Gamle militære grader.
Fanejunker
, høyeste underoffisersgrad i Norge i infanteri, ingeniørvåpen, flyvåpen og sanitet til 1927. Fanejunker var en hedersgrad, som ble tildelt etter 5 års tjeneste som kommandersersjant. Tilsvarende grad het i kavaleriet standardjunker, i artilleriet stykkjunker og i generalstaben stabsfanejunker.