FINNMARKTUR 2011.

Finnmark e de fylke som itj hi vørti besøkt pr. bil, som ferimål. Hovedårsaka hi verri tanka om at de e så støggele langt oinna. Mænn ei kveill æ satt å "droddla", på Google kart, fainn æ ut at Kirkenes bærre låg ca. 150 mil oinna, å de e da itj så gæli langt. Freda'n 1. juli starta vi tur'n, me Kirkenes som første mål. Tri dåggå me rein trainnsportettappa jænnom Sværri, Finnlainn, nårri, så Finnlainn i jænn, finn vi kom te Kirkenes. Længer ha vi itj planlakt.

De henne bli i si som lægg på sæ utåver vinter'n. 1.200 bilda, å opplevelsa i teknøttning te dæm, ska ferdøyas finn dæm kjæm på nætt.

REISERUTE DAG 1.

 
REISERUTE DAG 2.

TRANSITT JÆNNOM SVÆRRI.

Sjøl om de itj e de store å sjå i Sværri å ælles på tur'n oppåver vart de nån "avstekkera", blainnt ainna på martna i Gællivare korr sjåfør'n kjøpt sæ strekkgar'n. (Ja, hu lætt strekkinga liggi mænns á kjørrd.)

TI FER ÅVERNATTING I KARESUANDO.

Davvi Arktic Lodge, i Finsk Karesuando vart vårt andre overnattingstad. Betjenigen va Rumensk mænn snakka gått Ængelsk. Romm med 3 rætters meddag å frukåst kom sa på 110 €.

Originalt interiør både på restrang å rom.

Lesa meir hen.

REISERUTE DAG 3.

ME 2 TRANSPORTETAPPA GJENNOM FINNLAND.

Årtets reisemål Finnmark!

Veisjæfen i Finnmark ska ha ros ferr fine veia!

SAMEMUSEUM i KARASJOKK.

 

Samemuseumet i Karasjokk baupå mye informasjon om Finnmark og samans livsførsel. "Luksusgamme" med Peis.

 

Ei litt enkllar Gamm med "Stabbure" på en staur.

 

Runebomma e ein vekti sak i Samenes tru. Lesele info. om du klekke på "breve".

 

Samisk elvebåt å Samisk feskarutstyr. (Koffer tok æ itj bort deinn rau stol'n?)

INN I EU I JÆNN.

Frå Karasjokk bars de på nytt inn i Finnland, videre te Neiden å:

VI NÆRME ÅS KIRKENES.

Det henn sjilt møtt ås ætti at vi kom inn på E6'n i Neiden. Mænn info'n kjørd vi glatt ferbi. Va de fotoferbu tru?

1.638 km. sto kilometertælar'n på, når vi sto på torget i Kirkenes. Deinn strake ruta skoill vårrå 1.554 km. iflg. Google.

REISERUTE DAG 4.

E 'n på tur så e 'n på TUR! Grense Jakobselv var næste mål:

Når vi kom neåver dal'n te Grense Jakobselv dokka Info. sjilte opp i jænn. Me 120 mm lins på Olympus'n så vart de følgele itj nå begreinsning på fotografering. (Tok sjangs'n på at Russeran va klar åver at lnsa dækkt i betydele stør område.)

Skuffelsa va stor ått sjøla når ælva dokka opp, bærre ein lit'n sekkelbækk, på størrels me Østerælva på Eide.

Litte info. om område. Bli ber lesele om du klekke på bilde.

Fin sainnstrainn på Norsk si. Bortpå fjellknaus'n sjer du deinn Russisk greinsevakta.

Så bars de te Passvikdal'n.

Vi hi jo fåtta hørd så my om jifti røyk frå Nikel å skogsdød i Passvildal'n. Jo da de ryk, mænn skogen stær frodi på bægge sia'n tå greinsa. Der vi sto når vi to bilde e no vel ca. 20 km oinna. Hen va de frodi måltmyri som ein itj kom åver på ein dag.

Fer  å vis tå deinn henn steinhaugen, i Bjørnevat'n, mått de te 3 bilda. Oppmæld på Google Eart sæ e -n ca. 25 km lang. Me deinn henn haugen kojnn Austadguten bøggd uhårvele my vei.

Solid buss skur. dæmm hi i Bjørnevat'n.

Dag 4 vart avslutta i by'n te 'n Knut, korr vi sjækka inn på Rica å avslutta da'n me Kvitvin å Resta Tåsktunga, nåkkå som vist sæ å vårrå snadder.

REISERUTE DAG 5.

Tå Hotellbetjeninga fekk vi anbefalt å lægg tur'n te Hamningberg, nån mil nol ferr Vardø. Der skoill det vårrå lainnskap som de va val å sjå.

E 75 på Varangerhælvøye hi me rætte fått seværdiheit-sjilt å benæmnelsa turistvei.

Vardø hi kommi i søkelyse ått Russera'n på groinn tå deinn henn radar'n. Finn vi tok tur'n oinner havet, ferr å sjå Vardø, villa vi jørrå oinna tur'n te Hemmningberg.

Ætti å ha passert avkjøringa te Vardø vart vei'n smalar, mænn itj sjåværdiheita. Hen fekk vi de føst møte me Barentshavet.

 

HAMNINGBERG.

Hamningberg hi i dag ingen fastbuende, men husa brukes som fritidsbolia..

Ein minnestein åver redningsaksjon utført tå reidningskøyta Collin Achher i 1894. I det lokale "Supermarkede", betjent tå to venniner frå Vardø, fekk vi kjøpt kaffe å nystækt Vaffel. Mænn dæm ha itj Rørasyltaty.

Ein solid molo, eiller va de kai, oppmura tå store steinblåkki skjærme mot Barentshavet. E de nødveindi å malhus? De spørsmåle kainn ein still når 'n sjer de henn hus. Litte histori finn du å.

REISERUTE DAG 6.

KONGSFJORD, ETT STED Å STOPPE!

Ved Kongsfjord skiltet ser fjellet slik ut, ett kunstverk fra natyren.

 

Fine farger!

KONGSFJORD LANDHANDEL, IKKE BARE EN LANDHANDEL.

Eitt tå høydeponkta va Kongsfjord Landhandel.

 

I breidde tru æ vareutvalge va stør einn på Amfi'n på Steinkjer. Frå Islæning te spikkipøls frå 'n Karl Rekedal te a æ veit itj ka ----.

RICARD WITH KJÆMM TE BÅTSFJORD.

I Båtsfjord tok vi me ås bil'n ombol på Rickard With, som me Rørbyggen Tommy Eliassen som Skipper, tok ås me te Hammerfest.

 

 

Hen får Redaktør'n prøv sæ som Kapteinens høgre hainn. På brua e de itj akkurat som det va på hurtiruta vi reist me på skoltur i fæmteklass'n nei. Ratte e bort å de såmmå e rormainn, los'n e å bort, mænn de e 2 åffisera på brua heile tia. Hainn Tommy fertæld at båt'n no vart styra tå autopilot. Hovedoppgaven, i gått ver, va å følli me på at kurs'n va rætt, å reguler masinkraft å propælla, å lægg te å frå kai. Jo da de va fint på Finnmarkskyst'n i dag, mænn når vinterstætman hærja, å sjø'n slo åver styrhuse, da va de nå ainna. Ein tur på 2 tim koinn fort ta 6! da va de gått å stup i køya, når vakta va åver.

REISERUTE DAG 7.

GILDETUN GJESTEHUS KVÆNANGEN.

Ætti å ha ferlatt hainn Tommy å "Rickard With" i Hammerfest, passert åver Kvalsundbrua å jort ås kjeint me plassa som Repparfjors, Skaidi å Alta, kom vi te Kvænangen.
Roint ein sveng, oppå fjelle, dokke deinn henn plass'n opp. Sjøl om vi egentle ha tænkt ås videre vart de bråstopp å åvernatting. Gildetun e bøggd opp åver fleir år, nåkkå som ga plass'n særpræg. både i byggestil å interiør.

Nån bilda tå interiøre me samisk stil, inspirasjon va å heinta frå Sveits å Italia. Deinn desidert stærkast opplevesa fekk vi når to Tyske bussturista tok fram Alpehorna sin å sætt i gang å spæll. Hainn Bæstefar, Sigurd Salberg, ha i uttrøkk, når 'n hørd på Calle Jularbo: "Vemodi vakkert", å de kainn seias om minikosært'n vi fekk opplåvvå. Midnattsol, rætt nåkk delvis åverskya, mænn vakkert de å.
Gildetun gjestehus. Anbefales som åvernatting! Dæm teby både høtta å hoteællrom.

REISERUTE DAG 9.

FJELLKYSTEN HOTELL OG OPPLEVELSES SENTER.

Vi prøv ås føst på eitt heiller lugubert "hotell" i Sjøvegan, belli va de, mænn de va tile på kveill'n, så vi fortsætt videre. I lavangen fainn vi deinn henn Pærla tå i naturhotell. Nåkk ein minneværdi plass. Lit'n avstekkar frå E6'n, mænn du vill itj anger!

Lesa meir om Fjellkysten.

REISERUTE DAG 10.

Næste stopp skoill vårrå Narvik å familiebesøk. Tok itj kårtast vein, mænn "jekk fjæra" roint hælvøya å te Nordnorsk båtmuseum i Gratangen, finn vi tok E6'n vidre te Narvik.

Oinnerveis møtt vi "Kunst i fjæra":

Nårr vi såg det henn figura, frå vei'n, så va vi itj sekker på ka det va, mænn tok i bilde på foill zoom. Når sjer de i ættiti så e de tydelesvis kunst i fjæra. Mænn de skoill kåmmå meir:

"Morgan's ship" heit de henn kunstværke som ska vårrå værdn's største skulptur i tre. De e laga tå ein Svænske som hi hatt i Amerikansk kvalskut frå 1800 tale som modell.

Når vi føst va på tur så mått vi innom båtmuseume i Gratangan.

Fartøyværnsentre låg i stykkj uti fjol'n. Mænn sjøl om det på væggen va i sjilt som koinn oppfattas som museum, så fekk vi besje om at de va i "Compani, not a museum". Følgele mått vi nøy ås me de som sto ut, blaint ainna deinn henn båt'n som fekk ny hud.

Sjølve museume låg heilt innerst i Gratangsbot'n.

Museet bau på i fin å opplysanes utstilling, som omfatt ro, sæggel å motorsjarki, å utrule my om feskreskap å utstyr.

Ein modell som legna svært på Jækta "Pauline", sto utstilt i ein glaskassi, å sainnele va de itj modell'n bøggd tå ein Værrabøgg. Mænn om de va hu "Pauline" fekk vi itj nå svar på.

Da'n vart avslutt me ein tur me fjellheis'n i Narvik.

REISERUTE DAG 11.

REISERUTE DAG 12.

Ætti åvernatting på Nordlandi Hotell på Rognan tok vi fatt på deinn sist etappen. I Rognan kainn vi anbefal å besøk Bloveimuseume, som fertæle om fårhåilla ått slavearbeideran på "Blovei'n", no E6.

På tur neåver Dunderlainnsdal'n oppdaga sjøfør'n de henn huse:

Kunsthandverk, hi det stått i mang år, mænn det hi berris ferbi, i go bør. No va de ein sjøfør me ainna interræssa bakom ratte, å stopp vart de.

Mottagelsekommite'n bestå tå ein Sjæfer å ein Sjurongi, som hærja å lækt sæ. Sjurongin oppfatta hoinn som mora, å sætt sæ framom å gåppå å masa ætti mat. Mænn når "Sjæfen" sjøl kom va de slut på artiheita å Sjurongin vart sætt i arræast.

Ein fin blainning tå Kunsthainnværk å museum. Deinn henn gången ha itj fotografen mot ta å spør kæmm som ha verri modell te Jarnskultur'n å ka figur'n fårstilt, mænn de koinn sjå ut te att rættningen va mot Mekka. Ælles så va de i utrule breitt utvalg tå gammel jænnstainna.

På låfte va Butikken me hovedprodukte Sølvsmarbé, korr stein å minerale åft injekk som ein del tå produkte. Sjøl om vei'n no hi fått einnå ber standard å fart'n høgar, så anbefales de å ta ein stopp.

Tur'n hi ti pust'n frå ås mang ein gång, å anbefles på de stærkeste.