PÅ JOBB MED SARENS.                                               Te føstsia.

No ska æ prøv å få sammla ailt æ opplevd i SARENS på deinn henn sia.

SON FEKK Æ JÅBB I SARENS.

Stor nysjærriheit, å intræsse ferr tonge transporta, va groinnlage som resulter i deinn føst jåbben i SARENS. Austad Maskin/Rolald Austad, va engasjert te å bistå me "Trækkdyr" te Sarens sett spesialtepassa transportutstyr, når det skoill byggas Vinmmøllå, på Hundhammerfjellet.
Når utstyre, ferr å transorter tårnrørin, frå kai å opp te Hundhammerfjellet, va klar te prøvekjøring vart æ me hainn Roald neppå industriområde på Øra, eitt "oppdrag" som resultert i eitt engasjemang som GOLDHOFER styrar.
Jåbben passa pærfækt ferr mæ som va sjukmeilt på groinn tå store ryggplaga, så æ freskmeilt mæ tvært. Skoill gå ætti transport'n me ein fjærnkontroll å styr hjula, på deinn 4 aksla Goldhofer'n, å samtidi pass på att tøngdeponkte va i lådd, mett åver Goldhofern. Ein spasertur på 3 km, som æ no fekk betalig ferr.
Kolles jekk de me ryggen? Jo, de vart tri vækka me i lite hævett, spesielt om natta, mæn så ein mårrå vakna ætti å ha søvvi HEILE natt å va smærtefri. Å de hi æ verri seinar! Va vel latmark som ha gått i ryggmargen, ætti mang år me slapp sittestilling, i bilseta å kontorstola.
Mænn jåbben bailla på sæ, de vart tonge løft, å svære transporta roint om i Norge, kjæmm litte atti kvar om de.

Kopiert frå:

"WIBETRÆFF" 3. september 2005.

Redaktør'n ha itj muleheit te å delta på dagens møt, så de bli dåle me refferat. Årsaken va at 'n va oppi Nærøy å fløtta tårnseksjona te i ny vinmøl'n. Deinn henn seksjon ska stå nest å e laga tå 35 mm stålplat. Deinn veg nærmar netti tånn!!! Mæn me dræft på fir akslinga va itj stigninga på 12/13 prosænt nå problem.

Foillt så lett jekk de itj me spesialutstyre frå Bælgia. Tå tåll akslinga va det fir som drog. Mæn me 'n Roald Austagut som drahjølp kom dæm da sæ omsider te tåpps. I de brattest stigningen bynnt fælagan å roter inni dækka, me de resultat at tri hjul pongtert. Mæn me nye slanga, frå Steinkjer, å hjølp frå dækkomlægger på Rørvik, va dæm i gang ætti fæm tim, å te tåpps kom dæm!

Lauda'n i totin va nasella, som veg 230 tånn på plass på løftinrættninga, som ska løfta ca. 80 meter opp i lufta!
Redaktør'n vill følli løftinga te nasella, å vænga e på plass.

KOPIERT FRÅ JØRNBOLMØT MØTE 5. APRIL 2008.

Redaktør'n koinn itj delta på dagens møt. Årsaken va at COOP'en på Moan ha vørti fer lite synle i lag me aill de ainner butikkan, å så va det vesst fer lite matbutikka på Levang. I løpe tå vår'n å såmmårn ska de fåregå ombygginga å utvidelsa. Redaktør'n som e engasjert hos SARENS Montasje AS, på Steinkjer hi verri me på løfting tå tak i to omganga. Det henn bilde e frå førri gången 'n skofta møte, 7. mars. I dag vart take på einnin mot Magnet'n løfta. Færdi me løfte klåkka 9, mæn så skoill de monteras ferlængels på stålsøyla'n, så dan deinn jekk me.

De å vårrå engasjert i SAREN's, når AUSTAD Maskinstasjon ska fløtt hus, førd te i travel vækka. Natt te tissdag vart det fløtta i hus utpå Brekstad. Huse va vel 9 meter breitt å 10 meter langt, så det kræv stor plass. Går du inn på Fosna-folket.no så kainn du sjå fleir bilda å te å me ein video-snutt.

Tissdags kveill'n bar de te Kolvereid og Hundhammerfjellet. Der sto de to Scan-Wind vindturbine klar te å kjøras opp på fjelle. Sarens å Austad mått på nytt tre te. Ein spesiell plattfårm trailer, me heile 12 akslinga, bar Nascella, som de heite på fagspåke. Vækta va nerar 250 tånn, så sjøl om plattfårma ha dræft på 4 akslinga mått de te to trækkdyr te. Austad maskinstasjon me to tå de støst hjullasteran, som me foill grusskoff veg ca. 50 tånn. Totalt vækt på heile trainnsport'n vart åver 400 tånn.

 

 

 

Trainnsport'n frå Scan-Wind på Værdal va det Statkraft, me Elektron II som sto fer. Mæn så mått de te ein Rørbygg fer å få Nascella'n på lainn. Hainn Torbjørn Røkke sprang roinnt me radio å ga det nødveindi besjea'n te kranførar'n på krana frå Aker Verdal.

Mæn jåbbe'n på Hoinnhammerfjelle hi bærre så vitj starta. I kveill bers det oppåver, å i mårrå starte monteringa tå det fir sist SCAN-Wind vindturbina'n. Redaktør'n må dæffer meill fårfaill te næste Hjørnbolmøt, mæn håpe å vårrå på plass om 14 dåggå.

 

 

 

 

NY VERDENSREKORD FOR SARENS?

Å jobbe med Sarens medfører mange spesielle oppgaver, og før denne jobben ble gjort har det blitt mange turer til Stord og Egersund. Vi som jobber i Sarens har både jekket og flyttet moduler flere ganger, både på Stord og i Egersund, før  sammenstillingen av tre store moduler, på en lekter på Stord. Den første modulen, ca. 6.000 tonn ble kjørt ut på lekteren i Egersund først på juni, boligdelen, ca. 1.300 tonn, som på bilde er satt på plass, ble tatt på land og midlertidig parkert på Stord verft, også i Juni. 7. juli ble modulen som er bygget i Stord hallen, 12.823 tonn, løftet opp, kjørt ut og snudd 90 grader, dagen etter ble så hele modulen kjørt ombord på lekteren og plassert, med millimeterpresisjon, mot modulen bygget i Egersund. 16. juli ble så boligdelen, etter at den var jekket opp til 7 m. under dekket, kjørt på plass.

Her kommer Gjøa hovedmodul, 12.823 tonn, rullende på 2.136 hjul og begynner å entre lekteren. Tilsvarende mengde ballastvann skal pumpes ut av lekteren, noe som også utføres av Sarens.

Her er hovedmodulen på plass mot modulen som ble kjørt ombord på lekteren i Egersund.

(Ska leit ætti bilda frå deinn jåbben, ætti kvart.)

Boligmodulen på vei til oppstillingsplass for jekking.

Som på stylter vel 7 meter over bakken står boligmodulen mens Kamagene klargjøres, med nødvendige supportutstyr, for transport ombord på lekteren.

Her har boligmodulen kommet på plass, og Aker Solutions kan fortsette å sluttfør arbeidet. Dekket skal senere plasseres på en flyter som bygges i Korea.

Klippet fra Bergens Tidene:

Skrogbygginga er den siste hovedkontrakten Statoil tildeler, på Gjøa-plattforma. Samsung Heavy Industries startar jobben med det 14.000 tonn tunge understellet i februar 2008. Kontrakten er verd kring 900 millionar kroner.

Storutbygginga til 30 milliardar kroner 45 km vest av Sognefjorden er venta å gji 40 milliardar kubikkmeter gass og 83 millionar fat olje frå produksjonsstarten i 2010.

Aker Kværner Stord skal bygga Gjøa-dekket og samanstiller plattforma, som totalt vil kosta rundt åtte milliardar kroner. Nabobedrifta Leirvik Module Technology har fått bustadmodulkontrakten til 450 millionar kroner.

Samsung sætt tusen arbeidarar i gang med Gjøa-skroget neste år. Verftet leverte også Kristin-skroget til Statoil, også det blei samenstilt på Stord.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa. Største lisensdeltakar (30 prosent), Gaz de France overtek som operatør når feltet blir sett i produksjon.

Mykkji tå Juni mån vart tebrengt i Mekjarvika neme Stavanger. Deinn henn riggen; West Epsilon, skoill få påsætt stør sko. Jåbben te ås i Sarens va å løft opp sko'n, som i sjø'n vog dryge 100 tånn, å breng dæm i rætt posisjon sålles at dokkeran koinn fæst dæm te plattfårmfotan.

Mæns vi hoill på med deinn jåbben kom ein "gammel" kjeinnibg te Stavanger.

Deinn sist Jackett'n som vart byggd på Ørin kom på lækter å kainn sjåas jænnom SAIPEM 7000, som ska ska monter Jacketten på Valhall feilte.

VERVEITINGSDAG.

Som ein kainn sjå på bildan, tå West Epsilon, så stekk plattfårmbeina næst'n 150 meter opp i lufta. Når det vart stærk bris mått plattfåra fløtta bort fra Mekjarvika å te smular farvainn. Det resultert i ein "verveintingsdag" som vart brukt te ein tur på Prekestolen.

PÅ JÅBB ME SARENS, 15. mai 2008.

Vinnmøl'n montering på Hundhammerfjellet vart de plussele slut på om onsda'n. SARENS e spesialista på ekstremt tonge transporta, å tonge løft, så redaktør'n får dærme vårrå me på mang speinnanes jåbba. På Kleven Verft, i Ullsteinvik, ha dæm fått levert tri skrågseksjona på ein lækter, å hen e deinn vanskeleast trainnsport'n på tur i lainn. På groinn tå plassmangel, på lækter'n, mått seksjon stå på tværs.

Vel på lainn mått seksjon snuas i fatsrættningen. Heile 72 akselgruppa skoill stillas i ulike rætninga, å de va foillsteindi veinning på stedet. KAMAG sjøldrevvi trailer e de som brukes, tri enheiti me 12 akslinga (akslingen e delt i to å styres tå ei datamasjin) kvar sin motor, te sammen ca. 600 Hk fløtte ei totalvækt på ca. 750 tånn.
Te høger står ein båt på beddingen, deinn ska sjøsættas 18. mai.

Hen e seksjon på nytt snudd, 180 grader, kommi fram te millertidi oppstillingsplass, å de bynne å leg'n på ein båt. No ska ståle finkappas, å åver hælga bli de i nytt trainsportoppdrag. Da ska seksjonan plasseras, me millimeterpresisjon, på beddingen. 

VINNMØLNBYGGING PÅ HOINNHÅMMÅRFJELLE.
September 2005.

Deinn henn gången hi redaktør'n fått "prosjæktansættel" åt SARENS Transrig AS, på Værdal'n. Hovedoppgaven å lasting å styring, tå ein "Goldhofer" spesialtelhængar'n som brukes bak på tårnseksjonan. Hængar'n hi hydraulisk fjering, som kainn reguleras sålles at hængar'n bestaindi ska vårrå i tenærma vater. I telægg hi 'n å hydraulisk styring, nåkkå som e nødveindi fer å klar svengan

Klåkka e ått om kveill'n deinn 31. august, e fir tårnseksjona å i komplætt vinnmøl'n, som kailles "Nacelle" e lasta om bol i lækterm frå Taubåtkompanie i Trondheim. I løpe tå i knapt døgn ska læter'n ferfløtt sæ te Nærøy å kaia som Austadguta'n bøgd i fjol.

Sjøreisa jekk "bølgefritt" å i mevinn, å i hælv nitia om tossda'n deinn 2. september kjøres "Nacella" i lainn. Vækta på Nacella e 230 tånn å Kamag'en veg 57 tånn.

Sjøl om Kamag'en hi dræft på 4 tå tåll akslinga bli vein opp te "Hoinnhåmmårfjelle", me ein stigning på 12 % fer bratt. Austadguta'n stille me ækstra trækkraft, en Cat hjullastar som me foillt lass i skopa veg ca 40 tånn, så hen e de næstn 330 tånn som e på væg oppåver. Seinar vart det problem, fælgan på Kamag'en rotert i dækka å reiv ut veiintil'n tu slangin. Tri hjul mått lappas, å spesialslanga vart seint frå Steinkjer. Stoppen hæfta bort ein fæm tim.

Mæns Nacella vart kjørd te fjells låssa vi lækter'n fer tårnseksjonan. Deinn henn seksjon ska stå nest å e laga tå 35 mm stålplat, e nett'n meter lang å veg nærmar netti tånn!!! Menybil'n ått Austadgutan, ein Mercedes Actros 5373, me træk på 8 hjul å sjåfør Arve Nilsen, frå Rørvik bakom ratte starta tur'n te fjell i sjuti'n om laudagsmårrån.

Mæns "Båltjængen" å montøran hi klarjort føst røre e "Transport'n" på tur me rør nommer to. Fer ein gångs sjyll e de gunstiast å parker mett i eitt vægkryss. Klåkka e fir å montøra'n på fjelle ska ne fer å eta meddag. Seinar ska røre kjøras på plass å klarjørrås fer montering.

Sjåfør Arve Nilsen er på vei med det siste røret for denne gang, og det er på vei opp for montering. Toppen på røret blir knapt 80 meter over bakken.

 

Nacella er senket på plass på toppen av røret. "Elgjæger'n" fra Mosvik, med bestått jægerprøve, klarte denn gang en real "Innertier". Avviket var ca. 10 mm, når kontakt mellom tårn og svingkrans ble etablert.

"Høydetrening" fer redaktør'n, 60 meter opp i lufta!

Nærøy og Vikna fra krankørga.

Ørner og Vindmøller trives godt sammen på Hundhammerfjellet. Her på den daglige inspeksjon.

Jobben er gjort!

Siste fredag i oktober var alle blader montert og Hundhammerfjellet Vindmøllepark består av 5 vindmøller. Hvorav de fire nærmeste gir 12 Megawatt og er produsert av ScanWind AS på Verdal. Den som står lengst bort er produsert i Danmark og gir 1,65 Megawatt.

ROALD I SPISSEN FOR 300 TONN.

Søndag 12. september klokken 15.15.

Med Roald bak spakene, i Austadgutans største hjullaster, startet transporten av 250 tonn vindmøllegenerator, lastet på TransRig/Sarens Kamag.  Kamag'en har en vekt på ca. 50 tonn og drift på 4 av 12 aksler. Bak kommer Lars Tørring med den nederste delen av røret. Totalt har ca. 450 tonn satt seg i bevegelse mot toppen. Går alt som planlagt vil turen ta ca. 3 timer.
Den første delen av selvbygget vei har en stigning på ca. 11 %, og gjennomføres i fin stil.

EN KRAFTIG KOMBINASJON!

AUSTDGUTAN og TRANSRIG + LITT FRA VANG's MEK.

Testkjøring av avansert utstyr for transport av vindmølletårn 6. september 2004.

ScanWind på Verdal utvikler og produserer avanserte vindmøller for norske forhold. Transporten ut til monteringstedet tar Austadgutan, i samarbeid med TransRig, på Verdal, seg av. Med spesialtilhenger bak, tårnrør på 70-80 tonn, avansert svanehals levert fra Vang's Mek. på Utøya og med Lars Tørring bak rettet på Austadgutan's Actros går transporten knirkefritt. 

De henne står å på sia om Austadgutan.

BRUMONTERING I OSLO, 2010.

Mæns 'n hjørnbolkailla'n hoill på me fløtting, va redaktør'n på fløtting i Oslo, kor by'n no ska fersjønnas. Trafikken på Bispelåkke (i bakgroinn) å E18 ska bort. Heile område ska vestnåkk bli ei Grønn long. I deinn ferbinnels så bygges det i ny bru, fer bil å gang/sykkeltrafikk, åver 26 spor på senteralstasjon. Brua bygges i Hållainn å de e SARENS som hi fått oppdrage me å fløtt brua frå Hållainn å te deinn einnele plasseringa.

Jåbben i hælga va å fløtt deinn henn seksjon frå lækter'n, te Taubåtkompanie i Trondheim, åver E18 å te byggeplass.

2 KAMAG spesialtrailera, kvar me 12 akslinga, løfta opp bruseksjon nr. 3, på nærmar 500 tånn å snægla sæ føst på lainn, nåkkå som tok ti. Ballastvatn måt pompas både inn å ut, ætti kvart som traileran bevæga sæ mot lainn. Vi start opp i fæmtia å va på lainn i hævtitia om kveill'n.

Føst ætti klåkka ølløv vart trafikken på E 18 delvis stoppa, å vi koinn kjør åver. Seksjon va på plass i hælv totia om natta. I Påska ska deinn seksjon vi sjer hen trækkas framåver, deinn nye seksjon ska så sveisas i på, å næste fløtting e planlakt te 1. mai, om aillt går ætti plan.

 

RAPPORT FRÅ REDAKTØR'n 19. februar 2010.

Mæns hjørnboldeltakeran kosa sæ me kaffe å vaffel, va redaktør'n på jobb me SARENS. I Myster krafstasjon ha dæm oppdaga høg tæmpratur å uregelmæssiheita i oljen på ein transformator. Når trafo'n vog 100 tånn, å befainn sæ innerst inni ein islakt fjol, betydd de nå enårmt store kåstnaa, om trafo'n skoill fløttas te Drammen, fer oinnersjøkels å reparasjon. SARENS fekk dæffer fårespørsel om de va mule å løft ut Trafokjærnen, inni masjinhall'n. Me egendesaina SARENS løfterigg å spesialjækka, vart 93 tånn trafokjærne løfta ut, å oppdragsjiveran va tydele fernøggd.
Att de va lite om plass kainn ein sjå på bilde. Masjinhall'n e ca. 13 meter høg, mæn de va minner einn 15 cm å gå på når Trafokare vart dreggi ut.
Kraftstasjonsæger'n BKK produsert strømmm fer 8 melliona i vækka, så hen mått teng vårrå i ård'n, te vårflåmmen starta.  Kraftværke e eitt ælvekraftvæk som bruke vatne frå tri ælvi, når det e der. Hen e de ittj nå magasin å samle opp vatne, de som itj brukes går rætt i sjøn

 

PÅ JOBB I MARMARASJØEN, TYRKIA, 2010.

Om kveill'n onsdag 16. mars står Derricken på plass. 1 døgn førri ein optimistisk plan. No, tossda'n, e vi i gang me å rigg ne.

Te Elegace Resort Hotel, Yalova kom vi, 9 mainn frå Sarens seint om fredagskveill'n. Trudd vi skoill få start oppme jåbben på Leiv Eiriksson på deinn tiHjørnbole avvekla møte om lauda'n. Mænn nei da de vart ledigang å ledigang. Hotælle legg tenærma i "ødemarka" ca. 2 mil øst fer by'n Yalova. Ein lit'n plass me 400 - 500 tus'n innbyggera.

Ledigang e rote te --------! Nå ja, de sjer itj ailldeles sålle ut hen da. Hainn Sindre (som no hi fått namne Salak) sjer ut te å vårrå gått i gang me ein båks EFES, mæns 'n Terje frå øver.Vådal'n, nytesætt i Sarens, hi ti i gått tak om EFES flaska. Ælles e de størrelsa frå Besta'n å Malm i sællskape. Hainn Salak hi fleir gång jort oppmærksom på at hainn e i frå Nerbakkin, likitj Sølberra'n namne sjø.

Leiv Eiriksson kom sæ omsider i jænnom Bosporus å e hen i gang me å lægg te kai på Besiktas Ship Yard. kor de ska fåregå diværse vedlikehåillsarbé å vi i Sarens ska løft Derricken på plass. Fårtråppen på 4 mainn hi kommi sæ om bol, mænns vi de 5 sistan håp å kåmmå om bol i køpe tå da'n i dag, 14. mars.


Foto: Salak frå Nerbakkin.

Mænns vi veinte! Bjørn Tverraas sekte sæ inn, mænns Redaktør'n veinte på tur. (ingen groinn te å sætt sæ) Resspækt'n fer Proffa'n hi steggi betydele.

Te slut hi æ i tips te hainn Roger betångentreprenør. Du kainn spar inn my på stillasj, arbessklea å værneutstyr, om du innføre Tyrkisk standard. Hen fåregår de støping å mainnskape klare de tydelevis gått utan kåstbart ækstrautstyr.

Om du hi løst så kainn du sjå på Google eart: Hotælle: 40.41.1600 N, 29.26.4000 Ø, Besiktas Ship Yard: 40.42.4430 N, 29.28.0080 Ø.

HÆLSENG FRA SINOP TYRKIA 17. JANUAR 2010.

I dag e de deinn føst "frida'n" si vi kom te Sinop, hainn Leif Tore Engan, (øverst i Åsalia) 8 mainn te frå Sarens å æ. Som de kainn sjå på bilde så e derrekken kommi på plass å Sarens utstyre regga ne. Jåbben e jort pærfækkt å feilfritt, itj så my som ein blånæggel hi de vørti på nån. No ha æ ti åver hoinner bilde tå jåbben, mæn plussele så nækta minnebrikken å ji frå sæ bilda'n, så de bli lit frå sjølve operasjon me løfting tå tårne.

Hen stårn 'n Leif Tore på dække te SIEM LOUISA som hi frakta de sist lasta frå riggen å inn te kaia i Sinop. To næst'n foille dækk, ca 260 tånn, me utstyr e frkta i lainn. No ska de lastas på 13 trailer å kjøras te Sarens Belgia, å te Steinkjer. Leif Tore reist heim i dag, mæns æ ska vårrå nån dåggå te å last opp trailera'n.

Bøggninga i bakgroinn ska vårrå ca. 4000 år gammel, å når'n fer roint i by'n kainn ein få intrøkk ta at de heiller itj e revvi i hus sia deinn ti.

Hen e de i bilde tå "Hotælle", som æ bur på, me riggen i bakgroinn. Avstainn te kaia i Sinop e 2,6 km.

I bakgroinn sjer vi deinn Øste del'n tå Sinop, som hi ca. 35.000 innbyggera på deinn henn tia. Om såmmår'n tridøbbles de te åver 100.000! Mæn hverken hainn Leif Tore eiller æ dreg hit på feri!


 

Det e lik æns hen, som i Spania, massevis tå hælvfærdi hus å boliblåkki. De e vel i resultat tå økonomikrisa de å. Spørsmåle e om Leiv Eiriksson finn olje oinner bått'n tå Svartehave. De ska bårrås tri høl på i vassjup'n åver 2000 meter. Nån hi snakka om 3000 meter oinner der i jænn.

I motsættning te dåkk heim på Rør'n, hi vi hatt tæmperatura på greinsa te de fersvarle, når de jeill å arbé utan tegang te ØL. No i dag e de heiller sur vinn litte rægn, mænn brukbarr tæmpratur. De skoill vårrå meillt SNØ, mæn deinn hi itj kommi, einnå.

BYVANDRING I SINOP 18. januar 2010.

Jåbben på Leiv Eiriksson e jort å no ska vi seinn heim 13 trailera me utstyr. Traileran skoill ha kommi i dag, mæn de verke som om Tyrkia, på det område e vær einn Øst-Tysklainn i slut'n på 60 talle. Men teng sjer ut te å løys sæ, så om onsda'n bli de kansji lasting. Ætti å ha fåreti ein nødvendi sjækk å døbbelkontråll tå papir å utstyr vart de ti te i lita byvandring i Sinop.

Sinop  e ein gammel by bøggd inni å roint ein bymur som hi opprinnels frå ca. 2000 førri Kristus. På havna legg de ein masse små feakarbåta, å de kainn sjå ut te at de e hovednæringa. Fersjelli oplysninga sei at by'n hi ein 35 - 45000 innbyggera om vinter'n, nåkkå som tridøbbles i feritia.

Utåver feske, så e resturanga, butikka å hotell som sørge fer arbé å inntækt te befølkninga. Både innom å utom bymur'n drives det returanga å "pølsbui", tydelevis innrætta mot turistsesången.No på vinter'n e de fer det my som e stængt. Ocean Rig, som æg riggen hi leidd å fått åpna to hotæll som disponers tå dæm som itj får plass på riggen.

Typisk muslimsk, bønne tår'n me krafti høytalera, som lage ulyd fleir gång om dag. Lyd'n hørdes som krafti støy heilt ut på riggen. Ein teng vart vi eni om, hainn Leif Tore å æ: Bli de avstæmming om sånnt i Nårri så stæmme vi NEI!

Typisk feskbutikk!

Utypisk turistbutikk, kor de eård'n å åversekt. Båtmodælla e trule hovedsuvenir i Sinop, me mang spesialbutikka.

Bymur'n kainn brukas som groinnmur!

Strainna neom hotell Antik, kor Ocean Rig hi sett Tyrkiske hovedkontor så læng riggen legg i Sinop te utrustning. Hen e de nåkk fint når sola sjin å varmin kjæm.

På kaia i Sinop betyr besøke frå Leiv Eiriksson stor trafikk. To supplaibåta å eitt kransjip e nok ikke vanle hen. Me 260 tånn Sarens utstyr, 2 trøstera på 75 tånn å my ainna utstyr på kaia kom "havnesjæfen" å uttrøkkt bekymring fer kaia, å deinn bekymringa bli vel itj minner når 13 trailera ska inn å lastas. Supplaibåtan SIEM DANIS å SIEM LOUISA kjæm frå Ålesund, mæns BIGLIFT'n heite TRANSPORTER å e Nederlandsk.