HJØRNBOLE 2008.

Møte 27. desember. Årets siste!

HEI!
"Stort oppmøt læl om de e 3. juledag... 11 stk. Vaffelsteikeran hi julferi, mæn vi kosa ås me Romkak frå Innherrredsbakerie. Vi ønske dåkk GODT NYTT ÅR."

Deinn henn trivele meilinga kom frå Fårmainn, ætti møte. Sjøl om tækst'n på Romkaka itj e ailldeles som deinn skoill ha verri, så smakt sekkert kaka gått. Pynt'n minne meir om fårhålla hen på Valle Mar, me grønn plæn, å Rosi i foill blåmst, å itj ailldeles som rapporta'n vi får om vere på Rør'n, me + - 0, rægn å snø om ein ainn, me speilhølk som resultat.
Julfeiringa hen på Valle Mar fårejekk på stort sjett tradisjonelt Nårsk vis: Jultre, Rebb, medisterkak, groppøls, surkål, ærterstuing, å itj minst RØRA Typpersyltaty! Sølvfølgele: Juleakkevitt, mæn me San Miguel te, værd'ns bæste øl, om æ bli spord. Trivele feiring i lag me jæsta frå Steinkjer å Krokkleiva vart avslutta me Riskræmm å Pepperkak.

No må æ be om hjølp te å åverbreng sællar'n på Fabrikken ein besje: RØRA syltaty va bort frå butikkhyllan på Iranzo i Nerja, ærstatta tå Lørum!! Sånt e vanskele å svøl fer ein Rørbygg, så no bli de Svænsk eiller Tysk syltaty når Typperglase e tomt. No må salgsrepresentant'n få rævva i gir å sørg fer å få seinn i representativt utvalg tå sjykkele syltaty te Spania!


 

Som tilear næmt så bur vi i eitt område me mykkjy natur. På de henn karte bur vi ve einn'in på vei'n som går frå krysse mærka 265, på motorvei'n å ne te kystvei'n. Vi va va synnda'n på ein roinntur kor vi tok motorvei'n te Almuncar, så deinn gamle vei'n mot Granada, mæn la tur'n om Jayena te Alhama så ætti A 402 te Velez Malaga å heim. Ca. 20 mil, mæn ein tur ein kainn/må bruk heile da'n på. Vi kjørd på bratte å svengåt fjellveia, i jænnom Naturpark, store lainnbruksområda, me nysådd kåinnåkre, Mainnel- å Oliventre å itj minst Spanske småbya. Tur'n e sså apsolutt å anbefal.

Nån tå bildan frå tur'n.

GODT NYTT ÅR!

Møte 20. desember.

På de sist møte førri Jul sjer de ut te at gutan hi satsa på ein utvide meny, Snitter å Vaffel i sto de i meillinga, når de henn bilde kom te Spania i hælv tålltia. Oppmøte sjer ut te å vårrå bra, me ølløv stykkja på plass, å ein kainn vel ræk'n me at de einno komm ein to-tri stykkja.

Hen e de i bilde tå huse kor vi oppheill ås når vi e i Spania. I eiinin tå gata starte badestrainna som no bærre benøttes tå nån tølmodi stangfeskera. Naboskape te Middelhave gi ås go anledning te å mal Svart da de e jarngitter fer aill vindua, å i par porta som stadi trøng vedlikehold. Litte Gartnerarbè bli de å, ein Hækk, som hi vøksi 2 meter sia i fjol, ska kløppas. Mæn de bli da ti te litte ainna adspredelsa  å. Me ca. 15 mil te Gibraltar, litte minner te Granada, eitt lainnskap som by på de mæste, å i utal tå historiske byggninga, som fattige Spania hi råa te å ta vare på å vedlikehåill, å itj minst Nasjonalparka!

Onsda'n tok vi tur'n te i fjelllainnskap som heite Torcal, å ei kjeinnt på groinn tå de spesielle steinformasjonan. Hen hi Spanjolan bøggd vei langt innåver i Nasjonalparken å terættelakt fer dæm som besøke parken. Ein fin dagstur me område roint Malaga som utgangspunkt.

Deinn økonomiske krisa sjer ut te å ha ramma Spania. De henne e "baksia" tå i stort utbyggingsområde som vart oppstarta høst'n 2006. Deinn Jula sto de 22 byggningskrani roinnt om kreng på "haugen", i Jula i fjol va de ein 10-12 krani å no i år va de tri i jænn, å feilte e næst'n færdi utbøggd. Mæn ein teng sjer ut te å mangel: Følk i husa.
De henn område legg Østom Huse "vårres" å i par hoinner meter Væstom legg de no færdi asfailtert vei me fårtaug å aill nødveindi unstalasjona, mæn hen sjer de itj ut te at de bli byggd i einaste hus på i go stoinn. De e nåk nån utbøggera som sett me stør problem einn de vi sjer på Innhærred ja.

Te slut ønskes aill leserea'n GOD JUL

Møte 13. desember.

Helene, Camilla, Emma, Eline. Deinn fæmt Vaffelsteikar'n, hu Carina va itj te stæss.

Redaktør'n befinn sæ i Spania, me dåle tegang te Internætt, mæn me brukbar tegang te MMS, kor de henn bilde plussele dokka opp. Ætti som at Jula nærme sæ me stårmskrætt va de på ti å heder Hjørbolets flettie å trufaste Vaffelkaksteikera, sælvfølgele vart de me Vaffelkak å i lite Julegratsiale i fårm tå pæng.
De kainn itj stekkas oinner nån stol, at utan de henn Veitja'n, så ha de itj verri mule å hylli tradisjon me hjulbol i gang. Deinn tradisjon starta når Kroa, atme Texco, vart åpna tile på sækstitale. Da vart Hjørnbole atme inngangsdøra deinn naturel å ufårmelle møteplass'n om laudåggå'n, å de va itj uvanle at bole va befølka frå Kroa åpna te hu vart stængt. Væl ein tradisjon som no e ca. 45 år, itj værst de!
No va de å i møt førri lauda'n kor redaktør'n å deltok, mæn ti førri avreis vart fer travel å gå itj plass te å kåmmå me nå referat frå de møte. Mæn ein tå hovedsakan som må næmnas va at Hussjæfen ha skaffa sæ mang nåkk  døbbelstæmma te å kjøp inn Vinglas te Pensjonistklubbens Julbol fredagskveill'n førri. Innkjøpé vart enstæmmi gokjeint me de henn kommenter'n frå Fårmainn: "Æ lurepå korr stor Ølglasa é, når Akkevittglasa e son stor?" Om du spør så e de mule at Fårmainn hi vørti greppi tå ein eiller ainn fårm fér "Stormainn'sgælnskap" atti fleir turá te Måskva, Kanarihølma'n å ? i løpe tå åre, ætti som 'n hi jort sånn ærfaringa.
No ska de innrømmas at de kainn vårrå vanskele å skriv referat frå i møt som hi fåregått  320 mil (i luftlin) oinna, så dæffer e de no på ti å ønskbåde Hjørnboldeltakere, Vaffelkaksteikera, Rør- å Hyllbyggi, uansjett kor dæm mått befinn sæ, hainn Willy som vart 70, 5. desember å feire i Spania, å itj minst 'n Kjell bagasjetrailletriller, som vi træft i foill verksomheit på Gardermo'n når vi reist neåver:
GOD JUL!!

 

Møte 22. november.

Snø'n ha kommi te Hylla å Toralf'en va i foill gang me å måkkå rein trappa sålles at møtedeltakera'n kom sæ tøgt inn te dagens møt. Rægnver no i ølløvtin mæns det i menattstin vart rapportert tæmpratura millom sæks å ølløv minus.Natt te i går va det gått gammeldags uver me både snøver å snøstårm. Brøytbila'n ha gått i eitt heile natta mæn likvel verka veia'n ubrøtt utåver mårrån.

Deinn som ha lessi Trønder-Avisa i dag ein verkele positiv artikkel, som bør ji mange groinna te ættitanka, åverskrefta va:

OM VI KUNNE FLYTTE FJELLET

Artikkel'n e betydele længer å vel val å lesa! Når artikkel e skrvvi tå Utviklingsredaktør'n sjøl så sjer det ut te at T-A verkele tænke å følli opp si ega anmodning om "Gla meillinga".  Heile artikkel e ein stror ros te de "Manuelle arbeidera'n" å hainn konkludere me at "Disse gutta begynner å bli verneverdige".

Når æ væl i ji deinn henn artikkel'n så stor plass i dagens møtereferat så e de itj bærre på groinn tå at de e Austadguta'n som på jåbb i Løssbærga, mæn å fer at artikkel'n berøre mang tå synsponkta som vi på "Hjørbole" åft snakke om, å kansji så føle vi ås i deinn gruppe'n som bynne å bli værneværdi: Manuell arbeidera me stort sjett bærre groinnutdanning me framhaillskoli å Yrkesskoli som groinnlag, å de groinnlage hi verri gått nåkk te å ji ås i telfredstillanes liv. Mang tå ås ha sekkert i dag vørti klassifisert som tapera inan skolesysteme. Mæn vi va heildi som vaks opp ti ei ti kor manuelt arbe vart sætt pris på, å itj mins muleheitan te å få låv te å delta i manuelt arbé aillerede frå ått - tiårsailler'n. Stein plokking, potetplokking, jeting å fersjelli arbé roint om på gåla'n va oppdråggånes å lerd å å ta ansvar, de koinn å bli nån småjåbba både på Kælkværke å på Trønderfrukt. Å få låv te å heint hæst'n me tomvågna va ein tå oppgavan som løfta ein på ansvarståggå'n, eiinå høger kom ein når ein fekk låg te å kjør i bekkvåg'n foill tå potet heim te går's. Ja, å itj å snakk om når'n ætti kvart som ailler'n kom fekk låv te å fløtt GråFærgus'n! Belønninga va itj bestaindi klenganes mynt, mæn go nåkk om ein fekk låv te å vårrå me på kveillsmat'n å koinn få "Hæstpøls" på kaka.

De e itj te å kåmmå oinna: Tanka'n går te dagens skolesystem: Refårm 94, Kunnskapsløftet, rapporta om dåle resultat, fråfaill frå frivelli skola, tapera å uteleggera. Fer mæ sjer de itj ut te at skolesysteme tek hænsyn te at befølkningen e i fin blainning ta ailt frå sjeni te dæm som itj e dirækte skolflenk, mæn dærimot sjeni når de jeillmanuelt arbé. Da går tanka'n i jænn tebake te egen ongdom, deinn som va skollei jekk rætt i frå sjuanklassin å ut i praktisk arbé, deinn som fekk sæ fast arbé som Gårsdræng va heildi, dæm som va ailler tøffest reis som fæmt'n åringa te sjøss, åft aildeles å lein te de stor utlainn, å dæm klard sæ på ega hainn!
I dag kailles sånt nå fer Barnearbeid å e ulåvle. 18 år må'n vårrå finn ein kainn bynn å bruk Øks å Kniv låvle, ætti spesialopplering å sekkerhetskurs, sælvfølgele.
Deinn som idag e skollei kainn å få spesialtepassa oinnervisning som innber litte grainne praktisk oppgava, mæn da e vel taparstæmpl vældi nert.

Æ spør mæ sjøl åft: E de skolesysteme å itj minst "Blåruss'n" krav te rasjonalisering, arbessmiljølåv å ferbu mot "Barnearbé" som skape Tapera, rusavhængiheit å Uteleggera? Kor hi de vørti tå deinn jåbbtype'n som vi "Gamlinga'n" koinn gå inn i, når vi va færdi me deinn obligatorisk skolin? Aill e nåkk itj bort, mæææn kolles kainn ein fæmt'n åring få låv te å jørrå ein låvle jåbb? Maling? Nei, malinga kainn mefør fale ståffa! Klatter i ståggå heilt utænkele. De e fali de. Plænkløpping? Nei, motorisert plænkløppar FY! Høgg ve? Øksa e fale hu sjø.
Det gammle oltak: "Ledigang e rota te aillt ont" hi vel frædeles foill jyldiheit.
Nei, vi må vel sei at vi va heidi vi som vaks opp i ei ti kor teng va minst lik fale, å nån gång litte ulåvle å! Mæn koinn ein pass på sæ sjøl å fersto ka ein hoill på me, så fekk ein både ansvar å krævanes arbessoppgava, å vi hi klard ås gått vi som itj hi Ængelsk histori å sånne teng, ja sjøl uta'n avansert matematikk å gode resultat i nårsk å ainnafag. Ein kainn vel sei at vi som kainn betægnas som "Manuell arbeidera" sætt vældi stor pris på dagens artikkel i T-A.

STOR TAKK TE 'n Bjørnar Tromsdal, å GO HÆLG!

 

Møte 15. november.

Ei vækka ætti dein store høstakkefæst'n ha følke kommi sæ å hukåmmelsa bynnt å bedersæ. Fæst ha tydelevis verri velløkka, me rikele god mat i frå MENY'n på Værdal'n, nåkkå gått drekke frå Statsbutikken på AMFI'n å Boinnpris'n. Når de jaill tissponkt fér de fersjelli historian, heinnelsan å når ænkelte ha ferlatt evenemange vart de stor diskusjon, mæn at ingen ha åvernatta på sofa'n de vart i aillfaill klart. Itj uveinta vart de ein del snakk om finanskris å pængbruk. I Hælsefåretak ha vesstnåkk ansætt ein del Direktøra som ha grådiheita i behåill når de jaill pæng å ega vinning. Mæn når det jaill kompetanse i jåbben som skoill jørrås va de heiller skralt, ein må vel kainn sei at dæm ha avansert te langt åver sett inkompetansenivå, å ætti aill tabba'n så fainn dæm de nødveinti å ta "ANSVAR". Dæm trækkt sæ tu deinn ansvarsafoill stillinga, da slapp dæm ansvare, fekk behåill deinn kjæmpehøg direktørlønna å fekk tittel'n Seniorrådgiver!!!! Udugele i jåbbe'n, udugele som rådjivar å. Itj rart at Hælsefåretaka går oinnerskudd, nei.
Økonomisk krise åver heile værd'n, værdia'n på Pænsjonsfåinne e stærkt redusert. Va de hoinner meliarda som no va ferdufta? Politikera'n hi mæssa om at vi itj må bruk opp værdia'n fer kåmmånes generasjona å heiller spæælt på Børs'n, mænd lainne ferfeill! Resultate bli vel at kåmmånes generasjona får åverta ein haug me værdilaus aksje'a, å i lainn i totalt fårfaill.
synes det no minne my om arvingen som åverte ein stor å veldrevvi gål, me både buskap å skog. Sæll buskape'n, lætt fjøs å byggninga ferfeii, høgg ut skogen å bli styrtrik. Levve i sus å dus, spælle på børs'n fer plutsele å oppdag at pængan e bort, skogen e bort, buskapen e bort å husa e ferfylli. De e itj my å åverlever te næste generasjon de nei. Utrule at 'n må vårrå Politiker fer å itj ferstå at det e investeringa i vari værdi som e bærekrafti fer framtia.

BYTT BANK!

Det vart høgaktuelt tema på dagens møt. Hussjæfe'n oppdag at Økonomisjæfen oppbevart pænga'n ti i Agurkglas frå Eldorado! Nei, pænga'n ska plasseras i lokal bank vart fårslage. Vetak om å tøm Bræmberglase, frå fabrikken, va einstæmmi å unisont. Økonomisjæfe'n vart pålakt vasking å tørking tå RØRA glase. finn pængan vart åverfløtta.
Einn at vi itj hi oppdaga de denne før, reine skandale'n, meint Hussjæfen.
Ha vi fer å nå meir da? Jo, Austadgut'n hi sjett sæ nødd te å invester i ei stør gravemasjin fer å pekk stein inni Løesberga, ca 50 tånn å me ein stor hydraulhåmmår. Sein skoill vest vårrå uhårvele stor fin de mått te meir einn ein 2-4 pekkinga fer å få 'n te å sprekk. (Redaktør'n mangle bilde tå nyanskaffelsa, så hen må 'n ha jølp tå Olis'n, som hærme får i oppdrag å skaff fram i bilde.)
Austadguta'n fekk ros tå arbesstilsyne, som ha verri på befaring. Ækspærta'n konkludert me at de ha itj verri nå sprængningsuløkk uti Løssbærga, mæn ras å utgliinga som følge tå vanskele å uåversektle fjell, Sekkert i slag fer sjonalista'n i T-A som heillst vill skriv me store krigstypa om skandala å uløkka. Ja, så dåle e tydelevis sjonaliststainn at redaktør'n hi sjett sæ nødt te å gp ut å oppfårder lesera'n te å sinn avisa GLAMEILLINGA.
Deinn oppfårdringa ha tydelevis Naturværn PROFFESOR'n på Værdal'n fått me sæ. Hainns glameilling va at no koinn dæm lægg ne både i Tromsdal'n, på Fiborgtangin å sælvfølgele Kælkfabrikken neppå Øri'n! Nye oppfinnelsa villa no jørrå både Papir å Kælk åverflødi.
Jo da, vi lure på ka kråppen e proffesor ti, de må i aillfaill vårrå i tæmmele innsnævra område: Å vårrå i mot bruk tå Kælkstein. Ka som brukes i framstilling tå aill de fine modærne produkta, som jær papir å kælk åverflødi, hi Proffesor'n trule inga peiling på.

BUTIKKDRÆFT PÅ WIBE!

I sånn glameilling kainn Rørsia å breng: Det e butikkdræft på WIBE i jænn! Som tilear næmt på Føstsia, så hi Misjonssambainne starta opp Jænnbruksbutikk, kor massevis tå fine å næst'n ubrukte teng kainn kjøpas fer ein belli pæng. Løst, trivele å åversektle e butikke'n, å det sjer ut te at ein kainn skaff sæ det mæste tå de ein hi trøn om ein ska innred ein heim. I dag fekk i fint Blått klåssætt ny ægar. Ein fin rau hjørsofa, i Velur, koinn ein itj sjå de ha sitti følk ti. Pris'n va vest tri tus'n kronå.

DE E VAL Å TA TUR'n INNOM! (Sjå nå'n fleir bilda på føstsia.)

GOD HÆLG:

ÅSSÅ OPPI FINNMARK:

Røktan går om at d ska vårrå julbol i mårrå kveill. 

D e syjnn d e så langt oinna, fer der skoill æ gjærn ha vørri me.
Du får ta å hæls åt gutan frå ein gammel hyllbygg og ta ein "liten akkevitter" før mæ åsså.
Æ rækne med at oppsluttninga om laudan bli litte redusert ætti eitt sånt blot.
 
GOD FÆST!
 
Hælsing
Knut

Redaktør'n må åverbreng hælsinga på dei'n henn måtin. Vart itj nå'n Høsttakkefæst i år heiller. Hasti påkåmmå'n oppdrag på Stord freda' å lauda'n e årsaka. Der ska ein modul åt produksjonsplattfårma "Gjøa" jækkas ne fer å kåmmå inn i lakkeringshall'n.

GOD FÆST ØNSKES HEILE JÆNGEN!

Redaktør'n.

Møte 1. november.

Ka ha Hjørnbolmøtan verri utan vårrs trufaste Vaffelkaksteikera? Sansynlevis ingen teng, så dæffer e de storgroinn te i ji dæm velfertjent ROS!! Itj bærre koke dæm kaffe å steike Vaffelkak te møte starte, mæn ætti at møtedeltakeran hi ferlatt lokale møt dæm opp å rødde ætti ås å. Så redaktør'n sei på vægne tå Hjørnbole: STOR å velfertjent TAKK te aill Veitje'n som stille opp kvar laudag.


Som tilear bebuda skoill de kåmmå navn på bilde tå Ystad Kvinneforening å noe e namna på plass:

Hainn Petter ha de mæste klart, å i tillægg fekk redaktør'n kvalitetssekra namsættinga me jølp frå hu Ingeborg (Bolla Wibe) Ramstad, så de mæste skoill dærme vårrå rætt. Mænn de e likvel eitt stot mænn, når redaktør'n skoill namnsætt bilde så heitt dama te venkster fer hu Julie Ofstad å Julie Hofstad, å det går itj an! Spørsmåle bli da e de rætt Juli pil'n peke på, om itj bli de feil namn på fleir tå daman! No trøng redaktør'n hjølp te å kvalitetssekker namna, å jærn namne på deinn unamna dama å gutongin på arma ått hu Asta Roel. Jæsteboka e i tilfeille eitt gått alternativ te å kåmm me rættelsa.

Årsak te at hu Bolla vart invålvert i kvalitetssekringa va i bilde som Redaktør'n fekk frå hu tante Sigvår på Levanger som sekkert hi verri ein tå Fæns'n te 'n Ivar Ramstad:

Hverken hainn Petter eiller nån ainn attme Hjørnbole ha nån fermeining om bilde så redaktør'n tok tur'n te deinn einast kjeint pærson på bilde, hainn Ivar, å svare kom: Bilde e tå fotbaillage på Mære Landbruksskole i 1944, de denne e 'n Bjartnes frå Værdal, å denne hainn Fiskum frå Harran, Skjærve frå Ytterøya, hainn denn e frå Sjørdal'n å denne e ein Bestøing, mæn namna? Æ ska da våttå dæm! Du må leit ti bilde frå Mære Bolla! Fir å sæksti år ætti, utrule te hukåmmels spør du mæ!! Ætti at bilda va kryssjækka satt 'n Ivar i jænn me tri usekker namn: Bjarne Ofstad, Olav Brørs å 'n Helge Sandberg. E de nån tå lesera'n som kainn korriger så e både 'n Ivar å hu Bolla glad fer å få rættelsa på plass. Jæsteboka eille ein E-påst te redaktør'n fungere bra.

Når no deinn historisk del'n e på plass går vi åver te dagens aktuelle tema: Vinter'n som kom på besøk i går å glatte veia. Ingen tå møtedeltakeran ha opplevd de store problema, mæn hainn Dag elæktriker, som ha i oppdrag åt Austadguta'n innpå Myr'n, ha måtta avlyst tåsvenginga å ti vei'n bortom tåkjøringa attme Basko. Tema'e Piggdækk eiller Piggfritt vart så vitj berørd, mæn ein koinn fastslå at gruppen beinhal Piggdækktelhængera e svart lit'n, mæns gruppa me positive Piggfritelhængera stadi auke.

Omtalen av forholdene på Campingen er tatt bort.

Syltatyleverandør'n lura på kolles pænga'n vi spara på syltatykjøp vart brukt, å vi kainn hen vis kor nåkkå hi ferri. Nye utlampa hi kommi på plass deinn sist vækka, innkjøpt tå Hjørnbole å montert tå 'n Dag elæktrikker!

Føste novembe, grønne åkra å tre ut'n lauv, jo da de bli tydele høger tæmpratur på Rør'n å!

Te slut minne vi om kveill'ns store bejovenheit BAYERSK AFT'N på Samfunnshuse!

GO FÆST MÅ DE BLI!

Møte 25. oktober.

Føst må vi Gratuler Røra's fottbaillveitja me føsteplass'n som byggmestra. Dæm ha verri på Lærkendal å sjett på fotbaillkampen millom Rosensårg å Strømmsgodse. Førri kampen ha dæm fått utlevert i sponplat å ein haug me "klapperta" som dæm skoill bygg eitt eiller ainna tå. Resultate, ei Rosen Borg me fotbaillbani, var så bra at dæm vart utropt som vinnera! Premin'n på 10.000 kronå ha dæm delt me TV aksjon, sekkert på groinn tå de dåle bidrege frå Rosensårg, som ha låvvå 10.000 kronå pr. mål.
Gått jort veitja, å de e på tide Byggmester'n innpå Myr'n får konkurranse! (
Hainn hi ti på sæ ein støyparjåbb åt Redaktør'n, mæn de e dåle framdreft. No legg armeringsnætte å røste, så de ha verri gått å fått jåbbe'n jort, te de på dåkk støyping å?)

På Væstlainne hi 'n Ulrik hærja heilt opp i Orkan's styrke, mæns Rørbyggi'n bærre hi hatt ræg'n å stårm, nåkkå som hi rænska trea fer lauvværk, mæn i dag hi det verri fint ver å te å me sol innimillom. I Innerøyningen koinn vi i går itj bærre lesa om flenke Byggmestra, mæn å om Austadgutan som på bægge mettsiån fekk fyldi dækkning tå fløttinga tå i Trønderlån på gæli sia tå Straumen. Hainn Roald hi låft ut å skaff nån bilda frå jåbb'en så vi får sjå om dæm kjæm seinar.
Årsak te at redaktør'n itj hi nå bilda sjøl e i oppdrag i møiljøets tjenest. Va på Sunnmøre å deltok påinnløfting tå ein ferbreinningsovn på søppelferbreinningsanlægge åt Tafjord Kraftsællskap. Sunnmøringan e kjeinnt fer å ferstå sæ på pæng, så dæm hi fynni ut at kildesårtering tå hushåillningssøpple e uønnsåmt. Dæm breinn opp hushåillningssøpple samfængt å får ut 1 kw varmeenersji tå 2,2 kg hushåillningsavfaill!! (Ja, te å me Agurken brinn.) Fer å få fram 1 kw strøm i vasskraftværke mått de te 1000 liter vatt'n. At søpla va sæmfængt bekræfta ein stor dongi skrapjærn. Hainn som passa anlægge ( å lein) koinn fertæl at dæm i løpe tå eitt døgn sårtert ut 20 tånn jarn frå søppla. På foill effækt levert det gammle ferbreinningsanlægge 11 Megawatt, eiller ca. lik my som  3 tå Vinnmølnan på Hundhammerfjelle levere, oinner de rætt vinnferhålla.

Værdaling å fårmainn i Hylla Vel, hainn Karl Ivar mangla i dag attme bole. Hainn va engasjert som annlæggsledar oinner gatløsmontering langs Kælkvei'n. Der va de 2 gravemasjina, ein spaddi å ei øks i sveng me lægging tå kadel å montering tå fundameint. 102.500 kronå ha Kælkværke stilt te disposisjon fer innkjøp ta løsmasti¨å nødveindi utstyr. Vælfereninga va videre låvvå 10.000 kronå pr. år i dreftsstøtte på gatløsa.
I dag va de påmeilling te Høsttakkefæst'n deinn 7. november, mæn de e fræmdeles muleheit fer påmeilling te fårmeinn, hussjæf eiller økonomisjæfe'n.

Te slut tek æ me trækkningslesta frå Basar'n te Sanitet'n.

GOD HÆLG!

STØYPJÅBBEN E JORT!

Nåkk ein gång hi de vist sæ at Konkurranse jær gått! I går. tissda'n kom Byggmester'n å laga ein pærfækt gølvstøyp, å æ må ji 'n foillsteindi rætt: Fagfølk e fagfølk! No sjer æ i Jæsteboka at 'n lure på å spons Rosensårg, mæn da vill æ ji 'n de råe at 'n heiller satse litte meir på i vinnarlag me tæl, Røra vetja'n!

Møte 11. oktober.

Nattas Tolver vart behørle omtald på møte i dag. Hainn Totalf ha vakna me i ferfædele rabalder, i hælv fæmti'n, u trudd at Koahailla hoill på å rasa ut. Inni Lia ha de verri kolektiv bråvakning, tå bråke, dæm trudd at de va ein tå traileran, frå Kælkværke, som ha kjørd sæ nerri fjæran. Fer Gavelsbo'n  va de ny opplysning at de ha verri Tolver, hainn søv gått, påsto'n.

Att de ha rægna va det ingen tvil om, grus, jol å lauv, som opprinnele ha veigrus å hagajol, ha samla sæ på veia'n, å attme Sjemnøste legg de i jåill som trøng lænsing.

Jau da, vi va da innom finanskrisa vi å, mæn de va inga bekjymring å spor. To melliona i innskuddsgaranti ga gått rom åt ås aill i hop, itj va de nån som ha sætt pæng ti Islandsk banka heiller. Me både belli flybillætta å låg kurs på Islandsk Kronå låg det kansji an te at 'n skoill ta ein feri på Islainn no. Spørsmåle e om prisan hi steggi i takt me faille i pængvædi'n.

Hainn Petter kom å i dag me i nytt bilde, muligens ca 75 år gammelt. Det e ti på Håggåjale, kor Ystad Kvinneforening tydelevis hi hatt møt. Einest mainn på bilde e husbo'n sjøl, hainn Jon Roel, gutongin heil te høger e farin åt 'n Karl Ivar, hainn Sverre Letnes. Hainn Petter, som åft fekk vårrå me, på møten koinn fertæl at de fer ein gutongi va i høytid me mykkji go mat å kaffebrø. Hainn ha å namna på de flestan, mæn inn te næste møt kainn du prøv å finn dæm sjøl.

HØSTTAKKE FÆST.

I eitt arbé me å skap tradisjon e de bestæmt å arrangsjer Høstakkefæst fredag deinn 7. november. Arrangsjemange bli sælvfølgele i Brainnstasjon me god mat å gått drekk, de ska etas me stil å levende lys. På groinn tå matbestilling må de te ein åversekt åver kor mang som vill delta, påmeiilinga start på næste møt kor å fæstsjæf bli oppnæmt. My tå pængan hi som kjeinnt vørti brukt på utstyr å opprusting tå Brainnstasjon, å de må ræknas ein lit'n egenandel. Fér langveis farende e de muleheit fer åvernatting, på lokalets sofa, om ikke lokale festdeltaker gjør tidlig kveill, å lægg beslag på soveplassa'n.

GOD HÆLG!

Møte 4. oktober.

Det va høststæmmning i dag. Koamarka ha sjifta te høstdrakt å farga som bar bu om at snart e de vinter. Ein krafti høststårm no så e aill de fin fargan bort å trea står naken i møte me vinter'n. Ein kainn vel sei at de no e lurt å bynnå tænk på vintersko'n, åt både følk å kjørty.
Oppmøt i dag va på heile 14 mainn, å de sjer itj ut te at de løkkes å få te kvinnedeltakels, bortsjett frå de ihærrdi Vaffelkaksteikeran.
Nysyltatye frå fabrikken ha kommi på bole, å prøvsmakinga va snart i foill gang, det va sælvfølgel "Vårt bæste Hagebersyltaty" som fekk de flest kommentara: speinnanes smak, spesiell, surt, gått, Rips e bæst me mykkjy sokker å Vaniljesaus. Væl redaktør'n va i utgangsponkte tå dæm som støtta de sist utsagne, mæn mått prøv i jænn å i jænn. Konklusjon te slut, ætti ein 5-6 Vaffli vart: De e da fresk å gått! Når'n hi fått vænt sæ te deinn spesielle smaken.
Me 14 mainn roint bole va de næst'n umule å få nån sammenhæng å i heilheitle æm'an, mæn slæktsgranskinga som hu Lucia ha sætt i gang ha aillerede jidd resultat. Hainn Torstein, borti Califårnia, e ein kløppar på å leit i Digitalarkive å hainn ha fynni i jænn fari'n hainns Ola(o)us, Lars Olsen, som Landhandler, gårdeier og bruker på Østgal'n, (Austad mellom). Hainn Lars ha ein brori som heitt Karl,( jift me ei som heitt Berntine, koinn Gavelsbo'n fetæl) å hainne far te Lars å Ola (Vini) Austad. Hu Martha Kjerstan Hellem ha'n itj fynni. Mæn de spørs hu kainn ha nå ferbinnels me Letnes slækta. Hainn Toralf koinn fertæl at brori'n, hainn Helge satt på my opplysning om slækta. At de sjer teng fekk redaktørn svar på ætti å ha åversinnt a Lucia bilda tå Østgarden, nytt å gammelt, å utskreftin frå Digitalarkive:

Dear Jan,
Thank you so very much for sending me the latest information!  Per Letnes has also been sending me information.  I've been busy putting it all into my computer file!
I am definitely planning on coming to Norway next year, probably in July.  It will be wonderful to meet you, and see your beautiful country!  Actually, the photograph of the family farm looks much like the area where I great up, in southeastern Washington state, where we still raise wheat on our family farm.
Thank you again!  Lucia
 

Ein kainn vel tøkt sei at de e lurt å ta kontakt me Hjørnbole, om ein hi nån spørsmål om Hylla å Røra. No må vi vel sætt inn kræftan på å finn ut kæm hu Martha Kjerstan Hellem e fer nån, å kor hu kjæm i frå.

Ælles så fekk vi no rede på at 'n Lornts, å Røra Mek. va i gang me å bygg ny betångfabrikk på Øri'n, nåkkå Betångentreprenør'n va gått fernøgd me, hainn ha håp om at de no skoill bli litte konkuranse om betångleveransan, å dærme leger pris. Inni Åre va det å engasjert følk me bygging tå i stort Hotæll. Væll de va vel egentle bygging tå bolia te betjeninga, Sandvållingan Fuglesang & Dahl va i gang me. Hotælle, som låg på tåppen i Bjørnænge vart byggd tå ein Hållænder som mått ha utrule my pæng. 400 melliona va passert, å de va det døbbelte tå prisåverslage, utan at prosjækt koinn seias å vårrå færdi. Legne my på OL i Tromsø, mæn Hållænder'n hainn lætt sæ itj skrem hainn. OL i Tromsø??? Nei, de bryr vi ås itj om, mæn de hørres ut te å vårrå utrule my pæng å bruk på i sjireinn.

P.S.: Vei'n åver Skalstufjelle ska no vårrå færdi asfailtert.

GOD HÆLG!

 

MØTE 27. SEPTEMBER.

Fra: Lucia Hansen [mailto:luciahansen@yahoo.com]
Sendt: 24. september 2008 22:13
Til: post@austadmaskin.no
Emne: Austad genealogy

Hello,

My name is Lucia Hansen.  I found your web site, and although I do not speak Norwegean, I recognize the Austad name.

My grandmother was Rena Austad.  Her father, Olous Austad and his soon-to-be wife, Martha Kjerstan Hellem, emmigrated from Norway to Jackson, Minnesota in 1880.  They then moved to Enderlin, North Dakota, where my grandmother was born in1886.  Both Olous and Martha are said to be from Hylla.  Olous' father was "Lars".  His mother, we think, was Rangehilde.  My grandmother visited Hylla when she was 18, and mentioned that she was tempted to stay in Levanger with an aunt, Marie, and attend the university there.

Olous had 3 brothers Ole, Severt & Karl; a sister named Zerene.  Martha had two sisters, Marie and Grethe; two brothers, Peter and Anton.

Can you put me in touch with anyone who could help me to further my research?  My dream is to find relatives, and visit the Hylla area next year. 

Thank you very much,

Lucia Hansen

Deinn henn hænveinnelsa, som kom te Austad Maskinstasjon om tossda'n å vart åverseint te redaktør'n tå 'n Roald om kveill'n, vart i vekti æm'n på møte i dag.
To Austaslækti va representert frå start'n tå møte, mæn ingen tå dæm kjeinnt nån tå namna så vi sætt vårres lit te 'n Petter. Mæn når ingen ha me sæ ein kopi tå E-påst'n så vart hainn å svar sjyldi. Ætti å ha gått i jænnom de som va tå Austadslækti, utan å kåmmå vidre kom svare inn i jænnom døra: Busssjåfør'n utpå Ytterby'n, hainn Knut Jonny kom me svare. Kjærringa hainns hu Liv Austad, døtter tå 'n Ola (Vini) Austad å hu Jorun, ha kjeinn i jænn slækta å va i foill gang me å skaff fram meir ståff om slækta. Drømmen heinnes Lucia sjer dærme ut te å bli oppfyllt. Vællkåmmen te Hylla va dæm i aillfaill leit 'n Knut Jonny på.Fårmainn Roger å elæktrikern 'n Dag me junior Eirik ber bægge Austadnamne, mæn koinn itj jølp hu Lucia i føste omgang. Dærimot e dæm klar te å start testinga tå nytt syltaty frå Fabrikken, som hi fått betægnelsa "Vårt bæste". Da greip fårmainn in å la ne testferbu! Føst må gammelsyltatyglasa vårrå tom! Følgele vart det itjnå syltatytesting i dag. Mæn når møte va slut va å gammelsytatye bort, så på næste møt: Da bli de å smak "Vårt bæste" å da e det me stor speinning "Hagebersyltatye", som ei i blainning ta fersjelli hagaber. Ætti hussjæfen sett utsagn e vi de føsta'n som får smak de nye produkte, så møt opp på ein æksklusiv smakstest på næste møt!

GOD HÆLG!

 MØTE 20. SEPTEMBER.

Redaktør'n får skrøft fer slapp opp aktivitet på Rørsia, å må bærre ærkjeinn at tia går så aillt fer fort å sålles itj strøkk te. No va 'n på møte førri lauda'n, mæn plussele va hælga gått å itjnå referat va skrevvi. De va jo heiller itj nå store saka som vart diskutert. Sælvfølgele vart de nån kommentar om de tri naturfundameintalista'n på Ør'n, som nåkk ein gång va ut me sin bekjymmringa. Råe vårres e som før: de e bærre å fløtt frå Værdal'n!

Får ta me namna på guta'n: Ivar Kalseth, Roar Stubbe, Svein Næss å 'n Torbjørn Malmo.

I dag va de langveisfårrånes besøk, hainn Torbjørn Malmo frå Osbækken, no busætt på Hvaler. Hainn ha ti tur'n oppåver fer å delta på 50 årskonfirmantfæst'n i mårrå. Hainn ha me hælsenga frå 'n Knut Følstad, som 'n ha træft da 'n ha verri me Hurtiruta på krus. Gammel sjipper'n ha sælvfølgel fårr æra tå å styr Hurtiruta å te å me lakt te kai oppi Finnmark ein plass.

Gått i gang me namna så sett 'n Svein no på einnin, innme vindue Anders Salberg, Dag Austad, Petter Bragstag, Karl Ivar Letnes å te slut Lars Aksel Næss.På ainner sia føst 'n Bjarne Sjøvold, Toralf Letnes, Torbjørn, Roar, Ivar å på einnin hainn Knut Jonny Norum som ha kommi heim frå Se å Hør krus. Tur'n ha verri velløkka om ein såg bort i fra de arrangsjemanga Se å Hør sto fer. Særle heimtrainnsport'n kor dæm ha måtta veinta i 9 tim på fly i Venedig, kommi heim i triti'n i natt.

Me ein Østfåilling atme bole va de itj te å oinngå at vi fekk hør kor dåle vere va på Østlainne, gått gammeldags Trønderver ha sli te fer foillt. E de sålles at jola heill på å bekke på sæ tru? Kainn groinn vårr at dæm hi tappa ut så my olje utti Nolsjø'n att jola hi lettna å no heill på å rætte sæ opp. De e jo nån fårskera som hi fynni ut at groinn te at Noøpoøis'n smeilte, itj e værken mangel på Ozon eiller fer my drivhusgassa, mæn e at deinn hi kommi længer sør åver å tå deinn groinn smelte fortar? Jo da, de e da teng å tænk på de å!

GOD HÆLG!

MØTE 30. AUGUST.

Redaktør'n ha fårfaill på førri møte. Deinn da'n va de blåtur åver Sela, te Åfjol'n, Bessaker å Osen. Medda'n vart innti på Bessaker Brygge, i hælv fæmti'n, når hurtiruta Trollfjord passert.
Nåkk om de.Hainn Knut oppi Finnmark ha seint ein E-påst å ætterlyst nav'n på pærsonan på bilde i frå 1951. Hainn meint at 'n Petter mått vårrå rætt mainn fér deinn oppgaven, å de vist sæ å vårrå i go antagels. He'n studeres bilde å korrigeringa å historia roinnt bilde kjæm: Bilde må vårrå i frå 1942! Gutan me hatt e nykonfirmanta! De va itj låv å bruk hatt finn ein va konfirmert, å hainn Paul Erling, som vart konfirmert i 1943 hainn hi sixpæns. Æ kjæm i hau at hatt'n va lik vekti fer konfirmant'n som dress'n. Sjøl betald æ 12 kronå fér hatt'n å 63 kronå fér dress'n. Å sælvfølgel kom namna uta'n deinn minste tænkepause! Dæm finn du hen.

Deinn henn vækka va de på nytt i innlægg i T-A om Kælkomna'n på Øri'n, som jær at Værdal'n no ska bli eitt "møkkerhøl"! Ska no æ sei mett så Værdal ein to-tri tå de mæst fundameitalistiske miljøfanatikera'n som finnes i stor omkrets. Aill kunnskap om miljø sjer det ut ta at de tria'n sett på. SFT, Folkehelsa, NILU, kommunelæga o.l. e tydelevis, i aua'n åt de denn kailla'n, foillsteindi værdilaus. Koffer bur dæm da i Værdal'n koinn dæm itj fløtt te ein plass korr dæm slapp deinn ferfærdele Kælkom'n. Kansji koinn dæm fløtt te ein plass kor produkta frå Kælkom'n va me på i ferbeder miljø'e. Itj minst nabo'n te Anlægge i Tromdal'n, som ska vårrå bøddi utrule mang melliona fer gål'n sin. i aillfaill så mang at'n koinn ha fløtta te ødemarka i Sibir, langt oinna støyane's verksomheit! Ha'n ti me sæ de to ainneran å så ha'n kansji sørga fer at aviså'n va minner fårurænsa tå fundameitalistiske miljøfanatikera!

De e gått at de finns fernufti å tålmodi bedriftsledera,i gammelt innlægg frå'n Mork passe:Hainn Stig, gravemasjinkjørar orientert ås litte grainn om anlægge inni Løesbærga. Der villa de no vårrå heiller role i par vækka framåver. Austadguta'n i samarbe me Gran & Ekran hoill no på me å jørrå fast fjelle me 20 meter lang spesialbåilta. Dæm skioll fæstas me i spesialståff, som trøngt i vækkas hærding finn dæm koinn fårspeinnas. Så skoill dæm vesstnåkk ta bort tåppen tå Sinnataggen. (De e vel deinn blåkka som e Nol'om Monolitt'n. Bilda tå bægge e på Føstsia.)
Hainn Ingvaldsen, fundameitalistiske miljøfanatiker, e reidd fér at Politikera'n ska lætt sæ påverk tå Fagmyndiheita, mæn i Løesbærga kainn ein sjå ka som skjer når Politikera'n itj te hænsyn te Fagmyndiheita'n som va klar åver de vanskele fårhåilla i Løesbærga. Trøggest å sekrast vei'n va altærnative utom Steinkjer, mæn de va Hainnelsstainn itj intressert i. Dæm skoill ha vei'n i jænnom kjøpesentra neppå Leira, me i roinnkjøring attme kvart kjøpesenter, å sålles vart de. Røkta sei at de noe planlægges ny E6 utom Steinkjer i jænn, kansji næste store ras dele Norge i to, når både E6'n å jærnba'n fer på sjø'n. Vi får sjå!

I kveill ska de vårrå stor Høsttakkefæst på Vælbrygga, å i Teilte! Løkke te!

GOD HÆLG!

MØTE 23. AUGUST.

Hainnbaillveitja'n spælt om Goill i dag! I kvarter førri kampslut ha Hus- å økonomisjæfen beslutta at de vart Goill! Dærme sætt dæm opp flagge å beslutta at de på møte i dag vart særvert Goillvaffel, å de i døbbel mængde i fårhåill te såmmårmøta'n. Å når kampen va slut rau de inn me følk så i dag jekk de oinna me både Vaffel å kaffe. 11 - 12 stykkja va innom i dag, i gått trøskvér å turver, va de naturle at Gavelsbo'n heiller satt på trøska, einn å delta på møte, kansji va de nån som va på ækt Blåbértur å. Meillinga'n frå dæm som hi verri på Blåbertur e at Blåbéra å fjølg, stor å søt, å ska blainnt ainna vårrå gått fer syne, så bærre ut å plokk.
I dag va de utrule mang som ha vynni eiller fått anleding te å motta store beløp åver Internætt! Jevinsta på ein mellion Euro va itj uvanle, heiller itj muleheita te å vårrå me å del store arva på ein 25 melliona dållar! Ein mått bærre bistå me litte økonomisk hjølp eiller betal i lite gebyr finn pængan komm inn på konto. Mæn ingen ha betti på de agne! (Fer øvri tema på VG'n i dag. Der va de ca. 4 % tå dæm som hi svårrå som hi vørti lura. <det bli pæng tå slekt.)
Deinn nye kælkfabrikken på Værdal'n går no fer foillt, mæn utan synle røyk, sekkert te stor skuffels fer dæm som sætt i gang stor aksjona mot fabrikken. No produseres det miljøkælk i store mængda å æksporteres snart åver heile værd'n. Blainnt ainna ha det vørti laste ein styggstor båt te søramerika sist vækka, mei ein del rå kælkstein frå Tromdal'n, å 1.200 storsækka me læska kælk frå Hylla. 21.000 tus'n tånn ha båt'n lasta inn, mæn da skoill de itj ha verri plass åt i flynner oinner båt'n.


 

Når de sto på som værst så skoill jo Hylla vårrå så fårurænsa at hverken fainns fesk eille ainna væksta der. Mæn ka hi dæ sæ da at ein stor stim me småfesk svømt roint utom kaia, Stingsild vart de fåresli, å ein må sei at de e heiller frodi å grønnt, som de ailler hi verri på Hylla å Røra.

Vi må å gratuler'n 'n Roald me både åverstått 50 årsdag, å einnele færdi kai!

GOD HÆLG!

MØTE 16. AUGUST.

 

På laudagsmøte deinn 19. juli va det storfint besøk sørant. Hainn Kjell å 'n Willy ha ti sæ oppåver på i kårt såmmårbesøk, å sælvfølgele mått dæm delta på laudagsmøte. Bilda'n e de Hussjæfen som hi levert, mæn ut'n kommentar eiller referat frå møte.

Ælles e de på sin plass me bilde å ros at Vaffelkaksteikera'n som stille opp å sørge fer at både kaffe å Vaffelkak e på plass når møte starte, å itj å ferglømm, når vi e ferdi stille dæm opp på nytt å rødde opp ætti ås.
Hen fårgår de finpuss å frisering sålles at Vaffelkaka, itj bærre ska smak gått må å vårrå fin å sjå på. No hi de i såmmår verri litte dåle oppmøt, så Hussjæfen hi redusert behove fer Vaffelkakrør te ei storflask Cola, mæn på de 2 sist møtan hi de verri ein 10 - 11 sopin Vaffelkaketera så både flaska å Vaffelkakfate hi vørti tomt. Lite ferbruk tå Vaffelkak hi å jort sett te at de hi verri lite ferbruk tå Bjønnbérsyltaty. I dag smakt det møggel å fårmainn fåretom umiddelbart kassasjon å destruering tå de som va i jænn i glase. Mæn me go tegant te sponsasyltaty frå Røra Fabrikker så vart de ingen krise tå deinn groinn.

I Innerøyningen sto de i går i lesarinnlægg frå Gålfgraskosmetolågen opp Hellemshauga'n, hainn krævd sykkelveil millom Røra å Værdal'n, eitt behov hainn ha oppdaga når'n for me Veteranmopede'n te å frå Gålfbanin på Trones. Ætti at Vægvæsne sin Trafikksekkerheitsrevisor ha sørga fer rækkværk, ha vein i millom "Såmmårfjøse" i Ko'n å Bjørga vørti så smal at de va lifsfale fer både sykkelista, fotjængera å Gålfgraskosmetolåga på Veteranmopede. No e de vel ingen tå møtedeltakera'n som e dirækte aktiv brukera ta ein eventuell Gang å sykkelvei jænnom Bjøra, mæn som bilkjørera kjeinne vi gått probleme å gi Gålfgraskosmetolågen foill støtte i krave sett.

Rækkværk ja, de vå å i krav på føstsia, i såmmå avisa. Rose trafikklærar, villa ha rækkværk langs Flagvein, å spesielt på strækkningen millom Fagerheimen å Bruddvei'n. Mæn når 'n sjer ka resultate ætti rækkværkmonteringa utti Bjørga vart, e de lett å ha ferståels tå argumeita åt Vægvæsne, som e tebakehåillanes me å monter rækkværk på smale veia. I de henn tilfeille lætt vi Vægvæsne få støtte i sett syn, å minne Trafikklærar'n om deinn vektiast fartsgrinsa som e: Fart ætti fårhåilla, å da bli de heilt feil å tru att fartsgrinnsa ætti Flagvein e 80 km i timin, på mang plassa e nåkk 20-30 km rætt fart ætti fårhåilla, å spesielt når det bli både mørt å glatt. Deinn sjenereille 80 greinsa kjæm inn når fårhåilla bli så go at de koinn ha verri fersvarle å kjørd fortar. Fart ætti fårhåilla hi reidda mang liv, som fer æksæmpel gutongin somsykkla sæ inni ein bil utpå Utøy'n. Hainn bærga utan skada bærre ferdi at sjåfør'n ha ein fart ÆTTI FÅRHÅILLA!!

Redaktør'n, som fekk litte skrøft fer å reklamer fer ein 60 årsdag utpå Tømte, på gæli sia tå Straumen, tok itj de så tonkt å vise romsleheit når de jeill så vekti teng som trainnsportutstyr. Vangs Mek. é, på sett område, i værdensklasse når de jeill framtidsrætta utstyr, å vel val i besøk sjøl om ænkelte kansji må kjør om Vest. Å sainnele va Røra, å Austad Maskinstasjon representert blainnt kjørtya som va utstillt. Mykkjy fint å sjå!!

GOD Å TRAFIKKSEKKER HÆLG, ME FART ÆTTI FÅRHÅILLA!

MØTE 9. AUGUST.

Einnele vart de Hjørnbol møt på redaktør'n å. Som vanle va de gått oppmøt tå blie, å brune kailla! Litte diskusjon vart de omm tittuleringa tå møtedeltaker tå deltakera'n. Bilsællar'n va itj heit på nætt når tittel'n vart brukt, meint at 'n mått tittuleras som Bilferhainnlar. Å e itj Bilsællar bra nåkk? Meint Gavelsbo'n, som kansji å må få ny tittel, ætti som 'n hi vørti Dråsjeægar. Taxibo'n kom øyeblekkele som fårslag, eiller Gavelstaxibo'n eiller Gavelbontaxi? Nei, de siste passe dåle på kaill'n, mæn kainn kansji gå an på bil'n, å så bli det Gavelmaxibontaxi på buss'n. Nei, deinn henn saka trøng å jænnomtænkas å saksbehainnlas på sjykkele vis. Kåmm me fårslag!
Tå stor bejivenheiti så verka det som de va heiller labert. Deinn støsta va vel at Bonrommantikk dama, hu Inga Berit, no ha jifta sæ: Me ein Rørbygg, å brølløppe va hylli på Samfunnshuse. De må vel vårrå i kvalitetsstæmpel på Rørbyggi'n! Ætti ein stor annonsekampanje i TV'n me kandidata frå heile lainne, så bli de ein Rørbygg som bli deinn utgåra. Hjørnbole GRATULERE!
Deinn som ha hatt deinn mæst speinnanes feritur'n va vel fårmainn. Hainn ha ti fly te Sankt Petersburg, sjett Opera'n Svanesjø'n, finn 'n ha sætt kurs'n mot Måskva fer å gå på Sirkus. Deinn tur'n ha ti i vel vækka, å ha færegått på ælvebåt. Ætti Sirkusbesøke ha det vørti fly tebake. 1o dåggås tur kåsta Kr. 16.200 pr. pærson inkl. mat å overnatting på båt'n. Bærre drekkvara som vat'n å Vådka ha måtta betalt i tillægg, belli sjø, bærre 150 kronå om dag. Kjæmpetur som gått kainn anbefalas!
Bilferhainnlar'n ha som vanle feriert på Amfi del Mar, å ha itj så my å skryt tå, ainna einn at 'n va imponert åver ka hainn Bjørn Lyng ha fått te tå i bærgskreinnt.
Ælles så va de fleir som ha verri på besøk i feriparadise, Orsa / Mora me omeg'n, å dæm anbefalt å kjør Tydal'n å Funesdal'n i stan fer å fårrå deinn dåle vei'n åver Skalstufjelle.
Når de jeill å kjør ainna væga, så kainn redaktør'n anbefal ein fin å snåp vei, me lite trafikk, når'n ein ska te Østlainne. Kjør Tydal'n om Glåmos, Røros, Os, Engerdal, Trysil, Elverum, Oslo. 63 mil på fine å lite trafikkert veia, me fin natur. 4 mil længer einn Østerdal'n, å nån hoinner meter kårtar einn Gudbrainnsdal'n.

GOD TUR TE DEINN SOM VÆL VEI'n.

Frå ein lesar i Finnmark er dette kommet:


Redaktør'n takke nåkk ein gång fer hjølpa!

Kommentar frå'n n' "Finnmarking":

Det er nok ein null for lite på "skannet" frå Finnmarken i 1908 - ska nok vårrå Finnmarken for 100 år sia.
Æ syns d va litte arti å sjå Hylla næmnt/omtala i ei avis som deinn gongen kom ut i Vardø.  Ætti sist krigen e de i Vadsø deinn kjæm ut.
Ælles hi æ eitt spørsmål om nån tå pærsonan på eit tå hyllabilda (frå 1951 va det vesst).  Æ kjenne igjen både n'Petter Bragstad og n'Krestjan Jule og nån te, men itj aill.  Du må få'n Petter te å førtæl så du kainn lægg i namna.
 
Det va denne i henn omgangen.
 
"We keep in touch" som det heite på modærne nynorsk.
 
Knut

 

MØTE 12. JULI.

På nytt va redaktør'n fråvårrånes på møte. Deinn henn gången va de itj på groinn tå arbé, mæn ein "Blåtur", kor tilfeldiheitan meverka te at redaktør'n, når møte starta, befainn sæ inni Torghattenhula.

Brønnøysund vart omsider valge, mæn foille åvernattingsplassa i by'n følld ås te Tutistinformasjon på leiting ætti alternativ. Torgarhaugen Bed & Breakfast ha to døbbelrom te rimele pris, Kr. 830, ledi å vi slo te. Det vist sæ å vårrå ein trivele plass, me trivele betjening som ga ås tips om kveill'ns tur. Te tåppen på Torghatt'n.

Ætti ca. ein tim å i kvarter, i vanle sko me gommisola, kor deinn henn bit'n va deinn som ga støst utfårdringa, befainn vi ås på tåppe'n.

Frå tåppen koin vi sku ne på Torgarhaugen, som om lauda'n vart utgangsponkte fer ein dryg hællain times tur jænnom Totghatthøle å roint sørspiss'n, å tebake te Cafe'n, som å e nabo me Totghatten Camping.
Tur'n kainn gått anbefales, mæn bestill rom finn du dreg.
 

GOD FERIE!

MØTE 28. JUNI.

                     

Hyllada'n vart i dag i naturle æmmne, ætti som fleir ha ættylyst nåkkå om da'n på Rørsia. Bønna frå redaktør'n ha vørrti hørdd, mæn tækniske problema ha umulejort åverseinnels tå bild. Fårmainn ha prøv å seinn ca. 30 bilda frå tile førrimeddag te sin kveill, mæn hainn ha itj løktes. Årsaka e egentle grei: E-post programme hi begreinsa plass. Bilda, som dæm kjæm i frå kameraé e utrule stor å de går kansji itj å seinn meir einn eitt bilde i gången, om ein bruke deinn støst oppløysnenga. Fer bruk på Rørsia e i breidd på 800 px nåkk.
Hu Grete hi fynni i ainna løysneng å seint mang bilda i deinn henn størrelsa me i breidd på 215 px. Deinn størrelsa e grei fer fårhåinnsvisning, mæn kainn itj ferstørras te normal breidd fer Rørsia, så æ håpe at a Grete, som hi mang fine bilda, seinne dæm i i litte stør fårmat. Lik æns e håpe at fårmainn får fart på E-påst'n sin. Mobil bilda kainn seinnas på 907 87 252.

I dag vart de IS me Bjønnber å slammna Pepperkjæks te kaffen, de sto Hussjæfen fer. Sekkert som i plaster på såre, fer manglanes oppfyllels tå syltatylagre, på i par møta før. Glømmsel e vel nå som kjæm me ailler'n, mæn de sjer itj ut te at de hi ramm 'n Petter nå særle. På komfirmasjonsbilde fra 1940 va de i par namn som va usekker, mæn itj fer 'n Petter, hainn ha dæm klar me ein gång, å i tillægg komm 'n me nå historia. Krigsåmmår'n 1940 ha Tyskeran beslaglakt bil'n åt Præst'n Bonnevie. Som vanle skoill fårberedelsan te konfirmasjon fåregå i Salberg's kjerka. Præst'n, som budd på kapellangål'n på Røvika (Tømte), va vel klar ætti at'n ha sykkla heile vein te Salbergs kjerka, ha fåresli at dæm koinn del på sykklinga, å ta ræst'n tå "Lesinga" i Sakshaugkjerka, å sålles vart de. Dærme bar det ut på sykkellåning fer de flesta'n. Ein tå guta'n ha fåtta lånt sæ ein ræsersykkel, å når dagens tækst va lessi å tur'n heim starta ha de vørti testkjøring niijænnom gammelvein fra Sakshaugkjerka. Resultate ha vørtti veilting å skrubbsår.
Attme kjerka ha de å verri i stor Tysk militæravdeling. I eitt tå frimenutta'n ha ein tå guta'n vørti bedd om å fårrå på butikken nerri Synnesham'n fer å hainnel. Gut'n ha vel itj torsa å sei nei, me de resultat at de ha gått langt inni timin, finn 'n va på plass frammon Præst'n. Præst Bonnevie va ein stræng præst, å goto itj ulåvle skolking, no sto gut'n i fare fer å bli vist bort frå konfirmasjon. Mæn ætti bønni frå medkonfirmanta'n ha 'n likvel fått fortsætt lesinga, å vørti konfirmert i lag me ræst'n. Jo de var andre tiden denn gang.Flo å fjæra sjifte fleir gång i døgne, mæn så tydele som sjifte va i dag e det itj vanle å sjå. Eitt skombeilt vise tydele at det kjæm nytt vatt'n me floa. Skombeilte jekk ut frå lainn på Hyllbærge å legg tydele å gått frå lainn, utom Cæmpingen å Bjørga.

Sælvfølgele vart taklampa som hæng oinner Straumbru kommentert. Fårmainn som ha verri på Raubrygga i lag med bedriftståppan innpå Lænnsmyr'n i gårkveill, uttalt sæ me fagle tøngde: Lampa e itj de minste fin, mæn hu hæng da i aillfaill på Innerøysia tå Straumen.
Frå båtfølke ha de kommi høglytt protæsta, sæglingshøgda oinner Straumbrua va redusert, me tri meter, å følgele følt dæm sæ foillsteindi innstængt i Børgin fer ræst'n tå såmmår'n. Å når'n hørrd reaksjonan te møtedeltakeran så skoill næst'n tru at aill i hop ha båta som itj komm oinner brua. Redaktør'n, som meint at de mått vårrå nån elleindi båtførera, som itj klard å manøverersæ ferbi kunstværke, fainn ut at de va likast å håill kjæft oinner diskusjon.

ADVARSEL!

GOILLSÆLERA PÅ BOINNPRISN!

På tur heim frå møte i dag fekk æ tilbu om ÆKT GOILL, som æ avvist, mæn kråppen villa itj ji sæ. Da tok æ opp Mobil å sa: "Æ renge Politi'e."  Da fekk kråppen fart på sæ, heinta kjærringa, som va på vei inn i vaskehall'n på Texaco'n, sprang i mot ein grå BMW å rivstarta Søråver.
Da vart Politie opprengt! Dæm kjeinnt bilnommre, å vesst at følke va på tur søråver.
Nei, de e itj Goill aillt som sjin, å de vesst dæm sekkert, sællera'n å.

Sjå Adressa!  T-A

Redaktør'n må på nytt meill fårfaill te næste møt. No bli de tur te Stord fer å rødd opp ætti værdens største løft, som no e jænnomførd. Mæn håpe å vårrå på plass om 14 dåggå.
 

GOD HÆLG!

MØTE 14. JUNI.

På jåbb me SAREN's betyr dårle muleheita te å delta på Hjørnbolmøta'n. Deinn henn gången va det oppdrag på AKER STORD. I nytt plattfårmdækk, AKER BARENTS ska løftas næst'n 40 meter å kåblas i hop me flytar'n. 8 sånne tårn, som de te venkster ska brukas. Dække løftes me 1.000 vira, stort som fotbaillbani'n på Lænsmyr'n å veg 12.600 tånn. På bilde e tårne i færd me å fåreta ei 180 graders "veinning på stedet", lægg mærke te hjulstillinga på KAMAG'en. Tårne e 50 meter høgt å veg ca. 300 tånn.
AKER SPITSBERGEN e snart færdi å ska fersynas me Trustera, itj småguta de heiller, veg 70 tånn på lainn, 50 tånn i sjø'n. Trustera'n vart fløtt bort te plattfårma tå ein kranlækter, sænka ne i sjø'n. Så kåbla vi, SAREN's guta'n, på løftutstyr å løfta truster'n på plass poinni pontånge'n. Speinnanes jåbb.

Mæns redaktør'n hi hylli på me de henne hi det verri både Hylladag å Håinnmusikktræff. Skoill jærn ha fertæildd litte grainn om de bejivenheita'n å, mæn da trøng æ bilda, å ståff, frå lesera'n. Seinn de på E-påst.

Te deinn som e bekymmra fer årsvækst'n, åt både Gavelsbon å de ainner bønner'n, så e de ingen groinn te å bekymmer sæ, åker'n e tjokk som F, sei Gavelsbo'n. Rægne jol gått åt både åker å æng, smtidi som Hæggen fekk kvetta så me styggheita som ha dækkt'n me de gråkvite nætte. No e det spørsmål om de e nå Hægg som levve næstre år. De e no ainner å delvis treddi åre Hæggen e angreppi, å da tøle 'n vel itj meir.

HA I FIN VÆKKA!

MØTE 31. MAI.

På ein dag korr det mæste hainnle om VØMMØL va de itj veinta så stort oppmøt, å i aillfaill itj frå deinn henn kar'n, som heillst satse på Gålf, å aktiviteta kor innslage tå damer e stort, sångkore. Mæn vi vart da så mang at Vaffelsteikar'n fekk dækkt lønna si.
Blaint dæm som ha jyldi fårfaill va 'n Petter å Husjæfen, dæm va på tur me Hurtiruta, frå Trondheim te Bodø, å ha, ætti innkåmmånes meillinga, styggfint ver me flatt hav. Ælles mått vi vel aksæpter at Værdalinga'n prioritert Vømmølopptåge. Hussjæfen pådrog sæ ferræst ein rapport om uønska heinnels: Som ansvarle fer Sponsorsyltatye, frå Røra fabrikker, skoill hainn sørg fer at de bestaindi va nåkk syltaty åt Vaffelkaka. På førri møte jekk vi tom fer aill sårta'n, å mått eta Vaffelkak naturell. Hussjæfen prioritert da Høttur, mæn vart jort oppmærksom på fårhåille, å ha låft ut å få på plass syltatye te de henn møte. Mæn når Fårmainn å Økonomisjæfen kom så vist de sæ at de fræmdeles va mangel på Syltaty. Ætti i hasti krisemøt vart de beslutta i kriseløyning: å kjør på Boinnpris'n fer å hainnel uækt Eldorado Jolbersyltaty. Greitt nåkk, mæn te næste møt må ækt Rørasyltety vårrå på plass!I dag va de hu Carina som sto fer Vaffelkaksteiking å oppvask. Hen sjer a litte ferskrækka ut, når fårmainn tetrække sæ oppmærksomheit.

Me bærre fir møtedeltakera, å start fer Vømmølopptåg på Værdal'n vart de i heiller kårt møt, mæn vi fekk da anledning te å kommenter årsvækst åt Gavelsbo'n, som de, særle inni Bakka'n, såg ut te å ha stoppa foillsteindi opp. Ha Kårtnæbbgåsa itti opp sekåinne tru, eiller ha 'n fått dåle sekåinn? Nån grønn områda va de å sjå, mæn fer de mæste va de grå jol. Å så va de Byggmester'n innpå myr'n, som avertert att i meir mainnskap, Ferskalingsnekkar å Lærling. Fårmainn va speinn på om det kom nå søkera te jåbban.

Næste laudag e de som kjeinnt Hylladag å da må vel Hjørnbole vik plass te fårdel fer kaffekokera å Vaffelsteikera på de arrangsjemange. Redaktør'n må desværre meill fårfaill, ska te Stord fer ein jåbb på ein Aker H6 rigg, så no trøng 'n hjølp me ståff å bilda frå Hyllada'n, om de ska bli nå innslag frå deinn store bejivenheita.

GOD HÆLG!

MØTE 24. MAI.

Einnele vart de møt på redaktør'n å, frihælg frå Hoinnhåmmårfjelle å Vinnmøl'nmontering. Møte i dag starta inn, mæn når de vart ti fer røyking vart møte umiddelbart fløtta ut te govere. Sjøl om våråinna va tile avslutta så e de føst deinn sist vækka ein kainn sjå at bøgda bynne å bli grønn.

Ælles va de mykkjy Gult å sjå! To Saab's å ein Nissan. Nybil åt fårmainn mått finn sæ i å kåmmå i bakgroinn, de va Sonætt'n te x Hyllbyggen som tetrækkt sæ aill opmærksomheita, å spesielt ka de va som befainn sæ poinni det store motorpansere. Utsagne om att SAAB SONÆTT, ha sæks fergassera skoill no ein gång fer aill bekræftas. Bilægar'n vart præssa te å åp'n pansere fer å avdækk hærleheita. STOR SKUFFELS! Ein bitte lit'n V4, me ein fergassar va de som kom te syne, ælles va det fer de mæste vasslanga å ledninga å sjå. Trång å kle på sæ, mein busssjåfør'n som va vant te stør kjørdoning.
I bakgroinn kainn ein sjå resultate tå dognasarbé som e utførd. Nysenen står no nymald å fin. Deinn får sin deby på Hyllada'n, deinn 7. juni. Meir om de arrangsjemange kainn de lesas om på plakat'n på førstsia.
I mnårrå, 25. mai e de åffisiell åpning tå Kveinnstu Eva Moe stu, me mussikk tå skolemusikken å orientering om deinn Gammle kongevei'n. Me salg tå Lapskaus, pøls å kaffe me tilbehør kainn de vårrå val å ta sæ ein tur oppåver te Loinnsaune. Åpningseremoni'n tek te klåkka 14.00. Meir om de finn du å på Føstsia.

Bilde, som e ti på samlingsplass'n neom deinn gammel Svenstu, komm 'n Petter Bragstad me, å hainn meint at 'n ha åversekt åver personan. Frå venkster e de ein ukjeint kar, mulegens ein kjærest åt ei tå daman. i fange på Gunnvor? Engan meint 'n at 'n Oskar Roel satt. Næste Ella Følstad, Gollborg Roel (Mære), Marie Engan å sist sett 'n Anton Bragstad. Bilde e muligens ti sist på 30-tale. E de nån som hi ainna meininga så e jæsteboka plass'n fer å kåmmå med dæm.

Bilde tå fotbaillveitjan, på Ainnersia koinn hu Andrea Wibe Hjelde, som e me på bilde, fertæl va ti i 1943. Ælles så finn vi ein Grindbergsveit, mæn kæm?, hu Mary Vik Austad, Sigvor Salberg Nordahl, Gunda Vestrum på bilde. Mæn redaktør'n skoill jærn ha vesta namna på aill i hop, å på rætt plass. jæsteboka kainn brukas te de å. Om du kjeinn bærre ein så e de hjølp i de, mæn vårrå så snill å fertæl ko vietja står.

Bænsinaksjon me båikått tå Shell å Statoil vart itj næmt me i ol, mæn ein SMS frå fårmainn, no i kveill, tyde på at Hjørnbole støtte opp fer foillt!

GOD HÆLG!

MØTE 3. MAI.

NY DRÅSJE-ÆGAR PÅ RØRA FRÅ 1.MAI!

I dag kom Gavelsbo'n te møte i NYDRÅSJA! Teng går sakte når 'n ska i jænnom nårsk byråkrati. Hainn Jan Terje sa opp dråsjeløyve frå 15. mars. Løyve vart utlyst på Nyåre, å Gavelsbo'n va einast søkar'n! Da starta byråkratie opp! Hainn Jan-Terje mått driv videre i mars å april, mæns deinn byråkratike kveinna mållå. Sist vækka i april va einnele løyvepapira på plass på Gavel. No mått de hainnlas bil, tværrt, TOYOTA Avensis, sælvfølgele! Bil'n befainn sæ på Notodden, vart kjøpt på Nætt 1. mai, fekk XD nommer, på Notodden, 2. mai, å sto på Gavel natt te i dag. Tur'n te Hjørnbolmøt vart deinn føst kjørtur'n fer deinn nybakt Dråsjeægar'n! No må 'n få på plass TAXI sjeillt å TAXAMETER finn bil'n e klar te innsats, i hæljen bli det MINIBUSS'n som e foillt opprativ.


Hjørnbole GRATULERE!!
Te deinn som ska ha dråsje så e det bærre å reng det vanle Mobilnommre:
970 57 001.

Gått oppmøt i dag å, mæn både Fårmain'n å Økonomisjæfen ha meillt fårfaill, hussjæfen ha åverti ansvare fer pæng-glase å oppmøteprotokåll'n, så deinn saken såg ut te å vårrå oinner go kontråll. Aintles va de me olstyringa, Fårmainn mangla, foillsteindi umule fer skribeint'n å følli me, å få ein trå ti aill æmmnan som vart behainnla.Hen va de snakk om båtfrakt frå Amerika å Gøteborg, cæmpingvågni som skoill bryt opp i frå Vinterplass'n, ras å flomm i Gudbrainnsdal'n, opprænsking ætti tågtåsporinga på Skogn å så vidre.

Når prat'n va på de livleast banka de fersjekti på, hu Unn-Tove va på turne me låddboka, sællt lådd på Tårnkak sjø, å no va de ti fer innlevering tå låddboka å hu va seint ut å trøngt nån pængstærk låddkjøpere. Låddsællar'n vart ønska vællkåmmen inn å bøddi på Kaffe å Vaffelkak. Mæn æ hi da fått Gratiskaffe, føst gången, å må betal no meinta. Nei, hen e de så lite damer at dæm som kjæm ska ha gratis Kaffe å Vaffel kom fårslage. Me både Fårmainn å Økonomisjæf bort vart de itj nå problem me enstæmmi vetak: DAMER SKA BESTAINNDI BLI SÆRVERT GRATIS! Dærme va deinn saka opp å avjort! Låddsalge jeg greitt å radi, mæn de vart nån lådd i jænn te Tossdagsklubben.

Foill fart va de åver Dognasjængen som hoill på me å bygg sene te musikkstæne i Juni. No va dæm i foill gang me å bøgg tak å lægg bolkleing på betångellemeinta. Modærne tækknik va kjeinnetægne no å, itj i håmmårslag å hør! Skruva å skrumasjina ærstatta håmmår å spiker. Som ein kainn sjå så brukes det solid matreal i takkonstruksjon, nåkkå som e nødveindi ætti som det ska bli tørvtak, som ska framstå Greønt å fint te musikkstæmne!

GOD HÆLG!

MØTE 26. APRIL.

I dag ve de mangel på parkeringsplass atme Brainnstasjon. Hylla Vel arrangsjert dogna, å da e de itj somfør i ti'n: Ta med riv, spaddi å trillbår. Nei, no e Mobilkran, gravemasjin å hjulastar som kræves, følgele va parkeringsplass'n oppti.

Hen hi masjinkjøreran ti ein velfertjent kaffepause ætti dein føst økta med gråvvåing å montering tå betångelemeint. Byggværke som reise sæ ska bli Sene te de store musikkstæme 13.-15. juni, å kaillt Inderøy Musikkfestival 2008. Meir om de arrangsjemange kainn du lesa hen. Mæn det starte i aillfaill me i kjeint arransjemang frå Håinnmusikken på Røra, Bayersk Aften. Heile 30 kårps å 800 deltakera e påmeillt, så de bli sekkert både liv å musikk på bøgd'n deinn hælga.

Bortsjett frå redusert parkeringsareal påverka itj dognasjængen møteaktivitet'n te Hjørnbolee i vesentle grad. Om de ha nå verkning va de bærre positivt fer oppmøte ca. 20 stykkja va innom å smakt på Vaffelkak å kaffe, deriblainnt to damer som sørga fer nykokt kaffe te dognasjængen.

Mæns damene fersjyne sæ me Hjørnbolets nykokte kaffe, åt dognasjængen, fer ein fervirra dognasjængsjæf å leite ætti husnøkkla, utan at møtedeltakeran synes de minste påverka tå aktivitet'n.
Fart i fersamlinga vart de føst når miljø å bilavjifti kom på møtekarte. Fårmainn, som ha kjøpt sæ ny Mitsubishi varebil, veinta å veinta på nybil'n, som va te ombygging fer å koinn bli nårsk varebil. Take mått løftas 5 centimeter sålles at bil'n koinn registreras som varbil. Foillsteindi unødveindi, æ koinn klar mæ me bil'n som 'n kjæm frå fabrikken æ sjø, sa 'n. Så va de de nye fårslage frå veitonga'n i rejæringa: Forbud mot bænsin å diselbila frå 2015, va no det stor miljøtetake dæmmes. De sjer ut som om veitjongan trur at aill strøm kjæm frå fårurænsningsfri vasskraft. De sjer ut te at dæm itj klare å tænk så langt at kvar ein ny ferbrukar tå strøm må fersjynas me strøm frå ferurænsanes kølkraftværk, å kansji frå deinn minst miljøvænnele kraftproduksjon millertidi Gassgeneratora. Å kolles e de me produksjon tå høgtæknolågisk batteri me kårt leveti? De ha verri arti å sjett i foillsteindi miljørægnskap fer deinn såkaillt miljøvænne El-bil'n å.
Kansji ha veitjongan gått i bare på nytt. Partikkelfilter på diselbile va deinn store miljøsaka fer itj læng sia, no hi dæm einnele ferstått at partikkelfilter heiller e de motsatte, bærre ein millertidi lagerplass fer ulumskheita'n, finn sjølrænsinga spøtte ut sjit'n. No hi svænskan vørti framhæva som fåregangsmeinn på miljøsi me innføring tå Bio-Etanol som drivståff. Å heildivis fer åss, så hi dæm no bynnt å få resultat ætti bruk der å. Da vise de sæ at Bio-Etanol'n resultere i ein masse kræftfrmkaillanes ståffa, som e my være einn fårurænsninga'n frå bænsinbil'n. Så e de Hybridbil'n som Kången å 'n Jan Terje kjøre roinnt me, miljøværstinga bægge to, fårbruke legg langt åver ein vanle pærsonbil! Mæn i reklamen sjer de svært så miljøvænnle ut.
No kainn vi å lesa å hør om at Bio-drivståff e i færd me å skap matvarekrisa i fatti lainn, de e itj nåkkå nytt. bilproduseinta'n sågg deinn fara'n aillerde fer ein 10-12 år sia, meint at satsing på Biodrivståff va feil vei å gå. Aill produseinta koinn tepass æksisteranes motora te å funger på Biodrivståff, mæn sa samtidi at skoill drivståffbehove dækkas tå skog å lainnbruk, så villa værd'n fort bli avskoga, å befølkniga sveilt i hjel tå mangel på mat! De sjer ut te at dæm vesst ka dæm snakka om. Sjæfen fer VOLVO sett motorlabratorium hænnstilt fer itj læng sia, te Politikera'n, om å bynn å bruk fernuft, fer uansjett kolles ein snudd å veint på de, så ha motortenologin no kommi så langt at de va ingen ainn tæknologi som utnøtta drivståffe ber.

Nei, no får det vårrå nåkk miljø!
Sladder?
De hi vesstnåkk kommi i nytt TV-program som heite de. E de nån som hi nå sladder å berætt om? Kom plussele spørsmåle, å aill vart settanes som spørsmålstæg'n! Sladder, nei de e fræmmenol fer møtedeltakeran, å dærme va æmne uttømt. Langs Hjørnbole e de bærre fagle å nøtti ståff som bli behainnla.

Dognas arbe utom Brainnstasjon påverka tydelevis Fårmainn, som hen e i gang me å jørrå de litte grainne heimekosle. I par små trehylla bli utskifta me fine glasskap, mæns vaktmester nøye følli prosedyre'n.

P.S: De va 'n Rune som ha lakt i jænn brilla'n, å itj 'n Roar som antyda.

GOD HÆLG!
 

MØTE 19. APRIL.

Det va gått oppmøt i dag å. Ein koinn veint at Rørada'n, innpå Samfunnshuse, villa verk på oppmøte, mæn 12 stykkja møtt i dag å. Gavelsbo'n, som va i gang me fraukjøring, fekk, ætti telefonisk søkna, telatels te å møt sjøl om de skoill lokt frau tå 'n. Væl de sk itj oinnerslåas at ænkelte ømta frampå om at 'n, heillst skoill ha dussja å hatt på golokt finn 'n kom.
Hovedæmmne i dag vist sæ naturlevis å bli oppsummering tå de fersjænka Julbole. På møte ætti Julbole ha de verri heiller labert oppmøt, bærre 6 stykkja va så pass at dæm koinn møt. Ti'a va no inn fer å få på plass diverse ombytta kleplagg å i par brilla som låg i jænn. (Brilla'n finn du på Brainnstasjo'n Roar.) Værdaling 2, som tile ha resærvert hjør'n sofa'n, som overnattingsplass, ha vørti lura, plass'n ha tile vørti oppti tå lokalbefølkninge'n som ha fått akutt søvnbehov. Mæn de va ingen sure mina å løst'n på i tesvaranes testeilling va stor. Ækelte meint at om fjort'n dågga koinn vårrå passele, mæn fårmaiin sætt ne fot'n, å anbefalt Høsttakkefæst.

Hen e de nån bilda:

De henn bilde fekk redaktør'n teseint på mobil'n førri fredagskveill'n, når Hjørnbole avvekla de fersjænka Julbol'e, me spikkimat frå MENY'n på Værdal'n, å øl å akkevitt i testrækkele mængda. Oppmøte va stort å heile fæmt'n stykkja deltok, nåkkå som no reist spørsmåle om at det va på ti ferainner møtenamne te Langbolmøt. Som ei kainn sjå står fotografen i døra å fotografere.

Fotografe'n ha ein mænge bilda, på telefo'n, mæn finn dæm vart stillt te disposisjon, fer Rørsia, va de stræng sensur. De henn bilde e tydelevis ti i start'n tå fæstleheita å vart gokjeinnt.

På spørsmål om dæm ha musikk vart svare negativt, mæn GPP (gennerell pessprat), å allsang skoill ha verri tå de vektiast innslaga. Tek æ itj ailldeles feil så e de hen nån som hi kommi gått i gang me tradisjonsdrekken.

Frihet til å velge

TAKK TE MENY'n PÅ VÆRDAL'n SOM BIDROG TE EIN VELØKKA KVEILL!

Me spekkimat i store mengder, å sponsa Riskræm te dessær!

GOD HÆLG!
 

MØTE 5. APRIL.

Redaktør'n koinn itj delta på dagens møt. Årsaken va at COOP'en på Moan ha vørti fer lite synle i lag me aill de ainner butikkan, å så va det vesst fer lite matbutikka på Levang. I løpe tå vår'n å såmmårn ska de fåregå ombygginga å utvidelsa. Redaktør'n som e engasjert hos SARENS Montasje AS, på Steinkjer hi verri me på løfting tå tak i to omganga. Det henn bilde e frå førri gången 'n skofta møte, 7. mars. I dag vart take på einnin mot Magnet'n løfta. Færdi me løfte klåkka 9, mæn så skoill de monteras ferlængels på stålsøyla'n, så dan deinn jekk me.

De å vårrå engasjert i SAREN's, når AUSTAD Maskinstasjon ska fløtt hus, førd te i travel vækka. Natt te tissdag vart det fløtta i hus utpå Brekstad. Huse va vel 9 meter breitt å 10 meter langt, så det kræv stor plass. Går du inn på Fosna-folket.no så kainn du sjå fleir bilda å te å me ein video-snutt.

Tissdags kveill'n bar de te Kolvereid og Hundhammerfjellet. Der sto de to Scan-Wind vindturbine klar te å kjøras opp på fjelle. Sarens å Austad mått på nytt tre te. Ein spesiell plattfårm trailer, me heile 12 akslinga, bar Nascella, som de heite på fagspåke. Vækta va nerar 250 tånn, så sjøl om plattfårma ha dræft på 4 akslinga mått de te to trækkdyr te. Austad maskinstasjon me to tå de støst hjullasteran som me foill grusskoff vå ca. 50 tånn. Totalt vækt på heile trainnsport'n vart åver 400 tånn.

Trainnsport'n frå Scan-Wind på Værdal va det Statkraft, me Elektron II som sto fer. Mæn så mått de te ein Rørbygg fer å få Nascella'n på lainn. Hainn Torbjørn Røkke sprang roinnt me radio å ga det nødveindi besjea'n te kranførar'n på krana frå Aker Verdal.

Mæn jåbbe'n på Hoinnhammerfjelle hi bærre så vitj starta. I kveill bers det oppåver, å i mårrå starte monteringa tå det fir sist SCAN-Wind vindturbina'n. Redaktør'n må dæffer meill fårfaill te næste Hjørnbolmøt, mæn håpe å vårrå på plass om 14 dåggå.

GOD HÆLG.

MØTE 29. MARS. ME INLAKT FÆMTIÅRSFEIRING!

I dag stillt 'n Olav Steinbilkjørar opp med sjøllaga blautkak!! Hainn vart fæmti år. Påsjønnels frå Hjørnbole vart de å, ei rauvinsflask, som itj sætt roinninga på bole. (Bått'n på flaska va firkainti.) Fårmainn tænke no på aillt å da.

Vaffelpræssa som de vart vetak om innkjøp tå, på førri møte, ha kommi på plass å va innstækt. Me deinn store testrømminga'n te møtan, som de no e, så va de ailldeles i rætt ti. Heile 18-19 stykkja va innom i dag. Gartner'n koinn registreras som ny møtedeltakar, å vart påspandert. Når 'n Stig, gravemasjinkjørar, me sambuar å onga, kom på tampen tå møte, vart de spørsmål om i tilear anntydning om i vetak, om at møta va Kjærringfri sone, mått opphævas, Foillsteindi unødveindi meint sambuar'n, som høgt å tydele ærklært at hu va så apsolutt inga kjærring. Mæn me fårmainn sin tridøbble døbbelstæmme vart det omtalt vetake kjeinn foillsteindi døytt å makteslaust.

 

Premiutdeling! 32 deltakera på sjireinn me inlakt natursti. Nåkk ein utfløtta Hyllbygg, på sji?  (Værdaling 2.)

Møte samla ein del høttægera, å ainner, som ha delti på Påskfeiring på Volhaugen, å i nabolage. De vart berætta om både badestampbading, (Åsså kaillt koking tå storsådd, ætti feittlage i badestampen) påskaktiviteta me både sjireinn, å øvelsa i å hjølp følk te sængs. Ætti de ein koinn ferstå skoill itj drekking me bægge heinner'n, våra nån velløkka sport.

Steinbilkjørar'n koinn no fertæl at nyom'n åt Kælkværke, på Værdal'n, jekk fer foillt å produsert breinntkælk, tå 1000 tånn kælkstein i døgne. Når  om'n på Hylla i telægg skoill ha 400 tånn, så vart det travelt å vårrå steinbilkjørar.
E omn i dræft deinn?  Skoill itj Værdal'n bli dækt tå røyk å støv da? Koinn Proffesor'n i Idrætt å de ainner supermiljøværnera'n ta så feil da?
No fyres de me i problemavfaill, spillolje, som destrueres på deinn mæst miljøvænnle måti'n, ætti utsagna te Forurænsningstilsyne. Å de e einnå meir positivt om breinntkælk: På Fiborgtangin ska det no brukas miljøvænnle kælk i produksjon tå papir, å de e itj måt på kor mang miljøfårdele deinn meføre. Å så miljøvænnle som deinn bli framstilt da. Breinnes i Danmark, å ska trainnsporteras te Fiborgtangin, på tåg, 50 tus'n tånn i åre. De tesvare ca. produksjonskapasitet'n te omn på Hylla! Sælvfølgele kainn kælken produseras på Hylla eiller Værdal'n, mæn deinn kræve ein egen om'n, spesielt tepasse deinn ønska kvalitet'n.

Ei produksjonsbedreft som itj e ramma tå ivri miljøværnera e vårres enesponsor på syltaty, sælvfølgele RØRA FABRIKKER. I dag ha de kommi i foillsteindy ny fersjyneng, å i aillfaill fer redaktør'n, me nye å speinnanes produkta: Jolbersyltaty iblainna Rabbarbra å Bræmbersyltaty iblainna Boysenber. No hi Hjørnbole de bæst å støst utvalge tå syltaty på Vaffelkaka, bærre de e groinn nåkk te å avlægg Hjørnbolmøte om laudåggå'n i besøk. Mæn RØRA FABRIKKER sponsa å Rau å Gul saft, så det går an å spander på onga som stekk innom. 
De e å val å næm'n at RØRA SYLTATY kainn ein få kjøpt i Spania å. IRANZO heite butikken å legg i Nerja. (Bilde e ti der.)

Som tilear næmt bynnt pæng-glase åt Økonomisjæfe'n å bli foillt, å de e på ti å bruk nåkkå tå åverskudde fernufti. De vart veti å arrangsjer ein trivselskveill, om fredan deinn 11. april. Fårmainn ha fynni ut at MENY butikken på Værdal'n koinn lever pårsjonsmat ætti ønske å behov, store påsjona te rætt pris, jol valge ænkelt å det vart bestæmt at det skoill særveras Spikkimat me aillt nødveindi tebehør som salat, øl å akkevitt, å kansji ein Konjakk te Kaffen. Fårmainn i Velfereninga låft musikk frå Sveivegrammofon. De må ræknas me ein passele egenandel. Fer å få ein åversekt åver detakerantale så bli det påmeilling te Fårmainn i mobil 90097045 eiller Hussjæfen  mobil 99599804 eiller på næste Hjørnbolmøt, kor klåkkslætt å egenandel vil bli fastsætt.

GOD HÆLG!

MØTE 15. MARS.

Innføring tå langbol sjer ut te å ha vørti ein stor sukksæss. Tri bol ætti 'n ainn gi plass te 14 stykkja, å det va foillt bol da redaktør'n ankomm i hælv tållti'n som deinn fænta'n møtrdeltakar'n. Økonomisjæfen hi vørti nødd te å veksel inn småpængan å koinn i dag brif me ein tus'n kroner ytterst i glase, som såg ut te, nåkk ein gång, utskiftas te i stør eitt. Nei, de e itj nødveindi, meint Økonomisjæfen, no ska det betalas huslei, å, ætti dagens vetak, kjøpas ny Vaffelpræss. På deinn gamla bynne no slæppbelægge å slæpp.
I dag å va 'n Terje motorhistoriker på plass, me ny utgave tå medlæmmsblae te Nord-Trøndelag Motorhistoriske Forening. Spørsmål om 'n itj prøve å snikværv medlæmma te fereninga. I bla'e e de ein artikkel om FARGO'n som 'n Ludvik Letnes kjørd melk me. Bil'n tehøre i dag Steinkjer Museum, kor 'n Jørgen Røflo e fårmainn. Når både bil'n å Museumsfårmainn e ækt Rørbyggi e de vel heiller itj så rart om 'n Terje e på feskartur, ætti ny medlæmma, eiller ska vi kaill de fer dognadsarbeidera.


Jo da, redaktør'n ska itj nækt fer ainna einn at 'n føle i lite trøkk i deinn anledningen, å bli trøkke litte stør så -----!
No ha 'n Terje å verri på Rørsia å heita ut i bilde tå redaktør'n, på ein BMW motorsykkel i 1945, å ærklært'n som Kulturhistori!
Arti at de e nån som finn teng dæm kainn bruk på Rørsia!

Syd'n reiså vart i aktuelt tema på møte i dag. Årsak va i Syd'n programm på ein tå TV kanala'n kor de ha vørti vist fersjelli episoda frå live i varmere strøk me go tegang på fersjelli goder. I ein tå senan ha de verri i par hælvgammel kvinnfølk som ha verri på Bar te Bar runde, å te slut filma i heiller laber tillstainn. Æmme reist i betimele spørsmål: Ka e i hælvgammelt kvinnfølk? Frå vårres ståste vart de ei i 70-80 åra, va fårslage. Ja, Ja, ti går, å ongdommen består!

Vår'n e på tur å de e på ti å sekker sæ strøsainn te næste vinter. De vart stor fersjæl ætti at kælksingel'n var utbytta, me knust stein tå meir ægna halheit. No e de bærre å sop opp strøsingel'n å asfailt'n legg der rein å fin, å vi slæpp kælkstøve som virles opp. Stor ros te kommu'n som einnele sjønt ka probleme besto i.

ANSKAFFER HJERTESTARTERE.

Ei ainna vekti sak sto å lesa i Inderøyningen i går. I rein å sjær latskap telate redaktør'n sæ å lægg ut heile artikkel'n:


Ein stor takk te bedreftin som står bakom anskaffelsa'n, å vi rækne me at Hjertestarteran å e tejængele fer vanle følk om behove skoill oppstå. Kansji kainn ein telefon, te ei tå bedreftin, jørrå hjetestarter'n tejængele læng førri Ambulansen dokke opp.

Te slut, takk te a Nina, fer at hu følli me på vekti heinnelsa på Rørsia.

GOD HÆLG!

MØTE 1. MARS.

Ny møtedeltaker i dag å, hainn Toralf Letnes ha omsider fynni ut at de fårejekk vekti teng i Brainnstasjon om laudåggå'n, å så va de kaffe å Vaffelkak. No kainn 'n sjå litte betænkt ut, mæn de va 'n itj når hainn fekk spørsmål om 'n itj skoill sæll huse å fløtt på Straumen. Svare va kårt å kontant NEI! Hainn va minst lik gæli som ein ainn Rørbygg som kjørdd om Vest, når 'n skoill på Våjen fer å kjøp ægg. Årsak te at'n sjer betænkt ut kainn vårrå to teng: Eint'n størrelsa på eiendomskatt på høtta på Volhaugen, eiller om take tøle snøtøngda. Ferræst'n de va no itj hainns problem heiller de da, hainn ha bærre høtt, mæn va itj høttægar.
Innføring tå langbol vist sæ å vårr tenærma ein sjenistræk. Ein teng va det at det va lettar å kåmmå sæ opp frå stol, ein ainn teng va ber åversekt å lettar kommunikasjon. Ja, prat'n å æmnan jegg både fort å uåversektle fer deinn som skoill prøv å sammel tråa'n te i referat.

Storsjø'n førri lauda'n ha vist, sjøl om de va næst'n vinnstilt, store kræfte. Tåmti'n ha feræksæmpel vørti ægar tå ein stor haug me ødelakt Isoporplatå, mæn hainn ha te jænnjeill fått utvia tomta. Ein stor mærkestein ha sjø'n fløtta, så no jekk tomtgreinnsa innpå åt nabo'n.

Heildivis kom 'n Petter i dag å, å me deinn goe hukåmmelsa å interæsse fer historia kom de i dag i nytt i nytt gammelt æmn på bolé. Kolles va de me bebyggels uti Nolbersmarka, det står jo nån gammel hustufti borti der. Hainn Petter hain ha svar, å kom mei ein mænde me opplysninga som de må taas vare på. Namn på bebuera, å fårhåilla dæm levd oinner, kom ryanes i ein fart som redaktør'n itj ha muleheit te å følli me på. De va hus både i Svarvadal'n å i Nolbersmarka, hus å bebuera som ha fløtta på Hylla, å årstal når teng ha sjedd. Hen e de ein ny oppgave å ta fatt på. E de nån som veit om tenge eiller om nåkkå e skrevvi ne så lætt hør frå dåkk.

KART ÅVER NOLBERSMARKA.

Karte hi æ heinta frå boka "Spor i landskapet" som Inderøy Museums og Historielag hi jidd ut. I deinn boka står de:

SVARVADALEN.
Plass nr. 1 Dalen (Reviksdalen) frå førri 1840, vart nelakt i 1880.Husmainnsplass oinner Svarva.
Plass nr. 3. Oldre (Naustoldre) va husmainnsplass frå omkreng 1860 te 1905. Husmainnsplass oinner Ystad.

NORDBERGSMARKA.
Plass nr. 3. Nordbergsmarka 1 (Østre plassen). Plass frå omkreng 1840. Nedlakt omkreng 1950.
Plass nr. 4. Nordbergsmarka 2 (Vestre plassen). Plass frå omkreng 1850. Husmainn dødd omkreng 1880. Jola vart da lakt te Nordbergsmarka 1.

NY HISTORIEBOK.
Bøgdaboka fer Røra ska kåmmå ut i løpe tå høst'n. Redaksjon e inn i ein hæktisk sluttspurt, mæn e fræmdeles på jakt ætti ståff frå Røra. Gammel bilda som fertæle om utveklinga på bøgda, som fer æksæmpel snekkarværkste å sagbruke hainns Ola Berget, slakterie hainns Jonas Pedersen oppi Utgal'n, båtbygging på Hylla, slakteri på Jensvolden, bygging tå gammel Samfunnshuse, pokking på gammelmåti'n oppi Kælkbrudde, å itj minst arbé på gåla, åker å æng. Ole Gangstad på Påst'n tek i mot bilda, Jørgen Røflo e aktiv i Bøgdabok arbé, ælles kainn redaktør'n å fermiddel ståff. Ja, om de itj kjæm i Bøgdaboka så kainn de vårrå aktuelt fer Rørsia.

Sjå i jænnom gammel album å æskå med bilda, del de som e tå almen interæsse me fleir: PÅ RØRSIA i aillfaill.

GOD HÆLG!
 

MØTE 23. FEBRUAR, ATTMè LANGBOL!

Da va "nye" bol me mettfota på plass, å langbol vart de tå de. No e det spørsmål om de e på ti å ferainner namne på møte, te langbol møt?
Me i stort å breitt kontaktnætt jekk de radi å finn bol som oppfyllt krava. Me kontakta innan BOHUS kjea så fekk vi tegang te ein stor kjeillar utpå Verdal'n. Innest inn i, gått bortjømt fainntes bola som vist sæ å vårrå pæfakt te behove. Stola'n ha stått på lager på låvin på Vine, i fleir år, å va tæmmele støvåt. Mæn ætti groinndi dognasinnsats om onsdagskveill'n, me vask å støvsuging sto Brainnstasjon fram i ny stil, klar te nye møta.
(No låfta æ fårmainn at æ itj skoill næm'n nå om kæm som ha stått fer støvsuging å vasking tå stolan, de koinn få alvårle konsekveinsa fer framtidi reinhåill, i heimen, sa 'n, så dæffer skriv æ itj nåkkå om deinn saka.)

I dag va de heile 16 møtedeltakers som va innom, å pængan strømma inn i syltatiglase ått kasserar'n, som ha vørti nødd te å eta tu i stør syltatyglas fer å få plass te pængan.
Som vanle kom 'n Petter i dag å me litte grainne histori frå 18 hoinner tale. Hainn ha verri i nerheita da sønn hains Einar, hainn Johannes, rødda på Austadbutikken. Da 'n spord om deinn gammel "Kaiprotokåll'n" fainnntes, vist de sæ deinn va fynni, å hainn Petter fekk protokoll'n åverlevert fer å ta vare på 'n. Protokåll'n befainn sæ no, sekkert innlåst i i pængskap, ått ein ainn historisk intressert pærson på bøgd'n. Mæn hainn Petter ha me sæ nån kopia, å da blainnt ainna de hennan frå 1873:

Klekke du på bildan bli dæm så stor at dæm kainn lesas. I papirroill'n va det å kopia ta låvan å reglan fer dræft tå kaia. Dæm bli ætti kvart å skænna, mæn heillst ønskes det å få tegang te boka, fer å få skænna inn i rætt rækkefølge å kansji få ti ut nån vekti heinnelsa.
Hainn Petter ha å studert bilde tå Hylla, ti frå Hærnæssa, ti roint 1900 tale, å de va utrule kor mykkji hainn koinn fertæl om husa å bebuera'n på Hylla på deinn tia. No ska redaktør'n prøv å få opplysningan på plass på bilde så fleir kainn få del dæm.

De ha itj gått ås ferbi at Kosovo ha ærklært sjølsteindiheit. No kom de fårslag om at Røra å mått bli sjølsteindi kommune, Straumbrua koinn vi riv, jarne sællas, som bromm, fer 50 øre kilo'n. Når brua vart bort vart Innerøyningan sælfølgele utan vat'n, mæn vi koinn no sæll åt dæm te ein høg pris. Sålles ha vi ein bra startkapital som sjølsteindi kommune.
Nei, de går itj, de bli fer my administrasjon. Vi må tænk på at Nårri aillerde no e åveradministrert, i fårhåill te mang ainna lainn, så hi Nårri ein administrasjon som ha takla 40 melliona innbyggera, å så e vi knapt fæmm. Nei, vi må heiller slå i hop kommuna. Sjørdal'n å Meråker kainn bli ein kommune, Fråsta, Levanger, Værdal'n å sjølsteindi Røra, ein kommune. Så koinn ræst'n tå Innerøya slå sæ i lag med Steinkjer, Måssvika, Værran å kansji Læksvika te ein kommune. Eiller må kansji skoill Læksvika gå te Sør-Trøndelag? Få fart på samenslåinga tå Trønderfylka'n, så kainn Ressa å Læksvika slå sæ i lag!
Me de henn fårslage kainn sekkert administrasjon reduseras te de hælve. Administrasjonskåstna'an bli redusert te det hælve. Ætti som det mangle følk i utøvanes stillinga som fer æksæmpel pærsonale på skola, sykeheima, aillersheima å så vider kainn ein no slå to flua i ein smekk: De e ledi pæng te lønninga og de e følk te å fyll stillingan, å kansji bli det pæng te nødveindi materiell å utstyr å.
No e de på tia at Politikera'n te sæ tå deinn åffentle administrasjon på såmmå måtin som dæm hi jort me fer æksæmpel Vægvæs'n, Jærnban, Påst'n å så vidre.
Ja, fer å næmn Påst'n, mostainn mot nelæggels va de verri der å, mæn ka hi vi fått i stan fer i påstluk på stasjon. Jo påst å pakka leveres næst'n på døra, å skoill ein itj vårrå heim når påst'n kjæm me ein pakke, e de bærre å heint pakken på Boinnpris'n når de passe utåver kveill'n.
Nei, slæpp te framtia å utnøtt de fårdelan som deinn utveklinga hi førd te. De e itj længer behov fer å bruk fota'n eiller hæst'n når teng ska utrættas, å om kommune administrasjon legg 100 m eiller 100 km oinna så e de eitt feitt.

GOD HÆLG!

MØTE 9. FEBRUAR.

No bynne de verkele å kåmmå sæ me oppmøte, å stadi fleir meille stille opp. Hainn Per hoinner kom tebake i dag i jænn, å mått innrøm at de va hen hainn koinn håill sæ oppdatert på de kulturelle område. Hainn Rorar, "nypænsjonert"  Steinbilkjørar ha på nytt fynni tid te ein tur. Ny attme bole va Veteranmotorsykkelægar Terje A. som å går oinner namne Mr. Bean. Riktinåkk stillt me ein litte sjuldd agenda, styremedlæm i Nord_trøndelag Motorhistoriske Forening som 'n e. I dag ønskan å værv nye medlæmma å ha me sa medlaæmmsbla å boka om Foreningens aktiviteta jænnom 25 år. I dag på bellisalg te 100 kr.

  

Me fleir veteranbilægera å aillminnele stor interæsse vart de ætti kvart mykkji veteranprat "roint" bola. Hainn Olav Hussjæf vajo deinn stålte ægar tå ein Opel Commodor, mæns deinn nyfråfløtta Værdalingen ha ein gammel SAAB totakter å ein Tempo motorsykkel. Mæns redaktør'n muligens hi tegang te ei Folkevogn bobbel, me soltak, frå 1959. (De e Gerd si, sjø.) Folkevogna bli jo fæmti år te åri, å skoill egentle ha delti på jubileum'e, i nyopppussa stainn. (Bli de i nytt medlæm i NTMF no da tru?) I aillfaill auke muleheita om 'n Terje starte ein aktiv værvekampanje på næste Hjørnbolmøt.

Nian februar, å reine vårstæmmningen!

Ælles koinn vi konstanter at de ha kommi bænkplatå på oppvaskmasjina, mæn einda itj pærmaneint fæsta å justert. Komfyr'n ha fynni sæ ny oppgava. No skoill deinn fløttas opp i klubbhuse te Skotthyllklubben.

Vesællar'n, frå Gavel, ha verri i nabolage me ein vepall, å no ha planlakt å sjå sjisjøttarreinn på TV'n. Mæn der mangla de TV-anteinn. Øyeblekkele kom krave om at TV-anteinn mått anskaffas, mæn de resultert i at Brainnstasjon øyeblekkele vart ærklart som: TV å kjærringfri sone! Resultate vart i kårt møtedeltakels fer vesællar'n, som kvølva ti sæ kaffekåppen å strauk på dør.

Ein opprinnele Hyllbygg i fått stor omtale i T-A de sist dåggå'n. I dag åver næst'n to si'å. "FÆMDØBBEL SALTO" e åverskrefta som ferrtæle om Statle byråkrati på høgt plan. Uthuse som opprinnele vartbøgd i 1860, å seinar ombøggd mang gång hi plussele vørt nå så alvårle værneværdi! ja, te å me "muligens nasjonal verdi".
Kårtværsjon: Nelakt rivningsferbud opphæves om tissda'n, bynne å riv om onsda'n. Politie dokke opp kl. 12.30 om tossda'n me millertidi værnevedtak frå fylkeskommun. Freda'n'n Kl. 14.57 opphæve Fylkeskommun vedtake, klåkka 15.28 kjæm de besje frå Riksantikvar'n: Tune e millertidi værna!
Byråkratie åverraske me i utrule effæktiv saksbehainnling, fer ein gångs sjyll! Mæn som redaktør'n så mang gång hi sakt, når svare ska vårrå NEI! Da kainn de fattas tå einkvar IDIOT! Å sei nei kræve absolutt ingen kompetanse, mæn ska svare vårrå JA, da kræve de tydelevis ein kompetanse som ingen innan byråkratie e i besittels tå. Nei, da må de te utredninga, konsekvensanalysa, høringa å aillt mule tikrævanes toill. Du sjønne byråkrat'n hainn e itj velli te å ta nå som heillst ansvar, mæn stor lønn kræv 'n, fer di at 'n hi så stort ansvar. TÅSKSNAKK spør du mæ, å æ minnes i uttalels frå ein statle byråkrat: "De e svært så behagele å kainn fatt vedtak utan at æ behøv å tænk på di økonomisk konsekvensan vedtake meføre."

No skriv æ mæ både heit å ferbainna!

No ska Politikera'n ferainner låva sså dæm bli foillsteindi ansvarsfri dæm å! Ja, de e jo naturle me de mainnskape som styre lainne no fer tia, dæm hi jo låvvå ut både de mæste, som de går an å låvvå ut. Va de tri års fængsel dæm koinn få, dæm som låvvå ut, å itj hoill de dæm låvvå? Æ tru æ meille på både a Barnehage Kristin å 'n Damenes Jens, på malarkurs, åt a Gerd, i fængsle på Værdal'n.

No må æ gå å dusj! GO HÆLG!

PS: Fårmainn meilt fårfaill te næste møt. Akkevittklubben skoill ha møt på Røros. Redaktøt'n får muligens fårfaill. Hainn ska på Hoinnhammerfjelle fer å bistå nå Danska som ska ballangser vinnmøl'nbla.

MØTE 2. FEBRUAR.

 

De va ein sjenert krabat som låg på flytebrygga å kosa sæ i dag. Ein Oter familie på tri medlæmma hi verri oppsærvet fleir gång både oinner avslapping å fesking. Å få bilde tå haue vist sæ umule, å Oter'n stkk te sjøss når æ jol fersjøk på å ferainner plassering. (Klekk på bilde så får deu det stør.)

  

Ein mainn arbé, å tri te å sjå på, ji go framdreft! Da får Rørlæggar å Elæktrikker jåbb i fre!

"Hjørnbolgutan" hi hatt i par travele? kveilla me skifting tå kjøkkeninnredning i Brainnstasjon, ein jåbb som e jort i foill ferståels me husægar'n Hylla Vel. Samtidi hi Hussjæfe'n fåreti opprødding å nån gammel å utraangsjert PC hi vørti levert på Jænnbrukstårge. Fleir tom pappæska me tomme løspæræska hi hamna i søppla. No står deinn gammel komfyr'n å veinte på ein ny ægar, som må meill sæ på førri onsdagskveill'n! Hi ingen meillt sæ hamne komfyr'n å på Jænnbrukstårge. Det står å i jænn nån gammel skrivera, tastatur, PC høytalera å ein plastikkpåssa me gammel ledninga. E de nån som sjer sæ nøtt ti nå tå de så e Hussjæfe'n eiller komfyr-kontaktan plass'n å hænnveinn sæ.
No mangle de bærre i par bænkplatå, tekåbling tå oppvaskmasjina å litte grainne maling finn nykjøkkene e klart, mæn de får klar sæ te Hjørnbolmøte kainn Hussjæfen å Vaktmestern fastslå.

Ja, de denne får vårrå ei passele orientering finn dagens møt bli sætt. Borthæft tå sjihåpping, borti Japan, å fotografering tå Oter'n, jol at redaktør'n mesta møteåpninga. Mæn når 'n ankomm møte i hælvtållti'n så verka de itj som 'n ha gått glepp tå nån store heinnelsa sjøl om prat'n å kaffedrekkinga va gått i gang.

Sjøl om følk sjer ut te å trivas i hjørnsoffa'n hi det komm fårslag om at deinn ska sjiftas ut å nye bol anskaffas. Me fir hjørna, eiller va de fæm, så mått det vårrå i bol te kvart hjørn. No vart de stillt krav om at det skoill vårrå fot mett oinner bole. Det mått itj vårrå nå hjørnfota å plagas me. Å så skoill de heillst ha verri stola tå såmmå type'n som de stolan Hussjæfe'n ha fått,  når fabrikken skifta kantinestola. (Nåja, de va vel egentle hu Tone som ha skaffa dæm da.) No hi de itj akkurat nån bråhast da, mæn skoill de vårrå nån som veit om eiller kjæm åver nå leganes så ji besje!!

GRO saka! Ein må vel næst'n sei at de jekk tråill i ol me saka om a Gro å korrupsjonssaka i fårsvare. Henn vækka kom de meilling om at Økokrim itj ha fynny nån teng som koinn betægnas som korrupsjon å saka va hænnlakt.

Gangveiløysneng fer Koabjørga!
Røkta'n veit å fetæl at Vægvæsne kainn få go hjølp te å løys probleme med gangvei i Koabjørga. Nån Rørbyggi heill på me å lægg plana om i storprosjækt som meføre oppfylling tå Koaleira meillom Hærnæsstangin å utløpe tå Salbergsælva. Planan innheill vest småbåthamn, veikro, bænsinstasjon å leileheiti. I sånn oppfylling kræve uhårvele store mængda me stein. Spørsmåle hi verri: kor ska dæm heint stein? No e de gått om både angtreprenøra å kloke hau innpå Lænsmyr'n, å der i frå hi de kommi eitt gått fårslag. Vi bygge vægtunnel i frå Koafjæra å te Bjørga! Da hi vi stein te oppfylling, utan at de bli nån stygge spor i Naturlainnskape, Vægvæsne får ny å sekker vei å gammel E6'n kainn brukas te gang å sykkelvei. Genialt fårslag!
Mæn ka me deinn globale oppvarminga å nesmeilting tå is'n på Grønnlainn å på Sårpol'n. Hav ska da stig 50-60 meter i løpe tå de næste 50 åra. Da må de da vårrå meiningslaust å bygg i nytt anlægg i par tri meter åver Hyllbokta. Anllægge vil jo vårrå åverflødd finn de e færdi om ein kainn rækn me i stigning på flomåle på ein meter i åre, eiller e de sålles av have bærre plussele stig? Kansji må utbøggera'n vårrå verkele framsynt å lægg nyanlægge på Kårssænge?
Æ ha no jærn sjett at Hyllbokta ha steggi ein meter eiller to meter æ da, kommentert Elæktrikker'n som bur inni Lia! Da ha æ sløppi å sjett på deinn lange fjæra'n å så koinn æ ha fertøydd båt'n i autoværne!

Nå ainna vekti heinnelsa? Tja, dråsjeægar'n på Hylla slutte vestnåkk me dråsjekjøringa 15. mars. Løyve e utlyst me krav om stasjonering på bøgd'n. Fåreløbi bærre røkta å håill sæ te, Gavelsbo'n villa itj bekræft om 'n va søkar, å de va heiller ingen røkta om nån ainn søkera frå bøgd'n. Kansji kjæm de ein tå dråsjeægera'n frå Oslo som e så my omtald i media fer tia.

PS: Hainn Per hoinner va stært sakna i dag, mæn fårmainn ha låvle fårfaill. Va i Drammen å tok fleir dramma i timin, 50 årsdag!

GOD HÆLG!

MØTE 26. JANUAR.

De va me ein lit'n speinning redaktør'n annkomm Brainnstasjon i dag, åver tri måna sia 'n va på sist møte i oktober 2007. Når 'n kom, presis klåkka ølløv, va Økonomisjæfe'n å Fårmainn aillerede på plass. Ætti kvart dokka de opp fleir å de kom fårslag, frå Steinbilkjørar'n, om at det va så læng sia redaktør'n ha møtt, at kansji mått ræknas som nytt medlæm, å tedelas gratis kaffe å vaffelkak. Da greip Fårmainn inn: Itj tale om, hainn må heiller betal fæm hoinner kronå, fer manglanes oppmøt! Mæn heildivis såg de ut te at Økonomisjæfe'n va fernøgd me vanle betaling, når 'n smilanes tok i mot pængan.

Ætti kvart var de "stinn brakk" å både kaffe å vaffelkak jekk oinna. Æks Hyllbyggen, henætti Værdaling 2, vart sætt i gang me kaffekoking å fekk foillmakt te å sætt in støpsle på vaffelpræssa. Vaffelkaksteikinga fainn Fårmainn ut at de va likast att'n sto fer sjøl. Me to utfløttera, te Værdal'n, hi de vørt nødveindi å opprætt ein egen Værdalsbænk. Hen hi Værdaling2 levert vaffelkakfate te Værdaling1.

Fer dæm som aillerede ha vynni å lessi Trønder-Avisa va de to saki som va vekti: Konkurs'n i storfirma'e Fuglesang å Olese'n å ny vægaksjon me sekte på ferbedring tå fårhåilla fer syklista å gåera utti Koabjørga. T-A ha tydelevis sætt inn ein ny sjornalist på deinn saka, å no ha pipa fått i ainna låt. Messtanke'n om at storkonnkurs'n va gått planlakt kom tydele fram i artikkel'n i dag. De såg i aillfaill ut te at nyfima'e kom te dækka bol, åverto både jåbba, utstyr å mainnskap, mænns små oinnerleverandøra mått ta kåstna'n. Styggheit va det einheit omm.
Ætti at Vægvæsne ha fåreti trafikksekkerheits revisjon på E6'n i Koabjørga ha de vørti heiller utrøkkt å fale å fårrå ætti E6'n på ainna måti einn i bil. Rækkværk på bægge sia'n jol at de va itj plass te de som kailles mjuke trafikkainta, nåkkå som ha vørti tydele demonstrert fer fårmainn i Samfærdselskommite'n, hainn Per Sandberg. De spørs om 'n Roger E6 aksjonist, som hi ein egen ævne te å sjarmer kvinnele Samfærdselsministra, må på banin i jænn.

Ein som fekk gratis kaffe å vafeelkak va Kælksællar'n, åsså kaillt Per 100. Vi ska glømm at 'n omtalld Hjørnboles møtedeltakera som: "Grinåt hælvgammel kailla, som itj va å ta alvårle" da vi sætt i gang ein aksjon mot kælksingel som strøsainn. No sjer de ut te at 'n trives i sælskape, å vi sjer fram te å få 'n som fast medlæmm. Du e vællkåmmen næste laudag å Per, mæn da må du betal kaffen å vaffla sjøl!
Ja, ka brukes pængan te? Jo, de går te huslei åt Vælfereningen, lønn åt veitjan som steike vaffel, koke kaffe å rødde, vi hi kjøpt inn støvsugar å kaffetraktar som å disponeres tå Vællfereninga, å no e de innkjøpt Minikjøkken me oppvaskmasjin, som ska sættas in på dogna. Litte fernyels tå møblemange hi det å vørti. Jo, da vi lægg da i jænn litte grainne ætti ås.

Hovedæmmne i dag må 'n vel sei va styringa tå lainne, eiller ska ein heiller sei mangel på styring. Lainne ferfeill åver aillt kor de ska vårrå åffentle styring. De finns itj pæng. Kvar dag kjøpe hu Kristin aksjeá å ainna værdipapir fer ein melliard kronå. Einn om hu heiller ha brukt litte grainn på veia, skola, sykhus, kjerka å legnanes. Det snakkes om arven åt ættikåmmera'n, ka bli de dæm får tru? Ein værdilaus papirdongi, å i lainn som e foillsteindi nesletti. Å fortsætt utveklinga i skolin, så kainn vel normeinn hværken lesa eiller skriv. Da vil de vel bli heiller vanskele å fø sæ sjøl, vess de eineste dæm hi lerd på skolin e skrik å skrål, om ein ska tru på de som særveres i media fer tia.
Ein må antagele vårrå pøitiker på høgt plan fer å ferstå nåkkå tå deinn tankegangen. Vanle følk ferstår i aillfaill itjnå tå de at ein ska lætt hus å eiendomm ferfaill, sålles at ætterkåmmeran ska få ein go arv.
Å så va de lainnsmoder'n da. Fløtta te Frankrike fer å spar skatt, mæn villa fræmdeles ha utørd reparasjonan på kråppen hen i lainne! Mæn når saka vart oppdaga mått a kryp te kårrse, fløtt heim å betal fer sæ, så va deinn saka ut tu værd'n.
Stort oppstyr va de å om nån i Fårsvare som ha vørti påspander, gålftura, feskartura å itj minst besøk fer sækstus'n kronå på ein strippeklubb. Dæm fekk itj nå skryt om dæm tebau å jørrå opp fer sæ, når saka kom på bole, arbesslaus å oinner ættifårskning tå Økokrim vart resultate fer dæm. Ska de vårrå likheit så må vel de denn karran få såmmå muleheita te å jørrå opp fer sæ.
Nerri Spania fekk æ hør ein definisjon på ein Ækt å go sosialist: "Flagge røtt, levve blått å arbé svart"!Oppmøte hi ti sæ krafti opp i deinn sist tia, trætt'n deltakera ha de verri førri lauda'n. Mæn deinn rekård'n vart sli i dag. 14 gubba pluss to rekrutta, som e i foill gang me kortspælling.

GOD HÆLG!