RØRA 2021.                                                                                                                               Te føstsia.

SKURÅINN I SLUTTFAS'n.

18. september nærme de sæ slut'n ferr skurtrøskinga, sol å ein 15-18 grader,  ji fint trøskver, mænn så vældi tørt sjer det itj ut te å vårrå, støvrøyken bakom trøska sjer ein lite tå.

I Nolgal'n hi dæmm kommi hakke længer, der  såes det høstkveit.

HØSTMARKED PÅ HYLLA.

Deinn henn artikkel'n, kainn Du å lesa i Innerøyningen 18. september.

WIBE BUTIKKEN RIVES.

 

6. september.

7. september 2021 e Wibebutikken jamna me groinnmur'n, å ei lang gistorie slut. Ei historie som ferr redaktør'n starta som gutongi, me ein fæmmøring i hainna rakk æ så vitj opp te disken, ferr å kjøp 2 karamælla tå 'n Elmar Wibe.

SON SJER NÅN TÅ KÅINNÅKRAN PÅ RØRA UT:

Deinn 8. august.

JØRNBOLMØTE 12. JUNI.

Einnele vart de Jørnbolmøt ferr redaktør'n! I dag på ein ny møteplass, Hylla Velhuset på Vinet. Årsak te de é att Dampskipsbrygge e oinner oppgradering, me blaint ainna nytt kjøkken, som gokjeinnes som resturangkjøkken, nåkkå som krævd lagerplass te div. utstyr, å da va møteplass'n på Brainnstasjon go å finn.
HØS Olav mått ta i bruk firhjulingen, når nødveindi møteutstyr te Jørnbolmøte mått fløttas, som pappkrus å Røra Syltaty.

Heile 12 minn va samla attme langbolé, i dag å prat'n jekk livle.

Me ryggen te sett hainn Åge Austad, så på vengster sia, Dag Austad, Inge Johansen, Toralf Letnes, Harald Glimstad, Olav Bragstad. Bortest på høgersia Rger Austad, Ivar Kalseth, Bjaene Sjøvold, Knut Johnnny Norum å Karl Ivar Letnes.

De henne kainn da vel itj kaillas Jørnbolmøt, mein du kansji, mænn deinn titel'n hi vi dreggi me ås frå deinn ti møta fårejekk attme Jørnbole på Kroa, på 1970 talé, å deinn betægnelsa beheill vi frædeles.

Vektiast meilling i dag: Te hælga ska de vårrå åpning tå "Pop-Opp" resturang på Damskipsbrygga, å te kaia kjæm veterandampskipe "Hannsten"
på besøk!

Dagens glade Vinvinnar: Åge Austad.

Ta turen til Bergsmarka utsiktspunkt!

Redaktør'n må bærre innrøm, de henn utsekt'n såg 'n ferr føst gången. 16. mai mått våryrheita få utløp, så det vart ein lit'n "trimtur". Parkert på parkeringsplass'n attme Eva Moe stu, å ha to valg, mænn brattbakkin, i rætning Solem, fresta itj. Da vart tur'n lakt i rættning Vådal'n å Kafstad. Mænn så dokka skilté Bergsmarka opp, å turmåle vart ferrainnra. Vel fram vart de å ta plass på kvilbænken, å finn fram foto'n.
Om Du itj hi verri på deinn henn plass'n, så anbefales tur'n,¨å ferr deinn som itj é i så ailt ferr go fårm.

RØRA HOLDEPLASS FOR TÅG.

Om måndan, 15. mars, vart deinn nye perrongen ti i bruk, å Røra stasjon negraderes te Røra tågholdeplass. Deinn nye perrången e tepassa høgda på hybridtåga, som snart ska erstatt de gammle motorvognsætta. No bli det 100 meter kårtar å gå, ferr ås oppi Hellemshauga'n. Lettvintar bli de å ferr dæmm som kjæm kjøranes tile me bil, dæmm kainn parker heilt innte plattfårma, mænn ælles e det gått om parkeringsplassa, på bægge sia'n tå Stasjonsvei'n. De é å nert te busstoppen.

Går no RØRA Stasjon åver i histori'n, RØRA sjilte, på einnvæggen é i aillfaill bort.

NYTÅGé TESTKJØRES PÅ NOL-LAINNSBA'N.

28. januar kom de eitt nytt tåg te Røra stasjon, nytåge som ska sættas in i trafikk i løpe tå såmmår'n. Littte frå de T-A skriv   : «Nå skal også togpassasjerer i Trøndelag og Østerdalen snart få samme gode komfort og plass om bord. Hybridutgaven av Flirt-togene skiller seg fra den velkjente elektriske utgaven ved at de har en liten mellomvogn som rommer dieselmotor og batterier slik at togene kan kjøre også på baner som ikke er elektrifisert Det betyr at de egner seg godt på togruter som går på baner både med uten kontaktledning, slik som Trønderbanen. For passasjerene vil dette bety en helt ny hverdag med langt større plass, kapasitet, tilgjengelighet og komfort», skriver Jernbanedirektoratet på sine nettsider.

De bli vel ein revolusjon lik stor som når det føst NOHAB diselelektriske lokomotive vart sætt i dreft på høst'n 1954. Da det kom trækkanes på Nollainnståge, samtidi som de vart rengt inn te ny skoltim på Asphaugen skole, ein tå eleva'n oppdage NOHAB'en, som det va skrevvi my om i aviså'n, å bort va 'n, hainn skoill sjå på NOHAB'en, å stakk oppåver te stasjon. Litte skrøft fekk 'n da 'n kom te bake, mænn mænn ---!

Jett kæm de va! Jæsteboka fungere.

FØST HYLLBYGGEN HI FÅTT SIN KORONAVAKSINE!

Heile artikkel'n kainn Du lesa i lokalavisa "Inderøyningen".

Redaktør'n ønske lesera'n eitt GÅTT NYTT ÅR i 2021!

Vel heim, ætti ein fin Bobil Nyttårstur, i kjæmpever på Fosen, vakna vi i dag te snøfritt Røra, mænn me rimdækt tre, å minus 7 grader.

RØRA 2020.                                   Te føstsia.

ÅRETS NEST SISTE DAG!

Fullmåni'n ønska Go Mårrån, te ein ny snøfri dag, 30. desæmber. No e vi klar ferr å feir inngangen te 2021, å stor aktivitet på Røra, sentrum på Innherred.

Klarjørråinga ferr bygging tå Røra Hallene hi kommi i gang, tomta e rødda  ferr tre å buskas å sekkerheitgal'n hi kommi på plass. Med skolii'n som nærmeste nabo è nåkk dein vekti ferr sekkerheita ått skolonga'n, når annlæggsmasjinan røkke inn.

Furruskogen som må bort bli ti vare på tå kommu'n, å ska bli ve te varmesenteral'n, på ainner sia bru. Ætti kvart vill Austadguta'n sætt i gang me å klarjørrå 100 mål me nytt næringsområde. Mykkjy myr, tå fersjelli kvalitet ska bort å ersattas tå meir stabil massa. Eitt tips: Det e å my fin å go myr, som è gått ægna te plænjol, så hi du behov ferr deinn sårt'n, kainn Du ta kontakt me 'n Eskil på Austad Maskinstasjon.

Nye miljøvænnele Hybridtåg ska sættas inn i trafikken på Trønderba'n i 2021. Da mått det te ny plattfårm, som ska jørrå påstiginga letter å ænklar, ein slæpp å kliv i trapp, å rollesto'n kainn kjøras rætt inn.

Me de nye tågsætta ska de bli ber komfort, å kårtar reiseti. No ferveintes det behov ferr stør parkeringaplass, nåkkå som Røra fabrikker hi bidratt te me å leibort "Hellems tunè".

Som eitt siste innlægg på "Røra 2020" bli de eitt bilde tå Hynne, eiller Wibebutikken, som vi Rørbyggi'n bruke. No e deinn kjøpt ta Røra Fabrikker, å vil trule bli jamna me jola i løpè tå 2021.

Wibebutikken i 1956.

Me de henne takke Redaktør'n, lesera'n tå Rørsia, ferr året 2020, å Ønske dåkk eitt Gått Nytt År i 2021!

EINNELE KOM JULSNØ'n, 26. DESÆMBER.

Takk te 'n Torstein Lund, ferr Julkælsing, i Jæsteboka!

BRISSSLINGFESKERA PÅ HYLLBOKTA.

11. noæmber va de besøk tå brisslingfeskera på Hyllbokta, mænn der va de tydelevis itj nåkkå å finn, de ha de antagelevis itj verri i Bestafjol'n heiller, båtan kom derifrå.
Om de e mangel på fesk eiller Naturværnera'n som e groinn, så hi det flest, om itj aill brisslingbåta'n ferri frå Tronheimsfjol'n.

Nei, de e itj som på 1950 tale, da va heile Hyllbokta opplyst tå snurpera'n, som om kveill'n låg å lyst, ferr å få brisslingen lurt inn i nota.
Bildan kjæmm frå 'n Olav Bragstad, å det vel hainn Petter Bragstad som e fotografen.

NY PLATTFÅRM PÅ RØRA STASJON.

Næste år, 2021, ska de kåmm nye tåg på Trønderban, såkaillt miljøtåg som ska væksel millom disel å strøm. Nytåga bli længer å får høger inngang, bli vel rætt inn på gølve, utan å kliv opp i par trapptrenn. Tå deinn groinn bygges det no ny plattfårm, nol ferr stasjon, nerar parkering å busshåildeplass.
Nian septæmber vart leskure fløtta, å fekk ny plass nolom lagerskure te "Trønderfrukt", nåkkå grana, på bilde te høger, sjer litte hævfernøgd ut ferr, sle ut me arman å reste på haue.
 

OPPFORDRING TE INDERØY KOMMUNE:
IKKE RASER HÆRNÆSSA, KOABERGA Å KOA CAMPING!

Åge Austad skriv i Jæsteboka:

Æ skriv fer søstra mi Kristin.Fekk det henne send på mail ifrå hu: Hei Rørbygg,Hyllbygg og alle Hernessa å Koa campings venner.
Stygge rykter om bygging av kraftfor-fabrikk på Koa camping. Som utfløtta Rørbygg å født på -50tallet bli æ rasende! Vår barndoms badeplass og naturperle står i fare fer å bli ødelagt! Rørbygg! No må dere stå sammen igjen å ta grep! Mange Rørbygg har alltids nok "pondus" te å "høgg tak i" skjortkragen te kommune-politikkeran i Inderøy kommune å få STOPPA den gærnskapen! Velg dåkk ut en talsperson eller to,å kom dåkk i vei te kommunehuset fer å finn ut kolles plana dæm har. Vi som e utfløtta frå bøgda e villig te å kom å sætt ås på dæm som godkjenne det her! Om nødvendig,så stille æ med v-----n....!

Med hilsen te alle gode Rørbygg frå ei som har bada der mye i heimstrekka badedrakt av ull.
Kristin Austad.

 

TAKK ASBJØRN!

Lesarbrevè i INDERØYNINGEN sætt teng i verkeleheita's pærspæktiv, å tek me sæ mang gode argumeint i mot kommun's plana. Ka me å lætt Fiskå Mølle bygg i nerheita tå ein aillerde æksisteranes kåinnsilo, å ei historisk hamn, Synneshamna. Det må da vårrå nååkå kommun kainn gå inn ferr.

Hilsen

Redaktør'n.

BYGG ISHALL PÅ RØRA!


VILLDYR  FRÅ HEILE VÆRD'N HI FLØTTA INN PÅ GAMMLE SAMVIRKELAGE.

Dæmm vart stor aua'n, når lokalavisa INDERØYNINGEN, vart åpna i dag. Våpenbutikk på gamle Samvirkelage, ja det vest æ, mænn itj at de i telægg va foilt tå dyr. De må æ fårrå å sjå på, sjøl om jakt ailler hi verri nåkkå som hi intressert.

Heile artikkel'n kainn du lesa hen, eiller på nættutgaven te Inderøyningen.

MÅNDA'n 5. OKTOBER.

Ætti ei vækka me SOL å go Bjønnvinn é næst'n ailt kåinn på Rør'n trøska. Ein utøska åker vart oppsærvert, å deinn va neom gål'n i Gjeldsåsa. Ingen rapport om årets kåinnavling hi kommi redaktør'n ferr øre, mann Gjeldsåsbo'n va interjuva i Trønder-Avisa. Der sto de å lesa att hainn ha ca. 1000 mål kåinnåker, å kansji mått lager omkreng 300 tånn i reskapsbua. Nåkkå levers jo ætti kvart, så åver 300 kg. på måle e nåkk i nerheit'n.
Mænn hælmen ska bærgas deinn å, mænn nårr årets hælmstrå e vældi kårt, sjer de ut som de bli langt millom hælmbailla'n, som hi vørti præssa i natt.

EINNELE KOM SKUTRØSKÅ'n UT PÅ JÅBB.

Klåkka hi passert 18:00 27. september. Fin tæmpratur, me SOL å finn bjønnvinn, tørka opp ætti ein heiller blaut september. Når vermeillinga sei at govere ska fortsætt ut vækka, så bli kansji kåinnhøst'n sekra i år å!

OPPFÅRDRING TE FISKÅ MØLLE å INDERØY KOMMUNE:

ITJ RASER KOA CAMPING, Å BADE/TRIVSEL PLASS'n te RØRBYGGIN, MÆNN PLASSER FISKÅ MØLLE HEN:

Hen, i Sundneshamna, è de aillereda havn/kai, å nert te kåinnsilo'n på Sundnes. I telægg legg de nert te årets mæst atraktive kjettsté. Eitt my ber valg einn Koa Camping.

DE  BLI HØST I ÅR Å!

23. september bynnè høstfargan å vis sæ, å ber bu om att såmmår'n e åver. Som du sjer så står mæstpart'n tå kåinnåkrtan fræmdeles utrøska. No får både vi å kåinnbønner'n, låvvå i håpe om ein uvanle varm å fin oktober, me opphåillsvèr og "Bjønnvinn", sålles att kåinnåkran bli klar te trøsking.

RØRA STASJON FÅR NY PLATTFÅRM.

Nye tog ska sættas in på Trønderban, hybrydtåg ska det vårrå ska vest gå på både strøm å fossilt breinnståff. Farbu å Gausen, frå Kjerknesvågen hi fått oppdrage me å bygg deinn nye plattfårma, som ska tepassas det nye tåga i både høgde å længde. Ferr å jørrå tågé meir tiejængele føttes plattfårma nerar parkeringsplass å busshåildeplass, nåkkå vi oppi Hellemshaugan å vil nyt gått tå, da vi spare åss fer nån gåmetra.
 

DE UTRULE HI SJEDD!

Vei'n Røsje, Grainnmarka, Børgin, Loråsmarka hi fått nytt grusdække. Å itj bæære i tynt lag, mænn eitt sjykkele gruslag som vil tølli både trafikk å veihevling, når de bli nødveindi.

BLI DE NÅKKÅ KÅINN I ÅR?

Ætti næst'n 4 vækka på bobiltur, satt redaktør'n å groinna på de stor spørsmålè: Va "avisåker'n" trøska? Mænn nei da, dei sto utrøska å såg heiler itj særle klar te trøsking.

1. septæmber, å åkra'n på Rør'n står utrøska, hi vi nån gång opplevd det, sia deinn føst skurtrøska kom te Røra. De va stor stas da hainn Magne Ertzgård kom me Massy-Harris'n, å starta trøsking, va vel omkreng 1955, trur æ.

Nypløgd åker, på "Førsta", betydd vel at dæmm va føst ut me trøskinga i år.

Mænn i dag 3. septæmber bles go "Bjønnvinn", å ætti kvart kom skurtrøskå'n i gang. Føst i gang, sjett frå Hellemshaugan, va på Heillber, i 11 ti'n, littelaænger utpå da'n starta trøskinga på Nolgal's-einnan. Som du kainn sjå så è de kårt hælm, å lite støvrøyk bakom trøska, e vel litt smal dein sist skåra, å da.
"Bjønnvinn"? Ja de uttrøkke vart brukt lik my som som kåinnvinn. Om de va litte dåle høstingsver, så va de i trøst att bjønn skoill ha tør mæsså å liggi på finn 'n jekk i hi.

Bli de nå kåinnavling? De svare håpe redaktør'n å få svar på, på "Hjørnbolmøte" om laudan.

OPPFÅRDRING TE FISKÅ MØLLE å INDERØY KOMMUNE:

ITJ RASER KOA CAMPING Å BADE/TRIVSEL PLASS'n VÅRRES

 
Navn:
Vigdis Westberg
Kommentar:

KOA Camping blir! Sunt förnuft!!!!
Nu får vi se korleis poletikkeran iInderöy gjör????
Det er vell de som bestemmer sånne saker til slutt ?????
folket velger o politikken rår????
Håller med de föregående skrivere. bra sagt.
Vigdis
Wednesday, 05 August 2020 - 01:21
Navn:
Åge Austad
Kommentar:
Æ villa berre skriv nån ord om at et stort firma ska ødelegg Koa camping. Di må huss på kor gammel denn campingen e`...... Åsså ska industri-mafian få ødelegg den? Nei,no må vi ta vare på det litje vi har på Røra,å gå ihop å stopp den planan.Ælles får vi en "industriell skamplætt" istan fer en fin campingplass å badeplass.Fer det må vårrå måt på å tramp på nå som går godt frå før å e endel av inntekta te`Geir Arthur.E vi enig om å stopp denn planan? På forhånd takk. Mvh.Åge "Reodor".
Tuesday, 04 August 2020 - 10:14
Navn:
Ivar Olav Bragstad
Kommentar:
Om den raseringa tå campingen e æ helt enig! Einn å ødelægg den fine plassen. De ødelægg jo idyllen på Hylla å. Denne må stoppas før det går videre. Dæm hi jo undersøkt om det går å bygg utafer kalkværke å. Med grunnundersøkelsa både på land å i sjøen men det e vel ittj aktuelt tru æ. Tru følke å velforeningan må ta tak å få klare svar i henn saka før det e fer seint. Kanskje det finnes ei tomt ved sjøen ein ainna plass i kommunen?
Tuesday, 04 August 2020 - 04:55

Stor Takk te Vigdis, Åge "Reodor" og Ivar Olav som bruke Jæsteboka. De ji readaktør inspirasjon te å håill Rørsia i gang. Mått mang fleir jørrå som dåkk!

 

STORINDUSTRI'n HI KASTA BLEKKE SETT PÅ KOA CAMPING!

Geir Arthur ha fått ei døbbelsi i T-A 21. juli, å deinn artikkel'n mått lesas. Ein real "SOMMERPRAT" vart lesera'n presantert ferr, mænn på slut'n kom deinn store åveraskelsa: "En demper på Koa-idyllen kommer i form av næringssjefens ønske om at Kalseth skal selge området til en kraftforkjede." !!!!!

Da vakna redaktør'n, å tok tur'n te cæmpingen ferr å finn ut meir. Jo, da det stæmmt, Inderøy kommune ønska storbedrefta vælkåmmen, te å raser Koa camping:

Når storkapital'n meille sin ankomst, da e aille hinnringa glømt å bort. Bøgging i 100 metersbeilt å bortsprænging tå fjell bli bærre bagatella. Å de tå Inderøy kommune, som nættop bøtla ein utbøgger utpå Sainnvålla'n, ferr at hainn terættela fer høtt- å båtægera. Bærre ein liten teng som att hainn Geir Arthur ønska å terættekægg fer badera'n på bærge, neom servicebøggé. Hainn ha spordd kommun om låv te å ta bort tang, mænn ha fått blankt avslag.

Mænn når storkapital'n ønske å full ut omkreng 30 mål, bøgg jupvasskai å sætt opp store siloa å kraftforfasbrikk, da står kommun å sle ut arma'n å ønske vælkåmmen, te å raser deinn finast Cæmpingplassen, som legg i einnin på Norges længste rætte fjolstrækkning!

Redaktør'n bærre spør: Vil vi at Koa Camping blierstatta tå nåkkå sånt som det bildan vise? Du kainn del dine tanka i Jæsteboka!
 

Byggåker'n på Nolgalseinnan.

Ein må bærre spør: Bli de nå avleng tå sånnt? Mått bærre del de henn bilde, som vart ti 23. juli i 2020. Så kårt hælmstrå kainn æ itj kåmmå i hau å ha sjett før. Mænn de e itj bærre på Rør'n de sjer son ut, va ein snåptur på Østlainne førri vækka, å de såg akkurat lik æns ut der å.

Nytt sjilt på "Kroa" som hi jænnomgått ein foillsteindi renovasjon å oppgradering, å deinn føst bedrefta hi starta opp, GOD MAT LOKALT!

GOD MAT LOKALT!

Nytt sjilt på "Kroa" som hi jænnomgått ein foillsteindi renovasjon å oppgradering, å deinn føst bedrefta hi starta opp, GOD MAT LOKALT!

Deinn som hi veri pådrivar, ferr å etabler eitt utsalg fer lokalt produsert mat, Lise Løset står te høger bak disken. Dama te vengster, bakom disken, Dagle leder Susann Jakobsen, i trivele samtale med Roger Austad, som representere Røra Næringsbygg.

Mykkjy gått é aillerede på plass, Røra Sjænning å flatbrø, Inderøysådd, kjøttsup, kjøttbåilla å spekkipøls, Sagamat laks, i fleir varianta, ægg frå RIAS, urta å grønnsker i fleir varianta, ost å is frå Gangstad, bærre ferr å næmn litte grainne tå utvalge.
Du får sveng tå deinn "Gyldne beinvei", E 6'n, å sjå sjøl!

Ja, du kainn få kjøpt dæ ein go kåpp kaffe, å jolber frå 'n Vestrhus på Utøya. Fin front på disken, korr hesjstaur'n hi fått nytt liv. Dagle leder Susann Jakobsen ønske: VELKOMMEN TIL GOD LOKAL MAT!

(Føst på august fløtte TRYG forsikrin inn på vesteinnin tå "Kroa".)

RØRA BYNNE Å BLI GRØNN, i jænn!

Vi fekk ein heille kaill mai, me i hustri blainning a rægn å snø. Redaktør'n å fruen, fyra opp bobil'n å starta på tur, å de skoill itj meir te, finn govere slo te i jænn. Nån rægnfri dåggå, i mett'n på mai, sætt foill fart på harvinga å steinplokkin. Når kårtnæbbgåsa ferlot Innherred 16 å 17 mai, vart det ti fer å sætt i gang såing. Mænn så vart stopp på nytt, finn ailt va ferdi, nåkkå som vises tydele på bildan.

Eitt gammelt vertægn sa att kåinne mått vårrå i jol'n finn Riskafté, på Hårskaillin jekk åv. Det henn bilde vart ti 4. juni, rivskafte sjer ut te å vårr heilt, i der kor det te vanle hi gått åv, attme riva.

RESTART PÅ VÅRÅINNA.

Ætti ein kaill å hustri start på mai, kor vi Rørbyggi'n næstn kvar mårrå hi vakna te snødækkt åkra, vart de i dag 21. mai ein real restart på våråinna. Harvinga e i gang både på Loråseinnan å i Nolgal'n. Vi mærke å at vårlokta spre sæ utåver Røra, å sjer du gått på bilde te høger, så e ein tå loktspreran på tur langs Hyllfjæran.
Eitt gode kainn ei vel sei at utsættels hi jidd, Kårtnæbbgåsa fløtta vider nollåver 16 - 17. mai. Så nå bærgesekåinne i jol'n.

STENSTAD 11. mai!

Son va de i hæl ått ti'n, mæn no, når de henne skrives, i tåll ti'n, så e snøn bort. Åkra'n é harva å klar ferr såing, mænn Kårtnæbbgåsa beite fræmdeles, å da kainn vel såinga utsættas te ein é sekker på att både snø å gås e bort ferr gått.

JØRGEN RØFLO DELER SINE MINNER OM KRIGSTIDA PÅ RØRA.

(Klekke du på bilde, da bli det stør.)

Å æ som vart så gla, når 'n Jørgen skreiv på lett ferståele å normalisert nynårsk.

Mænn i Inderøyningen 15. mai kom det henne:

Å da jekk minna'n tebake te Nynårsk timan på skoli'n på 50 tale, å dæmm e itj go. (Levert ein blå stil, å fekk tebake ein rau!)

FREDSKONSERT PÅ FOLKETS HUS 1945.

Les Jorunn Tronstad Hammer sine minner, i lokalavisa Inderøyningen, 24. april.

VÅRÅINNA È I GANG!

I dag, 29. april, starta våråinna ferr foilt!

ALT BLI BRA!

Påskaft'n 11. april: Brainnvæsne Midt markere Optimist-dagen, uten musikk, som de va reklamert ferr! Mænn Arti læl!

KORTNÆBBGÅSA E PÅ PLASS!

9. april é Røra på nytt invadert, mænn henn gången tå Kårtnæbbgås. Litte tile ut så de e vel heiller dåle me mat.

Om de va skrækken ferr fotografen, eiller mangel på mat ska vårrå usakt. Mænn akkurat i de bilde, tå matleitanes Gås, vart knepsa, så letta heile flåkken å for ått Hyllbokta.

Røra frå Smihaugen.

5. april vart de ein Koronatrimmtur, å de henn bilde.

BILDE I INDERØYNINGEN 3. april.

Lokalavisa ønske å motta gammle bilda. I dag va det Røra Orkester fra 1943, som fekk lov te å vækk gammle minna åt nån, å gi ny kunnskap ått ainner.
Jorunn Tronstad Hammer, som går i sett 93. år, va ei Dame som fekk vækkt gammle minna, å det va frå 22. april 1945, staks førri fred'n kom te Røra. Deinn dan va det fælles konsært, me Orkestre å Hornmusikken som hovedaktøra, på Folkets Hus.
Tyskera'n ha einnå itj reist frå Røra, å 2 tå dæmm sto på framkaint tå senen, Jorun meint dæmm kansji ha oppdrag som vakti.
Når konsært'n vel va åver uttrøkt Tyskera'n stor beoinnring åver kvalitet'n, te utøveran, som egentle itj ha nån fælles øvingsplass.
 

Takk te Jorunn som dele sett minne me lesera'n, å æ håpe att telefonsamtal'n vart nån loinde rætt ijænn jidd. De vart'n itj i føste omgang, mænn Jorun les korrektur, så ætti ein trivele telefonsamtale me a Jorunn, ska no teng vårrå rætt.

Les også omtale i lokalavisa Inderøyningen 24. april.

Redaktør'n.

KORONATI - UT PÅ TUR!

Da kainn du ta tur'n på Kverkilberget tursti.

I dag, 20. mars kailles da'n Vårjamndøgn, å hen på Ystad å i Skogtøa bynne de å våeeå klart ferr våråinn.

Litte meir snø sjer du mot Svarva.

PÅ RØR'n È VÅRJAMNDØGN  PASSERT 18. MARS!

I følge YR så sto sola opp i dag klåkka 06.21, går ne klåkka 18.25, me ainner ol så e sola opp 12 tim å 4 menutt. På deinn da'n som kailles "Vårjamndøgn" 20. mars è, i følge Yr, sola opp heile 12 tim å 17 menutt. Ein kainn vel spekuler på om Koronavirusé hi  ramma sola å.

Tile vårtægn må ein vel sei, mænn mispelhækken hi hatt vårstænning i ein måna snart,

Dagens vårbilda!

HJØRNBOLMØT 15. FEBRUAR 2020.

Ferr å sei d kårt å brutalt, Per Egil Hegge sin artikkel i Dag og Tid, 18. oktober 2019, (sjå længer ne) vart i dag hovedsaken på møte. Å d e læng sia ein sak hi engasjer møtedeltakera'n så my.
Makan te vrøl å "toillprat", når hainn itj kainn sætt sæ ber inn i lokalhistoria, så kolles kainn vi tru på hainns historia om som hainn hi skrevvi å utaldd sæ om før? Væll hainn e no Innerøyning, å e de nån som bruke pæng som ainner hi så e de Innerøyningan, når pængan i kommunekassein frå Røra va oppbrukt så va de ut på de store lånemarkede, å no legg vel Inderøy kommune nærmest høgst på deinn statistikken.

Nei, Per Egil Hægge, no mesta du deinn sist stjærna!! Kom de frå ein som vart både heit å ferbainna! Ska du få i jænn i stjærn eiller fleir, så må du skriv ein ny artikkel, korr du hi sætt dæ groindi inn i saka.

Mænn de va da ltte grainne ainna å snakk om å, EKSTREMVERE ELSE. Vi Rørbyggin kainn vel sei att vi slapp rimele heildi oinna, litte vinn å tjokt rægn fekk vi rætt nåkk, mænn itj tå deinn eksrem sårt'n. Som vanle kom sjø'n me store mængda grus, som var ijænnlakt oinner Hyllkaia å åver båtutsætte te Hylla Marina.

Å da va ein Innerøyning go å ha, hainn Georg Smistad, stillt opp me både gravemasjin å lastebil, ferr å rødd opp, i gått samarbé me Gavelsbo'n, som å ha go nøtt tå fjærasainn.

Det som itj hamna på Gavel, vart kjørdd inn på Lensmyra næringsområde, kor Bor og Betongsaging va i gang me å utvid tomta.

Når vi no e på Lensmyra næringsområde, så må de bli eitt bilde tå kontorbygge te Portmestran, som snart fløtte verksomheita frå Heggesænge på Steinkjer å hit. Fint bøgg!

P.S: redakrør'n vainn i dag Vinflaska!

EIN INDERØYNING's SYN PÅ RØRBYGGIN!

"Det er lett å bruka pengar, og mykje lettare dersom ein slepp å bruka sine eigne."

Stor TAKK te skolekamerat Svein Erling Lorås, som oppdaga deinn henn artikkel'n, å tydelevis hi sætt Innerøyningen på plass. Nåkkå som resultert i ein bitte lit'n notis, som beklage utsagne.

Ferr å sei d rætt ut: Æ vart både heit å ferbainna! Nån som hi meininga, om saka, bruk Jæsteboka eiller seinn ein E-post: jan.salberg@ntebb.no

VÅRSTÆMMNING PÅ RØRA.

Einnele va de slut på sjitvere, å ein kainn bynn å føl litte grainne på vårstæmming. I dag jekk tur'n te Stenstad sålles at lesera'n kainn få i litte ainna syn på bøgda. Dato'n e deinn 28. januar, sola sjin å snø'n deinn e bort.

Mått snu kameraé ferr å få me grønn eker på Gavel. Samtid vart både Steina å Lunnan me.

Nåkkå hi sjedd me byggestil'n på Rør'n å. 70 tale's Husbankhus på maks 84 m2, hi fått avløsning tå 2000 årets hus-klåssa, som bøgges på Åsen å Nyborg.

TRÆTTANDA'n I JULA.

Ætti ei hælg me snøskoffla, de kom omkreng 20 centi blautsnø, frå fredakskveill'n å te utpå da'n i går. I kveillinga i går, synnda'n, vart det på nytt plussgrader å rægn.

I dag, trættanda'n, hi de verr opphållsver å sola hi så vitj veeri fram, klåkka kvart på tri vart bilde oppom ti.

Ti på hælv fir låg Hyllboka bada i røytt.

GÅTT NYTT ÅR!

De va både smeillåt, bløytt å vinnfoillt når åre 2020 vart ønska vælkåmmen! Mænn deinn støst "smeill'n" va de vel strømlevandør'n som sto ferr. Nårr de va slut på rkættsmeilla'n, som kom det i blått løs, som lyst opp heile Røra, å så vart de stup mørt, løse va bort åver heile bøgda, bærre flaggstång-jultre'e på Nolsalber lyst. Mænn utrule nåkk kom løse tebake i løpe tå bærre nån menutt.
Mænn ka sjedd, va de nån som seinnt sist rakætt'n opp i høgspeint'n, eiller - - - ??

Jo da, de vart i ny si ferr året 2020 å, mænn korr stor aktivitet'n på Rørsia bli, ferr redaktør'n sin del, de får vi no sjå utåver årè. Skoill de no vårrå sålles att Du som ønske å bidra me nåkkå på Rørsia, så e du svært vælkåmmen te de!!

Ein aktivitet hi 'n aillerede kommi i gang me, vårpuss'n. E vel i drygin opptimistisk å tru att de henne e sist gången støsainn kostes i hop, mænn dein bli ti vare på te eventuell jænnbruk. E vel itj heilt i miljøværneran's ånd de da, brukt å oppkosta srøsainn e vest ein alvårle mijøtrussel deinnå.