HJERTESTARTERE TIL BRUK FOR DEN SOM TRENGER HJELP!

En er plassert på "Dampskibsbrygga" på HYLLA.

En er plassert på kontorbygget til Br. Austad på
Lensmyra.

Se under:

"Dampskibsbrygga"

Med pengestøtte fra Røra Båtforening, Hylla Vel og Hjørnbolet, har Røra's første alment tilgjengelig Hjertestarter kommet på plass!

Denn finner du i en boks på veggen til Dampskibsbrygga. Det er bare å vri på lokket å ta den med seg, om ett akutt behov skulle melde seg. Selv en ukyndig skal ha mulighet til å bruke Hjertestarteren. Brukeren vil få talebeskjed og veiledning i bruken  under veis. På vinteren vil boksen være oppvarmet.

Br. Austad, på Lensmyra.

Ett viktig bidrag til nærmiljøet, som Br. Austad skal ha stor ros for. Deres store ønske er at Hjertestarteren får henge i fred på sin plass, slik att den er tilstede og fungerer, om en akutt situasjon skulle oppstå.

Her, som med mange ting, er det selvfølgelig best at brukeren har fått opplæring og trening i bruken. Innbefattet i kjøpet, fra RØDE KORS, er opplæring av mange personer.

Hva med en liste over personer, med telefonnummer, som er villige til å hjelpe i en nødsituasjon. Gjerne oppslått ved siden av Hjertestarterne, men like gjerne tilgjengelig på denne siden.