SANTA LUCIA DAG MED ELVEBAKKEN BARNEHAGE.

I dag, på Luciada'n va heile Elvebakken barnehage på tur jænnom Hylla. I år, som i fjol, va dæmm på tur te Kælkværke, kor dæm skoill søng Luciasången å del ut sjølbakt Lussekatta.

Mænn dæm ha itj før kommi inn på spiseromme, finn de vart ferstyrrels i opplægge! "Vækåmstkommite'n" ønska dæmm vællkåmmen me i stor skål gåtterier!!

E de nån som vill smak på Lussekattan vårres tru?

Ætti gaveutvæksling vart de traktering å få, mænns dæmm veinte på ---------------?

Einnele dokk "Hovedpærson", STEINBILKJØRAR'n opp, hen representert ved Magnar Gren, å Diplome'n kjæmm framm. Mang tonge lass me kælkstein passere på vei'n neom barnehagen kvar dag, mænn me stødi å fersjekti sjåføra bakom ratte, så fåregår trainnsport'n på ein måti som Barnehagen sætt pris på, så i dag, på Luciada'n, villa dæmm ji sin honnør te sjåføran me Luciasång å Diplom.

Sjåføra'n fertjene både Diplom å HIGH FIVE!

 

OS-LOFTET.

Plass'n fér strekkeglade!

Når redaktør'n é færdi me Hjørnbolmøta'n passere 'n Os-loftet, å eitt skilt me "Velkommen inn". No e itj strekking de som interessere redaktør'n mæst, å dærme hi 'n kjørd ferbi, me tanken: Skoill jo ha skrevvi litte om Os-loftet å, mæn de passe itj i dag, å sålles hi de verri i fleir år. Mæn nån glae Barnehageonga, frå Elvebakken barnehage, vart døråpneran.

Borgny  Kjølstad e ei aktiv dame å hi tydelevis ti te ainna einn å driv Elvebakken barnehage. På låfte, åver garasj'n, hi a eitt lit rom som e stappfoilt tå teng som hi me stekking å jørrå.

E du itj tå dæm som strkke sjøl, så kainn du finn eitt å ainn tå de som hu Borgny hi strekka, eint de e Våtta, gænser, dåkklea eiller------? Ja, du får ta tur'n å sjå sjøl.

Garne kjæm frå kjeinte leverandøra som: Dale garn, Sandnes garn, Gjestad å Viking of Norway. Mangle du strekkmønster så skaffe Borgny de å.

Mangle du Nisse te Jul? Du finn 'n hen! Ælles e de my som kainn pakkas i en mjuk julgavepakke!

Fast åpningsti:

Onsdag kl. 17.00 - 21.00

Laudag kl. 12.00 - 17.00

Mæn skoill du vårrå tå dæm som hi løst te å sjå innom på ainna tissponkt, så e de bærre å reng opp hu Borgny, på Mobil: 915 78 211. Om de passe så tek a i mot dæ!

Du kainn å seinn ei E-post te mæ: Borgny Kjølstad

Bur du langt oinna så går de å seinn me Posten.