RØRSIA 2019.

TIDEN ER INNE FOR Å ØNSKE:

GODT NYTT ÅR 2020!

Jula 2019 går inn i historin som Jula utan Snø! Rægn å tæmpratura heilt opp mot pluss 8 grader, mænn heldivis utan ailt ferr stærk vinn.

Ei hælseng går å te 'n Torstein borti "Junait'n". Å te deinn hælsinga må årets siste bilde tå Hylla vårrå me!

Siste Nyttårshilsen viser at mange minnes sine, med tente lys og pyntede graver.

REDAKTØR'n ØNSKE LESERA'n: GO JUL!

Bobilturista'n hi verri på Juletur til Nisseland Mosheim Camping, attme Brønnøysund. Der vart de lage en video, å trøng du jølp te å kåmmå i Nissestæmmning kainn du søk ætti "Juletur te Nisseland Mosheim" på You Tube Litte meir om Mosheim camping, å deinn innhåldsrik låvi'n, da må du Søke: "Mosheim camping april 2019"

GO JUL!

Gran & Ekran + Br. Austad = SAINT!


50 årskonfirmanter på Røra i 2019.

SOLNEGANG ÅVER LEVANG 13. DESEMBER:

I dag e det bærre 10 dåggå te sola snu, å i jænn ji ås længer dåggå! De kom nån canktimeter Julsnø'n i jænn, mænn no e 'n næst bort, å speilhølk der hainn Aksel itj hi ansvar ferr å strø.

SIST DA'n I NOVEMBER KOM JULSNØ'n. (Trudd æ.)

Så, deinn ainner da'n i desember, koinn vi einnele ta ein pause me snøkopa. Borti Gavelsbakka'n e de jåbbing me Nye  Veier, mænns granskogen hi ti på sæ Julstas'n.

Julsnø? Nå nei da, de vart me trua, treddi desæberda'n, vart de hjølp me snørøddinga, ræg'n, å mang plussgrader vart de plussele, å så ha Julsnø'n ferri te himmels! Ja, hainn mått ha ferri deinn vei'n, ferr de va utrule lite rinnanes vatt'n å sjå. (Sjer du gått ætti på bilde te vengster, så bygges de frædeles Nye Veier, på Gavel.)

NORGE MANGLER MENNESKER MED PRAKTISKE FERDIGHETER!

Jon-Einar Vadal hi tilear, å længer ne på deinn henn sia, i T-A, fertæld om smeskolin på Hjerleid, på Dovre. Noe hi Trønder-Avisa ein ny omtale, å da om ein sme frå Skogn, som å går smelina på Hjerleid. Ferr nån år sia passa de sålles at vi va på Dovre da de va åpen dag å utstillin tå eleva'n sett arbé i løpe tå skolåré. Fagområde va my meir einn smiing, å passa både guta å veitja. (Les om Hjerleid hen.)

No va no åverskrefta nåkkå om mangel på følk me praktiske færdiheita, å det skrives om mangel på rørlæggera, masjinførera,  bilmekanikera, bakera, buss å lastebilsjåføra, hælsearbeidera, sveisera,betångarbeidera, å mang fleir praktiske yrka, som aill ihop passe både guta å veitja.

Oppfårdringa te dagen ferreiller å oppvæksanes generasjona, sjå meir på muleheita praktisk arbé kainn ji!

BUBBDAL'n é bort!

I dag e d 15. oktober 2019, å slut på ei lang historie, Bubbdal'n e bort! Vi som starta utdannelsa på Asphaugen skole, me hu Ane Longva som lærinn, i føste klasse, minnes å start'n på Bubbal'n. Deinn gången va de itj så mykkji avfaill, Trønderfrukt å slaktar Marius Lunnan å butikka'n va vel de støst levarandøra'n. Oppfyllinga starta straks neom huse, som ætti kvart fekk namne Eva Moestu. Dal'n vart å fletti brukt som håppbakki, i frimenuuta, tå storongan. På deinn ti redaktør'n ha vørti så stor att 'n torsa å bruk håppbakken, da ha søppelfyllinga kommi så langt att deinn bynt å ji ås problem i oinnareinne, eiller heilst i motbakkin ætti. Der va de eitt eiller ainna, frå Trønderfrukt, som koinn ødlægg vengster skia, om deinn itj vart løfta opp, når jænnstainn vart passert. Trur æ minnes att det va i tynnbainn, tå jarn.
Mænn når fjerde klasse var oinnajort, va de slut me håppbakki, skoili ainnakvar dag, å tosæters pulta.
Frå høst'n 1955 vart å gå eiller sykkel på nyskoili'n, kvar dag, å sitti på einsæters pulta.

Når æ no e tebake te gammeltia, så må  de innrømmas at de henn bilde på ein fjøsvægg attme Vangsmjøse, vækt minna frå tia roint 1950. Da heinta vi melk ått hu Johanna Brun, på Jalé. Hu satt på deinn ti å hainnmelka, melka vart omhyggele sila, å fyllt på 30 liters melkspainn, som om såmmår'n vart sætt i bækken, som kom frå Lænnsmyra, te avkjøling.
Deinn gången va det itj å gå på butikken å kjøp melk, mænn å ta me sæ i fæmmliters melkspainn å fårrå ått hu Johanna, fer å kjøp nån liter ækt hainnmelka kumelk. Når spainne ha stått natta åver, va de ti ferr å "fløyt tå". Da ha fløytin sammla sæ på tåppen tå melka, å deinn vart da fersjekti samla opp å ti vare på.
De må da vel vårrå det som kailles bærekrafti å økolågisk, itjnå søppel, som melkkartånga, å kast da nei.

JØRNBOLMØT 29. septæmber.

Jau da, Jørnbolmøte dæmm æksistere som vanle, sjøl om redaktør'n hi verri så aktiv møtedeltakar i 2019. De såmmå kainn ein vel sei om hainn Bernt Holtan, som fløtta oppi (Sagvold)Haugen, når Hellemsgål'n vart jamna me jola. Hainn Bærnte ga redaktør'n fekk litte "oppstramming" ferr lit aktivitet på Rørsia, ailt ferr lite nytt å lesa der meint 'n, nåkkå redaktør'n sa sæ foillsteindi en ti. Mænn de e i ti ferr ailt, å Rørsia e vel utkonkurrert tå ainna sosiale media, nåkkå lite, nærmest ingen aktivitet på Jæsteboka tyde på. Mænn abonnemange ferr å ha Rørsia tejængele e ferlænga me eitt nytt år, så litte grainn kainn sje framåver, om de bli minner aktivitet på Bobilfront'n.

Referat frå dagens møt? Føst timin jekk te sjitprat, nærmest mainn å mainn i millom. Liite meir fart vart de ætti att hainn Olav ha vynni Vinflaska. Da kom samtal'n inn på El-bil å miljø, båta me gass som drivståff å legnanes. Kælkbilsjåfør'n koinn berætte om ein finsk kælkbåt som ha fått innmomtert ein stor Gasstank me påskrefta "Powered by Gass" me store grønne bokstava! Du store værd'n korr gått deinn vart motti tå de såkaillt miljøaktivistan. Bærre ein aber va de, båt'n koinn itj kjør motoran på gass, om ein skoill kåmmå sæ framåver.

Må vel bærre komkluder me att vi roint Jørnbole itj hi deinn store trua på hværken El-bila eill kåmmånes miljøkatastrofe, såmmå korr my førkjonga i 15-16 årsailler'n ferr roint å kjæfte opp værdens mainnlige lederea.

NY JOL!

Ka i aill værd'n? Innerøybil som  teppe Innerøyjol attme Røra sett gammle jænnbrukstårg. Saken mått oinnersjøkas å redaktør'n kainn berolie Rørbyggin, de e itj ferrurænsa jol frå gæli sia tå brua, mænn ækt Rørajol heinta frå tomgråvåing på attme Rørsieinnin på brua.
Mænn koffer teppes jola på utsia tå bommen?

Basert på røkta så ska jo jænnbrukstårge tebakeføras te Jolbrukslainn, fleir store delegasjon hi vørrti oppsærvert på innspæksjon. E årsaken problematisk kommunal skasbehainnling å besluttningsvægring? Kansji ska heile område kartlæggas ferr å finn ut korr mang gammel bilvrak me batteri, motor å drivværksolje å legnanes miljøjifti, å ainna fale ståffa som legg begrevvi, finn næste vetak ska fattas. Speinnanes å sjå ka som ska sje.

SAU é ÅLREITE DYR!

Satt me kaffekåppen å nyta deinn sist goversda'n i septæmber. Da oppdaga vi att sauin, som ha gått å beita rointhusa i Grinbersaune, (Hallan) sætt fart neåver bakkan, va d Bjønn som ha skremdæmm?? Nei da, de vart bråstopp attme strømgali'n som hinnra dæmm tekåmst te freskt gras!
De va traktor'n som låkka dæm, trktorkjørar'n va i foill gang me å sætt opp ny strømgali på roint det grønne grase.
Mænn ka sjedd, jo galjalar'n sætt sæ på traktor'n å retunert heim, utan å gi dæmm som sto i kø ferr å få tegang te grase som va grønnar på ainner sia. Da va de bærre å følli traktor'n heim i jænn da!

D jekk ith langt aublekke, så retunert traktor'n, utan at sauin brydd sæ så my om de. Mænn når galjalar'n stei ut å bynnt å åp'n te de grønne grase, da vart de fart på flåkken, å nytt å freskt beite vart ti i bruk!

KAMPEN MOT BRUNSNÆGGEL'n!

Hainn e vel itj så vældi ættetrakta deinn henn kar'n, ætti som att hainn i kommi på svarlesta te miljømyndiheita'n. Mænn kolles kom deinn sæ opp på deinn henn steinplata 70-80 cm åver bakkin? Hi 'n vænga?

De e fersjelli meininga om ka som e deinn bæst jaktmetod'n. Nån satse på pølsklip, å i agurkglas me gropsailt, mænns ainne hi stor tru på ølfeillå.

No é de eitt krav frå særveringmyndiheita'n, att de ska finnas eitt alkoholfritt tebu, å dæffer vart deinn eine ølfeilla fyllt me eksklusivt Clausthaler alkoholfritt øl. Resultat ætti 2 døgn fangst: 3 - tri Brunsnæggla fanga. 2 føst døgne å 1 ainner døgne.

Ætti de begrædele resultate, me Alkoholfritt øl, vart deinn ainner Ølfeilla vart oppfyllt me importert Norrlands Gull øl. Å hen vart det resultat, heile 40 - førti Brunsnæggla, store å små, ha fynni vei'n te deinn alkoholisert Ølfeilla!

Seiranes ut tu kampen jekk utan tvil: PØLSKLIPA! Me deinn vart det plokka opp, å lagt i Agurkglase nærmar 400 - firhoinner Brunsnægla! Rætt ska vårrå rætt, jakta me Pølsklipa i gått åver fir kveilla. I de henn glasé legg det i bått'n, ca ein desiliter gropsaillt, å de e påhatt meir oinner veis.

Tænk på det hen no e det plokka opp nærmar 500 Brunsnæggla. om 250 tå dæmm e husnæggla, som kainn lægg 400 ægg, så e det 100.000 Brunsnæggla, som det itj bli nåkkå tå!

I septæmber sjer det ut te att Brunsnæggelsesången e åver. Me aill respækt fer ølfellå, me Norlands Gull, så vart det no Pølsklipa som fanga apsolutt flæst Brunsnæggla, såmmår'ns totalresultat vart omkreng 2500 snæggla lakt på på Agurkglas me ein nåvvå gropsailt, å så te slut negrevvi me to fot jol åver sæ.

E6 PLAN FRÅ 1980!

Æ koinn itj dy mæ! I disse "valgflæsktider" kainn de vårrå greitt å tænk litte grainn på teng som hi sjedd før. Ei oppfårdring te politikkeran, snakk om egen politikk, å itj minst korr dåkk ska skaff pænga'n i frå, te aillt, å itj bærre rakk ne på deinn politikken som føres!

GRØNNE BILDER FRA RØRA, 13. JUNI.

KONFIRMANTER PÅ RØRA.

KJERKSTUBASAR.

SMEDEN I GJELDSÅSA!

Jon-Einar Vaadal, de heite deinn nye Smeden på Røra. Lomsaunsmeden, Andreas Stornes og Karl Vaadal e nåkk gode fårbilda. No ska arven føras videre, Jon-Einar e elev på Hjerleid videregående skole, på Dovre, å hi hatt besøk tå Trønder-Avisa. Deinn omtalen les du hen å hen.

SKOLEMUSIKKEN MED BUBBDAL'n 2!

BRODER JONAS AUSTAD: TIDENES BESTE U-23 LØPER!

Les artikkel som sto i Inderøyningen 8. februar hen!

RØRVEITJA VILDE AUSTAD GÅR FORT PÅ SKI!

Skænna frå lokalblae Inderøyningen 1. februar.

ELGKROA!

Elgkroa, står som vi er vant til siden midten på 60 tallet. Tidene har forandret seg og driverne sliter med å skaffe seg lønnsom drift, spesielt i den kalde årstiden. Når Kro ble bygget var det etter andre krav til isolasjon blant annet. Ett bygg  som er over 50 år krever naturligvis vedlikehold. Etterisolasjon og bedre isolerende vinduer, skulle Kroa hatt for mange år siden. Å varme opp Kroa i de kaldeste periodene krever store økonomiske krefter, og driverne har valgt å stenge Kroa i disse periodene, noe som igjen påvirker kundenes vaner, og de finner andre serveingsteder.
Dagen driver jobber som oftest helt alene, med en åpningstid på 9 -ni- timer blir det lange arbeidsdager, med lite inntekt. Ikke rart at det kommer signaler om at dagens drivere ser seg om etter alternative lokaler, Steinkjer er nevnt.

Vil vi nok en gang oppleve att Kroa blir stengt, eller kan Vi Rørbygger bidra til å beholde drift på Kroa?

Da må vi gjøre som de henn Glade veitjongan oppant Hellemshaugan, ta en kaffekåpp å ein matbit på Kroa, mang fleir tå ås Rørbyggin! Redaktør'n innrømme gladele at hainn, deinn henn da'n, va innom Kroa ferr føst gången ætti deinn sist "reåpninga", så hainn hi stort ferbedringspotensiale!
I "Gode gammle dager" va uttrøkke, når vi møttes attme Texaco'n: "Vi går på Kroa å tek ås ein kåpp kaffe å i Vaffelkak"! Deinn sætningen hi æ hværken hørrd eiller brukt sjøl, på mang år! Ska vi jørrå i fersjøk på å bærg Kro'a, å tå fram deinn sættningen i jænn.
Itj ferr de, de hi verri my skryt ferr Go meddag å! Eint'n de e Ælg eiller Thaimat du ønske!

Te sist kjæmm oppfårdringa te Husægera'n: Ta ein runde på vedlikehold, å kansji bør husleia ned te i nivå, ferr dagen standard på Kroa.
 

RØRBYGGENE HERJER PÅ ISLAND!

Historien gjentar seg: Vikingene herjet også på Island, nå er det RØRA TKD sin tur! Les hen.

KOMMUNEDELPLAN FOR RØRA.

Heile plan les Du hen. Vegvenets video Ny E6 Åsen - Mære sjer Du hen.

VINTERSTEMMNING PÅ RØRA.

Einnele vart de vinter! Snømåkkåing oppte tri gång om dag, når æ sei at æ hi måkkå oinna omkreng 1 meter snø, så åverdriva it så mykkjy, mænn heidivis hi deinn verri lett, så på flat mark e de vel omkren hælvmeter'n, no når snø'n hi siggi i hop.

8 minusgrader sjer itj ut ta jørrå ongan så vældi my, de såg ut te att dæm trivdes bortti småbakkan atme sjøttarhusé. Å itj åverraskanes, nån synes det e bærre toill å avslutt leiken, mænn må bærre ji sæ, når "Lærar'n" står å veinte å mase. Bilde heilt te høger.

Når æ sjer deinn henn, næst'n ubrukt snøflata, går tankan tebake te 1950 talé, da va de sjispor på kryss å tværs, skolongan jekk på sji fra, Flaget, Hylla, Flata, Salberg's gåla'n, Børgin, Røsje, Lundsaunet å Heia. Å de va itj aill dåggå'n vere va så fint, som hen. Sælvfølgele jekk de sjiløyp frå skolin, Asphaugen eiller Nyskolin, bortåver te Brattsve, kor det va håppbakka, ein stor som telot håpp på ein 18-20 meter, å ein liten på 8-10 meter, å storbakkin Hellembakkin korr bakkerekård'n va heile 43,5 meter.
Preparering tå bakkan mått vi stå ferr sjøl, føst mått oinnareinne trampas, håppe oppbøggsa å trampas, finn deinn som ha mæst erfaring sætt eitta!
Ja, de va gode tider de! Vi va heildi vi som vaks opp på deinn ti!

SJØVOLDSVINGEN:

ÅRETS TREDJE UTFERRKJØRING.

I nitia, når redaktør'n heill på å får aua, mykkjy blålys nemme Sjøvoldsvengen, Politi dirigere trafikken, ein ambulanse e å på plass. Å sælvfølgele bærgingsbil. Ka som sjedd?
Nei, å måkkå snø va ein vektiar oppgave, einn å finn ut det.
Mænn de store spørsmåle é: Koffer kjøre følk tå vei'n hen?

ÅRETS ANDRE UTFERRKJØRING.

Klåkka é ca. 10 på hælvfæmm, ein bil ska sveng opp mot Salberg, kjett trafikk baææge veia'n, å plussele legg de ein ny bil utom vei'n. Sjåfør'n får hjølp, å ferlate bil'n, å ætti ei kort stoinn flyt trafikken normalt. Mænn så ein  lit'n tim seimar, bli to sjåføra nysjærri, rau bil på tur sør, å svart bil på tur nol! Parkere på vægkaint'n å sætt på nødblenk, ut å sjække å står læng å prate å fungere som trafikkhinner. Nye situasjona oppstår, bærre flaks att dæmm itj fekk te einnå eitt trafikkuheill.

ÅRETS FØSTE UTFERRKJØRING.

Ka e de som jær att følk kjøre te vei'n nerri Sjøvoldsvinga? Deinn henngången ca. i fæmtia på ættemeddan låg bil'n i grøfta på Sjøvoldsia, me frameinnin i rættning nol,. næn komm 'n nolant eiller sørant?

OPPDRADELSE PÅ 1950 - 60 TALLET!


De henn innlægge sto i T-A 10. januar. Æ må bærre sei mæ ailldeles eni Terje! Utrule att vi hi levd opp, bading bærre te hælga, rætt frå leik, fjøsarbé, eiller potetåker'n, ferr å eta. Va fengra'n ferr sjittin, koinn de bli å tørktå me ein grasdått, eiller om vi va heildi, oinner rinnanes kaillvatt'n.
Mænn ha vi ti te å kjed ås?? Vi mått jo finn på aillt sjøl, sykkeltura på deinn ti de va mule, å på vinter'n: Ut på sji, sjispor kryssa åver aillt, å va det nåkkå som koinn brukas te håppbakki, så vart de bøggd snøhåpp, å konkurrans'n va fort i gang.
Når æ vaks opp va itj isopr'n oppfynne, da va i knappnål me sytrå, fæsta innom vinduskjettin, å ein harpiksklomp, gnudd mot sytrå'n, som laga de fæle lydan ått dæmm innom vindusruta.

Du store værd'n vi va heildi som vaks opp utan TV å reklame om vidunderkura, rosabloggera, me aill mule rå ferr kråpp, sjæl, å aillt mule rart! Vi behøvd heiller itj å vårrå reidd ferr att deinn vi fainn, ferr å del livé me, va oppfyllt me silikon å botox, eiller va desaina, tå ein eiller ainna kjirugen, på deinn ti va de ækt mennesja, eint'n de va kar eiller kvinnfølk.
Vi vaks opp som deinn vi va, komm ås ut te utdannels å arbé, å fainn det vi sjøl fainn mæst intressant, utan præss frå erfarigslaus, mænn langtids utdann sykologa å veiledera.

GEIR ARTHUR's FLYBILDER.

KART ÅVER TURSTIA PÅ RØRA!

Hei, godt nyttår.

Va opp ein tur me flye i dag. Sende åver et par bilda som æ tok 1200 fot over Hyllbokta. Ingen frå Haugan dessverre.
 

Mvh
Geir Arthur Kalseth

I dag e de 7. januar, foillsteindi snøfritt å tæmpratur omkreng 7 pluss gader.

På Koa Camping, som 'n Geir Arthur Kalseth driv, e de heiller itj behov ferr snøbrøyting.

TAKK te 'n Geir Arthur, som årets første bidragsyter på Rørsia! Redaktør'ns store ønske ferr 2019, é att fleir følli Geir Arthur's æksæmpel, å bidreg te å jørrå Rørsia te eitt ber produkt! Dett bidrag kainn du seinn på E-post!

GODT NYTT ÅR, TIL DÆ SOM LES RØRSIA!

Son såg det ut på Røra 4. januar 2019!

Itj te å tru, mænn i skurtrøsk på vei oppåver Salbersdal'n.

Må ha me bilde tå Hylla å, på ein sjeill'n januardag, 8 varmegrader kainn itj æ kåmmåihau att det hi verr nån gång på de drygt 70 år, som æ minnes!