen å stæmningen gått fra.

Rim i trea, om kveill'n deinn19. desæmber. Mænn så kom millvere å stæmingen va bort på nån tim.

RØRA 11. DESEMBER.

SOLNEDGANG.

Solnegang 9. novæmber, klåkka e itj meir einn 4, no bli de fort mørtt.

DET GÅR MOT VINTER.

6. november.

SOLOPPGANG OVER HYLLBUKTA.

De henn bilde tok 'n Olav Bragstad klåkka hælv ni, 23. oktober.

HØSTBILDER TATT 15. OKTOBER.

Bilde, tå Loråsgreinna, e ti frå Gjeldsåsen, korr fletti Kulturarbeidera prøve å håill kulturlainnskape i hævd. Næssgål'n å ØverLorås 1, Tronstad gål'n, jømme sæ bakom lauvtre i høstfarga.

NerLorås me Roeløya i bakgroinn.

ØverBerg, nærmest, borters å opp mot skogen legg Øvre. Småbruke korr hu Linda Bjørnes, frå TV 2's Bonderomantikk, bur.

BergVestre, me Bergslia å Lunnan i Bakgroinn.

Bergslia.

Lunnan.

HØST I AUSTADLIA.

8. oktober va ein fin høstdag, me sol, høstfarga å fløan sjø.

FRÅ HYLLA FØR I TI'n.

Dognasåinna på Hylla  e itj tå ny dato, deinn hi bestaindi æksistert. Hen e de nån glade damer som te sæ, sekkert ein velfertjent kaffepause.

Jorunn Olsen, Olga Sem, Ruth Austad, Åsta Roel, Olga Strand, Hallbjørg Stubbe å Marit Solberg.

På Pænsjonistbænken sett: Petter Bragstad, Anton Austad, Grete Koa, Ingrid Austad, Jorunn Olsen Åsta Roel.

DE to bildan åver e de hainn Olav Ivar Bragstad som hi bidreggi me, mænn årstale koinn 'n itj sei nå om. E de nån som veit? Jæsteboka tek i mot svare.

BILDA FRÅ DEINN 12. AUGUST.

"HAUGEN" Hen bur 'n Jan Karstein å a Ingvei Sagvold.

Følstad eiller Førrsta som vi sei te vanle. Træmdeles veldrevvi å røddi.

Austad søndre eiller Utgal'n. De va i uthuse hen at 'n Jonas Pedrsen starta opp me slakteri førri krigen. De va hen "Jonas sådde" å ainna gode Pedrsen produkt vart utvekla.  Produkta vart ætti kvart så populær å ættispord at 'n Jonas mått sjå sæ om ætti ny å stør produksjonslokala. Deinn gången va Røra egen kommune å ha itj muleheit te å bidra me i tomt som ægna sæ. Innerøyningan såg da sett snett te å "kaper" heile slakterie å tebau tomt på Muusøra.
No e de itj længer bruk fer deinn store driftsbøggninga å deinn ska i løpe tå høst'n rivas.

Salberg øvre. Øversalber.

Lekset gård. I dag fortsatt med Selskapslokaler og muliheit fer åvernatting.

SOLNEDGANG 5. AUGUST.

FRÅ FLATA TE HYLLA 24.07.

BØRGIN og GRANDAN JUNI 2011.

Loråslainne speile sæ i ein blank Børgi.

Leirbakkin å Grandhølmin.

De va nåkk de henne Aa. o. Vinje beskreiv da 'n ferfatta Fagre fjord og bygder.

Leirbakken. Hær holder IVAR's Bilverksted hus.

Grandan Mellom huser Røra Flatbrødbakeri som baker Røra sjenning og Røra Flatbrød.

FLAGET 30. mai.

Vigdis ønsket seg bilder fra Flaget. Flagmarka er i 30. mai 2011, erstattet av kornåker i god vekst.

 

Skogtrøa sett fra Kverkilen og Svarva.

Svarva. Geir Arthur Kalseth's base.

Skogtrøa og Svarva.

Ved foten av Kverkidberget blomstrer Liljekonvallen.

 

De var neppe denne utsikten Aasmund O. Vinje så da han skrev om Fagre Fjord og Bygder. Hvorfor her og ikke på toppen av Roelsbakken? Vigdis har rett, dette er ikke på Flaget. Dårlig vær da bilde ble tatt, mænn læl da ---!

 

Men når en vender ryggen til så kan en beundre Rønningen, Kverkilberget og Leirdal.

På Røra har for det meste grunneiere som legger ting til rette for både Rørbygger og andre. Denne gapahuken er resultatet av godt samarbeide mellom grunneierne rundt Kverkilberget som har laget Kverkilberget tursti.

Kurru anno 2011. Sett fra Gapahuken.

 

Noe nytt og noe "gammelt". De har det fritt og romslig beboerne på Flaget.

HYLLA 060711

Håggåjale 080711.

Her er de plass til dine bilder. Send på denne linken.