RØRA 2017.                       Te føstsia!  

De henne bli sia ferr heinnelsa å bejivenheita på RØRA i 2017. Redaktøren vil meir einn gjærn ha DITT bidrag, tekst og bilde(r) te sia. Det kainn DU seinnE-post. eiller så  kainn DU bruk Jæsteboka!

VI FEKK KVIT JUL!

Litj-Julaft'n såg det ut te å bli svart Jul i år, mænn frå ilemårrån Julaft'n kom vergud'n me de nødveindi 4-5 cm. å kjølkføre ått Julniss'n va reidda. På de henn bildan, ti frå Gammelgål'n på Grindberg, legg de sist snøfnugga einnå i lufta, mænn vi fekke ein fin å vinnstill Julaft'n.

Ei God Jul

 å eitt

Gått Nytt År

ønskes aill lesera'n!

NY E6 GJENNOM RØRA!

Nye veger har utrolig nok ferdige planer for ny E6 fra Åsen til Mære! Å det heile 2 år før planen.

(Klikk på bilde og så klikk på åpne i nytt vindu!)

Men det store spørsmålet er om navlebeskuende lokalpoloitkkere, organisasjoner, velforeninger og ikke minst journalister i lokalavisene, klarer å utsette og forsinke, før bygging av den viktigste hovedveien gjennom Norge kan starte.

REÅPNING TÅ LYSLØYPA!

RESTART PÅ KROA, I JÆNN!

ELGKROA SKAL DRIVES AV: ELGKALVENE!

I 2010 HET KRO'a "VILLA ITALIA"!

Men den forsvann like plutselig som den dukket opp.

FØSTEKLASSINGENE PÅ RØRA 2017!


HØSTINFO 2017, fra styret i Samfunnshuset.


STOR KORPSKONSERT PÅ SAMFUNNSHUSET!

Ka é Quintus tænke du? Sjå hen.

SALBERGSTU VENNEFORENING.

RØRA IL ARRANGERER FERDIHETSPRØVER.


ÅRETS 50 ÅRS KONFIRMANTER.

TAKK te 'n Hans Reidar!

ELVEBAKKEN BARNEHAGE, DONALD DUCK OG ANDEBY!


Ja, du Borgny, å dine medhjelpere, fortjener stor ros, ikke bærre ferr de henn tetake, mænn ferr ailt de Elvebakken barnehage har av tilbud og aktivit te ongan! STÅ PÅ!!!

RØRBYGGENE HERJER I SKOTTLAND!
Jær som di gode gamle vikinger, tar med seg edelt metall heim!


De henne sto i lokalblaé Inderøyningen 9. september 2017. Redaktør'n på Rørsia GRATULERER!

Lista fra i gårkveld (hellemshaugen sitt lag er umulig ferr Hyllgyggen å slå) J

Mvh Solfrid

RØRBYGGI PÅ KORPSTUR TE TYSKLAND!


DE FÅREGÅR NÅKKÅ I Å OMKRENG SALBERG KJERKA!

SNEKKARDOGNA!

LOPPIS, som svænskan sei!

RØRAVEITJA:
VILDE AUSTAD, SATSER AILLT PÅ SKIREINING!

BILDER FRA 17. MAI PÅ RØRA!

Tradisjonen tro er Røra Hornmusikklag på "vekkerunde", her i Furuliveien kl. 9:00. Gavelsbo'n har fått opp flagget, duskregnet gir seg, og sola er på vei.

I Nolgal'n bynne grønnfargen å vis sæ på åker'n, mænns Flata legg grå å brun. Det ha jort sæ me ei, lett å langvari rægnskur, mæn IKKE i dag.

17. mai toget går over Østerenget på vei til Salberg kirke, men tar veien om Stasjon på returen til skolen, for leik og morro.

Til slutt ett bilde av Hylla, hvor Borgertoget, til Folkets hus, startet kl. 18:00, i gode gamle dager.

ÅPNING AV NY GAPAHUK PÅ STUBBSETERVOLLEN.

Vi i styret for Inderøy fjellstyre, Heien almenning har lagt en plan for en "offisiell" åpning av den nye gapahuken på Stubbsetervollen.

Åpning blir den søndag 23.04 2017 kl 14.00

 

Ett enkelt program : Vi (styret) forteller om tida fra søknad om bygging til ferdig gapahuk.
                                  Jørgen Røflo forteller litt om historia til setra og området.
                                  Har invitert ordfører og medlemmer i hovedutvalg natur til dagen og kommer ordføreren
                                  så forestår hun åpningen. Ikke sikkert svar enda...
                                  Grilling og svartkjel
 
Vi som sitter i styret er: Kjetil Helgesen , leder
                                        Margaret Halle Høilo, nestleder
                                        Anders Røflo, kasserer
                                       John Halvor Berg, styremedlem
                                       Margaret Rose Weie, styresmedlem
                                       Liv Grinderg,1 vara og med på de fleste møter.
  
Med vennlig hilsen
Kjetil Helgesen
0047 922 50 255

 

SKIVEITJ, FRÅ RØRA, HÆLSE PÅ KÅNGEN!


 

VILDE AUSTAD I JUNIOR NM.

 

Kommunedelplan Røra 2017-2030, revidering

Det varsles oppstart av planarbeidet og utlegging av forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan Røra, jfr. § 11-12 og § 11-13.

Saken ble behandlet i Formannskapet den 08.03.17, sak 26/17. Saksutredning og utkast til planprogram er lagt ut på kommunens hjemmeside under Kunngjøringer.

Formålet med arbeidet er å legge til rette for utvikling av Røra sentrum. Planarbeidet ses i sammenheng med Statens vegvesen sitt arbeid med kommunedelplan for ny E6 gjennom Røra.

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/Kristin Volden tlf. 74 12 42 81.

Frist for innspill og merknader til planen satt til 1.6.2017.

Innspill og uttalelsene til planprogrammet sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Hilsen
Kristin Volden
Enhetsleder Plan, landbruk og miljø

Heile planforslagé kainn du lesa hen.

SANITETEN's ÅRSMEILLING FERR 2016.

RØRA 29. JANUAR!

Ja, no hi januar  2017 snart gått åver i historien, å i redaktøren's "mainns minne" finnes det ikke bilda som de henn toa'n. Rægn å millver, rætt nåkk nån dåggå snøver, hi præga Røra. i dag 3,5 gr. pluss.

På Hyllbokta låg de i går eitt tynt islag, trule iblainna issørp frå Verdalsælva. Om is'n skoill bli så stærk att 'n bar ein sjeisreinnar, så  møt hainn i tilfeille langt i frå speilblank isflat. Ælles så trainnsportere natur'n fræmdele gått me veigrus innåver frå kælkværke. De bli nåkk ein stor dognasdag, når aill grus'n ska kjøras bort, å båtutsætte jørrås klart te båtsesången starte.

RØRA HORNMUSIKKLAG FEIRER 90 ÅR.


Artikkelen som PDF hen.

VI ØNSKE ÅS EITT GÅTT NYTT ÅR I 2017.

2017 starta på Røra på såmmå måtin som 2016 slut, me smeilla å lysanes stjærna åver bøgda.

Hyllbyggin bynnt tile på kveill'n så aktiviten omkreng årssjifte koinn sjå ut te å vårrå nåkkå minner einn tilear år.

Heiller it på Flata, Stasjon å oppi Hellemshaugan va de deinn heilt store aktivitet'n, mænn litte krutrøyklokt mærka vi oppi Furulivei'n, kor fyrverkerié te 'n Eskil, vart kårå te kveill'ns mæktigste.

GÅTT NYTT ÅR!