HYLLA KALKVERK.

NYE BILER OG GODE NYHETER 18. MARS 2021.

I løpet av mars får Steinbilsjåførene 4 nye biler. Og i dag er redaktør'n invitert med på en rundtur fra Hylla til Tromsdalen, hvo det skal lastes 46 tonn med kalkstein, som skal til Hylla for foredling. For Ivar Olav Bragstd, som har kjørt Volvo siden 2014, var skifet til Scania en spennende overgang, men etter noen dager bak rattet så sier han seg fornøyd med byttet, selv om enkelte ting var bedre i VOLVO'en, som har tilbakelakt hele 950.000 km, og den får nå oppgaven som reservebil.

Førmiddags-skiftet ha Rune Weie tatt seg av, og får her beskjed om å spyle av bilen, før Ivar Olav vil overta Scaniaen.

Her ser du årsaken til beskjeden om bilvask. Ett bilde av Hylla Kalkverk pynter opp lasteplanet.

To meget fornøyde Steinbilsjåfører, viser tomlene opp. Ikke bare for ny Scania, som har fått navnet HYLLABIL'N, men også for dagen stor nyhet: Tillatelsen til å fortsatt kjøre vogntog på 70 tonn, fra Tromsdalen til havna på Verdal og Hylla Kalkverk er gitt for nye 6-7 år, en gladnyehet for miljøet på mange måter. I dag kjøres det omkring 150 turer fra Tromsdalen, 5 dager i uka, om ikke tillatelsen hadde kommet hadde resultatet blitt ca. 260 turer på en 2 skifts dag. Tester viser att dieselforbruket er minimalt høyere for ett vogntog på 70 tonn enn ett på 50 tonn. Årsak til dette er att lastede biler kjøres for det meste i medbakker hvor dieselforbruket er tilnærmet null.
I dag utføres transporten av 20 Steinbilsjåfører som betjener 10 vogntog, hadde ikke tillatelsen kommet, hadde totalt 34 sjåfører og 17 vogntog måtte utføre transporten.Bilde kann vel ikke lyve, Ivar Olav ser ut til å storkose seg bak rattet, på tur oppover til steinbruddet i Tromsdalen, hvor han skal laste opp bilen til totlvekt på 70 tonn. Scania'en går nå på crus-kontroll og fullt automatisk girskift og styring av motorbrems og retarder. Men han har mange knapper å holde orden på, over 100 stykker, så det er endel funksjoner å sette seg inn i, men det får komme etter hvert.

Ca. 7000 tonn kalkstein blir kjørt ned pr. dag, 5 dager i uka.  Kalksteinen, i Tromsdalen, er av høyeste kvalitet og av de beste i Europa om ikke i hele verden.
Nå blir det spennende, skal Olav Ivar laste, fra silo, og må beregne mengden av stein selv, eller blir det hjullasterkjøreren som skal utføre denne oppgave.

På en dag som denne er det mye søle og skitt inne på produksjonsområdet, så før vogntogene skal ut på veien får de en grundig side og underspyling med vann, mellom 1500 og 2000 liter går med til denne opppgaven.
Olav Ivar har lastet vogntoget, på egen erfaring og øyemål, snart får vi resultatet på vekta.

Fasit: 70.100 kg. Å, jeg glemte att jeg hadde passasjer, utbryter Ivar Olav, når resultatet ble 100 kg over, men likevel godt innenfor tillatt avvik.

Etter en drøy time er vi tilbake på Hylla Kalkverk, og redaktør'n takker for en intressant og behagelig "studietur" sammen med Steinbilsjåfør Olav Ivar.

 

   

Klikk på logoene så får du flere fakta.

GEOLOGIENS DAG 10.09.2011, I TROMSDALEN.

Ætti att Hjørnbolmøte va slut reist 'n Petter å redaktør'n te Tromsdal'n. Foillt tå bil på parkeringområde tyda på gått besøk. Det va lakkt opp te fleir aktiviteta: Gaida miibusstur roint i anlægge, gaida fottur i produksjonsområde, tur me nå tå masjinutstyre, fer ongan, orientering om feredlingsprossæs'n, særvering yå kaffe å Vaffel å itj minst Grilling.

Minibusstur'n jekk føst ein runde nerri brudde, fer så å einn opp på bærge me "åverskuddsprodukt" som det va vanskele å få omsætt. Hen fekk vi orientering om verksomheita å utveklinga. Bærge vi sto på ha verri verri problematisk å bli kvett, å kom som i resultat tå neknusinga på de gammle knusværke. Deinn ny knuslina, som tå miljøhænsyn va innbøggd å støyisolert, ha vist sæ å funger på deinn måtin som va berægna, å mængd'n "åverskuddsprodukt" va stært redusert. No va de som vart te go ætti knusinga itj nåkk te å dækk ættispørsel'n, koinn Daglig leder Håkon Mork fertæl, så på sekt villa bærge fersvinn frå Tromsdal'n. Altå i dag så vart de levert meir kælkstein frå Tromdal'n einn de som vart ti ut.
 

De va fåreti prøvebåringa 400 meter neåver te 200 meter oinner havflata, å de va påvist Kælk heile vei'n.

Hen kainn ein sjå de innbøggde knusing å sårteringaanlæggè som vart ti i bruk fer 2 år sia.I år e masjinparken fernye fer 20 melliona.

Dæmm ha intersserte tilhørera dæm som demonstrert læsking tå kælk å ferklard om produkta. Da va manng som vart åverraska når dæmm fekk våttå at papire i ukebla'e dæm les, besto tå 50 % Tromsdal-stein! Du kainn lesa meir i faktabla'e oinner.

Ingen behøvd å ferlat Tromsdal'n matin, masjinoperatøra'n som sto fer grilling tå kåttlætta, hamburgera å pøls ha meir einn nåkk på lager.

SÅ TE FAKTA:

MILJØÅVERVÅKING I TROMSDALEN.

De henn resultata hævde de såkaillt Miljøværneran e feilakti å påverka tå Kapitalista'n. I følge Trønderavisa så va de itj ein einaste miljøværner å sjå. Dæmm like vel itj fakta.

STOFFET ER HENTET FRA HYLLA KALKVERKS JUBILEUMSKAVAKADE SOM BLE UTGITT I 1972.

 

Litt om kalkbrenning på gammelmåten lenger ned.
JEKTA PAULINE.

Jekta Pauline ved kai på Kjerknesvågen i september 2008. Kan det være samme Jekt som ligger ved Kalkverkkaia?DYRAFJELD ved kai på Lysaker. Brukes nå som skolejekt ved Sollerudstranda skole.Arne Lorås var fyrer da lettbensinfyring ble inn ført.

LITT MER OM HISTORISK KALKBRENNING.

Fra INDERØYBOKA Bind 1 er dette om Kalkbrenning og Kalkovner på Røra klippet ut.