FOTOGALLERI MED GAMLE BILDER.

Kan du hjelpe til med å få på plass navn på personene og eventuelle korrigeringer av teksten.
Kopier aktuelt bilde inn i en E-post, sammen med opplysningen. Send til jan.salberg@ntebb.no

1 kl. Verdal kommunale realskole 1954 - 55.

Bilde fra Tora Gundersen.

Konfirmanter 1954.

Fra Tora Gundersen. Bilde tatt 26.09.1954.

2. kl. Verdal komm realskole 1955 -56.

Bilde fra Tora Gundersen.

2. kl. Verdal kommunale realskole 1955

Bilde fra Tora Gundersen.

Konfirmasjon 1914?

Nils Austad

Konfirmasjon 191?

5. klasse Røra skole 1958-59.

Framhaldsklasse Røra 1956

Konfirmasjon med Prest Lange.

Konfirmanter Salberg kirke1941

Skolebilde fra 196?.

Kari Sand, klasselærer.

Bilde fra Asphaugen skole

Hylla hagebruksskole

Hylla hagebruksskole.

Hylla hagebruksskole

Hylla hagebruksskole.

Hylla hagebruksskole.

Hylla hagebruksskole. Hammer gård.

Jørgen Salberg var altmuligmann ved Hylla hagebruksskole.

HV soldater 1951.

Bilde fra Petter Bragstad.

Fra kaia juli 1984.

Postkort fra 1908.

Postkort fra 1908 tekstside.

Hyllas håp 1951.

Bilde fra Petter Bragstad.

Lundbutikken 1918

Jørgen Jule og den gamle Fargo'n til Ludvik Letnes

Per Austad og Karl Ivar Letnes

Røra stasjon 1918

Hylla fra Hernesset

Wibe

Hyllen med butikk og brygge.

Hylla havn.

Hylla havn.

Hylla kalkverk 1898,

Hylla

Røra Hornmysikkorps

Røske Meieri.

Smestu 1945.

Her bodde Andreas Stornes før ny bolig ble byggd. Redaktør'n på motorsykkelen. Bilde kom fra Liv Gundersen, Grindberg.

TL, Egil Solberg, Svein Ness, Nils Nilsen