NABOEN CAFE BAR.

Ca. 15 år sia sist vi va på Playa del Ingles, mykkjy ha ferainnra sæ å vi mått ut på leit ætti nye plassa, fer å innta nødveindi mat å drekk. Vi prøvd ås på i par Spanske plassa, me gått resultat, go mat å trivele særvitøra. Redaktør'n ha å i ainna behov einn mat. På hotælle vi bur, Playa del Sol, fainns de utrule nåkk itj tegang te Internætt, dæm ha heiller itj betalingstærminal!!! Å de i 2011. Treddi kveill'n va behove fer Internætt, minst lik stort som behove fer mat. Oinner søk ætti. Nætt så kom de opp navn på nårsk, som tydelevis mått liggi i nabolage.
Rætt te høger, utom Hotæll Playa del Sol, såg vi deinn henn reklamen:

Vi vart imot ti tå ein Servitør'n, som sælvfølgele snakka Nårsk, hi di tråløst Internætt? Jo da det ha dæm, gratis te å me. Særvitør'n va rættele ein ræser, anbefalt å å prøv meny'n som innhoill både Kåttlætta, i fleir varianta, heimlaaga feskkak, spikkisilll, biff å mytti ainna gått. Fersjelli varianta Kåttlætta, Biffsnadder å Biff, vart prøvd. Dommen va einstæmmi absolutt deinn bæst mat'n vi ha fått særvert. Ætti kvart dokka å ægarn opp, Nollæning meint vi, mænn vanskele å plasser dialækt'n, så vi mått spør kor'n kom i frå. Svare åverraska: æ e Spansk! Å itj nåkk me de Særvitør'n hainn  vist sæ å vårrå Islæning. Sjøl om de va fotbaill på fleir storsjærma så va 'n itj særle fotbaillinterssert,ha sparka fotbaill når'n va ong, fer 18 år sia. Kåkken va Spansk, hælveis Tysk å koinn fertæl at fereiller'n ha drevvi Bærgen bar på Strainnpromenad'n. Sjøl ha 'n jåbbå i 12 år på kjøkkene på Playa del Sol.

Ein hærle jæng som sørge fer at vi får mat å drekk! Betina, e frå Lørenskog, Sjæfen sjøl Miguel, Kåkken Patrick, bægge Spansk, å te slut Særvitør i Særklasse Kjartan, frå Island.

Me de henn trivele jængen følt vi ås svært så gått mot ti, å Naboen Cafe Bar vart stamplass'n. Feskkaka vart prøvd, å du store værd'n, favoritt'n, feskkak frå Kolvereid, vart umiddelbart hænnvist te ainnplass, smaksmæssi lysår ætti! Mæn no levve'n itj bærre tå mat, dessær mån å ha Irish Kaffe, tå utsøkt kvalitet sørga 'n Kjartan fer, fale gått! Mænn hainn ha å en ainna spesialitet, blainna tå ein spesiell Cubansk Rom å Breinnhuttu!

Kjartan va ein effæktiv kar som utførd fleir oppgava samtidi, Blainna drinka, flørta me Damene, snakka, me kunda'n å hoill auan me Klåkksællera, hainn lekt itj at dæm kom inn i kokale, vist dæm ut me ein gång hainn så nån. Mæn når 'n tok me sæ Barkrakken så sjønt vi at'n mått ha ber ægna værkty, følgele vart deinn henn Kølla inkjøpt ått 'n.
No ha vi oppsærvert at'n hi ti á i bruk. Ein stor svart neger, som sællt klåkkå å ainna jøggel vart effæktift sjøssa ut, me kølla i høg beredskap.

Vi anbefale NABOEN Cafe Bar på det bæste! Der får du GOD MAT å GÅTT DREKK, i ein næst'n Jøggelsællarfri atmosfære! (Tek no såmmårferi, mæn åpne i månadskifte juli/august.)

MENY VÅREN 2011.